MØTER / MØTEREFERATER


MØTET 8. januar 2019

presidentens møte


Åpning av møtet: På slaget halv syv slo president Terje på klokken og erklærte det første medlemsmøtet i 2019 for åpnet.  Han begynte med å ønske samtlige fremmøtte et riktig godt nytt år og hjertelig velkommen til møtet. Videre takket han for fjorårets siste møte som var i Stovner kirke sammen med Oslo Nord RK. Det hadde ikke vært så veldig mange til stede, men de som hadde deltatt hadde hatt en meget fint og koselig sammenkomst.

Nå er det nytt år og et nytt semester som ligger foran oss. Mye spennende på programmet, og mer vil komme til etter hvert. Det skal gjøres et «krafttak» for å få nye medlemmer til klubben samt at det vil bli satt fokus på Rotarys formålsparagraf.

 

Medlemmer til stede: Det var 13 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Det var ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke, men den 5. januar hadde vår kasserer Magne hatt sin årlige «bursdag» og ble av den grunn klappet for. Klubben gratulerer deg Magne!   

 

Opplysninger på møtet: Først ut var Arne som fortalte at julen hadde blitt noe hektisk i og med at han hadde pådratt seg en dobbeltsidig lungebetennelse. Allikevel var ikke det noe i mot gleden ved at han den 19. desember ble oldefar til en «liten korporal», som han selv uttrykte det. Gleden ved den hendelsen gjorde at Arne ga et betydelig beløp til «sparefanten» vår.


Kjell Olav takket først på vegne av Stovner menighet for pengegaven de fikk i forbindelse med gavelotteriet på kirkemøtet. Det er penger som kommer godt med i menighetens mange prosjekter og gjøremål. Vi fikk siste nytt om situasjonen for kirkene i Groruddalen; det ser lovende ut og at de fleste vil bestå slik som tidligere, men ikke noe er enda helt fast bestemt. Til sist opplyste han om at den årlige turen til Riga nå er fastsatt. Den vil bli arrangert i tiden 14. og 15. juni. Kjell Olav vil komme tilbake og fortelle mer om det opplegget.

 

3-minutter: Denne gang var det Bjørg som hadde 3-minutter. Hun hadde tenkt å trappe ned med arbeid for Rotary dette året, men så hadde hun fått en henvendelse fra Lørenskog RK. De hadde kontaktet henne med en idé de hadde og den syntes hun hørtes veldig spennende. Hva om Rotary søkte på TV-aksjonen for 2020!!! Dette har vært forsøkt tidligere, men dessverre ikke lyktes.


En liten komité er nå nedsatt og har hatt sitt første møte. Det er et strengt nåløye å komme gjennom for å bli akseptert og godkjent som innsamlingsorganisasjon. Fristen for å søke for 2020 er den 1. mai i år.  Tanken er å koble dette opp mor «End Polio Now» og skulle dette bli en realitet så er det ikke nok med deltagelse fra kun Lørenskog RK og vårt distrikt, men rotaryklubber i hele landet vil bli engasjert. Dett ville virkelig være å sette Rotary på kartet!

 

Foredraget: Det var «Presidentens møte» denne gangen og president Terje oppsummerte fra det halve året som nå er historie. Han mente at vi hadde hatt mange fine programposter til gled for medlemmene.


Valget i fjor hadde gitt at nåværende president også vil ta en ny periode; 2019 - 2020 og Henning går på som president i perioden 2020 – 2021. Styret skal på sitt møte i mars lage en ny organisasjonsplan for klubben for perioden 2019-20.


Marie-Sylvie og Vivy er påmeldt til Rotary Leadership Institute som går over tre lørdager i februar, mars og april.


Dessverre så har vårt medlem, Kari-Anne meldt seg ut av klubben med virkning fra 1. januar i år på grunn av lang reisevei og sykdom i familien. Vi takker henne for tiden sammen i klubben og ønsker lykke til videre.


Bryn RK har trukket seg fra samarbeidet med møter slik vi forsøkte i 2018. Det må presiseres at dette gjelder kun møtesamarbeid, Rigaprosjektet fortsetter som tidligere. Møtesamarbeid med Oslo Nord RK vil fortsatt foregå som planlagt.


Programmet for vårterminen er delvis fastsatt. Det er noen få huller igjen, men det kommer stadig nye innspill, så det er bare å følge med på møteprogrammet på hjemmesiden vår. Om ikke lenge vil nok også Halvor ha en trykket utgave ferdig.


Videre ble det snakket om klubbens innsamling på kr 31 000 til End Polio Now, - om Gatefotball i regi av Frelsesarmeen som skal få inntekten av vårt eget lotteri. Vi snakket om Kirkekonserten den 7. mai, - om RYLA som vi skal være med å arrangere og at vi skal sende to kandidater dit.

I det hele; det har vært et halvår med mye aktivitet og mange gjøremål og det ser ut til at det skal bli et like morsomt, hektisk og utfordrende halvår vi har i vente.

 

Neste møte er det Medlemskomiteen som er ansvarlig for. Da skal Henning og Morten fortelle mer om komiteens planer videre fremover. Her vil man selvsagt bli meget avhengig av alle medlemmenes innspill og aktivitet,


Det er Arne som skal ha den obligatoriske 3-minutter på det møtet.

 

Vel møtt!  
_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 11. DESEMBER 2018

Bakterienes hemmelige liv


Åpning av møtet: I president Terje sitt fravær var det Knut-G. som denne gang var utpekt som kveldens møteleder. Han åpnet møtet med å ønske de fremmøtte hjertelig velkommen.   

 

Medlemmer til stede: Det var 14 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde én gjest; kveldens foredragsholder, seniorforsker Live Nesse fra Veterinærinstituttet.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Det ble opplyst om neste møte; «Vi synger julen inn i Stovner kirke» sammen med medlemmer fra Oslo Nord RK. Vår klubb er ansvarlig for innkjøp av kaker og kaffe og av dekking av kaffebord i kirkestuen. Arrangementskomiteen v/ Bjørg tar seg av dette med hjelp av utvalgte medlemmer. Oslo Nord RK har ansvaret for å rydde opp etter møtet. NB! Husk å ta med en gave til lotteriet!

 

Medlemmene ble oppfordret til å lese referatet fra forrige møte. Det er gjengitt på hjemmesiden. Det var en del opplysninger som det kan være greit å få vite litt mer om.

Etter flere år med stillstand er nå kontingenten justert opp til kr 1 650 pr halvår. Denne ber kassereren om å få innbetalt innen fristen 1. januar 2019 til klubbens konto – 1600.20. 07839.

 

 

3-minutter: Meningen var at Harald skulle hatt 3-minutter den 30. oktober, men det ble han forhindret fra og Knut Eigil tok hans 3-minutter den gang. I dag derimot var Harald på plass og fortalte om det han skulle ha fortalt i oktober.

Den 21 oktober i år døde en av annen verdenskrigs store helter; Joacim Rønneberg fra Ålesund. Han deltok bl.a. i aksjonen mot tungtvannsanlegget på Vemork og Rjukan hvor han var yngstemann, men allikevel leder. Han ble etter krigen tildelt en rekke utmerkelser som f. eks. St. Olavsmedaljen med ekegren og Krigskorset med sverd. I tillegg fikk han en rekke medaljer og utmerkelser fra både Norge og utlandet. Rønneberg ble begravet på statens bekostning.

Harald var vår klubbs representant ved Grorud Rotary Club sitt 50-årsjubileum og ga oss et kort resyme fra den festen. Grorud RC var jo, som de fleste er kjent med, initiativtager og fadder for oss i 1981.

 

Foredraget: Etter Erling sin introduksjon av kveldens foredragsholder fikk vi høre seniorforsker ved Veterinærinstituttet, Live Nesse, fortelle om «Bakterienes hemmelige liv».

Hun kommer fra «Seksjon for mattrygghet og antibiotikaresistens» og har forsket på bakterier i ca. 20 år. Ved hjelp av interaktiv bildefremvisning fikk vi være med på en interessant reise inn i bakterienes verden forstørret mange tusen ganger.

 

- De var antagelig de første levende organismer på jorden, omlag 3,5 milliarder år siden, finnes i over 10 000 arter og er så små at vi ikke kan se dem. De gir oss både sunnhet og sykdom, men hva er egentlig bakterier? Slik startet foredragsholderen med å spørre oss om og fortsatte, - Hvis du tar en skje og plukker opp jord fra bakken, vil du samtidig få med deg ti milliarder bakterier. En god munnfull, med andre ord. Bakterier er ganske små organismer. De har en bredde som varierer fra 0,25 til 2 μm (1 μm = 0,001 mm). Hvis du (på en eller annen merkelig måte) klarer å legge bakterier etter hverandre vil du få plass til mellom 500 og 4 000 av dem på én millimeter. Bakterier er virkelig små organismer.

 

En bakterie er som oftest én eneste celle som består av plasma uten noen ordentlig kjerne, med en hinne rundt. I tillegg har de noen “tråder” som stikker ut, og de kaller vi flageller. Det er disse flagellene, eller svingtråder som de også kalles, som gjør bakterien i stand til å flytte på seg. Inne i bakteriene finner vi oftest ett fritt kromosom hvor arveanlegget (DNA) finnes. Og det er alt de består av.

 

Bakterier kommuniserer med hverandre ved hjelp av signalstoffer og kan også samarbeide ved hjelp av såkalt biofilm. Biofilm er et strukturert samfunn av bakterier som er festet til en overflate og til hverandre. Bakteriene er innkapslet i en egenprodusert slimaktig matriks. Bakterier foretrekker å vokse i en biofilm, da biofilmen gir bakteriene økt overlevelsesmulighet og mulighet til å bli værende i et spesielt miljø. Biofilm er et arnested for utvikling og spredning av nye uønskede arter.

 

Det var virkelig et tema som vi vel aldri før har hatt på vår agenda og som de færreste av oss kjenner så mye til. Kanskje nettopp av den grunn var det at tiden fløy av gårde og vi måtte gå på overtid for å få med oss slutten på den fantastiske reisen,

 

Neste møte blir «Vi synger julen inn i Stovner kirke» den 18. desember. Dette er jo blitt en hyggelig tradisjon som vi har hatt i alle år siden 1989 – det vil si at det blir 30-årsjubileum til neste år! Som tidligere blir det også i år et samarbeid med Oslo Nord RK, men uten Bryn RK. De har annet opplegg den dagen.


Møtet starter til vanlig tid kl. 18:30, men vi møter selvfølgelig som vanlig rundt seks-tiden. Arrangementskomiteen v/ Bjørg møter enda tidligere og vil være glade hvis noen fler av klubbens medlemmer kommer og er behjelpelig med å smøre julekake, koke kaffe, dekke bord i kirkestuen etc. Rydding etter møtet er det Oslo Nord RK som har ansvaret for. NB! Husk en gave til lotteriet!

 

Første møte i 2019 blir på Thon Hotel Linne den 8. januar, - til vanlig tid. Programmet den dagen vil være «Presidentens møte». Det vil bli litt om presidentens planer for neste halvår, om programmet videre og mye annet som vi kan diskutere og drøfte.

Det er Bjørg som er ansvarlig for 3-minutter den kvelden.

 

Da er det bare for redaktøren av denne siden å takke for at du er innom denne siden en gang i blant (eller kanskje hver uke), samt å takke for året som er i ferd med å bli til et nytt, - og ikke minst, ønske hver og en av dere en riktig God Jul!

 

Vel møtt igjen i 2019!   _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 4. desemBER 2018

Åpen post - valgÅpning av møtet: President Terje åpnet møtet og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.  

 

Medlemmer til stede: Det var 13 medlemmer til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Vårt nyeste medlem, Vivy, har fødselsdag i kommende uke. Den 6. desember fyller hun 45 år, noe som gjør at klubbens gjennomsnittsalder har falt betraktelig. Klubben gratulerer deg med dagen! 

 

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på dette møtet.

 

3-minutter: Vårt medlem, past president Knut Eigil, hadde vært på en to måneders ferie i Spania og vi fikk en liten reiseskildring fra denne turen. Han og kona Astrid hadde leid et hus hvor de skulle bo i denne tiden. Knut Eigil hadde reist ned med bil, mens Astrid tok fly. Knut Eigil hadde hatt en fin tur nedover og etter å ha kommet over grensen til Spania var det blitt såpass fint vær at kalesjen på bilen kunne tas ned. Da de skulle flytte inn i huset viste det seg at det ikke var strøm der, det vil si, - utleier hadde ikke betalt strømregning og den hadde da blitt stengt. I Spania er det ikke bare å betale og så er alt OK, det kan ta litt tid. I dette tilfelle ca. to uker. De hadde da bodd rundt hos forskjellige kjente i området. ...Og så kom regnet!!! Det falt ned i bøtter, mer enn 200 mm i døgnet. Astrid tok en tur hjem og kom ikke tilbake før solen kom frem igjen. På hjemturen kom så vår feriegjest midt opp i streik i Frankrike, med «de gule vester» og stengte bensinstasjoner. I alt; det ble en ferie litt utenom det vanlige.

 

Foredraget: Dette møtet var et «Åpent møte» med valg. Presidenten fortalte fra siste styremøte og om hva som er blitt bestemt i den senere tiden.

Økonomien i klubben må man si er god for tiden, men det er jo en del utbetalinger som ligger på vent.

Nobels fredspris for 2018 går til den kongolesiske legen Denis Mukwege og IS-overlever Nadia Murad. De deler prisen for deres kamp mot seksualisert vold brukt som våpen i krig og væpna konflikter. Kongolesisk forening i Norge skal arrangeres en marsj for disse to i forbindelse med utdelingen, og Groruddalen RK bevilget kr 5 000 til innkjøp av T-shirts som skal selges og brukes under den markeringen


Det er pr i dag 13 medlemmer som er med på Annual Fund. Håpet er at fler av medlemmene vil være med. Kostnad minimum kr 50 / mnd.


Kontingenten vil fra 1. januar 2019 bli hevet til kr 1 650 pr halvår. Kassereren oppfordrer samtlige av klubbens medlemmer om uoppfordret å innbetale kontingenten innen fristen 1. januar 2019 til konto nr. 1600.20.07839


Når det gjelder Prosjekter vil klubben nå ta et «hvileår» og bare fortsette med Riga-prosjektet. Stipend-ordningen i Riga går ut i 2019, mens sponsoravtalen for «Hand in hand» løper til 2020. Før disse fristene går ut må vi bestemme oss for hva vi skal gjøre videre.

Vi har bestemt tidligere å delta i Frelsesarmeens prosjekt «Gatefotball». Inntekten av årets loddsalg skal i sin helhet gå til det prosjektet.

«Beste elev» ved Bjerke videregående skole er også et prosjekt det er bestemt at vi fortsetter videre med. Muligens kan det være andre saker å ta fatt i når det gjelder denne skolen.


Kirkekonserten med Magnolia Jazzband er fastsatt til 7. mai 2019. Komiteen er godt i gang med dette opplegget. Magnolia Jazzband er booket og det samme er kirken. Etter hvert vil flere av medlemmene bli engasjert slik at alle vil få en oppgave,


RYLA, som vi skal være med å arrangere i samarbeid med Bryn RK og Oslo Nord RK, er også godt i gang og under kontroll. Tidspunktet for dette arrangementet er 5. – 7. april 2019. Temaet vil være «Trender i fremtidens arbeidsliv». Programmet er så godt som fastsatt og påmeldingen har allerede så smått startet. Vår klubb bør finne to kandidater mellom 20 (18) og 30 år til å delta på dette arrangementet.

Vi, sammen med de to tidligere nevnte klubber, skal også atrrangere og være ansvarlige for RYLA i 2020.

 

VALG

Det har dessverre blitt vanskelig for valgkomiteen å finne kandidater som er villige til å påta seg vervet som innkommende president for 2018-19 og som president for 2019-20.  Etter en sterk reaksjon fra valgkomiteens formann, Henning, sa sittende president Terje seg villig til å ta ett år til under forutsetning at visse krav blir innfridd. Han forlangte at klubbens styre må sette sammen de forskjellige tjenester og komiteer, og at de også må utnevne programkomité. Dette sa alle seg enig i og Terje ble klappet inn som president for perioden 2019-2020.


Hva som skjer med valg av president for perioden 2020-21 skal man drøfte senere.

 

Neste møte er på Thon Hotel Linne, mest sannsynlig i annen etasje! Til det møtet blir det en programendring. «Internasjonal økonomi» går ut og i stedet får vi besøk av seniorforsker Live Nesse som skal innvie oss i «Bakterienes hemmelige liv», noe som høres både spennende og skummelt ut. Dette er forøvrig det siste møtet på Thon Hotel Linne for dette året. Vårt siste møte for 2018 er den 18. desember hvor vi skal synge julen inn i Stovner kirke sammen med våre rotaryvenner fra Oslo Nord RK.

Den obligatoriske 3-minutter den 11. desember er det Harald som er ansvarlig for,  

 

Vel møtt!  
_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 27. novemBER 2018

veisystemene i groruddalen


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen. Det er godt å se dere her i våre faste lokaler, sa presidenten og viste til at det er to møter som har vært gjennomført andre steder. Den 13/11 besøkte vi Oslo Nord RK til frokostmøte og den 20/11 var 12 medlemmer på Engebret Café til klubbens årlige "Lutefiskaften".

På grunn av graving og "nybygging" i hotellets kjellerlokaler vil vi i en begrenset tid fremover holde våre møter i annen etasje; Konferanseavdelingen.

 

Medlemmer til stede: Det var 17 medlemmer til stede på møtet denne kvelden

 

Gjester: Det var ingen gjester på møtet denne gang.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer hadde nylig hatt fødselsdag. Håkon fylte 75 år den 22. november og i den anledning fikk han overrakt to flasker rødvin som gave fra klubben. Vi gratulerer deg Håkon!  

 

Opplysninger på møtet: Presidenten hadde blitt invitert til et frokostmøte med en representant fra Thon-gruppens eiendomsselskap. De hadde snakket om en langsiktig leieavtale, om leievilkår og ikke minst om parkeringsproblemene vedrørende hotellet. Det hadde vært et fint møte og så får vise hva som til slutt kommer ut av det.

Videre minnet presidenten om neste møte; «Åpen post», hvor det skal være valg av ny president og hvor man også vil diskutere klubbens videre skjebne. Vi blir dessverre færre og færre etter hvert; - hva gjør vi videre?

 

3-minutter: Denne gang var det Morten som hadde 3-minutter og han fortalte litt fra et jubileum han hadde deltatt på i Gøteborg. Det var sjømannskirken i Gøteborg som feiret sine 60 år.


Sjømannskirken etablerte seg i Gøteborg i 1947 – i det som den gang var Nordens største havneby. Et betydelig antall norske skip anløp byen, i tillegg til at mange norske studenter og andre nordmenn hadde slått seg ned her. Sjømannskirken i Gøteborg fikk merke endringen i norsk skipsfart utover 1970- og 80-årene. Med færre norske sjøfolk om bord på båtene, færre skip og kortere liggetid, forsvant mange av sjøfolkene fra kirken.


Sjømannskirkens generalforsamling vedtok i juni 2011 å legge ned sjømannskirken i Gøteborg fra 1. september samme året. Reaksjonene på at Sjømannskirken skulle avslutte arbeidet sitt i byen var sterke blant de lokale nordmennene som var svært knyttet til kirken. Til slutt ble bygningen overlatt til den lokale stiftelsen Norges Hus, som nå forvalter kirken og eiendommen. Sjømannskirken samarbeider med stiftelsen, og sjømannspresten i Stockholm holder regelmessig gudstjenester i kirken.

 

 

Foredraget: Et av klubbens medlemmer er sterkt engasjert i spesielt veispørsmålet i Groruddalen og derfor hadde Kjartan laget et innlegg om «Veisystemene i Groruddalen».


Han mente innledningsvis ikke at folk kjører bil for moro skyld. Selv reiser han kollektivt der det går buss eller T-bane, men skal han f.eks. komme på tvers gjennom Groruddalen så er bil «eneste» alternativ. De store tunellene som går gjennom Oslo har vært et viktig bidrag til bedre miljø i hovedstaden og tunell-løsninger kunne bidra til lettere adkomst og bedre miljø også i denne dalen.

Groruddalen har tre firefeltsveier på langs; Trondheimsveien, Østre Aker vei og E6 sammen med Ring 3 som firefeltsvei på tvers. Det å få til å sammenknytte disse veiene også på tvers vil spille en stor rolle for miljøet og bedre transportutviklingen betraktelig i Groruddalen.


Det har vært nevnt, vist til og snakket om mange mulige veiprosjekter for Groruddalen. Kan nevne fjerning av Ulvensplitten og sammenknytting av Ring 3 med E6 og Østre Aker vei, lokk over E6 ved Furuset, nedgradering av Trondheimsveien til tofeltsvei, flytting av Alnabruterminalen til Sjursøya, Fossum-diagonalen og Bredtvet-diagonalen.

Andre ideer som er fremlagt er motorveitunell fra Sinsen til Bjørvika med av- og påkjøring ved Carl Berners plass, motorveitunell fra Økern til Bjørvika med av- og påkjøring ved Tøyen. Begge disse forslag vil vesentlig redusere trafikken og bedre miljøet langs lokalveiene.


Det er mange muligheter for å bedre veisystemet i Groruddalen og det foreligger sikkert mange ulike planer og utkast i de forskjellige vesener og etater. At noe må gjøres nokså snarlig er hevet over en hver tvil. Det gjelder for de styrende politikere for land og by om å bli enige, og at det blir bevilget nok penger til et slikt stort prosjekt. Til syvende og sist er det nok bilistene som må betale for det, uansett!

 

Neste møte er på Thon Hotel Linne. Vi møtes også denne gang på et av lokalene i annen etasje i og med ombyggingsarbeidene i kjellerlokalene. Da er det «Åpen post» som står på programmet. Det vil bli valg av ny president og også diskusjon om klubbens fremtid, - hvor går vi videre fremover? Er klubben «liv laga» slik den nå fremstår eller.....? Dette er viktige spørsmål og det er derfor veldig viktig at du, ja nettopp du! – møter opp og sier din mening.


3-minutter er det Kari-Anne som er ansvarlig for.

 

Vel møtt! 


________________________________________________________________________________________________________

MØTET 13. novemBER 2018

fellesmøte med bryn, oslo nord og groruddalen rk


Åpning av møtet: Dette var et fellesmøte mellom Bryn RK, Oslo Nord RK og Groruddalen RK, holdt i møtelokalene til Oslo Nord RK på Radisson BLU Hotel.

