MØTER / MØTEREFERATER


MEDLEMSMØTE 21.MARS 2023

President Morten ønsket 10 medlemmer, 2 gjester, rådgiver i Sjømannskirkens arbeid i Norge Knut Erik Skarpaas velkommen.

Tema: Sjømannskirken.

3 min: Kjell Olav tok opp Riga-avtalen som gjelder ut 31.12.2023, spørsmålet om ny 2års avtale og om planlegging av et besøk i september sammen med Bryn RK. Internasjonal tjeneste kommer tilbake til dette senere.

To gevinster(litografier donert av Bjørg og Terje) i lotteriet til inntekt for «End polio now» ble trukket ved slutten av møtet.

MEDLEMSMØTE 14.MARS 2023

President Morten ønsket 10 medlemmer og 5 gjester inklusive dagens foredragsholder politioverbetjent Eva B Ragde velkommen.

Tema: Kriminaletterforskning.

Kolbjørn introduserte.

President i Enebakk RK, Knut Moen, hadde en 3 minutter om egen rotaryklubb med 43 medlemmer, men også her stigende gjennomsnittsalder for medlemmene.

Opplysninger:

Kjell Olav har hatt kontakt med Bryn RK som fortsetter sitt samarbeid med Dagsenteret i Riga og går inn for et besøk i september.

Reidun minnet om Torskeaften på Engebret 28.mars, kl18:00. 10 deltakere er påmeldt.


MEDLEMSMØTE 7.MARS 2023

Hjemmemøte hos Jorunn og Steinar.

Morten åpnet møtet med å takke for at vi være hos Jorunn og Steinar og at Reidun hadde bakt til kaffen. Vi var 8 medlemmer, Jorunn og gjest Bjørn, i alt 10 personer til stede. 

Kjell Olav og Knut Eigil hadde meldt avbud.

Vi diskuterte e-postsvaret fra Sandis angående besøket i Riga og hvem som kunne tenke seg å være til stede ved 25 årsjubileet for Dagsenteret fredag 16. juni.

Bryn har fått samme e-post.

Konklusjon : Vi avventer Bryns reaksjon før Kjell Olav svarer Dagsenteret om det blir besøk i juni eller september.


MEDLEMSMØTE 14.FEBRUAR 2023

President Morten ønsket velkommen 6 medlemmer og 2 gjester og zoolog Petter Bøckmann, fra Zoologisk Museum , velkommen.

Kolbjørn introduserte dagens foredragsholder som en med bevisst ønske om å bli zoolog helt fra tidlige barneår.

Vi fikk et sprudlende foredrag og en definisjon av det omfattende begrepet Protozoologi med diverse eksempler: Uventede funn av nye dyrearter, «sjøormer» og annet mytisk, som i dag forklares gjennom naturfenomen eller bevisste fototriks.

 

Opplysninger på møtet:

21. februar (vinterferieuken) – ikke møte

28. februar Summemøte (Linne hotell)

 7. mars Hjemmemøte hos Steinar

(Programpostene 28. mars og 7.februar byttes altså innbyrdes.)

MEDLEMSMØTE 7.februar 2023

President Morten ledet møtet

8 medlemmer og 2 gjester til stede

Tema: "Inside" fra teaterlivet v/Arnold Petersheim

Steinar introduserte dagens kåsør som startet som amatørteater-skuespiller og senere fikk ulike roller ved diverse teater.

Han fortalte selv om hva som skjedde videre, gjennom et langt liv:

Vi fikk et humørfylt møte med kjente skuespillere som han møtte fra tidlig 50-tall.

Deres liv på og utenom scenen.

Arnold Petersheim har nylig utgitt en bok: «I kulissene», på eget forlag.

 

Info:

5 av styremedlemmene var til stede /deltok i Distriktets nettmøte 20:00-21:00.

Det dreide seg om hvordan legge ut informasjon på en korrekt måte på klubbens hjemmeside og på Facebook, også en del om det tekniske.

En rekke anbefalinger om hvordan fordele/organisere arbeidet ble gitt.

Rotarys retningslinjer og hva som skal publiseres hvor av informasjon:

bare til klubbens medlemmer, til Rotary-verden eller til interesserte utenfor Rotary, ble omtalt.

 

styremøte 22. nov 2022

Til stede: Morten Lund, Harald Michelsen, Reidun Grodås, Halvor Johansen, Torgeir Dahl, Kjartan Eide

 

                                Ikke til stede:

                               

                                Referent: Kjartan Eide


Dagsorden:

 

1.Referat fra styremøtet 18.10.

Referatet ble godkjent.

 

2.Møte med DG 6.12.

Det blir ingen middag med DG før møtet.

Møtet varer fra kl. 17.30 til 19.30.

Kl. 17.30 – 18.00: Morten har møte med DG med enkel bevertning.

Kl. 18.00 – 19.30: For alle andre medlemmer. Bevertning: Husets kake. Morten bestiller kake.

 

3.Juleavslutning sammen med Oslo Nord i Stovner kirke 13.12.

Oslo Nord har avtalt med Sogneprest Elin Lunde.

Morten snakker med Kjell Olav ang. kirke, møterom og kjøkken.

Styret møter kl. 17.30.

Reidun bestiller julekake, brunost, smør, kaffe og ordner med blomster.

Alle medlemmer må ha med gave til utlodningen.

Torgeir kjøper 5 loddbøker. 20 kr/lodd.

 

4.Vårens møter.

Reidun har laget en oversikt som viser status. Hun ajourfører denne fortløpende.

Harald overtar hjemmemøte fra Reidun 31. januar.

Kjartan kan ha hjemmemøte 6. juni.

Muligheter som undersøkes nærmere:

·         Hjemmemøte hos Terje 18. april.

·         Møller Medvind: Reidun har snakket med Henning om å få noen til å orientere om status for dette.

·         Sissel Levin: Snublesteiner til minne om deportasjon av jøder i 1942

·         Hulda G.: ønsker å holde foredrag for oss. Ønsker hun å bli medlem igjen?

·         Knut Erik Skarpaas fra Sjømannskirken kan være aktuell

·         Kjetil Isaksen fra Meteorologisk institutt: ‘Permafrost og klima’

 

5.Klubbens økonomi og søknader til District Grant og Tiltaksfondet.

Torgeir opplyste at vi nå har ca. 156 000 kr. på driftskontoen og ca. 54 000 kr. på prosjektkontoen.

District Grant og Tiltaksfondet: Det gjelder søknad om støtte til dekning av utgifter til en ukrainsk flyktning et skoleår på Rønningen folkehøgskole. Vi fikk en meget god søker. Men hun trakk seg da hun ble presentert for introduksjonsprogrammet som flyktningene først må gjennomføre.

 

Vi forandret tilbudet til vårhalvåret 2023 for to flyktninger som hadde avsluttet programmet. Dette forsto vi på bydelen Bjerke var aktuelt. Men vi har ikke hørt noe mer.

Derfor trekker vi tilbake søknadene for inneværende Rotaryår. 

Vi vil eventuelt komme tilbake med ny søknad neste år.


6. Eventuelt.

Harald skriver: ‘Vi pleier å gi et bidrag til julefeiring/gaver for barna ved daghjemmet i Riga. Det inngår ikke den formelle avtalen, men etter min mening en tradisjon vi bør opprettholde.’.

Vedtak: Vi opprettholder tradisjonen. Torgeir overfører 2500 kr. til Riga.Kjartan Eide
___________________________________________________________________________MEDLEMSMØTE 18. OCT 2022


Til stede: Morten Lund, Harald Michelsen, Reidun Grodås, Halvor Johansen, Kjartan Eide

 

                                Ikke til stede: Torgeir Dahl

                               

                                Referent: Kjartan Eide

 

Dagsorden:

 

1.Intercitymøte 25.10.2022 kl. 18 -21.

                                Da Bjørg er blitt syk, blir det noen utfordringer i forbindelse med møtet.

Vi får møterommet Årvoll.

Bjørg har gjort klar kjøreplan for Morten.


Vedtak:

RI presidentens video om Polio Plus sendes i stedet for Bjørgs innlegg.

Styret møter ca. kl. 17.

Harald og Halvor ordner med møterom og mottak av gjester.

Morten bestiller kringle til 40 mennesker. (Resultat: Linne spanderer Hotellets kake!)

Foredragsholdere får en flaske vin og en flaske ‘Lif Laga’ hver, samt en blomsterbukett.

Loddsalg: Bjørg og Terje har gitt to litografier. Reidun selger lodder i pausen. Vi tar imot både kontanter og VIPPS.

Annonsering. Vi annonserer ikke mer enn vi har gjort.


2.Utmelding.

Vivy har meldt seg ut av klubben pga. jobbsituasjonen. Jobb kolliderer med våre møter. Halvor snakker med Knut-Georg om oppdatering av Hjemmeside.


3.Distriktskonferanse og Årsmøte på Gol 22. og 23.10.

Bjørg og Terje var påmeldt, men kan nå ikke delta.

Vedtak: Da det viste seg at ingen andre i styret hadde anledning til å delta, blir vi uten representanter på møtene i år.


4.Programkomite.

Etter styremøtet var det møte i Programkomiteen hvor også Halvor deltok.

Reidun kommer tilbake om flere opplysninger om dette.
Kjartan Eide


___________________________________________________________________________
MEDLEMSMØTE 04. oct 2022


President Morten ledet møtet og ønsket 10 medlemmer og foredragsholder, generalsekrer i Rådet for psykisk helse Tove Gundersen.

Tema: Vår psykiske helse. Hvordan er den?

Foredraget endte opp i 5 om dagen regler for å redusere risikoen for ikke å ha det bra.

Ref: Psykisk helse.no

 

3-min: Kjell Olav med nytt fra Latvia (valget), Riga (dagsenteret)

 

2-min: Bjørg om annonsering av neste møte tidligere byrådsleder og fylkesmann Erling Lae neste tirsdag og Intercitymøtet 25.oktober i diverse kanaler og med oppfordring om at våre medlemmer tar med gjester og tar med oss gjester.

 

_______________________________________________________________________________________


MEDLEMSMØTE 27. SEP 2022


Morten ledet møtet og kunne ønske 8 medlemmer og 1 gjest, Sissel H Michelsen, velkommen.

 

3-min: Roar drar i nærmeste framtid til Arginigin for 6 mnd.

 

Kjell Olav holdt et aktuelt foredrag over temaet Den (østlige) ortodokse kirke. (fra kristningen Kiev-riket på 900-tallet til Moskva-patriarken Kiril brøt med Konstatinopel og Ukraina i januar 2019.)_______________________________________________________________________________________årSMØTE 20. SEP 20228 medlemmer og 1 gjest, Thor H Berge fra Sagdalen RK, tilstede.

Reidun ledet selve årsmøte og førte protokollen som ble undertegnet av Reidun og Kjartan.

Protokollen er sendt medlemmene.

Det ble ikke holdt 3-min i dette møtet

Opplysninger:

Morten kunne opplyse:

- søknadsfristen for kandidater til skoleår på Rønningen FHS er rett rundt hjørnet

- han og Kjartan møter i Grorud RK i forbindelse med det bebudete samarbeid om

prosjektsamarbeid om prosjekter med andre groruddalsklubber.
_______________________________________________________________________________________HJEMMEMMØTE HOS ASTRID OG KNUT EIGIL  13. SEP 2022Til stede: 8 medlemmer og 4 gjester inklusive vertskapet som bl.a. serverte fiskesuppe med påfølgende kaffe og kake, alt velsmakende og verdsatt av de tilstedeværende.


President Morten ledet møtet

Tema: På oppfordring fra Presidenten og på kort varsel orienterte Constitution Chairman og medlem av styret for International Inner Wheel Sissel Høihjelle Michelsen om organisasjonen Inner Wheel, prosjekter og erfaringer som medlem siden 1987.

 

3-minutter: Harald

 

Opplysninger: Morten orienterte om arbeidet med «Flyktning på Rønningen FHS», status generelt og mulige kandidater. _______________________________________________________________________________________MEDLEMSMØTE 06. sep 2022President Morten ledet møtet og ønsket 7 medlemmer, 1 gjest og foredragsholder

velkommen.

Foredragsholder: Tidligere generalsekretær i Diabetesforbundet, nå engasjert i

Helsedirektoratet, Bjørnar Allgot

Tema: Fra «Brukermedvirkning» til «Bruker med virkning»

Kjartan fortalte i en 3min om sine erfaringer ved å opprette og administrere en Facebook-

gruppe og det å annonsere i dette mediet.

Trond introduserte foredragsholderen på sin alltid underfundige og humoristiske måte.

Foredragsholderen tok utgangspunkt i humanisme, menneskerettigheter og etikk og

konkluderte med en av Helsedirektoratets strategier. Den skal ha fokus på brukeren og

brukerens behov. Dette skal skje gjennom brukermedvirkning på 3 nivåer:

Individnivå, tjenestenivå og systemnivå

Opplysninger:

Neste møte er hjemme hos Knut Eigil med ledsagere - påmelding til Halvor.

Morten vil møte i Grorud RC 7.9. og orientere om Flyktning Rønningen fkh._______________________________________________________________________________________PRESIDENTMØTE   30. AUG 2022


10 medlemmer til stede ble ønsket velkommen av president Morten.

Han redegjorde punktvis for planer og mål for året som startet 1.juli 2022;

og spesielt for arbeidet med Prosjekt Flyktning Rønningen FHS og positive nyheter hva angår mulighetene for nye medlemmer.

 

Opplysninger:

- Revidert program for høsten foreligger nå på nett

- Møter på Linne hotell vil fortrinnsvis være i møterom Linne bl.a. ,f.k.tirsdag,6. september

- Hjemmemøte 13.9. hos Knut Eigil. (Husk å melde fra om du kommer eller ikke!)_______________________________________________________________________________________hjemmemmøte hos kjartan  23. aug 2022


11 medlemmer til stede

 

Kari og Kjartan bød på fint vær, vafler og kaffe i en velfrisert hage.

President Morten ledet møtet og fortalte om arbeidet med et mulig prosjekt sammen med andre rotaryklubber i Groruddalen. Undersøkelser om betingelser, muligheter for klubbsamarbeid og finansiering er drøftet i styret som er positive til å gå videre med dette

Det det dreier seg om et skoleår/halvårskurs for en ukrainsk ungdom som elev ved Rønningen folkehøyskole.


_______________________________________________________________________________________Presidentskifte 21. JUN 20228 medlemmer til stede

Reidun orienterte om møter og aktiviteter i 2021-2022 og takket styre og medlemmer for innsatsen i hennes presidentår, spesielt med blomster til Halvor og Magne.

Hun uttrykte også sin anerkjennelse til Kjartan som på kort varsel stod for utdeling av prisen til beste elev på Bjerke videregående 14.6.

Reidun overrakte så presidentkjedet og blomster til Morten, takket ham for samarbeidet og for spesielt god oppfølging av klubbtjenesten og ønsket ham lykke til som president.

Morten responderte med å si at det hadde vært enkelt å lede klubbtjenesten med en på alle måter vel forberedt president. Gjennom året.

Til slutt viste Morten justeringer av organisasjonskartet, tok opp klubbens utfordringer og noe av det han vil legge vekt på i det kommende rotaryår. Dette går han nærmere inn på i Presidentens møte, i august, slik som samarbeid med andre klubber.

Høstens program foreligger nå, ble delt ut til de tilstedeværende og er sendt alle medlemmer på e-post. Takk til programkomiteen for vel utført arbeid.

 

Henning stod for overrekkelse av Paul Harris med safir til avtroppende president (president for 2.gang) og uttrykte: «ifølge tradisjon og for særs god ledelse av klubben»

 

Harald


_______________________________________________________________________________________MEDLEMSMØTE 14. jun 2022


Til stede: 9 medlemmer inklusive Kjartan
som samtidig utfører et klubboppdrag.

Tema: Ekstraordinært  årsmøte og Tjenestene rapporterer - ledet av Morten
Opplysninger: Henning syk idag, Kjartan møter kl 19 for utdeling av prisen "Beste elev" på Bjerke vgs
Dette var det nest siste møtet i dette rotaryåret. 

Harald
Neste møte 21. juni med presidentskifte. Avtroppende president Reidun takker for seg og den nye presidenten Morten overtar. Det serveres marsipankake i den anledning og vi håper på at flest mulige finner anledning til å komme til denne høytidsstund.


_______________________________________________________________________________________


MEDLEMSMØTE 24. MAI 2022Visepresident Morten ønsket velkommen 7 medlemmer og 1gjest,  

Vi så på programmet for høsten og diskuterte muligheten for besøk i Riga i sommer, men kom til at besøk nå i juni ikke var aktuelt, men at første mulighet er september 2022, eventuelt juni 2023. I forståelse med Bryn RK vil et besøk til Riga bli samordnet med denne klubben.

Morten presenterte organisasjonskartet for 2022/2023


_______________________________________________________________________________________


MEDLEMSMØTE 03. Mai 2022


President Reidun åpnet møtet og ønsket 9 medlemmer, foredragsholder Rabbe Lund fra Oslo RK og gjest, Bjørn Bjerkeskaug, velkommen.

Vi kunne også nyte Reiduns fortreffelig utseende og velsmakende kanelsnurrer til kaffen før møtet.

 

3minutter ved Kjartan

1minutter ved Kjell Olav om kontakt med Bryn RK om utsettelse av Rigabesøk til høsten

Tema for Rabbe Lunds foredrag: Mentorprosjekt for flyktninger.

Foredragsholderen fremhevet at dette er en oppgave som passer for alle rotaryanere

 

Det ble, etter foredraget, utdelt to brosjyrer om temaet og erfaringer fra denne virksomheten. Disse gir en god oppsummering av foredraget:

 

-          Mentorprogrammet for flyktninger – hvorfor og hvordan (Rotary distrikt 2310)

-          Mentorveiledning for Oslo Rotary Klubb

 


_________________________________________________________________________________________


MEDLEMSMØTE 29. Mars 2022


President Reidun ønsket hjertelig velkommen medlemmer, gjester og foredragsholder.

3 min: Terje annonserte nominasjonen av innkommende president for 2022-2023, Harald

 

14 til stede:

11 medlemmer

2 gjester: Astrid L Johansen og Tor Berge, Sagdalen RK

Foredragsholder: Anne Karen Jennum

Tema:

Kvinnehelse i Groruddalen_________________________________________________________________________________________


Fellesmøte med Oslo Nord RK i Trosterudvillaen 1 mars 2022


3min: Hallvard Torstensrud

President i ONRK Unni Steinsrud ønsket forsamlingen velkommen og ledet møtet

Tilstede i allt 23:
- 11 medlemmer ONRK 
- 10 medlemmer GRK
- 2 gjester inklusive
 foredragsholderen, senterleder ved Stovner senter Infar Akram
 Tema: Senterdrift i en pandemi

President Reidun takket for invitasjonen og møtet på vegne av GRK


_________________________________________________________________________________________MEDLEMSMØTE 22. FEBRUAR 2022Medlemmer tilstede:12 medlemmer

1 gjest


Møtet ledet av president Reidun som kunne ønske 12 medlemmer og en gjest samt foredragsholder velkommen.

Tilsammen 14 tilstede

3- min ved Harald

Kolbjørn introduserte dagens foredragsholder: Journalst og forfatter Arnhild Skre

Tema: Berge Furre_________________________________________________________________________________________


MEDLEMSMØTE 01. februar 2022

Medlemmer tilstede: 10
2 gjester
President Reidun ledet møtet og kunne opplyse at klubben hadde fått innvilget $550 til sommerleirer for barna ved dagsenteret i Riga.

Foredrag ved oberstløytnant i hæren/ professor ved Forsvarets høyskole Tormod Heier.
Tema: Nordområdene
Meget aktuelt og interessant emne om forsvarsallianser, betydningen av buffersoner opp gjennom tidene fram til dagens situasjon øst-vest og hva dette bl. a betyr for vårt eget forsvar, utenrikspolitikk og for NATO.


_________________________________________________________________________________________


MEDLEMSMØTE 25. Januar 2022


President Reidun åpnet og ledet møtet.
Medlemmer tilstede: 10
Foredragsholder: Jan Lafton, Hønefoss Øst RK.

