MØTER / REFERAT


MØTET 13. februar 2018

oljen og det grønne skiftet


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.

 

Medlemmer til stede: Det var 17 salige medlemmer tilstede.

 

Gjester: Vi hadde én gjest denne kvelden; Thina Saltvedt som også var kveldens foreleser.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på dette møtet.

 

3-minutter: Ukens 3 minutter var det egentlig Bjørg som skulle holde, men i hennes fravær hadde hun gitt Arne P. oppdraget. Han fortalte om sin interesse for musikk som opp gjennom årene hadde utviklet seg fra pop og rock til klassisk musikk. Den største grunnen til denne forandringen av musikkinteressen kom etter at han ble kjent med sin Brita.

 

Foredraget: Som kveldens foredragsholder hadde programkomiteen engasjert Thina Saltvedt for å holde foredrag om "Oljen og det grønne skiftet". Thina Saltvedt var tidligere oljeanalytiker for Nordea Markets, men er nå i ny stilling i samme firma, men hun skal nå jobbe som analytiker i samme firma, men nå med tanke på energi og klimarisiko i meglerhusets sustainable finance-avdeling.

Hun holdt ett engasjerende foredrag om de kommende endringer fra olje til grønn energi og hvilken påvirkning det har for den enkelte. Videre var hun inne på hvilke utfordringer som også kunne ramme både den ene og den andre i fremtiden.

 

Neste møte får vi besøk av Steinar Madsen fra Statens legemiddelverk. Han skal ta oss med på følgende tema: "Eldrebølge og dyre medisiner, klarer vi utfordringen".

I og med at Arne P. holdt 3-minutter på møtet i dag så er det vel å anta at det vil være Bjørg som tar den på møtet den 20. februar.

 

Vel møtt!  


Referent: Arne H.
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 6. februar 2018

storbyluft


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen.


Medlemmer til stede: Det var 13 medlemmer til stede denne kvelden.


Gjester: Vi hadde besøk av to gjester; Tor Hartmark Berge, Sagdalen RK og kveldens foreleser Henrik Grythe fra Norsk Institutt for Luftforskning (NILU).


Fødselsdager: Ingen avklubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke.


Opplysninger om møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på dette møtet.


3 min: Denne gang var det Harald som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han sa bl.a.: - De tema vi velger for en 3 min. kan fort bli veldig stort og det med tanke på forrige ukes 3 min. Mitt tema kan sammenlignes med Alexander Humbolt (naturviter) sin ekspedisjon på 5 år opp Magdalenafloden til ett fjell på 5 800 meter for å dokumentere fjellenes høyde i Sør-Amerika (Andesfjellene).

Min tur foregikk med bil godt og vel 50 år senere enn Humbolt. Turen vi tok var ca. 30 mil og vi brukte vel ti timer på turen. Nå skal det sies at Trollstigen kan virke som en firefelts motorvei i forhold til veiene i Sør-Amerika. Men de bygger nye veier også her, Trans-Andesveien, som antakelig aldri blir ferdig. Neste gang blir det å ta fly samme distansen slik som som alle andre normalt gjør." 

    

Foredraget: I stedet for det oppsatte programmet, "Egoforedrag", hadde programkomiteen invitert Henrik Grythe fra NILU for å fortelle om "Storbyluft."


Foredragsholderen tok for seg grenseverdiene som er satt fra norske myndigheter og hva som er tillatt. Han gikk gjennom de forskjellige begrepene for de enkelte typer luftforurensing som vi har, og årsaken til denne. Han viste grafer over forskjellige målestasjoner rundt Oslo, hvor to stasjoner pekte seg ut som de med mest forurensing; Alnabru og Ullern.

Årsaken til at Oslo er utsatt for forurensing er byens beliggenhet og lite utskifting av luften på kalde dager. Den største forurensingen i dag er utslipp av NOX og dette kommer stort sett fra dieselbiler. Men NILU har også sett på andre forurensningsårsaker ved blant annet å søke på salg av eiendommer på Finn.no for der å søke etter form for oppvarming de enkelte annonsene sier. Med bakgrunn i disse har man fått kunnskap til å sette opp kart over hvor det kan oppstå mest forurensing basert på oppvarmingskildene.

Videre viste og fortalte han oss hva som villle skje hvis dieselbiler ble forbudt på enkelte strekninger og/ eller områder med synlig reduksjon av forurensing. Dessuten informerte han om de forskjellige helseskader de enkelt former for luftforurensning hadde på mennesket.


Neste møte får vi besøk av oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt som skal fortelle oss om "Oljen og det grønne skiftet." Dette er jo meget aktuelt tema og kan sees som en forlengelse av denne ukens foredrag.

Ansvarlig for 3-minutter på møtet den 13. februar er PDG Bjørg.


Vel møtt!


Referent: Arne H.

 


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 30. januar 2018

Femmila


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen.

 

Medlemmer til stede: Det var 17 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde besøk av tre gjester; Karianne Viken, Anne Siegel og Thor Gotaas sistnevnte  var også  kveldens foredragsholder.

 

Fødselsdager: Ingen av våre medlemmer med fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Vår lyrikervenn Erling mintes André Bjerke som på denne dag ville ha fylt 100 år. Erling fortalte hvilken glede han har hatt av å lese Bjerke sine bøker. Hans barnebøker er en sann skattkiste. Han var en eminent dikter, forfatter og oversetter.


Fra Terje ble vi minnet om Torskeaften den 06.mars på Café Engebret. Liste sendes rundt på de nærmeste møtedagene, og de som skal være med skriver seg på.


Henning fortalte litt om Leif Sommer som dessverre gikk bort den 20. januar. Han sa bl.a. at en av Dalens store sønner nå har gått bort, en som virkelig var engasjert i det meste i Groruddalen. For de fleste var vel Leif mest kjent for sine reportasjer og anmeldelser av nye og gamle biler for Akers Avis Groruddalen. Han var den som laget motorsidene i avisen i mange år. Leif var også tidligere en meget habil rallyfører.

 

3 min: Det var Kari-Anne som var ansvarlig for 3-minutter og hun tok for seg de seneste hendelser innenfor "#metoo-kampanjen" og pressens dekning av disse sakene. Det synes som om pressens til tider har mistet fotfeste og driver en form for heksejakt for å skaffe overskrifter i avisene. Dessuten avbryter NRK sendinger for å oppdatere hendelsene.

"Dette var et hjertesukk fra meg på behandlingen av det enkelte menneske, og jeg tror at det er flere med meg som synes det nå er blitt i meste laget", sa Kari-Anne til slutt.

 

Foredraget: Programkomiteen hadde igjen fått Thor Gotaas til å komme for å fortelle oss om "Femmila".

En engasjert Gotaas tok oss gjennom historien om ”Femmila” fra starten på slutten av 1800-tallet og frem til vår tid. Det å få med seg alt i ett referat er nesten en femmil i seg selv. Så det blir noen korte historier fra hans foredrag.


Hvor langrenn hadde sin vugge er vanskelig å si. Men mest sannsynlig kom det fra samene eller fra kineserne. Første langrenn ble holdt i 1843.Verdens første femmil startet 7. februar 1888 - en tirsdag kl. 08.00 fra Majorstua. Flere av deltagerne røkte før start og løypa var på to runder á 25 km. Det var full middag under turen, og når de kom i mål fikk de servert koteletter. Det var også obligatorisk å drikke øl før start og underveis, dette fordi vannkvaliteten i Oslo var dårlig.


Den andre femmila startet i 1902 fra Frognerseteren. Det var tolv leger som undersøkte deltakerne før start. Det var tvungen pause på fem minutter underveis. Alle måtte spise brødskiver og drikke melk. Karl Hovelsen vant femmila både i 1902 og 1903 og han var fra Oslo.

 

Gotaas fortalte om mange flere hendelser av de forskjellige deltakerne. Stort sett var de fleste som vant tømmerhoggere. Erik Rønnes var fra Trysil. Når han skulle delta i femmila gikk han fra Trysil til Rena for å ta toget til Oslo. Etter å ha gjennomført femmila tok han så samme reisen hjem, - tog fra Oslo til Rena og så på ski fra Rena til Trysil!

 

Neste møte, tirsdag 13. februar er programposten "Egoforedrag". Det er vårt nye medlem Åsgeir som er den som skal fortelle om seg selv og livsløp frem til nå. Det er bestandig interessant med egoforedrag, samt at det er en grei måte å bli litt bedre kjent med vedkommende.

På møtet samme kveld er det Harald som er den ansvarlige for kveldens 3-minutter.


Vel møtt!Referent: Arne H._____________________________________________________________________________________________


MØTET 23. januar 2018

riga og rigaprosjeketÅpning av møtet: På slaget 18:30 slo president Knut Eigil på klokken og erklærte møtet for åpnet. Samtidig ønsket han samtlige fremmøtte hjertelig velkommen og syntes det var fint at såpass mange hadde igjen trosset været og funnet veien til Thon Hotell Linne.

 

Medlemmer til stede: Det var 16 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde én gjest; kveldens foredragsholder, Jan Barlindhaug fra Bryn RK.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten hadde en beskjed fra vår kasserer Magne som lå hjemme med en meget hissig forkjølelse. Han hadde fått en e-post fra PDG Trygve Danielsen om at vår klubb er begunstiget med kr 8 400 fra District Grant for bruk til årets tur med barna ved Dagsenteret i Riga.  

 

3-minutter: Denne gang var det Morten som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han hadde deltatt på Reiselivsmessen på Telenor Arena og stekt vafler i regi av Sjømannskirken. Hans barnebarn studerer medisin ved universitetet i Krakow og hun hadde fått litt problemer i forbindelse med en syk mor hjemme i Norge. I den forbindelse hadde hun tatt kontakt med sjømannskirken i byen og presten der og fått meget god hjelp på alle måter. Sjømannskirken er bl.a. representert ved de store idrettsarrangementene i utlandet så som VM, Ol og lignende. Dette er et viktig tiltak både for de norske idrettsutøvere og tilskuere. Sjømannskirken blir godt besøkt og er nå representert i 80 land og med 29 kirker. I 2016 hadde kirken omlag 500 000 registrerte besøk.

 

Foredraget: Groruddalen RK har som kjent gått i samarbeid med Bryn RK om det store Riga-prosjektet. Til å fortelle om nettopp dette hadde vi besøk av Jan Barlindhaug, Han var tidligere medlem av Oslo Nord RK hvor han også var president en periode. Vi kjenner vel Jan best som AG for vårt distrikt. Fra 1.juli i år vil han gå på som president for Bryn RK.

Han viste oss en presentasjon som var laget for å vise egen klubb (Bryn RK) hva Rigaprosjektet egentlig går ut på. Han hadde vært med til Riga, sammen med Bjørg og Terje, i 2013 og hadde da sett hvilket stort og fint prosjekt dette egentlig er. Etter det har han vært med turene til Riga hvert år og skal være med igjen i år.

Groruddalen RK og Bryn RK inngikk i fellesskap en 3-årig avtale med Diakonsenteret i 2015 om støtte til drift av dagsenteret "Hand in Hand" i Riga. Ved utløpet av denne avtalen i 2017 ble det inngått en ny 3-årig avtale hvor man ble enige om at hver klubb skal støtte de med et årlig beløp på kr 18 000. Dette beløpet innebærer da den årlige turen med barna fra dagsenteret i tillegg til en felles middag med de ansatte. Hver klubb er selv ansvarlig for beløp til den eller de som blir plukket ut for å få en yrkesutdannelse.

Frem til 2005 ble midlene til drift av senteret gitt av forskjellige private bidragsytere, i hovedsak fra Tyskland, Sverige og Norge. Midlene ble administrert av Diakonsenteret. Samme år (2005) fikk de utvidet sine lokaler gjennom å kjøpe naboleiligheten til senteret. Dette var mulig takket være støtte fra Groruddalen RK, og Arne Pran sammen med Nordea-fondet. Navnet ble endret fra "Dagsenter for gatebarn" til "Støttesenter for barn og familier". Det var mange, spesielt barna, som ikke likte det opprinnelige navnet. Det var grunnen til at det ble endret.

Dagsenteret ligger i et av de sosialt mest belastede område i Riga. Denne delen av byen har den høyeste arbeidsledighet, stort narkotikamisbruk og høy kriminalitet. Det som er mest plagsomt er midlertid et meget høyt alkoholforbruk (misbruk) blant foreldrene.

Barna som er på senteret kommer i stor grad fra meget fattige familier med lav eller ingen inntekt, ofte med et stort alkoholmisbruk, hvor de får liten oppmerksomhet og er offer for omsorgssvikt.  På Dagsnteret deltar barna i undervisning og får hjelp fra pedagoger til studier og til å utvikle sine kreative ferdigheter.. De får også praktisk hjelp, varme og sunne måltider, de får anledning til å dusje, til å vaske klær og får nytt tør dersom det er påkrevd.

Hele huset hvor Dagsenteret holder til eies av en lokal menighet som er tilknyttet den Lutherske kirke. På grunn av at Dagsenteret er tilknyttet den Lutherske kirke slipper Dagsenteret å betale noen form for husleie.

I 2005 startet også et samarbeid med Riga kommune, og dett bidraget fra kommunen har jevnt fra år til år. I dag utgjør denne støtten c. 85 % av budsjettet. De områdene som senteret selv må finansiere er blant annet alle utflukter, sportsutstyr, medisiner, utstillinger, konserter samt også en del innkjøp av mat.

Arbeidet på Dagsenteret er organisert på en måte som ivaretar funksjonen til hele familien. Det legges derfor stor vekt på arbeidet med foreldrene til barna. De (foreldrene) kan få konsultasjoner for å løse familieproblemer, delta på foreldremøter og engasjere seg i støttegrupper.

Finansieringen av Støttesenteret er i hovedsak ivaretatt av sosialtjenesten i Riga kommune. Midlene som er avsatt til dette formålet strekker dessverre ikke til for å dekke alle behov som barna og deres familier har. Derfor har senteret et meget stort behov for hjelp utenfra, og det er her bl.a. Groruddalen og Bryn rotaryklubber kommer inn i bildet. Groruddalen har nå vært involvert i Dagsenteret i omlag 17-18 år og støtten har vært et stort økonomisk løft for klubben. Derfor er det gledelig at en klubb har kommet i tillegg, og kanskje kan det være plass til fler etter hvert?

Takk til Jan for et meget godt foredrag og en fin presentasjon av et mangeårig opplegg som helt sikkert noen i vår klubb ikke kjente så godt til!

 

Neste møte kommer Thor Gotaas for å fortelle om "Femmila". Han har jo som kjent vært hos oss ved flere tidligere anledninger og er jo meget festlig å høre på. Thor er et oppkomme av historier og har en formidabel evne til å gjøre sine foredrag interessante. Gå ikke glipp av møtet den tirsdagen!

3-minutter er det Kari-Anne som e ansvarlig for.

 

Vel møtt! _____________________________________________________________________________________________

MØTET 16. januar 2018

teater og revy fra innsiden i 50 år


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet presis, - som alltid, med å slå på klokken og ønsket alle hjertelig velkommen. Han syntes det var flott å se såpass mange av klubbens medlemmer som trosset vær, vind og føreforhold denne kvelden og fant veien til Thon Hotell Linne.   

 

Medlemmer til stede: Det var 16 av klubbens medlemmer som var til stede på kveldens møte.

 

Gjester: Vi hadde to gjester. Den ene var kveldens foredragsholder, Arnold Petersheim og den andre var Bjørn Bjerkestrand, en hyppig gjest som det alltid er like hyggelig å få besøk av.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Først ut med noen opplysninger var Kjell Olav som reklamerte stort for det nye Deichmanske bibliotek som åpnet sine dører 12. januar i annen etasje på Stovnersenteret. (Se hjemmesiden HER.)

Han fortalte videre at turen til Riga i år vil være fra torsdag 14/6 – tirsdag 19/6. Utflukt med barna er berammet til den 16/6 og mandag den 18/6 er det 20-årsjubileum for Dagsenteret. Norwegian har flyvninger direkte til Riga på torsdag og med retur tirsdag kveld. Booker man i tide vil prisen bli ca. kr 3 800,- for fem overnattinger på Hotel Konventa Seta og inkludert flybillett.


Terje fortalte kort om Kirkekonserten i april. Arne H. har lage lister med hvem av medlemmene som skal gjøre hva, både i forkant av konserten og under konserten. Disse listene vil bli sendt hver enkelt pr. e-post og det er viktig at de blir lest og hver enkelt gjør de oppgavene man har blitt satt til.


Kjartan fortalte at han hadde informert Frivilligsentralen på Stovner at deres søknad om bidrag til billetter var blitt innvilget av Groruddalen RK. Dette var de meget glade for og de vil komme tilbake senere med opplysninger om tidspunkt og ikke minst en takk!

 

3-minutter: I sin3-minutter fortalte Halvor om sin erfaring fra og om sitt opphold på A-hus i forbindelse med sitt hjerteproblem. Han var glad og lykkelig over at vi har et så fantastisk helsevesen som vi har i Norge. Det er nå 10 måneder siden han fikk hjertestans. Etter rask og fin innsats fra hjerteavdelingen ble han vekket til livet to ganger. Det ble deretter operasjon med å få satt inn hjertestarter. Denne passe på ham 24 timer i døgnet og hjelper med å starte hjertet de gangene det "stopper". Han får innkalling en gang i året for å kontrollere at alt fungerer på best mulig måte samtidig som han blir overvåket hver kveld via en satellitt som sender opplysninger direkte til A-hus. Det har jo vært noen "mørke" tider etter operasjonen, men for tiden føler han seg bra og har det veldig fint.

 

Foredraget: Til dette møtet hadde vi fått besøk av skuespiller Arnold Petersheim. Han skulle ta oss med inn i sin verden med "Teater og revy fra innsiden i femti år".

Petersheim er opprinnelig fra Brumunddal, men nå bosatt i Hakadal og blir 85 år 2. Juledag i år.. Sin skuespiller utdannelse fikk han i Sverige. Lenge før den tiden var han med i forskjellige lag og foreninger hvor han fremførte sang, dikt og sketsjer. Han, som alle andre, ble "oppdaget" og fikk etter hvert plass i forskjellige teatre i Oslo. Han hadde en del småroller i diverse Olsenbanden-filmer og han spilte Julenissen i Putti Putti Plott gjennom mange år.

Han fortalte mange artige anekdoter fra sin tid bl.a. ved Folketeateret hvor han selvfølgelig ble kjent med de fleste av de " gode gamle " skuespillerne. Vi fikk høre ham fortelle historier, som vi har lovet ikke skal gjengis her, og han deklamerte noen dikt.

Petersheim er i gang med å utgi en ok om sitt rikholdige liv i teaterverdenen, en bok som egentlig skulle ha kommet til jul i fjor, men p.g.a. stort materiale vil den nok ikke komme før til jul i år.

For noen år siden ble han rammet av kreftsykdom, men med stå på vilje og tanken på å utgi en bok kom han seg gjennom den krisen, selvfølgelig også med hjelp av cellegift og sykehusopphold. Denne sykdommen, og det som har skjedd i ettertid, har nå gitt ham et helt nytt syn på livet.

 

Neste møte får vi besøk av Jan Barlindhaug fra Bryn RK som skal fortelle om "Riga og Riga-prosjektet". Som kjent er jo nå Bryn RK blitt en samarbeidspartner med oss i dette store prosjektet og vi vil få høre hvordan den klubben arbeider med dette.

3-mintter på det møtet er det Morten som er ansvarlig for.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 9. januar 2018

hundetjenesten i oslo


Åpning av møtet: resident Knut Eigil åpnet også denne gang med å ønske alle hjertelig velkommen til kveldens møte.    

 

Medlemmer til stede: Det var 16 medlemmer til stede, - et antall presidenten håpet ville ta seg opp etter hvert utover vinteren/ våren.  

 

Gjester: Vi hadde én gjest; kveldens foredragsholder, Tor S. Paulsen fra Hunde- og Ryttertjenesten ved Oslo Politi.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke, MEN - ! Presidenten (og klubben) hadde glemt at vår eminente kasserer, Magne, den 5. januar hadde fødselsdag, og ikke hvilken som helst fødselsdag. Den dagen fylte Magne hele 75 år! Av klubben fikk han derfor overlevert to flasker rødvin, samt at presidenten måtte bøte med et egnet beløp til "Snabelgrisen" for den misæren.   

 

Opplysninger på møtet: I og med at Ola Johan har permisjon er det blitt en rokkering i Medlemskap- og Klubbkomiteen. Morten rykker opp som leder og Henning går inn som medlem i nevnte komité.

Vi har fått tilsagn om kr 4.500 fra Tiltaksfondet som bidrag til et arrangement (besøk for frivillige til teaterstykket Abrahams barn) i regi av Frivilligsentralen på Stovner. Det gjør at klubben må gi kr 5.000 i tillegg. Dette er blitt godkjent av styret, men presidenten ville også legge det frem for klubben for godkjennelse, noe det ble med noen små innvendinger.


Terje minnet igjen om "Torskeaften" på Café Engebret den 6. Mars. Pris pr. Kuvert kr 450,-. Baren er pen som tidligere! Videre refererte han kort ra et møte som Konsertkomiteen (Terje, Magne og Arne H.) har hatt. De er litt skeptiske til økonomien, men håpet er at vi vil få noen gode sponsorer, at kaffe og vaffelsalg samt et lotteri vil gi litt ekstra inntekter. Det vil utarbeides en liste over hva hvert enkelt medlem skal gjøre i forkant og under selve konserten.  Til lotteriet trenges det selvfølgelig at man kan få noen fine gevinster og at fler av medlemmene må være behjelpelige med å selge lodder.

 

3-minutter: Det var Åsgeir som skulle ha holdt 3-minutter, men i og med at han var ikke til stede ble posten strøket.  

 

Foredraget: Til dette møtet hadde programkomiteen fått seksjonsleder ved Oslo Politiets Hunde- og Ryttertjeneste, Tor S. Paulsen, til å besøke oss for å fortelle spesielt om "Hundetjenesten i Oslo". Paulsen er opprinnelig trønder, men har bodd i Oslo i 30 år like lenge som han har vært ansatt i Politiet. Etter fler år i forskjellige avdelinger er han nå sjef for Hund- og Ryttertjenesten. I tillegg til å være hundefører og sjef for avdelingen er han også oppdretter av stort sett schæfere til bruk i Politiet.


De strategiske mål for Oslo politidistrikt er bl.a. å være et synlig og tilgjengelig politi, forebygge barne- og ungdomskriminalitet, bekjempe kriminelle gjengstrukturer.

Hundetjenestens satsingsområder er å bekjempe hverdagskriminalitet med hovedfokus på vinningskriminelle, gjenger, åpne rusmiljøer og å bidra i etterforskning av alvorlige straffbare handlinger. Et annet stort satsningsområde er selvfølgelig også beredskap som f.eks. søke- og redningstjeneste samt skarpe oppdrag.

Hundetjenesten har i dag omlag 30 stillinger for patruljehund med en døgnkontinuerlig turnus, 12 stillinger for narkotikahund og en kriminalitetshund. Tjenesten består av personer med bred operativ erfaring og yter bistand til hele Oslo politidistrikt samt "nabohjelp".


Politihunder brukes til sporsøk, søk i bygninger, søk på åsted og til pågripelser. I tillegg brukes de også ved "massetjeneste" (store folkeansamlinger i forbindelse med demonstrasjoner), ved skarpe oppdrag og ikke minst ved redningstjeneste etter savnede personer. Alle hundene er trent til å finne levende mennesker som er begravd i ruiner ved naturkatastrofer. Politiet i Oslo har også et tett samarbeid med redningsgruppa i Oslo Brann-og Redningsetat (OBE).


Narkotikahunder skal kunne gjenkjenne lukt av hasj, marihuana, amfetamin, heroin og extasy. Noen har tilleggsutdannelse i å kjenne igjen krutt. De må kunne arbeide i alle mulige miljø som f.eks. skip, leiligheter, bil og garderober.

En kriminalsøkshund skal kunne søke og markere på lik i drapssaker eller ved naturkatastrofer og branntomter. Den skal også kunne søke etter, og markere på, nedgravd materiale, sæd eller blod.


Hundeførerens kompetanse, ut over det rent hundefaglige, skal være å ha gjennomført kriminalteknisk etterforskning og å kunne sikre bevis fra ulike åsted. Det er også meget viktig å samarbeide og trene sammen med kriminalteknisk avsnitt og å holde seg oppdatert med utviklingen av avdelingens forskjellige hjelpemidler.

Det er stor rift om å bli hundefører i Politiet spesielt etter TV-serien "Hundepatruljen". Den er veldig populær og går nå i reprise for n`te gang.


Takk til Tor S. Paulsen for et spennende foredrag om hva hunder kan brukes til. Vi får muligens besøk av ham en annen gang for å fortelle oss om Ryttertjenesten?

 

Neste møte er også på Thon Hotel Linne og vi får besøk av Arnold Petersheim som vil fortelle om "Teater og revy fra innsiden i 50 år".

3-minutter denne kvelden er det Halvor som er ansvarlig for.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 2. januar 2018

godt nytt år - presidentens møte


Åpning av møtet: "Godt Nytt År til dere alle!" sa president Knut Eigil rett etter han hadde slått på klokken og erklærte det første møtet i 2018 for åpnet. Han håpet videre at alle hadde hatt en fin julefeiring og at alle hadde kommet vel gjennom den uten å ha blitt utsatt for spesielle skader.  

 

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer tilstede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Det var heller ingen av klubbmedlemmene som har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten hadde ingen spesielle opplysninger å komme med foruten at temaet for åets første møtet var "Godt Nytt År – Presidentens møte".


(Til orientering - Rotary Norden nr. 1-2018 er lagt ut og kan leses ved å klikke på riktig fane under ROTARY LINKER)

 

3-minutter: Det ble dessverre ingen 3-minutter da Åge verken var til stede eller hadde gitt oppgaven til noen annen.  

 

Foredraget: Årets første klubbmøte hadde, som tidligere nevnt, tittelen "Godt Nytt År – Presidentens møte" og president Knut Eigil resymerte kort fra sitt første halvår som leder av klubben. Selv sytes han at det hadde gått greit, noe som alle var enige med han i. Det er blitt gjennomført klubbmøter, styremøter, komitémøter og ett InterCity-møte i denne perioden. Han kunne gjerne ha tenkt seg fler medlemmer i klubben og ikke minst sett at fler av medlemmene møtte frem på klubbmøtene på tirsdager. Av klubbens 32 medlemmer er det ikke mer enn mellom 13-20 medlemmer på hvert av disse. Han tok også opp spørsmålet om hva vi gjør viss vi skulle få ett eller fler unge medlemmer som fortsatt er i arbeid. Hva kan vi tilby disse?


Videre ga han stor og fortjent honnør til Erling som leder av Programkomiteen. Det hadde vært fine programposter i fjor høst og programmene videre fremover i vårsemesteret ser også meget lovende ut. Det faktisk vrimler av godbiter. Også Magne fikk godt skussmål fra presidenten for sitt verv som kasserer. Magne har hatt vervet med å holde orden på vår økonomi og videre hatt ansvaret for regnskap, loddsalg og søknader om tilskudd fra RI og Distrikt.


Terje ga en oppdatering av arbeidet med Kirkekonserten 2018. Det skal holdes et møte i komiteen i nærmeste tid for å legge planer for videre gjennomføring av konserten. Det aller viktigste er så snart som mulig å finne gode og egnede sponsorer. Dette ser ut til å være noe vanskeligere i år enn tidligere. Henning er i kontakt med flere, men har så langt ikke fått noe endelig ja. Man bestemte at Arne H. skal sende ut en e-post til medlemmene med spørsmål om hvor vidt de er villige til å kjøpe fler konsertbilletter enn de to obligatoriske. Det ble også sagt fra om "Torskeaften" den 6. mars på Engebret Café.


Kjartan refererte fra Samfunnskomiteen. Den har vært i kontakt med Frivilligsentralen på Stovner i forbindelse med Dagravnene. Det er nå kun tre fra klubben som er med på denne ordningen og det er blitt bestemt at i en periode fremover blir dagravningen satt på pause. Komiteen er nå på utkikk etter et nytt prosjekt i nærmiljøet som vi kan være med på. RYLA i mars og "Beste elev" i juni går sin vante gang. Komiteen kunne godt tenke seg et nærmere samarbeid med Bjerke vg skole, eventuelt få en eller fler av lærerne med som medlemmer av klubben.


Kjell Olav orienterte kort fra Internasjonal Tjeneste og om de forskjellige aktiviteter som klubben er involvert i angående vårt Riga-prosjekt. Dette er nå som kjent blitt et samarbeidsprosjekt sammen med Bryn RK, noe som gjør at vi får utrettet mer for mindre penger! Turen til Riga vil mest sannsynlig i år bli lagt til 16.-18. juni. Da har Dagsenteret sitt 20-års jubileum.


Magne ga en grei oversikt over klubbens økonomi, om hva vi har fått av tilskudd fra RI og NORFO. Kontingenten for vårsemesteret har begynt å komme inn på konto. Konklusjon: klubben har en forholdsvis grei økonomi for tiden, - det kommer penger inn, men det er også mange penger som nå etter hvert skal utbetales til forskjellige formål. RI skal ha sitt, så også Distriktet samt at husleien er økt til kr 1150 for hvert møte. Snart er det PETS, Distriktssamling og RYLA.

 

Neste møte  vil, som vanlig, bli holdt på Thon Hotell Linne og er eslet til "Hundetjenesten i Oslo Politi". Vi får besøk av seksjonsleder for hunde- og ryttertjenesten i Oslo Politi, Tor S. Paulsen, som skal fortelle mer om den. 


3-minutter den kvelden er det Åsgeir som har ansvaret for.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 12. desember 2017

internasjonal økonomi


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet dette møtet med å ønske samtlige fremmøtte hjertelig velkommen. Dette er det siste "ordinære" møtet i våre lokaler på Thon Hotell Linne for 2017. Neste møte vil bli holdt i Stovner kirke, og så er det julefri.  

 

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde én gjest; Steinar Juel, som også var kveldens foredragsholder.

 

Fødselsdager: Det er ganske rart, men absolutt ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i desember. 

 

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger fra presidenten, men Terje forklarte kort om neste møte som er vårt tradisjonelle julemøte i Stovner kirke. Dette møtet har i den senere tid vært i samarbeid med Oslo Nord RK. Møtet starter til vanlig tid; klokken 18:30, men vi møtes gjerne en tid før det. De som skal dekke kaffebord i kirkestuen, lage kaffe og smøre julekake må møte tidligere. Groruddalen RK skal kjøpe inn varer, koke kafe, og dekke bord, men Oslo Nord skal ta seg av rydding og oppvask til slutt. Terje vil gi beskjed til de det gjelder.

Til alle som kommer (og det håper vi blir mange) ville det være fint om dere tok med en liten gevinst til lotteriet.

 

3-minutter: Det var Halvor som var ansvarlig for 3-minutter, men da han for tiden befinner seg på sydligere breddegrader hadde han gitt dette oppdraget til Knut-G. .

Stedfortrederen tok opp et lite, men allikevel litt alvorlig og aktuelt emne i disse dager; Juletrær!


Mange går nå til innkjøp av juletre laget av plast i stedet for å kjøpe ekte vare av gran, furu edelgran osv. I de siste to åene har omag 30 % kjøpt plast. Dette kan være pga allergi eller at man bor i en minder blokkleilghet. Selv om trær av plast varer i flere år så må de også en gang kastes. Plast bruker lang tid på nedbryting. Til slutt vil de havne i havet som mikroplast og deretter, gjennom fisk, bli spist av oss mennesker, noe som ikke er så heldig.


Et annet problem kan være "alt annet" som finnes i de ekte trærne, nemlig småkryp! Det er vist at det kan følge med opptil 15-20 000 forskjellige småkryp, alt fra fluer, edderkopper, midd, støvlus, spretthaler og mye annet. Etter vinterdvalen ute i skogen våkner disse til liv når de blir tatt inn i en varm og god stue.

 

Foredraget: Tradisjonen tro hadde vi også i år fått økonom Steinar Juel til å komme for å fortelle oss litt om den økonomiske situasjonen i landet og om hans tanker for det året som kommer.

Steinar Juel har blitt pensjonist, men har allikevel en del jern i ilden. Blant annet er han med i tankesmien Civita og sitter også i hovedstyret i Norges Bank. Pga det siste var han hindret i å fortelle fritt om landets situasjon, men tok mer for seg situasjonen i den internasjonale økonomien.

 

- Perspektivet på norsk økonomi er at på sikt vil Norge bli som andre land, sa økonomen innledningsvis.  

Etter at landet fant store oljeforekomster på 60-tallet har vi blitt tilgodesett med enorme summer. Etter 2003 har oljeprisen falt, og selv om det ser lyst ut akkurat for øyeblikket er sannsynligheten så absolutt til stede for en større nedgang i årene fremover mot 2040-50.


Oljefondet steg mye i starten. Det vil ikke skje fremover. I dag er det en negativ nettotilførsel til fondet og markedsverdien har gått ned med ca. 10 %. Det betyr omlag 24 mrd (!) mindre til statsbudsjettet i henhold til handlingsregelen.