Oslo Nord er som kjent en frokostklubb så klokken 09:00 slo president Tor Steinsrud på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen.

Vi fikk så vite når solen sto opp i dag og når den vil gå ned. Litt historie fikk vi med oss også; - om hva som skjedde på denne dagen for omlag 100 år siden.  

 

Medlemmer til stede: Det var i alt 30 medlemmer tilstede, hvorav 10 var fra vår klubb

 

Fødselsdager: Ingen med fødselsdag i kommende uke, bortsett fra Henning (GRK) som fylte 70 år sist søndag (11/11). Han fikk derfor en ekstra klapp av forsamlingen.

 

Foredraget: Det var bydelsdirektør Marius Trana som var invitert til dette møtet for å fortelle om «Alna – en bydel i Oslo».

 

Bydel Alna er en av 15 bydeler i Oslo med rundt 1 700 ansatte. Bydelen er en viktig samfunnsaktør, og våre ansatte yter tjenester som har betydning for befolkningen i hverdagen.

Ansatte skal bidra til å gi innbyggerne like muligheter og sikre likeverd, likestilling og ikke-diskriminering og ønsker å utvikle en inkluderende bydel, både som tjenesteyter, arbeidsgiver og pådriver for gode lokalsamfunn.

 

Bydel Alna har gjennom flere år lagt vekt på langsiktig planlegging, med et fireårs perspektiv

gjennom de strategiske planene og årlige budsjettene. Strategisk plan 2017-2020 ble vedtatt av bydelsutvalget 13. oktober 2016.

Bydel Alna har fortsatt omstillingsarbeidet og jobbet kontinuerlig med å utvikle tjenestetilbudet ut i fra brukerens behov og samfunnsøkonomisk nytte, og finne nye måter å forbedre og levere tjenestene på. Bydelen har som mål å være en innovativ bydel når det gjelder organisering, produksjon av tjenester og ta i bruk ny teknologi.

 

Neste møte i Groruddalen RK er vår årlige Lutefiskaften som i år også vil bli arrangert på Engebret Café den 20. november.

Har du ikke meldt deg på? - Gjør det nå! Påmeldingsfristen er forlenget til 15. november. Meld fra til Bjørg på e-post: www.bjorgmanum.andersson@gmail.com eller på mobil: 908 55 025. NB! Les e-posten fra «Lutefisk-komiteen» som Halvor har sendt til medlemmene.

 

Vel møtt!  ________________________________________________________________________________________________________

MØTET 6. novemBER 2018

guvernørbesøk


Åpning av møtet: Presis 18:30 slo president Terje på klokken og åpnet kveldens møte med å ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen.

- Dette ville bli et litt spesielt møte i og med at vi har Guvernøren fra D2310 på besøk samtidig som vi også skal ta opp et nytt medlem i klubben, sa presidenten innledningsvis.

I tillegg var han glad for det forholdsvis store fremmøte.

 

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede på dette møtet, - noe som tilsvarer 72 % fremmøte!

 

Gjester: Vi hadde besøk av 5 (6?) gjester.

Fra distrikt 2310 kom Guvernør Svein Eystein Lindberg sammen med sin AG i Region 2, Tore Røen. Videre hadde vi besøk av Ottar Julsrud, Nordstrand RK (han er i tillegg norsk redaktør for Rotary Norden). Vi må ta med Vivy Liang Larsen, som på dette tidspunkt i møtet enda er gjest, og hennes mann Bjørn K. Larsen, og til sist, en stadig tilbakevendende gjest, Aase Lien.

 

Fødselsdager: To av klubbens medlemmer har fødselsdag (jubileer) i kommende uke. Henning blir 70 år den 11. november. På samme dag blir Morten 75 år. Begge fikk hver to flasker rødvin som gave fra klubben. Vi gratulerer dere begge!

 

3-minutter: Det var Knut-G. som var ansvarlig for kveldens 3-minutter og han fortalte en kort historie om en professor som ved hjelp av et tomt syltetøyglass, noen golfballer, småstein, sand og kaffe hvordan tolke hvordan livet i virkeligheten kan fortone seg.

 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger på møtet bortsett fra det presidenten opplyste under åpningen.

Presidenten kalte så frem Vivy Liang Larsen som denne kvelden skulle innlemmes i vår store organisasjon; Rotary. De var PDG Bjørg, som i egenskap av hennes fadder og i tillegg har vært hennes mentor, kort fortalte om Vivys livsløp så langt. Dette er selvfølgelig noe vi skal høre mer om under hennes egoforedrag til våren.

DG Svein Eystein fikk så det ærefulle vervet med å feste det synlige tegnet på hennes medlemskap, rotarynålen, og ønske henne hjertelig velkommen til Rotary.

 

Foredraget: Når klubbene får besøk av Guvernøren så skal han selvfølgelig holde foredrag om sine tanker og vyer og hva han ønsker for sitt år. Så var også tilfellet denne gang. Vi ble tatt med på en «reise» og et foredrag som vel må sies å ha vært et av de beste og mest engasjerende som noen guvernør tidligere har levert!


Svein Eystein fortalte først litt om seg selv fra oppvekst på Hønefoss fra 1954, gjennom ekteskap og foreldresituasjon til yrkeskarriere og frem til medlemskap i Rotary i 2001.


Videre fikk vi vite mer om RI-Presidenten, Barry Rassin.

- Barry har valgt et tema som jeg liker godt, sa guvernøren; «Be the Inspiration»! Et tema som inspirerer og gir oss alle et hint om å være inspirerende. Temalogoen viser solen over Bahamas og en blå bølge. Bølgen er et viktig symbol som har to fokusområder, Vannet som lager bølgen forbinder oss alle, men samtidig utgjør en trussel for en del av verden. Vi lever i en tid hvor isen på polene og på Grønland smelter. Dette gjør at havoverflaten stiger. Hvis denne stigningen fortsetter så vil Barrys øy, Bahamas være så godt som borte når året 2100 kommer.


Guvernøren snakket om Klubbutvikling og viste til oppløsningen av Geilo RK, men hvor Ål RK og Oslo International RK har kommet som nye. Det er også noen Rotaractklubber på gang i vårt distrikt.

Vi må ta Medlemsutvikling på alvor, manet guvernøren, og sa at den virkelig har kommet til en korsvei. Det arbeides godt med dette i vårt distrikt og PDG Bjørg, som er leder for denne komiteen, fikk de aller beste skussmål fra Guvernøren. Det er noen klubber som viser god aktivitet. Det er viktig å se etter de unge – de finnes! Jenter/ damer/ kvinner, de finnes også og ikke glem de flerkulturelle, - de vil utvilsomt kunne utvikle klubbene.


Så var det litt om Ungdomsarbeid. Her viste han til at osloregionen med sone mange klubber burde skamme seg når de sier at de ikke får det til med ungdomsutveksling når de to klubbene på Hønefoss klarer to! Rotary Center for International Studies og Rotary Youth Leadership Award (RYLA) er også programmer godt egnet for ungdom.


The Rotary Foundation var neste post på foredraget. Her viste guvernøren til avtalegiroen som kan lastes ned fra distriktets hjemmesider. Han oppfordret at hvert rotarymedlem ga 100 dollar i året, dvs kr 67,- hver måned og at man kanskje kunne høyne det til en rund sum; kr 100,- pr medlem pr måned!  Når det gjelder å finne nye prosjekter å være med på så finnes det massevis av slike. PDG Trygve Danielsen er den som klubbene skal kontakte når det gjelder å finne noe nytt, eller har ideer til andre prosjekter.


Polio+ er et tema vi aldri kommer unna og som vi aldri må glemme. Rotary vil nok holde på med dette prosjektet i mange år fremover. Pr. 30.10.2018 var det kun 25 tilfeller av polio i hele verden. I Afghanistan er det 19 og Pakistan er det 6. Nigeria er nå blitt erklært poliofritt!

Vi må allikevel holde trykket oppe! 2019 kan være det første året uten nye poliotilfeller. Husk at hver krone klubben eller du gir til polio så gir stiftelsen til Belinda og Bill Gates to kroner. Hva med å forsøke å lage en aktivitet i nærmiljøet? Poliodagen er 24. oktober – også i 2019!


Til sist oppsummerte guvernøren våre viktigste oppgaver; Medlemsutvikling, Klubbutvikling, Ungdomsarbeid, The Rotary Foundation, Polio+, Rotary Leadrship Institute og neste års Rotary Convention som går av stabelen i Hamburg. Alt dette finnes det masse å lese om på distriktets egen hjemmeside: www.d2310.rotary.no  

 

Tusen takk til Guvernør Svein Eystein Lindberg for et fint og hyggelig møte!

 

Neste møte er fellesmøte med Oslo Nord RK. Dette er som kjent en frokostklubb og nå er det vi som skal i møte hos dem. Det er å ønske at så mange som mulig finner veien til

 

Radisson BLU Hotell i Tevlingveien 21 på Alnabru


tirsdag den 13. november klokken 09:00PS! Det er ikke noen 3-minutter på dette møtet.


Vel møtt! 

_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 30. OKTOBER 2018

vold mot barn


Åpning av møtet: President Terje slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til møtet.


Deltakere: Det var 12 medlemmer til stede.


Gjester: Det var én gjest på dette møtet: kveldens foredragsholder, Prof. Torleiv Ole Rognum.


Introduksjon.

President Terje introduserte foredragsholderen.

Torleiv Ole Rognum er professor emeritus ved Seksjon for rettsmedisinske undersøkelser av barn, ved Avdeling for rettsmedisinske fag. Han har lang erfaring som rettsmedisiner og forsker på krybbedød. I Rognum har omfattende og kontinuerlige arbeidet innen feltet krybbedød og utførelse av original forskning av høy kvalitet, spesielt immunologiske faktorer for plutselig død. I tillegg har han også samarbeidet med, og støttet, foreldregrupper gjennom Landsforeningen uventet barnedød.

 

Foredraget.

– Vår seksjon har hatt landsdekkende ansvar for de frivillige dødsstedsundersøkelsene ved plutselig uventet barnedød. Dødsstedsundersøkelser gjøres av rettsmedisiner som obduserer barnet sammen med et dødsstedsutreder med politibakgrunn innen 48 timer etter dødsfallet, forklarte Rognum.

Han holdt et engasjert foredrag med en Power Point presentasjon. Spesielt gjorde det inntrykk da han viste en lang rekke bilder av barn med skademerker som var blitt undersøkt. I de rettsmedisinske undersøkelsene gjelder det å finne ut hva som er årsakene til skadene. Og eventuelt om det ligger noe kriminelt bak.

Han gjorde det klart at det krever stor bevisbyrdefør noen blir dømt i slike saker.  

 

Både under foredraget og etterpå var det mange spørsmål. Det var tydelig at foredraget gjorde sterkt inntrykk.

 

Neste møte: Presidenten avsluttet møtet med å minne om at det neste tirsdag er Guvernørbesøk.

Det er Knut Georg som er ansvarlig for 3-minutter den kvelden


Vel mott!

 

Referent: Kjartan

 


 

________________________________________________________________________________________________________

INTERCITYMØTE 23. oktober 2018
«Rotary for en poliofri verden» og
«Et sykehus i omstilling som fremmer tilbudet
til befolkningen i Oslo og landet»Åpning av møtet: President Terje slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til møtet.


Deltakere: Det var ca. 60 deltakere på møtet.
"End Polio Now" v/PDG Bjørg


Det er verdens poliodag på FN-dagen den 24. oktober. De siste årene har vi markert dette på et Intercitymøte. Bjørg gikk gjennom: Litt historie, Aktuelt, En film som viste en poliorammet som hadde levd livet i en respirator.

 

Litt historie.

Polio er en meget smittsom nervesykdom. I Norge var den på topp mellom 1950 og 1960. Mellom 1950 og 1954 var det 4000 tilfeller. Over 500 døde. Poliovaksinen var klar i 1955. Fra 1958 inngikk vaksinen i standard vaksinasjonsprogram i Norge. I 1968 ble Norge erklært som poliofritt.


Poliovaksine varer i 10 år. Det er derfor viktig med revaksinering, spesielt hvis en skal til land hvor smittefaren er stor, bl. a. i enkelte Øst-europeiske land.

Rotarys engasjement i utryddelsen av polio startet i 1978. Da ble et vellykket vaksineringsprogram gjennomført på Filipinene.

I 1985 startet "The Polio Plus Program". Målet var å utrydde polio i hele verden. Det er det vi fortsatt holder på med.


Aktuelt i 2018.  

Det er meldt om 19 tilfeller i alt: 15 i Afghanistan, 4 i Pakistan og null i Nigeria. Spesielt positivt er det nå er tredje året på rad det ikke er noen nye tilfeller i Nigeria.

Vaksinasjon er det eneste effektive tiltak mot polio. Polio krever 90 % immunitet i befolkningen for å stoppe smittespredning.

Bill Gates har bidratt, og bidrar, sterkt til "End Polio Now". Sammen med han bruker Rotary 450 mill. USD til prosjektet i perioden 2017–2019.

Til slutt viste Bjørg en tankevekkende film om en som hadde fått polio i barndommen. Og som så hadde tilbrakt en stor del av livet i en jernlunge.


 

"FREMTIDENS OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS (OUS)" v/ Adm. direktør Bjørn Erikstein.


President Terje startet med å si at Erikstein skulle fortelle om status for utbyggingen av Nord-Europas største sykehus.

Erikstein åpnet med å si at OUS er et lokalsykehus for 6 bydeler, regionssykehus for Østlandet, spesialsykehus for kreftbehandling (Radiumhospitalet) og spesialsykehus for hele landet.

Her er noen hovedpunkter i Eriksteins gjennomgang:


Sykehuset er lokalisert på 40 adresser og har stort behov for å fornye bygningsmassen.


På OUS hjemmesider henter vi følgende orientering som gir en oversikt over prosjektene i 2017


Utvikling av Oslo universitetssykehus HF

OUS skal videreutvikles innenfor et fremtidig målbilde med lokalsykehus på Aker, et komplett regionsykehus inkludert lokalsykehusfunksjoner på Gaustad, og et spesialisert kreftsykehus på Radiumhospitalet. I tillegg skal det etableres en ny regional sikkerhetsavdeling.

Realiseringen skal skje trinnvis, slik at bygg hvor pasienter og ansatte har dårligst forhold prioriteres erstattes først, og fremdriften skal tilpasses det økonomiske handlingsrommet i Helse Sør-Øst RHF.

Planleggingen av et nytt lokalsykehus på Aker og et regionsykehus med lokalsykehusfunksjoner på Gaustad går nå videre. Styret for Helse Sør-Øst RHF ga i møte 15. juni klarsignal for oppstart av konseptfase. Byggeprosjektene skal utvikles i parallell, og i løpet av høsten 2017 gjennomføres konkurranse for arkitekter og rådgivere.

Som grunnlag for styrets beslutning om oppstart av konseptfase er det gjort vurderinger av utbyggingsbehov og økonomisk bæreevne. I denne etappen er det er vurdert behov for å bygge rundt 72 000 kvadratmeter på Gaustad og rundt 110 000 kvadratmeter på Aker. Foreløpig kostnadsestimat er på 18,7 milliarder kroner.

Konseptfaseutredningene som skal gjennomføres i løpet av 2018 er nødvendige for å avklare innhold, rammer og utbyggingsløsning og for at det kan tas endelig stilling til fremdrift og gjennomføring av de enkelte prosjektene.


Utviklingen etter 2017:

1.     Radiumhospitalet: Nytt klinikkbygg på 33000 m2 til en kostnad på 2880 mill. kr. er i slutten av forprosjektfasen. Pro-senter (1840 mill.kr.): leverandørkontrakt planlagt inngått i mars 2019.

2.     De er inne i slutten av konseptfasen for Aker / Gaustad. Følgende er ikke med: kreft, øye, kvinne, barn, lab og adm. Det vil bli parallell utbygging på Gaustad og Aker.

3.     Aker (123000 m2). Skal bli et godt utdanningssykehus for Oslo kommune. Oslo kommune bygger Storbylegevakt i samme område. Forprosjekt planlagt i 2020. Gjennomføring i 2021 – 2027. Dagens sykehus blir bevart.

4.     Gaustad. Skal samle de regionale og nasjonale funksjoner i et komplett regionssykehus med lokalsykehusfunksjoner. Konseptfaseutredning i 2018. Forprosjekt planlagt i 2020. Gjennomføring i 2021 – 2027.


Etter foredraget var det mange spørsmål fra salen som Erikstein besvarte. Det faller utenfor rammen for dette referatet å kommentere denne diskusjonen.


Referent: Kjartan Eide

 _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 16. OKTOBER 2018

medlemsutvikling


Åpning av møtet: På sedvanlig måte åpnet president Terje også denne gang møtet ved å slå på klokken presist 18:30 samtidig som han ønsket alle fremmøtehjertelig velkommen.  

 

Medlemmer til stede: Til dette møtet var det 14 medlemmer til stede.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Det var ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke.   

 

Opplysninger på møtet: Presidenten har vært i kontakt med ledelsen på hotellet angående parkeringssituasjonen. Det er blitt lovet at i nær fremtid, kanskje før jul, vil det bli mye bedre. Da skal nybygget ha blitt ferdigstilt med p-plasser på taket. Videre hadde presidenten fått invitasjon til et frokostmøte fra en representant fra Thon-gruppen. Visste ikke hva det gjaldt, men vårt forhold til hotellet og pris av lokalleie vil i hvert fall bli tatt opp.


Rune fortalte i et meget personlig og gripende innlegg om hvorfor han ikke har vært på klubbmøter i den siste tiden. Han fikk god forståelse for dette og alle i klubben ønsker ham velkommen tilbake og god bedring videre fremover.


Magne hadde fått henvendelse fra PDG Trygve Danielsen om at District Grant har midler som klubbene kan søke om, - under forutsetning at man har gode prosjekter. Klubbene kan søke om et beløp, men må selv stille med et likt beløp. Vår kasserer mente vi kanskje kunne søke om støtte til Frelsesarmeens prosjekt «Gatefotball» og/ eller «Sykehusklovnene». Kjartan kom med forslag om å søke om støttet til Kirkekonserten neste år.    

 

3-minutter: I sin 3-minutter tok Halvor opp problemet med «Sykehustjenester i Oslo?» Ullevål sykehus planlegges nedlagt, noe som gir usikkerhet for de som bor i Groruddalen. Det kan føre til kapasitetsmangel, særlig med tanke på at Aker sykehus blir forsinket eller stanset dersom det lir vedtatt å bygge et helt nytt sykehus på Gaustad. A-hus er overfylt og i tillegg vet man ikke hva som vil skje når Kongsvinger sykehus skal overtas av A-hus. Etter manges mening bør utbyggingen foregå på Ullevål og Aker. Så får man tro at alle planer blir grundig gjennomgått slik at riktige beslutninger blir tatt i Bystyret i oktober.

PS! Det er jo nettopp denne problemstillingen som vil bli ett av temaene på InterCity-møtet neste tirsdag (23.10)!

 

Foredraget: Temaet denne kvelden var «Medlemsutvikling», - et oppfølgingsmøte fra tidligere.

Morten resymerte kort fra det møtet og sa bl.a. at det er viktig å ta vare på alle medlemmer, særlig de nye. Det er også viktig at vi tar vare på hverandre og forsøker å få til et «nært vennskap». Er vi engasjerte, - er vi tilstede! Overfor andre må vi på best mulig måte synliggjøre Rotarys mål, og ikke bare være en venneklubb. De siste 9 år har så mange om 31 medlemmer, av forskjellige årsaker, sluttet i vår klubb. Av disse har 9 sluttet de to siste årene. Dette er en trend vi er nødt til å snu!


PDG Bjørg viste til Medlemskap og klubbutvikling for D-2310 og distriktets mål for denne. I perioden fra juli 2015 frem til 30. sept. i år har medlemstallet i distriktet sunket med 227. I samme periode har det kun vært 1 - en klubb som er lagt ned.


Det er et ønske og et håp i dette rotaryår at kvinner og nye medlemmer øker med 5 % netto, at fler medlemmer under 45 år øker, at det blir et mer etnisk mangfold, at faddere blir benyttet mer aktivt og at alle medlemmer tar vare på hverandre gjennom engasjement og inkludering.


Groruddalen RK har foretatt en egenvurdering og har en revidert SHP (Strategi- og Handlingsplan) samtidig som den har en egen komité for Medlemsutvikling med en egen leder. Klubben deltar i distriktets dialogmøter og deler erfaring og ideer med andre klubber. Det klubben trenger er et mye større tempo i arbeidet hvor hvert enkelt medlem bidrar. Vi må også bli flinkere til å ta i bruk aktiviteter som gjør oss attraktive for eventuelt nye medlemmer og vi må også finne frem til materiell som kan fortelle om Rotary overfor disse.

 

Neste møte er InterCity-møte med de andre klubbene i vår region på Thon Hotel Linne. Adm. dir. Bjørn Erikstein fra Oslo Universitetssykehus kommer for å fortelle om «Sykehussituasjonen i Oslo» og PDG Bjørg Månum Andersson skal fortelle om «Verdens poliodag». Det er å ønske at så mange som mulig finner veien til vårt møtelokale denne kvelden, og gjerne tar med en gjest eller fler. Det er jo et meget interessant emne spesielt for de som bor i Groruddalen.


Det vil ikke være noen obligatorisk 3-minutter på dette møtet.

 

Vel møtt!  


_________________________________________________________________________________________________________


MØTET 9. OKTOBER 2018

gatefotball - mer enn bare fotball


Åpning av møtet: På slaget klokken 18:30 åpnet president Terje møtet og ønsket medlemmer og gjester hjertelig velkommen til kveldens møte.

 

Medlemmer til stede: Det ar 14 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: I tillegg hadde vi besøk av to gjester fra Frelsesarmeens rusomsorg. Det var rusomsorgens daglige leder, major Wenche Walderhaug Midjord, og regionleder Frode Woldsund.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Klubben har fått invitasjon fra Grorud Rotary Club om å delta på deres arrangement i forbindelse med klubbens 50-årsjubileum den 27. oktober. Da både president Terje og PDG Bjørg sammen med kasserer Magne skal på Distriktskonferansen samme dag må en annen av våre medlemmer, helst et chartermedlem, representere vår klubb på denne dagen. Grorud RC er fadder for vår klubb.  