1-min:  Bjørg informerte om skreiaften på Engebret Restaurant den 22. mars. Engebret Restaurant opplyser at skreien som serveres kommer fra Lofoten. 
Påmeldingsliste vil bli sendt rundt på et par klubbmøter, når det nærmer seg.

Tema for foredraget: Sammenslåing av rotaryklubber.

Jan Lafton delte noen erfaringer fra prosessen med og resultatet av sammenslåingen og svarte på spørsmål fra våre medlemmer.
3 klubber på Hønefoss ble til 2 etter en prosess over ca 2 år og mange og hyppige møter for avklaringer mellom klubbene om aktiviteter og funksjoner etter sammenslåingen skulle være og økonomi.
Foredragsholderens erfaring etter sammenslåingen er at felles deltakelse i aktiviteter i klubben er mer viktig for å bli kjent med andre og spesielt "nye" klubbmedlemmer enn å få presenter mange egoforedrag tett på hverandre.

Presentasjonen følger vedlagt.

En dokumentasjon av hele prosessen er Her.

Harald


_________________________________________________________________________________________MEDLEMSMØTE 19. OKTOBER 2021

Magne: forliset av helge ingstad
Åpning av møtet: Innk. president Morten åpnet møtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.  President Reidun er fortsatt syk.

 

Til stede: Det var 7 medlemmer til stede. Ingen gjester.

 

Fødselsdager: Ingen.

 

2-minutter v/Knut Eigil

Neste tirsdag 26. oktober er det Intercity-møte. Knut Eigil mente det måtte være med noen flere til å ordne til møterom m.m. før møtet starter. Halvor og Kjartan kommer kl. 17. Morten kl. 17.30. Det er foreløpig ca. 30 påmeldte til møtet. Servering på møtet: det ble foreslått at Bjørg og Reidun avgjør dette. Og gjør evt. bestillinger hos hotellet.

 

3-minutter v/Kjartan.

Han fortalte om erfaringer med et års bruk av elektrisk sykkel. Han har bare positive erfaringer. Alle turene har startet og sluttet hjemme i Tittutveien på Alnabru. Han velger helst turer til steder han har syklet før. De mest populære turene har vært til Lillestrøm, Fornebu, Bærums Værk, Fetsund lenser og Ski. Den lengste turen ‘Nordmarka rundt’ var på 105 km.

 

Magne : Forliset av Helge Ingstad.

Magne har selv utdannelse som sjøkaptein. Han hadde derfor fulgt nøye med på havariet og på arbeidet til Undersøkelseskommisjonen etterpå.

 

Det var mange folk på broa da det skjedde. Både Vaktsjef, flere navigatører og rormenn. 7 mann i alt. Det er derfor fortsatt en gåte hvordan dette kunne skje.

 

Med en rekke bilder og illustrasjoner ga Magne et levende og engasjerende innblikk i denne tragiske hendelsen. Fortsatt gjenstår flere rettsaker etter hendelsen.

 

Undersøkelseskommisjonen kom til at det var flere som gjorde feil. Både mannskapet på Helge Ingstad og Sola TS som de kolliderte med. Samt Fedje Sjøtrafikksentral.

 

Avslutning.

Morten takket for møtet. Og regnet med at alle kom til Intercity-møtet neste tirsdag.

 

Referent Kjartan


_________________________________________________________________________________________MEDLEMSMØTE 12 OKTOBER 2021


Medlemmer tilstede: 8

Møteleder: Innkommende president Morten

Tema: Barrn i Syria

3minutter: Henning(forfall)

2 gjester fra Akersborg RK

 

Morten innledet møtet med å ønske 8 medlemmer og 4 gjester gjester, hvorav to foredragsholdere, velkommen. Siden Henning var innkalt til møte i distriktet, står vi over annonsert 3minutter til fordel for dagen tema. 

Deretter rettet han fokus mot den vedvarende og ekstremt vanskelige humanitære situasjonen i Syria, spesielt i nord.

Bjørg fikk så en 1minutter og orienterte om program og foredragsholdere for Intercitymøtet 26.oktober.

Bjørg introduserte Marit Freheim  og Inger Raagholt fra Sandvika og Mjøndalen rotaryklubber.

Momenter fra foredraget/orienteringen:

- skoleprosjekt som har pågått over 9 år i Idlib by og distrikt,  Nordsyria på grensen til Tyrkia.

- bakgrunn i at Assad har bombet 75% av bebyggelsen i byen som derved er delt i to, dvs en Assad-kontrollert del og en fri del

- 220 000 barn i skolepliktig alder ble uten skole

- 17000 lærere uten jobb og 7000 i jobb

- ikke mulig med Global Grant siden det ikke finnes rotaryklubber i Syria

- et velorganisert prosjekt med et fåtall lokale medarbeidere støttet av diplomater

- millionbeløp er allerede skaffet via bl.a. Rotaryfond og AKO foundationen/Nikolai Tangen

- et solid Team Syria  og reviderte regnskaper pr skole sikrer at det ikke blir borte penger på veien

- rehabiliterte skoler og teltskoler med 6500 elever har fått skolegang som følge av prosjektet til nå

- Planer for 3 rotaryskoler i nærmeste fremtid med maks kostnad NOK 200.000 og 500 elever pr skole

- det vises ellers til orienteringer bl.a. i Rotary Norden og på PETS

- bidrag fra rotaryklubber og enkeltpersoner ønskes velkommen

 

Morten opplyste mot møtets slutt at Groruddalen RK bidrar til prosjektet med kr2000,-

Neste møte med tema: "Helge Ingstad" - havariet v/Magne.

 

Harald_________________________________________________________________________________________
MEDLEMSMØTE 5 oktober 2021


Medlemmer tilstede: 10

Sted: hjemme hos Harald

Tema: summemøte om lokalt prosjekt

3 minutter: Kjartan

 

Reidun innledet med å referere til et skriv fra RI med oppfordring ved valg av prosjekt til å kontakte/samarbeide med andre andre organisasjoner som Lions og Kiwanis.

 

Dagens tema tar utgangspunkt i bl.a. stikkord fra bl.a. fra medlemsmøte om fremtidige prosjekter 24.8. RI-skrivet ble derfor ansett som lite aktuell i en sammenheng når vi skal diskutere videre og foreslå valg av type prosjekt i Groruddalen RK, med det vesentlige formål å promotere Rotary og vår egen klubb i vårt nærmiljø.

Momenter fra oppsummeringen av gruppediskusjonene med forslag til strategi for arbeidet videre med lokalt prosjekt:

 

- ta kontakt med et lokalt idrettslag med en lagidrett, tilby å sponse utstyr som blir for dyrt for enkeltfamilier å kjøpe

 

- kontakte legater og fond eller andre i og utenfor Rotary for bidrag til et konkret definert prosjekt

 

- være tilstede ved aktiviteter sammen med foreldre og bli kjent med disse og derigjennom kunne fortelle om hva vi driver med i Rotary og i klubben vår

 

Prosjektets formål/ hensikt: 

- å bidra litt i lokalsamfunnet til en positiv oppvekst for barn og ungdom

- gjennom kontakt med noen foreldre kunne gjøre Rotary og vår egen klubb kjent lokalt og slik kanskje kunne få nye medlemmer.

 

Kjartans 3 min: Han har laget en kavalkade som viser noe av klubbens historie i gjennom tekst og bilder. Denne vil bli presentert  på møtet 16. november siden vi ikke har mulighet til å vise den under Lutefiskaften i Gamle rådhus 23. 11. som blir den feiringen av  klubbens 40 årige eksistens.

 

Reidun opplyste forøvrig at 18 medlemmer  og ledsagere vil delta her og at guvernør vil bli invitert.


_________________________________________________________________________________________
MEDLEMSMØTE 21 SEPTEMBER 2021


Medlemmer til stede: 8 medlemmer.

Fødselsdager Bjørg 76 år 22.9. Og Marie- Sylvie 59 år 26.9.

 

10 påmeldte til lutefiskaften / 40årsjubileum Gamle rådhus 23. november, så langt.

Neste møte 28.9. Steinar Madsen: Vaksineberedskapen Reidun inviterer Oslo Nord,

PÅMELDING SOM VANLIG

 

5.10.: Summemøte hjemme hos Harald, Gamle Strømsvei 31 PÅMELDING til Harald

(Byrådsleder i 9 år ved Erling Lae er flyttet til 7. desember)

Henning holdt 3 min om å ha hvalp.

 

Årsmøte

Ledet av Henning

Gjennomgang av årsmelding, regnskap.

Se for øvrig protokoll når den foreligger_________________________________________________________________________________________


MEDLEMSMØTE 14 September 2021


Møtet på LINNE er avlyst siden hotellet ikke kunne skaffe oss rom denne dagen.

Vi var imidlertid velkomne til Oslo Nord, som midlertidig holder til i Trosterudvillaen, mens Radisson hotell koronahotell.

3 GRKmedlemmer og Bjørn Bjerkeskaug var gjester hos Oslo Nord RK kl 0900 samme dag.

Det var Runar Forst som holdt foredrag om Hans Nilsen Hauge - industribyggeren og betydningen utviklingen i Norge utover 1800-tallet._________________________________________________________________________________________
MEDLEMSMØTE 7. September 2021

Vandring langs alnaelva


Med Vidar Berget som guide og start fra Grorud T-banestasjon kl17:30

Avlyst p.g.a. mager påmelding.


_________________________________________________________________________________________
MEDLEMSMØTE 31. AUGUST 2021

Presidentens møte

Åpning av møtetReidun ønsket 8 medlemmer og en gjest fra Sagdalen RK velkommen til Presidentens møte

Medlemmer til stede: 8

Gjest: 1 (Sagdalen RK)

3 min: Oppsatt 3 min holder, Torgeir var i Spania og derfor forhindret, men Reidun fokuserte på "Gladgrisen” med VIPPS 76277 og overførte selv et bidrag, siden hun har mange og glade barnebarn og med oppfordring til andre å markere sine gleder uttrykt ved et innlegg på møtene og bidrag sendt fortrinnsvis med Vipps til grisen.

Opplysninger på møtet:
Det ble deretter en punktvis gjennomgang av mål, program og aktiviteter for 2021/2022, i et oppsett vist på skjerm.
Selve møteprogrammet og aktiviteter for øvrig er lagt opp på bakgrunn av et lavt medlemstall (19), at klubben skal ha lokale prosjekt og et internasjonalt,og at det skal være et budsjett i balanse._________________________________________________________________________________________


MEDLEMSMØTE 27. August 2021

SommermøteÅpning av møtetPresident Reidun ønsket velkommen til det første møtet i rotaryåret 2021/2022 annonsert som et summemøte

 

Medlemmer til stede: 9

 

3 min: Reidun (istedenfor Terje): Betraktninger om utbrudd av koronasmitte i barneskolen etter skolestart

 

Opplysninger på møtet:


Reidun hadde satt opp 5 punkter til diskusjon i grupper:

- Forslag til prosjekt i Groruddalen -gjerne med fokus på "Serve to change lives" (bidra til å

  forandre liv eller gjøre en forskjell for andre)

- Fysiske møter/nettmøter sammenholdt med lokalveiene og kontingent vi betaler

- Peismøter hjemme hos hverandre

- Medlemsverving

- Lutefisk og Torskeaften - skal disse kun være for våre medlemmer med ledsagere eller også

  for naboklubber?

Eksempler på forslag på tiltak fra gruppediskusjonen:


- kontakt med eldre eller ensomme


- alternativ til møtene på Linne, er nettmøter eller møter hjemme hos medlemmer som har

  plass og parkeringsmuligheter. Følgende sa umiddelbart at de kan tenke seg å tilby å holde   

  hjemmemøte hos seg: Halvor, Steinar, Harald, kanskje flere?
  Vi må ikke glemme fellesmøtene med Oslo Nord og Intercitymøtene.


- Interessen for å bli medlem kan skapes ved at Rotary blir mer synlig i lokalmiljøet. Det

  vises til lokale vellykkede prosjekter både i Groruddalen og andre steder i landet hvor det

  har skjedd.
  Det bør også kunne være et potensiale blant innvandrere.


- Lutefiskaften bør kombineres med markering av at det i mai 2021 er 40 år siden klubben ble

  chartret.

 
_________________________________________________________________________________________


NettMØTET 2. MARS 2021

HELSEFORSKNING I GrORuddalen

 

Medlemmer til stede: 9

Gjest: 1

Kveldens Foredrag: Anne Karen Jenum.

Anne Karen Jenum er Prof. em. Fra Universitetet i Oslo. Hun har også vært bl.a. kommuneoverlege.

 

Åpning.

President Henning ønsket velkommen. Han opplyste bl.a. at styret vil ta stilling til konserten som er planlagt i mai. Neste medlemsmøte på nett blir 16. mars.

 

Foredraget.

Trond introduserte foredragsholderen. De har jobbet sammen i over 20 år. Hennes forskningsområde har vært ‘folkehelse innen diabetes – spesielt svangerskapsdiabetes’. Et hovedområde har vært ‘helseforskning i Groruddalen gjennom 20 år’. Det er det hun skal snakke om i kveld.

 

Anne Karen Jenum:

Det startet på 1990-tallet hvor det kom frem at mange innvandrere i Groruddalen hadde dårlig helse. Spørsmålet var hva de kunne gjøre?

Dette ble gjort i form av flere prosjekter. Her noen punkter fra noen av disse.

 

MORO-prosjektet.

Helseundersøkelse på Romsås og Furuset i 2003. Ble kombinert med fysisk aktivitet. Det var ikke nok å slutte å røyke. Også fysisk aktivitet hadde betydning for helsen.

To hovedstrategier:

·         Intensiv trening ca. 20 min./uke

·         Daglige gåturer

Spørsmål: hvordan få folk til å trene?

De inaktive har ingen tanker om fysisk aktivitet.

Kritiske spørsmål var bl.a.: ‘Ta trappa!’ ‘Rører du på deg?’

Resultater etter tre år:

·         Andel som var inaktive var redusert fra 40 til 30%.

·         Andelen som gikk opp i vekt var redusert med 50%.

Treningsgrupper var viktige. Men, flere tiltak hadde virket.

Det var mange positive medieoppslag om ‘Romsåsprosjektet 2003’.

 

Andre funn:

Diabetes (her gjelder det type 2 diabetes):

Mange innvandrere hadde diabetes. Bl.a. hadde de fra Sri Lanka vesentlig mer enn etnisk norske. De får også diabetes i mye yngre alder enn etnisk norske. Også komplikasjoner i arbeidsfør alder.

Tyrkere: mye fedme. Mange fikk diabetes med komplikasjoner. Spesielt hjerte/kar-sykdom.

 

Undersøkelse i mange kommuner bl.a. Oslo i 1995, 2000, 2005 og 2014.

10000 pasienter med type 2 diabetes ble undersøkt på 77 legekontorer.

De fleste var fra Oslo og da Groruddalen.

Konklusjon: det var en viss forbedring fra 1995 til 2014.

Det viktige var at det kom frem hvor viktig legenes innsats var. Det viste seg at leger som fulgte opp anbefalingene om tiltak hadde 17% lavere risiko for sykdommer hos sine pasienter enn de som ikke gjorde det.

 

STORK (Groruddalen).

Dette er et prosjekt som har vært i gang siden 2007. Det var vært et spesielt samarbeid med bydelene Stovner og Bjerke.

Fokus har vært gravide og barn.

Fedme, sterk vektøkning i svangerskapet øker risikoen for komplikasjoner.

STORK har bl.a. vist:

·         Tyrkia og Pakistan har mange med fedme.

·         Midt-Østen og Afrika har et vektproblem ved svangerskap.

Fysisk aktive: Norsk etniske kvinner er mye mer fysisk aktive etter fødselen enn de fra Midt-Østen og Afrika.

Lav utdanning øker risikoen for svangerskapsdiabetes.

Etniske minoriteter har større risiko for de fleste målbare helseindikatorer enn etnisk norske. Viktig å starte med tiltak tidlig i livet. Tidlig innsats!  

 

Avslutning.

Henning takket foredragsholderen og ønsket henne velkommen tilbake.

 

Neste medlemsmøte på nett: tirsdag 16.mars kl. 18.30. Tema: ‘Opplevd korona’. Erling skal lede møtet.

 

Referent: Kjartan_________________________________________________________________________________________


NettMØTET 16. februar 2021

Når din «rustning» svikter- huden på godt og vondt

 

 

Medlemmer til stede: 14 (includert 2 gjester)

Gjest: 2 (1 fra Oslo Nord RK)

Kveldens Foredrag: Karianne Viken

Hun er foredrag for næringslivet, helsepersonell, pasienter og pårørende.

 

Opplysninger på møtet:

Karianne første snakket litt om sin historie av sykdom. Hun har lagt merke til hennes hudproblem når hun var 5 år gammel og fikk diagnose om hun har diagetes type 1. På grunn av sykdommen har hun veldig svak hud …. tynn og sprø.  Hud sin kan ikke overleve uten cortisone.

 

Hunden funksjoner:

1.      Beskytte kroppen mot slitasje, slag og støt

2.      Beskytte kroppen mot infeksjoner

3.      Beskytte mot væsketap

4.      Regulere kroppstemeraturen

5.      Skille ut stoffer

6.      Fungerer som fettlager

7.      Beskytte kroppen mot stråling

8.      Mot skadelige stoffer som kjemikalier og gift

9.      Sanseorgan, registrere følelse, varme, kulde, smerte og trykk

 

Ved en tilfeldighet fant hun et nytt materiale som godt kan beskytte huden hennes. Det materiale heter «Kevlar».

Kevlar syntetiseres i oppløsning fra monomerene 1,4-fenylen-diamin (para-fenylendiamin) og tereftaloylklorid i en kondensasjonsreaksjon som gir saltsyre som et biprodukt. Resultatet har væskekrystallinsk oppførsel, og mekanisk tegning orienterer polymerkjedene i fiberens retning.

Det er to hovedetapper involvert i å lage Kevlar. Først må du produsere den grunnleggende plasten som Kevlar er laget av (en kjemikalie kalt poly-para-fenylentereftalamid - ikke rart de kaller det Kevlar). For det andre må du gjøre det om til sterke fibre. Så det første trinnet handler om kjemi; den andre handler om å gjøre ditt kjemiske produkt om til et mer nyttig, praktisk materiale.

 

Sleevesene:

Sleevesene er produktet hun fant i UK som laget fra kevlar. Det besår av 59% kevlar og strømpene 45% (da selve foten er uten kevlarfiber), nylon og bomull. Det er perfekt for å beskytte tynn og skjør hud.

Dette er hva jeg vil dele med deg i kveld en alternativ måte å beskytte huden din på. Hvis huden din har det samme problemet som meg, og ikke vil leve med kortison, så er det kanskje det andre valget for deg._________________________________________________________________________________________


NettMØTET 19. januar 2021

Ungdom-Gjenger i Groruddalen

 

Medlemmer til stede: 12 (includert 3 gjester)

Gjest: 3 (2 fra Oslo Nord RK)

Kveldens Foredrag: Bøhler Jan

Han har vært stortingsrepresentant siden 2005, fram til 2020 som representant for Arbeiderpartiet og deretter for Senterpartiet etter han meldte overgang. Han vokste opp på Kalbakken i Groruddalen. Han har yrkesbakgrunn som ungdomsarbeider og fritidsklubbleder.

Opplysninger på møtet:

Definisjon: Barn- og unge er mellom 10 til 17 år.

1.      Oversikt av Barn- og ungdom- mistenkte personer i Oslo

 


2.      Oversikt av barne- og ungdom- kriminal i Stovner område

Source: Barn-og-ungdomkriminalitet Oslo 2019

Hvorfor?

1.      Sosiale medier: barn- og unge er veldig enkle å få de voldelige nyhetene fra sosiale medier

For eksempel, Snapchat. Det er enkle til å sende kriminell informasjon til mange mennesker gjennom Snapchat med bare ett klikk.