Veksten i overføringene fra Oljefondet har vært avgjørende for veksten i statens utgifter. Det (Oljefondet) finansierte mer enn halvparten av veksten i budsjettets utgifter i 2013-2017. Hver femte krone på statsbudsjettet kommer direkte fra Oljefondet.


I de neste 4 årene er det budsjettert med et årlig handlingsrom på 4 mrd. Til dette kan det sammenlignes med at i 2016 økte uttaket fra Oljefondet med 26 mrd. Etter 2030 regner man med at uttaket fra Oljefondet ikke lenger vil øke. Norge er veldig avhengig av at oljeprisen holder seg på et normalt nivå, i hvert fall ikke synker.


- Om det vil bli smertefullt? Tja!, vi vil bli som andre land. Vi må effektivisere og reformere og helt sikkert prioritere bort noe. Ikke minst må vi endre regelstyrte ordninger som f.eks. likt nivå på dagpenger og helserelaterte ordninger, fjerne statlig tilskudd til AFP, heve særaldersgrenser og redusere taket på noen ytelser i Folketrygden, sa Steinar Juel til sist.

Det er like informativt og spennende hver gang Steinar Juel kommer til oss for å fortelle om rikets tilstand og vi ser allerede frem til neste år og dette etter hvert så tradisjonsrike møte.

 

Neste møte er som tidligere nevnt vårt tradisjonelle "Vi synger julen inn-møte" i Stovner kirke. Møtestart er som vanlig, klokken halv syv, men det er selvfølgelig lov å komme tidligere.

Møtet er sammen med Oslo Nord RK

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 5. desember 2017

gjengkriminalitet


Åpning av møtet: Møtet ble åpnet av president Knut Eigil som ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen.   

 

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde besøk av to gjester hvorav den ene var kveldens foredragsholder, politiker Jan Bøhler. Den andre var Karianne Viken, gjest av Trond.

 

Fødselsdager: Ingen av våre medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste om at vi dessverre hadde fått krav om betaling av møtelokale den 14. Nov. (Lutefiskaften). Det hadde blitt gitt beskjed til resepsjonen om at vi ikke ville bruke vårt møtelokale, men den beskjeden ble ikke gitt videre. Etter samtale med hotellets ledelse ble kravet strøket. Det er viktig at det i fremtiden gis skriftlig beskjed (e-post) til hotellet om avvik i møtefrekvensen.

Videre refererte presidenten til et brev stilet til Tiltaksfondet hvor vi søker om tilskudd på kr 4500 for billetter til de frivillige ved Frivilligsentralen på Stovner. De skal til neste år besøke Det norske teateret for å se forestillingen "Abrahams barn". Magne og Kjartan hadde laget søknaden, - litt utenom tjenestevei, p.g.a. kort søknadsfrist (ca. 10. Mai). Det ble en liten diskusjon om dette, men søknaden ble undertegnet og vil bi sendt.  

 

3-minutter: Det var Trond som hadde ansvaret for 3.minutter denne kvelden. Han fortalte kort fra sin hverdag, opptatt med arbeid både ved Rikshospitalet og sykehuset i Tromsø. Innen hans fagfelt, transplantasjonsmedisin, skjer det mye. Om ikke alt, så i hvert fall mesteparten av alle transplantasjoner i Norge skjer ved Rikshospitalet. Det har vært litt mindre tilgang på organer fra givere i den senere tid, men dette har nå heldigvis snudd til det bedre. Vi fikk høre en kortfattet statistikk om hvordan situasjonen er for tiden. Det er nå fler donorer som melder seg som givere og det er fler etterlatte som gir tillatelse til bruk av organer fra sine døde slektninger.

Trond syntes situasjonen var så god at han donerte en "torsk" (kr 200) til Snabelgrisen.

 

Foredraget: Til dette møtet var vi så heldige å ha besøk av Jan Bøhler. Han vokste opp på Kalbakken i Groruddalen, men bor nå på Ellingsrud. Han er han cand.mag. fra Universitetet i Oslo og har yrkesbakgrunn som ungdomsarbeider og fritidsklubbleder. Bøhler var medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre 2002-2013, leder i Oslo Arbeiderparti 2004-2016 og innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2005. Nå var han kommet til GRK for å fortelle om "Gjengkriminalitet".

Jan Bøhler er en engasjert politiker som har vært uredd, samtidig som det er ikke noen tvil om at han vil innvandrerbefolkningen og befolkningen ellers i Groruddalen kun det beste. Han synes det er leit at innvandrings­debatten er blitt så opphetet at mange ikke lenger orker å delta i den.

Vi fikk et meget innblikk i den gjengkriminaliteten som hersker ikke bare i Groruddalen, men hele Oslo forøvrig. Vi ble fortalt om hvordan kriminelle gjenger i de enkelte bydeler har sine territorier og på hvilken måte de passer på disse med alle midler. Det er ikke bare i de østlige bydeler dette er et problem. Det finnes så godt som i hele Oslo, - og i Bærum.

Dessverre er det også slik at Politiet ikke har, eller blir tilgodesett med, nok midler til effektivt å motarbeide dette problemet. Til det trenges det mye mer penger, - og ikke minst mange fler politifolk.

Det var et dystert og skremmende bilde vi fikk i løpet av dette foredraget. Håpet er bare at noe kan bli gjort, - og at noe vil bli gjort!

 

Neste møte er et av klubbens tradisjonelle møter. Vi får besøk av Steinar Juel som skal gi oss et innblikk i den økonomiske situasjonen i landet og fortelle om "Internasjonal økonomi". Det er alltid hyggelig når "vår" økonom kommer og forteller hvor godt vi egentlig har det i vårt land.

3-minutter den kvelden er det Halvor som har ansvaret for, men han koser seg som kjent på Kanariøyene og har av den grunn gitt oppdraget til Knut-G.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 28. november 2017

guvernørbesøk


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet presis klokken 18:30 og ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen.   

 

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde én gjest, Distriktsguvernør i distrikt 2310, Stig Asmussen.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten refererte kort fra styremøtet som var blitt holdt dagen før, 27.11. Referat fra dette møtet vil bli sendt på e-post til samtlige medlemmer sammen med de nye vedtektene.

Vi har fått tildelt US$ 1000 fra District Grant. De pengene vil bli brukt til vårt engasjement i Riga. Takkebrev er sendt til distriktet.

Program for våren er sendt samtlige medlemmer på e-post og vil også bli lagt ut på hjemmesiden i romjulen.

 

3-minutter: Det var Arne H. som hadde 3-minutter denne gang. Han fortalte om sin korrespondanse og frustrasjon av E-verket i bygda hvor han har sin hytte. Etter omlegging til ny strømmåler ble det oppdaget at han i mange år har hatt en for høy strømtariff. Den nye gir ham omlag 900 kroner mindre strømregning pr. år. Problemet nå er å få tilbakebetalt det e-verket har beregnet for mye. Til slutt har de ettergitt for 3 år, noe som er langt fra alle de år han har betalt for mye.

 

Foredraget: Presidenten ønsket vår guvernør, Stig Asmussen hjertelig velkommen til vår klubb. En del av styret hadde hatt en middag sammen med guvernøren tidligere på kvelden hvor de hadde diskutert om både Rotary som helhet og vår klubb i særdeleshet. Senere hadde resten av styret deltatt i en halvtime før møtet for at alle kunne komme med sine synspunkter og ønsker. Nå skulle han holde sitt "Guvernørforedrag" for klubben.

Stig er advokat, medlem av Oslo RK og begynte sin "karriere" allerede i Rotaract som en ung mann.

Han fortalte kort om Rotarys begynnelse og om nettverket og de humanitære tjenester som ble gjort i den første tiden. I dag er Rotary "rated" som en av de beste organisasjonene i verden. Den nåværende RI-presidenten er australieren Ian H.S. Riseley og han er meget opptatt av at menneskeheten tar bedre vare på kloden. Det er derfor han i sitt år har valgt mottoet "Rotary: Making a Difference". Han mener å fortelle hva Rotary gjør, - ikke så mye hvem vi er.

Distriktets lederteam er opptatt av å støtte og styrke klubbene, sette fokus på og øke humanitær tjeneste og ikke minst; forsterke vår profil, PR og omdømme.

Guvernøren var også av den oppfatning at klubbene må bli flinkere til å ta inn yngre medlemmer og ikke minst satse enda mer på kvinner til klubbene. Det er kanskje på tide at en kvinne seiler opp som RI-president?

Årets guvernør er ikke så veldig interessert i hvor høy fremmøteprosent klubben eller det enkelte medlem kan vise til, men heller at det vises til et stort og virkelig engasjement. Rotary skal ikke bli oppfattet som en "foredragsklubb", men som en organisasjon hvor medlemmene utvikler seg til bedre ledere innen sine fag og interesser.

Sosiale plattformer er også et felt årets guvernør er opptatt av. Derfor ikke noe "Månedsbrev", men han lager sin egen Rotary-blogg og er aktiv på Facebook. (Allerede tidlig i dag lå det et innlegg med bilder fra dette møtet ute på Facebook.)  

Det er viktig å vise seg frem på sosiale medier. Det er mange som leser innlegg der, ikke bare rotarianere.

Stig avsluttet sitt foredrag med å si at "Rotary har sin beste tid foran seg!"

 

Neste møte vil vi få besøk av stortingsrepresentant Jan Bøhler som skal fortelle om "Gjengkriminalitet". Jan Bøhler er jo som kjent en "fargerik" mann som har besøkt oss ved flere tidligere anledninger. Vi gleder oss til nok et foredrag fra han, så det er bare å møte opp!

3-minutter den kvelden er det Trond som har ansvaret for.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 21. november 2017

Lyme Borreliose og andre flåttbårne infeksjonerÅpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte. Presidenten minnet oss alle sammen om neste møte den 28. November. Den kvelden vil DG Stig Asmussen komme på besøk til oss. Håpet er at så mange som mulig av klubbens medlemmer har anledning til å komme. Styret vil i den anledning ha ett lite formøte sammen med guvernøren.

   

Medlemmer til stede: De var 15 medlemmer til stede denne kvelden

 

Gjester: Vi hadde tre gjester hvorav den ene var Lizette B. Petersen som også var kveldens foredragsholder. De to andre var Sissel H. Michelsen og Unni Torkildsen.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer har fødselsdag i denne uke. Håkon har sin dag den 22.november. Klubben gratulerer deg! 

 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger på møtet sett bort fra at vi får guvernørbesøk neste tirsdag.


Henning ønsket å bli kvitt noen kort som har vært liggende lenge i klubben. Han tilbød disse for kr 50 pr. pakke og kjøpte du to fikk man de for kr 100. (?) Dersom man kjøpte to skulle man få én ekstra pakke gratis! Derfor trengte han kun tre kjøpere da det ikke var mer enn ni pakker igjen. Alle ble solgt!

 

3-minutter: Det var egentlig Steinar som skulle ha 3-minutter, men hadde byttet med Kjartan som tok for seg en artikkel i Groruddalen Historielags årbok om Pilegrimsleden. Denne ble markert med et 20-års jubileum i år. Pilegrimsleden går fra Mariakirken i middelalderparken og opp mot Gjelleråsen og består av til sammen 55 stolper. Dessuten nevnte han en artikkel som kunne være interessant å lese om barnehjemmet på Lunden. Artikkelen er skrevet av Anne Fikkan. Boken kan kjøpes hos de fleste bokhandlerne i Groruddalen.

 

Foredraget: Kveldens foredrag hadde tittelen "Lyme Borreliose og andre flåttbårne infeksjoner" og det var Lizette B. Petersen som skulle fortelle oss om dette.

Lizette viste oss et kart over Norge hvor det er mest sannsynlig å bli bitt av flått. Hun gikk igjennom de forskjellige flåttstadier og om hvordan den utvikler seg. Flåtten overfører både parasitter og virus, og den finnes stort sett kun på den nordlige halvkule. Hun fortalte om hva hver enkelt kan gjøre dersom man blir bitt av dette insektet. Det viktigste er å få fjernet kroppen på flåtten da den er den viktigste årsaken til smitte. Hodet og eventuelt andre rester av dyret vil så forsvinne uten å lage noen problemer. Dersom man har blitt bitt og får den karakteristiske ringen rundt bittstedet, bør man snarest mulig oppsøke lege og komme i gang med antibiotikabehandling.

Videre viste hun en fylkesmessig oversikt over hvor flåtten er å finne med henvisning til antall tilfeller av rapporterte bitt. Årlig blir det samlet inn flere tusen flått til forskning. Totalt blir det årlig innrapportert ca. 400 tilfeller Lyme Borreliose senskader (fase 2 og 3) til MSIS (meldesystem for smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet). Hvor mange som får den karakteristiske ringen etter bitt er ikke lett å ha statistikk på. Det finnes ikke vaksine mot borreliose, men det finnes mot TBE. I 2015 ble det utlevert ca.17.000 TBE vaksineenheterfra FHI.

Hun fortalte også hvor vanskelig det er å diagnostisere pasientene for sykdommen og hvordan den skal/ kan behandles.

Hva forskerne kan gjøre for oss i fremtiden er noe det arbeides med kontinuerlig og hun håpet at det innen 4 – 5 år vil komme en mer effektiv behandlingsmetode, jevnfør både norsk og europeisk pågende forskningsprosjektert.

Andre metoder for diagnostisering av pasienten var hun også innom, men viste til en studie som "slo bena under" denne metoden.


Takk til Lizette for et fint foredrag og mye nyttig informasjon.

 

Neste møte er som tidligere nevnt "Guvernørbesøk" og da er ønsket at så mange som mulig av oss medlemmer finner veien til Thon Hotell Linne.

Det er Arne H. Som er ansvarlig for 3-minutter på det møtet.  

 

Vel møtt! 

 

Referent: Arne Hessenschmidt


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 7. november 2017

egoforedragÅpning av møtet: President Knut Eigil var kommet hjem etter et kort opphold i Spania og åpnet møtet på vanlig vis ved å slå på klokken.  

 

Medlemmer til stede: Det var kun 14 medlemmer til stede denne gang.

 

Gjester: Vi hadde to gjester; Tor Hartmann Berg og Jonny Gerhard Holm, begge fra Sagdalen RK.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer har fødselsdag i denne uken. Den 11. November har Henning sin fødselsdag og klubben gratulerer. Presidenten beklaget han hadde glemt å annonsere Åge sin fødselsdag som var den 22. Oktober. Han ble derfor nå både klappet for og gratulert av klubben.  

 

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på møtet sett bort fra at det ble minnet om Lutefiskaften som er neste tirsdag på Café Engebret. Vi skal gå til bords kl. 20:15, men noen vil nok møtes først til en liten aperitiff i baren ved 19-tiden.

 

3-minutter: Det var Reidun som skulle hatt 3-minutter, men i hennes fravær fikk vi høre litt fra Knut Eigil sin tur i Spania.

Han hadde sammen med sin Astrid og et reisefølge på 30 deltagere vært en uke på rundreise i Baskerland. De hadde bodd på forskjellige hoteller gjennom den uken så det hadde blitt mye koffertbæring ut og inn. Reisefølget hadde hatt med en svensk guide som mer eller mindre bor fast i området. Det ble selvfølgelig mye prat om de pågående problemer mellom regjeringen i Madrid og regionsregjeringen i Catalonia (Barcelona). Det er jo som kjent et meget spent forhold faktisk i hele Spania for tiden. Spanjoler har jo som alle vet et hett blod og hisser seg raskt opp i motsetning til oss her oppe i nord. Catalonia er en rik region og mener de betaler alt for mye til Spania (Madrid) i motsetning til hva de får tilbake. Problemet er nå for tiden at mange store firmaer (banker og andre selskaper) trekker seg ut fordi de er avhengig av å omsette sine produkter i hele landet. Det er en meget spennende tid for spanjolene om hva som skjer etter hvert i Catalonia.

 

Foredraget: Denne gang var det Leif Jørgen (Torkildsen) som skulle holde sitt "Egoforedrag".

Leif er "bæring", født på Jar i 1941. Han har to søsken og begynte sin utdannelse på Bestum Folkeskole og senere på Ullern Gymnas. Det siste stedet hadde han bl.a.  Jacob Sande og Jakob Vaage som lærere. Som ungdom var han interessert i seiling og var med som mannskap ved flere anledninger. En av hans kammerater fra denne tiden ble senere mannskap på kongens båt, et tilbud Leif dessverre aldri fikk.

Leif ble gift med sin Unni i en alder av tretti år. Sammen fikk de to barn som igjen har gitt de til sammen seks barnebarn. Med disse barn og barnebarn har det blitt mange turer, både i inn- og utland, da både Leif og Unni elsker å reise. Noen av barnebarna hadde de nylig hatt med på en rundreise på Hurtigruta.

Mye arbeid er lagt ned i en hytte de har ved Mjøsa, ikke langt fra Gjøvik. Etter hvert ble det mye som måtte gjøres med den, og i og med at ingen av barna ville ta over så er den nå solgt og pengene kan brukes til enda mer reising.

På samme måte som sin far startet Leif sin karriere i det daværende Televerket og ble etter en stund telemontør. Han søkte permisjon for å videreutdanne seg og da ble det svakstrøm og teknisk tegning som var mest interessant. Etter noen år ble så Leif ansatt som overingeniør i Televerket.

Under Tormod Hermansens periode i Televerket ble det en god del omstrukturering i etaten og Leif fikk ny tittel og nytt arbeidsområde. Han ble da fagsjef for Nord Teleområde som strakte seg fra Sinsenkrysset og helt til Drammen.

Leif hadde planer om å gå av med AFP, men valgte til sist å vente til 63 år. Da fikk han, sammen med flere andre, et godt tilbud fra arbeidsgiver om en meget bra pensjonsordning.

Som pensjonist har ikke Leif bare late dager. Det blir for han, som for mange av oss besteforeldre, tillagt å hjelpe til med pass av barnebarn, kjøring og henting til og fra forskjellige aktiviteter disse er med på. Dessuten er Leif involvert i flere styrer og foreninger, noen steder som styreleder og andre steder som styremedlem.

Leif er begunstiget med god helse, sett bort fra et enkelttilfelle av hjerteinfarkt og diabetes, men det er vel slik det er for oss pensjonister.

Takk til Leif for et opplysende "Egoforedrag"; det er alltid like fint å høre disse. Det er en flott måte å bli kjent med nye (og gamle) medlemmer på.

 

PS. Ingen av medlemmene hadde lagt merke til at presidenten på dette møtet opptrådde uten presidenkjedet. Som det ærlige menneske Knut Eigil er så tilsto han sin misere og matet "Snabelgrisen" - ikke med klingende mynt, men med raslende sedler! - Og takk for det!

 

Etter egforedraget hadde vi litt tid igjen. Erling tok for seg programmet for første halvår 2018 og fortalte oss hva som vil skje i den perioden. Alle møtedager er allerede fylt opp med interessante programmer, selv om det sikkert vil bli noen forandringer etter hvert. Programmet vil bli lagt ut på hjemmesiden samt sendt ut til den enkelte pr. e-post i nær fremtid. Det er mye å glede seg til. Programkomiteen, med dens leder Erling, har gjort et fremragende stykke arbeid!


Neste møte er, som tidligere nevnt, Lutefiskaften på Café Engebret. Vi skal gå til bords kl. 20:15, men det er full anledning å møte før for å komme sammen i baren for en liten aperitiff.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________


MØTET 31. oktober 2017

luthers reformasjon - et tidsskille i historienÅpning av møtet: I presidentens fravær var det innk. president Terje som åpnet møtet presis klokken 18:30. Han stilte uten presidentkjedet p.g.a. at det hadde vår president mest sannsynlig tatt med seg til sydligere breddegrader for om muligens å "brife litt" i håp om gratis cerveza!

I alle fall, - det ble bestemt at president Knut Eigil må gi en liten avlat til "Snabelgrisen" straks etter hjemkomst.

 

Medlemmer til stede: Det var kun 17 medlemmer til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest på dette møtet; Sissel H. Michelsen.

 

Fødselsdager: Det var ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke, men derimot var det 3 medlemmer som fylte år i forrige uke. Disse hadde ikke blitt gratulert i og med at forrige tirsdag arrangerte Groruddalen RK InterCity-møte.

Så derfor; den 25. oktober hadde Ola Johan sin fødselsdag. Dagen etter, den 26. var det Dalles sin tur og til sist den uken, den 27. var det Knut-G. som feiret fødselsdag. Klubben gratulerer dere alle!

 

Opplysninger på møtet: Fung. president Terje refererte kort fra InterCity-møtet forrige tirsdag. Møtet ble gjennomført på en meget tilfredsstillende måte med engasjerte foredragsholdere og aktuelle temaer, MEN! - av de 62 som var til stede var kun 15 (!) fra Groruddalen RK, og som kjent, det var vi som var arrangør. Terje uttrykte sin egen og styrets misnøye av at det er trist det er så lite interesse og oppmøte de gangene klubben står for og arrangerer spesielle tiltak. Det samme er dessverre også oppfatningen når det gjelder vanlige klubbmøter.


Videre opplyste Terje om konserten med Magnolia Jazzband neste år som vil gå av stabelen den 24.april (2018). Samtlige medlemmer av GRK må allerede nå krysse av denne datoen i sin kalender og ikke planlegge verken ferier, bryllup, barnedåp, sykdom eller lignende den datoen. Det forventes at alle i GRK stiller opp til denne konserten. Samtlige medlemmer vil få en eller annen oppgave i forbindelse med konserten.


Han minnet oss om vår tradisjonelle "Lutefiskaften". Den vil også i år bli holdt på Café Engebret den 14. november. De som ikke allerede har meldt seg på må gjøre det snarest da antall deltagere skal meldes til restauranten. Fler opplysninger vil bli sendt den enkelte pr. E-post i nær fremtid.


Det var kommet en henvendelse fra presidenten i Oslo Nord RK, Unni Steinsrud, om kjøring av noen eldre til vårt arrangement i Stovner kirke den 19. desember (Juleavslutting). Spørsmålet var om noen kunne stille med privatbiler eller om man skal leie en buss eller maxi-taxi, alt etter hvor mange som vil komme. (Etter samtale med advokat må man være klar over ansvaret den enkelte har når man kjører privat på denne måten! Red. annmerkn.)


Henning hadde funnet frem et gammelt steinskilt som han hadde påmontert hvilken dag og hvilket klokkeslett klubben har møter. Det er blitt innvilget av hotellets ledelse at skiltet monteres utenfor ved inngangen til hotellet. I tillegg hadde PDG Bjørg skaffet til veie et pent skilt som skal plasseres på et egnet sted i hotellets resepsjon.

 

3-minutter: Det ble dessverre ingen 3-minutter denne gang. Det var Napoleon som var ansvarlig, men han var ikke til stede og hadde heller ikke gitt oppdraget videre til noen andre.

 

Foredraget: Den 4. april holdt Kjell Olav et foredrag om reformatoren Martin Luther. Denne gang var det del to av dette foredraget vi fikk høre. Kjell Olav kalte kveldens foredrag for "Luthers reformasjon – et tidsskille i historien." Fantastisk å få høre om dette på selve dagen 500 år etter at Martin Luther slo opp sine 95 teseer på kirkedøren i Wittenberg.


Vi fikk et raskt tilbakeblikk fra innholdet i foredraget den 4. april som handlet mest om Martin Luthers liv og virke, mens kveldens foredrag gikk mer i dybden av hva som er "forskjellen" på det grunnleggende mellom Luthers lære og den romersk-katolske lære, og hva som er felles for alle kristne kirker.


Noen av de punktene som er karakteristisk for Luthers reformasjon i forhold til den middelalderlige romersk-katolske kirke er ganske mange, men de "viktigste" er:


ü  Det er ikke ved gode gjerninger at forholdet til Gud oppnås, men ved troen på Jesus Kristus. Da oppnås trygghet og frihet.

ü  Det er viktig å gjøre ekte gode gjerninger.

ü  Kvinner og barn fikk større plass i samfunnet.

ü  Ved bønn kan man nå direkte til Gud, - ingen "mellommenn".

ü  Kirken/ prestene er ikke ufeilbar formidler til Gud, heller ikke Paven

ü  Alle mennesker har lik adgang til Gud.

ü  Den katolske kirke er ikke lenger enerådende. Kirken er et fellesskap av sant troende over alt på jord og derfor universell.

ü  Bibelen alen er autoritet i troens saker.

ü  Faglig arbeid med Bibelen, og oversettelse til "folkemålet". Skal ut til alle mennesker, samt bruk av bilder ble tillatt.

ü  Sang og musikk ble viktig, også menighetssang sammen med sang i hjemmene for personlig glede.

ü  Undervisning og skoler for både gutter og jente. Dette er viktig for kirken, troen og samfunnet.


Det må til slutt tillegges at på en del punkter har den romersk-katolske kirke tatt inn over seg noe av det Luthers reformasjon sto for, selv om noe av de punktene kom først i "vår" tid.

Vil du vite mer om Martin Luther finnes det mange bøker, men du kan også klikke HER.

 

Takk til Kjell Olav for dette foredraget. Det vil ikke forundre meg om det litt senere kommer mer fra han om denne interessante karen (M.Luther).

 

Neste møte holdes også på Thon Hotel Linne og da er det ett av våre nye medlemmer, Leif, som skal holde sitt "Egoforedrag". Det er alltid fint med egoforedrag; da blir vi "kjent" med nye medlemmer på en rask og grei måte. Så da er det bare å finne veien til vårt møtelokale!

3-minutter den kvelden er det Reidun som har ansvaret for.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 24. oktober 2017

intercitymøte om "end polio now"


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til InterCity-møte på Verdens Poliodag og FN-dagen.


Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede denne kvelden. Totalt var det 62 som var til stede på dette InterCity-møtet i regi av Groruddalen RK. At det ikke var fler som fant veien til Thon Hotel Linne denne kvelden får det kraftige regnværet ta litt av skylden for.


Gjester: Fra Distrikt 2310 kom DG Stig Asmussen. Videre var lege og fagdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Hanne Nøkleby til stede sammen med generalløytnant og president i Norges Røde Kors, Robert Mood.


Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i denne uken.


Opplysninger om møtet: Presidenten gikk gjennom agendaen for møtet og ønsket DG Stig Asmussen velkommen som holdt en appell om "End Polio Now" og ”Countdown to History Campaign”.

Han avsluttet foredraget med å overrakke en sjekk på kr 300 000 til prosjektet. Beløpet ble gitt av NORFO på initiativ fra Groruddalen Rotary Klubb.


Samtidig overrakte PDG Bjørg Månum Andersson en sjekk på kr 12 000 til prosjektet fra Groruddalen Rotary Klubb, et beløp som tilsvarer ca. $ 1.500. Det er det beløpet som hver enkelt rotaryklubb har som mål i gi til prosjektet.


Foredraget: Fagdirektør fra Norsk folkehelseinsttutt, Hanne Nøkleby gikk gjennom utvikling av bekjempelse av Polio fra tidlig start og frem til dagens dato. Bekjempelsen som Rotary har vært med på, har vært meget positiv frem til nå og utsiktene fremover er meget positive. Den siste lille prosenten/ promillen som gjenstår er alltid vanskelig å få bukt med. Det er mange skjær i sjøen før vi kommer helt i mål. Håpet er en gang mellom 2020 – 25, alt avhengig av at myndighetene i de forskjellige landene bidrar på en positiv måte.

I pausen ble det servert kaffe og bløtkake. Samtidig ble det solgt lodder til inntekt for End Polio Now. Til sammen kom det inn ca. kr 5 000.

Etter pausen var det Robert Mood sin tur til å holde sitt foredrag. Ett lydhørt publikum fulgte interessert med i hans foredrag om "Hvilket forsvar trenger Norge fremover?"


Etter foredraget var det anledning til å stille spørsmål og mange gode spørsmål ble besvart med både humor og alvor av foredragsholderen.

President Knut Eigil takket for et interessante foredrag, takket samtlige for fremmøtet og avsluttet med å slå på klokken.


Neste møte skal vårt medlem, Kjell Olav, fortelle annen del av historien om Martin Luther som han ar kalt "Luthers reformasjon – et tidsskille i historien." Vi husker jo alle den interessante første del av denne historien som Kjell Olav fortalte om i april, og annen del er sikkert minst like interessant, - og litt spennende. Så det er bare en ting å gjøre! – møt opp på klubbens faste møtested, Thon Hotel Linne tirsdag den 31. oktober kl. 18:30, - eller litt tidligere.

Det er Napoleon som er ansvarlig for 3-minutter den kvelden.


Vel møtt!

 

Referent og fotograf: Arne H.


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 17. oktober 2017

groruddalssatsingen 2017 - 2016.


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet kveldens møte med å ønske samtlige fremmøtte hjertelig velkommen.

 

Medlemmer til stede: Til dette møtet var det 19 medlemmer som hadde funnet veien til vårt møtelokale på Thon Hotel Linne

 

Gjester: Vi hadde én gjest; kveldens foredragsholder, Synnøve Riise Bøgeberg fra Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger på møtet, men presidenten oppfordret medlemmene til å melde seg på/ komme på InterCity-møtet som skal holdes på Thon Hotel Linne neste tirsdag 24. oktober. Det er vår klubb som er ansvarlig for dette møtet.

Terje hilste fra Bjørg som er på bedringens vei, men hun har fortsatt en del smerte etter operasjonen. Terje minnet om vår tradisjonelle lutefiskaften som i år skal holdes på Café Engebret den 14. november. På møtene fremover vil det bli sendt rund påmeldingsliste, og det er håpet at så mange som mulig melder seg på. Ekstra hyggelig vil det være hvis også man tar med seg sin ledsager.

 

3-minutter: Det var Henning som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han tok for seg den senere tidens debatt om "retten til et liv uten vold." Mange kvinner blir til stadighet drept av sin ektemann, far, samboer eller stefar. Denne form for vold blir ikke slått så stort opp i media. I en periode over ti år forteller statistikken at det har foregått omlag 60 000 tilfeller av vold mot kvinner, men man regner med store mørketall. Cirka 80 % av disse tilfellene er familierelaterte. Vi må ikke slutte å bry oss! – hører vi noe i nærmiljøet eller hos naboen er det ikke feil å si i fra.

 

Foredraget: Til å fortelle om "Groruddalssatsingen 2017-2027" hadde Programkomiteen fått tak i Synnøve Riise Bøgeberg som er sjefen på Plankontoret for Groruddalen.

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen.

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen. Hovedmålet for Groruddalssatsingen var og er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst. Denne satsingen omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Satsingen koordineres av Byrådsavdeling for byutvikling, som har opprettet et eget plankontor. Plankontoret koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune.

Målet er å få flere beboere i disse områdene til å bli økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn. Nå har Oslo kommune og staten inngått et nytt samarbeid i Groruddalen, som strekker seg over ti år, 2017-26. Samarbeidet er en videreføring av Groruddalssatsingen 2007–16.

Byrådets mål og føringer er å forlenge, forsterke og fornye ordningen med bydelsvise områdeløft med satsing på lokal frivillighet, kultur og medvirkning hvor målet er en mer bærekraftig by og sosial utjevning. Byrådet mener gode områdesatsinger i utsatte områder er et viktig og sentralt verktøy i inkluderingsarbeidet.

Hensikten med dette (områdepolitikk) er å sikre de boområdene i byen som er mest tilgjengelig for lavinntektsgrupper også skal oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp i. Dette kan gjøres ved bl.a. å ta i bruk og videreutvikle områdeløftpolitikken slik at denne er utviklet gjennom Groruddalssatsingen.

Byrådet i Oslo har avsatt 55 millioner kroner i 2017. Staten bidrar med 33,3 millioner kroner i 2017. Byrådet har foreslått å bevilge 60 millioner kroner hvert år i 2018, 2019 og 2020, mens staten vil foreslå bevilgninger gjennom de årlige statsbudsjettene.

 

Se en film om Groruddalssatsingen HER

 

Neste møte er InterCity-møte på Thon Hotel Linne. Temaet for det møtet er "End Polio Now". Det er Groruddalen RK v/ PDG Bjørg Månum Andersson som er arrangør av møtet. Det er meget ønskelig at så mange som overhodet mulig av klubbens medlemmer vil delta på dette møtet. Alle medlemmene har fått e-post med program for dette møtet.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 10. oktober 2017

inner wheel - hvem er vi - hva gkør vi?


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.

 

Medlemmer til stede: Det var 20 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde 4 gjester på dette møtet. Først må nevnes kveldens foredragsholder, Sissel Høyhjelle Michelsen, deretter Lizette B. Petersen, Randi G. Hessenschmidt og Kari Margrethe Sæbø Eide.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Presidenten tok for seg påmeldingen til InterCity-møtet som pr. dags dato var liten fra klubbens side. Han ønsket at flere meldte seg på. Dessuten mente han at det var dårlig koordinering av arbeidet fra AG sin side.

Dessuten tok han også opp tråden fra sist møte hvor det ble diskutert rekruttering til klubben og i den anledning burde det også sees på medlemsmassen i klubben. Hvem er det som møter og hvem er det som sjelden eller aldri møter.

Klubben har sendt et forslag til Distriktet om bruk av midler i NORFO. Dette har resultert i at vårt forslag mest sannsynlig vil gå igjennom; dvs. et forslag om USD 30.000 til Polio Pluss.


