PROSJEKTER / RIGA 1

GRK'S PROSJEKT FOR GATEBARN I RIGA


Latvia er et gammelt land, med en rik kulturell tradisjon. Men som nasjon er det ungt; først i 1991 ble landet selvstendig etter å ha vært en del av Sovjetunionen siden Annen verdenskrig. Sovjet-tiden har etterlatt tydelige spor, ikke minst på mange av innbyggerne, både latvierne og de mange russerne som fremdeles bor i landet. Stikkord: Alkoholisme, sosiale problemer, arbeidsløshet og en elendig økonomisk situasjon for storparten av landets borgere.

Den 30. november 2001 ble det undertegnet en avtale mellom Diakonisenteret (Diakonijas Centrs) i Riga, Latvia, og Groruddalen Rotary Klubb (GRK), Oslo. Diakonisenteret hører inn under Den evangelisk-lutherske kirke i Latvia, og samarbeider med kirkelige institusjoner i Norge, Sverige og Tyskland. De arbeider blant annet med å ta seg av gatebarn i Riga, altså barn fra særlig vanskeligstilte, sosialt handikappede familier. Det skjer i et eget dagsenter, som ligger i en gammel og nedslitt bygning i en bydel der det er særlig mye fattigdom og kriminalitet. I Dagsenteret får barna et varmt måltid, en mulighet til å dusje og få vasket klærne sine, og ikke minst et sted der de kan være bare barn for noen timer.

Fra og med 1.januar 2002 samarbeider vi om den delen av dette arbeidet som dreier seg om å hjelpe disse barna til å bli integrert i skolesystemet. Det er helt nødvendig hvis de skal unngå å bli værende i den situasjon preget av rusmisbruk, vold, prostitusjon og kriminalitet som de kommer fra, og skape seg en ny framtid der de både kan greie seg selv og være med på å bygge opp den unge nasjonen de er en del av.


Samarbeidet innebærer at GRK støtter Diakonisenteret økonomisk slik at de kan betale lønn til pedagog, skolemateriell og lignende. Rapporten etter de første 6 månedene er nøktern; en forventer ikke all verdens resultater. Men alt nå er det flere eksempler på at en har lyktes i å få noen av barna inn i skolen. En legger stor vekt på samarbeidet med familie eller foresatte; ofte kan barnets nærmeste foresatte være en annen enn foreldrene. Det er også viktig å ha nær kontakt med instanser som møter barna i andre sammenhenger, som skolen, sosialarbeidere og politiet.

Prosjektet har en økonomisk ramme på noen hundre tusen over en treårsperiode. Klubben bevilger en del av dette, og flere av medlemmene har gitt tildels store gaver. Dette er blitt hele klubbens felles prosjekt. Det er vist stor kreativitet når det gjelder å skaffe penger; både lotto og arrangement av Rotary-møter på distriktsnivå tas i bruk. Fra distrikt 2310 har vi fått midler. En rekke norske firmaer med betydelig virksomhet i Latvia får i disse dager brev med forespørsel om å støtte prosjektet.


I arbeid med slike ting er det viktig å ha førstehånds kjennskap til saken og menneskene. En gruppe fra GRK, forsterket med to aktive Inner Wheel-medlemmer, besøkte i mai Latvia. På Diakonisenteret fikk vi god innføring i arbeidet generelt og integrasjonen av gatebarna spesielt. Høydepunktet var utvilsomt en dagstur til Ligatne Naturpark sammen med en gruppe på over 20 barn og flere av de ansatte. Å reise sammen slik fører til at en blir kjent med hverandre, og selv om barna ikke forsto engelsk og vi verken latvisk eller russisk, kan en likevel komme på bølgelengde. Og det hjelper jo med en god tolk. Etter alt å dømme blir det ikke siste gangen GRK arrangerer tur til Riga - det er allerede tale om en ny tur neste år.

Høsten 2002 har to konkrete arrangementer i Riga vært viktige. 29. august arrangerte Diakonisenteret "Aksjon skole", da 62 barn fikk en pose med mange slags skolemateriell. Dette ble slått opp i både latvisk og russisk presse. Litt senere, 18. september, fikk 25 barn nye sko i en butikk for "Roots Company" i Riga sentrum, en gave fra norske "Eurosko". Begge deler er et resultat av samarbeidet mellom Diakonisenteret og GRK.

På Diakonisenterets "Aksjon Skole" 29 . august, fikk 62 barn poser med skrivesaker, skolemateriell og annet, betalt av GRK. Dette ble slått stort opp i både latvisk og russisk presse i Latvia.

Diakonisenteret, med Iveta Berkolde i spissen, og de ansatte på Dagsenteret, sliter med store oppgaver og mange problemer i dette arbeidet. De gjør en glimrende jobb, med små ressurser og i kummerlige lokaler. GRK får jevnlig informasjon, både ved mail og over Diakonisenterets webside www.diakonija.lv Hvert halvår får vi en formell rapport, både til aktiviteten og økonomien, og revisorrapport. Dette gjør at vi har mulighet til å følge nært med i det som skjer.

Ingen venter at dette arbeidet skal løse alle problemer for disse barna. Men tross problemene er det ingen tvil om at det går framover, også med landet Latvia. Det er spennende å følge med i det som skjer i vårt lille naboland på den andre siden av Østersjøen. Og det er et privilegium å kunne bidra til at noen barn og unge får en bedre start enn de ellers ville ha fått. En svært så naturlig oppgave for en Rotary-klubb!

Skrevet av Kjell Olav SannesSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Linne
Adresse: Statsråd Mathiesensv. 12
Postnummer: 0598
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022rotary lInker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...