KLUBBEN / KORT HISTORIKK

Kort Historikk


Groruddalen Rotary Klubb holdt sin charterfest på restaurant "La Strada" på Kalbakken den 15. mai 1981. Det er selveste "Oslodagen", dagen som er til minne om St. Halvard, Oslo bys skytshelgen. St. Halvard døde den 15.mai i 1043 noe som også er avmerket på den norske primstaven. ( I juni 2009 ble imidlertid klubben gjort oppmerksom på at charteret er datert 4. mai 1981, så nå er "fødselsdagen"  forandret til denne dato.)

Fadderklubben vår er Grorud Rotary Club med Petter Lund-Isaksen som den gang var guvernørens spesielle representant - GOSREP. Etter en høytidelig seremoni fikk 29 nye og forventningsfulle menn overlevert rotarynålen av daværende Distriktsguvernør Alf Richard Bjercke.

Etter få år fikk klubben flere medlemmer, og på det meste hadde den 43 aktive rotarianere. Dette er et antall som gjennom årene har svingt både opp og ned. For tiden (Januar 2023) har klubben 15 medlemmer (2 kvinner og 13 menn) hvorav 4 har vært med siden 1981 og er såkalte chartermedlemmer. Klubbens mål er å ha en stabil medlemsmasse. (Les også om 25-årsjubileet. Undermeny av denne siden.)

Klubben har fra første stund vært en flittig bidragsyter til Rotary International (RI) og i alle år vært særlig aktiv overfor "The Rotary Foundation" (TRF). Klubben har i løpet av årene betalt inn ca USD 70.000,- og dette har gjort oss til en av klubbene i Europa med mest innbetalt til dette fondet. Formålet med TRF er å oppnå verdensforståelse og fred gjennom internasjonale velgjørenhets- og utdanningsprogrammer. En stor del av pengene brukes til ungdomsutveksling. I året 2007-2008 ga TRF USD 227,5 mill til øremerkede og generelle prosjekter. Også til PolioPlus-programmet, som nå heter End Polio Now", har klubben vært en betydelig bidragsyter.

Ca. 75% av TRF sine årlige inntekter skriver seg fra Paul Harris Fellow. Ved at klubben betaler USD 1.000,- til fondet får klubben en Paul Harris Fellow-medalje. Denne brukes som en hedersbevisning for å gjøre ære på eller uttrykke anerkjennelse overfor klubbkamerater eller andre. Groruddalen RK har vedtatt at alle klubbens past-presidenter skal æres med Paul Harris Fellow. I tillegg til disse over 40 presidenter (2022) har følgende 6 personer blitt hedret  med PHF-medaljen av Groruddalen RK; Brynjulf Bull, Rolf Stranger og Olav Selvaag alle i mai 1984. Einar Gerhardsen ble tildelt PHF i sept. 1984, Kari Lene Selvaag fikk PHF med 1 safir i april 1988 og i 2006 ble tidligere statsminister Kjell Magne Bondevik tildelt PHF av klubben.

Groruddalen RK har gjennom årene hatt mange interessante og inspirerende foredragsholdere, både eksterne og interne. Nesten alle mulige emner har de berørt, noe som har gjort at medlemmene har vært flinke til å møte, og at vi derved har hatt en høy møteprosent. Dette har igjen ført til at vi flere ganger har mottatt plaketten for å ha hatt distriktets høyeste møteprosent. Medlemmene har også ofte vært  på turer sammen både i inn- og utland, Rotary Convention-turer, danmarksturer, golfturer, juleturer samt besøk i Operaen og  i diverse  av hovedstadens teatre. Alle disse turer har vært sammen med våre ledsagere.

Det skal ikke trekkes frem noe enkelt medlem, men det må være på sin plass å nevne klubbens første president (charterpresident), Per-Arne Knobelauch. Han var en sterk pådriver til at klubben kom i gang. I løpet av få år fikk han, med hjelp av Groruddalen RK, chartret fire nye rotaryklubber i distriktet; Hovin RK (1983), Furuset RK (1986) Stovner RK (1988) og Oslofjord RK (1990). Furuset RK er dessverre nedlagt og Stovner RK har skiftet navn og heter i dag Oslo Nord RK. Klubben var også fadder til Groruddalen Rotaractklubb (1986). For sin innsats for Rotary ble Per-Arne, som den første i Groruddalen RK, tildelt Paul Harris Fellow med 1 safir. Senere ble han også beæret med "The Rotary Foundation Citation for Meritorious Service".  Per-Arne Knobelauch døde i 2006.

Et annet medlem som også bør nevnes er Arne Pran. Han er chartermedlem, var klubbens President i perioden 1990 - 1991 og Guvernør for distrikt 2310 i rotaryåret 2000 - 2001. For sitt utrettelige arbeid for Groruddalen RK spesielt, og Rotary generelt, er Arne beæret med Paul Harris Fellow med 2 safirer. På Distriktssamlingen i mars 2010, under stående applaus  fra Rotarykolleger, ble Arne hedret med Rotarys høyeste utmerkelse; "The Rotary International Service Above Self Award", og av Hans Majestet Kong Harald V utnevnte til Ridder av 1. klasse av den kongelige St. Olavs orden etter søknad fra Groruddalen Rotary Klubb. Arne er den mest dekorerte rotarianer i Norge. Arne Pran levde opp til Rotarys formål "å stille høye etiske krav til vårt yrkesliv, vise respekt for alt nyttig arbeide og bruke hver enkelt rotarianers yrke som mulighet for å gagne samfunnet. Han hadde en urokkelig tro på at han kunne hjelpe mennesker som av ulike årsaker falt litt utenfor. De gav han navnet "Gatas oberst". Da klubben engasjerte seg i Riga-prosjektet "Hand in Hand", dagsenter for vanskeligstilte barn, brukte han sitt nettverk fra yrkeslivet til å skaffe midler som sikret klubbens økonomiske støtte til sentret gjennom 20 år. Arne Pran døde 7. juli 2020.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Linne
Adresse: Statsråd Mathiesensv. 12
Postnummer: 0598
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022rotary lInker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...