Magne refererte til "Årsmeldingen for distriktet" og viste til sidene 3 og 27 hvor han igjen etterlyste info vedr. regnskap for NORFO. Årsmeldingen er svak på flere punkter og i teksten står det:

"Vårt distrikts forslag om at deler av fondsoppbyggingen i NORFO skulle tilbakeføres distriktene fikk ikke flertall i NORFOs besluttende organer."

Videre viste han til at budsjettet for Distriktet viste ett overskudd på kr 625,-. I det resultatet ligger det en overførsel til NORFO på kr 328.000. Hvor kommer disse pengene fra? -  jo fra oss, det enkelte medlem. Hvis vi ønsker å gjøre noe må vi samarbeide med andre klubber i distriktet. Han overlot saken til presidenten for videre oppfølging.

Videre ønsket Magne å fremme forslag om å styrke medlemskomiteen med 2 personer.


Terje hilste fra Bjørg som stadig blir bedre, men det vil nok ta en tid før hun er tilbake for fullt i klubben. Hun vil derimot forsøke å komme til InterCity-møtet. I dette møtet er det forøvrig en endring i programmet med ny foredragsholder, Hanne Nøkleby.

Videre, i tradisjonens tro, vil klubbens Lutefiskaften bli holdt den 14. november. Liste sendes rundt.

 

Foredraget: Til dette møtet hadde klubben invitert Sissel Høyhjelle Michelsen til å fortelle oss om "Inner Wheel. Hvem er vi – hva gjør vi?"


- Vi får ta litt historikk først, startet Sissel sitt foredrag med og fortsatte, - mens Rotary ble født i USA i 1905, kom Inner Wheel til verden i Manchester i England den 10. januar 1924. Det er ikke alltid det går så godt med ekteskap over landegrensene – og det må innrømmes at det av og til har skurret mellom ektefellene. Ofte er vi helt avhengige av våre øverste ledere om fokuset skal være riktig og om familierådgivingen skal være upartisk.


I 1924 var man i England fornøyd med bare å stå bak sine "rotarymenn" i deres sosiale prosjekter. Etter hvert fikk damene lyst til å prøve seg på egenhånd og den som startet "det hele" var Mrs. Oliver Golding. Den høyeste utmerkelsen i Inner Wheel er "Margarette Golding Award", oppkalt etter vår grunnlegger.

Klubbene vokste fort etter den første i Manchester over hele Storbritannia og Irland. Da Oda Irminger fra Bergen traff en del Inner Wheel-medlemmer under et besøk i London i 1935 fortalte hun om dette på et arrangement i Bergen Rotary Klubb. Flere damer møttes i mars samme år og på høsten var klubben i Bergen en realitet – den første utenfor Storbritannia og Irland. Stavanger ble klubb nr. 2 og i vårt distrikt kom klubb nr. 4, Akersborg. Siden vokste IW enda mer, først i Australia og New Zealand, men så videre til resten av Europa og så til Asia, hvor vi har størst vekst i dag.


Mange klubber kom til i Norge og ble ofte gitt navnet til den korresponderende rotaryklubben. Den gangen var det greit å starte klubber da mange kvinner var hjemmeværende og klubbmøtene ble derfor holdt på formiddagene.

Først etter 1967 ble ting satt mer i system, felles lovgiving, men med "bye-laws" for de enkelte land tilpasset landets egen lovgivning. Fra samme tid fikk vi valgt vår første internasjonale president, selvsagt var de britiske til å begynne med, men dette har blitt godt fordelt i ettertid over det meste av medlemslandene som per i dag er 101 og medlemsmassen er på vel 100 000.

De fleste klubber møter én gang i måneden. Vanlige klubbmøter varer selvsagt lenger enn en time. På møtene har vi som Groruddalen RK foredrag om aktuelle emner, tre-minutter og egoforedrag.

IWs formål er påvirket av Rotarys: spørsmålsprøve

·      Å fremme sant vennskap

·      Å oppmuntre til personlig hjelpsomhet og tjeneste

·      Å utvikle internasjonal forståelse

 

Hva gjør IW Norge bortsett fra å møtes hver måned? Hvor eller hva er limet vårt? - Vi har våre foredrag, klubbsaker, bevertning og utflukter. I vår klubb har vi en litteraturgruppe, hvor medlemmene velger bøkene og vertinnens navn. Akkurat dette synes jeg har beriket meg. Noen har også "gå-gruppe".


Før vi fikk "fistulaprosjektet" valgte vi på landsplan å være med å bygge ett av husene i den nye SOS- barnebyen i Kandalaksa i Murmansk fylke. Før tiden var omme hadde vi samlet inn vel 900 000 kr! Et fantastisk driv, men også en nedtur til slutt da ikke mange utenfor vår egen lekegrind visste hva vi hadde gjort! Der og da skjønte jeg at skal vi samarbeide med andre store organisasjoner, må vi være likeverdige partnere.

Narkotikahundene våre, mer enn 15 i tallet, viser også samfunnsengasjementet til IW. I Sverige har de fått et nærere samarbeid med tolletaten enn vi har fått. De vet hvor deres hunder er, hva de heter og har IW-merket på seg.


Dette er noe av det vi gjør på landsplan. Men jeg savner det store altomfattende prosjektet som viser oss frem som en stor internasjonal kvinneorganisasjon.

Inner Wheel Norge har kommet med forslag om å jobbe mot kjønnslemlestelse, FGM. Hvis vi kan se kvinners liv, eller mangel på liv, oppfyller vi vårt tredje formål. Internasjonal forståelse er ikke bare å kunne forstå situasjonen til våre Inner Wheel-søstre som lever et helt annet liv enn oss. Vi må ta kvinners liv på alvor. Har kvinner et godt liv, og relativt god helse, har det gode bivirkninger til barn og ektefelle.  I Rotary har dere vært mye bedre på branding, merkevarebygging, enn oss!


Jeg savner HandiCamp sammen med Rotary. – riktignok deres flaggskip, men vi var dyktige både offiserer og matroser. Hadde det ikke vært flyktningkrise under planleggingen av fjorårets leir hadde kanskje vertskapet på Haraldvangen syntes at Rotary var en OK leietaker og ikke gått for mer lettvinte penger fra et mulig asylmottak.

Hvis vi skal fortsatt ha et nært forhold til Rotary, må dere og andre rotaryklubber, vite at vi eksisterer.

At Rotary åpnet opp for kvinner ødela nok en god del for oss. Det var ikke så lett å snakke om oss når Rotary gjerne selv ville ha kvinner som medlemmer.


Magarette Golding

Jeg ønsker meg faktisk et internasjonalt prosjekt med Rotary – ett for å jobbe mot kjønnslemlestelse av små og store jenter, et prosjekt der vi kan være likeverdige partnere. Men å snakke om det er et helt foredrag i seg selv. Rotary jobber i flere land enn oss og har dermed muligheter vi ikke har.

- Margarette Golding var en dame av sin tid som skapte noe som fortsatt er levende, som valgte å bruke det indre hjulet, navet, som symbol. Det som dreier det største hjulet rundt. Ikke beskjedent i det hele tatt – og det skal vi heller ikke være, sa Sissel til sist i sitt foredrag.

 

Neste møte er viet "Groruddalssatsingen 2017-2018." Til å fortelle om det får vi besøk av Synnøve Riise Bøgeberg som er leder av Plankontoret for Groruddalen.

Ansvarlig for 3-minutter den kvelden er det Henning som har.

 

Vel møtt!
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 3. oktober 2017

brexit


Åpning av møtet: Klubbens president Knut Eigil åpnet møtet presis klokken 18:30 og ønsket alle i møtelokalet hjertelig velkommen. Endelig! – etter flere uker med skikkelig høstvær, regn og kaldt, hadde solen vist seg frem denne dagen og gitt oss troen tilbake på at østlendinger ikke er helt glemt av den eller de som styrer været!

(Men i dag, - 4.10 og i skrivende stund, er reget kommet tilbake!)

 

Medlemmer til stede: Det var en nedtur denne gang når det gjelder fremmøte. På siste møte var det i overkant av 20 fremmøtte medlemmer. Denne gang var det kun 14 medlemmer til stede, noe som er veldig flaut, spesielt når vi har eksterne foredragsholdere.

Det er flaut både overfor inviterte foredragsholdere og for de medlemmer som møter. Mest flaut er det for programkomiteen som har invitert en person som tar av sin tid for å gjeste oss med et foredrag, - og så er det under halvparten av medlemmene som gidder å komme. Nå må vi ta oss sammen! - tirsdag kveld er møtedag for Groruddalen Rotary Klubb i tiden fra klokken 18:00 til 19:30.

 

Gjester: Vi hadde to gjester; - kveldens foredragsholder, Ulf Andenæs og Bjørn Bjerkeskaug.

 

Fødselsdager: Ingen av våre medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste at Henning hadde funnet frem noen kort som klubben hadde kjøpt for noen år siden i forbindelse med Polio Plus. Disse hadde han nå tatt frem for salg. 3 pakker kort for kr 100,-. Inntekten av dette salget vil ubeskåret gå til subsidiering av vårens planlagte båttur. Dessuten vil det for fremtiden bli lagt ut rotaryeffekter for salg hver første tirsdag i måneden. 

Det må legges under dette punktet at når det ble oppdaget at presidenten hadde glemt å iføre seg presidentkjedet (- han så det selv!) ble han i lagt en bot på kr 200 som ble puttet på "Snabelgrisen".

 

3-minutter: Egentlig var det Kjartan som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han hadde reist til Trondheim og hadde derfor gitt oppdraget videre til Steinar.


- Hva er fremtiden til Groruddalen RK? - spurte Steinar uten å ha noe egentlig svar. Han var bekymret for klubbens fremtid i og med at på kveldens møte var det kun ett medlem som fortsatt er yrkesaktiv, - resten er pensjonister. Skal klubben overleve fremtiden må vi raskt få inn minst 10 nye og unge medlemmer som i tillegg også er yrkesaktive. I dag kan vi vel nesten ikke regnes som en yrkesbasert klubb, men mer som en seniorklubb. Det er fler som har tenkt i de samme baner. Noe må gjøres, og det må gjøres raskt!

 

Foredraget: Denne gang hadde vi besøk av pensjonert journalist i Aftenposten, Ulf Andenæs som skulle fortelle oss om "Brexit".

Ulf Andenæs har hovedfag i historie og har tidligere arbeidet i Morgenbladet, fra 1977 i Aftenposten der han var korrespondent i London, Wien og Washington. For "fremragende journalistikk og skribentvirksomhet i Hambros ånd" ble han ble tildelt C. J. Hambros pris for journalistikk 1996.


- For å forstå Brexit må man gå tilbake og se på dannelsen av EU og britenes motstand fra nesten første dag, sa Andenæs innledningsvis.

Opprettelsen av EU har røtter tilbake til Den europeiske kull- og stålunionen på begynnelsen av 1950-tallet. Det første samarbeidet i det som etter mange år ble til EU, var særmerket av at det begynte mellom bare seks naboland midt i Vest-Europa, og at det var saklig sterkt begrenset. I 1955 ble det oppnådd enighet mellom utenriksministrene fra de seks land om å ta sikte på en trinnvis sammensmelting av de nasjonale økonomier, opprettelse av et felles marked og en gradvis harmonisering av sosialpolitikken.


Storbritannia ble medlem i EU i 1973, men holdt en folkeavstemning om utmeldelse allerede etter to år. Folkeavstemningen i 1975 resulterte i 67,2 prosent som stemte for fortsatt medlemskap og 32,8 for utmeldelse. Dette illustrerer at Storbritannia i hele sin medlemskapshistorie har hatt et problematisk forhold til EU. De har også blitt oppfattet som "den vanskelige gutten i klassen" av de øvrige medlemmene. Dette ble sterkest markert av statsminister Margaret Thatcher som ønsket pengene tilbake fra EU, og som forhandlet frem britiske særordninger med hensyn til medlemskapskontingent. Storbritannia har også unngått å delta i EU på en rekke områder, slik som den monetære union. De har hele tiden beholdt pundet og justissamarbeidet i og med at de har ikke deltatt i Schengen-samarbeidet.


"Lisboatraktaten" innførte muligheten for utmeldelse i 2007. Likevel er dette første gang den såkalte § 50 skal praktiseres. Dette faktum førte til uenighet mellom Storbritannia og EUs medlemsland, blant annet med hensyn til spørsmålet om hvor raskt § 50 skal iverksettes etter folkeavstemningen. Mens Cameron har ønsket å utsette å "trykke på knappen", ønsker de fleste EU-landene at § 50 skal iverksettes ganske umiddelbart. Når først denne paragrafen iverksettes, vil Storbritannia gå inn i en forhandlingsperiode for utmeldelse. Spørsmålet som stilles er hvilke avtalemessige forhold slike forhandlinger vil resultere i. Mens noen spekulerer i tanken på en sveitsisk løsning med mange sektoravtaler, har andre antydet en EØS-aktig løsning. Dette er for øyeblikket usikkert, og man ønsker ikke å spekulere i utfallet. Et annet spørsmål er om Storbritannia som sådan går i oppløsning ved at Skottland, Nord-Irland (og Gibraltar) løsriver seg fra Storbritannia for å kunne forbli medlemmer av EU. Dette er vel noe mindre sannsynlig.


Takk til foredragsholderen for et meget interessant og opplysende foredrag om en sak og avgjørelse som er meget viktig også for oss her "hjemme på berget"!

 

Neste møte vil bli viet Inner Wheel, Da kommer Sissel H. Michelsen og skal fortelle oss om nettopp "Inner Wheel. Hvem er vi – hva gjør vi?" Det er nok mange av oss som ikke kjenner så godt til denne Rotarys "kvinneorganisasjon".

3-minutterpå dette møtet er det Magne som er ansvarlig for

 

Vel møtt!  
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 26. september 2017

Årsmøte og valg


Åpning av møtet: På slaget klokken 18:30 slo klubbens president, Knut Eigil, på bjellen og åpnet møtet. Han ønsket samtlige i møtelokalet hjertelig velkommen til dette klubbmøte med påfølgende årsmøte og valg.

 

Medlemmer til stede: Det var 21 medlemmer til stede på dette møtet noe presidenten syntes var meget gledelig. Nå er det bare å håpe at fremmøtet vil ta seg opp utover høsten og vinteren.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester denne gang.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer hadde fødselsdag denne gang, til og med på vår møtedag. Vedkommende var til stede og fikk overrakt en flaske rødvin av presidenten. Klubben applauderte og ønsket Marie-Sylvie all mulig lykke videre!

 

Opplysninger på møtet: Klubbens "Grand Lady", PDG Bjørg takket Arne H., Rune og Knut-G. for god assistanse med et for henne stort PC-problem, men et lite problem for de tre "PeC-keterne" som fikk det raskt løst. Dennee handlingen ble derfor belønnet av Bjørg med en seddel i "snabelgrisens" mage. Bjørg opplyste videre at hun ikke ville bli å se på de fleste møtene i oktober da hun til uken skal inn for å få utført en lenge etterlengtet kneoperasjon. Vi ønsker Bjørg lykke til med operasjonen og god og rask rekonvalesens.


På siste styremøte ble det bestemt at klubben skulle gi kr 12 000,- til Polio Plus. Disse pengene skulle tas fra "Konsertfondet". Beløpet er overført og kun få dager senere fikk vår kasserer Magne et pent takkebrev fra Espen Malmberg ved RI´s kontor i Sveits. Brevet kan du lese ved å klikke HER.


I tillegg har vår klubb sendt et brev til Distrikt 2310 om å få NORFO til å betale til RI og Polio Plus en sum på kr. 300 000,-. Bjørg fortalte at dette tiltaket ble tatt opp positivt av guvernøren og han vil i nær fremtid forfatte og sende en slik forespørsel til de rette instanser.  

 

3-minutter: Denne gang var det Marie-Sylvie som hadde ansvaret for kveldens 3-minutter. Hun har tenkt mye på saken om hvordan man kan skaffe klubben nye og unge medlemmer. Har vi en aldersbegrensning opp eller ned, er vi interessert i ikke-etniske nordmenn? Hun har snakket med noen i sitt miljø, men det kan synes vanskelig for de å bli medlem av Rotary blant annet p.g.a. medlemskontingent. Flere av de sender månedlig penger til sine slektninger som har det trang i hjemlandet. Hvordan kan vi håndtere et slikt problem og er vi villige til å legge noe til rette for dem? Viktige og relevante spørsmål som vi så absolutt bør se nærmere på.

 

Foredraget: Dette møtet var lagt opp til "Årsmøte med valg". Presidenten ba om forslag til møteleder og fikk noen forslag.


 1. Valg av møteleder.Henning E. Engh ble ved akklamasjon valgt til det vervet.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. – Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 3. Styrets beretning for 2016-2017. – Den ble godkjent ved akklamasjon.
 4. Regnskap for 2016-2017 med revisjonsberetning. – Den ble godkjent ved akklamasjon.
 5. Forslag til nye vedtekter v/ Egil. – Her skulle det avstemmes om de skal godkjennes som nye vedtekter for klubben. Med noen få bemerkninger, stort sett fra styret, ble klubbens nye vedtekter godkjent. De vil nå bli renskrevet og senere lagt ut på vår hjemmeside.
 6. Valg av styre for 2018-2019. – Her ble følgende klubbmedlemmer valgt ved akklamasjon:

Innkommende president:       Egil Thorstensen.

Sekretær:                               Arne Hessenschmidt

Kasserer:                               Magne Eilertsen

Revisor:                                 Torgeir Dahl.

 

 1. Saker som er sendt inn for behandling innen 14 dager før årsmøtet. – Det hadde ikke kommet noen saker til styret før fristens utløp.

 

Presidenten takket komiteen som har arbeidet med de nye vedtektene; Kjartan, Harald og ikke minst Egil som vel er den som har hatt den største jobben med å tilrettelegge de nye lovene og vedtektene. De ble da også belønnet med en flaske god rødvin. Godt gjort!

Til sist takket presidenten møtelederen for vel utført arbeide og alle møtedeltagerne for et fint og problemfritt årsmøte.

 

Neste møte får vi besøk av journalist i Aftenoosten, Ulf Andenæs, som skal fortelle oss om engelskmennene og deres "Brexit". Dette ordet (et teleskopord av Britain og exit) er en prosess som forventes å føre til at Storbritannia og kanskje også Gibraltar trer ut av EU i 2019 eller senere. Vi kan forvente oss et foredrag om et meget aktuelt tema. - Så det er bare å sette av tirsdag den 3. oktober til rotarymøte på Thon Hotell Linne.

3-minutter den kvelden er det Kjartan som har ansvaret for.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 19. september 2017

Etter valget


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.


Medlemmer til stede: Det var 19 medlemmer til stede denne kvelden.


Gjester: Torfinn Hagen, Onsøy RK, Tommy Hjort, fra Ludviken RK i Sverige og kveldens foredragsholder Johannes Bergh.


Fødselsdager: Asgeir Kvernstad 10.09, Bjørg Månum Andersson 22.09.  Klubben gratulerer med dagen!


Opplysninger om møtet: Ingen spesielle saker som ble tatt opp av presidenten, bortsett fra at Dalles skulle ha holdt 3 min. men var ikke tilstede. Ingen andre påtok seg å holde 3 min. denne gangen.  Temaet på foredraget for kveldens møte var: "Etter valget" ved Johannes Bergh.


Foredraget: Hva husker vi fra valget 2017? Norsk politikk er ikke bare forskjellen mellom høyre og venstre. Etter valget er det blitt flere partier på Stortinget enn det noen gang har vært. Resultatet er også at vi i Norge blir mer og mer likt partisystemet i Danmark.

Alle borgerlige partier gikk tilbake ved valget, men det ble en moderat tilbakegang og de beholdt derfor makten. Det i seg selv var en prestasjon i forhold til tidligere valg. Krf gjorde sitt dårligste valg siden opprettelsen i 1933. Høyre og Frp fikk omtrent samme oppslutning som i 2013, og det er ikke dårlig. Senterpartiets fremgang skyldes hovedsakelig at de vant stemmer på saker i distriktene som er kommet gjennom de siste fire årene. Mot sentralisering er kjernesaken. (Ref. Andøya, politireformen og sykehusnedleggelser.)


Det syntes som om velgerne i Oslo beveget seg til venstresiden i norsk politikk. I Hedmark gikk AP voldsomt tilbake, mens SP frem. Samme trenden så man også i Oppland og Nordland. I Hordaland holdt Høyre og FrP stand i disse fylkene i forhold til 2013. Senterpartiet tok hovedsakelig velgere fra AP, (ref. Andøya) hvor AP går tilbake og SP frem, ref. saken vedr. nedleggelsen av Andøya flystasjon som Sp hadde som fanesak her.


Oppsummering av valget 2017.


1.     Dårlig resultat for Arbeiderpartiet.

2.     Gode resultater for Senterpartiet.

3.     Fragmentering på rødgrønn side.

4.     Borgerlig side holder stand.

Venstre ba folk om å stemme på dem for å komme over sperregrensen i valget 2017. Sperregrensen er på 4%, og denne grensen er fremkommet som ett kompromiss blant partiene. FrP ønsker å heve denne grensen til 6 – 7 %, mens de mindre partiene ønsker en lavere prosentsats. Valgordningen er ikke 100% proporsjonal.

Når det gjelder forhåndsstemmer, som i dette valget var høyere en noen sinne, øker ikke valgoppslutningen nevneverdig.  De sosialdemokratiske partier har en utfordring i dagens samfunn.


Neste møte: er "Årsmøte og valg". Alle klubbens medlemmer har fått tilsendt de nødvendige papirer pr. e-post og det oppfordres til at disse blir lest og sett gjennom før årsmøtet. Det er også viktig at medlemmene møter for dette er den måten den enkelte kan være med på å bestemme veien videre.

3-minutter på dette møtet er det Marie-Sylvie som er ansvarlig for.


Vel møtt!

 

Referent: Arne Hessenschmidt


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 12. september 2017

den såkalte "arabiske våren" i egypt


Åpning av møtet: I stedet for vår president Knut Eigil var det innk. president Terje som åpnet møtet ved å slå et kraftig slag på klokken for deretter å ønske samtlige i salen hjertelig velkommen.

 

Medlemmer til stede: Det var kun 16 medlemmer til stede på dette møtet. Det var riktig nok ett medlem mer enn på siste møte, men dette er for dårlig! Vi er 32 medlemmer i klubben så det burde forventes av oss at det i hvert fall møter 20-25 medlemmer på møtene.  

 

Gjester: Ingen gjestet klubben denne kvelden.

 

Fødselsdager: Det var ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Innk. president, Terje, opplyste at på siste styremøte var det blitt bestemt at inntekten fra loddsalget 2017-18 skal gå til "End polio Now". Det hadde også blitt bestemt at kr 10 000,- blir overført fra ”konsertkontoen” til årets ”Polio Pluss kampanje”.  

 

3-minutter: Det var Torgeir som var ansvarlig for 3-minutter, men han var dessverre ikke på møtet så av den grunn ble denne posten strøket. Husk; er du forhindret fra å holde 3-minutter så forsøk å få en annen av klubbens medlemmer til å ta den for deg. I alle fall - gi beskjed om at du ikke kan!

 

Foredraget:Den såkalte arabiske våren i Egypt” var tittelen som vår egen Kjartan hadde satt som tittel på sitt foredrag. Kjartan har litt kjennskap til Egypt i og med at han har en svigerdatter som er fra Israel. Han har derfor vært flere ganger besøkt Israel og også besøkt Egypt som turist. Hans erfaring fra Egypt er begrenset, men inntrykket fra den gang i 2005 var at landet virket tilsynelatende velfungerende.

“Den arabiske våren”, først kalt ”opprøret i den arabiske verden” i 2011, er et vidtrekkende opprør i den arabiske verden med formål om å skape omfattende endringer i de arabiske land. Opprøret ble utløst av Jasmin-revolusjonen i Tunisia vinteren 2011.I Egypt startet den egyptiske revolusjonen i januar 2011. Protestanter fra flere folkegrupper tok del i de massive demonstrasjonene mot det tretti år lange styret til president Mubarak. Tahrirplassen, i sentrum av Kairo, ble den sentrale møteplassen for demonstrantene. 100 000 mennesker jublet for det de, sammen med en stor opinion i den vestlige verden kalte ”den arabiske våren”. Men hva mente de ca. 80 millioner egyptere som ikke var på Tahrirplassen? Opprøret ble jo i stor grad støttet av presse og mange politikere i europeiske demokratier. Det var ikke mange advarende røster å høre, heller ikke fra noen av universitetene. Og resultatet? – det fikk jo vite etter hvert. Den 11. februar 2011 gikk Hosni Mubarak av som president i Egypt, og ledelsen for Egypts militære styrker overtok makten.

Den arabiske våren har ført til at enkelte autoritære regimer har falt, og demokratiske styresett er innført, med frie flerpartivalg og folkevalgte statssjefer. I andre land har demonstrasjoner ført til at regjeringer eller regjeringssjefer er avsatt eller har gått av. Mens enkelte av landene i regionen har hatt en viss demokratisk tradisjon, med partier og interesseorganisasjoner, har de fleste et svakt sivilt samfunn, med få – og oftest nystartede partier og uavhengige medier. Dermed er grunnlaget for utvikling av et demokratisk styre med reell folkelig deltakelse og uavhengige kontrollmekanismer begrenset, og det er reist frykt for den videre utvikling etter den innledende fasen, hvor diktatorene ble tvunget til å gå. Det er en akademisk-politisk diskusjon om hvorvidt disse hendelsene er å anse for revolusjoner, eller mer begrensede opprør mot sittende regimer, blant annet begrunnet i at statsapparatet – herunder de militære strukturene – i hovedsak består, med unntak av Libya.

Vi fikk høre et meget opplysende og flott foredrag av Kjartan om et tema som vel ikke på noen måte er avsluttet på lang tid. Etter foredrager ble det en fin meningsutveksling og replikker mellom foredragsholder og medlemmene.

 

Vil du lese mer om dette tema kan du gå inn på en av disse to linkene. Wikipedia  eller Store norske leksikon


Neste møte har programposten tittelen “Etter valget” og det er Johannes Bergh som skal fortelle oss om det. Det ble jo et valg som var greit for noen og litt mer ugreit for andre så dette kan jo bli meget interessant. Johannes Bergh er leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning og var tidligere prosjektleder for lokaldemokratiundersøkelsen ved samme institu

3-minutter den kvelden er det Dalles som er ansvarlig for.

 

Vel møtt!  
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 5. september 2017

diskusjonsmøte: hvor går rotary?


Åpning av møtet: Klubbens president Knut Eigil åpnet møtet på vanlig måte og ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen til dett første møtet i september.  

 

Medlemmer til stede: Det var dessverre kun 15 medlemmer til stede denne kvelden. Det syntes presidenten var dårlig, særlig med tanke på at programmet skulle handle om klubben og om hva vi medlemmene vil med klubben videre. (Skjerpings folkens!)

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Det var heller ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Presidenten referert kort fra siste styremøte og fortalte at det er bestemt at referatene fra disse heretter vil bli sendt til hvert enkelt medlem pr. E-post. Sekretær vil gjøre dette snarest, så følg med i innboksen din!

Kjartan fortalte at han hvert år oppgraderer en minnepinne som inneholder mesteparten av klubbens korrespondanse og annet materiell. Alle klubbens avtaler er også å finne på denne minnepinnen. Alt dette finnes i en grønn ringperm som oppbevares i vårt arkivskap.

Det som Knut-G. har på sin PC som gjelder hjemmesiden sammen med annet relevant rotarystoff skal også legges på en egen minnepinne og overleveres sekretæren.  

 

3-minutter: Det var ikke satt opp obligatorisk 3-minuttertl dette møtet.

 

Foredraget: Dette møtet var bestemt skulle være et diskusjonsmøte om hvor vi vil at klubben skal gå videre, om hvordan klare skaffe nye, og helst litt yngre, medlemmer.

Til dette hadde PDG Arne P. sagt seg villig til å innlede med tittelen ”Hvor går Rotary?” og sa med en gang at dette er egentlig et meget stort tema. I starten var jo Rotary noen få yrkesaktive menn som startet en klubb hjemme hos hverandre for å bli kjente og lære litt om hverandres yrker. I årenes løp har dette utviklet seg veldig og i 1991 ble det også adgang for kvinner å bli medlem av Rotary. Dette hjalp til at organisasjonen internasjonalt fikk et medlemsløft.

Innlederen var opptatt av hvordan vi kan få fler til å søke seg til Rotary. Det er jo kjent at i de fleste klubber blir gjennomsnittsalderen på medlemmene raskt høyere. Arne var jo som kjent sjef for Krigsskolen i sin tid og var den som først tok opp en kvinnelig kadett til skolen. Hun er i dag fortsatt i Forsvaret, er bosatt på Elverum, er medlem i Alvarheim RK og er snarlig påtroppende guvernør for distrikt 2305.

Rotary skal være en klubb og et møtested for alle i samfunnet. Vi må gjøre vårt ytterste for å integrere våre nye landsmenn til å bli medlemmer. Spesielt vi i Groruddalen RK som holder til i et område med mange mennesker med annen etnisk bakgrunn. Hva med rotaractere? Hva med å slå sammen rotaractklubber med vanlige rotaryklubber. Det er sjelden at rotaractere går over til vanlig rotaryklubb!

Vi har et stort prosjekt i Riga, men vi bør vel også forsøke å finne et prosjekt som ligger i vårt nærmiljø. Vi får jo en gylden sjanse til å få vite mer om det når vi i oktober får besøk fra Groruddalssatsingen. Det er viktig å få med flesteparten av medlemmene til å gjøre en innsats, få de til å føle mer på fellesskapet i klubben på samme måte som de ”gamle traverne” gjør. Vår ”nestor” var også overbevist om at det også ligger veldig mye skjult kompetanse i en hver rotaryklubb, og ikke minst i det enkelte rotarymedlem. Hva med om Rotary fikk til et samarbeid med NSB for å få ryddet noen linjestrekninger for småskog og kratt slik at passasjerer og turister fikk se landet vårt og ikke kjørte i en grønn tunell! Eller hva med et samarbeid med Oslo kommune om å legge en avgift på alle kaffekopper av papp eller plast, for så å la arbeidsledige få et lønnet arbeid med å plukke søppel i Oslo By!

Det er også viktig å få Distriktet og klubbene mer interessert i Rotary Foundation. Her er det mye penger å hente. NORFO  ”sitter” på en stor pengesekk, som de vel nesten ikke vet hvordan de skal bruke opp!

Til sist kom Arne med et aldri så lite hjertesukk. Et hjertesukk han helt sikkert ikke er alene om. Han vil ha tilbake Rotary Norden i papirutgave og vil gjerne lese Guvernørens månedsbrev på samme måte som tidligere, og han har tatt meget godt vare på siste utgave Norsk Rotary Årbok. I den kan han lese om Rotary, om distrikter og om medlemmer, selv om det er .

Det ble etter dette en meget fin og konstruktiv diskusjon og meningsutveksling medlemmene imellom.

 

Neste møte skal Kjartan fortelle oss litt mer om ”Den såkalte Arabiske våren i Egypt”. Dette var et opprør som startet for alvor i januar 2011, da tusenvis av demonstranter marsjerte i gatene i Kairo i protest mot Hosni Mubaraks 30-årige autoritære regime.

3-minutter den kvelden er det Torgeir som har ansvaret for.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 29. august 2017

ulv i østmarka


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet ved å slå på klokken og ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.   

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede.

Gjester: I tillegg hadde vi tre gjester. Først må nevnes kveldens foredragsholder, Tarjei Berg. Dernest presidenten i Oslo Nord RK, Unni Steinsrud og til sist, Tommy Hjorth fra Ludviks RK i Sverige.

Fødselsdager: Ingen med fødselsdag i kommende uke. 

Opplysninger på møtet: Presidenten minnet oss om klubbens årsmøte den 26. september. Det er nå sendt ut e-post til alle medlemmene om dette og med frist for innsending av saker som eventuelt skal tas opp på møtet.

Presidenten i Oslo Nord RK, Unni Steinsrud hilste fra sin klubb og kom med et forslag om ikke våre to klubber, kanskje også sammen med noen fler klubber i "Dalen", kan forsøksvis få til et samarbeid med hensyn til møteprogrammer. Vi kan f.eks. besøke hverandre de gangene vi har helt spesielle programmer. Hun kom også med forslag om hva med å invitere de i seniorklubber til vårt møte i Stovner kirke. De må i så fall bli hentet og brakt tilbake av noen av medlemmene. 

3-minutter: Det var Terje som tok seg av 3-minutter denne kvelden. Han minnet oss om Dr. Martin Luther King som den 28. august 1963 var blant lederne av det såkalte «Big Six», de seks store borgerrettsorganisasjonene som var medvirkende til organiseringen av Marsjen til Washington for arbeid og frihet. Her holdt han den legendariske talen; "Jeg har en drøm……." Demonstrasjonsmarsjen, og særlig Kings historiske tale, bidro til å plassere borgerrettighetene helt øverst på den liberale politiske agendaen i USA og lettet gjennomslaget for å vedta "Loven om borgerrettigheter i 1964", en lov som det dessverre ser ut til at president Trump ikke ser så alvorlig på. Bjørg og Terje deltok på Rotary Convention i Atlanta i år. Der hadde datteren til King, Bernice King, holdt en tale som tok opp de samme tankene som faren.

