PROSJEKTER / RIGA 4

Mangeårig samarbeid med våre venner i Riga

I over 17 år har Groruddalen RK samarbeidet med Diakonisenteret i Riga om å gi hjelp til barn fra utsatte og vanskelige kår. Hele tida har det dreid seg om det som først ble kalt Dagsenter for gatebarn og senere Dagsenteret «Hand in Hand», på latvisk «Roku Roka». Til å begynne med var det et prosjekt der vi bidro til lønn for en pedagog som skulle hjelpe barna til å bli integrert i skolesystemet. Takket være pedagogen Sandis gav det gode resultater: Barna ble motivert for å gå på skole, de lærte mer og utviklet bedre holdninger.

De ansatte har kunnet konstatere at arbeidet gir gode resultater, både i barnas forhold til skolen og generelt i væremåten deres. I begynnelsen var det mye uorden, våpen, sniffing og vold, - nå er det smilende barn, høy latter og ordnede forhold, sier Ilze, lederen på Dagsenteret. I dette har de dyktige og motiverte ansatte, ledet av Ilze og Sandis, vært helt avgjørende!

Vi har også selv kunnet konstatere forandringer. Da vi i begynnelsen besøkte Dagsenteret, var barna sky og tilbakeholdende – hvem vet hva slags erfaringer de hadde med fremmede mennesker? Etter hvert har de forstått at vi vil dem vel, nå kan de omtale oss som «våre». Det har blitt en fast tradisjon at vi rotarianere besøker Senteret hvert år, får se barna synge og opptre og reiser sammen med dem på utflukt til et eller annet interessant sted utenfor byen.


Dagsenteret

Selve navnet «Hand in Hand» er noe av et program. De ansatte på Senteret har hele tida lagt vekt på å ha et tett samarbeid med ulike instanser i Riga by, som sosialvesenet, politiet og selvsagt skolen. Aller viktigst er forholdet til barnas pårørende, enten det er en mor, en bestemor eller andre som tar ansvar.

I tillegg til at Senteret er et sted der barna kan få en dusj, varme måltider og et sted for lek i trygge omgivelser, får både de og deres nærmeste hjelp til å fungere sammen som familie. De såkalte sommerleirene spiller en viktig rolle der.

Etter hvert ble innsatsen vår i Riga utviklet ved at vi også gav stipend til noen av barna for at de skulle få yrkesutdanning. Det har vært et problem i Latvia at mange unge reiser til andre land for å kunne få arbeid. Med utdannelse i Latvia kan en håpe at de blir værende i hjemlandet. Så langt har alle stipendiatene blitt værende i Latvia, - så vidt vi vet.


Samarbeid med ny klubb

Fra 2015 ble også Bryn Rotary Klubb med i dette samarbeidet. Siden har vi besøkt Dagsenteret sammen hver vår. Begge klubbene har støttet aktivitetene på Dagsenteret med et beløp hvert år og delt på utgiftene til utflukt med barna, tolk og en bedre middag for medarbeiderne. I tillegg har begge stipendordninger for utdannelse for et av barna fra Senteret.

Dagsenteret fylte 20 år i 2018. Det ble markert med en feiring for nåværende og tidligere barn og medarbeidere, sammen med representanter fra myndighetene og erkebiskopen i Den latviske lutherske kirken. Det var også gjester fra utlandet, blant annet våre to klubber. Barna sang og danset, og viste både dyktighet, engasjement og humør. De større barna ledet de små når de hadde opptredener, og viste at de er i stand til å ta ansvar.


Utmerkelse

I januar 2019 ble GRK overrakt et Certificate of Gratitude fra Republikken Latvia ved utenriksminister Edgars Rinkēvičs for «uselvisk og viktig innsats for Latvias beste». Den latviske ambassadøren til Norge, Judite Dobele, var sentral i å få dette til. Senere inviterte hun både Groruddalen RK og Bryn RK til en mottagelse i Latvias ambassade i Oslo der hun gav uttrykk for takknemlighet for innsatsen vår. Ved Riga-besøket i juni i år ble også Kjell Olav overrakt en egen plakett der statsministeren i Republikken Latvia gir sin honnør for Kjell Olav sin innsats med å fremme forholdet mellom Latvia og Norge.


Utflukter

De faste vårutfluktene med barna – som stort sett bare kjenner byen – har gjerne bestått av besøk i strandområder og tilrettelagte naturparker utenfor Riga, og ulike interessante historiske steder. I 2019 var vi i «Gauja sansepark» i Valmiera, der barna fikk oppleve naturen så å si på føttene. Interessant var også visitten på et tradisjonelt latvisk gårdsbruk, med husdyr og utedo. Ungene viste stor entusiasme for dyra, og ikke minst for bondens traktor.

Vi er nå inne i en treårsavtale for perioden 2018-2020, sammen med Bryn RK og Diakonisenteret. Etter at vår forrige stipendiat Girts ble ferdig med sin utdannelse er nå klubbens nye stipendiat Anastasia i gang med å lære seg søm.

Det oppleves meningsfullt at Rotary slik kan bidra til å bygge det unge Latvia.


Tekst: Kjell Olav Sannes


 

Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Linne
Adresse: Statsråd Mathiesensv. 12
Postnummer: 0598
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022rotary lInker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...