2.      Lett å få kniven.  

 

Oppløsninger:

1.      Politi må ta jobbe sin

2.      Bedre samarbeid med disse tenåringene

3.      Hele samfunnet har ansvar for å gjøre miljøet bedre


_________________________________________________________________________________________NettMØTET 12. januar 2021

Covid19 og Groruddalen

 

Medlemmer til stede: 11

Gjest: 1

Kveldens Foredrag: Tore Wælgaard Steen

Tore Wælgaard Steen er Bydelsoverlegevikar i bydel Grorud fra 14 jan 2021. Han var smittevernoverlege i Oslo.

 

Opplysninger på møtet:

Presentasjonen kan deles til tre deler:

·         Historikk av koronasmitte i Norge og Oslo

·         Antall nye smittetilfeller per uke i Stovner, Bjerke og Grorud i mars 2020 (bølge nr. 1) og etter oktober 2020 (bølge nr. 2)

·         Diskusjonen

 

1.      Historikk av koronasmitte i Norge og Oslo

 

Timeline

Description automatically generated

 

 

2.      Antall nye smittetilfeller per uke i Stovner, Bjerke og Grorud

 

Chart, line chart

Description automatically generated

 

           

3.      Diskusjon

 

Hvorfor fikk Norge bølge nr.2?

 

·         Folk er lei av reglene

·         Mer opphold innendørs om høsten enn om sommeren

·         Virus er følsomt for sollys

·         Virus lever lengre ved lavere temperaturer

·         Lavere slimhinneimmunitet i øvre luftveier ved lavere temperaturer

·         Mer smitte i «private sammenkomster» samt reise utland

 

Smittet tall viser at innvandrer har minst dobbelt så mye smitte som gjennomsnitts-borgeren i Oslo. Hvorfor?

·         Større andel innvandrer

·         Trangboddhet

·         Dårlige norskkunnskaper

·         Lavere «helsebevissthet»

·         Kulturelle vaner-mer nærkontakt

 

Hva kan vi gjøre for å kontrollere situasjonen ikke blir verre?

·         Bedring av test-tilbud (e.g., Aker drive-in, Feberpoliklinikk Grorud, testsenter nedre Rommen, mobile teststasjoner med drop-in)

·         Skriftlig informasjon på mange språk

·         Bydelsmødre

·         Opplysning via innvandrerorganisasjoner, innvandrerradioer og religiøse forsamlinger ….

·         Vaksinasjon


_________________________________________________________________________________________MEDLEMSMØTE 27. OKTOBER 2020

ROGER PIHL: Tema fra groruddalen


 

Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.

 

Til stede: Det var 9 medlemmer og 1 gjest (kveldens foredragsholder) til stede.

  

Fødselsdager: Ingen.

 

3-minutter v/Halvor.

Dette ble en spesiell sommer. 6 uker med venninne på hytta ble det ikke noe av. Årsaken var at kjæresten Ewy Halseth skrev på en diktsamling som nå er trykket: VINDPUST.

Den kan kjøpes på ARK og på nettet.

 

Roger Pihls innlegg.

Roger Pihl har bodd på Fjellhus nederst i Groruddalen i en årrekke.

Han har skrevet mye i Akers avis Groruddalen. I 2013 ble han bedt av Sjefsredaktør Hjalmar Kielland om å skrive et ukentlig innlegg. Dette ble kalt ‘ONSDAGSPIHLSEN’. Etter at innlegg nr. 100 var trykket i 2017, bestemte han seg for å utgi det i bokform. Dette ble til boka med tittelen ROGER PIHL, 100 PIHLS. Denne ble trykket i 100 eks. og koster 100 kr. Den ble også solgt på møtet.

 

Nedenfor er gjengitt en omtale av Roger Pihl på Wikipedia. Deretter en del av et innlegg. Som en ser, skriver Roger ofte slik ‘verden’ ser ut fra innsiden av Groruddalen. Ofte i en ironisk stil.

 

Roger Pihl på Wikipedia (et utdrag)[1].

Roger Pihl

Født

17. november 1954 (65 år)

               Beskjeftigelse

Skribent

 

 

(født Roger Kristiansen 17. november 1954) er en norsk reklamemann, forfatter og litteraturkonsulent, forlagsredaktør i Tigerforlaget fra 2014.

Han har vært gründer, art director, tekstforfatter og daglig leder i reklamebyrå i Oslo 1987 – 2010. Sammen med Tor Åge Bringsværd og Eilert Sundt (d.y.) er han generalsekretær i Norsk Kartozoologisk Forening. Pihl var en initiativtager til «Bestig Bjerge».

Han er æresborger av Montgomery, Alabama, fikk Alna Bydels miljøpris 2004 og ble æresmedlem i Ejer Baunehøjs Venner 2005.

Han er gründer og tidligere eier i 4 Fakta markedsanalyse (senere MMI, Synovate, nå Ipsos), gründer i softwareselskapet IT-Makeriet (nå Vitec).

Han er fagredaktør i Store norske leksikon med ansvar for fotografi, fototeknikk, reklame, markedsføring og merkevarer, samt Belgias, Danmarks, Grønlands, Finlands, Færøyenes, Islands og Storbritannia og Nord-Irlands geografi.[1]

Onsdagspihlsen – eksempel.

Et bilde som inneholder tekst, avis

Automatisk generert beskrivelse

Henning takket foredragsholderen og avsluttet møtet.

Halvor sender ut beskjed om hva som skal skje på neste møte.

 

Kjartan

 [1] Hentet fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Roger_Pihl (oppsøkt 27.10.2020)_________________________________________________________________________________________INTERCITYMØTE 20. OKTOBER 2020

 

Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.

 

Medlemmer til stede: Det var 10 medlemmer og 20 gjester (Oslo Nord, Eiksmarke, Oslo, Bekkestua, og Oslo Rotaract RK) til stede på møtet.

  

Fødselsdager: Ingen.

 

First programme: Verdens Polio dag: “Polio – Å leve med sykdommen”.A person smiling for the cameraDescription automatically generated

Foredrag: Anne-Kristine Schanke, Professor emeritus i UiO.

Hun er doctor philosophiae, og var tidligere sjefpsykolog ved Sunnaas sykehus. Hennes faglig interesser er i Nevropsykologi, helsepsykologi, rehabiliteringspsykologi og resiliensforskning, Klinisk anvendt forskning, survey, forløpsstudier, intervensjonsstudier og kvalitative studier vedr. pasienter med alvorlige skader og sykdommer. Hun har et nåværende prosjekt om Polioundersøkelsen I 2014.

 


Opplysninger:

Først listet hun opp sentrale årstall for polio i verden.

      -       1875: Nevrologen Charcot beskrev pasienter med poliomyelitt, som fikk nye pareser og symptomer- senskader.
-       1981: Symposium i Chicago: «What ever happened to the polio patient?”
-       1984: Symposium I Warm Springs, post polio begrepet ble brukt.
-       1985: Nasjonal undersøkelse i USA (n=500)
-       1991: Landsforeningen for polioskadde
-       1994: Norsk survey (n=1444)
-       2014: Norsk survey (n=1408)

Hun fortalte at det er tre faser i poliorammedes liv:

Fase 1: Akuttfasen og opptreningstiden. Psykologiske studier er brukt i den fasen.
Fase 2: Nevrologisk og funksjonell stabilitet
Fase 3: Senskadene erfares
Hun fortalte også at i 2014 hadde Norge en nasjonal helse og levekårsundersøkelse blant polioskadde, og undersøkelsen ble gjennomført som et samarbeid mellom LFPS, Sunnaas sykehus HF og TNS Gallup. I den undersøkelsen inngikk 1155 personer, 32% var mann og 68% var kvinner. Gjennomsnittsalder var 72.5 år. 64% av deltakerne var gift eller samboende.
Her er noen resultater fra undersøkelsen:
-       I gjennomsnitt var de de som fikk polio 6.6 år
-       37% var yngre enn 4 år, 43% var mellom 4 til 10 år og 20% eldre enn 10år
-       61% var innlagt i sykehus i akuttfasen, og 30% av de var innlagt for opptrening
-       Mindre enn 50% har fikk ofte besøk av foreldrene sine.
-       25% har tatt skade av tidligere psykisk behandling
 
Hun konkluderte at studien er et eksempel som dokumenterer menneskelig resiliens. Hun brukte ord som Pierini mfl  skrev i 2010:

«Vi antar for mennesker med post-polio syndrom, som har brukt et liv for å håndtereutfordringene det utgjør å leve med fysiske begrensninger, at resiliente egenskaper og atferd er viktige nøkler for å kunne mestre forandring

Til slutt gav hun 10 tips som fremmer resiliens:

-  Let ikke etter mening når ulykker rammer. Finner du ikke mening fort, kommer den sjeldent

- Resiliente personer sier til seg selv: Jeg bruker ikke tid på å gruble over hva som kunne vært annerledes. Jeg og mine må        gjøre det beste ut fra det som er her og nå.

-       Fokuser på gode minner, ikke de dårlige.

-       Ikke sammenlikn med det som var, men fokuser på det som gir håp for fremtiden

-       Søk hjelp og støtte, tro på at det finnes andre mennesker som kan forstå deg. Du er ikke alene.
-       Konfronter utfordringer, ikke vik unna.
-       Hold oppe dagliglivet, finn en rytme og gjøremål som skaper innhold i livet.
-       Still krav deg selv, og gjennomfør aktiviteter som gir deg en mestringsopplevelse.
-       Prøv å være romslig ovenfor deg selv. Egenomsorg er avgjørende for psykisk helse.
-       Prøv å sette deg selv inn i en større sammenheng, det tilfører livet perspektiver og mening/innhold.
 

 

Andre program: End Polio Now «The Last Mile».

Foredrag: PDG EPNC Bjørg Månum Andersson

Opplysninger:

Først fortalte Bjørg at i 24.oktober har Rotary flagget over hele verden for å markere verdens polio dag. Og hun fortalte at i 1985 etablerte Rotary et prosjekt «PolioPlus». Målet er å gi alle barn en poliofri verden.

Hun har listet opp noen viktige milepæler om prosjektet

 - 2.5 milliard barn er vaksinert mot polio siden 1985

-  Polio er redusert med mer enn 99.9%

-  5/6 av verdensdeler er poliofri

-  19 millioner personer har overlevet pga. vaksinen.

-  Bare WPV1 virus igjen.

-  Bare 2 land har fortsatt WPV1 og 129 tilfeller. Det er 52 i Afghanistan og 77 i Pakistan.

-  Rotary international har donert 1862 milliard USD siden 1986

-   Private donorer i Rotary har gitt 600 millioner USD.

Hun sammenlignet hvordan sykdommen smittet mennesker i Convid-19 og Polio. Begge sykdommer er livsfarlige. Polio angriper nervesystemet, særlig hos barn mens Covid-19 angriper luftveier og mest hos voksne.
Dessuten fortalte hun at Rotary har lovet å skaffe 50 millioner USD i 2020-2021
Til slutt uttalte hun at vi ikke vet når det siste barnet ble smittet, men vi skal skaffe nok vaksiner og avslutte polio fra verden.

 

Tredje program: Særtrekk ved Norges freds- og forsoningsarbeid

FOREDRAG: David Charles Jourdan, Innledning v/seniorrådgiver Utenriksdepartementet, Cand.theol. og MSc i europeisk politikk

 

Noe som preger situasjonen i dag, er usikkerhet. Eksempler: Colombia. Her tok det 6 år før en ble enig om en fredsavtale. Nå går det litt trått. Sudan: Pågår fortsatt.
 

Her er noen punkter i foredraget:

 •      For Norge er følgende svært viktig: Fred og forsoning. Lindring av menneskelig lidelse.
 •      Norge har over de siste 25 år utviklet seg til en fredsskapende nasjon.
 •      Viktig å bli kjent med aktørene i en konflikt og forstå interessene deres. Vi må holde en lav profil. Under radaren.
 •      Viktig å redusere den politiske risikoen for de som er involvert.
 •       Upartiskhet: Vi må ha respekt for Menneskerettighetene og at Norge er med i NATO. Men må være upartiske i forhold til partene i konflikten.
 •       Eierskap: Partene må selv føle at de eier prosessen.
 •       Politisk risiko: Det kan medføre høy risiko å involvere seg i en prosess. Vi tilstreber en kalkulert risiko.
 •        Langsiktighet: Norge vektlegger dette. 
 •       Vi tilstreber et helhetlig engasjement. Norge bidrar med betydelige menneskelige og økonomiske ressurser.
 •       COVID-19: Vi prøver å opprettholde vårt engasjement. F.eks. å få til en våpenhvile. Den menneskelige kontakten er viktig. Prøver å gjøre dette via Internett.
 •       FN har oppfordret: ‘legg ned våpnene i pandemien!’. 18 konflikter har fått til en våpenhvile.
 •       Fredsordninger forutsetter at de store nasjonene (spesielt USA, Kina og Russland) er ‘med på laget’.
 •       Konflikter handler om interessemotsetninger. Gjensidig anerkjennelse er viktig. ‘De har aldri anerkjent oss!’. Hvis en klarer å løse dette, kan en kanskje finne løsninger.
 •       Økonomiske bidrag kan være svært viktig for fattige land.
 •       Viktig at alle land vet at Norge kommer med gode hensikter.
 •       Norge kan ikke tvinge en løsning på partene. Det avhenger helt av viljen til partene.
 •       Ofte er det mange ulike interesser hos en av partene i en konflikt. F.eks. er det i Israel mange ulike interesser.
 •           Oslo-avtalen: Norge har gjort mye for å bygge opp en Palestinsk stat. Men husk: det tok 40 år for Norge å få til en delingsavtale med Russland i Barentshavet.
 •           Det er viktig for Norge å være medlem av FN’s Sikkerhetsråd. Dette er det eneste organ i verden som har myndighet til å diktere en løsning i en konflikt.


A couple of men standing next to a person in a suit and tieDescription automatically generated

 


 


_________________________________________________________________________________________MØTET 13. OKTOBER 2020

aNDERS rØBERG-lARSEN: bIRØKTINGSPROSJEKT PÅ ROMSÅS

 

Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.

 

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer og 2 gjester til stede på møtet.

  

Fødselsdager: Ingen.

 

Presidenten:

Da foredragsholderen var forsinket ville Henning orientere om de sonderinger han hadde hatt med de andre klubbene i Groruddalen om et evt. nærmere samarbeid.

 

3-minutter v/Trond.

Trond snakket om Virtuelle møter. Han hadde selv deltatt på tre store konferanser i høst som hadde foregått via Internett. Han mente at systemet som var mest bruk nå var Zoom. Skype var helt ute. Mange lengter nå etter de store møtene.


Trond håpet det snart blir mulig med 2-3 dagers virkelige møter som er mye mer sosialt.


Diskusjoner om samarbeid med andre klubber i Groruddalen.

Henning orienterte om de samtalene han hadde hatt med andre klubber om et evt. nærmere samarbeid. Senest i dag tidlig hadde han vært på møtet til Oslo Nord på Radisson Blu Hotel Alna.

Responsen foreløpig er positiv, og samtalene fortsetter.


Anders Røberg-Larsens innlegg.

Anders er President i Grorud Rotaryklubb.

Her er et utdrag av en omtale av Anders på Wikipedia[1]:               


Anders Røberg-Larsen

Født

25. juni 1978 (42 år)
Oslo

Beskjeftigelse

Politiker

Nasjonalitet

Norge


Anders Ørnø Røberg-Larsen (født 25. juni 1978 i Oslo) er en norsk politiker for Arbeiderpartiet. Han er innvalgt i Oslo bystyre for perioden 2015-2019, og stiller til valg som bystyrekandidat til Oslo bystyre 2019-2023.[1][2] Han er også kandidat til å bli bydelsutvalgsleder i Bydel Grorud 2019-2023. Røberg-Larsen er fra Romsås i Bydel Grorud i Groruddalen.[3]

PROSJEKTET BIRØKTING PÅ ROMSÅS.

Anders begynte med å si at han i mange år hadde brukt nesten all sin tid på politikk. Som ung hadde han vært speiderleder. Så nå hadde han tatt opp igjen den interessen. Det var grunnen til at han nå hadde engasjert seg i dette prosjektet.

 

Generelt om prosjektet:

ROMSÅS BIGÅRD 

·         Startet som et sosialt prosjekt på Bånkall gård

·         Flyttet til Romsås Senter

·         Består i dag av 10 bikuber.

En speidergruppe og 6 enkeltpersoner.

Han hadde en Power Point presentasjon som ga en grundig orientering om hva som skjedde i bigården hele året. Her er hvordan det startet på begynnelsen av året.

Samarbeidet i en årssyklus

Januar og februar:

·         Biene sitter i vinterklasen rundt dronningen og holder en jevn temperatur

·         Dronningen og vinterklasen danser langsomt i tavlene.

·         Biene fjerner langsomt vokslaget rundt dronningen. Rydder, steller og pusser og sørger for at det er rent og pent rundt honningen

Birøkteren gjør lite i kuben om vinteren.

 

Han fortsatte med å fortelle hva som skjedde utover våren, sommeren og høsten helt til innhøsting og slynging av honning ble gjort i september / oktober. Honningen ville bli solgt i nærområdet merket som ‘ROMSÅSHONNING’.

 

Neste uke er det Intercitymøte hos oss.

Husk påmelding til Magne!

 

Vel møtt!  

 

Kjartan[1] Hentet fra: https://no.wikipedia.org/wiki/Anders_R%C3%B8berg-Larsen (oppsøkt 13.10.2020)

 


_________________________________________________________________________________________MØTET 29. SEPTEMBER 2020

Pandemi og legemidler-globale problemer og nasjonale utfordringer

 

Åpning av møte: President Henning åpnet møtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.

Medlemmer til stede: Til dette møte var 14 medlemmer tilstede.

Gjest: Steinar Madsen (Kveldens foredrag), Sanjeev P. Jolly (Grurod RK)

Fødselsdager: Ingen

TextDescription automatically generated

Kveldens Foredrag: Steinar Madsen er Medisinsk fagdirektør fra Statens Legemiddelverk. Han har legeutdannelse fra UiO 1981 og er spesialist i indremedisin og hjertesykdommer. Han har arbeidet ved UiO, Bærum sykehus og Rikshospitalet.

Opplysninger på møtet:

Han begynte med å forklare hvor mange typer medisin vi manglet i Norge fra 2008 til 2019. Det økte fra 34 legemidler i 2008 til 1285 i 2019.

Han fortalte at en av årsakene til legemiddelmangelen er at legemiddelfirmaer ikke overholder meldeplikten. Andre grunner er produksjonsvansker, økt salg, manglende forsyning, kvalitetssvikt, forsinket levering, avregistrert/midlertidig utgått … osv.

Mulig tiltak mot legemiddelmangel kan være bruk av tilsvarende legemiddel med andre styrker eller produsenter, bruk av utenlandske pakninger, bruk av annet legemiddel, samme legemiddel kan ikke skaffes, rasjonering, ikke mulig å skaffe tilstrekkelig mengde, eller nye retningslinjer for behandling.

Det er fire grupper som arbeider med legemiddelmangel:

-       Legemiddelverket: faggruppe med farmasøyter, leger og helseøkonomer

-       Helseforetakene: Nasjonalt senter for beredskap og legemiddelmangel, «Mangelkontakt» ved alle helseforetak/sykhusapotek og ledelsesforankring

-       Kommunene

-       Nasjonal legemiddelberedskapskomite

Noen av utfordringene for legemiddelprodusentene er: 

-       Økende andel av virkestoffene produseres i land utenfor Europa (Kina, India), det medfører potensiell risiko forfeil på rasjonaliseringskvalitet og politisk ustabilitet.

-       Markedsmakt få produsenter. På grunn av etterspørselen er stor, har farmasøytiske selskaper sterkere kraft til å øke prisen, og har også mindre interesse for å produsere billige medisiner

-       Liten produksjon av virkestoffer i Norge. For å sammenligne med de andre landene, er markedsskalaen liten, og også liten produksjon av aktive ingredienser. Dette gjør at Norge neppe vil bli prioritert når det er i en krisesituasjon

 

Han brukte antibiotika som eksempel.

 


Han fortalte at vi har fått nye hjemler for å løse det problemet. Vi kan bedre takle en alvorlig mangelsituasjon og raskere bestemme hva vi skal gjøre.