Foredraget: Kveldens foredragsholder var Tarjei Berg. Han er en entusiastisk friluftsmann og forkjemper for vår ville fauna, spesielt ulven. Berg er fra Lørenskog og bruker Østmarka gjennom hele året, enten på sykkel eller ski. Han har gjennom fem år syklet omlag 8000 km og gått 3000 km på ski i leting etter ulv og gaupe. På alle disse årene har han ved selvsyn sett ulv en eneste gang, da i 3 sekunder på Losby Gods.

Ulven er et utrolig og myteomspunnet dyr. Enten så elsker man denne skapningen eller så hater man den. Ulven jakter som regel alene eller sammen med en tispe og jaktbyttet er for det meste elg eller hjortedyr. En voksen ulv veier om lag 30-35 kilo og den kan lett spise 10 kilo i ett måltid.

Når ulven tar mange sauer så er det på samme måte som når vi besøker et spisested hvor det serveres koldtbord. Vi fråtser og tar som regel mye mer mat på fatet enn vi orker. Ulven "overskuddsdreper" sauen fordi den bare står der og sjelden løper av garde. (Derfor; Dum som en sau)? Ulven beveger seg raskt over store og lange distanser. Den kan bevege seg fra Østmarka til Liertoppen og tilbake til Østmarka i løpet av en enkelt natt.

Hvorfor er det ulv i Østmarka? Først og fremst for at den er beskyttet av loven; "Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold". En annen sak er den store flatehogsten som har funnet sted i senere tid sammen med rettet avskyting gjennom lang tid. Mange kommer fra Sverige og Finland, ja sågar fra langt inn i Russland har det kommet ulver østover.

Er ulven farlig? Nei, det er den ikke! Når du går i skogen så ser du sjelden eller aldri ulv, men den ser deg.! – Og den stikker av garde. Den er meget sky. I tidsrommet 1980-2017 var det om lag 1400 ulv i landet og ingen angrep på mennesker. Derimot ble 130 hunder drept. I samme tidsrom ble 8 mennesker drept av hund og 5000 bittrelaterte skader ble innrapportert til legevakten.

Ulven er en sosial dyreart, som lever i adskilte territorier. Det er lite overlapping mellom revir, som markeres med duftstoffer fra urin, ekskrementer og poter og med lyd ved uling.

Revirene i Skandinavia er cirka 500 til 2 000 kvadratkilometer store, og flokkene som lever her kan varere fra tre til rundt ti individer, som er i slekt.

Ulvene blir normalt kjønnsmodne i sin andre vinter, når de nærmer seg toårsalderen. I Skandinavia er det som regel bare lederparet som får valper. Parringstiden er fra februar til mars og valpene blir født i månedsskiftet april-mai, omtrent 63 dager etter parring.

Neste møte vil etter planen være et diskusjonsmøte. PDG Bjørg og Arne P. spør "Hvor går Rotary?" Dette vil være et møte hvor vi alle kan komme med våre oppfatninger, meninger og ønsker om hvor og hva vi vil med Rotary som helhet og hvordan vår klubb skal komme seg videre. Hva vil vi med klubben og hvordan få til et godt indre liv sammen!

3-minutter var det Bjørnar som egentlig skulle ha. I og med at han har meldt seg ut vil det ikke bli noen obligatorisk 3-minutter på dette møtet. Er det allikevel en eler annen som har lyst så er det bare å gi beskjed til Fremmøtekomiteen ved ankomst. det

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________


MØTET 22. august 2017

presidentens møte


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet ved å slå på klokken presis halv syv og ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen.  

Medlemmer til stede: Det var 20 medlemmer til stede denne kvelden, en fordobling fra forrige møte.

Gjester: Ingen gjester denne gang.

Fødselsdager: Det var heller ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke.  

Opplysninger på møtet: Presidenten fortalte at det var kommet e-post fra Ola Johan hvor han ba om å bli entlediget fra klubben pga mye reiser til utlandet. Han syntes ikke det er noe kjekt å være med i klubben og ikke kunne bidra slik han helst vil. Det er i etter tid blitt enighet om at han fortsatt skal stå som medlem av klubben, uten spesielle verv, inntil situasjonen blir bedre.

Som leder av "Konserten 2018" og medlem av TRF/Økonomikomiteen hadde Terje noen opplysninger å komme med;

1. Til vårt store arrangement,"Konserten 2018", er det nå fastsatt en dato. Den vil bli avholdt i Stovner kirke den 24. april 2018. Vederlag til Magnolia Jazzband er avtalt,  - samme rimelige pris som tidligere. Vi er for øvrig helt avhengige av å få sponsorer for at det skal bli et "greit" overskudd av arrangementet. De fleste i klubben vil få små eller store oppgaver i forbindelse med konserten og Terje forventer at alle klubbens medlemmer stiller helhjertet opp om dette viktige tiltaket.

2. Lutefiskaften vil bli avholdt på Engebret Café den 14. november kl. 20:00. Det vil være anledning å møte f.eks. én time tidligere for å kose seg litt i baren. Prisen vil bli den samme som i fjor, - kr. 535 pr. person! Drikke kommer i tillegg. Det er reservert 16 plasser, men lokalet kan ta 20. Her håper komiteen at det blir fullt.

3. Terje var veldig indignert og sinna pga "Johaug-dommen"! Han mente den gikk over alle støvleskaft. Her kan man slett ikke snakke om doping i ordets rette forstand. Det var et menneske som trengte medisinsk hjelp med en akutt tilstand. Han regner med at noen i "systemet" tar skikkelig til orde slik at det vil bli et etterspill.

Håkon fortalte en litt artig "Molbo-historie" fra i sommer. Han hadde kjørt gjennom Gøteborg by på vei hjem til Norge. Gøteborg har bomring på samme måte som mange andre byer, (også Norge!), men de har i tillegg innført såkalt "rushtidsavgift". Håkon tenkte ikke så mye på akkurat det, men en tid etter hjemkomst fikk han et brev fra Gøteborg kommune med krav om ubetalt avgift på svenske kroner 9,- Smilende gikk han gått for å betale og hadde blitt avkrevd norske kroner 8,90 etter den dagens kurs! (Får håpe han slapp å betale kr 75,- i gebyr for bankgiro!)

Presidenten opplyste til de som sitter i styret at det avholdes styremøte mandag 28. august kl. 12:00 hjemme hos presidenten. Alle impliserte har fått e-post med innkalling tid, sted og tidspunkt og de nødvendige papirer. 

3-minutter: Det ble ingen 3-minutter denne gang.

Foredraget: Denne kvelden var det "Presidentens møte" i tillegg til at komiteene skulle fortelle om hva de så langt har gjort og hvilke planer de har videre.

Presidenten mente at Programkomiteen har gjort et flott arbeid med høstens og vårens programmer. Det tegner til å bli mye spennende i tiden fremover. Presidenten er også veldig opptatt av det indre liv i klubben, at vi får beholde det gode miljøet vi har, ja kanskje til og med kan forbedre det. Hans tema kan sammenfattes til: Samhold og Sammenkomster. Det hadde vært fint om vi kunne fått litt mer tid til å snakke sammen. Ikke bare på møtene, men kanskje også privat.

Samfunn- Yrke og Ungdomskomiteen med leder Kjartan har hatt noen "møter" pr. e-post.

1. De har diskutert RYLA hvor de regner med at vi sender en representant fra vår klubb slik som tidligere. Kunne det være en idé å få en eller fler av de ungdommene som tidligere har deltatt på RYLA til å komme og fortelle om hva de fikk ut av kurset?

2. Stipendet til "Beste Elev" ved Bjerke vg skole vil fortsette som tidligere. (Dette beløpet er nå bestemt skal økes til kr 5 000,-)

3. I samarbeid med Frivillgsentralen på Stovner vil Dagravning fortsette som tidligere. Pr. i dag er det kun 4 (3) av klubbens medlemmer som er med på dette opplegget. Det er så absolutt plass til fler av klubbens pensjonister som kan avse halvannen time en dag i uken. Det er en vinn vinn-situasjon som ikke koster klubben en eneste krone, samtidig som den enkelte får etterlengtet mosjon! Meld deg på‼!

4. Komiteen har også diskutert opplegg om ny rotaractklubb i vårt område, men her er det vel lite trolig at vi vil ta det store initiativet.

Internasjonal komité ved leder Harald informerte om vårt Riga-prosjekt som nå har vart i om lag 15 år. Prosjektet vil fortsette videre med støtte til drift av Dagsenteret. I tillegg støtter vi en tur med barna når representanter fra klubben er på besøk i Riga, samtidig som man har en middag med de ansatte. Utgifter til tur med barna og middag med de ansatte deles heretter sammen med Bryn RK.

Vi støtter også én elev med midler til utdannelse. Vedkommende skal være ferdig til neste vår. 15 års engasjement i dette prosjektet er lang tid og man bør kanskje diskutere om hva man skal gjøre fremover.

Det er nå avtalt en ny 3-årsperiode sammen med Bryn RK. Den vil vare i tidsrommet 2018-2020. Dette utløste en del diskusjon da det ble hevdet at denne avtalen muligens ikke har vært drøftet eller gjort godt nok kjent på noe klubbmøte. Det kom også frem at stipend til enkelte elever, utflukt med barna og middag med de ansatte er helt greit. Derimot er det ikke greit, eller i samsvar med Rotarys formål, at en enkelt rotaryklubb er med å drifte en annen humanitær organisasjon med penger.

TRF/Økonomikomiteen ved leder Bjørg redegjorde for hva de har gjort og planer fremover.

1. Klubben må vær TRF-sertifisert for å kunne nyte godt av tilskudd. Det er primært presidenten som må ta dette "kurset". Nytt kurs er berammet til 27. september d.å.

2. I følge klubbens strategiske plan skal det utarbeides søknader til District Grant, Global Grant og evt. fra Tiltaksfondet (NORFO). Når det gjelder Global Grant vil det nok ikke være noen mulighet med bidrag da de ikke gir støtte til allerede igangsatte prosjekter.

3. Viktig å sikre økonomisk balanse i klubben. Her er vi godt i gang med ny konsert, men bør også forsøke finne andre aktiviteter. Tar gjerne i mot forslag til InterCity-møtet vi skal arrangere den 24. oktober på Thon Hotell Linne. Alt er i orden med lokaler og servering.

4. Når det gjelder "End Polio Now" er det viktig å finne nye inntektskilder. Det er et "bestemt" ønske at hver rotaryklubb i hele verden betaler inn US$ 100 pr. medlem i år. Klarer Rotary å samle inn 50 millioner dollar har Bill Gates lovet å matche det beløpet med 450 millioner dollar!

Bjørg og Terje har vært så elskverdige å gi et maleri som er malt av Ellen Juel og har tittelen "Flyktningekvinner". Det er ment å loddes ut både på InterCity-møtet i oktober og konserten i april neste år for å gi inntekt til "End Polio Now".

Magne minnet om "Annual Fund". Pr i dag er det om lag halvparten av medlemmene som er med på den. Det er en avtalegiro som er på minimum kr 50,- pr. måned. Årlig beløp blir oppgitt slik at det trekkes fra på selvangivelsen. "Grasrotandelen" er et annet opplegg som en del av klubben medlemmer er med på. Her går en liten del av spilleinnsatsen i Norsk Tipping til klubben hvis man har bestemt at GRK skal være mottaker av. Dette gir pr. i dag klubben en årlig inntekt på om lag kr 8 000,- Veldig enkelt å melde seg inn.

Som tidligere nevnt er vi avhengige av gode sponsorer til konserten neste år. I den forbindelse mente Arne P. at kanskje Bydelsutvalget kanskje kunne være interessert i å være med som sponsor. Nå er det jo mange som flytter ut av Groruddalen så hvorfor kan ikke bydelen være med å betale litt for en fin musikalsk opplevelse både for etnisk norske og innvandrere?!

Neste møte får vi besøk av Tarjei Berg som vil fortelle oss om "Ulv i Østmarka". Dette er jo et høyst aktuelt tema i dag hvor vi faktisk har en ulvestamme rett "utenfor" stuedøren vår. Møt tallrike opp og hør dette spennende foredraget.

3-minutter den kvelden er det Rune som er ansvarlig for.

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 15. august 2017

søking etter informasjon i RI og distriktets systemer


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.

Medlemmer til stede: Det var 10 medlemmer til stede denne kvelden, - ikke mye å skryte av!

Gjester: Det var ingen gjester til stede på kveldens møte.

Fødselsdager: Kolbjørn hadde fødselsdag den 13.08. Klubben gratulerer deg med dagen!

Opplysninger om møtet: Ingen spesielle saker som ble tatt opp av presidenten, bortsett fra at Rune skal holde 3-min. istedenfor Terje, og at kveldens program var: "Søking etter informasjon i RI og Distriktets systemer" v/ Kjartan og Rune.

3-minutter: Rune tok for seg en artikkel i bladet Illustrert Vitenskap om hvordan genetikere aler frem superdyr. Han viste frem ett bilde av "Belgisk blå" i nr. 12/2017, hvor man fikk se hva genmanipulering kan gjøre med dyr. Dette ene og alene for å fremskaffe mer kjøtt.

Deretter gikk han tilbake til en artikkel i nr. 9/2017 om «Ditt nye hjerte banker i en gris». Forskere har i dag for første gang skapt et foster som inneholder celler fra både griser og mennesker. Dette er gjort ved en av tiårets største oppdagelser innen bioteknologien, gensaksen CRISP-Cas9. Med denne kan forskere målrettet slette gener i grisens celler. Gjennombruddet har møtt massiv motstand da enkelte mener at forskernes metoder vil føre med seg marerittaktige scenarier. Motstandere frykter at griser får intelligens som mennesker.(!?) Han viste deretter frem et bilde fra artikkelen på hvordan et slikt genmanipulert vesen kunne se ut. Spørsmålet er vel - hvor vil dette ende? Den som lever får se. Interessant og skremmende!

Foredraget: Kveldens foredrag var en gjennomgang om hvordan man bruker data for å søke etter informasjon i Rotary sine arkiver, og se hva de enkelte medlemmene er oppført med av informasjon. Ikke all informasjon er tilgjengelig for alle, men det finnes måter og rettigheter for enkelte i klubben til å fremskaffe informasjon fra systemet. Kjartan hadde laget et greit og informativt skriv om hvordan komme inn i systemene. Han gikk i gjennom innlogging både på «Medlemsnett» og «My Rotary». 

Det kom forslag fra klubbens medlemmer at han delte dette med alle i klubben og ville sende dette ut som egen e-post. For undertegnedes del hadde jeg mye mere utbytte av denne informasjonen enn 3 timer kurs på Hønefoss tidligere i sommer.

Det var synd at både Halvor og Knut Georg ikke var til stede for de kunne ha bidratt med ytterligere informasjon om systemene. En tanke er at dette temaet kanskje kan gjentas.

Neste møte er "Presidentens møte" og da skal Knut Eigil fortelle mer om hva han har lagt opp til i det kommende år og hva han forventer tilbake av de forskjellige komiteene og av klubbens medlemmer.

Ansvarlig for 3-minutter på det møtet er det Ola Johan som har.

Vel møtt!

Referent: Arne Hessenschmidt


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 8. august 2017

summemøte


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte. – Nå er jo "høysommeren" over, mente han og syntes ikke at denne sommeren har vært noe særlig varm. Det blir nå også raskt mørkere for hver dag. Vi får sette vår lit til at vi får en "Indian summer" i slutten av august eller i september. 

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede denne kvelden. Greit nok det; - det er tross alt sommerferie og våre to siste møter har vært såkalte summemøter. Men til neste tirsdag begynner våre "ordinære" møter med oppsatte programposter og da forventes det at møteprosenten går skikkelig opp!

Gjester: Ingen gjester denne kvelden.

Fødselsdager: To av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. Steinar (73) og Egil (67) har begge fødselsdager den 9. august. Klubben gratulerer dere begge!

Opplysninger på møtet: Presidenten ønsket Harald spesielt velkommen til møtet etter en tids sykdomsperiode.

Presidenten fortalte at han hadde vært på møte i Oslo Nord RK og "luftet" tanken om et mulig samarbeid om neste semesters programmer. Det viste seg at den ideen hadde også Oslo Nord vært inne på. Dette kan gjøre at vi, en gang i blant, får besøk av Oslo Nord og at vi besøker de når klubbene har litt spesielle programposter.

Kjartan hadde en gladmelding; - han hadde etter mye frem og tilbake med det berømmelige Brønnøysund-registeret endelig fått klarsignal om at Arne H., i tillegg til Magne, nå har signaturrett for klubben. Han ønsket Arne H. lykke til med vervet som klubbens sekretær og sa at hvis det var noen problemer med "Brønnøysund" var det bare å spørre; -"nå kan jeg det meste om irrgangene der" avsluttet Kjartan.

Vi fikk også vite at Bjørnar (Brændeland) dessverre har meldt seg ut av vår klubb på grunn av helseproblemer. De siste par år har han slitt med svekket immunsystem og oversensibilitet for stress. Dette har hindret ham i å stille opp og han finner det utelukket å være med i vår klubb for bare å "skumme fløten" uten selv å kunne bidra. Han finner det derfor riktig å trekke meg ut av Rotary inntil videre. Vi ønsker Bjørnar all mulig god bedring, - og hvis han finner det for godt, så vet han hvor vi finnes!

3-minutter: Ingen fastsatt 3-mnutter denne gang.

Foredraget: Som leder av Distriktets komité for Medlemskap og Klubbutvikling fortalte PDG Bjørg fra møtet de hadde hatt den 7.august. Medlemskap og klubbutvikling er ikke noe som Distriktet kan gjøre, det må skje, og skjer i hver klubb.

Det er tre områder som Guvernøren og komiteen er opptatt av. Det første er Klubbutvikling, det andre er Medlemsattraksjon og det tredje er Medlemsengasjement. Det er laget strategier for disse tre områder og de er rettet mot klubbene for å påvirke og medvirke klubbenes arbeid på områdene.

Klubbutvikling. Alle klubber sliter med å holde på medlemmer og med å få nye og ikke minst yngre mennesker til å bli medlem i Rotary. Det er viktig at det brukes litt tid i klubbene for å få en egen strategiplan. Det er stor diskusjon om prosjekter, om midler (penger) i de fleste klubber. I så henseende er vi veldig heldig; vi har allerede en slik plan for perioden 2016-2018 selv om alt ikke enda har falt på plass. Alle klubber bør ha en komiteleder for medlemskap/ klubbaktiviteter. En annen meget viktig sak er å gjøre Rotary mer synlig, både nasjonalt og lokalt.

Medlemsattraksjon. Det skal være attraktivt å være medlem av Rotary. Vær stolt og bruk det synlige beviset, rotarynålen (logoen), i det daglige. Distriktet har satt seg det mål; å chartre minst en ny klubb i dette året med medlemmer under førti år. Kanskje det kunne være en "Business Club", en klubb for og med forretningsfolk som kan diskutere og drøfte forretning og nettverk slik det opprinnelig var fra starten av. Hva med å finne tilbake tidligere rotaractere og få de med å lage en ny rotaractklubb? Det er et stort mål å få fler kvinner med i Rotary og et mer mangfold enn de er i dag. I vår del av Oslo er det jo en god del med en annen etnisk bakgrunn. Oslofjord St. Halvard RK arbeider med å få laget en "Rotary Social Event Club".

Medlemsengasjement. Det er ikke slik å forstå at man nå ønsker å bli kvitt de eldre. Nei tvert i mot! Det er et mål at hver enkelt klubb tar vare på et stabilt medlemskap og samtidig forsøker å forbedre det med minst en prosent. Det er et mål at minst 50 % av medlemmene i en klubb skal være registrert i "My Rotary".  Det er en unik måte både å få informasjon og følge med og på den måten føle man blir en del av det store internasjonale medlemskapet på 1.2 millioner medlemmer i over 200 land i 34 000 klubber! Klubbene må fokusere mer på sine aktiviteter; hva de gjør av sosialt og humanitært arbeid. Dette for å vise det enorme mangfoldet og den enorme humanitære innsatsen som Rotary gjør totalt. Nye medlemmer ha en mentor (fadder) som tar vare på de i klubben i den første tiden slik at de finner seg bedre til rette. Det er trist og leit at nye medlemmer blir tatt opp for så å "seile sin egen sjø" og til sist etter en kort tid slutter.

Ser vi på vår strategiske plan så inneholder den stort sett alle disse punktene, men som tidligere nevnt så er vel ikke alle punktene oppfylt. I hvert fall ikke enda!

Etter Bjørg sitt flotte innlegg ble det en god og fin dialog med innlederen og ikke minst klubbens medlemmer seg i mellom.

PS. En sak som kom opp var at årets guvernør for vårt distrikt vil kommunisere med oss på Facebook. Det er det ikke alle som synes særlig om. Det er ikke alle som er på, vil være på eller forstår så mye av Facebook og andre "nymotens" sosiale medier. Veldig mange vil ha tilbake "Guvernørens månedsbrev" slik vi er vant til. Det er vel ikke verre enn at det som guvernøren skriver på Facebook kan sammenfattes til et månedsbrev og legges ut på Distriktets hjemmeside?

Neste møte vil bli holdt på Thon Hotell Linne og da skal Kjartan og Rune fortelle og opplyse oss om hvordan vi kan "søke etter informasjon i RI og Distriktets systemer". Det kan bli interessant for det er nok dessverre mange som verken kan eller bruker disse hjemmesidene. Det er veldig mye fin og relevant informasjon å finne der hvis man setter seg ned og utforsker sidene lite grann.

Det er Rune som også i tillegg skal ha den obligatoriske 3-minutter.

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________


MØTET 1. august 2017

summemøte


Åpning av møtet: For første gang i det "nye" rotaryåret var det vår nye president Knut Eigil som åpnet møtet ved å slå på klokken presis 18:30.  Han ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til dette første møtet etter sommerferien.  

Medlemmer til stede: Det var 12 medlemmer til stede på møtet.

Gjester: Vi hadde en gjest; Aase Lien, som ble ønsket velkommen og klappet for.

Fødselsdager: Ingen medlemmer med fødselsdag i kommende uke, men det var mange i juli. Hele fem av klubbens medlemmer har hatt fødselsdager i forrige måned og de var: Kjartan den 10. - Arne H. den 11. – Kari-Anne den 14. – Napoleon den 17. - og Reidun den 24. Hver enkelt av dere har herved fått klubbens gratulasjoner på etterskudd! 

Opplysninger på møtet: Presidenten har vært i kontakt med Oslo Nord RK for om mulig i første omgang å få til et samarbeid når det gjelder møteprogrammene. Det kan kanskje være en tanke å samarbeide her med tanke på å få flere til å komme når vi har interessante foredragsholdere. Er jo flaut når det møter kun 10-12 medlemmer på disse møtene.

Terje har dessverre ikke fått inn så mange svar som ønskelig i forbindelse med spørsmål om konsert også til neste år. Stovner kirke er interessert, det samme er Magnolia Jazzband og klubbens styre. Etter en uformell håndsopprekking på dette møtet viste det seg at samtlige var for en slik konsert. Det gjør ar Terje går i gang med forberedelser og arbeid for å få til ny konsert 24. april 2018. Denne gang vil han at alle i klubben gjør en innsats og at det i tillegg kommer noen fler medlemmer på selve konserten enn det gjorde i år!  

Erling opplyste at "Guvernørbesøket", som er berammet til den 7. november, vil bli flyttet til den 28. november. Utenom det så er håpet at det ikke skal bli så mange forandringer. Programmet for første halvår 2018 begynner også å ta en viss form, men det er enda en del datoer å fylle. Det er tillatt å komme med forslag og/ eller ønsker!

PDG Bjørg fortalte at hun er satt til å lede komiteen for Medlemskap og Klubbutvikling i Distrikt 2310. Denne komitéen skal ha sitt første møte på mandag 7. aug. og vi vil få et resymé på vårt neste klubbmøte. Hun ba oss om å tenke litt over va som kan gjøres i klubben og ikke minst fra det enkelte medlem for å få fler medlemmer og utvikle klubbene videre.

Som koordinator for "End Polio Now" i Zone 16 er hun også opptatt av at vi skal overholde vårt langsiktige mål; å betale inn US$1500 for hvert år i perioden 2016-2018. Det er jo klubbens vedtatte handlingsplan av 22. des. 2015. Blir dette gjort i samtlige av verdens klubber og Rotary klarer å samle inn US$ 50 millioner i løpet av de neste to årene så har Bill Gates lovet å legge US$ 450 millioner i den samme potten! Da er det en stor mulighet for at polio vil bli utryddet i Verden. Allikevel trenges det en god del penger for å fortsette vaksinasjonsprogrammet av barn videre i tiden fremover.

3-minutter: Det var ingen som var satt opp med 3-minutter denne gang

Neste møte er også et summemøte. Det vil bli innledet av PDG Bjørg om det emnet som er nevnt ovenfor.

Ingen er satt opp med 3-minutter, det vil først bli på møtet den 15. august og da er det Terje som har ansvaret.

Vel møtt!                                                                                           

___________________________________________________________________________________________________________________________

MØTET 27. juni 2017

presidentskifte - opptak av nye medlemmer


Åpning av møtet: Dette var det siste møtet før vi tar "sommerferie" og det var også det siste møtet for President Henning for hans andre periode som klubbens president. Han åpnet allikevel dette møtet på vanlig måte ved å slå på klokken presis på slaget halv syv og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen.   

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede på dette møtet.

Gjester: Vi hadde besøk av 5 gjester. Disse var Erik Jensen fra Lysaker RK, Arild Bjørnstad fra Oslo Nord RK samt Astrid Landmark Johansen (Knut Eigils kone). I tillegg til disse tre var også våre to nye kandidater, Leif Jørgen Thorkildsen og Åsgeir Kvernstad i salen for senere å bli opptatt som medlemmer. Presidenten ønsket også velkommen til Jon Engh Stavseth, men han var på det tidspunktet ennå medlem av klubben i og med han har betalt kontingent frem til 30. juni!

Fødselsdager: Ingen med fødselsdag i kommende periode. Det vil si at det blir et "ras" med gratulasjoner i første referat etter sommeren. 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste agendaen for kveldens møte. Dette var nokså tettpakket slik at de som skulle/ ville si noe måtte fatte seg i korthet for at vi skulle få god tid til kaffe og bløtkake helt til sist.

Først ut var Jon. Etter å ha vært en stund i tenkeboksen hadde han kommet til et veiskille og funnet ut at han ville gå ut av klubben pga sin sykdom. Dessuten skal han og familien litt senere flyttet til Fornebu og ville se det an litt derfra. Jon, - du er velkommen i klubben som gjest når som helst, og vi ser gjerne at du ombestemmer deg og kommer tilbake som medlem!

Datteren til Egil har giftet seg og flyttet til Danmark sammen med sin irske mann. Svigersønnen har hatt litt problemer med å få seg arbeid i deres nye land, mye på grunn av språkproblemer. Men nå har arbeidssituasjonen visstnok bedret seg i så henseende. I tillegg har Egil fått "livet i gave" nok en gang etter en innleggelse på Ahus. God helse er noe som man bør sette stor pris på at man har, og derfor foret han "elefantgrisen" vår med en av vårt lands nye sedler.

Så var det Magne som, sammen med Henning og Egil, sto for trekking av vinterens/vårens lotteri. Det var et rikholdig utvalg av gode viner og andre sterkere dråper på gevinstbordet. Til sammen hadde lotteriet det siste rotaryåret gitt klubben nærmer 30.000 kroner! Disse pengene er denne gang øremerket vårt Rigaprosjekt.

Til sammen tolv gevinster ble fordelt på Kjartan og Arne P. som vant tre gevinster (flasker) hver! Én flaske vin til hver ble vunnet av Astrid, Terje, Morten og Arne H. Litt sterkere og edlere dråper tilfalt henholdsvis Kolbjørn og Trond.  Gratulasjoner til alle vinnerne!

3-minutter: Det var Håkon som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han var dessverre ikke til stede slik at denne posten måtte utgå denne gang.

Foredraget: Til møtet denne gang hadde klubben to nye kandidater som skulle tas opp som medlemmer. Presidenten kalte frem Leif Jørgen Thorkildsen og Åsgeir Kvernstad sammen med fadderne, henholdsvis Egil og Halvor.

Egil fortalte om Leif Jørgen; at han er født i 1941, er gift og har to voksne døtre. Han har hatt sin karriere i Televerket (Telenor) og er utdannet i anleggsteknikk, svakstrøm og teknisk tegning.

Halvor fortalte kort om Åsgeir som er født i 1975 og vil derved bli klubbens yngste medlem. Han er utdannet kokk, men har nå sitt daglige virke ved Vinmonopolet på Stovner senter. Han er også gift og har barn og er meget interessert i friluftsliv, jakt og fiske. Vi vil selvfølgelig høre mer fra de to ved en senere anledning når de skal ha sine egoforedrag.

Alle medlemmene reiste seg og PDG Arne P. hadde den store æren å feste rotarynålen, det synlige bevis på at de nå kan regne seg som rotarianere.

President Henning tok så for seg sitt år som president og fortalte om hva klubben har gjort dette siste året. Han takket PDG Bjørg og programkomiteen for et godt program med mange fine foredragsholdere og med mange forskjellige spennende temaer. Klubben har for tiden en forholdsvis god økonomi. Dette er mye takket være Magne, som har holdt et stramt budsjett, og ikke minst vært frampå med søknader om tilskudd fra forskjellige muligheter innen rotaryorganisasjonen. Han rettet også en takk til Terje og hans konsertkomité for vel utført arbeid. Det var også noe som ga oss sårt tiltrengte penger. Et slikt arrangement, kirkekonsert sammen med Magnolia Jazzband, gir også ikke minst god markedsverdi for Rotary som helhet. I samarbeid med en egen nedsatt komité har styret også arbeidet med oppstrukturering av tjenester og komiteer samt laget nye lover for klubben. Dette vil man komme tilbake til ved en senere anledning.

Av PDG Bjørg ble så president Henning kalt frem for å bli takket av klubben for å ha gjort et fremragende arbeid som president for annen gang. Han var president for klubben i rotaryåret 2004 - 2005. Den gang fikk han, som alle avtroppende presidenter i GRK, Paul Harris-medaljen for utført gjerning. Denne gang ble han hedret med samme medalje, men med en safir i tillegg. Bra gjort Henning! - takk for enda et fint år i klubben.

Deretter var det tid for presidentskifte hvor avtroppende president ga presidentregaliene til vår nye president Knut Eigil. Han på sin side takket for tilliten og sa han vil prøve å lede klubben på beste måte i det kommende rotaryåret. Han ønsket også de to nye medlemmene hjertelig velkommen til, om ikke verdens beste klubb, så i hvert fall "Dalens" beste klubb. Videre vil han forsøke å få til et enda bedre "indre liv" i klubben; at vi kanskje, noen i hvert fall, kan bli sittende litt lenger etter ordinært møte er slutt for å bli enda bedre kjent med hverandre. Han vil fortsette det påbegynte arbeidet med å få til et slags samarbeid med de andre klubbene i dalen, eventuelt slå noen mindre sammen. Det er vel kanskje også på tide å finne et nytt prosjekt i nærområdet som vi kan starte i tillegg til Dagravning. Vår nye president Knut Eigil ser frem til et godt og hyggelig nytt rotaryår og vi som medlemmer skal hjelpe til og gjøre vårt for at han vil lykkes med det.

                                                      

Da! – var det tid for kaffe og bløtkake, - og praten gikk livlig rundt bordene. Selv da den nye presidenten slo på klokken presis halv åtte var det mange som fortsatte mye lenger.

Neste ordinære møte er ikke før den 1. august. Da møtes vi igjen i våre lokaler på Thon Hotell Linne for et "Summemøte". Det vil også bli "Summemøte" den 8. august, mens den 15. august skal Kjartan og Rune vise oss hvordan vi kan "Søke etter informasjon i RI- og Distriktets systemer".     Sjekk det nye møteprogrammet HER !

3-minutter på det møtet er det Terje som er ansvarlig for.

NB! NB!  På møtedagene 18. og 25. juli kan de som ikke er på ferie langt avgårde møtes på Terrassen Restaurant og Kafé i annen etasje på Stovner senter. De to møtene er bestemt skal starte klokken 12:00!        

Helt til sist står det da bare igjen for redaktøren av klubbens hjemmeside å ønske samtlige medlemmer og venner av Groruddalen Rotary Klubb en riktig god og solrik sommer!

Vel møtt!  


______________________________________________________________________________________________

MØTET 20. juni 2017

sukker og kunstige søtningmidler - behov eller besvær?


Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet ved å slå på klokken og ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte. Etter en liten middagslur på terrassen i det fine været hadde han sovnet skikkelig og våknet av at Arne H. ringte ham for å spørre hvor han var. Da hadde klokken blitt halv seks på kvelden og presidenten fikk fart på seg for å rekke kveldens møte. (Farlig å sovne på ettermiddagen når man kommer i en viss alder!)  

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede denne kvelden.

Gjester: Vi hadde to gjester; Tommy Hjort fra Ludvika RK i Sverige og vår "gjest" Leif Jørgen Thorkildsen.