 

3-minutter: I sin 3-minutter fortalte Trond at han tilhørte den lille halvpart av helsepersonell i Oslo som har blitt vaksinert mot influensa. Ellers hadde han vært i Berlin på en stor legekonferanse om diabetes. Det hadde vært 15 000 (!?) deltakere på denne konferansen som hadde omhandlet både diabetes type 1 og type 2. En stor nyhet var et nærmest helautomatisk apparat for måling av blodsukkeret.

Han fortalte også om en lege fra Stovner legesenter, dr. Anh Thi Tran, som hadde holdt et meget ineressant og opplysende foredrag om «Diabetes og forebygging av hjerte- og karsykdommer».

 

Foredraget: Vi hadde til dette møtet besøk av to representanter fra Frelsesarmeens rusomsorg. De skulle fortelle om «Gatefotball – mer enn bare fotball». PDG Bjørg introduserte begge to og fortalte at hun kjente de godt fra sin tid i Oslo kommune, hvor de sammen hadde hatt et både nært og tett samarbeide.

Wenche Walderhaug Midjord er virksomhetsleder i Frelsesarmeens rusomsorg mens Frode Woldsund er regionleder. Wenche er også leder for denne tjenesten både på Færøyene og Island. Frode sin region strekker seg hele veien fra Stavanger sammen med "stroka innafor"og hele «kysten» rundt til Lillehammer.


Frelsesarmeens rusomsorg er del av Frelsesarmeens sosialtjeneste, og har i dag tilbud over hele landet. Rusomsorgens tilbud strekker seg fra lavterskeltilbud til botilbud til helsetjenester på et høyt faglig nivå. Målgruppen er rusmiddelavhengige, bostedsløse og domfelte over 18 år som har behov for behandling, rehabilitering, omsorgs- og skadereduserende tjenester.

Frode fortalte litt om oppbyggingen av rusomsorgen og hvordan den etter hvert også innbefattet fotball.

Frelsesarmeens gatefotball ble etablert i 2005 og er en del av Frelsesarmeens rusomsorg. Målet er å skape positiv vekst i spillernes liv gjennom fysisk aktivitet og sosiale samlinger.


Frelsesarmeen har i dag gatefotballag i Fredrikstad, Bergen, Oslo, Oppegård, Trondheim, Stavanger, Tønsberg, Kongsvinger, Larvik, Birkeland, Mandal, Stord, Vennesla, Haugalandet, Vadsø og Harstad. 

I tillegg er Frelsesarmeen ansvarlig for det norske landslaget i gatefotball, som årlig deltar i VM for bostedsløse (Homeless World Cup). Frelsesarmeen er "Official Partner" til Homeless World Cup Foundation.


NM i gatefotball arrangeres årlig og har siden 2007 blitt arrangert i blant annet Trondheim, Stavanger, Oslo, Kristiansand, Bergen og Drammen. I år skal det arrangeres NM i Kongsvinger. I løpet av de årene som har gått siden gatefotballen startet opp har mange hundre personer deltatt i NM med sine lokale fotballag, og nesten hundre av disse har fått muligheten til å reise utenlands for å representere Norge i et internasjonalt verdensmesterskap. En betraktelig andel av disse har gitt tilbakemeldinger om at tilbudet har hatt store positive ringvirkninger, spesielt med tanke på minsket rusinntak og faktorer som kan påvirke fysisk og psykisk helse.


Vi fikk også høre om en tur som ble arrangert til Tanzania hvor målet var å bestige Mount Kilimanjaro på 5895 meter, det høyeste punkt i Afrika! 16 rusbrukere, sammen med noen ledere startet oppstigningen som de brukte 5 dager på. 14 fullførte og de som kom sist opp var lederne! Virkelig en kjempeinnsats.


Presidenten takket til slutt for et interessant foredrag med visning av noen små filmsnutter bl.a. fra NM i Gatefotball på Rådhusplassen i Oslo i fjor sommer. Presidenten fortalte også at klubbens styre har bestemt at inntektene fra klubbens årlige lotteri denne gang vil bli gitt til Frelsesarmeens rusomsorg.

 

Neste møte er en fortsettelse av et møte fra forrige termin som omhandlet «Medlemsutvikling». Nå skal Henning og Morten ta dette opp på nytt sammen med klubbens medlemmer. Dette er et viktig møte, - det gjelder faktisk klubbens fremtid eller ikke! Vær snill å møt opp og ta del i diskusjonen om medlemsutvikling i vår klubb!

Det er Halvor som er den ansvarlige for 3-minutter på det møtet.

 

Vel møtt!  


_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 2. oktober 2018

vaksine og smittesituasjonen i norge


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet ved å slå på klokken og ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen.   

 

Medlemmer til stede: De var 16 medlemmer til stede denne kvelden, en gledelig og stor fremgang fra forrige møte.

 

Gjester: Vi hadde to gjester denne gang. Aase Lien var den ene gjesten, og den andre var kveldens foredragsholder, overlege Egil Lingaas fra Oslo universitetssykehus.

 

Fødselsdager: Ingen av våre medlemmer har fødselsdag i kommende uke 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten leste et takkebrev fra Lizette Thorstensen og hennes to barn, Magnus og Heidi, hvor de takket klubben for deltagelse og blomster i forbindelse med Egil sin bortgang og bisettelse. Lizette har forøvrig fortalt til noen medlemmer om at hun vil besøke oss ved enkelte anledninger og interessante møter. Du er mer enn velkommen til å besøke oss, Lizette!


Kjell Olav var en «angrende synder» i og med at han ikke hadde vært på klubbmøter over en lengre periode. - Vi har jo av skaffet avlat i landet, sa han, men allikevel valgte han frivillig å ofre et egnet beløp til vår kjære «Snabelgris» samtidig som han lovet å komme mer regelmessig på våre klubbmøter fremover. Samtidig reklamerte han for et arrangement i Stovner kirke på søndag kl 19:00. Da ville de få møte den latviske ambassadøren til Norge, Judith Dobele. Hun var jo hos oss den 11.september.


Arne P. fortalte gledelig at han nå var erklært fri for kreft etter en lang tid med cellegiftkur og operasjoner. Han mente at hans egen «stå på vilje» og regelmessige gåturer på minst fem kilometer hver dag hadde vært til meget god hjelp i denne tiden. Samtidig roste han helsetilbudet han har fått, både fra bydelen og kommunen. Et stort tillegg til gleden ved å bli sykdomsfri var at han samme dag også hadde blitt informert om at ved juletider vil han bli oldefar. Så, på grunn av disse hyggelige meldinger, ville Arne vise sin glede ved å mate "Snabelgrisen" med et passende beløp. Alle klubbens medlemmer gleder seg sammen med deg Arne, og ønsker deg all lykke videre fremover!

 

3-minutter: Denne gang var det Steinar som var ansvarlig for denne posten. Han hadde, sammen med Magne, vært på Krist kirkegård som er en fredet kirkegård og ligger ved Deichmanske bibliotek og Svenska Margaretakyrkan. Kirkegården ble anlagt i forbindelse med at byen ble flyttet etter storbrannen i 1624 og i 1626 ble et lite kapell av tre satt opp kalt Christkirken i påvente av den permanente kirken.

Christkirken fungerte som gravkapell fram til den ble revet i 1756. Etter et pestangrep i 1654 ble det behov for ytterligere gravplasser, og det ble anlagt slike ved Christkirken, hovedsakelig for døde soldater fra Akershus festning. De døde er hedret med et eget monument, Peststøtten fra 1654. På grunn av at kirkegården i hovedsak ble brukt til militære, gikk den under navnet Krigskirkegården på folkemunne.

Etter et kolera-angrep i 1835 ble kirkegården midlertidig utvidet helt ned til Møllergata. I 1946 ble Grubbegata anlagt og delte kirkegården i to. Den nedre delen mellom Grubbegata og Møllergata ble omgjort til dagens Kristparken i 1964. Dagens kirkegård gikk ut av bruk i 1924 og sto avlåst til den ble rehabilitert i 1999.

 

Foredraget: Denne gang hadde vi besøk av Egil Lingaas fra Oslo universitetssykehus hvor han er overlege på avdeling for smittevern. Han kom for å fortelle om «Vaksine og smittesituasjonen i Norge» med undertittelen – «Vaksiner, en forbannet velsignelse


Hvorfor skal vi vaksineres?

Mange infeksjonssykdommer gir langvarig/ livslang immunitet og gjennom vaksinasjon ønsker man å oppnå immunitet uten at man må gjennomgå sykdommen. Det er mindre risiko ved å få vaksinasjon enn ved å gjennomgå sykdommen. Vaksiner består av hele eller deler av virus/ bakterier som er viktige for å utvikle immunitet. Vaksinasjon gir betydelig redusert risiko for å få sykdommen det vaksineres mot.  F.eks. ved kikhostevaksine reduseres risikoen med 85 % og mot difteri, stivkrampe og polio nær 100 %. Arbeidstilsynet gir overordnede anbefalinger om vaksinasjon i forbindelse med yrkesutøvelse f.eks. helsearbeidere, politi og militære.


Arbeidsgivere skal sørge for at det tilbys effektiv og sikker vaksinasjon og skal også dekke utgifter i forbindelse med dette. I Norge finnes det et vaksinasjonsprogram som starter nesten fra fødselen. Det starter med vaksinasjon mot meslinger og fortsetter med vaksinasjon mot kikhoste, kusma, rubella, difteri og polio.


En ny vaksine som har kommet i senere tid er HPV-vaksine. HPV (Humant Papillomavirus) er en svært vanlig virus. Det smitter lett ved seksuell kontakt og de fleste får en eller flere HPV-infeksjoner i løpet av livet, de aller fleste i ung alder. Mange merker ikke at de er smittet og i de fleste tilfeller går infeksjonen over av seg selv etter en viss tid. HPV-vaksine har vært tilbudt til jenter i 7. klassetrinn siden skoleåret 2009/10. Fra høsten 2018 får også gutter tilbud om denne vaksinen. Det gir lik mulighet for gutter og jenter til å beskytte seg mot kreft som kan skyldes HPV.

Hvilke vaksiner man har fått kan man se på sitt vaksinasjonskort eller ved å gå inn på https://helsenorge.no/vaksiner/mine-vaksiner.

 

Sesonginfluensa.

Nær 1,6 millioner mennesker i Norge tilhøre grupper med økt risiko for komplikasjoner ved influensa. Den kan bl.a. føre til lungebetennelse og forverring av kroniske grunnsykdommer. Det er anslått at det i gjennomsnitt dør 900 personer i Norge årlig som følge av sykdommen. Influensavaksinen kan redde mange av disse. Sesonginfluensaen er vanligvis ufarlig og er selvbegrensende hos 5-10 % av alle voksne og 20-30 % av alle barn. Den forbygges mest effektivt gjennom vaksinasjon. Hensikten med influensavaksinasjon er å hindre alvorlig sykdom og død ved å beskytte den enkelte og å forhindre smitte til utsatte grupper.

Det anbefales spesielt at de fleste gravide tar vaksinen før influensasesongen setter inn, helst i september måned.  Det samme gjelder også for beboere i omsorgsboliger og sykehjem samt alle fra fylte 65 år!

Målsetningen nasjonalt og internasjonalt er at 75 % av befolkningen skal bli vaksinert, en dit er det meget lang frem. – dessverre!


Egil Lingaas redegjorde for mange fler vaksiner enn det som er gjengitt her. Vi fikk høre om hva vaksiner består av, hvordan de brukes og ikke minst om hvor effektive de aller fleste er. Han fortalte også inngående om vaksinasjonsprogammer fra tidligere tider og hvilke program som brukes i dag.

Tusen takk til foredragsholderen, som også svarte på en god del spørsmål fra lydhøre tilhørere.

 

Neste møte, den 9. oktober, får vi besøk av en representant fra Frelsesarmeen som vil fortelle om deres prosjekt som kalles «Gatefotball».

Samme kvelden er det Trond som er ansvarlig for 3-minutter.

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 25. september 2018

årsmøte


Åpning av møtet: På slaget klokken halv syv slo president Terje på bjella og erklærte kveldens møte for åpnet. Videre ønsket han alle fremmøtte velkommen og håpet vi ville få et greit Årsmøte.  

 

Medlemmer til stede: Dessverre var det kun 11 av klubbens medlemmer til stede, et antall presidenten syntes var veldig lite, spesielt når dette var klubbens Årsmøte.  

 

Gjester: Det var ingen gjester på dette møtet.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. Den 26. september har Marie-Sylvie sin dag og hun ble behørig klappet for og gratulert av klubbmedlemmene. I tillegg fikk hun rosende ord fra presidenten for den fine måten hun takler sin oppgave som sekretær for klubben. Det er mye å sette seg inn i med møter, referat, e-poster og frister.   

 

Opplysninger på møtet: Vi er nå i gang med et nytt lotteri, fortalte Magne. Det vil selvsagt være helt greit å betale loddkjøp med kontanter, men han ser gjerne at det betales med "Vipps". Husk i så fall bare på å sette en "V" etter navnet slik at kassereren ser at det er betalt. Hva gevinsten(e) består av er foreløpig en liten hemmelighet, men de blir helt sikkert fine denne gang også.

Styret har bestemt at inntekten ved lotteriet denne gang skal gis til Frelsesarmeen. De har et prosjekt som kalles "Gatefotball", og allerede på møtet 9. oktober vil vi få høre mer om det tiltaket.

President Terje sammen med fru Bjørg hadde vært i Hovin RK til middag i forbindelse med klubbens 35-årsjubileum. Det hadde vært en hyggelig sammenkomst og president Trond Wurschmidt takket for gaven som vår klubb gav de.

Hovin er ett av våre fadderbarn, - den er en lunsjklubb og holder sine møter hver torsdag kl 11:30 i Hasle Løren Idrettsanlegg. Klubben har 19 medlemmer og er en klubb med mye kameratskap. Medlemmene er flinke til sammen å arrangere reiser både til inn- og utland.

 

3-minutter: Det ble dessverre ikke noen 3-minutter denne gang. Reidun som skulle ha den var ikke til stede på møtet. Hun hadde heller ikke gitt oppdraget til noen annen av klubbens medlemmer.

Det presiseres at hvis den som er ansvarlig for 3-minutter av forskjellige årsaker ikke kan komme på møtet, skal vedkommende be en annen av klubbens medlemmer om å påta seg oppgaven, eller i alle fall gi beskjed til presidenten.   

 

Foredraget: Møtet denne gang var klubbens "Årsmøte". Presidenten satte møtet og refererte sakslisten.


1.     Valg av møteleder. Det ble vedtatt at president Terje ledet møtet. Godkjent.


2.     Godkjenning av innkalling og dagsorden. Magne ville gjerne ha med ett punkt i tillegg; "Punkt 6. Klubbens Strateg- og Handlingsplan for 2019-2021". Punktet ble tilføyd og Innkalling og dagsorden ble godkjent.


3.     Styrets beretning for 2017-2018. Past president Knut Eigil leste opp deler av den og gikk gjennom og forklarte enkelte punkter. Han rettet en spesiell takk til kasserer Magne og sekretær Arne H. for god innsats. Deretter ble beretningen godkjent ved akklamasjon.


4.     Regnskap for 2017-2018 med revisjonsberetning. Vår kasserer Magne tok for seg regnskapet og loste oss gjennom den med forklaringer på noen spesielle poster. Til sist ble regnskapet godkjent med stor akklamasjon.


5.     Valg av styre. I og med at valgkomiteens formann ikke var til stede og noen av vervene ikke var besatt ble denne saken utsatt til senere. Mest sannsynlig vil den bli tatt opp på nytt på vårt møte den 4. desember hvor programmet er "Åpen post". Dette er absolutt siste frist for nytt valg!


6.     Strategi-og handlingsplan 2019-2021. Vår PDG Bjørg gikk grundig gjennom den nye og reviderte planen med de enkelte punkter. Noen av punktene er som tidligere, mens noen er nye og reviderte. Planen ble av de tilstedeværende medlemmer godkjent. Det ble bestemt at hvert medlem vil få den tilsendt pr. e-post samt at den kan legges ut på hjemmesiden.

 

Neste møte skal handle om "Vaksinasjon", noe som gjøres for å forebygge forskjellige sykdommer og epidemier. Vi får besøk av overlege Egil Lingås fra Oslo universitetssykehus. Vaksinasjon er jo et aktuelt tema nå med tanke på "End Polio Now" og ikke minst nå som også høstkulda setter inn og forkjølelse og influensa er på topp.

3-mnutter på dette møtet er det Steinar som er ansvarlig for.

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 18. september 2018

møte med operasanger knut skram


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet ved å slå på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte. Det var ingen som hadde lagt merke til at han på siste møte hadde glemt å iføre seg presidentkjedet. Som den ærlige og pliktoppfyllende mann han er så ville han allikevel "bøte" for glemselen med å fôre "Sparefanten" med et egnet beløp.   

 

Medlemmer til stede: Det var 17 av klubbens medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde i tillegg fire gjester. Disse var Ina Thom, Sissel H. Michelsen, Anne Siegel og kveldens foredragsholder, Knut Skram.

 

Fødselsdager: Den 22. september har vår "alles" Bjørg fødselsdag, og klubben gratulerer deg med dagen! 

 

Opplysninger på møtet: 

 

3-minutter: Det var Henning som var den ansvarlige for 3-minutter. Han var bekymret over at mange unge i dag har problemer med fritidsaktiviteter. De blir i stor grad sittende inne hver for seg å spille spill eller være "sosiale" på Internett.


Et annet problem er: - hva gjør vi på 60+ med vår fritid? Blir også vi sittende inne uten noen form for aktivitet. Det å trene er viktig for folk i alle aldre, men for de (oss) i 60+ alderen er det enda mer viktig. Man bør trene muskler, hjerte og hjerne. Det spiller ikke så mye rolle hva man gjør, bare man gjør noe. Det er ikke nok å "bare gå" en tur. Litt mer aktivitet trenges, så som å løpe og å løfte vekter. Det er også viktig med rett kosthold, - sunn norsk sikringskost. I alle fall; det viktigste er at det er aldri for sent å begynne.

 

Foredraget: Til å holde foredrag denne kvelden var vi så heldige å få besøk av operasanger Knut Skram. Han er født i 1937 i Hjørundfjord i Møre og Romsdal) og er en norsk operasanger (baryton) som først utdannet seg til arkitekt. Deretter fulgte musikk- og sangstudier i USA 1958–63, i Wiesbaden 1963–64 og i Roma 1965. Hans debut var i rollen som Amonasro i Giuseppe Verdis opera "Aida" på Den Norske Opera i 1964. Han var han fast ansatt mellom 1964 og 1988.  I 1968 vant Skram førstepris ved den Internasjonale musikkonkurranse i München og i 1971 ved Nordisk musikkonkurranse i Helsinki.


Skram har bland annet gjestet Glyndebourne-festivalen, Arena di Verona, Paris-operaen og Bolsjojteatret. Han har et særdeles bredt repertoar og har gjort seg bemerket i operaroller hos Mozart, Verdi og Puccini, men også som Wagner-sanger.

Skram er anerkjent tolker av "lied-repertoaret" og har hatt en omfattende internasjonal karriere som konsertsanger. Han har spilt inn en rekke solo-album og har også medvirket i flere TV-produksjoner bl.a. som Figaro i "Le nozze di Figaro" med Dame Kiri Te Kanawa. Han har sunget med de fleste skandinaviske orkestrene og vært solist med bl.a. Wiener Symfoniker, London Philharmonic Orchestra (Promanadekonserter i Albert Hall).


Knut traff Hanne Marie Thorstensen som var en norsk danserinne og solist ved Den Norske Operas Ballett. Hun ble senere premiéredanserinne og fikk en rekke solistoppgaver. De to ble gift og sammen fikk de etter hvert to barn, Kristin Marie og Henrik Asbjørn. Hanne Skram døde i januar 2017.


Skram hadde sin avskjedsforestilling ved Den Norske Opera i 2000, men har også hatt opptredener siden. I 2002 medvirket han ved Operaens gjestespill i Praha og i 2003/4 sang han tittelrollen i Eystein av Nidaros ved Olavsfestdagene i Trondheim. I 2008 hadde han et gjestespill ved Teato Liceu i Barcelona før han i april deltok i åpningen av det nye operahuset i Bjørvika. Skram medvirket også i Jorden Rundt på 80 dager som hadde urpremiere på Den Norske Opera 21. mai 2010.


Knut Skram er ridder av 1. klasse av St. Olavs Orden og har mottatt flere forskjellige priser, bl.a. kan nevnes Anders Jahres kulturpris, Lindemanprisen og han er æresmedlem av Norsk Tonekunstnersamfund.

Verdt å nevne er at han også er onkel til sangeren og låtskriveren Eva Weel Skram.


Sammen med foredraget fikk vi høre utdrag av sanger og roller som han har tolket på de forskjellige scener rundt i verden. Riktignok var de på lydbånd, - Skram er jo over 80 år, så stemmen er nok ikke hva den en gang var. Etter det vi hørte var den bare fenomenal!

 

Tusen takk til Knut Skram for et annerledes og meget interessant foredrag.

 

Neste møte er klubbens Årsmøte og vil bli holdt i våre lokaler på Thon Hotell Linne til vanlig tid. Det vil bli sendt ut en e-post med saksliste til hvert enkelt medlem før dette møtet.

3-minutter denne kvelden er det Henning som er ansvarlig for

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 11. september 2018

Fellesmøte med bryn rk


Åpning av møtet: Presis 18:30 slo president Terje på klokken og åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen, denne gang på engelsk p.g.a. kveldens foredragsholder som dessverre ikke var spesielt god i norsk.

Dette var det andre fellesmøte med Bryn RK. Det vil bli arrangert flere slike fellesmøter i tiden fremover og presidenten håpet at det ville være til glede for alle sammen. I og med at dette var et fellesmøte ville også gjennomføringen bli litt annerledes.

 

Medlemmer til stede: Det var 14 medlemmer til stede fra egen klubb. I tillegg var det 10 medlemmer fra Bryn RK og Oslo Nord RK.  

 

Gjester: Vi hadde i tillegg 4 gjester; Vivy Liang Larsen (snart medlem), Ina Thom og Aase Lien og kveldens foredragsholder, den latviske ambassadøren til Norge, Judith Dobele.