 

Han fortalte også at Coronaepidemien deles inn i tre faser av medisinske tiltak:

 

-       Forebygge smitte: vaksiner og legemidler

-       Hindre utvikling av sykdom hos smitte: vaksiner, legemidler

-       Behandle alvorlig syke: vaksiner, legemidler og intensivbehandling

 

 

I dag er det rundt 100 vaksiner under kliniske studier, 27 av dem er i fase I, 14 i fase 2, 11 i fase 3, 5 har fått betinget godkjenning, ingen er fullt godkjent. Ingen vaksiner eller legemidler har vist noen sikker virkning.

 

Til slutt, mente han at legemiddelmangel er antagelig kommet for å bli. Vi må fortsatt gjøre en innsats i Norge for å avhjelpe og motvirke mangler og delta i internasjonalt arbeid.

 

Neste møte vil holdes på Thon Hotel Linne. Neste møte skal vi ha gjest Bjørn Erik Tanen fra Møller Medvind til å snakke om «Arbeidstiltak i Groruddaen» . På grunn av Covid-19 må dere huske på melde ifra til Halvor om dere blir med på møte.

 

Vel møtt!  

 


_________________________________________________________________________________________MØTET 22. SEPTEMBER 2020

Årsmøte i GRK

 

 

Åpning av møtet

President Henning åpnet møtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.

Medlemmer til stede: Til dette møte var 13 medlemmer tilstede.

Gjest: Ingen gjest.

Fødselsdager: 

Bjørg har bursdag denne dagen og hun var veldig glad for å kunne feire dagen med alle kjære Rotaryvenner. Hun sa også at i år blir siste år hun jobber med End of Polio-prosjektet.  Hun hadde bestemt seg for at hvis noen hadde lyst til å kjøpe gave til henne, da kan de donere gavepenger til End of Polio prosjektet i stedet. Målet var 7500kr, det ble nådd veldig kort tid etter at målet var satt opp. Hun sa tusen takk til alle som har donert til prosjekt.

Tre minutter: Magne hadde tre minutter.
 

Han snakket om justissektoren. Han mente at det er ofte dårlig nyheter som kommer fra denne sektoren, enten det er konkrete saker eller fra praktisk politiarbeid. Han har delt tre nyheter: 1. Det svenske politiet hadde kartlagt 40 familieklaner som terroriserer den svenske befolkning, 2. Kriminaliteten i Norge hadde gått ned og 3. de 400 tjenestemenn/kvinner som hadde blitt engasjert under pandemien skulle gjøres om til faste stillinger. Han mente at hvis vi vil ha et trygt samfunn å leve i må vi ha et justisvesen som rimelig raskt kan handle på uønsket alvorlig oppførsel. Vi må ha en ordensmakt som er mest mulig sivilt preget, og som på den måten har tillit og konsensus i befolkningen.

Årsmøte:

På årsmøte ble Henning enstemmig valgt som møteleder. De to medlemmer som skulle undertegne protokollen var Terje og Henning. Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 

Styrets årsberetning for 2019/2020:

Tidligere president Terje sa først at på grunn av Covid-19, klubben hadde avlyst klubbens møte siden 12 mars. Ellers hadde vi veldig suksess på RYLA 2019. RYLA 2020 hadde vi samarbeidet med Oslo- Nord, hadde et veldig bra program, og det er også et veldig godt eksempel hvordan vi samarbeider med andre klubber.
 
Marie-Sylvie var sekretær og har gjort en veldig bra jobb. Hun har også gjennomført Rotary Leadership-kurs. Nettsiden vår ble vedlikeholdt av Knut. Vi har den beste nettsiden sammenliknet med andre klubber. Til prosjektet «End of Polio» har vi stått på andre plass på hjelpeliste. Kjell Olav tar ansvar i RIGA-prosjektet. I dette prosjektet samarbeidet vi med Bryn RK. Henning tok over som present fra 2020 til 2021. Terje var takknemlig for at alle styremedlemmene og komiteene leverte en veldig god jobb.

 

Regnskap for 2019/2020 med revisjonsberetning ble godkjent.


Innkomne forslag:

a) Samarbeid mellom klubbene i Groruddalen – egen komite: Godkjent
b) Klubbens vedtekter tilføres paragraf om sammenslåing – oppløsning: saken blir diskutert på et senere tidspunkt.

 

Valg av tillitsvalgte for 2021-2022:

Innkommende president: Reidun
Sekretær: Vivy
Kasserer: Magne
Revisor: Torgeir
 

Neste møte vil holdes som vanlig på Thon Hotel Linne. Neste møte skal vi ha Fagdirektør Steinar Madsen som gjest. Han kommer for å snakke om Medisinleveranse i Norge, erfaringer fra Covid-19.
Vel møtt!  

_________________________________________________________________________________________MØTET 15. SEPTEMBER 2020

Nye idrettsbygg i Groruddalen

 

 

Åpning av møtet: President Henning fortalte at dagens ord var Intet dør så vakkert som blader. I de varmeste, vakreste farger jorden eier, kler de seg, og det er fra Sigbjørn Obstfelder. Etterpå han åpnet møtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.

Medlemmer til stede: Til dette møte var 11 medlemmer og 1 gjester til stede på møtet.

Gjest: Knut Smedsvig, Daglig leder i Backe Idrettsbygg AS.

Fødselsdager: Ingen av medlemmer har bursdag i denne dagen. Til noen som kjent i verden er det Agatha Christie (Engelsk forfatter), Jessye Norman (Amerikansk operasanger og resitalist) og Prins Henrry som fødte på 15 sep.

Tre minutter: Kjartan. Han snakket om korona-pandemi utbrudd fra Kina siden januar 2020 og spør man når det kan være ferdig. Viruset ble funnet hos dyr, men man ikke kan stoppe sykdommen på grunn av at man slutter å ha kontakt med dyr. Vi må bare la dyrene få det livet som de pleide å ha.

Opplysninger på møtetPresidenten fortalte at han og kveldens gjest Knut har langt vennskap gjennom mange år. Det var veldig hyggelig å ha han her og snakket om idrettsbygg i Groruddalen områdd

Kveldens foredrag: Knut Smedsvig, Daglig leder i Backe Idrettsbygg AS. 

Presentasjonen begynte med å indusere Backe Idrettsbygg AS. Det er et datterselskap i Backe Entreprenør AS med sterk lokal tilhørighet i sine regioner. Og så forklare han om sin byggemodell i forskjellige faseavtaler:

A person posing for the cameraDescription automatically generated


Fase 0: Forprosjekt. I denne fase, sjekker de sannsynlighet for finansiering, konseptutvikling, finner egnet tomt og kartlegging. 

Fase 1: Skisseprosjekt. I denne fase gjør de forretning, prosessledelse og utarbeidelse av søknader om lånegarantier og spillemidler.

 

Fase 2: Prosjektering. De fokuserer på ledelse av brukermedvirkningsprosesser, eksterne konsulenter og prosjektering.

 

Fase 3: Byggeprosess. I denne fase er rådgivning og arkitektrolle i utførelsesfasen er hovedoppgaver. I tillegg er denne fase også bindeledd mot entreprenør.

 

Knut fortalte at Backe har 6 idrettsbyggsprosjekter med byggestart i 2020.
De er:
-        Fotballhall med garderober, prosjekt størrelse er 40 millioner kroner,
-        BSK Arena, prosjekt størrelse er 600 millioner kroner
-        Osloidrettens hus, prosjekt størrelse er 450 millioner kroner
-        Jørpeland Flerbrukshall, prosjekt størrelse er 80 millioner kroner
-        Linderud flerbrukshall, prosjekt størrelse er 45 millioner kroner
-        Ranheim aktivitetstall, prosjekt størrelse er 80 millioner kroner.
 
han introduserte også noen prosjekter som de hadde bygget tidligere. For eksempel Eika Fet Arena, Grei fotballhall og Grorud flerbrukshus.

 

 

Neste møte vil holdes som vanlig på Thon Hotel Linne. Neste møte skal vi ha årsmøte.

Vel møtt!  


_________________________________________________________________________________________
MØTET 8. SEPTEMBER 2020

Bjerke videregående skole 

Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.

Medlemmer til stede: Til dette møte var 12 medlemmer og 1 gjester til stede på møtet.

Gjeste: Synnøve Aas Gulvik, Hun var kveldens foredragsholder.

Fødselsdager: Ingen.

To minutter: Terje mente at det skal være årsmøte snart og han hadde noen tanker om styre medlemmer og leder av komite for år 2021-2022. Han kom med forslag at vi må tenke på kandidat til president, sekretær, revisor og kasser til 2022-2023.

Opplysninger på møtet: Presidenten fortalte at Groruddalen Rotary Klubb har hatt godt samarbeid med skolen i mange år ved utdeling av stipendet til beste elev. Det var veldig hyggelig at rektor kan komme og fortelle oss om hva de gjør.

A person posing for a pictureDescription automatically generatedKveldens foredrag: Bjerke Videregående Skole ved Synnøve Aas Gulvik.

Presentasjon startet med om bakgrunnen av foredragsholder, "Hvem er jeg". Synnøve introduserte seg at hun er rektor på Bjerke videregpende og før det var hun avdelingsleder idrettsfag og lærer i ungdomsskolen. Hun er fra Hedmark, bor i Drøbak og jobber i Groruddalen.

Først fortalte hun litt om Bjerke. Hun sa at Bjerke er smeltedigel av kulturer. De har totalt 722 elever og 100 ansatte. Elevene har til sammen 52 ulike morsmål. Hun mente at visjonen til Bjerke er «Bjerke bryr seg», verdiene er «Samarbeid-engasjement-nyskaping». Skole prøver å gi elever forskjellige tilbud. Studiekompetanse på Bjerke har tre grupper: 1) Studiespesialsering, for eksempel future science, business, studiespesial andre fag …, 2) Idrettsfag, for eksempel dans og fotball og 3) Fellesfag. I tillegg har de tilrettelagt opplæring om hverdagslivstrening og arbeidslivstrening.

Resutalter viser at i 2020 blir 92% fullført og bestått sammenliknet med 79% i 2019. Ventelister på alle trinn.

For det andre snakket hun om skolemiljø. Bjerke vgs er på kuntepunkt i Groruddalen. Alle kan besøke skolen. Skolen er et sosialt møtested. Dessuten samarbeider de med ungdomsskolen i Groruddalen for å motivere elever og gjøre overgangen for elevene best mulig.

Konklusjon:

Bjerkes personale er godt utdannet, samarbeidskultur, delingskultur faglig stolthet og godt samarbeid i ledelse.

Bjerkes elever er «kom som du er», stolte av sin bakgrunn, blir trent i å møte andre med ulike synspunkt, opptatt av å lykkes.

Bjerke er en skole med stort mangfold. Elevene blir utfordret og føler stolthet over sin bakgrunn.

 

 

Neste møte vil holdes som vanlig på Thon Hotel Linne. Da får vi besøk av Kunt Smedsvig som fra Backe Idrettsbygg.

Vel møtt!  


_________________________________________________________________________________________


MØTET 1. SEPTEMBER 2020

GUVERNØRBESØK INGER MARIE Schytte BLIX


 


Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet ved å ønske alle hjertelig velkommen.

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer og 5 gjester til stede på møtet.
Fødselsdager: Ingen.
Presidenten: Det var kommet takk til klubben i forbindelse med deltakelsen ved Arne Prans bortgang. På slutten av møtet vil det bli delt ut en Paul Harris til Knut-Georg. Dagens ordtak fra presidenten: ‘Bekymr deg ikke over det som er forbi, men over det som kommer!’ Han ga så ordet til DG Inger Marie Schytte Blix.


DG’s innlegg: DG er medlem av Drammen Rotaryklubb. Hun har tidligere vært medlem av Hønefoss-Øst RK hvor hun var President 2013-14. DG innledet med å si at av klubbens medlemmer hadde hun naturlig nok kjent Bjørg noen år. Og hun takket henne for det hun hadde gjort og fortsatt gjorde i forbindelse med utryddelsen av polio. Senere sa hun at det nylig kommet en gladmelding om at Afrika nå var poliofritt. Det var nå bare to land igjen hvor det hadde vært polio de siste tre år: Pakistan og Afghanistan. DG sa at hun hadde vært medlem i Rotary siden 2004 og ble da medlem av Hønefoss-Øst RK. Hun fortalte at Presidenten det året Svein Eystein Lindberg var blitt kritisert for at det ikke var noen kvinner i klubben. 10 kvinner ble medlem det året og 7 av dem er der fortsatt.

Problem i Rotary:  Vi har medlemmer fra de fleste yrker og med ulik kulturell bakgrunn. Vi mangler: selvtillit, selvfølelse og stolthet over det vi er sammen. Da Paul Harris startet Rotary i Chicago i 1905, visste han ikke at det skulle skulle bli en verdensomspennende organisasjon med over 2 mill. medlemmer.  DG hadde så en interessant samtale med noen medlemmer om hvordan de var blitt medlemmer i Rotary. Bl.a. hadde Halvor først blitt medlem i Rotary i Tanzania.

Hun spurte så om vi alle kjente formålet vårt?
Her er selvsagt fire-spørsmåls-prøven sentralt. ‘Er det sant?’. Det var viktig å stoppe opp og spørre ‘Er det sant?’ Dette er veldig aktuelt i dag hvor det er mye snakk om ‘fake news’. Det er lett å ta parti fordi en selv ofte ikke hadde det store bildet. ‘Er det rettferdig for alle det angår?’ ‘Vil det skape bedre vennskap?’.


COVID 19 har utfordret oss. Og fått oss til å stille noen kritiske spørsmål: hva bruker vi tiden til? Det er en gylden mulighet til f.eks. å spørre om det er andre måter å møtes på. Bl.a. via Internett.

Årets tema: ‘Rotary åpner muligheter’: Ved hver ‘dør’ er det nye muligheter. F.eks. bør vi unytte muligheter for bedre samarbeid med andre klubber i Groruddalen. Ved å knytte kontakter i en litt større omkrets kan vi nå lenger. Hver av oss bør invitere et nytt medlem. Noen klubber skal få presentere noen av sine gode prosjekter på distriktets hjemmeside. Dette kan være en måte for andre klubber å tenke nytt. Og til å engasjere yngre medlemmer.

Avslutning: Hun ønsket vi kunne prøve å se for oss om 5 år og  finne ut hvilke mål vi kan sette oss

Paul Harris med to safirer til Knut-Georg: Knut-Georg fikk en Paul Harris for sin innsats i klubben over mange år. Denne ble overrakt av DG. Vi gratulerer!


Neste møte vil holdes som vanlig på Thon Hotel Linne. Da får vi besøk av den nye rektoren på Bjerke Videregående skole Synnøve Aas Gulvik. 


Vel møtt!  


_________________________________________________________________________________________MØTET 25. august 2020

Presidentens møte

 Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet ved å ønske hjertelig velkommen.

 

Medlemmer til stede: Det var 16 medlemmer til stede på dette møtet. Ingen gjester denne gangen.

  

Fødselsdager: Kolbjørn ble 82 år og Steiner ble 80 år. Gratulerer med dagen!

 

To Minutter: Bjørg fortalte tirsdag 25. august 2020 at Afrika ble erklært fri for polioviruset. Det siste tilfellet av poliovirus i regionen ble oppdaget i 2016, i Nigeria.

 

Ett minutt: Magne hadde ett minutt om loddsalg

  

Presidentens Møte: 

 

President Henning presenterte om Rotary Årets slagord som er «Rotary Opens Opportunities». Dette slagordet er knyttet til vår klubbs blomst «Flytegro» om og hva skal vi gjøre til neste år: 2020-2021 Where are we going?

 

President Henning først presenterte hvordan vi skal organisere vår klubb. Han sa at Groruddalen Rotary Klubb er en aktiv klubb. Klubben har mange forskjellig tjenester. Så introduserte han styret, tjenesten og hvem som er leder:

 

Styret:

Sekretær- Halvor

Kasserer- Magne

Innkommende President- Reidun

Styremedlem: Kjell Olav, Vivy og Terje (vår forrige president)

 

Under styret, har vi fire klubbtjenester:

Internasjonal Tjeneste, Klubbtjeneste, Samfunn-yrkes-Ungdoms Tjeneste og Kommunikasjon-IKT-PR Tjeneste.

 

Kjell Olav er leder av Internasjonal tjeneste. Vi har veldig bra prosjekt-Riga prosjekt. Kjell Olav har nettopp fått et diplom fra Riga. Leder for Klubbtjenesten er Reidun. Klubbtjenesten er en veldig viktig tjeneste for å sikre at alle funksjoner kan jobbe normalt. Vår nye leder for Kommunikasjon er Vivy. Hun er også leder for Samfunn-Yrkes-Ungdoms Tjeneste. Hun skal også passe på vår web-side, og begge Facebook Group-sider: Groruddalen Rotary Klubb og Inside Groruddalens Rotary Klubb. Vi skal ha en ny versjon av vårt organisasjonskart. Det jobber vi med nå.

 

For det andre fortalte president om «Hva ønsker vi å prioritere i fremtiden?». Han listet opp fem tanker:


§  Klubbens indre liv: vi har to alternativer. Samarbeide med andre og/eller slå sammen klubber. Vi kan besøke andre klubber, så sparer vi budsjett til å leie lokale. Vi kan arrangere felles møte oftere eller slå sammen alle små klubber til å bli en stor klubb. Da blir det lettere å invitere noen til oss for å ha forskjellige presentasjoner, ikke minst når vi har ulike program-temaer hver uke. Det blir mer interessant for folk å bli medlem i vår klubb.  

§  Samarbeid i Groruddalen: Holder våre tradisjoner, e.g. Jazz festival med Stovner kirke, Torskeaften og Lutefiskaften

§  Medlemsverving: Vi har 20 medlemmer, hvis alle kan invitere minst 3 venner til møte så har vi en stor sjanse for å få folk interessert.

§  Felles internasjonale prosjekt: e.g. Riga prosjekt

§  Lokalt fokus: Ta kontakt med de som var Rotary medlem, men som har meld seg ut. Det er mulig grunnen til at de meldte seg ut ikke er der lenger og de har lyst til å bli medlem igjen.

 

Neste møte vil holdes på Thon Hotel Linne. Neste møte skal vi ha Guvernørbesøk. På grunn av Covid-19 må dere huske på melde ifra til Halvor om dere blir med på møtet.

 

Vel møtt!  

 

 

_________________________________________________________________________________________

MØTET 4. mars 2020

spirit hacking


Åpning av møtet: Presis klokken halv syv slo president Terje på klokken og åpnet møtet ved å ønske samtlige fremmøtte hjertelig velkommen. Han var fornøyd med antall fremmøtte medlemmer tatt i betraktning den store «frykten» for koronaviruset.  

 

Medlemmer til stede: Det var 13 medlemmer til stede på dette møtet sammen med tre gjester.

 

Gjester: Gjesten denne gang var selvfølgelig kveldens foredragsholder, Leif Runar Forsth. Han er forøvrig medlem av Oslo Nord RK. Vi hadde også besøk av et tidligere medlem av vår klubb, Jan Krosby. En stadig like blid Astrid Landmark Johansen var også til stede sammen med sin kjære Knut Eigil.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten fortalte at han hadde hatt opprydding i heimen og hadde i den forbindelse kommet over en del rotarysaker fra klubbens tidligere år. Det var bl.a. et lite hefte fra vårt 15 års-jubileum hvor det var bilder av en del yngre menn, noen kjente og noen ukjente. Det var også en meny fra en av våre jubileumsmiddager, hvor vi kunne lese om de eksklusive retter som var blitt servert.


Reidun minnet om «Torskeaften» på Thon Hotel Linne tirsdag den 1. mars. De som ønsker det kan møtes i baren klokken 18:00 før vi går til bord for å sette til livs kjøkkenets deilige «Torskeloins» med alt tilbehør. Mest sannsynlig vil maten serveres i en av salene i 2. etasje.  

 

3-minutter: Denne gang var det Trond som hadde ansvaret for 3-minutteren. I forbindelse med sitt engasjement i Diabetesforbundet hadde han blitt bedt om å uttale seg om risikoen ved kombinasjon diabetes og korona. Dette hadde han gjort på en litt forsiktig måte for ikke å skremme leserne. Forbundet mente da at han nok måtte føye litt i tillegg slik at det ble litt mer «snert» i uttalelsen.