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

Opplysninger på møtet: President Henning opplyste at kveldens foredrag dessverre måtte utgå pga at Erling hadde blitt lagt inn på Ullevål sykehus for en to-dagers undersøkelse. I følge Erling selv var det ikke noe alarmerende.

Samtidig hilste han til Egil som var til stede etter en innleggelse på Ahus. Etter en ukes-tur til sykehuset, med blålys og sirener, hadde det etter hvert blitt konstatert at han hadde lave saltverdier. Når disse var blitt "normale" ble han sendt hjem, og selvfølgelig kom han til klubben på møtet.

Programmet denne kvelden ble derfor omgjort og enkelte av medlemmene fikk på sparket oppgave med å fortelle litt om oppgaver i klubben.

Magne fortalte at nå var siste mulighet for å kjøpe lodd i klubbens store lotteri. Hittil har lotteriet innbrakt om lag kr 25.000. Disse pengene er denne gang øremerket til vårt Riga-prosjekt. Det vil bli trekning av gevinstene på neste møte (28.6). Det var også stemning blant de fremmøtte medlemmene for å fortsette et slikt lotteri i høstsemesteret.

3-minutter: Det ble ingen 3-minutter denne gang.

Foredraget: I og med at selve foredraget ble avlyst fikk vi høre fra presidentens møte på Bjerke vg skole i forbindelse med utdelingen av Rotaryprisen 2017. Bjerke vg skole er en moderne og spennende skole med 750 elever og 100 ansatte. Mandag 19. juni på kvelden, i skolens aula, hadde 3. klasses elever sammen med lærere og øvrige personale samlet seg for avslutningsfest. Alle hadde pyntet seg i sin fineste stas og spesielt hyggelig var det å se de elevene med annen etnisk bakgrunn komme i sine flotte drakter.

President Henning hadde den hyggelige oppgaven å tildele Rotaryprisen til "Beste Elev" ved skolen for året 2017. Her er begrunnelsen:

"Vi ønsker å tildele "Rotaryprisen 2017" til Lotte Kristoffersen. Lotte er en person som tar ansvar ut over det vanlige. Hun har blant annet vært klassens tillitselev i tre år, og på den måten brydd seg om klassekameratene og engasjert seg i skolemiljøet gjennom elevrådet. Lotte har ledet jenteprosjektet "Rosa sko", som har som mål å få jenter, spesielt minoritetsjenter, til å bli glad i idrett gjennom fotballen. Hun er opptatt av å bidra til samfunnet. Prosjektet har høstet mye heder og ære. I tillegg har Lotte deltatt i Bjerkes danserevy to år på rad med terningkast fem i Aftenposten begge årene. Lotte har en positiv energi som er smittsom. Noe av energien har hun også brukt til å skaffe seg et vitnemål med topp karakterer. Med å ha så stor ansvarsfølelse for andre og for skolemiljøet og samtidig oppnå glimrende faglige resultater, har Lotte vist seg som et forbilde for andre elever. Lotte Kristoffersen er en verdig vinner av Rotaryprisen for 2017."

Prisen deles ut etter en innstilling fra skolen, men til neste år mente presidenten at klubben kanskje burde få være med på et tidligere tidspunkt. Samtidig kom det forslag om vi ikke også burde øke prisen fra dagens kr 3.000 til kr 5.000. Også "Ryla-kandidater" hadde presidenten drøftet med skolens rektor og det var noe hun var positiv til.

Kjell Olav fikk på sparket i oppdrag å fortelle litt om og fra siste Riga-tur. Denne gang var det Harald og Kjell Olav fra vår klubb som hadde reist sammen med 3 medlemmer fra Bryn RK. Turen hadde vart fra torsdag til søndag med besøk og annet opplegg på Dagsenteret på fredag og lørdag.

I de første årene hadde det vært litt vanskeligheter med barna pga deres skepsis overfor voksne, og spesielt menn. Dette har etter hvert bedret seg slik at nå spør barna "når kommer våre?" Det har kommet en ny leder på senteret som virker meget positiv. Barna kommer fra de mest belastete strøk i Riga og det store problemet kan være å få de tilbake i skolesystemet. Dette året var det besøk på museet for "Baron von Münchhausen". Som lidenskapelig jeger og fargerik selskapsmann ble Münchhausen kjent i Hannover for å fortelle fantastiske historier fra sine reiser, jakt- og krigseventyr. Senere var det utflukt med barna hvor de ble servert Pizza og pølser, et arrangement som de virkelig setter pris på.

Riga er en flott by med god mat, fantastisk arkitektur, shopping, deilige spa og pulserende natteliv. Alt til en billig penge, og med en stor porsjon gjestfrihet på toppen.

Magne minnet på møtet 24.10 hvor vi skal arrangere InterCity-møte på Thon Hotell Linne. Dette er et møte hvor alle klubbene i region 1 og 2 i distrikt 2310 blir invitert til å delta. Dagen er jo samme dag som FN-dagen og han mente det ville være fint om vi kunne få en som kunne fortelle litt om nettopp FN. Det ble så opplyst at det er PDG Bjørg som er ansvarlig for opplegget og temaet på møtet er "End Polio Now" så det burde være opp til henne å finne foredragsholdere.

Til slutt fikk vi høre litt fra vår svenske gjest, Tommy Hjort, som fortalte litt om Ludviks RK. Ludvika er by i Dalarnas län i landskapet Dalarna i Sverige. Det er Ludvika kommunes administrasjonssenter. Det statlige jernverket Gustav Vasa etablerte ved Ludvika omkring 1550 gikk i 1726 over i privat eie. Ved slutten av 1700-tallet vokste bebyggelsen ved bruket. Fra 1900 opplevde Ludvika vekst basert på elektroindustri. Elektriska Aktiebolaget Magnet, som senere ble til ASEA-Ludvikaverken og en del av ABB, ble etablert i 1900. I 2013 sysselsatte ABB rundt 2500 personer i Ludvika, det samme som antallet kommunalt sysselsatte. Landstinget og Spendrups Bryggeri er andre store arbeidsgivere. Ludvika RK ble chartret i 1944har til sammen 65 medlemmer hvorav 25 er kvinner. De sliter med de samme problemer som mange andre rotaryklubber gjør, nemlig en form for "forgubbing". Klubbens store prosjekt er å støtte "Rotarys läkarebank" som både sender og drifter leger og tannleger i forskjellige land i Afrika.

Neste møte er "Presidentskifte". Det skal selvfølgelig holdes på Thon Hotell Linne og det vil bli servert kaffe og kaker. Denne gang er det president Henning som takker for seg og overlater "roret" til innk. president Knut Eigil.

Samtidig vil det bli opptak av to nye medlemmer. Det hadde derfor vært svært gledelig om også nettopp du hadde funnet veien til vårt møtelokale denne kvelden. Dette er kvelden hvor vi kan ta på oss finstasen og vise frem alle våre utmerkelser!

3-minutter på dette møtet er det Håkon som er ansvarlig for.

Vel møtt!  


______________________________________________________________________________________________

MØTET 6. juni 2017

"ut i det blå" - hagefest hos kjartan

Det var en glad gjeng med både medlemmer og "ledsagere"som samlet seg til "Hagefest" hjemme hos familien Eide (Kari og Kjartan) i Tittutveien på Alna. Det hadde regnet til ganske nylig, men når vi ankom hagen var skydekket sprukket og, selv om solen glimret ved sitt fravær, var det oppholdsvær slik at vi kunne sitte ute. Det ble servert grillpølser med lompe eller brød, øl (både sterkt og svakt), vin og mineralvann. Som vanlig når medlemmer av GRK samles tar det ikke lang tid før praten går livlig og stemmningen kommer på topp.

Etter at verten hadde ønsket oss velkommen, takket innk. president Knut Eigil for invitasjonen og for at de, som i fjor, tok i mot oss på en slik fantastisk måte. De ble så overrakt en pose med "no' godt i" for senere bruk i sommer.

Etter en god del med pølsespising begynte det å småregne. Vi ble derfor invitert inn under tak i stuen hvor vi ble servert kaffe og kaker. Disse var det noen av fruene som hadde bakt.

Alle som deltok på denne hagefesten koste seg og vi sier defor igjen tusen takk til Kari og Kjartan og for et hyggelig arrangement.


                                                                                               


____________________________________________________________________________________________

MØTET 30. mai 2017

demens - eller bare litt glemsk?


Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet med å ønske samtlige av klubbens medlemmer, foredragsholder og gjester hjertelig velkommen til enda ett hyggelig rotarymøte. Han sa at vi kunne glede oss til et interessant foredrag fra en av landets store kapasiteter på emnet "glemsomhet".

Medlemmer til stede: Det var denne gang gledelig å se i alt 21 medlemmer til stede på kveldens møte.

Gjester: Vi hadde i tillegg også tre gjester hvorav en var foredragsholderen, dr. med. Anette Hylen Ranhoff. Vi hadde også besøk av Sissel Michelsen og Aase Lien.

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke.

Opplysninger på møtet: Fra Knut Eigil fikk vi vite at det nye styret har bestemt at vår klubb tar helt møtefri i juli måned. Det er såpass få medlemmer som kommer på møtene i den måneden at det er ingen mening i å betale såpass mange kroner i lokalleie til hotellet.

Terje var "Djupt såra og vonbroten" over at kun ett medlem hadde respondert på hans spørsmål om vi skal arrangere en ny konsert neste år. Det har nok muligens vært en svikt i kommunikasjonen; - at vi skulle si i fra hvis vi IKKE ønsket en slik konsert på nytt. I alle fall; vær snille og send en e-post til Terje ( trjandersson@gmail.com ) og si "Ja til konsert" eller "Nei til konsert". NB! Ikke glem det denne gang da‼

Kjartan ønsket oss alle velkommen til "Hagetreff" i hagen i Tittutveien 11 B. Vanlig møtetid. Det er ordnet med grillmat og både sterk og svakt øl. Hvis noen føler for det så er det tillatt å ta med en kake til kaffen! Velkommen til ALLE, men det kan kanskje være greit å gi Kjartan et tips om nettopp du kommer enten på telefon (906 07 309) eller e-post (kjartan.eide@online.no ).

3-minutter: Det var Erling som hadde 3-minutter og han viste til det nylige møtet Europa har hatt av den amerikanske presidenten, Donald Trump. Besøket må vel karakteriseres som begredelig med en president om sier og gjør mye rart. Det som Erling var absolutt mest opptatt av var hans lite villige innstilling til å fortsette "Paris-avtalen". I stedet vil/ skal USA montere et "speil" av kjemikalier høyt oppe i stratosfæren. Dette skal gjøre at sollyset vil reflekteres tilbake til verdensrommet og dermed vil temperaturen på jorden ikke stige. (?) Hvis temperaturen på jorden stiger bare en grad celsius over de "tillatte" to grader vil f.eks. et land som Bangladesh bli liggende under vann. Da hjelper det ikke om Erling og Ina, sammen med mange andre av oss, kildesorterer så godt vi kan i grønne og blå plastposer!

Foredraget: Kveldens foredragsholder, dr. med. Anette Hylen Ranhoff, ble introdusert av Bjørg.

Annette H. Ranhoff er professor i geriatri og har til daglig sin arbeidsplass ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Denne kvelden kom hun direkte fra Bergen hvor hun er tilknyttet Kavli forskningssenter for geriatri og demens og Universitetet i Bergen. "Demens – eller bare litt glemsk?" var tittelen og vi fikk høre et aktuelt og ikke minst opplysende foredrag.

Demens skyldes at hjernen på forskjellig vis blir skadet eller "dør" slik at hjernefunksjonen svekkes. En normal aldring gjør også at hjernefunksjonen etter hvert svekkes. Dett er best gjenkjennelig ved at som yngre kunne man gjøre fler ting samtidig; f.eks. strikke, lese en bok og høre på musikk. Når man blir eldre svekkes denne evnen og etter hvert kan man bare gjøre en ting!

En såkalt subjektiv hukommelsessvikt kan ikke påvises ved tester, men pasienten mener å huske dårlig. Ved Lett kognitiv svikt mener pasient, de pårørende eller legen at det er et problem med hukommelsen og da gjerne nærhukommelsen. Dette behøver ikke gå ut over evnen til å klare seg selv i dagliglivet.

De aller fleste personer med demens er gamle og den raskest økende gruppen er 85+ hvor de fleste har uttalte aldersforandringer og mange har også kroppslige sykdommer. Kriterier for demens er svekket hukommelse og andre kognitive funksjoner som virker inn på evnen til å klare seg i dagliglivet. De får svekket følelsesmessig kontroll som svingende humør, irritabilitet, apati og unyansert sosial adferd. For at det skal kalles demens må symptomer på disse kriterier ha vart i seks måneder eller mer. Symptomer på aldersdemens, senil demens, begynner gjerne etter fylte 65 år. Før denne alder er det sjelden med demens eller såkalt presenil demens.

De viktigste symptomer ved demens er først de Kognitive symptomer (det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre). Disse er opmerksomhetssvikt, hukommelsessvikt, språksvikt, rom-retning svikt, forståelsessvikt og generell intellektuell svikt. De psykiatriske symptomer er: endret adferd, depressivt/ angst syndrom og psykotisk syndrom. Tallene for forekomst av demens i Norge er (2013) ca. 70 000 med om lag 10 000 nye tilfeller pr. år. Fler enn 97 % av pasientene er 65 år eller eldre.

Det er viktig å stille en tidlig diagnose av demens. Dette for å forebygge problemer og bevare funksjon i dagliglivet best mulig. Det er også viktig å forsøke å stoppe sykdomsutviklingen. Det finnes ingen enkel absolutt test på Alzheimers sykdom eller annen demenssykdom. Diagnosen baseres på opplysninger fra pasienten og pårørende om endring i mental (kognitiv) funksjon og/ eller ved testing av pasientens kognitive funksjoner. Det brukes også legeundersøkelse med blodprøver og billedundersøkelser av hjernen (CT, MR, SPECT, PET). I spesielle tilfeller tas det også prøver fra spinalvæsken.

Kan demens behandles? Ja, jo, tja? Hvis det er demens av Alzheimers type kan demensmedisin forsøkes.. Det må gjøres en kritisk gjennomgang av medisinlisten til hver enkelt pasient samt at det gis god informasjon til både pasient og pårørende samt at det planlegges og iverksettes omsorgstiltak i samråd med pårørende. God ernæring for å hindre vekttap, fysisk og meningsfylt aktivitet er også meget viktig.

I fremtiden håper man på økte kunnskaper om forebygging. Det forskes kraftig på dette feltet. Det ønskes bedre metoder for å påvise sykdommer som utvikler seg til demens i et tidlig stadium. Og man håper på en vaksine eller andre medisiner til hjelp mot denne sykdommen.

I dag kan sykdommen stoppes før demens utvikles. Demens kan bremses og pasienten fungerer bedre lengre og plagsomme symptomer ved demens kan lindres bedre!

Tusen takk til en engasjert foredragsholder som holdt forsamlingens oppmerksomhet litt ut over den tilmålte timen.

Neste møte er, som tidligere nevnt, "Hagetreff" i hagen til Kjartan. Det kommer nok en veibeskrivelse hvordan man kommer dit enten med buss eller egen bil.

Vel møtt!  


____________________________________________________________________________________________

MØTET 23. mai 2017

peer gynt


Åpning av møtet: President Henning, nylig kommet hjem fra en tur til Portugal, åpnet møtet på vanlig måte ved å slå p klokken og ønske samtlige fremmøtte hjertelig velkommen til denne kvelden.  

Medlemmer til stede: Det var dessverre kun 13 medlemmer til stede, noe som er for lite med tanke på at vi denne gang hadde en innbudt "gjest"/ foredragsholder.  

Gjester: Det var to gjester på dette møtet. Skuespiller Sidsel Marie Nielsen var den ene. Hun var også kveldens foredragsholder. Den andre gjesten var Mai Britt Andersen.

Fødselsdager: Ingen av medlemmene med fødselsdag i kommende uke. 

Opplysninger på møtet: Fra Harald fikk vi vite at Kjell Olav hadde anskaffet en CD fra konserten med Magnolia Jazzband. Denne ville bli gitt i gave til Dagsenteret i Riga ved besøket nå i juni. Det var lagt ved et kort med en liten hilsen hvor også medlemmene kunne skrive navnet. En liten koselig gest fra Kjell Olav og klubben.

Magne minnet om ønsket fra Terje om at alle medlemmene i klubben skulle gi uttrykk for om vi ønsker å arrangere en kirkekonsert også til neste år. Det kunne være greit med en rask tilbakemelding om "Ja" eller "Nei" til Terje på e-post: trjandersson@gmail.com

3-minutter: Det ble ingen 3-minutter denne gang pga at Jon, som skulle hatt den, dessverre har sluttet i klubben. Ingen andre meldte seg så derfor ble denne posten strøket.

Foredraget: Vi fikk en kort introduksjon fra Erling om kveldens foredragsholder, skuespiller og teaterhistoriker Sidsel Marie Nielsen. Hun har jo vært hos før ved flere anledninger. Hun har fortalt oss om Suzannah og Henrik Ibsen i Roma og sist om Nordahl Grieg. Denne gang ville hun fortelle mer inngående om Peer Gynt, (uttales: Per Jynt!) og har gjennom flere år, og i mange land, fulgt i Peer Gynts "fotspor". Allerede som treåring kunne hun faktisk sitere Peer Gynt!

Sidsel Marie er datter av Hans Jacob Nielsen som var utdannet som ingeniør. Han virket først som skuespiller, og siden også som instruktør og teatersjef. I årene 1934-39 var han sjef ved Den Nationale Scene. I to perioder ledet han Det norske teatret 1933–1934 og 1946–1950. Under andre verdenskrig var han i Sverige og var aktiv i det norske skuespillermiljøet. I sine siste år var han sjef for Folketeatret.

Han vakte stor oppmerksomhet med sin Peer Gynt-oppsetning i 1947, der han selv spilte hovedrollen. Dette var den første oppføring av Ibsens verk på nynorsk, og Nilsen skiftet også ut Edvard Griegs musikk med nyskreven musikk av Harald Sæverud. Han mente at Griegs musikk, til tross for sine utvilsomme musikalske kvaliteter, på sett og vis fortalte en annen historie enn Ibsens tekst og dermed påvirket spillestil og tolkning på en uheldig måte.

Det ble en god del oppstyr rundt denne tolkningen av Peer Gynt på nynorsk samtidig med musikk av Sæverud. Store og kraftfulle var overskriftene i mange av landets aviser før premieren på Det norske teateret.

Vi fikk høre om en lang og heftig brevveksling mellom Hans Jacob Nielsen og Harald Grieg. Sistnevnte var sjef for Nationaltheateret og det var det teateret som, sammen med Ibsens arvinger, satt på alle rettigheter rundt Peer Gynt.

Foredragsholder Sidsel ga oss sågar en "a cappella" smakebit av Solveigs sang i Sæveruds tonedrakt, - og det er vel første gang i klubbens historie at vi har hatt en "syngende" foredragsholder!

Tusen takk til Sidsel Marie for et engasjerende foredrag om en av vår store kulturelle skatter. Du er hjertelig velkommen tilbake til oss ved en senere anledning for f.eks. å fortelle om brevvekslingen mellom Bjørnson og Ibsen; "En livslang storm."

Neste møte er i våre lokaler og vi far da besøk av Anette Hylen Ranhoff, Dr.med. og spesialist i indremedisin og geriatri. Hun skal fortelle oss om "Dement, - eller bare litt glemsk?" Det både vil og kan nok være noe interessant for klubbens medlemmer. (Ikke noe vondt ment!)

På samme møte er det Erling som er ansvarlig for kveldens  3-minutter.

Vel møtt! 


___________________________________________________________________________________________

MØTET 16. mai 2017

klubbmøte


Åpning av møtet: Presis klokken 18:30 ble møtet åpnet av innkommende president Knut Eigil som ønsket de "trofaste" medlemmene hjertelig velkommen.

Medlemmer til stede: Det var 13 medlemmer til stede denne kvelden.

Gjester: Det var ingen gjester på dette møtet.

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle oplysninger.

3-minutter: Denne kvelden var det Harald som hadde 3-minutter. I anledning av morgendagen minnet han om at det er 203 år siden vi fikk vår grunnlov og at det er 36 år siden klubben hadde sin charterfest. Videre tok han for seg om det å sjekke kilder. Hva som er sant og hva som ikke er sant. Sannheten er første offer i en krig.

Foredraget: På programmet denne kvelden sto det "Klubbmøte" slik at man tok opp en del forskjellige temaer og diskuterte disse.

I anledning dagen i morgen, den 17. mai var klubblokalet dekket med hvite duker og det ble servert kake til kaffen.

Bjørg informerte at hun hadde påtatt seg to nye verv i rotarysammenheng. Den ene som "poliokoordinator" for sone 16. Den andre var, etter ønske av påtroppende guvernør, som leder for Medlemskap og klubbutvikling i vårt distrikt.

Terje informerte om resultatet for konserten med Magnolia Jazzband i Stovner kirke og gjennomføringen av denne. Regnskapet pr. dags dato viste ett overskudd på om lag kr 35.000. Ser man isolert på regnskapet går dette med et underskudd på ca. kr 3.000. Resultatet skyldes derfor ene og alene to poster; billettsalg til medlemmer og sponsorinntekter.

Regnskapet for konserten ble besluttet tilsendt til samtlige medlemmer. Om vi i fremtiden skal gjennomføre nye konserter blir tatt opp i klubben på ett senere tidspunkt.

Magne hadde undersøkt litt om og rundt NORFO for å se hva pengene vi betaler inn går til. Etter flere forsøk har han ikke klart å få tak i regnskapet. Dette synes han er under enhver kritikk og vanskelig å forstå hvorfor. Bjørg mente at regnskapet var send til presidenten, men hverken president Henning eller innk. president Knut har sett noe til det. Med tanke på spørsmålsprøven vi har i Rotary kan det virke litt rart å forstå at regnskapet skal være så vanskelig å få tak i.

Neste møte som er den 23. mai, og i våre lokaler på Thon Hotell Linne, vil vi få høre om "Per Gynt". Da er det teaterhistoriker og skuespiller Sidsel Marie Nilsen som igjen vil avlegge oss et besøk og fortelle om denne berømte skikkelsen i Henrik Ibsens skuespill.

Det er Jon som er satt opp til 3-minutter for denne kvelden, men i og med at han har sluttet i vår klubb blir det ingen obligatorisk 3-minutter. Derimot, - hvis noen føler trang for en 3-minutter er det bare å si fra til Klubbkomiteen ved registrering.

Vel møtt!

Referent: Arne H. 


___________________________________________________________________________

MØTET 9. mai 2017

"smil det videre" - et liv med diabetes og transplanterte organer


Åpning av møtet: Presis klokken 18:30 ble møtet åpnet av president Henning som ønsket de "trofaste" medlemmene hjertelig velkommen. Han uttrykte spesielt at han gjerne oftere skulle ha sett de som sjelden er på møtene. 

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede denne kvelden.

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest; kveldens foredragsholder, barnehagebestyrer Karianne Viken.

Fødselsdager: Det er ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke. Derimot så har president Henning sin Marie fødselsdag på selveste "dagen" – 17. mai! Den dagen fyller hun 60 år, - og nettopp av den grunn, og at hun er "presidentfrue" i år, ble hun klappet og gratulert av klubben!

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger til dette møtet, men vi ønsket Roar velkommen hjem etter ett lengere opphold på Gran Canaria hvor han har arbeidet for Den norske Sjømannskirken i Arguineguin.

3-minutter: Denne gang var det Egil som hadde 3-minutter. Han hadde tenkt å snakke litt om valget i Frankrike, men mente vi var godt nok opplyst om det. Derfor tok han for seg en bok han nylig hadde kommet over; Groruddalen – en reiseskildring av Øyvind Holen. Forfatteren har i denne boken tatt T-banen fra Økern til Vestli og videre fra Økern til Hellerud. Så lang har Egil ikke kommet lengere enn til Romsås og dvelte litt ved forfatterens syn på hvorfor nyrike pakistanere ikke flytter til Vestkanten, men fortsetter å bo i Groruddalen. Her blir de mindre trakassert (les boken Kunsten å være pakkis!) og det er best å bo nære sin familie og alle slektninger. Skal vi integrere og forstå våre nye landsmenn må vi først sette oss mer inn i deres tenkemåte.

Foredraget: Det var Trond som introduserte kveldens foredragsholder, barnehagebestyrer Karianne Viken. Hun har blitt organtransplantert med både nyre og bukspyttkjertel etter å ha hatt diabetes siden fem-årsalderen. Vi fikk høre et foredrag som på samme tid var både trist, men også humørfylt og som hun kalte: "Smil det videre. Et liv med diabetes og transplanterte organer."

Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens. Men ingen sykdomsbilder er like; diabetes har like mange ansikter som det finnes personer med diabetes.

For Kariannes vedkommende begynte sykdommen i meget ung alder, ca. fem år, og foreldrene ble selvfølgelig veldig bekymret. Det å ha diabetes som barn er mye verre enn som voksen. Barn tar sykdom ikke så alvorlig, og når man blir eldre og kommer i tenårene begynner man og "å gi blaffen". Slik var det også for Karianne. Hun trodde hun var friskere enn hun egentlig var, helt til hun fikk krav fra legen om å ta mer vare på sin helse på grunn av begynnende nyre- og øyeskader. Hun fikk etter hvert insulinsjokk flere ganger daglig og nyrene ble bare verre og verre. Til slutt måtte hun gå til jevnlig dialyse. For å kunne leve videre var det kun transplantasjon av både nyre og bukspyttkjertel som var løsningen.

En transplantasjon er ikke bare å få gjort sånn over natten. Først måtte hun gjennom grundige undersøkelser av flere leger, sågar ville én lege få konstatert om hun virkelig hadde diabetes (?) ved å drikke en sterk sukkerblanding. Dette ville ha tatt livet av henne så hun fikk heldigvis snakket seg vekk fra den. Etter 3 år med mange forskjellige undersøkelser ble hun til sist godtatt som egnet for operasjon.   

I 2009, på en hyttetur til Skarnes sammen med sin mor og søster, fikk hun telefonen fra Drammen sykehus om å komme så fort som mulig da de hadde de organer de trengte for nettopp henne. Hun ble bedt om å møte på avdelingen for transplantasjon og legen lo godt da hun takket pent og sa: - Ja, jeg skal komme til plantasjen så raskt jeg kan!"

Etter 9 ½ time på operasjonsbordet hadde hun fått operert inn "nye" organer og etter ni dager som rekonvalesent ble hun sendt hjem. Siden den gang har alt fungert slik det skal og hun er nå, etter 30 år med diabetes, helt uten medisiner.

Karianne er meget takknemlig for at noen "stiller opp" som organdonorer. Hun er takknemlig for å ha fått sine fra en som er død. Og som hun selv skriver i sin bok: Hvert år er det noen som sørger spesielt denne dagen. Den samme dagen som jeg feirer!"

Organtransplantasjon er å overføre et friskt organ fra en person til en annen som har en livstruende sykdom i et organ. Noen ganger kan man transplantere flere organer i en operasjon, for eksempel hjerte og lunge, eller nyre og bukspyttkjertel. Det er siden 1956 utført over 6700 organtransplantasjoner i Norge, de aller fleste på Rikshospitalet, som siden 1983 er det eneste sykehuset i Norge som utfører slike operasjoner. 

Hundrevis av nordmenn venter på et nytt livreddende organ. Mange dør dessverre i køen. En donor redder liv. Vi har syv organer vi kan gi bort; hjerte, to lunger, to nyrer, lever og bukspyttkjertel. Hvert av disse kan redde liv.

Tusen takk til Karianne Viken for et sterkt og meget personlig foredrag. – Og hvis du mente det du sa om at du hadde lyst til å bli medlem i vår klubb så er du hjertelig velkommen!

Neste møte avholdes på Thon Hotell Linne og vil bli ledet av innk. president Knut Eigil. Han vil ta for seg den nye organisasjonsplanen og rette oppmerksomheten på en del andre viktige saker i vår klubb.

3-minutter på det mølet er det Kjell Olav som er ansvarlig for.

Vel møtt! __________________________________________________________________________

MØTET 2. mai 2017

usa etter valget av president donald trump.


Åpning av møtet: På vanlig måte åpnet president Henning også denne gang møtet med å slå på klokken nøyaktig klokken 18:30. Vi ble deretter ønsket hjertelig velkommen til dette 39. møte. Presidenten var imponert over at såpass mange av lubbens medlemmer hadde funnet veien denne kvelden, tatt i betraktning det strålende vårværet.  

Medlemmer til stede: Det var 21 medlemmer til stede denne kvelden.

Gjester: Vi hadde besøk av fire gjester til dette møtet. Asle Toje, som var kveldens foredragsholder, Tore Røen, AG fra region 6 og medlem i Oslofjord St. Halvard RK, F Tommy Hjort fra Ludvika RK i Sverige og Leif Thorkildsen, som snart er medlem i vår klubb.

Fødselsdager: To av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. Erling har sin dag den 5. mai. Da blir han 78 år og dagen etter, den 6. mai er det Arne P. sin tur. Da blir han 81 år! Klubben gratulerer dere begge!

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på dette møtet.

3-minutter: Det var Kjell Olav som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han fortalte at på bakgrunn av radikale islamisters overgrep mot koptiske kristne var det nylig blitt holdt et møte i Egypt mellom blant andre pave Frans og stormuftien ved Al-Azhar-universitetet, den viktigste kulturinstitusjonen i den muslimske verden. Med der var også ledelsen i Kirkenes Verdensråd med nordmannen Olav Fykse Tveit i spissen, og stormuftien. Dette var et viktig møte med store mulige konsekvenser for å bygge gode relasjoner mellom kristne og moderate muslimer og for om mulig å oppnå fred i verden.

Som et apropos, - ved siden av Jens Stoltenberg i NATO er Olav Fykse Tveit kanskje den mest sentrale nordmann i internasjonale toppstillinger. Og ikke minst! – han var en av Kjell Olav sine studenter ved Menighetsfakultetet.

Foredraget: Denne kvelden hadde vi besøk av Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og kommentator. Erling fortalte kort om foredragsholderen som nå er forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt, en stilling han har hatt siden 2009. Toje skulle egentlig ha vært hos oss rett etter valget i USA for å fortelle om det, men måtte den gang melde avbud. Kanskje like greit, for nå, etter 100 dager med Trump, er det jo mye mer å "ta tak i".

Toje tok tak i "Det uunnværlige landet" – et land som i 1945 hadde ca. 35 % av globalt BNP, i 1950 ca. 50 % av global industriproduksjon. I dag er tallene ca. 20 % -det samme som Kina og industrien utgjør ca. 12,5 % av BP. Hvis man delte landet USA på lik linje som formuen i USA ville 1 % eid Vestkysten og Midtvesten, 9 % ville eid Østkysten, 30 % ville eid Sørstatene med Florida, 20 % ville eid Texas og kun et bitte, bitte lite landområde nede i Texas vill vært eid av 40 % av befolkningen i USA!

Som mange i mange andre land og steder var nok også det amerikanske valget preget av misnøye og raseri. Det var for mange en stor overraskelse da Donald Trump kunngjorde at han ville stille til valg for Republikanerne som president for USA, nesten like stor som overraskelsen Sanders fra Demokratene. Blant Demokratene var det for så vidt en "stilltiende avtale" at Hillary Clinton skulle stille og bli valgt. Slik gikk det som kjent ikke.

Amerikansk valg og valgkampanje handler mye om penger, hvem som har flest sponsorer og derved har best anledning til å holde store møter på flest mulig steder. I slutten av juli 2016 hadde Clinton samlet inn 692,7 millioner dollar og Trump hadde 346,3 millioner.

Hvorfor Trump til slutt var den som vant var nok pga mange forskjellige grunner. Han er rik og skaper entusiasme og engasjement. Han hadde (har) Fox News og andre viktige nettsider på sin side. Han er for proteksjonisme og er langt fra politisk korrekt, han finner resonans i det hvite flertallet og bruker sine "sterke kort": Sikkerhet og nasjonale interesser.

Hillary Clinton derimot tapte først for Obama og slet virkelig mot Sanders. Hun hadde (har) høye negative målinger – 55 % både hos Wall Street Journal og NBC. Hun slet også med sin helse og upålitelighet.

Donald Trump er den amerikanske presidenten som er minst populær. Han ligger på om lag 45 %!

Hvordan vil det ende med Trump som president? Han ble valgt gjennom et valgteknisk kunststykke. I løpet av de første 100 dagene har han blitt avslørt med at han ikke vet så mye om hvordan USA styres, han styrer i stor grad gjennom dekret eller "Presidential orders". Han får til enkelte ting og andre ting får han overhodet ikke til, men hans velgere er meget tilgivende. Mest sannsynlig vil Trump tjene ut sin periode ledsaget av mange førstesider i verdens aviser som vil forklare hvor "dum" han er, samtidig som han vil være meget populær blant de som valgte ham. Det "verste" Trump kan gjøre er å legge seg ut med republikanerne i Kongressen. Hvis ikke de får gjennom en del av de kjernesakene som republikanerne pusher fremover så kan det være at hans egen gruppe vender seg mot han.