 

Fødselsdager: Det var ingen med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Vårt medlem, Egil Thorstensen, gikk bort torsdag 6. september etter et vondt sykeleie.

Presidenten ba alle om å reise seg og minnes Egil med ett minutts stillhet. Klubben sender sine tanker til hans kone Lizette og barna Magnus og Heidi.


(Les minneord om Egil HER.)

 

3-minutter: Det var ingen 3-minutter på dette møtet.

 

Foredraget: I og med at dette møtet var et fellesmøte med Bryn og Oslo Nord rotaryklubber hadde vi besøk av den latviske ambassadøren til Norge, Judith Dobele.

Hun åpnet med å hilse oss på svensk. Det var et språk hun til dels behersket da hun for en del år siden studerte svensk, men selve foredraget foretrakk hun å gjennomføre på engelsk.


Latvia, offisielt Republikken Latvia, foreldet norsk Lettland, er et land i det nordøstlige Europa og er en av de tre baltiske statene. Republikken grenser til Østersjøen i vest, til Estland i nord, til Russland i øst, til Hviterussland i sørøst og til Litauen i sør. Hovedstaden heter Riga og befolkningen var i 2017 på omlag 1,96 millioner.

 

18. november 1918 erklærte Latvia seg selvstendig fra Russland og fikk sin frihet 11. august 1920. I 1940 ble landet okkupert av sovjetiske styrker og ble en sovjetrepublikk. 58000 latviere ble massedeportert til Sibir i 1941 og 1949. Den 6. september ble Latvia selvstendig fra Sovjetunionen og i 2004 ble Latvia medlem både av EU og av NATO. Latvias nasjonaldag er den 18. november.

 

Latviere er de opprinnelige innbyggerne i Latvia. Bare rundt 62 % av landets innbyggere er etniske latviere. Nesten 27 % er av russisk herkomst, og de utgjør den største minoriteten i landet. I noen byer er russere til og med i majoritet. Minoriteter fra andre land slik som Hviterussland, Ukraina, Polen og Litauen bor også i Latvia. Denne blandingen av folkeslag er stort sett et resultat av massiv innvandring i sovjettiden. Dette reduserte andelen etniske latviere i landet fra rundt 77 % i 1935 til 52 % i 1989.

 

Etter frigjøringen har Latvia avskaffet planøkonomien og gått over til privat eie av selskaper, banker og land. Staten har dog beholdt delvis eierskap i noen store selskaper. Overgangsøkonomien til Latvia ble hardt rammet av den russiske krisen i 1998, og etter dette har latviske myndigheter og selskaper orientert seg mer mot eksport til EU-land. Dette har minsket Latvias avhengighet av Russland. Gjenværende problemer går på budsjettunderskudd og korrupsjon. Regjeringen forsøker å effektivisere skatteinnkrevingen for å få bukt med noe av underskuddet.

 

Takk til ambassadøren som sa seg villig og tok seg tid til å besøke oss for fortelle om sitt land. Vi synes jo også at vi kjenner en del til Latvia i og med at vi gjennom mange år har hatt det vi kaller "Riga-prosjektet", - et tiltak for å hjelpe vanskeligstilte barn i Riga. Det prosjektet har vi nå sammen med Bryn RK.


Neste møte vil bli holdt i våre lokaler på Thon Hotell Linne. Da får vi besøk av operasanger Knut Skram som vil fortelle fra sitt liv på scenen og samtidig gi oss "smakebiter" fra noen av hans mest kjente roller.


Det er Henning som er ansvarlig for 3-minutter på det møtet.

 

Vel møtt!  
_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 4. september 2018

egoforedag

Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet og ønsket velkommen.


Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede.


Gjester: Det var følgende gjester: Paul Charter fra England, og Vivy Liang Larsen, sistnevnte som vi håper skal bli medlem.


Fødselsdager: Ingen fødselsdager ble opplest.


Opplysninger på møtet: 

Terje opplyste at til Distriktskonferansen 27. okt. var følgende påmeldt: Magne, Halvor og Terje.

 

Hovin RK fylte 25 år 2.september. Bjørg og Terje deltar på jubileumsfeiringen fredag 7.septrmber. Den skal holdes på Josefines vertshus.

 

Bjørg opplyste at distriktet hadde mistet 64 medlemmer siste år, men at nedgangen nå hadde snudd. Men, vår klubb hadde mistet 7 medlemmer og det var flest i hele distriktet. Vi kan ikke nå vente til Medlemskapskomiteen kommer med utspill. Vi må finne nye medlemmer nå! Alle medlemmer oppfordres til å finne nye medlemmer – innenfor eller utenfor familien.


3-minutter: Det var Kjartan som sto for 3-minutter. Han snakket om RYLA. Sammen med Bryn RK og Oslo Nord RK har klubben fått ansvar for RYLA i 2019 og 2020. Kjartan er med i komiteen som ansvarlig for kommunikasjon. Invitasjon til klubbene i distriktet om å foreslå kandidater vil bli sendt ut om kort tid.  


Foredraget: Knut Eigil holdt sitt egoforedrag og åpnet med å si at han hadde holdt egoforedrag før, men det var da han var yrkesaktiv. Og det er noen år siden. (Egoforedrag fra "gamle" medlemmer vil klubben fortsette med. Det er spesielt for de medlemmene som har begynt i klubben i de senere årene.)


Knut Eigil er født i 1939 og vokste opp i Lørenskog. Den gang var det negativt å bo i Lørenskog. Da ble "skumle elementer" sendt fra Oslo til Høybråten og Lørenskog. Hans far var heismontør og gikk alltid med slips som med tiden fikk blank knute på – fordi den aldri ble løsnet opp. Moren var fra Salangen.  Knut Eigil gikk på Solheim skole, og den gang gikk de annen hver dag, og annen hver lørdag. Han gikk til skolen, det var 2-3 km hver vei, om vinteren brukte han ski. Det var jo på landsbygda! Kuer gikk på alle jorder og hjemme hadde de utedo. Han gikk i skogen og hugget ved. Av krigen og krigsårene husker han lite, men mener at faren var med i motstandsbevegelsen.


Knut Eigil har aldri vært noen teoretiker. Han var sportslig og hadde jobbet seg opp i det praktiske. Han ble først maskinarbeider på Strømmens verksted. Arbeidet startet kl. 7, men han kom kl. 6. På denne måten ble han kjent med en gammel smed og lærte seg smiing og herding.


Knut Eigil har alltid vært fysisk aktiv med løping, skigåing m.m. De siste årene er golf blitt det viktigste. Som ung var han god til å hoppe på ski, men da hoppene ble over 30 – 35 m. ble han nervøs.

Militærtjenesten ble gjennomført i kavaleriet i Bodø. Hadde da mye kontakt med morens familie som var fra Narvik-området.


Han startet som avd. sjef for firmaet Hagenes i Nord-Norge og da bodde de i Narvik. Det ble mye reising, så etter 6 år flyttet de til Lørenskog og bygde eget hus i hagen til hans foreldre. På samme tid bygde de hytte i Valdres og den har de fortsatt. De har mye kontakt med Bjørg og Terje for de har også hytte i samme området.

Senere fikk han jobb i et firma i Drammen som solgte utstyr for åpen hjertekirurgi. Han var da dagpendler i 5 år. Da lederen sluttet fikk Knut Eigil jobben og fikk etter hvert firmaet "opp på beina". I den perioden reiste han verden rundt på kongresser m.m. Dette var starten på det som er blitt Norsk cardiologisk selskap (enhet i Legeforeningen).


Han startet i1984-85 sitt eget firma, Nedron (Norden baklengs) som etter en tid fikk hele 20 ansatte. Ett av produktene var for filtrering av blod. Andre produkter: Hjerteklaffer. En- og to- klaffsventil.

Knut Eigil er stolt over at vi har fått til en oksygenbehandling i dag. Han viste en gassbeholder med komprimert oksygen. Denne var tilstrekkelig for en pasient i 2 timer.


I 1985 kjøpte han og Astrid feriebolig i Spania, solgte firmaet og bosatte seg der. men for 5 år siden ville Astrid hjem. Da solgte de huset og kjøpte leilighet på Rolvsrud Park i Lørenskog.


På spørsmål fra Terje om hva han mente om Rotarys fremtid og hvordan å få hjulet til å gå videre svarte han bl.a.:

- Vi har lite å gi unge mennesker,

- Vi må evt. få flere yngre samtidig, men  

- det er et vanskelig tema.

 

Hilsen fra Egil på AHUS.

Terje hadde nettopp fått en SMS fra Egil som lå på AHUS. Han hadde avtale med Egil om et besøk på onsdag.

To dager etter klubbmøtet kom den triste beskjeden at Egil døde torsdag 6. september. Vi lyser fred over hans minne.

(Les egen e-post sendt alle klubbens medlemmer.


Neste møte. Det er et fellesmøte med Bryn RK og vil bli holdt i våre lokaler på Thon Hotell Linne. Vi får besøk av den latviske ambassadøren.

3-minutter på det møtet er det Magne som har ansvaret for.


Vel møtt!


Referent: Kjartan


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 28. august 2018

møte i bryn rk. info om ryla 2019


Åpning av møtet: Dette var et møte hvor rotaryklubbene Oslo Nord, Groruddalen og Bryn hadde møte sammen. Det var det første i et forsøk på å ha noen møter hos hverandre. Det var også et innledende møte sammen med medlemmene i forbindelse med at de samme tre klubbene har tatt på seg oppgaven med å arrangere RYLA i 2019 og 2020.

Denne gang var vi hos Bryn RK i deres lokaler på Nordre Skøyen Hovedgård. President Jan Barlindhaug åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen  

 

Medlemmer til stede: Til stede fra Bryn RK var det 22 medlemmer, noe som ga en prosentandel på 75! Meget bra.

 

Gjester: Det var en del gjester denne gang. Oslo Nord RK stilte med 8 medlemmer og Groruddalen RK med samme antall.

 

Fødselsdager: Ingen fødselsdager ble opplest.

 

Opplysninger på møtet: Heller ingen spesielle opplysninger.

 

3-minutter: Det var et medlem i Bryn RK som sto for 3-minutter. Han fortalte at han var en av de berømte "68-erne" og ga oss en del inputs og tilbakeblikk fra den tiden.

 

Foredraget: I og med at de tidligere nevnte klubbene skal arrangere RYLA to år på rad fra neste vår så var temaet denne gang selvfølgelig RYLA. Til å fortelle om det hadde man fått tak i forrige års sjef for nettopp det arrangementet, Arild Wilson fra Konnerud RK. Han holdt et glimende foredrag hvor han fortalte om erfaringer fra hans klubb med to år med RYLA, 2017 og 2018.


De ønsket i utgangspunket å samarbeide med fler klubber, noe som viste seg ikke å være så enkelt. Kun én klubb i regionen hadde meldt sin interesse. De startet arbeidet med en prosjektgruppe tidlig i august, fordelte oppgavene på den enkelte deltaker og holdt møter etter behov. Alle i gruppen fikk i oppgave å skaffe gitt antall foredragsholdere. Alle disse var på plass før jul 2017 og de ble løpende orientert om utviklingen av programmet. De ble også fortalt at de i utgangspunktet måtte holde foredragene vederlagsfritt.


Påmeldingen skjedde fra rotaryklubbene direkte til prosjektgruppen. På den måten var det klubbene som kvalitetssikret sine deltakere. Etter påmelding var det gruppen som kommuniserte med den enkelte deltaker. Senere brukte man klubbens (Konnerud) egne komiteer til oppfølging av de enkelte klubbene. Dette viste seg å være både vellykket og nødvendig hva påmelding angikk.


Kommunikasjonen med Distriktet hadde dessverre ikke vært av beste kvalitet. Oppdatering av RYLA-info på distriktets hjemmeside tok altfor lang tid. Ungdomsarbeidet, som skal og bør være en prioritert oppgave i distriktet, ble ikke godt nok ivaretatt. Kommunikasjon med klubbene ble jevnlig sendt ut med klare instrukser om programmet. Dette fungerte heller dårlig i enkelte klubber og man fikk det inntrykk at kommunikasjon internt i klubbene mange steder er svært mangelfullt. Noen få klubber ønsket ikke å befatte seg med RYLA overhodet! Med foredragsholderne gikk all kommunikasjon direkte med personer i prosjektgruppen og med deltakerne gikk den direkte fra prosjektgruppen.


Deltakerne i et RYLA-seminar skal være mellom 18 og 30 år. Konneruds erfaring etter to år med RYLA er at aldersforskjellen mellom en 30-åring med studie og/ eller yrkeserfaring og en skoleelev på 18 år kan være utfordrende. Men man vil absolutt møte mange flotte ungdommer som er interesserte, positive og engasjerte med store forventninger til det som skal foregå.


Hotell og møtelokaler ved et slikt seminar er avgjørende. Hotellet denne gang var Ambassadør i Drammen og de hadde tilrettelagt dette på en utmerket måte. Det var avholdt flere møter i forkant hvor pris hadde vært meget sentralt.

Til selve seminaret hadde prosjektgruppen vært heldige og greid å tiltrekke seg førsteklasses foredragsholdere, hvorav ingen hadde krevd honorar. Foredragene var supert forberedt og alle tilbakemeldinger fra deltakerne var udelt positive.


Gruppeoppgavene viste seg være en vesentlig del av seminaret. Dette må ikke undervurderes! Aktivisering av deltakerne gjennom interessante gruppeoppgaver som i størst mulig grad er relatert til seminarets tema og foredrag, er svær viktig. Det MÅ settes av nok tid til oppgavene.


Til sist fortalte foredragsholderen at første året (2017) ikke ga noe overskudd. Derimot i år viste det et lite overskudd som nå vil bli brukt til andre oppgaver i klubben.

Takk til Arild for et interessant og opplysende foredrag som helt sikkert vil bli sett tilbake på; og brukt, når "vår" prosjektgruppe setter i gang med dette arrangementet.

 

Neste møte holdes i vårt vanlige møtelokale på Thon Hotell Linne. Da skal past president Knut Eigil på nytt holde sitt ego-foredrag. Det vil for fremtiden bli holdt et "gammelt" ego-foredrag i hvert semester.

3-minutter på dette møtet er det Kjartan som er ansvarlig for.

 

Vel møtt!  
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 21. august 2018

presidentens møte


Åpning av møtet: Presis klokken 18:30 slo vår nye president, Terje Andersson på klokken og åpnet dette semesterets første møte med å ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen. Han håpet på et godt rotaryår og at det fremover i året forhåpentligvis vil komme fler medlemmer på møtene enn i dag.   

 

Medlemmer til stede: På dette første møtet var det dessverre ikke fler enn 12 medlemmer til stede.

 

Gjester: Vi hadde besøk av to gjester. Vivy Liang Larsen, som vel snart blir medlem hos oss, og Thor H. Berge en "fast" gjest fra Sagdalen RK.

 

Fødselsdager: Det var ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke, men derimot var det en god del fødselsdager som har vært. Her er de i rekkefølge: Kjartan hadde fødselsdag den 10/7, Reidun den 24/7, Steinar den 9/8, Egil også den 9/8, Kari-Anne den 14/7 og til sist, Kolbjørn som fylte 80 år den 13/8 (hvem skulle tro det!). Han fikk i den anledning overlevert to flasker rødvin. Klubben gratulerer samtlige med vel overstått fødselsdag.

Kolbjørn takket pent for gaven og fortalte kort om sin 80-årsdag. Den hadde blitt feiret sammen med kone, barn og barnebarn på en gård i Hattfjelldal. Der hadde de plukket sopp og fisket ørret som senere hadde blitt servert på jubileumsmiddagen.

 

Opplysninger på møtet: Vi fikk vite at Egil har blitt innlagt på sykehus med litt høy feber. Klubbens medisinsk sakkyndige konstaterte da at han med stor sannsynlighet har en infeksjon i kroppen. Vi ønsker Egil god bedring og rask tilbakekomst til klubben.

 

3-minutter: Det ble ingen 3-minutter i og med at Dalles ikke var til stede, eller hadde gitt oppgaven til en annen av klubbens medlemmer.

 

Foredraget: Dette var det første møtet for president Terje i hans andre omgang i dette vervet. Han var som kjent også president i rotaryåret 2013-14.

Han orienterte oss om sine planer for det kommende år og minnet oss om dette årets RI-president sitt motto: Be the inspiration. (Vær den inspirerende) Vi må trygge samholdet og ta vare på alle klubbens medlemmer. Vi har dessverre i det siste året mistet 10 medlemmer (!), noen p.g.a. sykdom mens andre har sluttet av helt andre grunner.

 

Det største arrangementet i det kommende rotaryåret vil selvfølgelig bli RYLA. Det skal vi arrangere i 2019 i samarbeid med rotaryklubbene Bryn og Oslo Nord. Arrangementet er lagt til Radisson Blu Hotell på Alna (Oslo Nord sine møtelokaler). Det er ikke noen økonomiske midler å hente verken fra NORFO eller Distriktet, men det er ment å være et arrangement som skal være selvbærende. Pris pr. deltager er ikke helt fastsatt enda, men mest sannsynlig vil den bli hevet noe fra hva den tidligere har vært. Et eventuelt overskudd vil bli delt likt mellom klubbene. RYLA er et stort arrangement og etter hvert vil fler av klubbens medlemmer bli involvert i gjennomføringen av den. Neste medlemsmøte, som skal være sammen med Bryn RK på Skøyen hovedgård, vil bli viet nettopp RYLA.

 

Programmet er jo det viktigste verktøyet for klubben for å få medlemmene, og andre, interessert i å komme på møtene. Presidenten fortalte kort om de forskjellige poster og ba oss legge merke til noen datoer som er litt mer viktige. Disse møtene er: Årsmøtet den 25. oktober, - InterCity-møtet den 23. oktober, - Guvernørbesøk den 6. november og Fellesmøte med Oslo Nord RK den 13. november. Men for all del! – alle møter i klubben er viktige, så møt opp!!!


Presidenten gikk gjennom Organisasjonskartet, (som du kan lese på hjemmesiden). Her kan man se at styret har blitt redusert til syv personer. Komiteene er også blitt noe redusert slik at ikke alle medlemmer vil finne navnet sitt i kartet. Dette fordi at noen må ta i et tak der det etter hvert er behov. TRF/ Økonomikomiteen er fortsatt på organisasjonskartet, men er nå

blitt lagt direkte under Styret.

 

Neste møte vil bli sammen med Bryn RK på Skøyen Hovedgård. Møtet starter klokken 19:00 og emnet vil være en orientering om RYLA som vi, sammen med Oslo Nord RK og Bryn RK, skal arrangere til neste år. Dette er et vanlig medlemsmøte og det vil IKKE være noe møte på Thon Hotell Linne den dagen.

Det er egentlig Marie-Sylvie som er ansvarlig for 3-minutter på dette møtet, men det lar vi utgå og fortsetter med Kjartan den 4. september.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 26. juni 2018

presidentskifte


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet med å spørre hvilken dag det var!

Jo, - det er 26. juni som også er min siste dag som president. Det har vært en fin tid og jeg har lært mye, spesielt om Rotary, sa presidenten.

Det var en lett panisk stemning før møtet for ingen fant nøklene til skapet vårt hvor flagg og andre saker er oppbevart. Magne tok saken, reiste raskt hjem og fant sine reservenøkler, så det løste seg akkurat tidsnok til at presidenten kunne slå på klokken presis 18:30!    

 

Medlemmer til stede: Det var 16 medlemmer til stede på dette møtet, noe som gledet presidenten. Han var redd for at det ikke ville komme så "mange" i det fine sommerværet.

 

Gjester: Vi hadde tre gjester, og de var presidentens kone, Astrid Landmark Johansen, dernest Vivy Liang Larsen, innkommende medlem fra høsten, og sist, men ikke minst, Erik Jensen fra Lysaker RK.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. (Det vil nok bli et "ras" av fødselsdager som skal leses når vi starter etter sommeren.)

 

Opplysninger på møtet: Den 22. juni hadde Henning og hans Marie blitt besteforeldre til en nydelig og velskapt pike. Barnet skal hete Solvår, og i følge Henning så svarer hun så absolutt nettopp til det navnet. Henning er nå blitt bestefar for 5. gang, men det var like stort for det.


Kjell Olav rapporterte kort fra den siste turen til Riga og "Hand in Hand". De hadde vært ti stykker totalt, - tre fra vår klubb, Kjell Olav, Erling og hans datter Jannicke. Fra Bryn RK, som var med for første gang, var det syv deltagere.

Opplegget hadde vært nokså likt fra tidligere turer, men det hadde vært en del opptredener av barna denne gang. Det hadde også blitt arrangert en middag med de ansatte, noe som ble satt stor pris på. Det hadde i tillegg vært en feiring av 20-årsjubileumet til Dagsenteret. Groruddalen RK har vært involvert i 16 av de årene! Klubbens gave til jubilanten hadde blitt meget godt mottatt.

Kjell Olav håpet at på neste tur til Riga ville det bli langt fler enn de to medlemmene fra vår klubb som var med denne gang.

 

3-minutter: Det var Torgeir som skulle hatt 3-minutter, men han var dessverre ikke til stede.

 

Foredraget: Dette møtet var "Presidentskifte" og Knut Eigil oppsummerte sitt år med å si at det hadde vært et år hvor kanskje ikke de virkelige store saker hadde skjedd, men syntes mye hadde blitt utrettet allikevel. Han hadde vært meget bekymret den første tiden, men takket for god hjelp fra en del av medlemmene. Det hadde også vært en fin tid sammen med styret; - Det er jo de som styrer klubben, jeg bare kommer med forslag og sier ja eller nei!

Han syntes bl.a. det var fornuftig at i stedet for en haug med komiteer hadde han fått tilbake Tjenestene. Det mente han var helt riktig for en klubb av vår størrelse.


Det ble rettet en spesiell takk til Programkomiteen som hadde fått i stand program for i alt 48 møter, noen på "huset" og noen utenfor. Det hadde vært gode og interessante foredrag.


Nye medlemmer er og blir et tilbakevendende og like vanskelig emne hvert år. Allikevel hadde Medlemskomiteen laget et fint opplegg for verving av nye medlemmer. Dette arbeidet vil også fortsette i det nye rotaryåret. Det er vel ikke så mange nye å hente i eget nettverk lenger. Det er kanskje på tide å kontakte firmaer og bedrifter i Groruddalen for ny verving.