(Har du diabetes og frykter koronaviruset kan du ved å klikke her lese hva overlegen ved Oslo universitetssykehus Rikshospitalet, professor ved Universitetet i Oslo, og medisinsk medarbeider for Diabetesforbundet, Trond Jenssen skrev om dette.)

 

Foredraget: Denne gang hadde vi besk av et rotarymedlem fra Oslo Nord RK, Leif-Runar Forsth, som skulle fortelle om «Spirit-Hacking»! Leif-Runar har opparbeidet seg en god del titler gjennom årene. For året 2015 ble han av Akers Avis Groruddalen utnevnt til «Groruddalens hverdagshelt»! Han er ellers ivrig opptatt av og med sjakk, forfatter, leder, politisk aktiv, realfag og drivkraft. Dette er nok stikkord som passer godt til denne mannen.


Til oss hadde Leif-Runar, som selv kaller seg sjaman, kommet for å fortelle om sjamanisme og sjamaner, med utgangspunkt i den mye omstridte boken til Durek Verrett som heter «Spirit Hacking».. Vi fikk høre hva Durek Verrett skrev om seg selv i boken, om hans vanskelige barndom og oppvekst.


Ifølge Verrett er hans mor altseende og kunne derfor bekrefte for flere tiår siden at en norsk prinsesse lå i sønnens fremtid. Det er også her Verrett hevder hans sjamanske evner stammer fra. Verrett at han ble «valgt» da han var bare fem år gammel, og at hans far hadde strenge retningslinjer for hvordan sjamanen skulle leve slik at han kunne få en normal oppvekst.


På Durek Verretts egen nettside beskriver han seg som en «tankeleder og spirituell entusiast». Han er i tillegg også forfatter og aktivist.


Sjamanisme er en slags åndelig praksis, til dels knyttet opp mot religion. Her fungerer sjamanen som en mellommann mellom menneskene og den åndelige verden.

I Norge representerer sjamanisme gjennom Sjamanistisk Forbund. Forbundet beskriver seg selv som ett trossamfunn for «alle som finner det hellige i naturen».


For å plassere feltet helt kort er sjamanisme en bevegelse som oppsto i USA på 1960-tallet. Selve ordet sjaman kommer fra tungusisk/evensk šamán, men blir av forskere løftet frem som en samlekategori for religiøse spesialister i urfolkskulturer over hele verden.


Foredragsholderen tok oss med på/ viste oss forskjellige øvelser på hvordan man kunne finne sin indre fred.


Konklusjonen var at selv om boken til Durek Verrett fikk kun en ener av de fleste bokanmelder mente vår foredragsholden at boken ikke var det verste han hadde lest. Det var mye godt i boken hvis man ser på det fra en sjamans «øyne».


På denne siden skal vi verken gi terningkast eller fordømme noe eller noen, enhver får gjøre seg sin mening, - men i hvert fall, - tusen takk til Leif-Runar Forsth for et litt annerledes og innsiktsfylt foredrag.

 

Neste møte vil holdes på Thon Hotel Linne, men det blir ikke et vanlig rotarymøte. Derimot skal vi kose oss ved å holde vår tradisjonelle Torskeaften. For de som har lyst møtes vi i hotellbaren ved seks-tiden på kvelden før vi går til bords litt senere.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________

MØTET 11. FEBRUAR 2020

rapport fra vestbredden


Åpning av møtet: President Terje slo på klokken og ønsket hjertelig velkommen til kveldens møte som var vårt fellesmøte med Oslo Nord RK.

Medlemmer til stede: Det var 11 medlemmer til stede.

Fødselsdager: Ingen fødselsdager å meddele.

Gjester: Oslo Nord RK stilte med 5 medlemmer og foredragsholder var Turid Glærum som skulle holde foredrag om situasjonen mellom palestinere og israelere.

3 minutter: Det var Steinars tur til å holde 3 minutter. Han er rekonvalesent etter en ryggoperasjon på Martine Hansens sykehus i Bærum. Det er nerver som ha ligget i ,klem og dette forårsaker både smerter og gangbesvær. Smertene var nå borte, og han roste sykehuset for glimrende behandling. Veldig godt å høre. Fortsatt god bedring Steinar. Hyggelig å se deg tilbake på møtene våre.

Kveldens foredrag: "Rapport fra Vestbredden" ved Turid Glærum.

Bjørg, som har hatt Turid Glærum som kollega i mer enn 20 år.introduserte henne og fortalte hun har hatt mange stillinger i Oslo Kommune og har en bred arbeidserfaring. Hun har også vært engasjert som ledsager i et prosjekt på Vestbredden hvis primære  hensikt var å skape fred og ro blant palestinere og israelere. Altså et meget aktuelt felt etter president Trumps ensidig forslag en tostats-løsning i Midtøsten.

Ledsager-tjenesten ble etablert i 2002 mellom ulike kirkesamfunn og styres i Norge av Kirkens Nødhjelp. Både palestinere og israelere deltar for å skape fred i området. Ledsagerne skal naturligvis ikke delta i aktive stridigheter men støtte, bidra, observere, være øyevitner og rapportere om hendelser mellom partene.

Foredragsholderen gjennomgikk den historiske utvikling som har skjedd i området etter at staten Israel ble etablert i 1948, seksdagerskrigen i 1967 med okkupasjon av vestbredden og Gaza og Oslo-avtalen i 1993.

Hun fortalte også hvordan befolkningen er bosatt i de ulike områdene, om den behandlingen som palestinerne blir utsatt for med hensyn til bevegelsesfrihet og skolegang og utdannelse.

En enkel ting som vann er det stor mangel på i hele området og det er israelerne som har full kontroll med vannforsyningen slik at palestinerne må kjøpe vann gjennom det israelske vannverket.

Etter å ha hørt Turids beretning om hvilke forhold palestinerne lever under forstår man at dette på sikt er helt uholdbart, og at det ikke kan bli fred i dette området uten at det skjer gjennomgripende endringer. Palestinerne er på mange måter stengt inne på sitt eget landområde under full kontroll av israelerne.

Turid Glærum avsluttet sitt foredrag med det stor spørsmålet: Hvordan blir fremtiden til palestinerne? - Et spørsmål som ble hengende uten et sikkert svar.

Neste møte: den 18 februar, får vi besøk av  Dr. Leif Jan Bjørnson og hans foredrag med tittelen: "Å eldes med stil". 

Den ansvarlige for det møtets 3-minutter er det Trond som er ansvarlig for.


Vel møtt! 

Referent: Erling 


____________________________________________________________________________________________________

MØTET 4. februAR 2020

åpent møte


Åpning av møtet: President Terje slo på klokken og ønsket hjertelig velkommen til kveldens møte hvor vårt fremtidige engasjement i Riga skulle diskuteres.


Medlemmer til stede: Det var 10 medlemmer til stede. Synd at ikke flere kunne være tilstede for å delta i diskusjonen om denne viktige saken for klubben. Det skal understrekes at presidenten hadde mottatt flere skriftlige forfall og også flere skriftlige innlegg fra medlemmer.

 

Fødselsdager: Ingen fødselsdager å meddele.


Gjester: Ingen gjester.


Opplysninger på møtet: President Terje opplyst om at arbeidet med RYLA gikk som planlagt og at det vil bli et meget interessant program. Det var så langt mottatt påmelding fra 45 stykker.

Konserten med Magnolia Jazzband går også som planlagt. Konserten finner sted 28. april. Kirken er bestilt og Magnolia har sagt ja. Medlemmene i klubben har mottatt informasjon om sin respektive gjøremål i forbindelse med konserten.


Magne hadde fjernet åtte sting i bakhodet etter et stygt fall hjemme, og Halvor ble gratulert som oldefar til Tyra. Grisefanten ble beæret med et tilskudd fra de begge to. Hjertelig takk!


Riga prosjektet i fremtiden!

Dagens program var i sin helhet viet Riga-prosjektet og hva som skal skje med det i fremtiden. Klubben har vært engasjert i dette prosjektet i 20 år og i de senere år er også Bryn Rotaryklubb engasjert i dette prosjektet. Prosjektet har vært meget vellykket og vi har fått betydelig ros og anerkjennelse for vår innsats både fra Rotary og fra latviske myndigheter. 

il driften av prosjektet har vi mottatt betydelige donasjoner fra Nordea, Rotary og enkelte  privatpersoner til drift og oppgradering av lokalitetene ved dagsenteret. 

Internasjonal komite i klubben har i alle disse årene vært bindeleddet mellom klubben og dagsenteret og har nedlagt et betydelig arbeid i kontakten med senteret. Stipendordningen for yrkesopplæring ungdom fra senteret har også vært meget vellykket.

Det har kommet tilbakemeldinger til styret om at noen klubbmedlemmer er av den mening at vår aktivitet i Riga bør avvikles og eventuelt erstattes med et annet og nytt engasjement. De mener at Riga-prosjektet har holdt på lenge nok, og at det i dagens situasjon koster for mye for en så liten klubb som vår.

Klubbens styre behandlet Riga-prosjektet i møte den 21. januar og la fram et forslag om en avvikling av prosjektet i løpet av 2021. Det har imidlertid kommet innspill fra medlemmer, både skriftlig og muntlig, som støtter en fortsettelse av prosjektet med en del modifikasjoner. Blant annet har Internasjonal tjeneste kommet med innspill om muligheten for enkelt-medlemmer å støtte prosjektet økonomisk   Situasjonen er derfor nå blitt så uklar og deltakelsen på dette klubbmøtet i går var så lite at presidenten valgte å avstå fra enhver form for avstemning. Forslaget er derfor at styret diskuterer saken ytterligere og at Harald, som leder av Internasjonal tjeneste, deltar på disse møtene. Det utvidede styret skal så legge fram et nytt forslag for avstemning blant klubbens medlemmer i løpet av inneværende presidentperiode.


Neste møte: 11 februar holder Turid Glærum foredrag med tittelen: Rapport fra Vest-bredden

Vi ønsker våre rotaryvenner fra Oslo Nord RK hjertelig velkommen til dette møtet.

Møtets 3-minutter er det Steinar som er ansvarlig for.


Vel møtt!

 

Referent: Erling    

 ____________________________________________________________________________________________________

MØTET 28. JANUAR 2020

etterkommere av innvandrere i norge


Åpning av møtet: På samme måte som tidligere åpnet president Terje også dette møtet med å slå på klokken, ønske samtlige fremmøtte hjertelig velkommen og erklære kveldens møte for åpnet.    

 

Medlemmer til stede: Til dette møtet var 15 av klubbens i alt 22 medlemmer til stede; dvs omlag 70 % av medlemsmassen. Slett ikke verst, men vi savnet jo akkurat deg som ikke var til stede.  

 

Gjester: Vi hadde én gjest. Det var kveldens foredragsholder, forsker Arnfinn H. Midtbøen.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: «Vår» stipendiat i Riga har gjennomført 1 del av sin to-årige utdannelse fortalte Harald og sa videre at samarbeidet med Sandis ved Dagsenteret går utmerket.


Kjell Olav har nylig vært på en ferietur til Gran Canaria og hadde møtt Roar som ba han bringe en hilsen til klubbmedlemmene. Roar har avsluttet sitt engasjement ved Sjømannskirken i Arguineguin, men vil fortsette å være der til vinteren i Norge er over.


Presidenten opplyste at etter Oslo St. Halvard RK hadde sluttet med virkning fra 1.jan d.å. har medlemmene i den klubben blitt tilskrevet av oss (Bjørg, leder av medlemskapskomiteen) for om mulig noen av de var interessert i fortsatt medlemskap i Rotary, og da primært i vår klubb.

 

3-minutter: Det var vårt til tider stadig fraværende medlem, Henning, som var ansvarlig for møtets 3-minutter. Han beklaget først sitt store fravær i egen klubb, men forsikret om at han var flink til å møte i andre klubber i Dalen. Dette er primært for å lodde stemming om sammenslåing av klubber, noe som viser seg å ikke være helt uinteressant for noen. Han vil at styret og klubben skal diskutere dette videre for å finne ut om det er noe å bygge videre på.

 

Vi fikk også vite at organisasjonsplanen for rotaryåret 2020-21 er ferdig utarbeidet og vil bli lagt frem for medlemmene om ikke så lenge. Det er kun én post som fortsatt står ubesatt, nemlig president for rotaryåret 2021-2022. Det må snarest finnes en løsning på det!

 

Konserten 2020 er så godt som i orden, med unntak av at det mangles en Konsertkomité! Knut Eigil er jo dessverre ikke helt bra for tiden. Han var jo komiteens formann i fjor. Derfor er det Henning sammen med Magne som pr. nå utgjør konsertkomiteen, men det trengs ett medlem i tillegg. Hvis ingen melder seg er det store muligheter for at vi må avlyse konserten!

 

Foredraget: Til å komme til oss for å fortelle om «Etterkommere av innvandrere i Norge» hadde programkomiteen fått tak i Arnfinn H. Midtbøen.

Midtbøen er sosiolog og forsker I ved Institutt for samfunnsforskning. Han forsker særlig på ulike temaer knyttet til innvandring og integrasjon, som diskriminering. Han er redaktør for Tidsskrift for samfunnsforskning, sitter i redaksjonsrådet for Norsk sosiologisk tidsskrift og har siden 2015 vært medlem av Akademiet for yngre forskere.


- Vi lever i migrasjonens tidsalder. Mennesker flykter fra forfølgelse og konflikt, eller de reiser for å søke arbeid, etablere familie og utdanner seg i andre deler av verden enn de er født og oppvokst. Disse forflytningene gir samtidig grobunn for spenninger i mottakerlandene fordi migrasjon skaper mer sammensatte samfunn, etnisk, kulturelt, religiøst og verdimessig, sa foredragsholderen innledningsvis, og fortsatte å si:

- «At migrasjon skaper spenninger er ikke minst tydelig i velutbygde velferdsstater som de nordiske, som historisk sett har vært tuftet på en idé om økonomisk og kulturell likhet. I dag rettes imidlertid oppmerksomheten i stigende grad mot hvordan det går med innvandrernes etterkommere. Innvandringens langsiktige konsekvenser for Norge defineres i stor grad av om deres etterkommere får muligheten til fullverdig inklusjon i arbeids- og samfunnslivet.


I Norge regnes en person som «innvandrer» etter å ha bodd i landet i seks måneder. Andre lands statistikk har en terskelperiode på 12 måneder før personer regnes som bosatt. Dette berører særlig i hvilken grad sesongarbeidere og langpendling kan regnes som innvandring. Innvandrerbefolkningen utgjorde i 2018 17,3 % av totalbefolkningen i Norge, hvis man regner med både innvandrere og norskfødte med innvandrerbakgrunn, noe som tilsvarer 916 625 personer. 746 661 av disse var førstegenerasjonsinnvandrere, mens 169 964 var norskfødte med innvandrerforeldre. De største gruppene av innvandrere kommer fra Polen, Litauen, Somalia, Sverige, Pakistan og Irak. Kommunen med flest innvandrere er Oslo, hvor innvandrerandelen var 34 % (januar 2018). Drammen har også en stor innvandrerbefolkning, tilsvarende 28 % av totalbefolkningen (januar 2016).


Fra januar 2008 har polakker vært den største innvandrergruppen. Dette skyldes i stor grad bevegelsesfriheten som fulgte med landets EU-medlemskap. Den polskfødte innvandrerbefolkningen bor forholdsvis spredt i Norge, og den typiske polske innvandrer er håndverker. Innvandrere har vanskeligere for å komme i arbeid enn resten av befolkningen, og en større andel innvandrere er dermed arbeidssøkende. Det er også mange som ikke er med i offentlige registre, slik at vi ikke kan følge dem i arbeidsmarkedet.


For innvandrere i aldersgruppen 20-54 år var det 32 % som ikke var sysselsatt i 2011. I resten av befolkningen var tilsvarende andel 16 %. Imidlertid er det store forskjeller etter hvilken landbakgrunn de har. Innvandrere fra verdensdelene Afrika og Asia har størst andel som ikke er sysselsatte: respektive 52 og 41 %. Fra de andre verdensdelene er det i gjennomsnitt 26 % som ikke er sysselsatt. Arbeidsinnvandrere fra EU-land er i stor grad i jobb, mens de fra Afrika, Asia etc. er flyktninger eller familieinnvandrere og bruker lengre tid på å få jobb. En del av flyktningene er også deltakere i introduksjonsprogrammet. 


Det interessante foredraget ble krydret med grafer som viste forskjell, og likheter, mellom etnisk norske, innvandrere av førstegenerasjon og barn av innvandrere. Etter en tid så viser det seg at ulikhetene i en grad jevner seg ut, også til en viss grad mellom menn og kvinner.

 

Neste møte er «Åpent møte» - da skal klubben ta stilling til om vi skal fortsette vårt Riga-prosjekt. Halvor har sendt samtlige medlemmer e-poster angående dette. Det ville være fint om hver enkelt fant disse frem, leste de, gjorde opp seg sin mening og ikke minst. - møtte opp på møtet den 4. februar på Thon Hotell Linne og stemte for eller imot.

Det er Reidun som er den som har ansvaret for 3-minutter på det møtet.

 

Vel møtt!   
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 21. JANUAR 2020

sikkerhetspolitikk i europa i en vanskelig tidÅpning av møtet: President Terje åpnet møtet presis klokken 18:30. Han ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen og håpet på et like fint møte denne gang også, - like fint som de vi stort sett har hver tirsdag.   

 

Medlemmer til stede: Det var denne gang dessverre heller ikke fler enn 13 medlemmer til stede. Selv om antall medlemmer i klubben har sunket til 22, er det noen medlemmer som vi allikevel savner.

 

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest; kveldens foredragsholder, seniorforsker Karsten Friis som kommer fra NUPI.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i den kommende uken. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste at klubbens styre hadde hatt et møte i forkant av medlemsmøtet hvor en del aktuelle saker var tatt opp. Ett av disse var klubbens videre engasjement i vårt Riga-prosjekt som vi nå har i samarbeid med Bryn RK. Styrets innstilling til dette prosjektet vil bli lagt frem på medlemsmøte den 4. feb. Har du sterke meninger om for eller mot dette engasjementet bør du så absolutt møte opp på den datoen for å si din mening.


Både Stovner kirke og Magnolia Jazzband er «booket» og ledige for Kirkekonsert den 28. april d.å. Nå er det bare opp til oss å bestemme om vi alle er villige til å ta i et tak for å lose arrangementet i havn. Det er vel Henning som er nærmest til å avgjøre dette. I så fall et «JA» må det snarest settes ned en konsertkomité til å arbeide videre med prosjektet.


3-minutter: I sin 3-minutter tok Magne opp problemet med «Fokus og konsentrasjon». I ordet fokus ligger det selvsagt at man må konsentrere seg om det man holder på med der og da, og ikke noe annet! Man må lære seg å stenge ute fra tankene alt annet enn det man skal konsentrere seg om; det være seg å treffe blink, unngå kollisjon med bil eller forhindre skipsforlis. Alle har vi vel opplevd litt farlige situasjoner i et ubevoktet øyeblikk under bilkjøring. Et lite sekund uoppmerksomhet kan gi fatale følger!


Sist lørdag hadde vår kasserer en ulykke hjemme på stuegulvet. (De fleste ulykker skjer jo i hjemmet). Det ringte på inngangsdøren, og ved rask forflytting og uoppmerksomhet på et heller latt stuegulv forsvant fotfestet og armer og bein varplutselig i full forvirring, og resultatet? - en tur til legevakten som ordnet med flere sting i bakhodet, men heldigvis ikke noe mer alvorlig. 

Moralen er: - under forflytning hjemme, eller ute, - Hold fokus og ha full konsentrasjon!

 

Foredraget: Til å informere oss om «Sikkerhetspolitikk i Europa i en vanskelig tid» hadde de ansvarlige for programmet fått seniorforsker Karsten Friis fra Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI) til å besøke oss.