Det er bare å følge med videre i dette interessante løpet og hva som både vil og kan skje i tiden fremover.

Stor takk til Asle Toje som trollbandt oss i nesten en hel klokketime med ny viten ispedd blikk tilbake og ikke minst frem i tid. Det er en litt urolig og litt uforutsigbar tid vi lever i akkurat nå!

Neste møte, den 9. mai er det foredrag med tittelen "Smil det videre" – Et liv med diabetes og transplanterte organer" ved barnehagebestyrer Karianne Viken. Det skal bli hyggelig å se nettopp deg på Thon Hotel Linne den kvelden!

Ansvaret for 3-minutter den kvelden er det Egil som har.

Vel møtt!  __________________________________________________________________________

MØTET 25. april 2017

konsert med magnolia jazzband i stovner kirke.


For andre året på rad arrangerte Groruddalen Rotary Klubb en "vårkonsert" med Magnolia Jazzband i Stovner kirke og hvor klubbens president, Henning Ellström Engh, kunne ønske velkommen til en nesten fullsatt kirke.

Også denne gang ble konserten en mektig opplevelse for de mange som fant veien til kirken og fikk høre dette kjente og kjære jazzbandet fremføre sine musikalske perler på rekke og rad.

Det tok ikke mange taktene før man la merke til at trampefoten til de fleste tilhørerne beveget seg i takt med musikken

Det er bare å beundre disse, i hvert fall noen, litt tilårskomne menn som viser slik entusiasme og spilleglede. I godt over en time spilte de først i kirkerommet med litt verdslig jazzmusikk før de etter en halvtimes pause flyttet seg til kirkestuen. Her dro de i gang i ytterlige tre kvarter med skikkelig god gammeldags New Orleans-jazz slik at nesten veggene flyttet på seg.

I pausen mellom disse to øktene kunne man kjøpe kaffe og vafler samt lodder på et variert utvalg gevinster. All inntekt av dette arrangementet vil selvfølgelig gå til klubbens prosjekter i inn- og utland.

Klubben og konsertkomiteen vil rette en takk til våre sponsorer til dette arrangementet; Thon Hotell Linne, Møller Bil Kalbakken og Møller Bil Grorud for god økonomisk støtte samt til Akers Avis Groruddalen for et godt og fint opplegg med reportasjer og annonser før konserten og forhåpentlig også en reportasje etter konserten.

Vedlagt under noen få bilder fra konserten 2017.

                                

                                 

  

            
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 18. april 2017

presidentens møte.


Åpning av møtet: Vår president, Henning, åpnet møtet på slaget kl. 18:30 og ønskte samtlige fremmøtte hjertelig velkommen. Samtidig håpet han at alle hadde hatt en fin påskefeiring og at alle var kommet hjem uten noen som helst form for uhell. 

Medlemmer til stede: Det var 19 medlemmer til stede denne kvelden.

Gjester: Vi hadde besøk av to gjester; Tor Martinsen Berge fra Sagdalen RK og Leif Thorkildsen, som snart blir opptatt som medlem av vår klubb.

Fødselsdager: Ett klubbmedlem har fødselsdag i kommende uke.  Torgeir har sin dag den 22. april! Da blir han 67 år og kan begynne å heve pensjon fra NAV. Uansett Torgeir, - hele klubben gratulerer deg! 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger på dette møtet.

3-minutter: Det var Arne P. som hadde 3-minutter og han fortalte at fra tid til annen dukker det opp nyheter med virkelig stor interesse. Så hadde skjedd forleden kveld hvor forskere hadde gravet og funnet en form for "liv" i permafrosten i Sibir. Dette hadde blitt både varmet kraftig opp (kokt) for så å bli nedkjølt til mange mange minusgrader, og det var fortsatt i "live"!  Muligens kan dette gi svaret på "det evige liv" under forutsetning at akkurat det er noe å hige etter.

Foredraget: Dette møtet var "Presidentens møte" og president Henning ville at vi stoppet opp litt for å mimre over hvorfor vi møtes hver uke og hvorfor. Han ville lufte noen tanker med oss om dette og sa at man kommer ikke fremover uten å se seg tilbake. Hva er det som gjør at medlemmene, om lag 50 %, møter "trofast" opp hver tirsdag? Det må mye være pga et godt program og et godt indre liv i klubben.

Vi har en godt strukturert klubb med et styre bestående av President, Innk. President, Sekretær, Kasserer og Past President. I tillegg kan styret også ha et antall styremedlemmer. Under styret ligger Klubbtjenesten, hvor alle de forskjellige komiteene er samlet. Videre har vi en Internasjonal Tjeneste (Riga-prosjektet), Samfunnstjenesten (Dagravner), Yrkestjenesten (Beste elev) og Ungdomstjenesten (Bjørg som er mentor for Maria Bjønnes).

Det ble en god dialog president og medlemmer i mellom hvor det kom opp en del saker som her blir gjengitt i stikkordsform for å kunne brukes senere.

Internasjonal Tjeneste skal videreføre vårt Riga-prosjekt inntil videre. De må tenke mer på End Polio Now, kanskje se etter et "vannprosjekt" og et nytt emne som kom opp – "Mines Minus" (minerydding!)

Samfunnstjenesten har jo Dagravnene, men dett kan jo lett utvides (koster ikke noe). Hva kan vi gjøre for unge innvandrere, språkopplæring? Ta kontakt med Groruddalsprosjektet, det som følger etter Groruddalsatsingen og hva med en mentorordning slik vi hadde med Bjerke vg skole for noen år siden.

Yrkestjenesten bør prøve å møte ungdommen på deres eget plan. Videreføre klubbens engasjement overfor RYLA, besøke arbeidsplasser, se på evt. ungdomsutveksling og Rotaract.

Neste møte er det konserten med Magnolia Jazzband i Stovner kirke som står på vår møteplan. Det er både et ønske, men også en sterk oppfordring til samtlige av klubbens medlemmer om å komme til denne konserten. De eneste som er unntatt er de av våre medlemmer som er syke eller befinner seg i utlandet. For alle oss andre gjelder det at vi i tiden frem til konserten får delt ut flyers og plakater, og/ eller reklamerer for den på annen måte, slik at det blir "stinn brakke" i kirken den 25. april.

På vårt ordinære møte den 2. mai kommer utenrikspolitisk forsker og kommentator Asle Toje for å fortelle oss om "USA etter valget av president Donald Trump".

3-minutter den kvelden (2. mai) er det Roar som er ansvarlig for.

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 4. april 2017

hvem er egentlig denne martin luther?


Åpning av møtet: Klubbens president, Henning, åpnet møtet med å slå på klokken (riktignok 12 sekunder for sent!) og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til denne kveldens store evenement.   

Medlemmer til stede: Det var 22 medlemmer til stede, noe presidenten var fornøyd med.

Gjester: Vi hadde én gjest; Randi Hessenschmidt, som selvføgelig ble ønsket velkommen.

Fødselsdager: To av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. For å nevne den yngste først var det Kjell Olav som fyller 72 år den 6.april. På samme dato, men tre år tidligere ble det født en gutt som fikk navnet Harald. Han har derfor 75-årsjubileum, også den 6. april og fikk derfor en flaske vin som gave fra klubben. Begge ble klappet for og klubben gratulerer dere med fødselsdagene!  

Opplysninger på møtet: Fra Magne fikk vi høre at konserten er i godt gjenge, nå står det bare å få solgt så mange billetter som mulig. Til medlemmene oppfordret han at vi ikke  "VIPPSet" pengene, da banken tar seg betalt for en slik tjeneste. Bruk klubbens vanlige kontonr., men oppgi hva beløpet gjelder og fra hvem de kommer. Han beklaget samtidig at hans hukommelse svikter fra tid til annen. Denne gang hadde han glemt å ta med loddboken. Det kostet ham da en liten skjerv til "Elefantgrisen"! (Loddsalget har for øvrig kommet opp i om lag kr 20 000,-)

Knut Eigil sa at som innkommende president har han laget et forslag til ny organisasjonsplan for neste rotaryår. Denne ble lagt frem, i første omgang med kun nytt styre og lederne for de enkelte komiteene. Han sa også at vi jo har et lite problem med ny innkommende for året 2018-19 og Terje oppfordret medlemmene til raskt å komme med forslag til valgkomiteen. Knut Eigil kom med ideen om at kanskje presidenten, i hvert fall denne gang, kunne sitte i to perioder.

3-minutter: Det var PDG Bjørg som hadde ansvaret for den og hun tok opp saken om "End Polio Now". Dette er en så stor og alvorlig sykdom og vi har kommet langt på vei til å få den totalt utryddet i verden. Derfor må vi ikke gi opp nå. Hvis vi ikke får det til kan vi få 200 000 nye tilfeller i løpet av de neste ti årene. Det finnes effektive vaksiner som kan gis til alle barn, men det trengs penger. Polio er en sykdom som ikke kan helbredes, kun forebygges! Bjørg oppfordret klubben til på en eller annen måte å markere Poliodagen den 24. oktober 2017. (Det er for øvrig en tirsdag.)

Som et apropos fortalte hun at Norges regjering v/ Erna Solberg sammen med Melinda og Bill Gates-stiftelsen, Angela Merkel og den japanske regjering har gått sammen om et samarbeid for å lage vaksiner og rutiner for en eventuell kommende pandemi. Dett arbeidet er det Norge som skal lede!  

Foredraget: Denne gang trengte ingen å introdusere foredragsholderen. Det var nemlig vår egen professor emeritus, Kjell Olav som skulle fortelle oss om "Hvem er egentlig denne Martin Luther?" – Og vi fikk svaret selv om del to ikke kommer før til høsten, den 31. oktober. Den dagen er det nøyaktig 500 år siden reformasjonen og Kjell Olav skal fortelle oss om nettopp "500 år siden reformasjonen."

Men, i dag var det del 1.

De fleste, i hvert fall unge i dag, ville nok si at Martin Luther er best kjent for sitt arbeid for at svarte skulle oppnå samme borgerrettigheter som hvite i USA ved bruk av fredelige metoder som ikkevold og sivil ulydighet. Men det er Martin Luther King!

Den "første" Martin Luther var ikke revolusjonær og ble kanskje reformator mot sin vilje.

Han ble født i Eisleben i Sachsen den 10. november 1483 og fikk navnet Martin etter den tidens helgen; Martin av Tours. Han gikk på latinskolen i Eisenach og leste forberedende og juss ved universitetet i Erfurt.

Under et veldig uvær med lyn og torden ber han til den hellige Anna (bestemor til Jesus) om beskyttelse og lover å bli munk hvis han overlever. Det gjør han, og blir deretter munk ved augustiner-eremittklosteret i Erfurt. I 1507 blir han ordinert til prest for deretter å studere teologi! Det var på den måten det ble gjort den gang; førts prest og så utdannelse i teologi.

Da Luther vinteren 1510-11 dro på pilegrimsreise til Roma, fikk han se en pomp og prakt og overflod blant munker, prester og kirkens menn som han aldri hadde kunnet forestille seg. Overalt så han ting som fylte ham med forbauselse og gru. Han fikk se uanstendigheten, ugudeligheten og blasfemien som hersket i alle sjikt innenfor geistligheten. Etter denne reisen, i oppdrag for munkeordenen, blir han overført til " Det svarte klosteret" i Wittenberg. Han blir doktor i teologi og professor ved universitetet i Wittenberg hvor han underviser i bibelske skrifter.

Luther ble for alvor klar over at Jesus ga fri syndsforlatelse, frelse og fred, nettopp det han hadde forsøkt å oppnå ved å "blidgjøre" Gud med egne gjerninger og botsøvelser. Frykten for Gud forsvant. Luther begrunnet alle sine synspunkter med Skriften, og i alle hans diskusjoner og begrunnelser henviste han til: "Skriften og skriften alene." Dette prinsippet ble livsnerven i reformasjonen og undergravde grunnvollen for pavens overhøyhet.

Det var vanlig å sette i gang en diskusjon ved at man skrev noen "teser" - korte setninger - der man så klart og enkelt som mulig prøvde å si hva man var uenig i, og hva man ville diskutere. Disse ble slått opp på veggene i klostre og kirker for at alle skulle bli kjent med de. Den 31. oktober 1517 slo Luther (eller noen av hans tilhengere(?) opp 95 teser på kirkedøra i Wittenberg. Han var ikke imot avlat og avlatssalg, men han var rasende på misbruket han så rundt seg og dette ble begynnelsen til den protestantiske reformasjonen.

Luther blir innkalt til disputas, hvor han benekter pavens og konsilenes autoritet, og blir deretter lyst i bann i juni 1520 av pave Leo 10 etter å ha brent den pavelige bulle utenfor bymuren i Wittenberg. Etter ytterligere forhør på riksdagen i Worms, hvor han nekter å tilbakekalle noe, blir Luther og hans tilhengere lyst fredløse. Han holdes så i beskyttelse på borgen Wartburg ved Eisenach forkledd som ridder Georg. I denne tiden er det at han oversetter testamentet fra gresk (latin) til det tysk (?) Dette er en tid etter Gutenberg og trykkekunsten, slik at hans tekster, og teser, blir lest av veldig mange mennesker i forskjellige land.

Munkene forlater etter hvert "det svarte klosteret", Luther blir boende, men slutter å bære munkedrakt offentlig og i 1532 får han klosteret som en gave av kurfyrste Johan den vise.

Det var så langt Kjell Olav rakk med Martin Luther i denne omgang, - så takk skal du ha. Hvordan det går videre får vi, som tidligere nevnt, vite til høsten - på klubbens møte den 31. oktober, et møte vi ser frem til.

Neste møte er ikke før den 18. april, (uken etter Påske), og på programmet da står "Presidentens møte". Til det møtet forventes det at samtlige medlemmer kommer for da skal vi få tildelt de oppgaver som hver enkelt skal gjøre på konserten den 25. april! Derfor er det viktig at nettopp DU møter

Ansvarlig for 3-minutter den 18.4 er Arne P.!

Til slutt er det for referenten å ønske alle klubbens medlemmer, og alle andre som leser vår hjemmeside, en RIKTIG GOD PÅSKE! - hvor enn du måtte befinne deg, ta vare på deg og dine, og vær forsiktig i fjellet!

Vel møtt – den 18. april! 

_____________________________________________________________________________________________

MØTET 28. mars 2017

mestring av kronisk sykdom.


Åpning av møtet: Vår president, Henning åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.   

Medlemmer til stede: Det var 19 medlemmer til stede på dette møtet.

Gjester: Vi hadde i tillegg én gjest; kveldens foredragsholder, psykolog Jon Haug.

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke.

Opplysninger på møtet: Det var med glede vi så Halvor tilbake blant oss. Han ba om ordet for å takke for all deltagelse i forbindelse med sin kone, Torills bortgang og begravelse. Bare få dager senere ble han lagt inn på Ahus med store hjerteproblemer. Åtte ganger var de nødt til å starte hjertet hans. Nå har han fått operert inn en hjertestarter som skal passe på at hjertet i fremtiden arbeider slik det skal. Godt å se deg tilbake, Halvor!

Som en følge av at Jon har meldt seg ut av klubben mangler vi nå en innkommende president for året 2018-19. Terje vil at medlemmene snarest gir forslag på ny innkommende president enten til han eller Egil.

Konserten den 25. april nærmer seg. Nå er flyers, plakater og billetter i forbindelse med den ferdig fra trykkeriet. Magne delte ut 3 – tre stk. billetter som hvert medlem er ansvarlig for. De kan enten brukes selv, gis bort eller selges. Oppgjør for disse, kr 750,-, skal betales til konto 1503.21.00462 eller "vippse" til "Groruddalen RK".

Et antall flyers og plakater ble delt ut av Arne til de av medlemmene som var til stede. De vil også bli delt ut på neste. Dette gjelder også for billetter. De som da ikke har fått billetter vil få de omgående tilsendt pr. post.

3-minutter: Det var Kjell Olav som hadde 3-minutter denne gang. Han fortalte om vårt Riga-prosjekt, om hvordan vi "lå an i løypa" for tiden og om hva som har skjedd i den senere tid. Det har også vært et møte mellom representanter fra GRK (Harald og Kjell Olav) og Bryn RK (Jan og Per) i forbindelse med en samarbeidsavtale. Programmet for Riga-turen til våren er så godt som i havn. Denne gang skal også bli et besøk hos den norske ambassadøren til Latvia. Det vil bli sendt ut et ferdig program for turen 9. – 10. juni 2017. Her vil det også være opplysninger om flytider og hoteller. (E-posten blir sendt til hvert enkelt medlem)

Foredraget: Etter en introduksjon fra Trond om kveldens foredragsholder fikk vi 45 minutter med meget lærerikt og interessant innhold.

Jon Haug er dr.philos. og spesialist i klinisk psykologi. Han har arbeidet med diabetes siden 1979, både som privatpraktiserende psykolog ansatt ved Norsk diabetikersenter og ved Aker og Ullevål sykehus. Nå var han kommet til oss for å fortelle om "mestring av kronisk sykdom" eller som han kalte det; "Samspill mellom kropp og sinn".

- Medisin og psykologi er uløselig knyttet sammen, sa Jon Haug innledningsvis og fortsatte, - mennesket kan ikke deles i to. De psykologiske konsekvenser ved en sykdom kan være både "naturlige" og "normale". Utfordringene kan være forankret i sykdommen, i helseplagen eler i selve helsetilstanden. Alt dette behøver ikke å føre til psykologiske tilleggsproblemer.

Når sykdommen ikke er akutt, men kronisk stilles man overfor særegne psykologiske utfordringer. Man kjenner ikke alltid tydelig at noe er galt, men man vet det. I slike tilfelle må man bli behandlet ikke først og fremst for å bli frisk, men for å unngå å bli sykere. De psykologiske utfordringene vil være spesifikke for hver enkelt sykdom. Det kan ikke bare overlates til ekspertene å ta ansvar for behandlingen, man må også ta et ansvar selv.

I en levekårsundersøkelse fra 2005 opplyste 63 % av kvinner og 53 % av menn over 50 år at de hadde en eller flere "varige sykdommer". De hyppigste plagene som ble rapportert var smerte i kroppen, hodepine eller migrene, tretthet eller slapphet og problemer med å få sove.

Foredragsholderen viste oss så hvor mange i Norge som har en kronisk plage. Det blir for omfattende her i dette referatet å gjengi hele listen, men her er et utvalg av de "største":

5000 nordmenn er døve og 500 000 har svekket hørsel. 45 000 har epilepsi, 100 000 – 150 000 har astma, omlag en million har fått en allergidiagnose. 24 % av den voksne befolkning er plaget av vedvarende smerter. 40 000 – 50 000 nordmenn er plaget av cøliaki og 43 000 er plaget av rygglidelser. 10 % av befolkningen har migrene og 320 000 har diabetes hvorav 50 000 er avhengige av insulin. I landet er det 300 000 som har fått en revmatisk diagnose og 220 000 lever med klinisk hjertesykdom. 200 000 har kols. Osv., osv., osv.‼‼

Takk til Jon Haug, - vi kommer helt sikkert til å høre mer fra ham ved senere anledninger.

Det gjelder å holde seg "frisk" og tenke at det er som regel noen som har det verre enn meg.

Neste møte er viet Martin Luther. Da skal Kjell Olav fortelle oss om denne reformatoren og teologen som var en av de mest sentrale skikkelsene under Reformasjonen.

3-minutterer er det Bjørg som er ansvarlig for.

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 21. mars 2017

kongens nei. en utdypning.


Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet og ønsket alle hjertelig velkommen.

Medlemmer til stede: Det var 19 medlemmer til stede.

Fødselsdager: Den 23.mars fyller Halvor år og ble gratulert med dagen som kommer.

(OBS!! - Webansvarlig beklager på det sterkeste at han ved en forglemmelse glemte å skrive i forrige ukes referat at Terje hadde fødselsdag den 13.mars! Så kjære venn og klubbmedlem: Klubben gratulerer deg i etterkant!)

Gjester: Vi hadde fire gjester; foredragsholder Ole Mørkhagen, Tore Røln (AG2), Randi Hessenschmidt og Leif Torkildsen (sistnevnte hadde fødselsdag og fikk en flaske rødvin fra president Henning).

Opplysninger på møtet: Presidenten orienterte om at Halvor nå var kommet hjem fra oppholdet på A-hus og at han følte seg ganske så mørbanket etter dette strabasiøse oppholdet. Vi ønsker han god bedring og en god rekonvalesens. Vi gleder oss til å se deg igjen Halvor!

3 minutter: Kari - Anne som skulle ha 3 minutter var ikke tilstede og denne posten gikk derfor ut.

Foredraget: Foredragsholderen Ola Mørkhagen ble introdusert av Ola Johan som hadde hatt han som kadett på Krigsskolen for 34 år siden. Foredragsholderen er i dag leder for Kulturavdelingen på Glomdalsmuseet i Elverum. Hans foredrag hadde tittelen: "Kongens Nei - En utdypning." Dette er jo et veldig aktuelt tema etter at Erik Poppes film "Kongens Nei" hadde premiere i 2016. Mørkhagen hadde også vært konsulent for filmselskapet som laget filmen.

Mørkhagen fortalte med innlevelse og nerve om de tre mest dramatiske døgn i Norges historie med kongefamiliens flukt fra den tyske krigsmakten og kong Haakons vanskelig valg etter invasjonen av Norge og senkningen av Blücher natt til 9.april 1940.

Mørkhagen fortalte om hvilket krysspress kong Haakon var under med Tysklands krav til kapitulasjon, en passiv regjering og en kampklar kronprins Olav. Kong Haakon sto virkelig opp mot den tyske overmakten de skjebnesvangre dagene i april1940. Mørkhagen presiserte at kongen aldri sa et kategorisk "NEI", men derimot at han ikke kunne godta å abdisere. Kongen hadde ikke fullmakt til å føre politiske forhandlinger med utenlandske makter. Det var det bare regjeringen eller administrasjonsrådet som hadde fullmakt til. Kongens nei var derfor et nei til regjeringen. Utenriksminister Halvdan Koht fremførte avslaget til den tyske sendemannen i Oslo, Curt Bräuer. Hitler ble rasende, og Bräuer ble hjemkalt og endte opp på østfronten og deretter i russisk fangenskap i 9 år. Han døde som en nedbrutt og ulykkelig mann i 1969.

Et meget interessant og lærerikt foredrag. Dette kan vi gjerne høre mer om.      

Neste møte: er et foredrag om "Mestring av kronisk sykdom" ved psykolog Jon Haug.

3- minutter den kvelden er det Harald som er ansvarlig for.

Vel møtt!

Referent: Erling T.    


______________________________________________________________________________________

MØTET 14. mars 2017

troen på sykehuset. innretning av et livsåpent helsevesen.

 

Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet også denne ganen med å slå på klokken og ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen. Han fortalte at vi pr. dags dato har en fremmøteprosent på 52 %, noe som slett ikke er ille. Allikevel er det et stort potensiale for forbedringer!

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede denne kvelden.

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke.

Gjester: Vi hadde én gjest; kveldens foredragsholder, professor Sturla Stålsett.

Opplysninger på møtet: På mandag (13.3) morgen hadde Halvor blitt lagt inn på Ahus etter en tid med smerter i brystet og problemer med hjertet, opplyste Magne. Han hadde vært og besøkt Halvor på tirsdag formiddag. Det var ikke så mye han hadde fått snakket med pasienten for han var nokså omtåket og sliten. I ettertid har han blitt "stabilisert" og ble i dag (torsdag 16.3) blitt operert og fått satt inn en hjertestarter. Denne operasjonen har gått bra! Vi ønsker Halvor god bedring, en rask og fin rekonvalesenttid slik at vi snart kan se han tilbake i klubben.

Videre opplyste Magne om at det nå fra District Grant er satt inn omlag kr 18.000 på klubbens konto. Nå venter vi på mer penger som vi har søkt om fra Norfo.

Den 9. mai er en dato som Knut Eigil ba oss om å sette av i kalenderen! Da skal vi nemlig ut på tur; "Ut i det Blå!" Det er ikke bestemt hvor vi skal, men det blir en tur hvor meningen er at også våre ektefeller, samboere, kjærester eller "andre" skal/ kan delta. Muligens vil dette arrangementet begynne noe tidligere enn våre faste møter. Det blir gitt mer opplysninger senere.

3-minutter: Denne gang var det Kjartan som var satt opp med 3-minutter. Han har gjennom lang tid engasjert seg i den såkalte "Fossum-diagonalen". Ved flere anledninger har han hatt innlegg i Akers Avis Groruddalen med innspill om hvor den skal/ bør gå. Dette er noe politikerne og befolkningen i Groruddalen har diskutert i lang, lang tid og er det noe som er sikkert; den kommer til å bli diskutert i mange år fremover. (Mer om dette kan leses i Akers Avis ved å klikke HER.)

Foredraget: Som kveldens foredragsholder hadde vi vært så heldige å få professor Sturla Stålsett til å fortelle om "Troen på sykehuset. Innretning av et livsåpent helsevesen".

Stålsett er teolog og prest og er nå professor i diakoni, religion og samfunn ved Det teologiske Menighetsfakultet i Oslo. Han har et forholdsvis liberalt teologisk ståsted og har markert seg som en sterk tilhenger av likekjønnet ekteskap. Han har også engasjert seg i den europeiske migrasjonskrisen og tatt til orde for at Norge burde ta imot flere flyktninger enn det som den sittende Høyre-Frp-regjeringen bestemte.

Hvordan skal presteordningen på sykehus, i fengsel og i Forsvaret se ut framover? Dette er et spørsmål som har blitt drøftet de siste årene, og blitt mer aktuelt med skillet mellom stat og kirke. I NOU'en "Det livssynsåpne samfunn" fra 2013 anbefales det at ordningen i større grad bør inkludere andre livssyn for å likebehandle trosretninger. Den viktigste oppgaven til Staten er å sikre borgerne sine rettigheter og herved legge til rette for et livsynsåpent samfunn. I dette ligger også å føre en støttende politikk for alle trossamfunn.

Norge henger etter når det gjelder å likebehandle mennesker på tvers av religion, livssyn eller tro, sammenlignet med flere land i Europa. Dette noe prestetjenesten på regionssykehusene og i fengslene har sett en stund. Planen er å utvide prestetjenesten i sykehus og fengsler. Man ønsker å lære opp en gruppe kompetente mennesker som sykehusene og fengslene kan bruke ved behov. De som rekrutteres bør ha bakgrunn fra sitt trossamfunn slik at de derved kan bistå mennesker fra samme trossamfunn.

Når man er syk eller frisk er man aldri det alene, det er vi sammen med andre! Det kan være familie, lege, sykepleier, prest, iman, rabbiner etc. På sykehus trengs det kompetanse av hva de forskjellige tror på. Det kan være en kristen, en katolikk, en muslim eller jøde. Sjelesorg og evne til å snakke med mennesker i krisesituasjoner er noe som prester utdannes til i løpet av studiene Vi må også ha tillit til helsevesenet; at de tar vare på, ikke bare vår helse, men også vår tro. Her står jo sykepleieren i absolutt første rekke. Det er jo de som ser etter og passer på oss så å si hele tiden. De må være klar over hva den enkelte har behov or med tanke på sin tro.

Det også handler om likeverd. Hvis en kristen er døende på sykehuset, vil personen trolig ikke ønske å snakke med en imam. Det finnes en generell form for sjelesorg. Prestene kan ikke lese koranen for en syk, de kan ikke gi innføring i fredagsbønnen eller rette opp i ødelagte gudsbilder innenfor islam. Men imam-rollen har endret seg i Vesten. Muslimske ledere er en del av en europeisk virkelighet som de må forholde og tilpasse seg til.

Takk til en engasjert foredragsholder som hadde en lydhør forsamling i 45 minutter.

Neste møte vil bli et meget interessant møte og foredrag, (det også!). Da får vi besøk av lederen for kulturavdelingen ved Glomdalsmuseet i Elverum, Ola Mørkhagen. Han skal fortelle om "Kongens nei. En utdypning". Et meget aktuelt tema med tanke på den nylige filmen som jo het "Kongens nei". Håper virkelig at så mange som mulig av medlemmene finner veien til Thon Hotel Linne den kvelden.  

3-minutter er det Kari-Anne som er ansvarlig for.

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 28. februar 2017

vannforsyningen o oslo i nåtid og fremtid.


Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen. Han hadde en trist nyhet å meddele at. Halvor sin kone, Torill, døde på Ahus torsdag 23. februar. I respekt reiste medlemmene seg og holdt ett minutts stillhet. Våre dypeste kondolanser går til Halvor, Line og Espen.

Torill vil bli bisatt fra Høybråten kirke onsdag 8. mars klokken 14:00.

Medlemmer til stede: Det var 16 medlemmer til stede denne kvelden. Ikke så verst tatt i betraktning det elendige været som var Oslo.

Gjester: Vi hadde besøk av en gjest, kveldens foredragsholder, Lars Wermskog fra Vann- og avløpsetaten i Oslo.

Fødselsdager: Ingen med fødselsdag i kommende periode. 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste at vårt medlem, Jon Engh Stavseth, dessverre har gitt beskjed om utmeldelse fra klubben pga flytting.

Videre opplyste han at Grorud RC sårt trenger hjelp med å oppgradere sin hjemmeside. Hvis noen i vår klubb føler seg kallet er det bare å ta kontakt med president Henning.

Terje fortalte kort om konserten i april. Alt er i gjenge, vi har fått sponsorer noe som gjør arbeidet med dette arrangementet mye enklere. Akers Avis Groruddalen skal lage en reportasje i forkant av konserten og vil sikkert også dekke konserten i april. Selv om Jon har meldt seg ut fra klubben vil han allikevel hjelpe til med synliggjøring på Facebook ol. Det skal også være et lotteri i forbindelse med konserten. Derfor oppfordres medlemmene til å gi gevinster til dette formålet.

Bjørg minnet om "Torskeaften" på Café Engebret neste tirsdag (7. mars) Vi starter kl 18:00. Pris pr. person er kr 445,-. (Du kan spise så mye du orker‼) Drikke kommer selvsagt i tillegg. Det er påmeldt 17 deltagere.

3-minutter: Denne gang var det Knut-G. som hadde 3-minutter. Han tok for seg det å bli gammel. Når man har barn i femti-årene og barnebarn på 30 år og litt nedover, så skjønner man at an selv også begynner å dra på årene. Det gjelder bare å prøve å gjøre det beste ut av dem og være lykkelig for å ha en sånn noenlunde god helse. Man er ikke eldre enn det man føler!(?)

Foredraget: Til dette møtet hadde vi besøk av seksjonsleder i Vann- og avløpsetaten i Oslo for å fortelle om "Vannforsyningen i Oslo. Nåtid og fremtid."

Vann- og avløpsetaten (VAV) forsyner hovedstaden med drikkevann og håndterer avløpsvannet. Virksomheten finansieres gjennom vann- og avløpsgebyrer. Denne etaten er Norges største kompetanseorganisasjon innen vann og avløp. Den har i alt ca. 600 medarbeidere og har totalt inntekter på om lag 1.5 milliarder kroner.

Etaten produserer om lag 95-100 millioner m3 per år. Den har to vannbehandlingsanlegg, 28 vannpumpestasjoner og 18 høydebassenger rundt på forskjellige steder i Oslo. Ledningsnettet er på hele 1500 km og de finnes 17 000 brannkummer!

Hovedmotivene for vannverksutbygging i Oslo startet på 1700-tallet. Det hadde vært noen store bybranner og man hadde behov for brannvern. Brannvernordningen kom i 1767 og man fikk etter hvert en tvungen brannvernforsikring. Det var også en stor befolkningsvekst på denne tiden samt at den sterke industrialiseringen krevde store vannmengder. I byen ble dette selvfølgelig en offentlig oppgave.

Alt vann som brukes i Oslo blir behandlet. På Skullerud ble det åpnet et topp moderne anlegg for behandling av vann i 1994. På 90-talletble det stort fokus på parasitter i vannet. Vannet blir nå bestrålt med ultrafiolett lys noe som viser seg svært effektivt overfor parasitter samtidig som bakterier og virus blir inaktivert.

Da det skulle bygges nytt behandlingsanlegg ved Maridalsvannet ble dette bygget med UV-bestråling som hoveddesinfeksjon, og med klor som "back-up". Dette like topp moderne anlegget som Skullerud, Oset, ble åpnet i 2008.

I dag er Oset vannbehandlingsanlegg på sin maksimale grense. Oset er sårbart med hensyn til leveringssikkerhet. Ved bortfall av Oset i en svært kortere periode er dette meget kritisk for Oslo. Derfor foreligger det planer om i fremtiden å hente vann i Holsfjorden i Buskerud for bruk i Oslo.

Vann er et livsviktig næringsstoff, like viktig for liv som noe annet. Faktum er at du bare kan overleve noen dager uten vann, men en mangel på andre næringsstoffer kan ta uker, måneder eller til og med år å utvikle. Vann er viktig!

Takk til vår foredragsholder for å opplyse oss om noe som vi alle tar for gitt, helt til den dagen krana er tom! Hva da?

Neste møte er som tidligere nevnt, "Torskeaften" på Café Engebret kl. 18:00.

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 21. februar 2017

etikk og ledelse i rotary


Åpning av møtet: President Henning åpnet med å ønske møtedeltakerne hjertelig velkommen til kveldens rotarymøte. 