Arne H. har skrevet ferdig klubbens årsmelding for 2018. Den er sendt til styret for godkjennelse og vil bli sendt det enkelte medlem i god tid før Årsmøtet i september. Han fikk også en takk for det fine arbeidet som han har gjort i sin tid som sekretær. Bare så synd at han har valgt å slutte i klubben. Han fikk imidlertid en invitasjon til når som helst å komme på besøk til oss.


Presidenten rettet en spesiell takk til Kari og Kjartan for at de atter en gang stilte sin hage til disposisjon for en meget vellykket hagefest den 12.juni. Det var sporty gjort på forholdsvis kort varsel og ble en "høydare" i denne terminen.


Ellers er prisen "Beste elev" ved Bjerke VG skole et stort pluss for oss. Skolen, og spesielt rektor, er mektig imponert over vår lange tradisjon (nå vel over 20 år!) og ekstra gledelig at vi har økt prisen opp til 5 000 kroner.

Vår alltid til stede kasserer Magne fikk også en spesiell takk. Han har hele tiden hatt stålkontroll på regnskapet og vært påpasselig med å betale inn og få penger ut.

- Det er mange som fortjener en honnør, men jeg nøyer meg med å takke hver og en av dere som har hjulpet til. Dere vet hvem dere er, sa presidenten til slutt.


Da var det tid for overrekkelser. Klubbens medlemmer reiste seg og President Knut Eigil leverte presidentkjedet, sammen med en nål, til neste årets president, Terje. Sistnevnte takket pent og ga sin past presidentnål til Knut Eigil.

Men det var ikke slutt med det! Det er en fin tradisjon i Groruddalen RK å gi Paul Harris medalje til presidenter nå de gir fra seg kjedet. Så også denne gang.


PDG Bjørg holdt en fin tale for Knut Eigil og oppsummerte hva som har skjedd i det siste rotaryåret. Det mest gledelige var at vår klubb nådde nesten opp til målet om at hvert rotarymedlem skulle "bidra" med 100 dollar. Vi havnet på ca. 97 dollar pr. medlem! Meget imponerende. Og så fikk vår klubb enda et medlem med Paul Harris. Gratulerer med medaljen, Knut Eigil, - og takk for et fint gjennomført rotaryår.


Helt til sist var det loddtrekning, først av klubbens egne gevinster og dernest av et maleri gitt av Bjørg og Terje. Til sammen hadde det blitt solgt lodder for 33 000 kroner!

Blant gevinstene i klubblotteriet var det bøker, forundringgevinst, vinflasker, og en flaske konjakk av edelt merke. Disse gevinstene ble alle vunnet av klubbens medlemmer. Det store flotte maleriet ble vunnet av Jacob Stette. Han vil bli kontaktet av en representant fra klubben.

 

Neste møte er ikke før 21. august! Da er det "Presidentens møte". Det vil bli holdt i vårt faste møtelokale på Thon Hotel Linne til vanlig tid.

Møteprogrammet er så godt som ferdig. Det er bare litt småpussing som skal gjøres først og så vil det bli lagt ut på hjemmesiden så snart de siste endringer er gjort.


Det er Dalles som er satt opp til å ha ansvaret for 3-minutter kvelden den 21. august!


Da står det bare igjen for "redaktøren" av disse sidene å ønske medlemmer, og alle andre lesere, en riktig God Sommer, - og så "leses" vi igjen etter sommeren.

 

Vel møtt!  
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 19. juni 2018

presidentens møte - komiteene rapporterer


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet etter å ha ønsket samtlige til stede hjertelig velkommen til dette nest siste møtet i inneværende rotaryår.   

 

Medlemmer til stede: Etter en liten diskusjon med fremmøtekomiteen om hvorvidt vi var 13 eller 14 medlemmer til stede, ble man til slutt enig om at det rette tallet var 13 – tretten.

(Etter en halv times tid dukket Henning opp, - så da ble vi 14 medlemmer til stede!)

 

Gjester: Vi hadde to gjester på dette møtet. Begge to er etter hvert kjente gjester hos oss ; den ene var Vivi Liang Larsen som nok blir medlem til høsten, og den andre var Thor Hartmann Berge fra Lørenskog RK.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer ble nevnt med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten fortalte at Henning var på Bjerke vg skole for å dele ut årets rotarypris; "Beste elev". Denne prisen, sammen med et diplom, er på kr 5.000. Den ble første gang delt ut på slutten av 90-tallet, så det er blitt en lang og god tradisjon.


Om årets vinner hadde vi fått følgende opplysninger fra skolen:

 

"Årets vinner av prisen "Beste elev" gikk til en meget verdig vinner. Eleven har hatt svært gode karakterer og faglig innsikt, lite fravær og har aldri fått en anmerkning.

Prisvinneren har vært tillitsvalgt i klassen. Hun er en ydmyk og hjelpsom ledertype, og har gjennom tre år bidratt til at også andre elever utvikler seg både faglig og personlig,

I tillegg til å få topp karakterer på studiespesialisering med realfaglig fordypning, er vinneren en talentfull toppidrettsutøver.

Bjerke vg skole er utrolig imponert og stolte over årets vinner som mottar et diplom og 5.000 kroner. Skolen gratulerer Shannen Sanchutha Jeiharan, også kalt Sanchu."

 

Videre fortalte presidenten kort fra siste styremøte hvor det hadde blitt bestemt å øke rotaryprisen fra kr 3.000 til 5.000. Videre at det er nedsatt en komité som skal se hva som skal bør gjøres med kontingenten. Den er ikke blitt forandret på tre år. I samme slengen oppfordret han at kontingenten for neste halvår blir betalt så raskt som mulig etter at den blir sendt ut.

Når det gjelder "Konserten 2019" er det bestemt at vi skal forsøke å lage et tilsvarende opplegg som tidligere. Dette vil det nye styret komme tilbake til med en gang etter sommerferien.


Henning dukket opp etter å ha vært på Bjerke vg skole for å dele ut rotaryprisen. Det hadde vært en fin opplevelse og alle hadde vært storfornøyde med prisvinneren. Hun hadde derimot hatt sin første sykedag og var av den grunn dessverre ikke til stede under utdelingen.

 

3-minutter: I og med at Rune hadde pådratt seg en lett omgangssyke tok Arne P. på seg kveldens 3-minutter.

På sin daglige tur fra Teknisk museum og hjem til Sankt Hanshaugen hadde han hele seks ganger måtte gå forbi en dame som var ute på en joggetur. Hun løp litt og stoppet, - løp litt og stoppet! Hver gang hun stoppet var det for å sjekke mobiltelefonen sin! Denne adferden har jo blitt et stort problem; i gjennomsnitt bruker "vi" 6 – seks timer i døgnet på telefonbruk. Det viser seg at tar man telefonen (mobilen) fra folk i dag så får de abstinensproblemer, og det er noe vi så absolutt ikke trenger. Det får være nok med de som har slike problemer med andre "rusmidler"!


Arne hadde i tillegg to gledelige nyheter:

Den ene var at den siste cellegiftkuren hadde stoppet spredningen. Nå er det en ny kur på trappene for å få fjernet det som er igjen. Han berømmet helsevesenet for god oppfølging fra bydelens "kreftkoordinator", noe som viste seg å være Terje sin fortjeneste. Det var noe han ivret for i den tiden han praktiserte som lege. Med god hjelp av Bjørg, som klarte å bevilge penger fra kommunen, ble den ordningen iverksatt!


Den andre gode nyheten Arne kom med var at hans eldste barnebarn hadde kommet og fortalt at til jul vil han (Arne) bli oldefar! Disse gledelige nyheter gjorde at han la på en "stor peng" på Sparefanten, og den skulle øremerkes "Hand in hand" i Riga.

 

Foredraget: Dette møtet var viet til de forskjellige tjenestene som skulle rapportere om hva de har bedrevet det siste halve året.


Fra Samfunn-, Yrke- og Ungdomstjenesten hadde Kjartan (var ikke til stede) laget et resymé som du kan lese i sin helhet ved å klikke her


Fra International Tjeneste leste Harald opp hva den komiteen har gjort i siste rotarår, og det kan du også lese i sin helhet ved å klikke her.


Nestemann ut var Terje. I egenskap som Innk. president og leder for Klubbtjenesten fortalte hva de forskjellige komiteer i den tjenesten hadde utført. Her var det fler som fikk hederlig omtale, ikke minst Programkomiteen som hadde vartet opp med mange fine foredrag, Medlemskap- og klassifikasjon for godt gjennomførte møter både i klubben og på InterCity-møte, Arrangementskomiteen med Lutefisk og Torskeaftener på Café Engebret samt diverse utemøter og utflukter og til sist IKT/Web-komiteen for trykksaker, e-poster og hjemmesiden.

Til sist fikk vi høre litt om hva som skal skje fra neste rotaryår. Vi starter ikke opp med ordinære møter før 21. august, så det blir en lang "sommerferie".

 

Neste møte siste møte i dette rotaryåret. Da er det "Presidentskifte" og vi skal takke Knut Eigil for godt utført arbeid samtidig som vi vil ønske vår Innk. president Terje lykke til i sitt år som president. Han har jo vært president for bare noen år siden så han har sikkert ikke glemt "gamle" kunster.


Der Torgeir som er ansvarlig for 3-minutter på det møtet. 

Vel møtt! 


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 12. juni 2018

Hagefest med reker og hvitvin


Dette møtet var berammet som en "Båttur på fjorden med reker og hvitvin". Meningen var at  klubben skulle spandere, men etter å ha innhentet priser fra ulke leverandøre av slike tjenester fant styret ut at det ville bli altfor dyrt. I stedet tilbød Kjartan seg, på lik måte som ifjor, - å stille sin hage til en Hagefest!

I et strålende og fantastisk vær, med sol fra en nesten skyfri himmel og med 20 varme Celsiusgrader, møttes 16 medlemmer, hvorav 9 som hadde tatt med seg sin respektive, til hagefest i Tittutveien. Bjørg og Terje hadde invitert en gjest, Vivi Liang Larsen, en ung dame som mest sannsynlig vil bli medlem i vår klubb til høsten. I alt var det 26 forventlingsfulle mennesker som benket seg rundt bordene.

Vertskapet, Kari og Kjartan, hadde dekket tre koselig pyntete bord i hagen. Bjørg og Terje hadde vært på innkjøp av reker og annet tilbehør som klubben spanderte. Henning hadde hatt flere turer til Sverige og over lengere tid "tatt" med seg flasker med god hvitvin. Disse ble solgt for en rimelig sum hvor overskuddet gikk til klubben.

President Knut Eigil ønsket alle velkommen til denne hagefesten og håpet vi alle ville få en hyggelig kveld sammen. Han takket spesielt til vertskapet for deres velvillighet og overrakte vertinne Kari en gedigen blomst, - en plante, som han ville skulle bli plantet i hagen for å minne de to om denne kvelden og klubbens takknemlighet.

- Så var det tid for reker og hvitvin! Det ble servert fat på fat med store, flotte og saftige reker, god avkjølt hvitvin eller øl til de som ønsket det. Sammen med loff, majones og sitron forsvant rekene nesten like fort som dugg for solen, men det fylt på hele tiden. Det ville være rart om noen gikk sultne eller tørste fra bordet denne kvelden. Senere ble det også servert kaffe og hjemmebakte blåbærmuffins. Tusen takk, Reidun! - de smakte godt.

Rundt bordene gikk praten livlig og alle hadde det hyggelig og koselig for det var ingen som forlot festen før klokken var "sånn omtrent ni!"

Tusen takk til vertskapet, Kari og Kjartan, - tusen takk til de som hadde gjort innkjøp, tusen takk til de som var behjelplige med å rydde bordene etter hvert, - og til slutt! Dette var en hagefest som sikkert vil bli gjentatt ved en senere anledning.

Neste møte er "Presidentens møte" og vi er da tilbake på vårt faste møtelokale, Thon Hotell Linne. På dette møtet skal komiteene rapportere hva de har bedrevet det siste halve året. Det er derfor viktig at en representant, eller flere, fra de forskjellige komiteer møter, - aller helst komitelederen.

Det er Rune som er ansvarlig for 3-minutter på dette møtet.

VEL MØTT!

PS. Her følger det noen bilder fra festen.


President Knut Eigil overrekker sin hilsen og takk til vertskapet, Kari og Kjartan.


Så var det bare å pille og spise!


"Reiks ar gudd!"


"Il Presidente" i Panamahatt og med alle sine damer.


- Serveres det lettmajones til reker?


- og praten går livlig!


- hva er det du sier! - er du mett allerede?


tusen takk til Kari og kjartan, det var en hyggelig hagefest!

- vi sees kanskje neste år?_____________________________________________________________________________________________

MØTET 5. juni 2018

besøk på medisinsk museum - ullevål sykehus


Åpning av møtet: Dette var et "Utemøte" hvor vi besøkte "Medisinsk Museum" på Ullevål Sykehus.   

 

Medlemmer til stede: Det var 13 medlemmer til stede denne gang.

 

Gjester: Vi hadde én gjest; - Roar  hadde tatt med sin kone Kari.

 

Fødselsdager: Ingen fødselsdager ble nevnt. 

 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger ble gitt.

 

3-minutter: Det er ikke 3-minutter på "Utemøter".

 

Foredraget: Denne gang var turen kommet til "Medisinsk museum" på Ullevål Sykehus hvor vi ble tatt i mot av "museumsvokter" og pensjonert doktor Poul Linnestad. Det var Kolbjørn som introduserte og fortalte om Poul som så viste oss rundt i museet og fortalte engasjert og levende om sykehuset og dets historie. Vi fikk inngående kjennskap til de forskjellige sykdommer som florerte i hovedstaden på den tiden sykehuset sto ferdig høsten 1887.


Museet holder til i en av bygningene fra den tiden og er etter hvert utviklet til en samling med representativt utstyr av over 130 års sykehusdrift. Her er det forskjellig medisinsk utstyr, instrumenter, møbler og et omfattende billedmateriale som viser de forskjellige epoker i helsetjenestens og sykehusets historie. Vi kunne beskue instrumenter og utstyr fra medisin, psykiatri, operasjonsstue, laboratorium, røntgen og tannlege. I det hele tatt; - en del saker som kunne ta pusten fra mange av oss.


Det er godt at legevitenskapen og de redskaper og metoder som brukes i dag er en god del annerledes enn før i tiden.


Her er noen bilder fra møtet: 

Kolbjørn introduserer musemsvokter Poul.

Gammelt og nytt. En ambulansevogn (kan også settes på meier). og en vernedrakt brukt ved ebola-epidemien.

Noen av de interesserte tilhørene
- og noen fler.
Kirugisk sengepost
Operasjonsstuen.


Neste møte er "Hagefest hos Kari og Kjartan" i Tittutveien hvor det serveres reker og hvitvin.  Det har tidligere blitt sendt en e-post til alle medlemmene med forespørsel om de kommer eller ikke. Det vil sikkert komme nok en e-post i tillegg, med påminnelse og veibeskrivelse.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 29. mai 2018

frivilligsentralen på stovner


Åpning av møtet: På en av vårens hittil mest solrike og varmeste kvelder ønsket president Knut Eigil hjertelig velkommen til det 43. møte i dette rotaryåret. Han sa han forsto Torgeir som var hjemom fra Marbella, sikkert for å få litt sol og varme; - Marbella 18 grader og Oslo 26 grader (!), og stadig stigende!   

 

Medlemmer til stede: Det var gledelig 15 medlemmer til stede denne vakre kvelden.

 

Gjester: Vi hadde én gjest; - kveldens foredragsholder, Elisabeth Simonsen fra Stovner frivilligsentral.

 

Fødselsdager: To av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. De to er Line og Rune som begge fyller år den 4. juni. Klubben gratulerer dere begge! 

 

Opplysninger på møtet: ­­Forrige møte hadde vært "Vandring langs Akerselva". Selv om presidenten og hans Astrid hadde "lest feil" og ventet på turvandrerne på ankomststedet, hadde de som møtte opp ved Oset på Kjelsås hatt en fin vandring langs Akerselva ned til Nydalen. Det ble en tur i vakkert vær og med god informasjon av en opplagt og kunnskapsrik guide i Henning. Det ble mange flotte inntrykk man fikk under vandringen som etter hvert endte opp på et av Nydalens mange spiseetablissementer. Her innvilget turdeltagerne seg litt trøst i form av godt drikke og litt god mat. Alle var enige om å få til en vandring videre nedover elven ved en senere anledning.

 

Erling opplyste at neste møte er utemøte. Vi skal "Besøke Medisinsk Museum – Ullevål Sykehus". Det er Kolbjørn som er ansvarlig og Halvor vil sende ut en e-post til medlemmene om hvor og når man skal møte. Det er også ønskelig med en form for påmelding. NB! Les e-post du får ra Halvor!!


Magne fortalte gledelig at loddboken var kommet til rette og at det nå var bare å ta lodd. – Det er de siste loddene i boka som gjerne vinner! sa han, og sendte boka rundt til medlemmene. Det skal bli trekning i løpet av juni måned og Magne kunne også ønske seg noen fler gevinster.

Presidenten hadde hatt tre dager helt alene i fjellheimen i Valdes. Det hadde vært et aldeles nydelig vær, - helt vindstille, lange lyse netter og ikke noe mygg! Derimot hadde pilskassa gått tom nokså kvikt.

 

3-minutter: Sammen med sin kone Mai Britt hadde Håkon vært på "Vin og Asparges-tur" – en bussreise gjennom Tyskland ned til Rüdesheim i Rhindalen. De hadde vært der for omlag femti år siden og hadde nå blitt innkvartert på samme hotell som den gang. Rüdesheim am Rhein er en by i landkretsen Rheingau-Taunus i Rhein-Main-området i den tyske delstaten Hessen. Byen ligger ved foten av Niederwald langs Rhinens høyre bredd, like overfor Bingen. Den er et av de mest kjente turistmål i Tyskland. Byen er kjent for sine gode riesling-viner, Drosslergasse (Trostesmuget) i gamlebyen og gondolbanen som går over vinmarkene og opp til Niederwalddenkmal, et stort monument til minne om Tysklands forening i 1871. Selv om Håkon hadde vært skeptisk til bussturer hadde han blitt positivt overrasket over at dagens turistbusser har all den komfort som trengs. Best er det selvfølgelig at man slipper å kjøre selv, men kan følge med på alt som skjer og er å se langs veien.

 

Foredraget: Denne gang hadde vi besøk av Virksomhetsleder for Frivilligsentralen på Stovner, Elisabeth Simonsen som skulle fortelle om nettopp det, - "Frivilligsentralen på Stovner".


Stovner frivilligsentral driver av Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo i samarbeid med Bydel Stovner. De følger Kirkens Bymisjons visjon om at mennesker i byen skal erfare respekt, rettferdighet og omsorg – med rom for alle. Sentralen har etter en litt omflakkende tilværelse nå endelig fått store, lyse og flotte lokaler i etasjen under Fossum kirke, rett ved siden av Stovner Senter.

Stovner frivilligsentral er et sted for de som ønsker å gjøre noe meningsfylt for andre mennesker og skape et godt samfunn i Oslo og Bydel Stovner.

Sentralen har i dag omlag 32 frivillige og gjennomsnittsalderen er dessverre høy, men etter hvert nå viser det seg at de unge kommer med.


Det er mange ulike aktiviteter innen sentralen, så som:

Besøkstjeneste. Her koordineres besøk av enkeltpersoner eller besøksvennepar. Besøkerne er frivillige og forplikter seg til å gå på besøk regelmessig. For eksempel en time pr. uke eller inntil 2 timer annenhver uke, og man forplikter seg til en minimumstid på et halvt år.


Følgetjeneste. Stovner Frivilligsentral samarbeider med Høybråten Frivilligsentral om å formidle hjelp til personer som trenger følge eller hjelp til enkle, praktiske oppgaver i hjemmet.


Dagravn. Dagravnene går hver ukedag mellom klokken 13 og 14. Med gule refleksvester er dagravnene synlige voksne tilstede på Stovner, som en trygghetspatrulje for de minste skolebarna. Dagravnene startet i 2007, og som frivillig er dette en unik mulighet for mosjon, gode prater og viktig arbeid i lokalmiljøet vårt. Groruddalen RK var med å etablere denne ordningen sammen med de andre rotaryklubbene i Dalen. I dag er det kun vår klubb som er representert med dagravner!


Tirsdagslunsj. Tirsdagslunsjene er et åpent, uformelt og hyggelig treffpunkt for frivillige og andre som er tilknyttet Stovner Frivilligsentral. Her kan man komme innom for å hilse på frivillige og ansatte ved sentralen, og få mer informasjon om mulighetene for frivillig arbeid. Lunsjen fås til en billig penge, og serveres av våre frivillige fra kl. 12:00.

I tillegg til disse aktivitetene har man Språktrening, Hobbygruppe og en meget aktiv Turgruppe.


Familieferie på Stovner er et ferietilbud for barnefamilier i Bydel Stovner. Målet med prosjektet at alle som ønsker det skal få gode ferieminner som gir mestring og gode opplevelser sammen med andre barnefamilier. Mange familier kjenner ikke til alle fritidstilbudene i sitt eget nærmiljø. Prosjektet bidrar til at familier får større kjennskap til aktiviteter der de bor.


Home-Start Familiekontakten er et familiestøtteprogram hvor frivillige besøker småbarnsfamilier med minst et barn under skolealder, 2-4 timer i uken. Home-Start Kirkens Bymisjon Oslo hjelper familier i bydelene; Stovner, Sagene, Nordstrand, Søndre Nordstrand og Ullern.


Det er jo stort sett prosjektet "Dagravner" vi i Groruddalen RK kjenner til, men det viser seg at Frivilligsentralen på Stovner er mye mer enn som så. Tusen takk til Elisabeth som ga oss et innblikk i alt hva denne sentralen holder på med. Helt til sist fikk vi en varmhjertet takk fra lederen på Stovner for det bidraget vi ga slik at en god del av de frivillige fikk komme i teateret og overvære "Abrahams barn"! Det hadde vært en opplevelse for alle, - fler hadde sågar aldri vært i teateret!

 

Neste møte er som tidligere nevnt utemøte, og vi skal besøke Ullevål Sykehus (UiO) for å se Medisinsk Museum.

Følg med på e-post fra Halvor! Der vil du finne all informasjon du trenger om sted og tid og oppmøte osv.

 

Vel møtt!  

_____________________________________________________________________________________________

MØTET 15. mai 2018

åpen post


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet ved å slå på klokken og ønsket samtlige i salen hjertelig velkommen til denne kvelden.  

