KOMITEER / KLUBBTJENESTEN / KOMMUNIKASJON IKT OG PRKomiteen skal lage og holde klubbens egen hjemmeside ajour Den skal også stimulere interessen for bedre fremmøte, informere om kommende møteprogram, gi oversikt over høydepunkter fra forrige møte, sørge for rotaryopplysninger til medlemmene og rapportere nytt om klubben, medlemmene og om Rotarys verdensomspennende program. Komiteen skal utarbeide og iverksette planer som kan gi publikum alminnelig informasjon om Rotary, dets historie, formål og virkefelt, og sikre publisitet om klubben.

 

Leder - Referat, Facebook og Webansvarlig: Vivy Liang Larsen

CICO - sekretær: Halvor Johansen

Foto ansv.: Rune BondesenSosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Linne
Adresse: Statsråd Mathiesensv. 12
Postnummer: 0598
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lInker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...