Medlemmer til stedeDet var 14 medlemmer til stede.  

Gjester: Vi hadde tre gjester, kveldens foredragsholder, dr.ing./lederfilosof Leif-Runar Forsth og dessuten Bodil Norvik, begge fra Oslo Nord RK, og Leif Thorkildsen

Opplysninger på møtet: Presidenten refererte kort fra styremøtet sist torsdag. Det er opprettet en komité under ledelse av Egil, som skal se på behovet for endringer i lover og vedtekter. Kjartan er også med i komiteen (utenfor møtet takket også Harald ja til å sitte i komiteen). Kort status om klubbens økonomi, som ser bedre ut enn på lenge. Vedtatt at Maria Bjønnes skal være vår RYLA-representant i år. Og det er laget forslag til ny avtale med Bryn RK om samarbeid om Rigaprosjektet.

Magne fortalte at det tidligere har kommet inn kr 5000 på kontoen fra ett av våre medlemmer, til konsertfondet. Nå er det kommet nye kr 5000 til samme formål, denne gang fra Kjell Olav. Vi takker!

3-minutter: I stedet for Åge, som ikke var til stede, holdt Egil en slags utvidet 1-minutt. Han takket for tilliten ved at han var valgt som leder av vedtektarbeidet, og pekte, siden det var 21. februar, spesielt på en setning i lovgrunnlaget for klubbene. Under paragraf 16 Samfunnsforhold, nasjonale og internasjonale anliggender heter det i punkt 4:

Den uken hvor årsdag for Rotarys stiftelse (23. februar) faller, skal kunngjøres som Uken for Verdensforståelse og Fred. I løpet av denne uken bør klubben reflektere over oppnådde resultater, og fokusere på arbeid for fred, felles forståelse og samhold i samfunnet og over hele verden.

Dessuten trakk han fram at hans datter Heidi, som var gjest i klubben i januar, nå kommer til å flytte tilbake til Danmark med sin irske mann, og at hun kort tid etter begynner i ny jobb som landskapsarkitekt! Dette mente han var verdt et bidrag til "Snabelgrisen".

Foredraget: Bjørg introduserte lederfilosof Leif-Runar Forsth som skulle holde foredrag om "Lederetikk." Han hadde samarbeidet om foredraget med Bodil Norvik, som også var til stede.  (Referenten syntes temaet var så interessant at svært mye av foredraget er gjengitt).

Ledelse er å ta vare på både menneskene og sakene. Ledelse er å få mennesker til å arbeide med sakene på en god måte. Ledelse består av så mange prosesser og kan medføre så mange forskjellige situasjoner at det ikke er mulig med enkle teorier og oppskrifter. Vi trenger derfor noen grunnleggende prinsipper. Etikken gir grunnlaget for godt lederskap.

Moral. Fra latin moralis, avledet fra mos: sed eller skikk. I dag brukes moral om de normer, verdier og holdninger som hevdes og/eller praktiseres av enkeltmennesker eller grupper. Moralen forteller oss hva som, ifølge dette, er riktig eller galt. Moral kan også ha betydningen entusiasme, utholdenhet, mot og vilje, f.eks. kampmoral.

Moral er derfor både å vite hva som er riktig og galt, og å etterleve dette i praksis.

Konkrete retningslinjer og regler for moral: Du skal ikke lyve. Timelistene skal være korrekt utfylte. Enhver kunde skal bare belastes den tid som er gått med på hans prosjekt. Vi skal holde ord, avtaler og frister.

Generelle regler eller overordnede prinsipper: Fornøyde kunder er vårt viktigste aktivum. Forbrukerne skal føle trygghet når de kjøper våre produkter. Våre verdier og holdninger skal også prege vår atferd overfor partnere, konkurrenter, næringsliv og samfunn.

Moralske verdier. Sannhet – medmenneskelighet – ansvar – hensynsfullhet ligger til grunn for moralen og de moralske normene.

Avledede verdier eller normer. Grunnleggende verdi: Sannhet gir moralsk regel. Du skal ikke lyve gir en praktisk moralsk regel: Våre produktspesifikasjoner skal være korrekte. Oppfyllelse av andre verdier kan ha moralsk betydning. Moralsk verdi at de som selger sitt arbeid, skal ha en rimelig økonomisk godtgjørelse for dette.

Etikk. Fra gresk ethikos – adjektivformen av ethos. Betyr sedvane, skikk og bruk o.l. Opprinnelig var etikk og moral det samme. I dag brukes etikk og moral også om hverandre og i samme betydning. Men mange bruker ordene slik: Moral er de reglene og retningslinjene som vi mener er riktige og/eller som vi følger. Etikk er morallære, moralfilosofi eller moralteori.

Etikk er mer enn teori. Har å gjøre med og er nær knyttet til våre grunnleggende verdier, holdninger og oppfatninger. Etikk er nøye knyttet sammen med vår virkelighetsoppfatning, religiøse  og filosofiske tro. Kan også ses i flere nivåer, nærmest sammenlignes med et isfjell. Over vannet finner vi ytre ting, det vi sier og gjør. Under vannet er det meste: verdier og holdninger, virkelighetsoppfatning og grunnleggende antagelser.

Men alt dette er bare modeller og forenklede beskrivelser av virkeligheten. En teori beskriver bare en liten del av virkeligheten, det er mange flere og viktige nyanser. Det viktigste er kanskje skjult.

Forskjellige etiske teorier vektlegger forskjellige ting: dydsetikk, regeletikk, konsekvensetikk. Gode holdninger > gode valg > gode handlinger > gode konsekvenser?

Godt eller ondt lederskap? Da romeren Marius (156-86 f.Kr.) ledet sine soldater omkring år 100 f.Kr., slo han teutonerne ved Aqua Sextia med et tap på 250 egne soldater, mot fiendens 100.000, året etter mot kimberne ved Vercelae, med et tap på 300 egne mot fiendens 140.000 soldater. Cæsar slo i 48 f.Kr. andre romerske soldater, mot Pompey ved Pharsalus, eget tap 200 soldater, fiendens 15.000. I år 46 f.Kr. mot Scipio ved Thapsus, eget tap 50, fiendens 10.000. Godt lederskap, organisasjonskultur? Hva med etikk og moral?

Det var tid til enkelte spørsmål, og tydelig at temaet hadde engasjert tilhørerne.

(Referatet av foredraget er noe forkortet. Vil du lese hele foredraget kan du klikke her.)

Neste møte er på Thon Hotell Linne og da får vi besøk av Lars Wemskog som skal fortelle om "Vannforsyningen i Oslo i nåtid og fremtid".

3-minutter den kvelden er det Knut-Georg som er ansvarlig for. 

Vel møtt!  

Referent Egil_____________________________________________________________________________________________

MØTET 14. februar 2017

midtøsten og vesten i endring


Åpning av møtet: Henning åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens rotarymøte.

Medlemmer til stede: Det var 21 medlemmer til stede. 

Gjester: Vi hadde to gjester, kveldens foredragsholder, pensjonert Generalmajor Tryggve Tellefsen, og Tom Albrigtsen fra Grøm RK ved Grimstad.

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

Opplysninger på møtet: Det var heller ingen spesielle opplysninger på dette møtet.

3-minutter: Det ble bestemt at 3-minutter skulle utgå i og med at foredragsholderen hadde bedt om å få tid til sitt store og aktuelle emne.

Foredraget: Vi hadde til dette møtet vært så heldige å få pensjonert generalmajor Tryggve Tellefsen til å komme for å holde foredrag om "Midtøsten og Vesten i endring. Maktspill og religiøse motsetninger i oldtid og nåtid."

Tryggve Tellefsen var i 1985 og 86 var oberstløytnant for Bataljon 2 i Brigaden i Nord-Norge, i 1987 operasjonsoffiser i den multinasjonale styrke i Sinai. Fra 1988 var han oberst og sjef for Brigaden i Sør-Norge. Deretter sjef for Jegerkorpset/Infanteriregiment Nr. 4 og leder for utvelgelsen og opplæringen av norske enheter til FNs fredsoperasjoner og annet utstasjonert personell i perioden fra 1989-94. Tellefsen ble utnevnt til brigadegeneral, brigader, i 1994 og i 1995 til sjef for FN-styrken i Makedonia. Han var kommandant på Akershus festning fra høsten 1995 og i 1996. I 1997 ble han utnevnt til generalmajor og Force Commander, sjef for den multinasjonale styrken i Sinai, en stilling han innehadde i fire år til sommeren 2001. Etter at han ble pensjonert tiltrådte han i 2003 som ambassaderåd på Sri Lanka og leder for observatørkorpset på Sri Lanka. Fra 2004 var han ambassaderåd i Israel og leder for observatørstyrken i Hebron på Vestbredden.

Han startet sitt foredrag med å spørre: " Kan det gode eksistere uten det onde? Vi er født slemme, med konkurranseinstinkt og egoisme. Hat formes tidlig, det gode må læres og gjentas, fra vugge til grav!"

I verdenspolitikken finnes ingen evige venner eller evige fiender, bare egne interesser. Alle folkeslag på denne jord har en religion. Religionene er sterke tradisjons- og kulturbærere. Troen er den viktigste holdningsskaper på hele kloden. Tro og håp har vært fundamentale spørsmål i oldtid og nå. Fanatisk, religiøs og etnisk maktkamp terroriserer og sender millioner på flukt, og vår verden kommer ikke til å bli mindre farlig bare fordi vi ønsker det. Vi lever i folkevandringens tidsalder.

Det første menneske som trodde blindt på EN GUD var Abraham som levde 2000 år før Kristi fødsel. Han er stamfar til Jøder, Muslimer og Kristne. Tillit, solidaritet, tilgivelse og likestilling passer ikke inn i "det klanstyrte Midtøsten" selv om der levde både Abraham, Moses, Davis, Jesus og Mohammed. Jødedom og Islam skaper en sterk identitet og har klare lover og regler når det gjelder mat, arv, samfunn, omskjæring osv.

Jødedommen griper inn i alle livets faser. Hverdagen er like preget av jødiske aktiviteter og ritualer som helligdagen. Israel er dypt splittet i sekulære og religiøse, men alle er jøder.

800000 ortodokse jøder lønnes av staten for heltidsstudier av Toraen/ Mosebøkene med sine 613 lover, 248 bud og 365 forbud. Staten Israel har ingen egen grunnlov.

Islam er et totalt livsmønster, - en kollektiv religion som ikke skiller mellom ånd og lov. Lovene utgår fra Allah og Koranens 114 surer (kapitler) og er "grunnloven". Det arabiske klansamfunnet holder orden på enkeltpersoner og familiegrupper gjennom et tusenårig kollektivistisk storfamiliesamfunn. Islam er en sterk politisk ideologi hvor Allah har svaret og alle er kollektivt muslimer. I dag foregår det en viktig kamp i den arabisk/ muslimske verden som handler om hva Islam skal være i det 21. århundre!

Kristendommen dreier seg om Jesus fødsel og korsfestelse og at han er "Guds sønn". Den er den mest utbredte religion og kulturbærer på jorden og har det nye testamente med de 10 bud.

Fellesnevner for disse religionene er Abraham!

Etter århundrer med "fredelig" sameksistens sprenges maktmiljøet av glødende fanatikere og maktmennesker. Konflikten mellom sjiaer og sunnier henter næring fra stridens kjerne 10. oktober år 680. I slaget ved Karbala ble Muhammeds barnebarn al-Hussein ibn Ali drept av kalifen Yazids styrker. Dette var et oppgjør om arverekkefølgen innen for Islam og fra den dagen kom sjiaer i opposisjon til de mer tallrike sunnimuslimene.

I dag er det et maktspill om Midtøsten. Kampen om et hjemland bak sikre grenser for jødefolket og palestinere er like uløst som da Gud ga Abraham og jødene Kanaans land. Bruddet mellom Sjia- og Sunni-muslimer i år 680 eksploderer i dag i groteske myrderier i Syria, Irak og Jemen. Noen av de verste menneskeslakterier på denne jord. De som ikke passer må bort, Midtøsten tømmes sakte men sikkert for kristne og et jøde- og muslimhat vokser i Europa.

På Vestbredden tar jøder palestinske hjem, muslimske palestinere kaster kristne palestinere ut av sine hjem. Midtøsten er inne i sin mest kaotiske periode siden det Osmanske rike. Millioner er på flukt. Krigen har allerede ødelagt Syria

IS – den Islamske stat – består for det meste av unge menn fra sunnistammer, kriminelle pøbler og militær ekspertise fra dyktige offiserer fra Saddams gamle hær. De har ettmål: - brutalt å bruke ekspertisen rått, hensynsløst mot alle vantroe bak et skjold av Muhammedtro Islam. De lover innbyggerne, som aldri har opplevd ro og stabilitet, lov og orden i et Muhammeds kalifat. De har egen valuta, flagg og benytter seg av de strenge sharia straffelovene. Det finnes tusener av fremmedkrigere og selvmordsbombere. Hittil har det vært terrorangrep i Frankrike, Belgia, Danmark, Saudi Arabia, USA, Tunisia, Kuwait, Egypt, Australia, Jordan, Libanon, Tyrkia og Bangladesh. Terrorfaren er også høyst reell i Norge! Hensikten med denne terroren er å skape frykt og å destabilisere.

Generalens foredrag var mye lenger og mer dyptgående enn det som er gjengitt her. Det var i alle fall meget belærende om et urolig hjørne i vår verden fortalt av en mann som virkelig har opplevd denne konflikten på meget nært hold. Det er helt sikkert at vi får høre mer fra Tryggve Tellefsen ved senere anledninger.

Neste møte er på Thon Hotell Linne og da får vi besøk av dr.ing. og lederfilosof Svein-Erik Forsth som skal fortelle om "Etikk og ledelse i Rotary".

3-minutter den kvelden er det Åge som er ansvarlig for.

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 7. februar 2017

hvorfor er det færre organtransplantasjoner?


Åpning av møtet: President Henning og ønsket alle hjertelig velkommen.

Medlemmer til stede: Det var 19 medlemmer til stede.

Gjester: Foredragsholderen, seksjonssjef Anna Varberg Reisæter fra OUS/ Rikshospitalet, Bjørg-Ingrid Rudi fra Oslofjord St. Halvard Rotary Klubb og Tor Hartman Berge fra Sagdalen Rotary Klubb.

Fødselsdager: Ingen fødselsdager ble rapportert.

Opplysninger på møtet: Bjørg informerte om og sendte rundt påmeldingskjema for torskeaften den 7.mars.

3-minutter: Halvor skulle hatt 3-minutter, men måtte melde avbud på grunn av sykdom i familien Vi ønsker god bedring. President Henning og Jon hadde vært på akevittsmaking i regi av Oslofjord St. Halvard RK. Bjørg-Ingrid Rudi hilste fra sin klubb og takket samtidig for det flotte rakfiskserviset som hun vant under vårt PolioPlus-arrangement i oktober 2016.

Foredraget: Kveldens foredragsholder var seksjonssjef dr.med. Anna Varberg Reisæter fra nyreseksjonen på OUS (Rikshospitalet). Det var Trond som introduserte foredragsholderen og fortalte at hun var kommet for å fortelle om "Hvorfor er det færre organtransplantasjoner?"

Alle transplantasjoner som utføres in Norge er sentralisert til Rikshospitalet som har et nært samarbeid med nyreavdelingene på 25 sykehus i Norge. Norske leger var tidlig involvert i transplantasjoner. Således ble den første nyretransplantasjonen gjennomført i 1956. Pasienten levde en måned etter operasjonen. Man hadde ikke tilgang til de hjelpemidlene som i dag anses som nødvendige (vevstyping, immunosuppresive midler etc.). I Norge skjer ca. 40 % av slike transplantasjoner med levende givere. På dette området har Norge spilt en ledende rolle i utviklingen. Resultatene etter nyretransplantasjoner er i dag meget gode og sikrer i de aller fleste tilfeller mottakeren et langt og godt liv. Det største problemet ved nyretransplantasjoner (som ved allotransplantasjoner) er forkastelsesreaksjoner. Mottakeren må derfor resten av livet behandles med immunsuppresive midler. Antall nyere transplantasjoner har gått ned både fra døde og levende givere fra 2015-2016. Tallet ligger på ca. 250 og noe lavere i 2016. Selv om mange nyrepasienter kan gå i dialyse i ventetiden, som kan ligge på 1-2 år, er dette en stor personlig belastning og en samfunnsøkonomisk utfordring. Organtransplantasjoner er som regel det beste behandlingsalternativet. Flaskehalsen innen nyretransplantasjoner er tilgangen til organer.

Vi takker for et interessant foredrag om et vanskelig tema.

Neste møte: "Midtøsten og Vesten i endring. Maktspill og religiøse motsetninger i oldtid og nåtid". Vi får besøk av pensjonert generalmajor Tryggve Tellefsen som skal fortelle om dette meget aktuelle og interessante tema. Vi håper at også du finner veien til Thon Hotell Linne den kvelden – 14. februar kl. 18:30!

Det er Knut Eigil som er den ansvarlige for 3-minutter på det møtet.

Vel møtt!

Referent: Erling


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 31. JANUAR 2017

etikk i møllergruppen


Åpning av møtet: President Henning ledet møtet og takket Knut Eigil for at han hadde ledet møtene mens han selv var på ferie i Australia. Det hadde sikkert vært god trening for innkommende president.


Medlemmer tilstede: Det var 21 medlemmer tilstede. Det må betegnes som tilfredsstillende. 


Gjester: Foredragsholderen,Trygve Magnussøn fra MølerGruppen, og Sissel Mikkelsen var gjester.


Fødselsdager: Ingen fødselsdager ble rapportert.


Opplysninger på møtet: Bjørg informerte om at det var utpekt en ny distriktsguvernør  for 2019/2020. Hans navn er Baard Lund og han er medlem av Nordstrand RK. Bjørg talte også varmt for at alle medlemmene i klubben burde være med på avtalegiroen til Rotary Foundation med et månedsbidrag på Kr 50,-. Oppfordringen er herved overbrakt. 

Arne P. var tilbake og det var veldig hyggelig å se han igjen. Han orienterte kort om sykdommen og vi forsto at det nå går bra. Grisen fikk også et bidrag.


3-minutter: Trond var ansvarlig for kveldens 3 minutter og har, på lik linje som mange andre har gjort, reagert på måten den nye pressetalsmannen i president Donald Trumps organisasjon opptrer på. Sean Spicer (som han heter) kommer med mange rare og tvetydig utsagn og har hele tiden et behov for å understreke at det han sier er korrekt og at de ikke lyver i det Hvite Hus. Han har jo fått en krevende jobb med å presentere all presidentens "Executive Orders" som signeres på løpende bånd og skal samtidig også forsvare innholdet. En meget vanskelig jobb! Skal bli interessant å se hvor lenge pressetalsmannen holder ut.


Foredraget: Kveldens foredragsholder var Trygve Magnussøn. Han er HR-direktør i MøllerGruppen og har jobbet i gruppen i 9 år. MøllerGruppen har etter en sped start i 1938 vokst til et internasjonalt konsern med forgreninger til Sverige og de baltiske land. Mannen som grunnla det helle var Harald Aars Møller og firmaet er fortsatt i familiens eie og styres i dag av barn og barnebarn. I 1948 fikk Harald A. Møller agenturet for Volkswagen for det norske markedet og siden er Audi (1974) og Skoda (1992) kommet til.

Etikk i arbeidslivet er et grunnkonsept som har en viktig og bred plass i konsernet og som det legges stor vekt på i alle nivåer. Grunnleggerens valgspråk var: Det gjelder å holde sin sti ren. Det er fortsatt denne holdningen som gjennomsyrer konsernet. Grunnverdiene er: Åpen og ærlig, initiativrik, omtenksom og tydelig. Det er utarbeidet en detaljert Code of Conduct for etikk arbeidet i konsernet.Denne er oversatt til de lokal språk som benyttes. 

De fleste husker at Volkswagen-konsernet hadde en kjedelig sak med utslippsverdier på enkelte av sine bilmodeller for en tid tilbake. Magnussøn mente at konsernet hadde behandlet dette på en etisk forsvarlig måte, og hendelsen hadde hatt mindre virkning enn det man kunne forvente Det ble diskutert en del dilemmaer vedrørende konstruerte etiske problemstillinger i plenum og det var lærerikt  

Vi takker Trygve Magnussøn for et tankevekkende og klart foredrag om etikkspørsmål i arbeidslivet og hvordan MøllerGruppen jobber med disse spørsmålene.


Neste møte: Da får vi besøk av seksjonssjef ved OUS, Anna Varberg, som skal belyse oss om "Hvorfor er det færre organtransplantasjoner?"

3-minutter på det møtet er det Halvor som er ansvarlig for.


Vel møtt!


Referent: Erling

 

 

 


___________________________________________________________________________

MØTET 24. JANUAR 2017

NORSK PSYKIATRI FEM ÅR ETTER BREIVIK


Åpning av møtet: Innkommende president Knut Eigil ledet møtet og åpnet med å ønske alle velkommen. 


Medlemmer tilstede: Det var 16 medlemmer tilstede. 


Gjester: Foredragsholderen (Per E. Hegge og Astrid Johansen) var gjester.


Fødselsdager: Ingen fødselsdager ble rapportert.


Opplysninger på møtet: Bjørg informerte om torskeaften som finner sted 7. mars og håper at mange vil delta. Magne hadde vært på besøk i en våre naboklubber Lørenskog og refererte kort fra dette besøket,


3-minutter: Arne H. har installert jordvarme i huset sitt og fortalt om en omstendig, langvarig og rotete godkjenning prosedyre i kommunikasjonen med Oslo kommune. Nå er imidlertid prosjektet ferdig og vi ønsker en god og varm bolig. Arne har sikkert gode råd og gi til fremtidige jordvarmesøkere.


Foredraget: Kveldens foredragsholder var Per Egil Hegge. Temaet på foredraget var: Norsk psykitatri fem år etter Breivik. Han holdt et detaljert og kritisk innlegg om rettsaken mot Breivik. Han hadde deltatt daglig i de siste 10 dagene av rettsaken.  

De fleste av oss kjenner jo delvis til Hegges nådeløse kritikk av ekspertrapporten om tilregnigelhetsspørsmålet. Dette temaet har Hegge dekket i boken sin : De suverene. Et oppgjør med eksperttyranniet. Hegge var av den oppfatning at denne rapporten var et makkverk- et hastverksarbeid full av feil og mangler. Her ble Breivik karakterisert som utilregnelig. Riksadvokat Busch bestemte da at en ny ekspertrapport skulle oppnevnes. I denne ble som kjent Breivik karakterisert som tilregnelig. 

Hegge var av den klare oppfatning at riksadvokat Busch burde ha trukket seg fra jobben som riksadvokat på grunn av sin håndtering av Breivik saken. Han var også sjokkert over kvaliteten på medlemmen i den rettsmedisinske kommisjonen som etter hans mening knapt kunne gjøre rede for seg. Hele saken doumenterte klart at kvaliteten på rettsmedisinsk ekspertise innen psykiatri i Norge har betydelige svakheter

Vi takker Per E. Hegge for et tankevekkende og klart foredrag.


Neste møte: Etikk i Møller gruppen.


Referent: Erling.

 

 

 

___________________________________________________________________________

MØTET 17. JANUAR 2017

Betraktninger, refleksjoner og anekdoter etter 3 år i østerled..


Åpning av møtet: Møtet ble åpnet av Innk. President Knut Eigil som ønsket oss velkommen.

Medlemmer til stede: Det var 12 medlemmer til stede.


Gjester: Vi hadde én gjest; Jørn Buødagens foredragsholder.

 

Fødselsdager: Bjørnar fyller år den 19. januar.


Opplysninger på møtet: Innk. President hadde satt opp ‘vaktlister’ for sin presidentperiode som starter 1. juli. Han håpet folk tok på seg de vervene som var foreslått. 

 

3-minutter: Steinar hadde ikke fått med seg at han skulle ha 3-minutter.

 

Vi gikk derfor rett over til foredraget.

 

Foredraget:

Jørn Buø startet med å fortelle at han var blitt spurt om å komme av Ola Johan som han hadde hatt som lærer på Krigsskolen. Arne Pran hadde vært sjef for Krigsskolen da han gikk der.

Jørn Buø var Militærattache i Moskva i perioden 2000 – 2003. Han var da Brigadegeneral. Han understreket at det han sa var hans personlige meninger. Han hadde ikke lenger noen offentlig rolle. Allerede i 2004 ble han ansatt i Kongsberg Våpenfabrikk. Han beklaget at vi ikke kunne legge ut noen av alle de interessante bilder han viste på Internett.

 

Her er noen av de sakene han nevnte:

 

1. Hvorfor han endte opp i denne jobben 40 år gammel: En viktig grunn til at han valgte en militær utdannelse var hans morfar som var offiser og hadde overtatt kommandoen over Evjemoen leir fra tyskerne 8. mai 1945.
2. Relasjonene til Russland hadde vært gode i de årene han hadde vært der. Men, det gikk opp og ned. I dag er de på et lavmål. Men, en russer han møtte sa at Norge var det eneste nabolandet de ikke hadde vært i krig med.
3. Følgende uttalelser forteller litt om Russland: Churchill (1939): ‘En vet aldri hvordan russerne reagerer’. Khrusjtsjov (1964): ‘Kapitalister kan ikke forstå hvordan vi tenker’.
4. For russere er Norge et lite land i Nord Vest. Russland er verdens største land. Russerne har 150 mill. innbyggere. Norge har 5. Dette er noe som merkes.
5. Radaren i Vardø var viktig for russerne. Buø fikk ofte kjeft for at vi hadde denne.
6. De fleste russere bor i vest. Øst for Ural er det ca. 18 mill. innbyggere. At kineserene er over 1 milliard, er russerne seg bevisst. Kanskje mange av disse om noen år ville strømme over grensene til Russland?
7. Russland er gode ‘sjakkspillere’ – noe de har vist.
8. Norge er strategisk viktig for Russland. Bl.a. pga. at de har atomvåpen på Kolahalvøya.
9. Buø hadde et godt forhold til sine russiske kollegaer.
10. Nikel ved grensen mot Finnmark er levealderen under 50 år. Stor forskjell fra nabobyen Kirkenes. Norge har gitt penger til renseanlegg i Nikel.
11. Kosovo i år 2000. Russland var negative til NATO’s aksjoner. Dette var en belastning på forholdet.
12. Ubåtulykken (Kursk) skjedde like etter at Putin hadde overtatt som President. 118 russere døde på sjøbunnen. Dette var en viktig grunn til at Putin startet på en oppgradering av forsvaret, noe som fortsatt pågår.
13. Buø fikk flere utmerkelser i Russland. Bl.a. for å styrke grensekontrollen. Russerne overvåket narkotika-smuglere. Taliban bruker narkotika som et kampmiddel mot vesten.
14. President Assad i Irak (far til nåværende president), gikk på militærakademi i Moskva. 
15. KulturBuø anbefalte følgende bok: Nikolai Gogol (1809 – 1852): Petersburgnoveller.
16. Buø hadde i sin stab en oberstløytnant som NK. I tillegg en kaptein, en løytnant og en sjåfør. Ellers kunne han bruke ambassadens personale.
17. På spørsmål fra Torgeir om hans forhold til russere generelt sa han at ‘du må la de komme under huden på deg’. Dvs. du må la de virkelig forstå hvem du er.
18. Skjebnen.  Denne er viktig i Russland. Det som skjer det skjer. Det kan du ikke gjøre noe med. Denne holdningen kan en finne igjen i Midt-ØstenBuø mente at dette hadde noe med at Russland var knyttet til den ortodokse kirke.
19. Magne spurte om hvordan det var med russisk økonomi. Buø svarte at den var svart oljeavhengig. Nedgangen i oljeprisene hadde derfor stor betydning. I store byer er det blitt en middelklasse, noe som bidrar til en bedring generelt. Putin er opptatt av at vestlige boikotter forsvinner. Men, den store bekymring er at folketallet synker.

Knut Eigil avsluttet møtet og ønsket velkommen til møtet neste uke.


Referent Kjartan Eide


__________________________________________________________________________

møtet 10. januar 2017

hvordan en bydelsdirektør opplever å være del av en stor kommune.


Åpning av møtet: Møtet ble åpnet av innk. President Knut Eigil som ønsket oss velkommen til kveldens møte.  Han sa at det er gledelig å tenke på at nå går det raskt mot lysere tider.

- Dagen er allerede blitt ½ time lenger, sa Knut Eigil og syntes det nesten ikke kunne gå fort nok til at solen kom høyere på himmelen og at dagene ville bli mer merkbart lengre:  (Se link om dagenes lengde HER )

Medlemmer til stede: Det var 19 medlemmer til stede. 


Gjester: Vi hadde én gjest; Maria Bjønnes fra Oslo/Victoria Rotaract Klubb.


Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende periode.  


Opplysninger på møtet: Innk. President hadde lyst til å prøve et nytt opplegg med rekkefølgen på de enkelte poster på møtet. Derfor ble 3-minutter flyttet til etter foredraget. 

(NB! Redaktøren av hjemmesiden synes det er greiest å få unna alt "rotarystoff" før foredraget. Da er det bedre tid til evt. spørsmål og diskusjoner. En "3-minutter" skal jo ikke diskuteres!)


Foredraget: Denne kvelden var det vårt medlem, Kari-Anne (Mathisen) som skulle fortelle om "Hvordan en bydelsdirektør opplever å være en del av en stor kommune". Kari-Anne har nylig gått av med pensjon etter å ha vært bydelsdirektør for bydel Bjerke siden 2009.

Hun startet med å fortelle om byen Oslo som jo er Norges hovedstad med nærmere 700 000 innbyggere. I 2000 feiret byen sitt 1000-års jubileum. Byen er hovedsete for mange institusjoner som f.eks. Slottet, Stortinget, Nasjonalgalleriet, Nationaltheatret, Vigelandsparken og flere museer.

Byen er også sentrum for forskning, utdanning og næringsliv og har et areal på 454 km2 hvorav 2/3 er friluftsområder. Det geografiske midtpunktet ligger Nordmarka og i 2003 ble Oslo kåret til Europas bærekraftige by.

Oslo kommune er en av landets største arbeidsplasser med over 50 forskjellige virksomheter og med mer enn 50 000 ansatte. Kommunen var den første i Norge til å innføre en parlamentarisk styringsmodell (1986). Dette innebærer at et byråd står ansvarlig overfor bystyret, på samme måte som regjeringen står ansvarlig overfor Stortinget.

Bystyret er Oslo kommunes øverste myndighet og består av 59 folkevalgte representanter. Det ledes av en ordfører og de bestemmer hovedlinjene i utviklingen av byen og fordeler de penger kommunen har til rådighet.

Byrådet er Oslos "regjering" og kan bestå av inntil åtte medlemmer. De leder kommunens administrasjon og er ansvarlig for gjennomføring av vedtak gjort i bystyret. Hver byråd er politisk leder av en byrådsavdeling som nærmest kan sammenlignes med departementer.

I 2016 kostet det ca. 57 milliarder å drive Oslo kommune. Kommunen inntekter kommer i hovedsak fra inntekts- og formueskatt, overføringer fra Staten og utbytte fra kommunen egne virksomheter. Fordelingen av inntektene blir bestemt i budsjettet som vedtas av bystyret i desember hvert år.

Bydelen Bjerke er en av Oslo kommunes 15 bydeler. Den ligger nord-øst for Sinsenkrysset, sør-vest i Groruddalen og har kort vei både til marka og sentrum. Den består av om lag 31 000 innbyggere, like mye som f.eks. Moss. Bydelens hovedoppgave er å forvalte, ivareta og drive helse og omsorgstjenester, barnevern, barnehager, kultur, eldreomsorg og primærhelsetjenesten. Bydelen hadde i 2016 et budsjett på nesten 1.4 milliarder kroner!

Kari-Anne ville gjerne at Bjerke ble oppfattet som midtpunktet i Oslo, men visste at så ikke er tilfelle. Det kan her opplyses at midtpunktet i Oslo ligger et kvarter å gå fra parkeringsplassen ved Sognsvann i Nordmarka, rett ved Nedre Blanksjø.

Til denne bydelen var det altså Kari-Anne kom som nyansatt bydelsdirektør i 2009 og første dag på jobb var hun med på å underskrive avtale med Husbanken om Bydel Bjerkes deltakelse i Groruddalssatsingen! Det innebar en årlig utbetaling på 50 millioner kroner årlig fra både stat og kommune, totalt 100 millioner kroner per år. (Dette har imidlertid blitt overoppfylt, og i løpet av satsingsperioden er det bevilget over 1,5 milliarder kroner til Groruddalen.)

Takk til Kari-Anne for et flott foredrag og ikke minst for din underskrift til Groruddalssatsingen. Den har gjort at "Dalen vår" har fått gjennomført mange flotte prosjekter.


3-minutter: Det var Reidun som hadde 3-minutterog hun fortalte om vi hadde tenkt så langt at dagen kommer da våre barn, barnebarn eller andre arvinger skal overta vårt jordlige gods.

Det er meget viktig å ha laget et testamente slik at uenigheter kan bli minisert. Hun fortalte om hvordan man på best mulig måte kan fordele arv ved særeie og uskiftet bo, og om fordeler og ulemper ved dette. Det er mye å sette seg inn i når det gjelder testamente og særeie. Det er nok lurt å ta kontakt med en advokat om disse tingene.