 

Medlemmer til stede: Tatt i betraktning at dette var den første "virkelige" sommerdagen i Oslo var det gledelig å se at 16 av klubbens medlemmer var til stede.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester på dette møtet.

 

Fødselsdager: Bortsett fra at President Knut Eigil og hans kone Astrid på denne dagen har vært gift i 53 år (!) var det ingen av klubbens medlemmer som hadde fødselsdag.

Derimot så hadde selve klubben, Groruddalen Rotary Klubb, fødselsdag. Den 15. mai 1981 møttes 29 forventningsfulle menn sammen med sine ledsagere til charterfest på La Strada restaurant på Kalbakken.

Fadderklubben vår er Grorud Rotary Club med Petter Lund-Isaksen som den gang var guvernørens spesielle representant - GOSREP. Etter en høytidelig seremoni ble 29 chartermedlemmer innlemmet i Rotary International og Groruddalen RK og fikk overlevert rotarynålen av daværende Distriktsguvernør Alf Richard Bjercke.

 

Opplysninger på møtet: Presidenten manet medlemmene om at når valgkomiteen nå kommer og spør om man kan ta et verv så er det faktisk "en plikt" å si ja! Det samme gjelder når innk. president Terje nå skal sette sammen styret og komiteer. Blir du ikke spurt så er det ikke dermed sagt eller ment at du er en "dårlig" rotarianer. Vi skal heller forsøke å lage færre komiteer og ikke bruke hele medlemsmassen hele tiden.

Det var også hyggelig å se Roar tilbake hos oss i klubben. Han har jo som kjent halvårs engasjement i Sjømannskirken i Arguineguin på Gran Canaria.

 

3-minutter: Denne gang var det Terje som hadde ansvaret for 3-minutter. Han tok utgangspunkt i de artikler om helse som Dagbladet i den senere tid har publisert. Her har det vært skrevet om hjerne- og hjerteinfarkt, om diabetes, om rett kosthold osv. Hadde man fulgt med på disse og satt seg ordentlig inn i de så mente Terje man nesten kunne fullført et legestudium.

Det er greit med kosthold og mosjon, men man skal jo leve også. Det er ikke farlig alt man spiser og drikker! Det er ikke sikkert det blir bedre folkehelse om man øker sukkeravgiften. Riktignok gir det mer penger til Staten i form av en avgift, men noen vil miste sine arbeidsplasser pga at mange nordmenn reiser til vårt østlige naboland og kjøper sårt tiltrengte sukkervarer der.

 

Foredraget: Dette møtet var "Åpen post" og først ut var Harald som fortalte at årets tur til Riga går fra Oslo den 14. juni. Den 15. skal det være et møte i ambassaden og senere på kvelden er det middag med de ansatte ved senteret. Lørdag er den store turen med barna og søndag er fridag. Mandag den 18. juni er det jubileumsmiddag, - senteret er da 20 år. Det ble bestemt at klubben skal gi en gave. Hva er ikke helt bestemt, men man snakke om T-shirts med "Hand in Hand" og rotarylogo. Beløp oppad til ca. kr 5 000,-.

Det vil være to representanter fra Groruddalen RK, mens Bryn stiller denne gang med 6 representanter, (12 når man regner med ledsagere!)

 

Terje har hatt møte med Jan (Barlindhaug) fra Bryn RK, Tor (Steinsrud) fra Oslo Nord RK og Tove (Steig) fra Bryn RK angående et noe tettere samarbeid de tre klubbene seg i mellom. I den forbindelse ble det også tatt til orde for om ikke klubbene kunne arrangere neste års RYLA. Dette opplegget er en innføring i lederskap for unge mennesker og det er et meget ettertraktet seminar å være med på. Det var jo PDG Bjørn Dahl fra Bryn RK som for mange år siden satte i gang med RYLA i vårt distrikt. Dette arrangementet har nå Bryn, Groruddalen og Oslo Nord blitt tildelt og konferansen vil foregå på Radisson BLU Hotell i tiden 5. – 7. april 2019.

Det skal også arrangeres noen fellesmøter i klubbene i det neste rotaryåret. Den 11. september skal vi ha et fellesmøte med Bryn RK hvor vi får besøk av den latviske ambassadøren. 13. november skal vi ha et møte med Oslo Nord RK. Ikke noe program er fastsatt enda, men vi må opp tidlig den dagen. De starer som kjent med frokost kl.08:00 – 09:00 og møtestart kl. 09:00 – 10:00. Neste år (2019) vil det bli et fellesmøte hos Bryn RK.


Som innk. President for 2018-19 har Terje bestemt at det ikke vil bli noen møter i juli måned.

 

Neste møte vil være en "Vandring langs Akerselva". Denne første vandringen; med Henning som turguide, starter oppe ved Oset og vi skal vandre langs Akerselva nedover til Nydalen.

Vi møtes ved Oset renseanlegg i Midtoddveien på Kjelsås klokken 18:00. Det er greit å ta trikk/ buss til Kjelsås og gå Midtoddveien videre  til Oset. Turen ned til Nydalen vil ta omlag 2 -2 ½ timer, det er lett nedoverbakke og vel fremme vil vi (Henning) sikkert finne en liten oase for tørste sjeler! Velkommen til denne turen, - og det er tillatt å ta med ledsager eller venner!

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 8. mai 2018

vennskapet mellom bjørnson og ibsen


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og åpnet møtet med å ønske alle fremmøtte hjertelig velkommen. Deretter gratulerte han oss med en god og meget vel gjennomført konsert. I den forbindelse overrakte han en flaske rødvin til både konsertformann Terje og hans to assistenter, Magne og Arne H. Til sist gratulerte presidenten oss, og hele landet, med 8. mai – Frigjøringsdagen, og veterandagen.    

 

Medlemmer til stede: Det var 17 medlemmer til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde tre gjester; Sidsel Marie Nilsen, kveldens foredragsholder, Knut Moen, gjest sammen med Morten og Vivy Liang Larsen, gjest sammen med Bjørg. (De to sistnevnte er muligens nye medlemmer til klubben.)

 

Fødselsdager: I alt tre medlemmer ble gratulert denne gang. Torgeir hadde sin fødselsdag den 22.april og ble da 68 år, Erling fylte 79 år den 5. mai og sist, men ikke minst, hadde Arne P. sin 82-årsdag den 6. mai. Klubben gratulerer dere alle!

 

Opplysninger på møtet: Som tidligere nevnt takket presidenten alle for en vel gjennomført konsert. Den var vel den beste og mest besøkte av de tre konsertene vi har arrangert. Resultatmessig ble den ikke det helt store, men vi gikk i hvert fall med et lite overskudd.

Oslo Nord RK har markert sine 30 år med et jubileum på sitt møtested – Radisson BLU Hotel. Vår president var til stede sammen med DG Stig Asmussen. Vår klubb er jo fadder til Oslo Nord og president Knut Eigil hadde fått overrakt en vimpel og hilsninger tilbake.


Henning orienterte kort om vår vandring langa Akerselva den 22. mai. Vi vil starte oppe ved Oset og gå nedover til Nydalen hvor vi vil finne oss en "oase" for å leske oss med kaffe og muligens litt annet! Henning vil være guide på denne turen og skal fortelle løst og fast om elven. En eventuell tur videre nedover vil det bli tatt avgjørelse om senere. Det vil bli sendt en e-post til samtlige medlemmer med påmelding.


Terje har nå vært komitéformann for kirkekonserten 3 år på rad. Han var også av den mening at årets konsert nesten på alle måter var den aller beste. Da gjør han som mage andre gjør, og bør gjøre, - gir seg på topp! Han vil imidlertid komme tilbake senere med et mer fyldig opplegg fra konserten med regnskap, fordeler og ulemper.

I alle fall Terje -  Tusen takk skal du ha for at du på en grei og nesten prikkfri måte har fått i stand disse årlige konsertene. Om det blir en ny konsert til neste år er enda ikke avgjort.

 

3-minutter: Dessverre måtte denne posten strykes da Kolbjørn ikke var til stede eller hadde gitt oppdraget til noen annen.

 

Foredraget: Denne gang var det Sidsel Marie Nilsen som skulle fortelle om "Vennskapet mellom Bjørnson og Ibsen."

Sidsel Marie Nilsen har vært hos oss ved fler tidligere anledninger og holdt interessante foredrag. Hun har bakgrunn som skuespiller og teaterhistoriker og har i en årrekke reist rundt med en rekke foredrag og kåserier om Ibsen og Bjørnson, om Nordahl Grieg, Hans Jacob Nilsen (Sidsels far) og om norsk teater i kamp.


Vi fikk denne gang høre om vennskapet mellom Bjørnson og Ibsens som var to vidt forskjellige mennesker, men som diktere hadde de mye av det samme prosjektet. De var konkurrenter, enten de ville det eller ikke.

Ibsens far drakk temmelig mye og gikk i 1833 fallitt, eller det som i dag heter konkurs. Det var et stort fall på den sosiale rangstigen. Ibsen drømte om å bli lege, men ble til sist apoteker. Under studietiden i Christiania begynte han å skrive dikt og annen poesi.


Bjørnson på sin side var en stormvind. Han gikk på skole i Molde, men gjorde det ikke så bra og ble sendt til Christiania for å ta artium og der er det han treffer Ibsen. Etter hvert er det Bjørnson som hjelper Ibsen økonomisk slik at han kan reise til bl.a. Roma for å skrive på sine skuespill.

Begge hadde opp gjennom årene et meget sterkt vennskap med hverandre, både i med- og motgang og opp- og nedturer. Gjennom hele livet hadde de en stor og jevnlig brevveksling bortsett fra de gangene de var skikkelig uvenner, - for kortere eller lengere tid.

 

Som alltid er det en glede å høre Sidsel holde sine foredrag. Hun har jo så godt som nesten "levd midt i denne tiden." Takk Sidsel også for denne kvelden, vi er sikre på at du kommer tilbake med noe nytt ved en senere anledning.

 

Neste møte er "Åpen post" og vi vil sikkert høre mer fra konserten. Dessuten vil Henning orientere ytterligere om turen langs Akerselva, og har du noe du vil ha sagt eller fremført så er det bare å komme på møet og si din mening!

Ansvarlig for 3-minutter på møtet den kvelden er det Terje som er.

 

Vel møtt! _____________________________________________________________________________________________

MØTET 24. april 2018

konsert med magnolia jazzband


Tradisjonen tro arrangerte Groruddalen RK også i år en kirkekonsert i Stovner kirke med Magnolia Jazzband. Dette var den tredje i rekken. I lang tid har "konsertkomiteen" arbeidet med dette arrangementet. Etter et godt forarbeide av nevnte komité ble den i år en enda større opplevelse for de fremmøtte tilhørere og forhåpentligvis en kjærkommen ekstrainntekt for klubben.

På samme måte som tidligere hadde musikerne rigget seg til i selve kirkerommet hvor de i en god time underholdt oss med fengende rytmer av en god blanding av sakral jazzmusikk. I pausen var det salg av kaffe og vafler, samt lodder for et rikholdig lotteri.

Samtidig hadde musikerne flyttet seg til en annen del av kirken. Nå var det den virkelige New Orleans-jazzen som Magnolia Jazzband er kjent for virkelig kom frem. Det er helt utrolig at syv godt voksne menn har så mye musikk i seg, og at de har så mye luft i lungene til å holde på i to timer med fengende jazzmusikk. Publikum klappet takten og klappet for hver av musikerne som fremførte sine soloprestasjoner. Det er nok lenge siden det har svingt slik i Stovner kirke som i går kveld.

Magnolia takket til sist pent for seg og sa seg villige til å komme tilbake også til neste år, noe som utløste ren trampeklapp blant publikum. Vi får se!

Nedenfor er det lagt til noen bilder fra konserten._____________________________________________________________________________________________


2018

det reporteren ikke fortalte.


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet og ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.   

 

Medlemmer til stede: Det var 16 medlemmer til stede.

 

Gjester: Vi hadde tre gjester denne kvelden. Først og fremst kveldens foredragsholder, journalist og forfatter Finn H. Andreassen. Kjartan hadde tatt med et mulig nytt medlem; Sabina Syed, og Knut-G. hadde tatt med sin kone Aase.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Vi ble igjen minnet av Terje om at nå er det kun én uke før konserten med Magnolia Jazzband i Stovner kirke. Billetter, flyers og plakater er delt ut til medlemmene. Nå er det bare å håpe at så mange som mulig finner veien til kirken tirsdag den 24. april kl. 19:00. Det vil være noen i klubben som møter i kirken førstkommende torsdag for å sette rommet i stand; stoler, bord osv. På konsertdagen møter alle medlemmer som har arbeidsoppgaver opp klokken 16:30! Vi håper på stort fremmøte slik at vi får inn en del penger til våre ulike gjøremål.

Sist søndag klokken 04:30 på morgenen gikk brannalarmen i blokka hvor Arne P. bor. Alle blir jo ikke så rent lite forvirret når slikt hender. Arne fortalte at det ar litt av et syn å se alle beboerne, de fleste i 70 – 80-årene, komme ut i natt-tøy og nokså undrende til hva som skjer. Brannmennene gjorde en fenomenal jobb med å gi ulltepper til de med lite klær samtidig som de tok opptegnelse over alle beboere i de forskjellige leilighetene. Dett for å finne ut om alle var til stede, og at ingen manglet. Det verste var imidlertid at det tok lang tid før blålys og sirener ble slått av.

 

3-minutter: Enda en gang var det Egil som holdt 3-minutter. Denne gang fortalte han kort om munkene som holdt til på Skellig Michael og hvor de fikk uventet besøk av vikingene. De sistnevnte både plyndret og drepte og oppførte seg meget ulikt de "vikinger" som nå til dags besøker Irland.

Det han der etter snakket om var konflikten i Syria og de sterke scenene vi har vært vitne til i de siste dager. Videre tok han opp problemene med krigsofre, kvinner og barn, i Jemen.

Det var et så fint og tankevekkende lite minikåseri, så det vil bli lagt ut i sin helhet på hjemmesiden vår under "Nyheter / Litt av hvert".

 

Foredraget: Denne gang hadde programkomiteen engasjert journalist og forfatter Finn H. Andreassen, en norsk journalist med lang fartstid i både NRK og TV 2. Han har jobbet med journalistikk siden han var 17 år og har arbeidet i flere lokalaviser før han ble ansatt i NRK, der han ledet debattprogrammer og laget samfunnsreportasje på TV.

Etter å ha gitt ut flere bøker er han nå, sammen med medforfatter Arne Hole og Lars Slettebø (sistnevnte som illustratør), i ferd med den siste boken "Det reporteren IKKE fortalte". Samme tittel var det også på foredraget som i hovedsak er en god samling av anekdoter fra tiden som journalist og reporter i forskjellige norske medier.

Fra denne boka, som har kun ett formål: - å få deg i godt humør, fikk vi høre eksempler på muntre historier om kjendiser fra media og idretten, der ikke alt gikk etter planen, og der reporterne bare fortalte en del av det som skjedde - eller helt unnlot å nevne pinlige episoder som fant sted i kulissene.

Andreassen fortalte om fler av kjendisene fra Norges medieverden, om opplevelser og flauser på både godt og vondt. Det blir vanskelig å gjenfortelle og heller ikke riktig å legge dette på vår hjemmeside.

Vi som var til stede hadde i hvert fall en morsom opplevelse og ble delaktige i mange anekdoter fra dette miljøet.

Andreassen ga klubben fem eksemplarer av boken som vi kan bruke til utlodding. Det eneste forfatteren vil ha tilbake er et terningkast om hva de heldige som vinner boken synes om den!

 

Neste møte er det vårt store arrangement; Kirkekonsert med Magnolia Jazzband i Stovner kirke som skal gjennomføres. De fleste av klubbens medlemmer har fått spesielle gjøremål til denne kvelden. Alle klubbens medlemmer oppfordres til å møte sammen med venner og kjente for å overvære dette viktige arrangementet for klubben. Konserten starter klokken 19:00! Ta med venner og kjente!

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 10. april 2018

workshop om medlemsrekrittering.


Åpning av møtet: Møtet ble åpnet av President Knut Eigil. Han ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.   

 

Medlemmer til stede: Det var dessverre kun 12 medlemmer til stede denne kvelden. Det lave fremmøte var særdeles skuffende, spesielt med tanke på hva som var kveldens tema – Medlemsrekruttering!

 

Gjester: Det var ingen gjester på dette møtet.

 

Fødselsdager: Ikke noen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: - Nå går det raskt mot vår konsert i Stovner kirke, sa Magne og minnet igjen om konserten den 24. april. Alle trykksaker, slik som flyers, plakater og billetter er kommet fra trykkeriet og vil bli delt ut til medlemmene i henhold til bestillinger. Arne H. har ansvaret for å fordele flyers til medlemmene og opplyse om de forskjellige roder de skal deles ut i. Betaling for billettene kan gjøres enten pr. kontant, pr giro eller på VIPPS. Husk bare å sett navn på betaling. Alle medlemmer vil bli fakturert for 2 – to billetter uansett om de blir hentet/ brukt eller ikke.

 

3-minutter: Det var Egil som igjen holdt 3-minutter. Denne gang fortalte han om den første kabelen som ble lagt over Atlanterhavet og ble åpnet den 10. april 1876. Kabelen strakk seg fra The Telegraph Field i Foilhommerum Bay på Valentia Island i det vestlige Irland til Heart's Content på det østlige Newfoundland i Canada. Før den ble lagt kunne man bare kommunisere mellom Europa og Amerika med fartøy som vanligvis tok minst ti dager. Kabelen minsket tiden til noen få minutter, så spørsmål kunne telegraferes over Atlanterhavet og svaret kunne telegraferes tilbake samme dag. På 1870-tallet ble det skapt doble og firedoble sendings- og mottakssystemer som kunne formidle flere meldinger samtidig gjennom kabelen.


I 1956 ble den første transatlantiske sjøkabelen for telefonkommunikasjon lagt. Den ble kalt TAT-1 og 1959 fulgte TAT-2. Den første transatlantiske fiberoptiske kabelen (TAT-8) ble lagt 1988 og den hadde en kapasitet på 40 000 samtaler samtidig. Siden midten av 1990-tallet har fiberoptiske sjøkabler nesten helt tatt over trafikken. Den siste atlanterhavskabelen (TAT-14) ble installert år 2000, den har en kapasitet på 64×10 Gbit/s.  

 

Foredraget: Til dette møtet var det Morten og Henning fra Medlemskaps- og Klassifikasjonskomiteen som hadde programmet med "Workshop om medlemsrekrutterting". I og med at det var så få medlemmer til stede ble man enig om å legge om opplegget slik at det først ble en innledning og deretter at man diskuterte problemet i plenum.

Morten startet med å si seg meget skuffet over fremmøtet i klubben rent generelt. Det er ikke noe særlig å få besøk av gode foredragsholdere når ikke mer enn 12-15 av klubbens 31 medlemmer er til stede.


- Hvorfor slikt fokus på medlems- og klubbutvikling? startet Morten sin innledning med og viste til at Rotary som organisasjon vokser! Nå er Rotary oppe i omlag 1.2 millioner medlemmer, men statusen i Zone 16 (Danmark, Hellas, Island, Litauen, Hviterussland, Polen, Sydvest Sverige, Ukraina og Norge) er nedgang med 1300 medlemmer over de tre siste år, og det er blitt 11 færre klubber.


I distrikt 2310 var det pr. 31.12.2017 2.102 medlemmer. Det er en nedgang på 95 de siste to år og i samme periode er to klubber blitt lagt ned. De fleste klubber i vårt distrikt, og andre steder, har også utfordringer med å fornye seg. I dag er bare omlag 400 medlemmer yrkesaktive, av resten er de fleste pensjonister. Det er bare 18 % kvinner, dvs ca. 360 stk. Det er få medlemmer med en annen etnisk bakgrunn, og Rotaract sliter også med rekruttering.

I vår klubb, Groruddalen RK er statusen i dag som følger: Vi har 31 medlemmer hvorav 2 er under 40 år. Mellom 50 og 60 år er det 3, mellom 60 og 70 er det 5, mellom 70 og 80 er det 18 (!) og til sist er det 3 over 80 år. Klubben har en gjennomsnittlig fremmøteprosent på 54 %.

 

Hva er så statusen for vår klubb; har toget gått? Må vi snart legge ned klubben fordi alle medlemmene allerede er for gamle til å rekruttere nye eller er det på tide å slå sammen klubber i dalen? Man kan også spørre om det er mulig å fornye oss, hvem passer i vår klubb, hvordan møter vi hverandre, er vi en åpen eller en likket klubb og hvordan fungerer møtelokalet – hvordan er bordene plassert! Det er åpenbart mye å ta ak i.


Rotary har et stort potensial til medlemskap og klubbutvikling. Rotarys visjon, verdier og mål står fast. Vi tilhører verdens største yrkesrettede nettverk med omlag 35 000 klubber. Norge er et av de land med høyest rotarianertetthet (300 klubber) og det finnes mye kunnskap, kompetanse og aktivitet i både distriktene og klubbene. RI har mange virkemidler klubbene kan bruke i sin utvikling og klubbene kan selv bestemme møtetid, sted, gjennomføring, aktiviteter og fremmøte.

Distriktene har strategier innen medlemsattraksjon. Vårt distrikt (2310) skal sammen med en klubb chartre en ny klubb med yrkesaktive medlemmer under 40 år. Antall kvinner / nye medlemmer skal i nåværende klubber økes med minst 2 % og etnisk mangfold skal også økes med 2 %. Det oppfordres til at flere klubber går sammen og arrangerer sosiale treff for å skaffe nye medlemmer

Hva er så status i klubben, hva gjør vi og? Det er viktig å stille seg noen spørsmål.

-       Er medlemmene engasjerte, eller er vi bare til stede?

-       Hvordan er fremmøte og aktivitetene klubben jobber med?

-       Er kubben en rotaryklubb som synliggjør Rotarys verdier og jobber for å nå Rotarys mål?

-       Er klubben heller en selskapsklubb med gode foredrag og kaffe?

Klubben bør foreta en egenvurdering/ analyse av klubbens både indre og ytre liv. Hva fungerer godt og hva kan endres? Hvordan vil klubben være om f.eks. fem år, og hva er viktig for at alle medlemmene skal bli engasjert i denne prosessen? Medlemmene må erkjenne at noe MÅ gjøres! – det trengs en revitalisering av klubben.


