PROSJEKTER / RIGA 3

GRK'S PROSJEKT FOR GATEBARN I RIGA

Rapport fra Internasjonal Tjeneste 2012-2013

Tjenesten har dette året bestått av leder Eldri Langåker, nestleder Harald Michelsen, Kjell Olav Sannes, Rolf Erik Halvorsen, Knut Egil Johannesen og Egil Thorstensen. Riga-prosjektet er fortsatt klubbens internasjonale prosjekt, slik det har vært i godt og vel 10 år.  Dagsenteret har i juni i år 15 års jubileum.

Økonomi - Latvia
Det er fortsatt dårlig økonomi i Latvia - men det er lyspunkter. Latvia hadde de siste årene før finanskrisen store budsjettunderskudd som følge av offentlig overforbruk. Store offentlige underskudd og utenlandsgjeld, hvorav det meste innen privat sektor, tilsvarende 125  prosent av BNP gjorde Latvia svært utsatt for svingninger i det internasjonale finansmarked. Kollapsen i finansmarkedene høsten 2008 fikk derfor alvorlige konsekvenser for landet.
I desember 2008 inngikk latviske myndigheter en avtale om en økonomisk støttepakke fra IMF, EU og de nordiske landene på 7,5 mrd. euro. Lånet betinget imidlertid en kraftig reduksjon i budsjettunderskuddet og latviske myndigheter har derfor gjennomført en rekke nedskjæringer i alle sektorer. Kritikken har vært størst mot kuttene i helse- og skolesektoren.
I desember 2011 ble låneprogrammet med de internasjonale långiverne med IMF i spissen avsluttet. Den enorme disiplinen og besluttsomheten Latvia har vist i kriseårene gjennom innsparingstiltakene har høstet anerkjennelse og respekt internasjonalt. Flere har påpekt at latviernes måte å håndtere den økonomiske krisen på er et eksempel til etterfølgelse.  Arbeidsledigheten lå på 11.5 % ved utgangen av 2011.

Dagsenteret
Det rapporteres fra Dagsenteret at Janis gjør det godt i utdannelsen sin, Nikolajs ble ferdig med sin utdannelse i juni. De er også veldig stolte av at det nå er ett av barna på senteret som i juni er ferdig med høyere utdannelse – bachelor grad. Hun er den første fra senteret som får høyere utdannelse – de håper selvsagt at dette ikke skal bli den siste.
Det rapporteres også fra Dagsenteret at det var en del barn på senteret som har det veldig vanskelig. Mange av foreldrene har rus- og narkotikaproblemer som gjør at de kan miste retten til barna sine. Spesielt gjelder det en familie med 5 barn. Barna kommer til senteret sultne, skitne, lei seg og deprimerte. De vil ikke gå på skolen. De risikerer at sosialtjenesten tar dem ut av hjemmet og flytter dem inn i krisesentre. Skjer det vil de ikke lenger være på dagsenteret. Dette er trist og det er samme situasjon i 3 – 4 familier til.

Samarbeidsavtaler
31. mai 2012 ble det inngått nye samarbeidsavtaler med Diakonisenteret i Riga.  Avtalene har gyldighet i tidsrommet 1. januar 2012 til 31. desember 2014.
Den generelle avtalen AGREEMENT OF COORPORATION FOR THE PERIOD 2012 – 2014 omfatter støtte til lønn for de ansatte ved Dagsenteret “Hand in Hand» på minimum NOK 10.000 pr. år og støtte til den årlige turen med barna på opptil NOK 10.000 pr. år. Vi har også funnet plass til å bevilge kr. 2.000 pr. år som støtte til julefeiringen ved senteret. Prosjektansvarlig fra klubbens side er Kjell Olav Sannes.
AGREEMENT OF SCHOLARSHIPS 2012 – 2014 gjelder for tiden støtte til to unge gutter som har vært på Dagsenteret i flere år, Nikolajs Polehkin og Janis Smits; Nikolajs ble ferdig med sin utdannelse i juni i år og Janis i juni 2015. Samlet forpliktelse fra GRK side er på NOK 40.000 for denne 4års-perioden. Prosjektansvarlig fra klubbens side er Harald Michelsen.

Den årlige turen til Riga
Den årlige turen til Riga fant i år sted 7. – 9. juni 2013. 5 klubb-medlemmer deltok, en med ektefelle. President Morten var med; det er viktig at årets president er med på disse besøkene, det sier noe om at klubben legger vekt på dette samarbeidet. Turen omfatter besøk på Diakonisenteret i Riga, med orientering om arbeidet ved ledelsen. Besøk hos barna i Dagsenteret «Hand in Hand», og middag med de ansatte i Dagsenteret og ledelsen ved Diakonisenteret på «4 rooms» er faste innslag.
Dagsutflukten med barna gikk i år til Rundale slott og museum. Rundale slott er et av de mest enestående monumenter av barokk- og rokokko arkitektur i Latvia. Slottet er bygget mellom 1736 og 1740 som sommer residens for Ernst Johan Biron, hertug av Courland. Det var et flott besøk som det så ut til at vi alle likte. Rett i nærheten av slottet var det en ut stilling av gamle biler som ble besøkt.  Etter slottsbesøket besøkte vi en svært spesiell kaninfarm. Dette falt godt i smak for oss alle ikke minst barna. Her spiste vi også lunsj i det fri masse god mat – ikke minst grilla pølser. Måltidet smakte alle.
Klubben betaler utgifter til tolk i Riga og utgiftene til felles middag

Oslo 22. juli 2013.

Eldri Langåker
Leder internasjonal tjeneste 2012-2013


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Linne
Adresse: Statsråd Mathiesensv. 12
Postnummer: 0598
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022rotary lInker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...