Neste møte er "Betraktninger, refleksjoner og anekdoteretter tre år i Østerled" ved tidligere militærattaché i Moskva, Jørn Buø. Dette vil helt sikkert være et både annerledes og ikke minst interessant foredrag så ønsker er at riktig mange av klubbens medlemmer vil komme.

Kveldens 3-minutter på det møtet er det Steinar som er ansvarlig før.


Vel møtt! 

 


_____________________________________________________________________________________________

møtet 3. januar 2017

tanker om rotaryåret 2017-2018.


Åpning av møtet: Klubbens president har reist ut på en lengre reise til Australia og derfor falt det på innk. president Knut Eigil å lede dette første klubbmøtet i 2017. Det gjorde han ved først å ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen og med å ønske hver enkelt et Godt Nytt År. Etter å ha fått rungende "JA"-svar på spørsmålene om det hadde vært en fin jul, - om nisen hadde vært på besøk og om alle hadde det bra, fortsatte møtet med det vanlige opplegget.

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede på dette møtet.

Gjester: Vi hadde også besøk av to gjester. Den ene var en av klubbens chartermedlemmer, Erik Jensen, som nå er medlem i Lysaker RK. Den andre gjesten var Astrid Landmark Johansen som vi etter hvert har blitt godt kjent med.

Fødselsdager: Det var én fødselsdag å feire; vår kjære kasserer Magne blir 73 år den 5. januar og ble selvfølgelig behørig klappet for. Klubben gratulerer deg!   

Opplysninger på møtet: Først ut med litt informasjon var Terje som kunne fortelle siste nytt angående vår konsert den 24. april. Vi har fått noen sponsorer, og flere er muligens på glid slik at det kan se ut til at innbetalinger fra disse vil betale orkesteret. Billettprisen vil mest sannsynlig bli liggende på kr 250 slik som sist. Kioskavdelingen bør kanskje legges opp på en litt mer strukturert måte enn i fjor. Den ga jo gode inntekter, men det ble laget for mye vaffelrøre. Akers Avis vil være behjelpelig med skrive litt om konserten i forkant, de vil gi oss annonser til sterkt reduserte priser samt lage en reportasje fra selve konserten. Dette er veldig fint gjort og hjelper godt på med hensyn til utgiftene. Styret skal opplyse til de andre klubbene i "dalen"/ regionen om vårt arrangement. Mye vil nok bli gjort etter den lesten vi brukte i fjor, hvor de fleste av klubbens medlemmer var med å dra lasset.

Kjell Olav hadde med en julehilsen fra våre venner i Riga som i tillegg ønsket oss alt godt for det nye året. Videre kom også inn på dette litt viktige året 2017 som er Reformasjonens jubileumsår. Den store jubileumsdagen er den 31. oktober. Da er det 500 år siden Martin Luther spikret opp sine diskusjonsteser på kirkedøren i Wittenberg. Til sist kom Kjell Olav inn på at fra den 1. januar i år er Den norske kirke (Statskirken) skilt vekk fra Staten og blitt en slags "frikirke". Han mente at dette kunne medføre noen fordeler, men også visse ulemper.

Harald "meldte" seg tilbake etter fire uker i "utlendighet". Han hadde, sammen store deler av familien, først møtt slekt i USA før de reiste videre til Bogotá i Colombia. Der hadde de bl.a. møtt svigerdatteren som har vært sterkt involvert i fredsavtalen mellom regjeringshæren og geriljaen. De hadde også krysset Andesfjellene (4000 moh) to ganger. Han vil muligens komme med et lite kåseri om denne turen ved en senere anledning.

Torgeir, som tidligere hadde sin private bopel på Majorstuen før han flyttet til Lillestrøm, er nå tilbake på Majorstuen. Denne gang er det kontorene som er flyttet dit fra Møllergata hvor de holdt til tidligere. Han var så glad for dette og syntes de hadde fått så flotte lokaler at han mente det var på sin plass å fore "Grisefanten" med en seddel! 


3-minutter: I stedet for Napoleon, som skulle hatt 3-minutter, tok Magne av seg den. Han fortalte først om vår nye postadresse som nå er c/o Thon Hotell Linne og deretter om den økonomiske situasjonen til klubben. Kontingenten, kr. 1500 for vårsemesteret, er nå lagt ut til betaling med frist innen 15. januar! Loddsalget i fjor høst innbragte i alt ca. kr 11.000. Et nytt lotteri er allerede i gang. Hva disse pengene skal brukes til er det opp til styret å vedta. Det er kommet inn sponsorpenger fra bl.a. MøllerGruppen/ Grorud. De pengene er øremerket konserten! Vi har fra Kemneren fått tilbakebetalt moms med et beløp på kr. 9000, samt at et klubbmedlem, Kjartan, har sponset kr 5000. Det ligger også tilsagn om et beløp fra Distrikt Grant. Dette gjør at vår økonomi ikke er så aller verst, men det er til dels store beløp som snart skal betales både her og der.


Foredraget: Til dette møtet hadde innk. president Knut Eigil annonsert "Tanker om kommende rotaryår 2017-18". Han startet med å si at i "gamle dager" var det stort å bli spurt om å bli president. I dag er det med litt mer blandede følelser man sier ja når man ser hvilke utfordringer dette kan medføre.

De fleste rotaryklubber sliter med de samme problemer som oss. Vi er på ingen måte noe spesielt i så måte. Gjennomsnittsalderen i klubben blir stadig høyere og hvis vi ikke får nye og yngre medlemmer så vil klubben forsvinne om "noen år!"

Knut Eigil mente å se en tendens til at rotaryklubber i større og større grad har blitt "innsamlingsklubber", - opptatt med å samle inn penger til forskjellige formål i stedet for, som tidligere, å være yrkesorienterte klubber.

Hva må til for at det skal bli mer attraktivt å komme på møtene? Må vi stadig være på hugget for å samle inn penger til andre? Kan vi ikke samle inn litt til oss selv? Det er jo de pengene som vi betaler i kontingent som også går til de prosjekter som Rotary står for gjennom bl.a. The Rotary Foundation (TRF)

Vi må begynne å gjøre noe spesielt, både med og på møtene, for å lokke til oss de medlemmene som sitter hjemme. Det er også viktig å ta vare på og å legge til rette medlemskapet på beste måte for nye medlemmer. Alt for ofte har vi mistet unge medlemmer av grunner som vi kanskje ikke helt har sett eller vært klar over.

Hva med f.eks. å servere en kake eller "høye smørrebrød" en gang i blant? Skal ikke være hver gang, men komme som en overraskelse. Hva med å ta en tur til en litt annerledes og spennende kafé eller bakeri? Vi må ikke hver gang møtes på Thon Hotell Linne for å høre et foredrag (hyggelig det også), men ikke hver gang!

Tidligere var klubben på diverse reiser rundt i landet, også utlandet (Sverige, Danmark og Tyskland), de aller fleste ganger med våre ledsagere. Knut Eigil ville at dette ble drøftet i styret og at det kunne komme en snarlig tilbakemelding.

Det kom mange fine innspill fra salen så her er det mye å ta tak i.


Neste møte er et foredrag av Kari-Anne som skal fortelle om "Hvordan en bydelsdirektør opplever å være en del av en stor kommune."  Kari-Anne har jo som kjent nylig gått av med pensjon og det skal bli interessant å høre hva hun har å si.

Det er for øvrig Reidun som er ansvarlig for 3-minutter den kvelden.

Vel møtt!  


______________________________________________________________________________________________

møtet 13. desember 2016

hvorfor er hellas blitt som det er?


Åpning av møtet: Nøyaktig klokken 18:30 slo president Henning på klokken og ønsket samtlige i salen hjertelig velkommen til enda et klubbmøte med nye muligheter og til ny kunnskap.  


Medlemmer til stede: Det var 17 medlemmer til stede denne kvelden, 


Gjester: Vi hadde fire gjester hvorav en av dem var kveldens foredragsholder, politisk rådgiver Alexander Zlatanos Ibsen. Den neste var Maria Bjønnes fra Oslo Victoria Rotaract og de to siste; Lizette Petersen og Heidi Thorstensen (henholdsvis Egils kone og datter).


Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke.   


Opplysninger på møtet: Vår kasserer Magne var ikke til stede denne kvelden, men han hadde sendt en e-post til presidenten hvor han opplyste at høstens lotteri så langt har innbrakt ca. kr 9.700 til klubben. Denne kvelden skulle det være loddtrekning og det var fortsatt mulig å kjøpe flere lodd! Vi hadde også fått tilbakebetalt moms med kr 8.000, noe som var en kjærkommen "gave".

Terje hadde, sammen med presidenten, vært på Stovner Senter for om mulig å verve sponsorer til konserten. Det hadde ikke vært så helt enkelt, men de hadde blitt lovet en fruktkurv fra Meny på Stovner til et eventuelt lotteri. Det kunne jo også være en ekstra inntektskilde på konserten så nå burde medlemmene finne på gevinster i tillegg.

Halvor takket pent for tildelingen av Paul Harris med safir og for vakre ord fra PDG Bjørg. Videre hadde han på nytt trykket opp programmet for våren. Det hadde vært noen små feil på det tidligere. Programmet er for øvrig sendt pr. e-post til samtlige av klubbens medlemmer. (NB! Stryk det private telefonnummeret til Håkon, - han har kun mobil!)


3-minutter: Det var egentlig Magne som skulle holdt 3-minutter, men han var forhindret. I stedet hadde Heidi Thorstensen kommet for å takke for at vi hadde sendt henne på RYLA-seminar i 2015. Det hadde vært en stor opplevelse og hadde gitt henne god innsikt i de temaene som hadde vært opp på dette seminaret. Temaene hadde vært "Selvledelse" og "Sosialt entreprenørskap". De hadde hatt besøk av Unicus AS som er et norsk konsulentselskap som fokuserer på autismens positive særtrekk. De er en nisjeaktør som leverer tjenester innen test- og kvalitetssikring av IT og har flere av Norges største selskaper på kundelisten. I tillegg hadde de fått innspill fra Epleslang som ble startet i 2012. Ideen med det firmaet var å høste epler i private hager. Hageeierne donerer eplene gratis, til gjengjeld får de ryddig hage, én eplemost og er med på å skape arbeidsplasser! Det var om lag femti deltagere på dett RYLA-seminaret og det hadde vært både interessant og lærerikt.


Foredraget: Foredragsholderen som denne kvelden skulle ha fortalt om USA og ny president og betydningen av dette for Europa var dessverre blitt syk og måtte derfor melde forfall. Han hadde imidlertid gitt tips om en meget oppegående mann som vi kunne spørre; Alexander Zlatanos Ibsen. Han er master i sosiologi fra Universitetet i Oslo, og phd fra The University of Arizona. Han jobber som politisk rådgiver for Høyres stortingsgruppe. Jobben hans går ut på å bistå de folkevalgte, både politisk og praktisk. På meget kort varsel hadde sagt ja til oppdraget og kom for å fortelle om "Hvorfor er Hellas blitt som det er?"

Alexander Zlatanos Ibsen er en halvt gresk nordmann og har av den grunn de aller beste forutsetninger for å forstå og formidle det "ekte" Hellas. Med utgangspunkt i boken han har skrevet, Gresk blod, et nærbilde av Hellas, belyste han sider ved dagens greske samfunn som verken er lett synlige for turister eller er tilstrekkelig belyst i norske medier. Vi fikk gjennom forklarende analyser og historiske tilbakeblikk et nærbilde av et land med en dramatisk fortid og en vanskelig nåtid.

Landet er en demokratisk republikk med om lag 11 millioner innbyggere og et landareal på ca. 130 000 km2. De har for øvrig den nest lengste kystlinjen i Europa. (Norge har den lengste.)

Vi fikk høre om gresk kultur, om antikken, om det litt spente forholdet til "storebror" Tyrkia, om lik mat og om at Hellas som er litt Midtøsten og litt Europa. Foredragsholderen fortalte om hvor viktig de gamle grekere var for vitenskap og filosofi, hvor viktig de har vært for religion (både kristendom og islam) og mange fremmedord.

Gresk mentalitet er ikke slik som den nord Europeiske, men noe (ikke så lite) mer avslappet.

Han kom også inn på den gjeldskrisen som landet står midt i og ikke minst den store flyktningtragedien hvor de fleste nå ankommer Hellas for så å søke lykken videre derfra.

- Dette er noe som Europa, og for den del resten av verden, vil se i mange år fremover, mente han.


Tusen takk til Alexander Z. Ibsen som på kort varsel stilte opp med et foredrag som fengslet oss alle. Det er nok helt sikkert at denne mannen vil klubben høre mer fra i tiden fremover.


Helt til sist var det loddtrekning av temperaturmålere, rødvin og skotsk whisky. Det var Egil som sto for den og de som vant var:

Temperaturmåler: Håkon, Arne H. og Trond.

Rødvin: Knut-G., Ola Johan, Arne P., Halvor og Reidun.

Skotsk whisky: Halvor.

Gratulerer til vinnerne! Med beløpet fra tidligere sammen med det som ble solgt denne kvelden kom den totale summen opp i 11.500 kroner! Meget bra!!!


Neste møte er det tradisjonelle "Juleavslutningsmøtet" vi har i Stovner kirke i samarbeid med Oslo Nord RK. Det starter på samme tidspunkt som vanlig, kl. 18:30 med et program i kirkerommet før vi koser oss sammen i kirkestuen med kaffe og kaker, og selvfølgelig det tradisjonelle lotteriet. Det er fint om hver enkelt tar med en gave, stor eller liten, til dette formålet. Vi håper at riktig mange finner veien til Stovner kirke denne kvelden for å roe litt ned fra stresset. – Og du! – ta gjerne med deg din ledsager.


Da står det tilbake for redaktøren av hjemmesiden og takke for dette semesteret, ønske hver enkelt av dere en riktig God Jul, og så sees vi til nye møter og referater i 2017! 


Vel møtt! 

                                                                                         


_____________________________________________________________________________________________

møtet 6. desember 2016

isbjørn på Svalbard.


Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet ved å slå på klokken og ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen.


Medlemmer til stede: Det var ikke mer enn 14 medlemmer til stede denne kvelden.


Gjester: Vår eneste gjest på dette møtet var kveldens foredragsholder, Thor S. Larsen


Fødselsdager: Det var ingen av våre medlemmer med fødselsdag i kommende uke.  


Opplysninger på møtet: - Nå er det bare 10 dager igjen før trekningen av vårt høstlotteri skal foretas, fortalte Magne. Det er muligheter til å kjøpe lodder denne kvelden samt neste tirsdag, men da skal vinnere trekkes. Inntekten av lotteriet denne høsten har hittil blitt ca. kr 8.000,- og det ble vel bestemt at vi fortsetter med et lignende lotteri også i 2017.

Knut-G. takket først styret og klubben for overrekkelsen, og ikke minst overraskelsen, på forrige møte med tildelingen av Paul Harris m/ safir, samt for medfølgende fine ord fra PDG Bjørg. Stor stas var det at det i tillegg var DG Runar som festet medaljen.

Han fortalte videre at han hadde hatt telefonsamtaler med to av våre medlemmer som det er lenge siden vi har sett i klubben. Først fra Arne P. som er operert, men nå er på bedringens vei. Arne hilste til klubben, men så ingen mulighet for å komme på noe møte før på nyåret. Han ville for øvrig donere en flaske god rødvin til vårt lotteri. (Herved er det sagt fra til kasserer!)

Videre hilste han fra Rune som i lengere tid har slitt med en lei lungebetennelse. Han er også blitt bedre og han håper å komme på et møte før jul! Vi ønsker dere begge en god bedring og ser frem til å se dere tilbake i klubben!


3-minutter: I stedet for Kjartan som var på "Seniortur" med Statoil, hadde han og Morten byttet 3-minutter. Morten tok for seg den siste tidens "regjeringskrise" og nyheten om at Knut Arild Hareide muligens kunne stille kabinettsspørsmål i den anledning. (Nå ble det heldigvis ikke slik til slutt!)

Et kabinettspørsmål er en trussel fra regjeringen. Det er et virkemiddel for å tvinge gjennom regjeringens vilje i en hjertesak. Når en regjering stiller kabinettspørsmål, sier den at dersom ikke vi får flertall for vårt forslag, så vil vi gå av. Kabinettspørsmål ble stilt første gang i 1891 i Norge. Rundt 10 regjeringer har gått av etter kabinettspørsmål, men bare én etter andre verdenskrig.

Morten hilste også fra Marie-Sylvie som er på en "førjulstur" til Kamerun. Hun hadde funnet ut at det fantes et par rotaryklubber i det distriktet hun skulle besøke og ville forsøke å besøke disse.


Foredraget: Det var Ola Johan som introduserte foredragsholderen. Thor S. Larsen har doktorgrad på isbjørnøkologi etter forsking på Svalbard, arktisk Canada, Alaska, Grønland og i Nordpolbassenget. Han har vært ansatt ved Norsk Polarinstitutt i over 20 år og var forskningsdirektør da han sluttet i 1991. Han er nå professor emeritus ved Universitetet for Miljø og Biovitenskap i Norge og er generalsekretær for Norges Vitenskapsakademi for Polarforskning.

Til oss var han kommet for å fortelle om "Isbjørn på Svalbard". Det ble et foredrag som trollbandt forsamlingen og krydret med historier fra et barskt liv i isområdene rundt Nordpolen.


Isbjørnfangst med selvskudd var vanlig på Svalbard helt frem til 1970. I årene etter 1945 ble det i gjennomsnitt felt 310 isbjørner (Ursus Maritimus) hvert år. Dette var et tall som var mer enn tre ganger hva bestanden tålte. "Safarijakt" på isbjørn var en populær "sport" gjennom 1960-70 årene. Man forsto at dette ikke kunne fortsette så man fikk heldigvis "Isbjørnavtalen" eller "Avtalen om vern av isbjørn" i 1973. Den er en internasjonal avtale mellom Norge, Danmark, Sovjetunionen, USA og Canada. Avtalen slår fast at isbjørn totalfredes i Arktis, med unntak av noe tradisjonell fangst blant inuitter på Grønland og i Canada. Senere er derimot store deler av Svalbard blitt vernet som nasjonalparker, fuglereservater eller naturreservater.


De første forsøkene på levende fangst av isbjørn for merking og biologiske undersøkelser på Svalbard startet allerede i 1966. Med god hjelp av sysselmannen og hans skip "Nordsyssel" ble det fanget og merket fire bjørner. De systematiske undersøkelser startet i 1967 og var et samarbeid mellom Norsk Polarinstitutt og Universitetet i Oslo. Formålet var å finne ut om det var en eller flere bestander i Arktis, om størrelsen på bestanden, om vandring og dødelighet. Det ble tatt blodprøver for hen etiske undersøkelser for å sammenligne de med prøver fra andre områder i Arktis for å se om det var flere adskilte bestander.  

Bedøvede isbjørner ble tatt om bord og holdt i bur på dekket inntil man ar helt sikre på at de var i fin form etter oppvåkning og kunne derved bli satt fri igjen.

Resultatene  fra perioden 1966-73 viste at det var flere adskilte populasjoner. I områdene ved Svalbard, Frans Josefs land og mellomliggende havområder utgjorde den en bestand som i 1970 ble beregnet til ca. 2500 isbjørn. Bestandsveksten ble dengang beregnet til maksimalt 5 % årlig.


Binna går i hi sent på høsten og føder ungene ved påsketider, mars / april. Når hun da kommer ut av hiet er ungene vokst fra en halv kilo til om lag ti kilo.

De fleste binnene har to, noen sjeldne ganger, tre unger når de forlater hiet. I løpet av de to årene ungene følger moren blir gjennomsnittlig kullstørrelsen redusert til 1/3. Mange binner mister også hele kullet, Total dødelighet kan bli opptil 70 % fra fødsel til ungene forlater moren etter to år.

Når det gjelder klimaendringer og forurensninger er det fire faktorer som antagelig henger sammen.

 1. Det er mindre drivis som gjør det vanskeligere for isbjørnen å fange sel. Det selen som utgjør 90 % eller mer av føden.
 2. Mangel på drivis utenfor de tradisjonelle yngleområdene om høsten gjør at drektige binner har vanskeligheter med å komme i land for å grave ynglehi i snøen.
 3. Drektige binner som er på land når drivisen forsvinner får etter hvert dårlig kondisjon på grunn av matmangel. Uten tilgang på mat i 5-6 måneder i hiet er det rimelig å anta at binna blir såpass utmagret at hun ikke greier å ale opp ungene sine, i hiet eller tiden etterpå.
 4. Langtransporterte forurensinger påvirker isbjørnens formeringsevne.
Av disse punktene er derfor gode grunner til å anta at isbjørnene på Svalbard lever et riktig tøft liv, men det ser nå ut til at bestanden øker. 

Tusen takk til Thor S. Larsen for et innholdsrikt og opplysende foredrag om et dyr som vi "vanlige" mennesker sjelden eller aldri har sett, i hvert fall i det fri.


Neste møte, den 13. desember, får vi besøk av utenrikspolitisk kommentator Asle Toje som skal fortelle om "USA – Ny president. Hva betyr det for Europa?" Dette er jo et meget aktuelt temai disse dager. Kanskje noen vil bli beroliget, eller? I alle fall, - du er hjertelig velkommen til møtet og vi ønsker å se spesielt deg!

Det skal også, som tidligere nevnt, være trekning av lotteriet og vi skal høre på Magne(?) som er ansvarlig for kveldens 3-minutter.


Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

møtet 29. november 2016

guvernørbesøk


Åpning av møtet: President Henning åpnet dette møtet med å slå på klokken og ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen. - Dette møtet er jo spesielt, sa han med tanke på at vi hadde besøk av distriktets guvernør. Han sa også at møtet meget mulig ville strekke seg litt utover den tilmålte timen, men at det ville være noen hyggelige overraskelser til slutt. 


Medlemmer til stede: Det var dessverre ikke flere enn 17 medlemmer til stede.


Gjester: Det var tre gjester på dette møtet. Først og fremst distrikt 2310 sin Guvernør, Runar Bakke, Lier Øst RK. Han kom sammen med AG for region 2, Tore Røen fra Oslofjord St. Halvard RK. I tillegg var Akers Avis Groruddalen representert med sin utsendte journalist, Rolf E. Wulff.


Fødselsdager: Det var ingen av våre medlemmer som har fødselsdag i kommende uke. 


Opplysninger på møtet: Presidenten takket Arne H. for at han hadde tatt på seg oppgaven med å blankpusse "Bjella" slik at den skinte som ny der den var plassert på talerstolen.

Presidenten sa igjen at dette jo er et spesielt møte – Guvernørbesøk – et møte som alle rotaryklubber har en gang i året, og at vi gledet oss til å bli litt bedre kjent med ham.

Det var kaffe og bløtkake på dette møtet. Dette ville bli servert etter Marie-Sylvie sin 3-minutter, men før guvernøren skulle holde sitt foredrag.


3-minutter: Denne gang var det Marie Sylvie som hadde 3-minutter. Hun er ansatt i Jernbaneverket som sekretær, en stilling hun nå har hatt i 2 år. Vi fikk høre litt om strukturen i dette selskapet. Jernbaneverket ble opprettet i 1996 da det daværende NSB ble delt i et trafikkselskap, NSB BA og en infrastrukturetat, Jernbaneverket. Jernbaneverket skal drive og utvikle det norske jernbanenettet og har blant annet ansvar for spor, signalanlegg, vedlikehold og utbygging av jernbanenettet i Norge.

Det har vært noen reformer inne jernbanen og jernbanedrift i Norge opp gjennom tidene og nå står en ny for døren. Den 1. januar 2017 kommer det en "ny organisasjon" som skal hete Bane Nord. De ansatte i Jernbaneverket er litt bekymret for tiden for sine arbeidsplasser i og med at mange ikke vet om eller hvor de blir plassert i det nye systemet.


Foredraget: - Guvernørbesøk er noe en klubb bestandig ser frem til, sa president Henning innledningsvis før han fortalte at det hadde vært et formøte med guvernøren i restauranten på hotellet før hele styret møtte ham før selve klubbmøtet. Nå var altså "vår" guvernør, Runar Bakke kommet på besøk og skulle holde sitt foredrag.

Han startet med å fortelle litt om seg selv. Han er oppvokst i byen med "Ælva", foreldrene var en arbeiderfamilie hvor far var industriarbeider og mor var syerske. Han tok sosial embetseksamen i 1970 og begynte i Statens Vegvesen. Ble senere kontorsjef i Røyken kommune. Alltid vært interessert i speiding, ulveunge hos Frelsesarmeen, og endte opp som speidersjef i perioden 1988-92.

Han startet selve "guvernørforedraget" med å hilse: - Gode rotarianere! Jeg liker ordet rotarianer for av dem kan jeg få nye impulser og ny lærdom om mange temaer. Noe av det hyggeligste med å være guvernør er å besøke klubbene i distriktet.

Årets RI-president, John F. Germ, har sitt motto – "Rotary Serving Humanity". Hva betyr egentlig det? Den beste oversettelsen guvernøren hadde kommet frem til var at Rotary må bety en forskjell.


RI-presidenten er opptatt av noen spesielle temaer hvor "End Polio Now" er ett av dem. Rotary har nå holdt på med sitt polio-prosjekt i over 30 år. Midt på åttitallet var antall nye tilfeller polio i verden 350-400.000 hvert år, mesteparten barn. I 2016 var det kun 32 nye tilfeller i 3 land! Dette hadde ikke gått så bra uten at Rotary gikk inn for å hjelpe til med dette enorme arbeidet. Så guvernøren mente vi så absolutt kunne slå oss på brystet og skryte litt av oss selv.


En annen sak RI-presidenten er opptatt av er – Medlemsvekst! Det er viktig for en hver rotaryklubb å få nye (og kanskje yngre) medlemmer for å få nye impulser og for å få ned gjennomsnittsalderen. Ett godt eksempel på hvordan få nye medlemmer er f.eks. å spørre en i bekjentskapskretsen sin: - Har du lyst til å bli med?" Enklere en det kan det ikke bli. Spør man ikke får man heller ikke noe svar! Det kan være et viktig spørsmål både for den som spør og den som blir spurt.


Den tredje saken RI-presidenten er meget opptatt av er at TRF (The Rotary Foundation) runder 100 år i år. Guvernør Runar linket dette opp til at han i sin spede begynnelse i Rotary ikke var så veldig opptatt av nettopp TRF. Etter hvert endret dette hans oppfatning når han fant ut hva dette fondet egentlig utrettet med bl.a. rent vann til mange mennesker. Gjennom årene har det blitt delt ut om lag 3-4 milliarder dollar(!) fra TRF. Multipliser dette tallet med en kurs på 8,5 kroner blir det svimlende 30 milliarder‼ Et helt utrolig tall. Allikevel er det ikke stort mer enn verdien på spillerstallen en god engelsk fotballklubb. Så kan man selvfølgelig spørre om hva som gjør mest godt.


- Vår klubb er den viktigste i Rotary, sa guvernøren og fortsatte med å si at alle klubber må ha et mål og en mening, og at det må gi resultater. En god regel i så måte er RAS hvor R står for resultativ, A er aktivitet og S er servering (kaffe og wienerbrød).


Helt til sist hadde guvernøren 3 ønsker:

1. Rotarianere som er stolte av sitt medlemskap.

2. Rotarianere som er enda mer smittende og engasjerte.

3. Rotarianere som er enda mer ansvarlige.


Takk til guvernør Runar for et meget inspirerende og morsomt foredrag som ga mange litt å tenke på.


Så, - litt på overtid, inntok PDG Bjørg talerstolen hvorpå hun fortalte om to av klubbens chartermedlemmer og takket de for all innsats i de årene de har vært medlemmer av klubben.

De to, Halvor (Johansen) og Knut-G. (Lien) ble så kalt frem til guvernøren for å motta hver sin Paul Harris med safir. Det var et meget høytidelig øyeblikk og aldeles uventet for de to medlemmene.

(Som referent for møtet, og redaktør av hjemmesiden, er jeg for beskjeden til å skrive alt det flotte som Bjørg sa i sin tale, men ordene varmet både Halvor og undertegnede, og i og med at en tidligere guvernør sa det så må det vel også være sant!) I alle fall, tusen takk til klubben for denne spesielle opplevelsen!

Helt til sist var det guvernøren sin tur til å motta en "pris". I forbindelse med InterCity-møtet den 24. oktober i år ble det holdt en utlodning. Inntekten av den, sammen med litt annet, gjorde det mulig for Groruddalen RK å overrekke distrikt 2310 en sjekk på kr 10.000 til End Polio Now.

I det hele, - en meget fin kveld for veldig mange, bare synd at bare halvparten av klubbens medlemmer fikk være med på det.


Neste møte er på Thon Hotell Linne og vi får besøk av biolog Thor Larsen som skal fortelle om "Isbjørn på Svalbard". Han har arbeidet internasjonalt med forvaltning av miljø og naturressurser og er særlig kjent for sitt arbeid med isbjørn og var en pådriver for inngåelsen av Isbjørnavtalen i 1973. Dette vil helt sikkert bli et meget interessant foredrag, - så møt opp!

3-minutter er det Kjartan som er ansvarlig for.


Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

møtet 22. november 2016

økologisk mat og eventuelle fordeler ved slik mat


Åpning av møtet: President Henning ledet møtet og åpnet med å ønske alle velkommen. 


Medlemmer til stede: Det var 17 medlemmer til stede denne kvelden. 


Gjester: Foredragsholderen, Arne Grønlund, var vår eneste gjest.


Fødselsdager: Det var Håkon som hadde fødselsdag i dag, 22. november. Han ble selvfølgelig klappet for og fikk en rødvinsflaske for oppmøte på selve dagen.  Klubben gratulerer deg Håkon! 


Opplysninger på møtet: Terje informerte om helsetilstanden til Arne P. Vi fikk vite at han nå er heldigvis på bedringens vei. Fra alle fremmøtte og hele klubben kom det spontant et unisont "God bedring!" til Arne.

Magne informerte om at Cognac er et probat og anvendelig middel ved forkjølelse/influensa. Dette er basert på egne observasjoner. Det var dog en åpen ikke kontrollert studie.


3-minutter: Dalles fortalte med humor og inspirasjon om en fornøyelig tur til Sri Lanka som skal gjentas neste år. En storartet tur!


Foredraget: Seniorforsker Arne Grønlund ble introdusert av Erling. Foredraget hans hadde tittelen: "Økologisk mat og eventuelle fordeler med slik mat".

Arne Grønlund er ansatt ved NIBIO (Norsk Institutt for Bioøkonomi) på Ås. Han har drevet forskning angående økologisk jordbruk og økonomisk mat, og er en kjent størrelse innenfor dette området både nasjonalt og internasjonalt.

Foredraget hans tok utgangspunkt i de forskningsresultatene som foreligger vedrørende en sammenligning av økologisk og konvensjonelt jordbruk med hensyn til matproduksjon på verdensbasis. Det er helt klart at med økologisk jordbruk trenger man langt større arealer enn med konvensjonelt jordbruk for å dekke de samme oppgaver. Hans konklusjon var klar; - Det er ikke bærekraftig å bruke økologisk jordbruk på verdensbasis!


Et annet viktig spørsmål som har vært reist i forbindelse med økologisk mat er om den har noen helsemessige fordeler fremfor konvensjonell mat. Det har vært en heftig debatt om dette. Vitenskapelige data kan ikke påvise noen fordeler med økologisk mat. I Norge har den vitenskapelige komiteen for matsikkerhet konkludert med at økologisk mat ikke har noen helsemessige fordeler. 


Vi takker Arne Grønlund for et tankevekkende foredrag.


Neste møte: er det "Guvernørbesøk" og guvernøren fra vårt distrikt (2310), Runar Bakke, kommer for å gi oss sitt syn på Rotary og hvilke oppgaver vi står overfor i de kommende år. Det vil bli servert kaffe og kake og håpet er at så mange som mulig finner anledning til å møte denne kvelden.

Det er Marie Sylvie som er ansvarlig for 3-minutter på dette møtet.


Vel møtt!


Referent: Erling.

 


______________________________________________________________________________________________

møtet 15. november 2016

bohemene på grand. hvem var de egentlig?


Åpning av møtet: På vanlig måte ønsket president Henning alle tilstedeværende hjertelig velkommen til et nytt rotarymøte og en kveld sammen. Han takket for en hyggelig aften sist tirsdag på Engebret Café hvor 13 medlemmer og tre gjester (ledsagere) hadde hatt en meget trivelig lutefiskaften. Ønsket er at mange flere av medlemmene vil delta neste år, - det er ikke obligatorisk å spise lutefisk! 


Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede på dette møtet. 


Gjester: Vi hadde i tillegg to gjester. Den ene var kveldens foredragsholder, Tor Varvin fra Sem RK i Tønsberg og den andre var Bjørn Bjerkeskaug.


Fødselsdager: Denne gangen var det Morten, Henning og Roar det ble klappet for. Morten og Henning hadde fødselsdag på samme dato; 11. november og Roar hadde sin den 13. november. Ingen av våre medlemmer har fødselsdag før neste møte. Klu