Når det gjelder vår egen klubb, Groruddalen Rotary Klubb, så må vi spørre oss om hvem vil vi invitere; - yrkesforbindelser, samfunnsledere, familiemedlemmer, naboer eller bekjente?


Det ble etter innledningen en fin og konstruktiv diskusjon blant de tilstedeværende hvor mange gode forslag kom frem. Ett av de viktigste var selvfølgelig å ta vare på alle eksisterende og ikke minst nye medlemmer. Få de til å trives i klubben slik at de blir og ikke sender brev om mistrivsel, - da er det for sent!

Det er også berammet et møte til høsten som også vil ta opp dette problemet.

 

Neste møte er også lagt til vårt faste lokale på Thon Hotell Linne. Vi får besøk av journalist Finn H. Andreassen, en reporter som har lang fartstid fra både NRK og TV2. Han skal fortelle om "Det reporteren ikke fortalte!" Dette høres ut som et interessant foredrag; - å få vite historien bak historien. Håper det blir mange av medlemmene som finner veien til vårt møtelokale den kvelden.


Det er Line som i følge programmet skal ha ansvaret for 3-minutteren.

 

 

Vel møtt!


 

_____________________________________________________________________________________________


MØTET 3. april 2018

hva skal til for å skape "det gode liv"?


Åpning av møtet: Presidenten åpnet møtet på vanlig måte presis klokken halv syv og ønsket samtlige i salen hjertelig velkommen. Han ønsket også alle en vel overstått påske som vel for de fleste hadde vært en drømmepåske. Presidenten priste været "opp i skyene" med sol fra en skyfri himmel, ingen nedbør og lite vind. Derimot hadde det vært kaldt, til dels veldig kaldt! Det hadde gått med mye fyringsved og gass, og en del godt drikke for å holde varmen. Men allikevel; for en påske!!

 

Medlemmer til stede: Det var 17 medlemmer til stede på dette møtet på "3. påskedag"!

 

Gjester: Vi hadde besøk av tre gjester. Først må nevnes Karianne Viken, dernest en ofte gjest; Tor Hartmann Berg fra Sagdalen RK og sist, men ikke minst, kveldens foredragsholder Jon Haug.

 

Fødselsdager: To av klubbens medlemmer har fødselsdag i denne uken; Harald og Kjell Olav som begge har sine dager den 6. april. De ble begge klappet for og Klubben gratulerer dere begge! 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten leste opp et brev han hadde fått. Det var Arne H. som dessverre av spesielle årsaker ville avslutte sitt medlemskap i klubben. Han vil være behjelpelig med konserten og andre gjøremål frem til 30.juni i år. Denne saken vil bli tatt opp på det kommende styremøte nå i april for å avklare årsak og situasjon.


Magne minnet oss på at nå er det kun tre uker igjen til konserten. På neste møte vil alle trykksaker være ferdig og billetter og flyers vil bli delt ut til de enkelte medlemmer. Arne H. har lister over hvem som skal dele ut flyers i hvilke områder og billettene må betales omgående. Det er tre måter man kan betale billettene; enten kontant, med VIPPS eller settes inn på konto nr. 1503.21.00462. Flyers vil også bli delt ut samme dag.

Torsdag 19. april vil det være et møte i Stovner kirke for enkelte som er ansvarlig for møblering osv.

 

3-minutter: I denne posten fikk vi høre Egil som fortalte fra sin påske som hadde vært sammenkomst med den delen av familien som holder til i Irland. De hadde sammen med svigersønn og datter kjørt rundt i traktene rundt Kerry, i et område som kalles for "Dark Sky Area" p.g.a. det er så lite kunstig lys slik at stjernehimmelen er et fint skue bare noen steinkast vekk fra husene. Egil som er opptatt av kosmologi (læren om universets skapelse) syntes dette var meget flott, men det ble et lite skår i gleden ved at en annen kjent kosmolog, Stephen Hawking dessverre gikk bort, og det på selve "Pi-dagen" 14.3, (3.14).

Egil fortalte om denne meget spesielle mannen som 21-åring ble diagnostisert med den uhelbredelige sykdommen ALS.

 

Foredraget: Klubben hadde fått engasjert en tidligere foredragsholder til dette møtet. Denne gang hadde spesialist i klinisk psykologi, Jon Haug kommet for å fortelle om "Hva skal til for å skape det gode liv?"

- Hvorfor er lykke noe vi mennesker har vært opptatt av til alle tider? Slik startet Jon Haug sitt foredrag og fortsatte, - Det er fordi vi er i stand til å tenke at vi stiller oss spørsmålet om hva som kan gjøre oss lykkelige. Vår evne til å tenke skiller mennesker fra dyr og dyr kan både lide og ikke trives, eller være tilfredse og glade. De har ingen tanker eller forestillinger om liver de lever er et godt liv eller dårlig liv. Nettopp fordi vi kan tenke leter vi etter svaret på hva som skal til for å skape det gode liv.

Alle mennesker ønsker å leve det gode liv, men hva skaper det gode liv? For enkelhetens skyld kan det deles opp i syv punkter og de kan være:

 1. Meningsfule handlinger
 2. Materiell og økende velstand
 3. Gode relasjoner til andre mennesker
 4. Positive følelser
 5. Spennende opplevelser,
 6. God helse
 7. Kunsten å mestre livet (livsmestring).

 

Meningsfulle handlinger.

Rotary, som vi er medlem av, kan være et godt eksempel på nettopp det. Det er en organisasjon som er en motbevegelse mot kriminalitet og korrupsjon og har et sterkt fokus på samfunns- og internasjonale tjenester (4-spørsmålsprøven). Arbeid er jo en grunnleggende verdi i Rotary.

 

Materiell og økende velstand.

Her kan jo en kjent kjøpmann være et eksempel. Odd Reitan er god for omlag 54 milliarder kroner. Han sier: - Jeg bruker ikke mer penger enn vanlig folk". Han tjente sin første million før han var 30 år gammel og omsatte i fjor for 89 milliarder kroner, har 617 Rema-butikker i Norge. Videre eier han flere luksusboliger i inn- og utland og er eier av et privat jetfly med en listepris på 300 millioner kroner. Allikevel sier Reitan at " Jeg kunne valgt det bort og vært like lykkelig. Banna bein!"

Ja vel, men det er også slik at når vi hele tiden jager mot det som er bedre, større, mer kreativt osv., da blir ikke livet en "god lekeplass", - det blir en "kampplass". Vi må lære oss begrensningens kunst for at vi skal kunne overleve som samfunn og klare å ta vare på jorda. Vi må gjenoppdage hvilke verdier som gir et meningsfullt liv!

 

Gode relasjoner.

Den amerikanske forfatteren og familieterapeuten Virginia Satir har skrevet følgende om gode relasjoner:

Den største gaven jeg kan tenke meg å få fra mennesker er at de ser meg, hører meg, forstår meg og tar på meg. Den største gaven jeg kan gi er at jeg ser, hører, forstår og tar på et annet menneske. Når dette har skjedd føler jeg – vi har skapt kontakt!

Hvem er din beste venn? Burde ikke det være nettopp deg selv? Prøv å bli din beste venn! Du skal gjøre mot deg som du vil andre skal gjøre mot deg.

 

Spennende opplevelser.

I psykologien er glede og lykke knyttet til følelser. Alle har vi en lykkefølelse som sitter i en hele livet. Vi jakter på opplevelser. Det kan være så mangt. Det å få et "kick", kjenne at adrenalinet virkelig ruser og bruser i kroppen. Det kan jo være p.g.a. så mye,  for eksempel man venter på noen skal komme opp kirkegulvet for å si "JA" og bli din ektefelle, at man er til stede ved en barnefødsel, man kjøper sin første nye bil osv. I dag så er det slik at mange kjeder seg, både barn og voksne. Vi har fritidsproblemer, vi er redde for å kjede oss – spesielt barna. Mobiltelefonen er ikke noen problemløser. Vi må alle, både store og små forsøke å ta tilbake leken slik vi hadde den for en del år siden.

 

God helse.

God helse er et privilegium ikke er alle forunt. Noen har det hele livet og andre igjen har eller får større eller mindre sykdommer. I mange tilfelle kommer selvsagt sykdom også  med alderen.

Aron Antonovsky var en israelsk-amerikansk sosiolog og akademiker, kjent for sin forskning på forholdet mellom stress, helse og velvære. Han sa, - å leve er et møte med alle livets utfordringer! Det var også han som utviklet det an kalte en salutogen teoretisk modell som sier at man tar avstand fra en inndeling mellom syk og frisk, og ønsker i stedet å se helse som et kontinuum mellom alvorlig syk og fullstendig frisk. Det salutogenetiske perspektivet styrer interessen mot de faktorer som bringer en så nær den friske polen som mulig.

 

Kunsten å mestre livet.

Den greske filosofen Aristoteles sa: for å treffe blinken må du se den! "Det gode liv" skapes når mennesker lever i samsvar med den menneskelige natur. Da blir vi i stand til å treffe selvstendige valg og å ta ansvar for våre handlinger. Vi blir i stand til å utvikle vår særegne identitet og å forme det livet vi ønsker å leve. Den gjør oss i stand til å leve et fritt liv og den gjør oss i stand til å leve et godt liv! Hvem er det egentlig som har ansvaret for din lykke og glede i livet? Det er vel i hovedsak opp til deg selv hva du gjør ut av din livssituasjon.

 

Takk til Jon Haug for et foredrag som virkelig tok tilhørerne med storm. Det kom en god del innspill i løpet av foredraget og spørsmål, tanker og bemerkninger kunne vi ha holdt på med i lang tid fremover. Enkelte ganger er det virkelig synd at vi har kun den ene timen på oss!

 

Neste møte er viet medlemsrekruttering i klubben. Det er Morten og Henning som er ansvarlige for dette møtet som vil bli lagt opp som en "workshop". Det er tidligere blitt sendt en e-post til samtlige medlemmer og det vil være lurt å finne frem og lese det gjennom før møtet. Det er å håpe at så mange som mulig møter i og med at medlemsrekruttering er vesentlig for at vår klubb skal bestå vider fremover.

NB! Husk at dette møtet starter klokken 18:00!


Det er Leif Jørgen som er den ansvarlige for 3-minutter på møtet den 3. april.

 


Vel møtt!  
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 20. mars 2018

karbonfangst og lagring som klimaløsning


Åpning av møtet: Denne gang var det også klubbens president, Knut Eigil, som åpnet møtet presis klokken 18:30. Han ønsket alle hjertelig velkommen og fortalte at nå var dagen blitt seks timer lenger enn ved vintersolverv. Denne dagen (20/3) var i tillegg også vårjevndøgn, og da er dag og natt like lange. Nå går det raskt mot vår og sommer, selv om det kan se ut som om det vil ta litt tid når man ser hvor mye snø det fortsatt finnes i gater og på jorder. - Og til søndag klokken 02:00 er det slutt på "vintertiden". Da skal vi stille klokken én time frem!  

 

Medlemmer til stede: Det var 14 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde to gjester. Den ene var Sigmund Eide, bror av Kjartan. Den andre var kveldens foredragsholder, Camilla S. Skriung, (som forøvrig er svigerdatteren til Erling.)

 

Fødselsdager: To av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke; Leif Jørgen har sin dag den 21/3 og Halvor fyller år den 25/3. Klubben gratulerer dere begge!

 

Opplysninger på møtet: - Nå er det kun én måned til vi skal arrangere vår "årlige" kirkekonsert i Stovner kirke, sa Terje. Denne gang er det også Magnolia Jazzband som skal være det store trekkplasteret. Vi skal også ha et gedigent lotteri, og til det trengs det gevinster. Egil er den som er hovedansvarlig for lotteriet og vil ta i mot disse etter hvert som de leveres inn fra medlemmene. Alle medlemmene har pr. e-post fått tilsendt et skjema hvor det står hvem som skal gjøre hva både før og under dette arrangementet. Hvis det er usikkerhet hva akkurat du skal gjøre, - ta kontakt med Arne H.

Det skal trykkes flyers, posters og billetter og dette er det Knut-G. som er ansvarlig for. Billetter, både de til eget bruk og de som medlemmene skal selge, vil bli levert på møtet den 10. april.


Fra Kjell Olav fikk vi høre at Oslo bispedømmeråd hadde vedtatt å skifte navn på prostiet i "Dalen". Etter en lang og litt vanskelig høringsrunde ble det bestemt at det ikke lenger skal hete Østre Aker prosti, men at man går over til det mye mer "velklingende" navn; Groruddalen prosti. Bispedømmerådet fant ut at "Groruddalen" er et så godt innarbeidet geografisk begrep at det er med på å skape både tilbørighet og identitet.

 

3-minutter: Det var Erling som hadde 3-minutter og han viste til de siste ukers tema på vårt program som veldig mye har omhandlet klima og miljø. Det er jo et sentralt tema som ange er opptatt av, mens klimaskeptikere sier det er bare er tull – Diesel og NOX er ikke farlig! Se på fotosyntesen, grunnlaget for alt liv, - vi trenger CO2. I dag slippes 10 milliarder tonn karbondioksid ut i atmosfæren!! Skeptikerne tar nok dessverre skammelig feil, sa Erling og viste til kveldens foredrag-

 

Foredraget: Til å holde et foredrag denne kvelden hadde programkomiteen engasjert Camilla S. Skriung, rådgiver i CCS (Carbon Capture and Storage) - en avdeling av ZERO (Zero Emission Resource Organisation). Hun hadde satt "Karbonfangst og lagring som klimaløsning" som tittel på sitt foredrag.


ZERO er en norsk stiftelse som jobber for å promotere nullutslippsløsninger som bidrag til å begrense de menneskeskapte klimaendringene. De tar utgangspunkt i at det finnes en utslippsfri løsning for alle behov, og jobber for å fjerne barrierer og hindre som gjør at disse ikke tas i bruk. Siden stiftelsen har ZERO arbeidet ut fra en filosofi om å være "mer for det vi er for, enn mot det vi er mot".


Hva er Carbon Capture and Storage?

Ved produksjon av fossil energi, på raffinerier og i industrien, er det en varierende andel (10-100 %) av CO2 i røykgassen. CO2 separeres fra røykgassen med forskjellige typer teknologi, og på ulikt tidspunkt i prosessen.  Når gassen blir komprimert blir den flytende og den kan da transporteres i rørledninger eller på skip. Til sist blir gassen injisert i undergrunnen, enten til havs eller på land. Dette er noe som gjøres i nøye godkjente reservoarer.


ZEROs overordnede mål - CCS.

Karbonfangst og -lagring er med på å bidra til å redusere klimagassutslippene så mye at vi når målet om nullutslippssamfunnet innen 2050. Norge skal bidra tilstrekkelig og forpliktende til flere storskala CCS-anlegg både i Norge og internasjonalt.


Hvorfor CCS?

Sammen med fornybar energi og energieffektivisering gir det raskere og billigere kutt i CO2-utslippene. For enkelte industrier er CCS eneste måten å rense CO2-utslippene på og vil bli viktig både nå og i fremtiden. Dette er industrier som lager produkter vi trenger. Får Norge ett eller helst flere fullskala CCS-prosjekter på industrien vil det være avgjørende for en videre smitteeffekt, eksportmulighet og en infrastruktur for transport og lager som kan brukes av flere.


Utfordringene er mange.

Det mangler økonomiskrammeverk og insentiver og gode forretningsmuligheter for CCS, særlig på lengre sikt. Den politiske vilje er dessverre ikke på topp, - CCS blir ikke tilstrekkelig prioritert, eller i det hele tatt, da det er lite kunnskap om dette. Realiseringen går langsomt og det blir ofte introdusert svært uklokt og udemokratisk. Den blir sett på som grønnvasking for fossilbransjen og det er stor redsel for at CCS skal ta fokus og midler fra utvikling av fornybar energi.


Status i Norge.

I Norge har myndighetene som ambisjon å realisere en kjede for CCS med minst ett fullskala fangstanlegg for CO2. Denne ambisjonen har resultert i studier som har identifisert tre utslippskilder; Norcem, Yara og Klemetsrud (avfallshåndtering utenfor Oslo). Gassco leder arbeidet med transport og Statoil, Shell og Total skal stå for utvikling av lagringsprosjektene. Konseptstudiene og forprosjektene var opprinnelig tenkt som én fase og alle aktører, med unntak av for lagerdelen, var ment gå i gang med forprosjektet høsten 2017. Budsjettavtalen for 2018 bryter denne fremdriftsplanen ved at midlene ble kuttet. Midler kan muligens bli bevilget i revidert budsjett i juni 2018. Det vil også bli en ny behandling av hele CCS verdikjeden i Stortinget våren 2018. Dette betyr at hele arbeidet settes på vent i minst et halvt år og at det skapes usikkerhet om realisering av et norsk fullskala CCS-prosjekt.


Unikt norsk prosjekt.

I dag finnes det 19 fullskala CCS-prosjekter i drift og to under bygging i verden. Det norske prosjektet blir den første fullstendige verdikjeden å ange, transportere og lagre CO2 fra industriproduksjon. Prosjektet omfatter utviklingen av en fullstendig infrastruktur for CO2-fangst, transport og lagring. Denne utviklingen av infrastruktur vil gjøre det lettere og billigere å koble på fremtidige utslippspunkt i Norge, og åpne dørene for å lagre CO2 fra industri i Europa.


Løsninger.

De endelige løsninger er bl.a. en finansiering av forprosjektet i statsbudsjettet for 2018, løse utfordringene med økte driftskostnader og den industrien som satser i dag må se muligheter i fremtiden. Norge må følge opp og gjennomføre klimapolitiske vedtak. Det forutsetter en beslutning om investering og finansiering av bygging i statsbudsjettet for 2018. Til sist, og på sikt, må CO2 fangst og -lagring bli selvfinansiert.


Tusen takk til Camilla for et flott og inspirerende foredrag som underveis fikk mange innspill og spørsmål fra en lydhør forsamling.

 

Neste møte er den 3. april! Da får besøk av spesialist i klinisk psykologi, Jon Haug, som vil fortelle om "Hva skal vi gjøre for å skape det gode liv?" Det er å håpe at så mange som mulig tar turen til Thon Hotell Linne den kvelden for å høre dette foredraget.


Den ansvarlige for 3-minutter på det møtet er Leif Jørgen.

 

Vel møtt! _____________________________________________________________________________________________

MØTET 13. mars 2018

miljøetikk


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet med å slå på klokken og ønske alle i salen hjertelig velkommen til kveldens rotarymøte. Det var fler som hadde meldt seg på talerlisten og med kveldens foredrag ville det bli en tettpakket agenda.

 

Medlemmer til stede: Denne gang var det 19 medlemmer til stede, noe som gledet presidenten. - Det er lenge siden vi har vært såpass mange til stede, sa han og uttrykte et ønske om at antallet ville stige fremover, spesielt med tanke på de mange interessante program og foredrag som vi har i vente.

 

Gjester: Vi hadde én gjest denne kvelden. Det var kveldens foredragsholder, professor Arne Johan Vetlesen.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer hadde også fødselsdag i dag, og det var ingen hvem som helst, men selveste innk. president Terje. Når man møter i klubben på sin egen fødselsdag så er det kutyme at man får en flaske vin i gave og det fikk selvfølgelig også Terje av presidenten.

 

Opplysninger på møtet: Det var som sagt fler som hadde noe på hjertet denne gang og først ut var selvfølgelig presidenten som hadde deltatt på siste dag av PETS som hadde blitt arrangert på Sundvollen Hotel sist helg. De hadde vært fire fra vår klubb tilstede og et gjennomgående tema hadde vært Medlemsutvikling. Som leder av Distriktets Medlemsutviklingskomité hadde PDG Bjørg deltatt og hun refererte kort fra samlingen. Den påtroppende DG, Svein Eystein Lindberg, har satt medlemsutvikling høyt på agendaen så Bjørg regnet med at hun ville få nok å gjøre også i rotaryåret 2018-2019.


Morten minnet om det spesielle møtet vi skal ha den 10. april. Han håpet at "samtlige" medlemmer vil komme denne kvelden. Møtet vil i sin helhet bli viet medlemsrekruttering. Alle klubbens medlemmer har fått tilsendt en e-post med opplysninger om møtet og med et skriv som man bør lese gjennom på forhånd. P.g.a. det spesielle temaet vil møtestart denne gang være klokken 18:00!!!


Terje opplyste om at det har vært samtaler med Oslo Nord og Bryn rotaryklubber om et noe tettere samarbeide i fremtiden. Fra høsten 2018 vil det bli en del "fellesmøter" med de to nevnte klubbene hvor vi en gang i blant skal på besøk til hverandre. Det er også blitt sendt en felles søknad om å arrangere RYLA i 2019.

Oslo Nord RK er i ferd med å starte en ny Rotaractklubb i Groruddalen, men det er ikke noe vi skal være med på.  

 

3-minutter: Denne gang var det Kjell Olav som hadde 3-minutter. Han tok opp et tema som ikke egentlig var hans felt, som han sa. Allikevel hadde han god greie på de forskjellige organisasjoner og etaters forskjellige logoer eller våpenskjold. Han tok for seg spesielt Kirken og Politiets logoer.

Den norske kirkes våpenskjold (Olavsmerket) har vært benyttet som kirkens merke, segl eller våpen her i landet siden 1500-tallet. Øksen er helgenkongens (Olav den hellige) fremste kjennemerke. Øksen står også som merke for Olsok på primstavene, på erkebiskopens mynter og på Nidarosdomens segl. Omkring 1280 ble også løven i riksvåpenet utstyrt med en øks i framlabbene.


Logoer og symboler har sin egen historikk og har djupe røtter. Politi- og lensmannsetaten har fascistsymbolet fasces i sin logo, og attpåtil to av dem. Fasces var opprinnelig et maktsymbol brukt av romerske embedsmenn som kaltes liktorer. Symbolet består av et knippe kjepper bundet sammen av lærreimer med ei øks stukket inn mellom kjeppene.

Kjeppene symboliserte liktorenes rett til å idømme piskestraff og øksa deres rett til å idømme dødsstraff.

 

Foredraget: Til dette møtet hadde vår eminente programkomité fått professor Arne Johan Vetlesen til å komme for å fortelle om "Miljøetikk". Vetlesen er professor i filosofi ved Universitetet i Oslo, der han jobber med etikk og sosialfilosofi. I særlig grad har han vært opptatt av menneskelige relasjoner og menneskets grunnvilkår, med ondskap som sentralt tema.