Friis er seniorforsker og leder for forskningsgruppen for sikkerhet og forsvar. Han har PhD fra Groningen universitet og mastergrad i internasjonale relasjoner fra London School of Economics. Han har tidligere arbeidet for Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE) i Serbia, Montenegro og Kosovo, samt for Forsvaret i Oslo og i Kosovo. Friis er ekspert på sikkerhets- og forsvarspolitikk, internasjonale militære operasjoner, sivil-militære relasjoner, cybersikkerhet og politisk utvikling vest på Balkan.

  

I sitt foredrag startet Friis med å fortelle om oppstarten av NATO, (North Atlantic Trearta Organization) som er en militærallianse av 29 land i Europa og Nord-Amerika. NATO ble opprinnelig startet i frykt for en angivelig «kommunistisk ekspansjon», men har etter den kalde krigens slutt reformert seg til andre formål, hovedsakelig utenlandske militære intervensjoner. Europa ville med andre ord på denne måten holde USA inne, Russland ute og Tyskland nede! Les mer om NATO ved klikke her.


NATO ble dannet i Washington, D.C. 4. april 1949 av tolv vestlige land. Bakgrunnen var frykt for Sovjetunionens økende maktposisjon i Europa, spesielt etter kommunistenes maktovertakelse i Tsjekkoslovakia i 1948. Kjernen av traktaten er artikkel V, som fastslår at et angrep på et NATO-land er et angrep på hele alliansen.

1966 trakk Frankrike seg ut av NATOs felles militære kommandostruktur fordi Frankrikes president Charles de Gaulle mente den felles militærkommandoen i for stor grad fremmet USAs interesser og hemmet Frankrike i å fremme sine egne nasjonale interesser. Frankrike fortsatte likevel som politisk medlem av NATO. Dette førte til at Supreme Headquarters Allied Powers Europe (SHAPE) ble flyttet fra Paris til Mons i Belgia. Først i 1993 ble Frankrike fullverdig medlem igjen.


Etter 1991 ble NATOs oppgaver i noen grad redefinert av medlemslandene. Et nytt konsept ble vedtatt som åpner for at NATO kan intervenere uten at noen av medlemslandene har vært utsatt for et direkte angrep, kalt «ikke-artikkel 5-krisehåndteringsoperasjoner». Konseptet har vært omstridt fordi det også åpner for intervensjoner uten et tydelig vedtak om inngripen fra FN.


Etter terroraksjonene i USA 11. september 2001 aktiverte NATO for første gang artikkel 5. Grunnlaget kan likevel bestrides, siden ingen av kaprerne kom fra Afghanistan og Osama bin Ladens opphold et sted ikke innebærer et angrep fra dette landet. USA og Storbritannia valgte likevel å gå til krig mot Afghanistan. Etter at Taliban-regimet i Afghanistan var styrtet, tok NATO kommandoen over ISAF-styrken som har mandat fra FN til å være en stabiliseringsstyrke i landet.


​Alle ledere i Nato-landene er i dag ikke helt enige med hverandre, og den store elefanten i rommet, er primært Donald Trump. Hans impulsivitet og uforutsigbarhet skaper alltid nervøsitet, og den har ikke akkurat blitt bedre i det siste. Tematisk er det fortsatt byrdefordeling som er det dominerende spørsmålet på agendaen for ham. NATO vil snart publisere oversikten over de ulike landenes forsvarsbudsjett, og hvordan de ligger an med hensyn til å nå 2%-målet. Så lenge det er fremgang er det håp for at Trump blir fornøyd.

Et viktig amerikansk initiativ er NATO Readiness Initiative (NRI), eller det såkalte 4x30-initiativet. Det handler om at NATO innen 2020 skal kunne stille 30 bataljoner, 30 luftskvadroner og 30 marinefartøyer innen 30 dager.

Det å ha styrker klare på 30 dager er dyrt. Det er særlig på landsiden dette er utfordrende. Norges bidrag til NRI skal i denne omgang være en ving F-35 kampfly og en fregatt. Dette gjør at vi møter kravene fra NATO og dermed er under mindre press enn mange allierte i denne sammenhengen.


Den andre, litt mindre skyggen, heter Erdogan. Hans åpenbare flørt og dans med Russland ikke bare irriterer allierte, men det skaper en rekke problemer. USA har kastet Tyrkia ut av F-35-samarbeidet etter at de besluttet å kjøpe russiske S-400 luftvernmissiler. Tyrkia har svart med å lufte tanker om å kjøpe russiske kampfly i stedet. Videre har Tyrkias invasjon av nord-Syria blitt fordømt av en rekke Europeiske NATO-land, og Erdogan truer med å igjen sende syriske flyktninger til Europa.


Den tredje skyggen er Emmanuel Macron. Hans veloverveide uttalelse om at NATO er «mort célébrable», eller hjernedød, har skapt mye turbulens. Hva ville han oppnå? Det er vanskelig å vite, for selv om han ønsker å få fart i europeisk forsvarssamarbeid vet han også at det vil ta lang tid. Å undergrave NATO i mellomtiden er ikke i noens interesse. Og det er stor forskjell på om en uavhengig analytiker kritiserer NATO og at en statsleder gjør det. Sistnevnte skaper fort en selvoppfyllende profeti med sine «analyser». Her er det nok behov for noen markeringer fra allierte. Hva Frankrike konkret ønsker med hensyn til Russland er også uklart, annet enn at Macron ønsker en mykere linje. Her er det stor uenighet innad i NATO.

 

Takk til en inspirerende foredragsholder med et emne som er midt i blinken i våre dager.


(NB! Mesteparten i dette referatet er sakset fra en analyse laget av Karsten Friis den 26. november 2019.)

 

 

Neste møte vil vi få besøk av forsker Arnfinn H. Midtbøen fra Institutt for Samfunnsforskning. Han skal holde et foredrag med tittelen «Etterkommere av innvandrere i Norge». Dette vil vel være et foredrag midt i blinken nettopp nå.

Det er Henning som er ansvarlig for 3-minutter på dette møtet.

 

Vel møtt!  


_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 14. JANUAR 2020

kommunal helsetjeneste under press? 

Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet på den vanlige måten og ønsket samtlige fremmøtte i salen Linnerud på Thon Hotel Linne hjertelig velkommen til kveldens rotarymøte.   

 

Medlemmer til stede: Det var 14 medlemmer til stede denne gangen.

 

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest; kveldens foredragsholder, spesialist i allmennmedisin Ragnar Rabe fra Østerås Legekontor.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Av presidenten fikk vi vite at Distrikt 2310 har bevilget oss kr 12 500 gjennom District Grant til bruk på vårt prosjekt i Riga hvor vi for tiden sponser en stipendiat.


Videre fikk vi vite at programmet for RYLA-2020 er ferdig. Det vil bli et program som er i tiden og vil denne gang også gi en bedre forståelse om Rotary enn tidligere. Hele programmet kan du lese på den tilsendte e-posten som Halvor sendte samtlige medlemmer i GRK den 13. januar.


Presidenten fortalte også at vi på lik linje som tidligere skal sponse to deltagere til RYLA-2020. Én deltager er allerede påmeldt, men vi trenger én til. Har du forslag på en ungdom du kjenner med en alder mellom 18 og 30 år og som kan være interessert, så ta umiddelbar kontakt med presidenten.

 

3-minutter: Det var Kjartan som hadde 3-minutter denne gang. Han tok opp spørsmålet om vårt videre engasjement i Riga-prosjektet og viste til at det har vært et fint opplegg vi har hatt gjennom mange år. Kjartan ga oss et lite tilbakeblikk om hva vi har gjennomført, hva det har kostet og hva det har betydd for de impliserte i Riga. 

Med unntak av sponsing av en eller fler ungdommer til videre utdannelse er det nå planer om å avvikle vårt Riga-prosjekt. Hvis så skulle skje bør vi på forhånd ha et nytt prosjekt klart og også vite hva det eventuelt vil koste, og ikke minst at noen i klubben er villige til å ta på seg noe helt nytt.

(Presidenten repliserte kort at styret vil gjøre sin innstilling på styremøte den 21.jan. og legge dette frem på et klubbmøte den 4.februar.)

 

Foredraget: Til å fortelle om «Kommunal helsetjeneste under press?» hadde programkomiteen engasjert spesialist i allmennmedisin, Ragnar Rabe fra Østerås Legesenter til å komme og fortelle om det.

 

- Hva er en fastlege? spurte foredragsholderen innledningsvis og svarte seg selv med: 

En fastlege er en lege som inngår avtale med en kommune om deltakelse i fastlegeordningen, uavhengig av om legen er ansatt i kommunen eller er selvstendig næringsdrivende. Ifølge forskrift om fastlegeordning i kommunene skal fastlegen dekke alle allmennlegeoppgaver for de personene vedkommende fastlege har på sin liste. Fastlegen skal gi disse personene prioritet foran andre som søker hjelp, unntatt i situasjoner som krever øyeblikkelig hjelp.

De fleste fastleger er spesialister i allmennmedisin, eller deltar i et utdanningsprogram med sikte på å oppnå godkjenning som spesialist. Men dette er ikke et formelt krav til fastleger.


Den er med andre ord en åpen, uselektert praksis som er 95 % privat og 5 % ansatt av kommunen. Fastlegen har legevaktansvar og har en «portvokterfunksjon» inn til andre helsetjenester og er fra 1983 en egen spesialitet. De må dessuten fra 2017 være spesialister i allmennmedisin og må resertifiseres hvert 5. år.


Fastlegeordningen i Norge ble innført i 2001, etter at det var gjennomført forsøk i fire kommuner i årene 1993–1996. Formålet med fastlegereformen var å bedre kvaliteten og kontrollen i allmennlegetjenesten, samt å regulere et helsepolitisk marked som allmennlegene opererte innenfor. Denne reformen var og er en systemreform som stiller krav til en ny måte å organisere allmenntjenesten på.


Samhandlingsreformen som kom i 2012 ga kommunene ansvaret for å sørge for sine borgeres behov for helsetjenester, uavhengig av om tjenestene skal leveres av kommunal omsorgstjeneste eller av statlige sykehus. Tanken er at dette ansvaret skal gi kommunene et motiv til å satse på forebyggende helsevern, og dermed spare kostnader ved sykehusinnleggelse. Ved å samordne ansvaret for helsetjenester, sosialomsorg og eldreomsorg i kommunene, er det et mål å få realisert synergier og en helhetlig tenkning hvor tilbudet overfor borgerne settes inn på et tidligst mulig tidspunkt – gjerne forebyggende. I forbindelse med Samhandlingsreformen ble Statens overføringer til kommunene økt noe, og kommunene ble oppfordret til å forberede seg på reformen og det ansvaret den medfører.


Fastlegeforskriften sier at hver lege skal ha minimum 1500 pasienter på sin liste. De skal utføre hjemmebesøk, selv om pasienten ikke ønsker det, i de tilfeller hvor pasienten ikke kan/ vil møte hos fastlegen (!?), de skal besvare 80 % av henvendelser over telefon innen to - 2 minutter(!) og pasientene skal få legetime i løpet av 48 timer!!! Det er vel ikke så rart at fastlegene blir fortørnet, og i de fleste tilfeller sterkt overarbeidet. Det er på den andre siden vel heller ikke mange pasienter som opplever at dette skjer.

En evaluering av Fastlegeordningen ble gjort i 2019 og den fastslo meget sterkt at:


·      Arbeidsbelastningen har økt de siste 3-5 år.

·      En betydelig andel av fastlegene opplever nå arbeidsbelastningen som uhåndterbar. 46 prosent oppgir redusert livskvalitet og frykter at totalbelastningen går utover kvaliteten på pasientbehandlingen.

·      Nye oppgaver og større volum synes å være hovedårsakene til arbeidsbelastningen. 

·      For få vil bli fastlege, og for mange er på vei ut av yrket.

Rapporten viser at 10 % av fastlegene er på vei ut av yrket. Blant leger i spesialisering og medisinstudenter er det kun 9 % som sier de vil bli fastlege. Barrierene for å tre inn i fastlegeyrket er økonomisk utrygghet, mangel på sosiale ordninger og stor arbeidsbelastning.


Legeforeningen har lenge etterlyst handling fra myndighetene for å stogge fastlegekrisen, og har ventet utålmodig på denne evalueringen. En kartlegging foreningen gjorde i vår viste at 47 kommuner i Norge sa de hadde store problemer med fastlegeordningen. Det er mer enn en firedobling fra 2017, da VG gjorde tilsvarende kartlegging. Også flere store byer sliter nå med å rekruttere fastleger, blant annet Bergen og Trondheim.


Tusen takk til en engasjert foredragsholder som tross i sitt store arbeidspress så absolutt ikke har en eneste tanke i sitt hode om å forlate yrket, et yrke og en yrkesgruppe han er veldig stolt av å tilhøre.

 

Neste møte skal også avholdes på Thon Hotel Linne og skal omhandle «Sikkerhetspolitikk i Europa i en vanskelig tid». Da får vi besøk av seniorforsker ved NUPI, Karsten Friis, som skal opplyse oss om dette tema. Dette er et tem som jo blir viktigere og viktigere i et Europa som er i forandring på mange forskjellige måter.

Det er forøvrig vår eminente kasserer b som er ansvarlig for 3-minutter på dette møtet.

 

Vel møtt!  


___________________________________________________________________________________________________

MØTET 7. januar 2020

presidentens MØTE


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet ved først å slå på klokken og deretter ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen, - og et Godt Nytt År.   

 

Medlemmer til stede: Det var ikke mer enn 13 medlemmer til stede på dette første møtet i 2020.

 

Gjester: Vi hadde én gjest, - en god gjenganger; Tor H. Berge fra Sagdalen RK. Bestandig hyggelig å få besøk av Tor.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer hadde nylig fylt år. Vår eminente kasserer Magne hadde sin dag den 5. januar. Den dagen oppnådde han alderen 77 år! Gratulerer med dagen, Magne! Hilsen fra alle i klubben.   

 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste først at p.g.a. sykdom så har dessverre Håkon sett seg nødsaget til å melde seg ut av klubben. Vi er virkelig lei oss for dette, men ønsker Håkon god bedring samtidig som vi takker han for alle de årene han har vært et pliktoppfyllende medlem av Groruddalen RK.


Videre viste presidenten frem klubbens nye vimpel. Den er nå levert med Rotarys nye logo, riktig charterdato, og riktig distriktsnummer. De av medlemmene som vil ha med en for å bytte med klubber i andre norske steder eller i utlandet må bare henvende seg til presidenten.


Magne fortalte om sitt barnebarn som for tiden studerer i Hong Kong. Hun hadde blitt sendt hjem like før jul p.g.a. de voldsomme opptøyene i byen. Nå er hun imidlertid tilbake og har tatt opp igjen studiene. Under besøket i Egypt et par år tilbake, sponset av vår klubb, hadde hun fått en venninne fra India som nå skal gifte seg. Nå er Magnes barnebarn invitert til India til dette bryllupet.

Kassereren minnet oss på at det er sendt ut (pr e-post) påminnelse om innbetaling av kontingent. Denne må nå umiddelbart betales! Det er også lagt ut ny loddbok for klubbens lotteri for vinter/ vårterminen. Kroner 50,- pr lodd – fine gevinster vil bli trukket på siste møtet før sommeren.


- Vi ble dessverre ikke tildelt årets TV-aksjon, sa Bjørg. Hun har sittet i en «Styringsgruppe for prosjekt TV-aksjon 2021» som har jobbet for at det skulle skje. Etter avslaget tok gruppen kontakt med NRK om grunnen hvorfor, og ble deretter oppfordret til å søke på nytt. Etter en del kontroverser med enkelte i ledelsen av Rotary la hele styringsgruppen ned sine verv 11. desember. Dette utløste igjen mange reaksjoner så nå ser det ut til at arbeidet muligens vil bli tatt opp igjen med ny søknad, selv om fristen før innsending nå er blitt betraktelig forkortet. Vi får håpe og se hva som videre skjer!    

 

3-minutter: Det var Marie-Sylvie som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Hun hadde blitt like sjokkert som resten av det norske folk da hun fikk nyheten om Ari Behns tragiske bortgang 1. juledag. Hun refererte fra Kongens tale på nyttårsaften hvor han uttrykte at vi må bli bedre til å ta vare på hverandre i hverdagen. Marie-Sylvie mente dette også burde også vi i klubben ta lærdom av. Vi er sammen på møtene og har det fint sammen, men hva med etter møtet, hva med hverdagen ellers? Tar vi da kontakt med hverandre, tar vi en telefon og hører hvordan det er med en som vi ikke har sett eller hørt noe fra på lang tid? Virkelig en tankevekker for noen og enhver av oss.

 

Foredraget: Dette førte møtet i 2020 var «Presidentens møte» og det ble tatt opp en del emner som skal diskuteres og gjennomføres i halvåret frem til presidentskiftet i juni.


PROGRAMMET er nå så godt som helt klart. Alle møtedatoer er besatt, og kommer alle foredragsholdere så vil det bli et variert og interessant halvår. Programmet er sendt ut til det enkelte medlem pr. e-post, men er også selvfølgelig gjengitt i sin helhet på vår hjemmeside. I tilfelle forandringer vil det bli rettet opp med rød skrift på hjemmesiden.


RYLA skal avholdes på BLU Radisson Alnabru i tiden 27. – 29. mars. Innbydelser og påmeldingsskjema er allerede sendt ut, men det vil komme fler påminnelser i tiden fremover. Det er Kjartan og Vivy som tar seg av dette.

Denne gang vil det bli adskillig mer om Rotary som organisasjon enn tidligere, men selvfølgelig vil det også bli innbudt mange gode foredragsholdere.


RIGA-PROSJEKTET vil bli diskutert på styremøtet som skal holdes den 21. januar før selve medlemsmøtet. Hva som deretter skal gjøres med dette prosjektet skal man da forhåpentligvis ta endelig avgjørelse til på medlemsmøtet den 4. februar. Det møtet er jo satt av til nettopp dette.


KONSERTEN 2020 er det enighet om skal avholdes på lik linje som tidligere. Her er det også en del som må avklares først. Er kirken ledig, og ikke minst, er Magnolia Jazzband ledige og villige til å komme? Når og viss disse to spørsmålene er avklart må man også finne noen som er villige til å ta på seg oppgaven med «å sy» det hele sammen. Det burde ikke være så veldig vanskelig. Vi har jo en «blåkopi/ mal» som vi kan bruke om igjen.

 

Neste møte vil foregå i våre lokaler på Thon Hotel Linne tirsdag den 14. januar kl. 19:30. Da får vi besøk av spesialist i almen medisin, Ragnar Rabe som skal fortelle om «Kommunal helsetjeneste under press?»


Ansvarlig for 3-minutter på dette møtet er det Kjartan som er.

 


Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 10. DESEMBER 2019

ÅPENT MØTE - ekstraordinært årsmøte


Åpning av møtet: For siste gang dette året slo president Terje på klokken og åpnet kveldens møte med å ønske de fremmøtte medlemmer hjertelig velkommen.

Dette var et «Åpent møte» som også var et ekstraordinært årsmøte med valg av nytt styre for rotaryåret 2020 – 2021. I tillegg var også vårt Riga-engasjement på agendaen.   

 

Medlemmer til stede: Det var 17 medlemmer til stede på møtet.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Ingen av medlemmene har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger.

 

3-minutter: Det var Torgeir som hadde 3-minutter og han reflekterte over det å bli gammel. Hva innebærer det, og hvilke konsekvenser får det. Til våren blir han 70 år og er jo spent på hva som ligger foran ham. Han fortalte om Knut Eigil som trener og holder seg i form, noe Torgeir ikke gjør, - Kolbjørn flyr i fjellene på jakt, noe Torgeir heller ikke gjør. Så er det Knut-G. som for det meste reiser til England og koser seg med Gin/Tonic (og familien) – «så da kan vel jeg sitte på solkysten i Spania med en GT og litt Prosecco og holde meg like «ung» som de foran nevnte!»  - Og det kan du helt sikkert, Torgeir.

Videre fikk vi høre at an har kjøpt litt av Kløfta stasjon. Det må vel være for å følge med og passe på at togene til Hamar, Lillehammer og Trondheim er i rute.

