KOMITEER / KLUBBTJENESTEN / KOMMUNIKASJON IKT OG PRKomiteen skal lage og holde klubbens egen hjemmeside ajour Den skal også stimulere interessen for bedre fremmøte, informere om kommende møteprogram, gi oversikt over høydepunkter fra forrige møte, sørge for rotaryopplysninger til medlemmene og rapportere nytt om klubben, medlemmene og om Rotarys verdensomspennende program. Komiteen skal utarbeide og iverksette planer som kan gi publikum alminnelig informasjon om Rotary, dets historie, formål og virkefelt, og sikre publisitet om klubben.


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Linne
Adresse: Statsråd Mathiesensv. 12
Postnummer: 0598
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: noMøtearkiv fra
før August 2022rotary lInker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

Nytt fra Rotary i Norge

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...