KOMITEER / KLUBBTJENESTEN / MEDLEM OG KLASSIFIKASJON


Komiteen har ansvar for medlemsvervingen i klubben. Den skal så tidlig som mulig, men ikke senere enn 31. august hvert år utarbeide en klassifikasjonsoversikt, og ved hjelp av veiledningsbrosjyren for klassifikasjon sette opp et register over dekkede og udekkede klassifikasjoner. Den skal vurdere de eksisterende klassifikasjoner i klubben og skal rådslå med styret i alle spørsmål om klassifikasjoner. Videre skal komiteen vurdere alle forslag til medlemskap fra den personlige side og skal undersøke karaktermessige, forretningsmessige samt sosiale holdninger og alminnelig valgbarhet for alle personer som foreslås som medlemmer. Komiteen skal rapportere sine beslutninger til styret.

Leder: Bjørg Månum Andersson

Medlem: Trond Geir Jenssen

Medlem: Kjell Olav SannesSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Linne
Adresse: Statsråd Mathiesensv. 12
Postnummer: 0598
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: no

Klubbens møter:

Torskeaften

2023-03-28 18:00 - 19:30

Møtearkivrotary lInker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...