 

Foredraget: Som tidligere nevnt var dette et ekstraordinært årsmøte og presidenten spurte om det var innvendinger til at han fungerte som møteleder. Det ble godtatt ved akklamasjon, Vivy godkjent til å føre protokollen, og til sist ble innkalling og dagsorden til årsmøtet godkjent.

 

VALG

Til nytt styre for rotaryåret 2020-2021var følgende innstilt av valgkomiteen og ble deretter valgt ved akklamasjon: Sekretær: Halvor Johansen, Kasserer: Magne Eilertsen, Revisor: Torgeir Dahl.

Som Innk. president for 2020-21 og president for 20021-22 var det dessverre ingen på listen, heller hadde ingen meldt seg, og det kom ikke noe benkeforslag. Derfor ble det besluttet at man arbeider videre med presidentproblematikken og forsøker å komme frem til en løsning i løpet av januar neste år.

 

RIGA-PROSJEKTET

Det var kommet to forslag til hvordan klubben videre skal håndtere dette prosjektet som nå har vart i snart 20 år, om ikke lenger. Når klubben startet prosjektet var vår økonomi mye sterkere enn i dag. Selv om Bryn RK har kommet på banen så har ikke det hjulpet så mye; det er bare enda mer penger som tilflyter Diakonisenteret i Riga.

De to forslagene som nå foreligger er et fra Halvor og et fra Internasjonal Tjeneste. De to forslagene sammen med et forenklet Riga-regnskap fra Magne vil bli sendt hvert medlem av klubben som e-post. Det er meget viktig at dette leses nøye gjennom og at den enkelte, at man gjør seg opp en mening om hva som bør gjøres og at det gis tilbakemelding til presidenten så raskt som mulig.

I mellomtiden vil man kontakte Bryn RK og fortelle de om hvilke problemer vi nå har med prosjektet. Den endelige avgjørelse vil bli tatt på det styremøtet som skal holdes den 21. januar 2020.

 

LOTTERI

Det ble foretatt trekning av klubbens lotteri, et lotteri som har foregått i hele høst. Lotteriet har tilført klubben kr. 7.600.-

Her er vinnerne: Halvor vant en flaske rødvin, det samme gjorde Terje, bare at han vant to ganger! Den gjeveste gevinsten; en flaske fin konjakk ble vunnet av Knut-G.

 

Så var det trekning av gevinster fra en loddbok som har vært med på mange klubbmøter rundt i vårt distrikt, og også på Distriktssamlingen og Distriktskonferansen. Det er Bjørg som har hatt styringen med dette lotteriet som i alt har innbrakt omlag 17.000 kroner!

Et meget flott bilde vunnet av en dame ved navn Akora (?), og et middagsservise til tolv ble vunnet av Mette Anita. Disse to vinnerne vil bli kontaktet av Bjørg.

 

Neste møte er det tid for vårt årlige møte i Stovner kirke sammen med Oslo Nord RK. Det vil først være en samling i kirkerommet hvor det blir musikk, opplesing og synging av julesanger slik som tidligere. Deretter møtes vi i kirkestuen til en koselig sammenkomst med kaffe og kaker, samt det tradisjonelle julelotteriet. Veldig fint om du tar med en gave til lotteriet.

Møtet starter til vanlig tid kl. 18:30, men det er bare fint om du kommer litt tidligere.

 

NB! Arrangementskomiteen i Groruddalen RK møter i kirken kl. 17:00 for å dekke bord og lage i stand for servering. – Og så er det våre venner fra Oslo Nord RK som rydder opp til slutt.


Ta deg tid til et lite avbrekk i julestria og stress litt ned med et julemøte i Stovner kirke!


 

Vel møtt! 

 

NB! Da står det bare igjen for redaktøren av denne siden å ønske hver og en av dere som leser hjemmesiden vår – GOD JUL OG GODT NYTT ÅR!

                                                           


_____________________________________________________________________________________

MØTET 3. desEMBER 2019

åpent møte


Åpning av møtet: - Takk for en hyggelig "Lutefiskaften", startet president Terje med, nesten før han rakk å slå på klokken for å erklære kveldens møte for satt. Det var 16 deltagere på årets tradisjonelle lutefiskaften som denne gang ble arrangert på Thon Hotel Linne. Det hadde vært god mat, godt drikke og enda bedre stemning blant festdeltakerne.  

 

Medlemmer til stede: Denne gang var det 16 medlemmer til stede på møtet.

 

Gjester: Vi hadde ikke besøk av noen gjester.

 

Fødselsdager: Et av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. Den 6. desember fyller Vivy år. Vi røper ikke en dames alder, men hun hadde med seg kake til oss, - et eksempel til etterfølgelse? I alle fall, - hele klubben gratulerer deg med dagen, Vivy! 

 

Opplysninger på møtet: Det er en stund siden Henning har vært i klubben. Han fortalte at grunnen har vært at han er opptatt med trening av håndballspillere. I den senere tid har han i tillegg vært svært plaget av tåkete syn, noe som nå ser ut til å være på bedringens vei. Et av barnebarna hadde fått øyekatarr i barnehaven, smittet sin far som igjen hadde smittet Marie (Hennings kone) og i og med at Henning og Marie deler putevar (?) hadde også Henning blitt smittet. Moralen er, som Henning sa: - Ikke del putevar med en bestemor med øyekatarr.


Videre fortalte han at Valgkomiteen har arbeidet med kandidater til nytt styre for rotaryåret 2021-2022. Alt er nå på plass, unntatt President! Her er det vanskelig å få en som er villig til å ta på seg det vervet, så han oppfordret medlemmene til å komme med forslag.


Kjell Olav viste frem en bok han hadde fått fra våre venner i Riga ved siste besøk der. Det var en Årbok som omhandlet «Hang in Hand» for året 2018. Klubben vår var behørig omtalt under kapitelet «Our Friends». På grunn av den lange «leveringstiden» fra mottak til levering av boken syntes Kjell Olav det var greit å gi et lite avlat til «Sparefanten» vår.

 

3-minutter: Det ble ingen 3-minutter denne gang. Rune, som var den som skulle holde det hadde meldt forfall til møtet.

 

Foredraget: Dette var et såkalt «Åpent møte» hvor vi diskuterte en del klubbsaker. Det ble en god del diskusjon om ny president for året 2021-22, og om de vansker Valgkomiteen har hatt i så måte.

Andre saker som ble tatt opp var bl.a. å få satt opp rotaryemblemet ved inngangsdøren til hotellet og oppe i konferansedelen. Dette har ledelsen ved hotellet lovet å gjøre.


Det vil bli bestilt 25 nye vimpler for Groruddalen RK. De er utarbeidet med Rotarys nye logo og farger på klubbens blomst, Flytegro.


Programkomiteen fortalte om programmet for vinter/vår 2020. Her var det mye spennende, og stort sett alle møtedatoer er fylt opp.

 

Neste møte er klubbens «Årsmøte». Det er pr. e-post sendt ut egen agenda til dette møtet. Det er å ønske at så mange som mulig finner veien til Thon Hotel Linne den kvelden,


- og 3-minutter er det Torgeir som er ansvarlig for.


 

Vel møtt!   _____________________________________________________________________________________

MØTET 19. november 2019

status kirke og stat.


Åpning av møtet: Med et kort og svakt slag på bjella åpnet president Terje møtet og ønsket alle tilstedeværende hjertelig velkommen til kveldens rotarymøte.   

 

Medlemmer til stede: Selv om været denne kvelden var mørke og regn og ufyselig å gå ut i hadde allikevel 13 av klubbens medlemmer funnet veien til vårt møtelokale.

 

Gjester: Vi hadde i tillegg to gjester hvorav den ene var kveldens foredragsholder, Harald Hegstad, og den andre var en «god gammel» kjenning, Tor H. Berge fra Sagdalen RK.

 

Fødselsdager: Ett av våre medlemmer, Håkon, har fødselsdag denne uken. Den 22. november fyller han 75 år og kan i den anledning innkassere en gave i form av to flasker rødvin. Jubilanten var ikke til stede på møtet, men vil få sin gave overrakt ved en senere anledning. Håkon ble imidlertid behørig klappet for, - hele klubben gratulerer deg, samtidig som vi ønsker deg god bedring og håper å se deg tilbake sammen med oss om ikke så altfor lenge.  

 

Opplysninger på møtet: Som leder av valgkomiteen opplyste Knut Eigil om komiteens arbeid og bestrebelser med å finne passende kandidater til ny president, sekretær og kasserer for rotaryåret 2021-2022. Det er dessverre ingen som har «søkt» på noen av disse vervene, og han oppfordret derfor det sittende styre til å ta dette opp på neste styremøte.

Presidenten fortalte at møtet den 10. desember er «Åpent møte». Da skal det være valg på nytt styre for 2020-21. Samtidig skal det også diskuteres videre hva vi skal gjøre med vårt Riga-prosjekt, samt nytt styre for 2021-22.

 

3-minutter: Som tidligere nevnt var ikke Håkon til stede, og av den grunn ble 3-minutter strøket fra møteagendaen

 

Foredraget: Etter at Kjell Olav hadde holdt en introduksjon av kveldens foredragsholder, professor Harald Hegstad fra MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn, fikk vi høre et foredrag om «Status Kirke og Stat».


Harald Hegstad underviser og forsker på ulike tema innenfor kristen dogmatikk (troslære), der han søker å holde sammen et luthersk og et økumenisk perspektiv. Spesielt har han vært opptatt av ekklesiologi (kirkeforståelse). I tillegg har han også vært engasjert i empirisk forskning på kirke og menighetsliv. For tiden er han særlig opptatt av dåpsteologi som han nylig har gitt ut en bok om. Harald har også skrevet stort antall bøker om forskjellige teologiske emner, samt at han sitter som leder og nestleder i flere forskjellige kirkeråd.


Kirken er en evangelisk-luthersk folkekirke. Medlemstallet på i overkant av 3,7 millioner innebærer at 70 prosent av

Medlemskap i Den norske kirke registreres i kirkebøkene i de enkelte menighetene. Fra 1993 er kirkebøkenes opplysninger om medlemskap samlet i Folkeregisteret. Man kan ikke samtidig være medlem av Den norske kirke og av et annet trossamfunn.


I mer enn 1000 år har Kirken og staten har vært to sider av samme sak i Norge. Om man skal si når dette begynte må man helt tilbake til kristningen av Norge. Frem til Eidsvoll og 1814, da Norge fikk en grunnlov og et statsapparat, var kirken på mange måter systemet som bandt Norge sammen.


Inntil 2012 hadde Norge en statskirkeordning som formelt kom til uttrykk gjennom Grunnlovens § 2, som fastholdt lutherdommen som statens religion. Kongen i statsråd utnevnte biskoper og proster, og Stortinget gav kirkelige lover.


I april 2008 ble det inngått tverrpolitisk forlik i Stortinget om endringer av statskirkeordningen. Forliket la blant annet opp til at retten til utnevnelse av biskoper og proster skulle overføres til kirkelige organer forutsatt at det i perioden 2009–2011 ble gjennomført demokratireformer i kirken. Med bakgrunn i kirkeforliket vedtok Stortinget 21. mai 2012 grunnlovsendringer som endret relasjonen mellom stat og kirke. Staten har etter dette ikke lenger en offentlig religion, og kirkelig statsråd er avviklet. Biskoper og proster utnevnes av kirkelige organer.


Som en konsekvens av grunnlovsendringene i 2012 er Den norske kirke fra 1. januar 2017 et eget rettssubjekt skilt fra staten med Kirkemøtet som øverste representativt organ.

Prester, biskoper, ansatte ved bispedømmeråd og de nasjonalkirkelige råd er etter årsskiftet ikke lenger statsansatte, men overført til det nasjonale rettssubjektet Den norske kirke.


Selv om statskirkeordningen med dette formelt sett er oppløst, vil Den norske kirke fremdeles stå i en særstilling sammenlignet med andre trossamfunn i Norge. Kirken er i praksis fullfinansiert over offentlige budsjetter (stat og kommune), og den er skrevet inn i Grunnlovens paragraf 16: «Den norske kirke, en evangelisk-luthersk kirke, forblir Norges folkekirke og understøttes som sådan av staten


Takk til professor Harald Hegstad for et opplysende foredrag om dette emnet.

 

Neste møte arrangerer klubben sin årlige og tradisjonelle «Lutefiskaften. Denne gang vil den bli holdt i restaurant Statsraaden på Thon Hotel Linne. De som har lyst til en liten sammenkomst kan møtes i baren på hotellet klokken 18:00, og så regner man med å gå til bords omlag klokken 19:00.

 

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 12. november 2019

nærpolitireformen. har det gitt oss et nærere politi?


Åpning av møtet: President Terje slo på klokken og erklærte møtet for åpnet. Alle fremmøtte ble hilst hjertelig velkommen, spesiell hilsen til kveldens foredragsholder. Presidenten uttrykte også glede over at såpass mange medlemmer hadde trosset vær og føre og funnet veien til vårt møtelokale.   

 

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede.

 

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest; kveldens foredragsholder, Kristin Aga, fra Oslo Politikammer

 

Fødselsdager: To av våre medlemmer har nettopp hatt sine fødselsdager. Begge fylte år på samme dato; 11. november. Morten fylte den dagen 76 år, mens unggutten Henning måtte nøye seg med 71 år. Begge ble behørig klappet for, og klubben Gratulerer dere begge to!

 

Opplysninger på møtet: Lederen av komiteen for Fremmøte og Arrangement, Reidun, minnet oss på at den 26. november skal klubbens årlige Lutefiskaften gå av stabelen i restaurant Statsraaden på Thon Hotel Linne. Arrangementet starter med fremmøte i baren kokken 18:00. Lutefisken blir servert to ganger. Alle deltagere gjør opp for mat og drikke til servitørene. Skal du delta og ikke fått skrevet deg på listen kan du sende e-post med påmelding til Halvor; halvor2503@gmail.com


- Julen kommer fort, sa Magne og viste til vårt lotteri som fortsatt er i full gang. Loddboken blir sendt rundt på hvert møte, og det er meningen at trekning av gevinstene vil bli gjort på vårt medlemsmøte den 10. desember. – Det er fortsatt mange ledige lodd i boken, reklamerte vår eminente kasserer til slutt.

 

3-minutter: - Det ble en litt kronglete vei hjem etter en måned i Spania, startet Kolbjørn med under sin 3-minutter. Han og konen Inger hadde forlenget sommeren med noen uker med sol og golf da de under flyturen hjem fikk høre over høyttaleren: - Finnes det en lege ombord i flyet? En eldre mann hadde fått et illebefinnende og Kolbjørn kunne konstatere at det nok dessverre var hjerteinfarkt. Sammen med crewet og noen andre medpassasjerer ble det gitt hjertemassasje, men selv om flyets kaptein valgte raskt å lande klarte de ikke å redde mannens liv. Dette gjorde at de ble ett døgn forsinket hjem til Norge.


De hadde denne gang leid hus direkte av en engelsmann, noe som gjorde oppholdet mye rimeligere enn tidligere, da de har leid gjennom et norsk byrå.

 

Foredraget: Denne gang hadde programkomiteen, sammen med Magne, fått Kristin Aga, leder av Oslo Politiforening til å fortelle om «Nærpolitireformen. Har det gitt oss et nærere politi?»


- Jeg er født på Aker sykehus, men vokste opp i Bodø og Bodø er min hjemby, selv om jeg nå har bodd i Oslo i 25 år, var innledningen. I 1998 gikk hun ut av Politihøgskolen, - stolt over å være utdannet som politi, stolt over å bære uniform og stolt over å få være med på å løse samfunnsoppdraget. Juni samme år startet hun som betjent på ordensavdelingen i det som da het Follo politidistrikt.


Arbeidsoppgavene for en politibetjent er så brede og mangfoldige. I det ene øyeblikket er man nødt til å vurdere om man må ta liv, litt senere på samme tjenestesett driver man livreddende førstehjelp etter en trafikkulykke. Dernest skal en løse opp i et husbråk med familievold, for litt senere å være med i jakten på ransmenn som har truet noen med kniv. Så er man i ferd med å skrive en anmeldelse på innbrudd i bod, samtidig som man får informasjon om overgrep mot mindreårige barn.


Med politiblikket på møter man publikum i alle livets faser, om det være seg på oppdrag ute i gata eller som etterforsker på kontor. Politiet må lede og fatte avgjørelser når sekunder teller.

- All denne kompetansen mener jeg er unik for politiutdannelsen og videreutvikles ytterligere med erfaring, sa Kristin, og fortsatte, - Av og til stiller jeg meg spørsmålet om politiet trenger politikompetanse. Egentlig et ganske absurd spørsmål, for vi er en politietat er vi ikke?


- «Målet med nærpolitireformen er å sikre tilstedeværelse av et kompetent og effektivt lokalt nærpoliti, der befolkningen bor, og samtidig utvikle gode fagmiljøer som er rustet til å møte dagens og morgendagens kriminalitetsutfordringer» er regjeringens mål.

Den klare målsettingen for Nærpolitireformen er å tilrettelegge for et fremtidsrettet politi som tilbyr publikum gode polititjenester – et synlig og mer tilgjengelig politi. Nå står vi midt i dette arbeidet.


Et godt politi i dag er å være der publikum er – ikke minst er dette viktig for å forebygge kriminalitet. Det betyr tilstedeværelse – som i patruljen, i gatemiljøet eller betjening ved det lokale lensmannskontoret. Men det betyr også å være tilstede på nettet på ulike plattformer, og det betyr også større og til dels sentraliserte fagmiljøer. 

Ambisjonsnivået i reformen bør vurderes i lys av tilførsel av ressurser og nye oppgaver og krav til polititjenestene. Alt kan ikke bli bedre og alt kan ikke gjøres på én gang. En tydeligere prioritering mellom målene for reformen er nødvendig. Reformtiltakene må få tid til å virke. Politiet må ikke pålegges nye store oppgaver uten at de er samordnet med reformtiltakene.


Det var mye krutt i det som foredragsholderen kom med, og mye av essensen av det hun sa var at verken politikere, politi eller folk i gata kan forvente at politireformen skal virke fra dag en. Har amn sagt A bør man også kunne si B. Det hjelper lite å bare utdanne politifolk når det ikke finnes verken stillinger eller, aller viktigst, å bevilge penger til disse. Reformen må også få tid til å sette seg, og alle parter bør lytte mer til de som «har skoen på!»


Takk til Kristin Aga! - for et interessant og godt forberedt foredrag som kan ha konsekvenser for mange som bor i dette vidstrakte landet.  

 

Neste møte skal vi få høre om «Status Kirke og Stat». Da får vi besøk av dr. theol. Harald Hegstad fra Menighetsfakultetet. Den norske kirke og den norske stat skilte lag den 1. januar 2017 etter nesten 500 års samliv. Men de to skal fremdeles pleie nær omgang. Altfor nær, mener noen. Mer om dette vil vi sikkert få høre fra professoren.

Ansvaret for 3-minutter på det møtet er det Håkon som har. Vi får bare håpe at han er såpass i form at han kommer til møtet.

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 5. november 2019

sivilberedskap og samfunnssikkerhet.


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens fellesmøte sammen med Oslo Nord RK. – Det er hyggelig at våre to klubber holder på denne «tradisjonen» med felles møter et par ganger i året, sa presidenten, og håpet at kveldens møte ville bli interessant med tanke på det aktuelle foredraget som vi hadde i vente.   

 

Medlemmer til stede: Det var 16 medlemmer til stede fra egen klubb, samt 6 medlemmer fra Oslo Nord RK.

 

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest; kveldens foredragsholder, Cecilie Daae fra Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap (DSB)

 

Fødselsdager: Ingen med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste at sist lørdag var det holdt Årsmøte og Distriktskonferanse i distrikt 2310. På det evenementet ble vår klubb hedret med noen priser. PDG Bjørg fikk Paul Harris med safir for bl.a. sitt arbeid med End Polio Now. Derved har hun nå i alt tre safirer i sin Paul Harris, - Imponerende!

