KOMITEER / SAMFUNNS- OG YRKESKOMITÉLederen av denne tjenesten er styremedlem. Vedkommende er ansvarlig for tjenestens aktiviteter, og samordner arbeidet i eventuelle komiteer som er etablert for bestemte grener av samfunnstjenesten. Tjenesten har ansvaret for og skal tilrettelegge og gjennomføre planer som vil veilede og hjelpe medlemmene i klubben til å oppfylle deres samfunnsmessige plikter.

Lederen av denne tjenesten er også ansvarlig for klubbens aktiviteter for yrkestjenesten, og skal koordinere arbeidet i enhver annen komité som måtte bli oppnevnt for spesielle grener av yrkestjenesten. Tjenesten skal tilrettelegge og gjennomføre planer til hjelp og veiledning for klubbens medlemmer til å oppfylle deres plikter i forbindelse med deres yrke og for å forbedre det alminnelige nivå i deres respektive yrker.

Leder:        Jon Engh Stavseth

Medlem:   Bjørnar Brændeland

Medlem:    Dalles Anthony Dallima

Medlem:     Kari-Anne Mathisen


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Linne
Adresse: Statsråd Mathiesensv. 12
Postnummer: 0598
Sted: Oslo
Land: NORGE
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30
Møtespråk: norsk

Les merrotary lenker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...