Groruddalen RK ble nr. 3 når det gjaldt bidrag til The Rotary Foundation (TRF), og nr. 1 når det gjaldt innsamling av midler til End Polio Now. Det sistnevnte er jo takket være stor og iherdig innsats fra samme Bjørg!

 

3-minutter: Det var Erling som var ansvarlig for 3-mnutter og han tok utgangspunkt i kveldens foredrag som skulle omhandle sivilt beredskap.

- Verden forandrer seg, flyktningestrømmer og klimakatastrofer er nesten daglig kost, Folk flykter fra krig og elendighet og havner i kjempestore flyktningeleirer, innledet Erling.

Klimakatastrofer ødelegger nasjoner og gjør de ubeboelige, øyer er på vei til å forsvinne, California herjes av skogbranner med store ødeleggelser. Også i vårt naboland, Sverige, var det i fjor store skogbranner.

I vår del av verden har vi hittil vært skånet fra de helt store katastrofer, men vi har kjent på store oversvømmelser og jordras. Det er ting i dag som tyder på at i fremtiden vil også vi kunne få betydelige katastrofer. – Det må vi være forberedt for, sa Erling avslutningsvis, og så frem til å høre hvordan norske myndigheter planlegger og prioriterer dette.

 

Foredraget: Presidenten introduserte kveldens foredragsholder, Cecilie Daae, i og med at de kjente hverandre fra den tiden de begge arbeidet ved Aker Sykehus for en del år tilbake. Hun har medisinsk embetseksamen fra Universitetet i Oslo og er godkjent som spesialist i allmennmedisin. Hun har også vært lege på Lovisenberg sykehus og bydelsoverlege i bydel Bjerke.

Cecilie Daae er for tiden direktør i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Hun blir forøvrig ny administrerende direktør i Helse Nord fra 13. januar 2020.


Vi ble først i programmet vist en film som DSB har laget – Sammen er vi forberedt!Dette vr en film som viste hva som skjer og kan skje, og hva vi kan gjøre for å være litt forberedt når katastrofen muligens oppstår.


Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) skal ha oversikt over risiko og sårbarhet i samfunnet. De skal være pådriver i arbeidet med å forebygge ulykker, kriser og andre uønskede hendelser, og skal sørge for god beredskap og effektiv ulykkes- og krisehåndtering. DSB er underlagt Justis- og beredskapsdepartementet.


DSB har et samordningsansvar på et nasjonalt nivå for samfunnssikkerhet og beredskap. De er fagdirektoratet for brann, farlige stoffer, el- og produktsikkerhet, nød og beredskapskommunikasjon. De har i tillegg også ansvaret for Nødnettet og Sivilforsvaret. Direktoratet har hovedkontor i Tønsberg og har omlag 650 ansatte.


Det helhetlige utfordringsbildet består av flere ting. Saker som vi både bør og må være forberedt for kan være mange. Det kan være til eksempel, Klima, Terror, Helse og Teknologi. Vi kan komme opp i en sikkerhetspolitisk situasjon, det kan være økt migrasjon (noe vi både har og til dels opplever)


Klimautfordringer og ekstremvær får store konsekvenser, er grenseløse og vil få konsekvenser for oss alle. Spesielt skogbranner og større flomkatastrofer er noe man mest frykter, og man må vær forberedt at slike ting kan skje.

Man må bygge tillit! Hvis ikke myndigheter, etater, næringsliv, frivillige organisasjoner klarer å bygge utholdenhet og motstandskraft, eller klarer å håndtere det helhetlige utfordringsbildet – ja, da kan befolkningen miste tillit! I store beredskapshendelser er det også store forventninger til helsetjenesten.


Nytt er begrepet «Hybrid angrep». Det betyr at konflikten er en blanding av konvensjonelle militære operasjoner og irregulære virkemidler som cyberangrep, sabotasje, terrorisme og såkalt påvirkningsoperasjoner. Hensikten med slike angrep er å påvirke politiske beslutningsprosesser ved å skape uro, usikkerhet og mistillit til myndighetene. Det kan også omfatte mangel på legemidler på grunn av uro i markedet, svikt i strømforsyningen og informasjonspåvirkning. Selv små forstyrrelser i legemiddelforsyningen vil skape stor uro i befolkningen og mistillit i myndighetene.


Foredragsholderen kom så inn på hva den enkelte av oss kan gjøre for å være forberedt. Hun ba oss å tenke igjennom hvilke farer og ulykker som kan ramme oss hjemme, og ba oss være best mulig forberedt.

- Hvis strømmen blir borte eller du blir isolert av været i flere dager, bør du være rustet til å klare deg selv noen dager, sa Cecilie, og ba oss gå inn på DSB sin side som omhandler nettopp dette. (Du finner siden ved å klikke HER.) Hensikten med siden er å sette befolkningen i stand til å klare seg selv i minst 72 timer i en krisesituasjon.


Tusen takk til Cecilie Daae for et meget innholdsrikt og oppklarende foredrag om et emne som angår oss alle. Det gjelder til syvende og sist å ta vare på vårt eget og andres liv. Vi er alle en del av Norges beredskap!

 

Neste møte er i våre lokaler på Thon Hotel Linne, neste tirsdag den 12. november. Da får vi besøk av Kristin Aga fra Oslo Politi, og hun skal fortelle om «Nærpolitireformen. - Har den gitt oss et nærere politi?»

Dette vil sikkert bli et interessant foredrag spesielt med tanke på all volden som i dag er i Oslo, og den store andelen av kriminalitet som bekymrer mange over hele landet.


Den som har ansvaret for 3-minutter på dette møtet er Kolbjørn.

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 29. OKTOBER 2019

åpent møte.


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet ved å slå på klokken, ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen og håpet på at vi ville få en fin kveld sammen.  

 

Medlemmer til stede: Det var kun 13 medlemmer til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde ikke besøk av noen gjester.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer hadde nylig hatt fødselsdag, - Knut-G. fylte 80 år den 27. oktober. 

I den anledning fikk han høre pene ord fra presidenten samt overrakt to flasker rødvin fra klubben.

Klubben gratulerer deg, Knut-Georg!

 

Opplysninger på møtet: Presidenten redegjorde for den videre agendaen på møtet. Det var lagt opp til såkalt «Åpent møte» hvor hovedsaken skulle være vårt engasjement i Riga, og hva vi skal gjøre med den i fremtiden.


I tillegg minnet han på at neste møte vil være et fellesmøte med Oslo Nord RK. Det skal holdes på Thon Hotel Linne til vanlig tid; klokken 18:30. Det er ønskelig at vi tar med oss en gjest eller fler. Våre ledsagere er, - som dere alle vet, hjertelig velkomne på alle våre møter.


Det har også vært møte i «RYLA-komiteen» med tanke på hva vi gjør til våren. Det ser ut til at opplegget er greit så langt og en god del av programmet er fastsatt. Nytt denne gang er at klubbenes medlemmer vil bli mer involvert enn tidligere, noe man vil komme tilbake med opplysninger om senere.

 

3-minutter: I og med at Kjell Olav var den som skulle ha 3-minutter, valgte man og la den gå ut i og med at han også skulle være en av innlederne angående Riga-prosjektet.

 

Foredraget: Som nevnt tidligere var dette møtet et «Åpent møte» og skulle i utgangspunktet dreie seg om vårt engasjement i Riga; - skal vi fortsette eller skal vi gradvis avslutte? Avtalen med Dagsenteret går ut i 2020, så hva gjør vi etter det.


Kjell Olav redegjorde for klubbens Riga-prosjekt som nå har gått over snart 20 år. Klubben ønsket seg tidlig på 2000-tallet et internasjonalt prosjekt, og valget falt etter hvert på «Dagsenteret for gatebarn» i Riga, Latvia. Det ble inngått en avtale om dette med Diakonisenteret til den lutherske kirke i Latvia for perioden 2002-2004. I denne perioden ble det utbetalt over 200 000 kroner til støtte for lønn til lærere og skolemateriell til barna. Det ble 2003 frikjøpt en leilighet til bruk for Dagsenteret i 2003 ved hjelp av midler fra Nordea v/Arne (kr 100 000).


Etter hvert har det nå tilsammen blitt hele elleve Riga-prosjekter. I 2008 startet vi med å gi støtte til at barn fra Dagsenteret kan få praktisk yrkesutdannelse, noe som vi også har fortsatt med i tillegg til støtte til selve Dagsenteret.

Hvert år har en delegasjon fra klubben reist til Riga og besøkt Dagsenteret. Da har de også tatt med barn og lærere på en utflukt i og rundt Riga, og de ansatte har vært med på en middag om kvelden. Det har i tillegg blitt sendt penger for innkjøp av julepresager til barna ved Dagsenteret. I alt har klubben samlet inn og gitt godt over en halvmillion kroner i hele perioden siden starten.


Det ble så kjent at Bryn Rotary Klubb ønsket å være med på vårt Riga-prosjekt, og i 2015 ble det inngått en avtale mellom GRK, BRK og Dagsenteret for perioden 2015-2017. Denne har senere blitt fornyet for årene 2018- 2020.


Harald redegjorde så om hva som er blitt gjort, og gjøres, for våre såkalte stipendiater ved Dagsenteret. Fra 2008 har klubben gitt støtte til de ungdommene ved Dagsenteret som var mest ivrige etter å få en yrkesutdannelse. Det har selvfølgelig også ært i samråd med de ansatte på Dagsenteret. I denne forbindelse har også Nordea v/ Arne vært en betydelig bidragsyter sammen med bidrag fra enkeltmedlemmer i klubben, og også med god økonomisk støtte fra forskjellige fond i vårt rotarydistrikt.


Gjennom årene er det blitt uteksaminert ungdommer til f.eks. bilmekaniker, frisør, manikyrist, reklame, markedsføring, økonomi og design. I dag har vi en ung dame som utdanner seg til klesdesigner og som er ventet skal ta sin eksamen i 2021.


Dette er et prosjekt som er litt på siden av vårt egentlige Riga-prosjekt, men klubben har nylig bestemt at uansett hva som skjer med hjelp og støtte til Dagsenteret vil vårt opplegg med yrkesutdannelsen fortsette en tid fremover.

 

Fra vår eminente kasserer Magne fikk vi høre hvordan økonomien til Riga-prosjektet er. Den er langt fra dårlig, men ikke mer enn det. Det tærer selvfølgelig på en heller litt slunken kasse, så vi er avhengig av bidrag fra annet enn kun medlemskontingenten. Derfor må vi ha lotterisalg og andre tiltak.


Det ble en del spørsmål og svar etter disse innledningene uten at man kom frem til en direkte avgjørelse, men det var vel heller ikke meningen. Det ble sagt fra salen at kanskje vi skal se litt nærmere på prosjektet, vi kan fase det ut litt om litt, kanskje Bryn RK vil ta over hele prosjektet. I alle fall, så lenge vi har Riga-prosjektet låser vi oss litt i og ta fatt på andre prosjekter som kan vær vel så viktige.


Styret skal ha sitt siste møte før jul den 9. desember hvor mye av dette vil bli tatt opp som tema. Da vil de dagen etter, den 10. desember, legge frem sitt syn på saken på et nytt «Åpent møte».  

 

Neste møte skal vi få høre om «Sivilberedskap og samfunnssikkerhet». Da får vi besøk av direktør Cecilie Daae fra DSB (Direktoratet for Samfunnssikkerhet og Beredskap). I vår urolige tid med så mye som skjer rundt i verden kan det være greit å få vite hva man til en hver tid bør ha på lager og hvordan man skal opptre i en kritisk situasjon.

 

Den som er ansvarlig for 3-minutter på det møtet er Erling.

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 24. OKTOBER 2019

intercitymøte.

Åpning av møtet: Dette var lagt opp til et InterCity-møte hvor medlemmene i de ni klubbene i region 2 kan møtes. Et slikt møte arrangeres vanligvis to ganger hvert rotaryår og dette var det første for dette året. Klubbpresident i Groruddalen RK, Terje Andersson åpnet møtet ved å ønske samtlige fremmøtte hjertelig velkommen, og med en spesiell hilsen til den pakistanske ambassadøren og hans kone, samt representanten fra Landsforeningen for polioskadde.     

 

Medlemmer til stede: Det var 35 medlemmer fra naboklubbene i regionen som møtte sammen med 13 medlemmer fra Groruddalen RK

 

Gjester: Vi hadde fire gjester hvorav to av de var Pakistans ambassadør til Norge, His Exellency Mr. Zaheer Pervaiz som kom sammen med sin kone. Gjest nummer tre var Arne Furulund, Økonomiansvarlig i LFPS (Landsforeningen For PolioSkadde). Den siste gjesten var Executive Director Finn Jarle Rode fra The Oslo Center.  

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. (Nei vel!)

 

Opplysninger på møtet: Det ble ikke gitt noen spesielle opplysninger på dette møtet

 

3-minutter: Heller ikke var det lagt opp til noen 3-minutter.

 

Foredraget: - Det er hyggelig å se såpass mange av regionens rotarymedlemmer har funnet veien til dette InterCity-møtet, sa president Terje i sin åpningshilsen. Videre ønsket han spesielt den pakistanske ambassadøren Mr. Zaheer Pervaiz og hans kone hjertelig velkommen til dette møtet og selvfølgelig også Arne Furulund fra LFPS og Finn Jarle Rode fra The Oslo Center.


Det var ingen tilfeldighet at møtet var lagt til den 24. oktober. Det er både Verdens Poliodag og FN-dagen og det var nettopp disse to sakene som var temaet for møtet.


I sin hilsen og tale til de fremmøtte fortalte ambassadør Zaheer Pervaiz om hvordan Pakistan i mange år har forsøkt og fortsatt forsøker å utrydde polio i landet. Pakistan er nå det siste landet hvor polio er en forholdsvis stor og alvorlig sykdom. Det er i tillegg et meget stort land med veldig mange innbyggere og mange forskjellige oppfatninger om sykdom. Mange vil ikke at deres barn skal vaksineres på grunn av de er tro til Islam og Koranen. Det har derfor også vært svært farlig for helsearbeidere og reise rundt i landet for å vaksinere barn. Det er dessverre vært flere som har blitt drept under sin utføring av dette arbeidet.

Ambassadøren takket Rotary som i mange år nå har engasjert seg i Polio Plus, og senere i End Polio Now, og for det utrettelige arbeidet med å samle inn penger til dette viktige formålet. Vi må heller ikke glemme Bill og Melinda Gates Foundation som i tillegg til Rotary også gjennom mange år har donert en meget betydelig sum til Rotarys flaggskip.


Arne Furulund fra Landsforeningen for Polioskadde, som selv har hatt og har polio, fortalte om hvordan det var og er å leve med denne sykdommen. Han fikk polio i 3-årsalderen og ble etter noen år avhengig av rullestol. For en ung mann er ikke det det aller fineste å oppleve! Arne fikk polio i 1953 og det resulterte med tre måneders innleggelse på Ullevål Sykehus noe som ikke var noen god opplevelse den gang. Senere ble det rehabilitering på Sophies Minde i Oslo. Han fikk innsprøytninger med Botox, ikke for å få fine former, men for å stanse skjelvinger i beina. Etter hvert har han trent seg opp slik at han i dag går ved hjelp av en stokk.

Nå er Arne ansatt i LFPS som økonomiansvarlig og i tillegg reiser han rundt i landet for å fortelle om polio og er med å legge opp rutiner for de som lider av sykdommen. Det er dessverre enda mange motforestillinger til de som har poliomyelitt. Han tok også opp problemene for de som også får Polio post syndrom (PPS). Den er karakterisert av ny muskelsvakhet, smerte, tretthet og praktisk funksjonstap som utvikler seg minimum 15 år etter sykdom med akutt poliomyelitt 


Neste post på programmet var en appell fra PDG Bjørg Månum Andersson. Hun takket først Arne for det fine samarbeidet de to har hatt og har i forbindelse med Rotarys polio-engasjement. Videre fortalte hun om polio og om hvordan Rotary har bekjempet dette gjennom flere år.


- Polio er en sykdom som både lammer og dreper barn, sa Bjørg, og fortsatte – vi vet ikke når, men vi vet at vi en gang vil utrydde polio. For 30 år siden var det 40 nye tilfeller i timen (!), i dag er det under 100 i året! Man er nå 99 % nær målet, men den siste prosenten er den mest krevende.  2,5 milliarder barn er vaksinert for polio siden 1985. Vaksinasjonsprogrammet har forebygget 1,4 mill. poliolammelser og avverget 1,5 mill. dødsfall hos barn. Det er allikevel fortsatt nødvendig å vaksinere 430 mill. barn/ ungdom årlig.


Etter en pause med kaker og kaffe, generøst gitt av Thon Hotel Linne, var det mingling blant de fremmøtte og loddsalg; (les kjøp), til inntekt for End Polio Now.


I forbindelse med FN-dagen hadde vi også besøk av direktøren for The Oslo CenterFinn Jarle Rode. Han har tidligere fungert som direktør i ledergruppen for International Federation of Røde Kors og Røde Halvmåneforeningen (IFRC) hovedkvarter i Genève. Han har mer enn 15 års erfaring i IFRC og har vært IFRCs landsdirektør i Afghanistan, Nord-Korea og Øst-Afrika, inkludert øyene i Indiahavet. Han har også hatt forskjellige stillinger i privat sektor i Norge, inkludert innen skipsfart og hotellbransjen.


Oslo-senteret har en helhetlig tilnærming, og erkjenner at demokrati ofte er et sammensatt stoff i et samfunn med flere lag og komponenter.

I demokratiet er det mange aktører med forskjellige roller og ansvar. I denne forbindelse arbeider Oslo-senteret med politiske partier, politiske og demokratiske institusjoner og sivilsamfunn. De erkjenner at hver eneste aktør må utføre sine oppgaver til det fulle, men like viktig at aktørene utfører sine roller på en koordinert og samarbeidende måte med en helhetlig tilnærming til demokrati, dvs. å utvikle systemer som tilsvarer hverandre.


Oslo-senteret fokuserer arbeidet med demokratihjelp - å styrke demokratiske institusjoner og prosesser, svare på forespørsler om å bistå politiske partier, parlamenter, regjeringer, kommisjoner og sivilsamfunn. Med sin spesielle tilnærming har Oslo-senteret blitt satt stor pris på i de landene der de jobber og har aktiviteter i.


Helt til sist takket president Terje alle talerne for interessante innlegg, og ikke minst en lyttende og lydhør forsamling som kom med gode og litt intrikate spørsmål. Idet hele tatt, - et meget godt og fint gjennomført InterCity-møte!

 

Neste møte er på Thon Hotel Linne og da er det lagt opp til «Åpent møte» på agendaen. Det vil sikkert bli diskutert både det ene og det andre, men hovedsaken vil nok dreie seg om vårt engasjement i Riga, - hva gjør vi med det videre fremover? Viktig at så mange som mulig finner tid til å ta en tur til vårt møtelokale den kvelden.


Den ansvarlig for den kveldens 3-minutter er det Kjell Olav som har.

  

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________

MØTET 15. OKTOBER 2019

moderne måter å se inn i mennesker på.


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet på vanlig måte og ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen til dette rotarymøte.   

 

Medlemmer til stede: Det var også denne gangen 14 medlemmer til stede. (Dette var 5. gang på rad at det var 14 medlemmer til stede. Hvor er de resterende 9 medlemmer?)

 

Gjester: Vi hadde besøk av to gjester. Først en «gjenganger» hos oss, Tor H. Berge fra Sagdalen RK, mens den andre var kveldens foredragsholder, Prof. em. Jarl Å. Jakobsen, fra Universitetet i Oslo.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på dette møtet.

 

3-minutter: Denne gang var det Arne som var ansvarlig for 3-minutter. Han tenkte tilbake til 1981 hvor han minst fire ganger pr. dag ble «telefonterrorisert» av en viss hr. Knobelauch (vår charterpresident Per Arne Knobelauch) som ville ha han med i Rotary, og opprettelsen av Groruddalen Rotary Klubb, noe han (Arne) sa ja til. Samme år ble han også støttekontakt for en ung gutt som bodde sammen med sin mor og en handikappet bror. I forbindelse med dette ble Rotarys motto: «Service above self» virkeliggjort og han forsto hva dette egentlig innebærer. Ar