Samfunnsmessige, kulturelle og politiske spørsmål står sentralt i hans forfatterskap, ikke minst med tanke på unge menneskers livssituasjon og framtidsutsikter. Gjennom årene har miljøproblemene og menneskets forhold til naturen fått stadig større plass. Han setter sitt preg på offentlig debatt gjennom hyppige innslag i både avis- og etermediene og er en ettertraktet foredragsholder i inn- og utland.


- Opplevelsen av at noe er urettferdig, er nesten uutholdelig. Vi mennesker har et dypt behov for at ting skal gå riktig for seg. Men hvordan vet vi hva som er rett?

Foredragsholderen viste hvordan våre moralske vurderinger er påvirket av hvem vi er og hvilket samfunn vi lever i. Han utfordret vante forestillinger om løgn, selvrealisering, forpliktelser, tillit og toleranse, og viste hvordan vår tids miljøutfordringer aktualiserer moralsk ansvar på en ny måte.


Det var et fint og engasjerende foredrag vi fikk, - et foredrag som det er vanskelig å gjenfortelle, men for en foredragsholder!! Han snakket uavbrutt uten manus i nesten en time.

 

Neste møte, den 20. mars, får vi besøk av Camilla S. Skriung som skal fortelle oss om "Karbonfangst og lagring som klimaløsning". Camilla er rådgiver for Carbon Capture and Storage (CSS).


3-minutter på møtet den kvelden er det Erling som er ansvarlig for.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 27. februar 2018

samfunnsansvar i et nytt perspektiv


Åpning av møtet: På dette møtet var det innk. president Terje som presis 18:30 slo på klokken og ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen.

 

Medlemmer til stede: Det var 14 salige medlemmer til stede.

 

Gjester: Vi hadde én gjest; Paul Hegna, Møller Gruppen, som også var kveldens foredragsholder.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Terje informerte om at Åsgeir Kvernstad dessverre, av personlige og familiære årsaker, har meldt seg ut av klubben.


Kjartan informerte om søknad til tiltaksfondet hvor klubben hadde søkt om tilskudd til Stovner Frivilligsentral sitt ønske om å se "Abrahams barn" på teater. Denne er nå gjennomført og Kjartan hadde fått tilbakemelding om et hyggelig besøk i teateret. De hadde til og med fått hilse på skuespillerne på scenekanten etter forestillingen.

 

3-minutter: Det var Roar som egentlig skulle holdt 3-min. i dag, men han var ikke tilstede. Kolbjørn hadde besøkt han på Sjømannskirken i Arguineguin på Gran Canaria og hadde med hilsen fra ham til klubben. Da de møttes var Roar i full sving med å stekke sveler til alle nordmenn som besøker kirken etter å ha besøkt "Tirsdagsmarkedet".

 

Foredraget: Til dette møtet hadde vi besøk av Paul Hegna fra Møller-Gruppen, som fortalte om tanker og ideer om hvordan gruppen kunne være en del av fremtiden med hensyn til å ta samfunnsansvar. I følge Hegna har eierne av Møller-Gruppen aldri tatt ut utbytte fra bedriften, men investert i nye produkter og ideer ved å danne fler nye selskaper. Gruppen har som målsetting å kun selge biler som ikke forurenser fra 2025.

 

"Møller Medvind" er ett eksempel på ny tankegang og forretningside. Den har som målsetting å få mennesker som har falt utenfor systemet inn i arbeidslivet igjen ved å ansette disse i det nye selskapet. Dette handler om klargjøring av bruktbiler hvor gruppen har en omsetning på ca. 6 000, bare i Oslo. Dersom dette lar seg gjøre er det tanker om å utvide ordningen også til andre byer i Norge og Sverige, samt de baltiske landene. Firmaet vil jobbe i tett samarbeid med NAV. Målsettingen er at 10 % av arbeidstakerne vil i fremtiden være fra "utenforskapet".

Det satses på å gi utdanning og tilby kompetansebevis, - alle trenger arbeid.

 

"Sun Mobility" er et konsept som ser på fremtidige løsninger på hvordan man kan lade elektriske biler i fremtiden. Han viste frem skisser på hvordan dette kunne la seg utforme. Dessuten viste han også en carport med solcellepanel til å lade biler. Tanken er at denne kobles til husets nett og i gunstige perioder gir den strøm til boligen/nettet, og det motsatte i "dårlige" perioder; - perioder med lite solskinn.

 

Neste møte: er det som kjent Torskeaften på Engebret Café ved klubbmester og president.

 

Vel møtt!  Referent: Arne H._____________________________________________________________________________________________

MØTET 13. februar 2018

eldrebølge og dyre medisiner - klarer vi utfordringen?


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.

 

Medlemmer til stede: Det var 20 medlemmer tilstede.

 

Gjester: Vi hadde én gjest denne kvelden; Steinar Madsen - kveldens foredragsholder.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på dette møtet.


3-minutter: Ukens 3 minutter var det Bjørg som hadde. Hun startet med å vise sin egen vaksinasjonsattest mot polio i 1956. Hun var en av de første som fikk vaksinen. Hun fortsatte om Polio Pluss. Vi er nær ved å lykkes, men - vi må fortsatt vaksinere ca. 4 mill. barn de neste årene. I år er det "Countdown to History Campaign". Målet er å samle inn USD 1 500 pr. klubb. En ny utfordring nå er Malaria. I 2017 var det over 200 mill. tilfeller. Mange nye tilfeller i Afrika syd for Sahara, men også i Sydamerika.


Foredraget:

 

Fra Statens Legemiddelverk hadde vi besøk av Steinar Madsen som skulle fortelleoss om: Eldrebølge og dyre medisiner – klarer vi utfordringen?

 

Her er noen punkter som ble notert:

Norge: Mellom 1987 og 2000 ble de fleste dødelige sykdommer utryddet. Den høye dødsraten blant menn på 1960-70-tallet skyldtes en kombinasjon av røyking og transfett.

Utvikling i Norge de neste årene: drukner Norge i eldrebølgen? Fra 2010 vil det være en økning på 20-30000 pensjonister de neste 30 år. Andel eldre vil aldri komme ned på det samme nivå som vi har i dag. I dag er det 4.8 yrkesaktive / pensjonist i Norge. I 2060 vil det være 2.2 – 2.5.

Europa: Er blitt et aldershjem. Norge har en den laveste fødselsrate i historisk tid: 1,7. I Portugal er den nede i 1,3. Løsningen på dette er innvandring ‘i bøtter og spann’. Betyr det at vi bare ønsker de velutdannede blant innvandrerne? Dette vil kunne bety en utarming i fattige land.

En sammenligning mellom Norge og USA:

Norge: 70% er fornøyd med egen helse; USA: 90% er fornøyd.

Norge: 4. plass i verden som ‘det beste helsevesen’; USA: på 35. plass.

Aldring:

·      Fra 60 års alder er det generelt en reduksjon i organfunksjon og mental aldring vil starte

·      Det er aldri noen grunn til å slutte å trene

·      Sosial aldringsprosess: ‘Når du går ut av porten som pensjonist er du glemt’. Menge leger glemmer å tenke på egen helse før de blir pensjonister.

Forebygging:

·      Skal skyve sykdom ut i tid

·      Sykdomskompresjon: Hvis en 95-åring får hjerteinfarkt og kreft samtidig går det fort!

Dødsrater (Norge):

Hjerte/kar-sykdommer: 1970: 20000 dødsfall/år. 2015: 10000.

Svulster: 2015: 10000. Første gang kreft er høyere enn hjerte-/kar-sykdommer.

Alzheimer: ikke så mange tilfeller som tidligere.

Blir du 120 år er det stor sjanse at du dør av tykktarmskreft!

Største problem i Norge i dag: for mange av de mellom 60 og 80 år dør av kreft. For hjerte-/kar-sykdommer: de fleste er over 80 år.

 

Upåvirkelige og påvirkelige risiki.

Upåvirkelige: Alder, kjønn, arv, uflaks

Påvirkelige: Fysisk form (viktigst!), overvekt, kosthold, blodtrykk, kolesterol, diabetes, røyking, stress.

 

Sykdommer som rammer eldre: Åreforkalkning, hjerneslag, hjerteinfarkt, demens.

Tester av mulig hjerneslag:

PRATE: prøv å si en enkel sammenhengende setning.

SMILE: prøv å smile eller le.

LØFTE: prøv å løfte begge armer.

Hvis en av testene slår til: ring 113!

 

Ulykker og skader:

Lårhalsbrudd: de fleste som får dette etter 80 år, dør i løpet av et år.

Døde etter fall (2015): 60-64år: 21. 85-89år: 215.

 

Kreft: Prostatakreft: 5061 døde (?).  93% lever mer enn 5 år.

 

Psykiske lidelser: Depresjon, angst, søvnvansker, forvirring og delirium, akutte sykdommer.

 

FREMTIDEN: Mennesker mot teknologien i eldreomsorgen.

‘Mennesket står på stedet hvil’.

Mennesker (i helsevesenet) blir dyrere og dyrere.

Teknologien blir stadig bedre og billigere.

Kunstig intelligens kan betyr en revolusjon innen helsevesenet.

Tradisjonelt omsorgsnivå.

Egenomsorg, Primærhelsevesen, Spesialhelsevesen.

Hva kan pensjonistene gjør selv?

Måle blodtrykk, påvise forkammerflimmer, ta sine egne gentester, ta sine egne blodprøver.

Høyt blodtrykk (test): hjemmemåling og egenjustering av medisiner var bedre enn legekontroll.

Forkammerflimmer.

Påvisning av forkammerflimmer: du kan snart kjøpe en ‘dings’ til 1000 kr. som du kan feste bakpå mobiltelefonen.  70 % av mennesker over 70 år har forkammerflimmer.

Råd for å bli eldre.

·      Pass på familie og venner

·      Vær fysisk aktiv

·      Hold hjernen i form

·      Forebygg sykdom

·      Spis sunn mat

·      Ta et glass vin for sinnets munterhet! Men, ikke for helsa!

 

Oppfriskningsvaksine: Hvert 10. år skal alle eldre ta oppfriskningsvaksine.

 

Det vise også forøvrig til Egils utmerkede bilder på Facebook.

 

Neste møte vil vi få besøk av Paul Hegna fra MøllerGruppen.Han skal fotelle om "Samfunnsansvar i et nytt perspektiv."

3-minutter den kvelden er det Roar (?) som er ansvarlig for.

 

Referent: Kjartan E.

 


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 13. februar 2018

oljen og det grønne skiftet


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.

 

Medlemmer til stede: Det var 17 salige medlemmer tilstede.

 

Gjester: Vi hadde én gjest denne kvelden; Thina Saltvedt som også var kveldens foreleser.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på dette møtet.

 

3-minutter: Ukens 3 minutter var det egentlig Bjørg som skulle holde, men i hennes fravær hadde hun gitt Arne P. oppdraget. Han fortalte om sin interesse for musikk som opp gjennom årene hadde utviklet seg fra pop og rock til klassisk musikk. Den største grunnen til denne forandringen av musikkinteressen kom etter at han ble kjent med sin Brita.

 

Foredraget: Som kveldens foredragsholder hadde programkomiteen engasjert Thina Saltvedt for å holde foredrag om "Oljen og det grønne skiftet". Thina Saltvedt var tidligere oljeanalytiker for Nordea Markets, men er nå i ny stilling i samme firma, men hun skal nå jobbe som analytiker i samme firma, men nå med tanke på energi og klimarisiko i meglerhusets sustainable finance-avdeling.

Hun holdt ett engasjerende foredrag om de kommende endringer fra olje til grønn energi og hvilken påvirkning det har for den enkelte. Videre var hun inne på hvilke utfordringer som også kunne ramme både den ene og den andre i fremtiden.

 

Neste møte får vi besøk av Steinar Madsen fra Statens legemiddelverk. Han skal ta oss med på følgende tema: "Eldrebølge og dyre medisiner, klarer vi utfordringen".

I og med at Arne P. holdt 3-minutter på møtet i dag så er det vel å anta at det vil være Bjørg som tar den på møtet den 20. februar.

 

Vel møtt!  


Referent: Arne H.
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 6. februar 2018

storbyluft


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen.


Medlemmer til stede: Det var 13 medlemmer til stede denne kvelden.


Gjester: Vi hadde besøk av to gjester; Tor Hartmark Berge, Sagdalen RK og kveldens foreleser Henrik Grythe fra Norsk Institutt for Luftforskning (NILU).


Fødselsdager: Ingen avklubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke.


Opplysninger om møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på dette møtet.


3 min: Denne gang var det Harald som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han sa bl.a.: - De tema vi velger for en 3 min. kan fort bli veldig stort og det med tanke på forrige ukes 3 min. Mitt tema kan sammenlignes med Alexander Humbolt (naturviter) sin ekspedisjon på 5 år opp Magdalenafloden til ett fjell på 5 800 meter for å dokumentere fjellenes høyde i Sør-Amerika (Andesfjellene).

Min tur foregikk med bil godt og vel 50 år senere enn Humbolt. Turen vi tok var ca. 30 mil og vi brukte vel ti timer på turen. Nå skal det sies at Trollstigen kan virke som en firefelts motorvei i forhold til veiene i Sør-Amerika. Men de bygger nye veier også her, Trans-Andesveien, som antakelig aldri blir ferdig. Neste gang blir det å ta fly samme distansen slik som som alle andre normalt gjør." 

    

Foredraget: I stedet for det oppsatte programmet, "Egoforedrag", hadde programkomiteen invitert Henrik Grythe fra NILU for å fortelle om "Storbyluft."


Foredragsholderen tok for seg grenseverdiene som er satt fra norske myndigheter og hva som er tillatt. Han gikk gjennom de forskjellige begrepene for de enkelte typer luftforurensing som vi har, og årsaken til denne. Han viste grafer over forskjellige målestasjoner rundt Oslo, hvor to stasjoner pekte seg ut som de med mest forurensing; Alnabru og Ullern.

Årsaken til at Oslo er utsatt for forurensing er byens beliggenhet og lite utskifting av luften på kalde dager. Den største forurensingen i dag er utslipp av NOX og dette kommer stort sett fra dieselbiler. Men NILU har også sett på andre forurensningsårsaker ved blant annet å søke på salg av eiendommer på Finn.no for der å søke etter form for oppvarming de enkelte annonsene sier. Med bakgrunn i disse har man fått kunnskap til å sette opp kart over hvor det kan oppstå mest forurensing basert på oppvarmingskildene.

Videre viste og fortalte han oss hva som villle skje hvis dieselbiler ble forbudt på enkelte strekninger og/ eller områder med synlig reduksjon av forurensing. Dessuten informerte han om de forskjellige helseskader de enkelt former for luftforurensning hadde på mennesket.


Neste møte får vi besøk av oljeanalytiker i Nordea, Thina Saltvedt som skal fortelle oss om "Oljen og det grønne skiftet." Dette er jo meget aktuelt tema og kan sees som en forlengelse av denne ukens foredrag.

Ansvarlig for 3-minutter på møtet den 13. februar er PDG Bjørg.


Vel møtt!


Referent: Arne H.

 


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 30. januar 2018

Femmila


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen.

 

Medlemmer til stede: Det var 17 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde besøk av tre gjester; Karianne Viken, Anne Siegel og Thor Gotaas sistnevnte  var også  kveldens foredragsholder.

 

Fødselsdager: Ingen av våre medlemmer med fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Vår lyrikervenn Erling mintes André Bjerke som på denne dag ville ha fylt 100 år. Erling fortalte hvilken glede han har hatt av å lese Bjerke sine bøker. Hans barnebøker er en sann skattkiste. Han var en eminent dikter, forfatter og oversetter.


Fra Terje ble vi minnet om Torskeaften den 06.mars på Café Engebret. Liste sendes rundt på de nærmeste møtedagene, og de som skal være med skriver seg på.


Henning fortalte litt om Leif Sommer som dessverre gikk bort den 20. januar. Han sa bl.a. at en av Dalens store sønner nå har gått bort, en som virkelig var engasjert i det meste i Groruddalen. For de fleste var vel Leif mest kjent for sine reportasjer og anmeldelser av nye og gamle biler for Akers Avis Groruddalen. Han var den som laget motorsidene i avisen i mange år. Leif var også tidligere en meget habil rallyfører.

 

3 min: Det var Kari-Anne som var ansvarlig for 3-minutter og hun tok for seg de seneste hendelser innenfor "#metoo-kampanjen" og pressens dekning av disse sakene. Det synes som om pressens til tider har mistet fotfeste og driver en form for heksejakt for å skaffe overskrifter i avisene. Dessuten avbryter NRK sendinger for å oppdatere hendelsene.

"Dette var et hjertesukk fra meg på behandlingen av det enkelte menneske, og jeg tror at det er flere med meg som synes det nå er blitt i meste laget", sa Kari-Anne til slutt.

 

Foredraget: Programkomiteen hadde igjen fått Thor Gotaas til å komme for å fortelle oss om "Femmila".

En engasjert Gotaas tok oss gjennom historien om ”Femmila” fra starten på slutten av 1800-tallet og frem til vår tid. Det å få med seg alt i ett referat er nesten en femmil i seg selv. Så det blir noen korte historier fra hans foredrag.


Hvor langrenn hadde sin vugge er vanskelig å si. Men mest sannsynlig kom det fra samene eller fra kineserne. Første langrenn ble holdt i 1843.Verdens første femmil startet 7. februar 1888 - en tirsdag kl. 08.00 fra Majorstua. Flere av deltagerne røkte før start og løypa var på to runder á 25 km. Det var full middag under turen, og når de kom i mål fikk de servert koteletter. Det var også obligatorisk å drikke øl før start og underveis, dette fordi vannkvaliteten i Oslo var dårlig.


Den andre femmila startet i 1902 fra Frognerseteren. Det var tolv leger som undersøkte deltakerne før start. Det var tvungen pause på fem minutter underveis. Alle måtte spise brødskiver og drikke melk. Karl Hovelsen vant femmila både i 1902 og 1903 og han var fra Oslo.

 

Gotaas fortalte om mange flere hendelser av de forskjellige deltakerne. Stort sett var de fleste som vant tømmerhoggere. Erik Rønnes var fra Trysil. Når han skulle delta i femmila gikk han fra Trysil til Rena for å ta toget til Oslo. Etter å ha gjennomført femmila tok han så samme reisen hjem, - tog fra Oslo til Rena og så på ski fra Rena til Trysil!

 

Neste møte, tirsdag 13. februar er programposten "Egoforedrag". Det er vårt nye medlem Åsgeir som er den som skal fortelle om seg selv og livsløp frem til nå. Det er bestandig interessant med egoforedrag, samt at det er en grei måte å bli litt bedre kjent med vedkommende.

På møtet samme kveld er det Harald som er den ansvarlige for kveldens 3-minutter.


Vel møtt!Referent: Arne H._____________________________________________________________________________________________


MØTET 23. januar 2018

riga og rigaprosjeketÅpning av møtet: På slaget 18:30 slo president Knut Eigil på klokken og erklærte møtet for åpnet. Samtidig ønsket han samtlige fremmøtte hjertelig velkommen og syntes det var fint at såpass mange hadde igjen trosset været og funnet veien til Thon Hotell Linne.

 

Medlemmer til stede: Det var 16 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde én gjest; kveldens foredragsholder, Jan Barlindhaug fra Bryn RK.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten hadde en beskjed fra vår kasserer Magne som lå hjemme med en meget hissig forkjølelse. Han hadde fått en e-post fra PDG Trygve Danielsen om at vår klubb er begunstiget med kr 8 400 fra District Grant for bruk til årets tur med barna ved Dagsenteret i Riga.  

 

3-minutter: Denne gang var det Morten som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han hadde deltatt på Reiselivsmessen på Telenor Arena og stekt vafler i regi av Sjømannskirken. Hans barnebarn studerer medisin ved universitetet i Krakow og hun hadde fått litt problemer i forbindelse med en syk mor hjemme i Norge. I den forbindelse hadde hun tatt kontakt med sjømannskirken i byen og presten der og fått meget god hjelp på alle måter. Sjømannskirken er bl.a. representert ved de store idrettsarrangementene i utlandet så som VM, Ol og lignende. Dette er et viktig tiltak både for de norske idrettsutøvere og tilskuere. Sjømannskirken blir godt besøkt og er nå representert i 80 land og med 29 kirker. I 2016 hadde kirken omlag 500 000 registrerte besøk.

 

Foredraget: Groruddalen RK har som kjent gått i samarbeid med Bryn RK om det store Riga-prosjektet. Til å fortelle om nettopp dette hadde vi besøk av Jan Barlindhaug, Han var tidligere medlem av Oslo Nord RK hvor han også var president en periode. Vi kjenner vel Jan best som AG for vårt distrikt. Fra 1.juli i år vil han gå på som president for Bryn RK.

Han viste oss en presentasjon som var laget for å vise egen klubb (Bryn RK) hva Rigaprosjektet egentlig går ut på. Han hadde vært med til Riga, sammen med Bjørg og Terje, i 2013 og hadde da sett hvilket stort og fint prosjekt dette egentlig er. Etter det har han vært med turene til Riga hvert år og skal være med igjen i år.

Groruddalen RK og Bryn RK inngikk i fellesskap en 3-årig avtale med Diakonsenteret i 2015 om støtte til drift av dagsenteret "Hand in Hand" i Riga. Ved utløpet av denne avtalen i 2017 ble det inngått en ny 3-årig avtale hvor man ble enige om at hver klubb skal støtte de med et årlig beløp på kr 18 000. Dette beløpet innebærer da den årlige turen med barna fra dagsenteret i tillegg til en felles middag med de ansatte. Hver klubb er selv ansvarlig for beløp til den eller de som blir plukket ut for å få en yrkesutdannelse.

Frem til 2005 ble midlene til drift av senteret gitt av forskjellige private bidragsytere, i hovedsak fra Tyskland, Sverige og Norge. Midlene ble administrert av Diakonsenteret. Samme år (2005) fikk de utvidet sine lokaler gjennom å kjøpe naboleiligheten til senteret. Dette var mulig takket være støtte fra Groruddalen RK, og Arne Pran sammen med Nordea-fondet. Navnet ble endret fra "Dagsenter for gatebarn" til "Støttesenter for barn og familier". Det var mange, spesielt barna, som ikke likte det opprinnelige navnet. Det var grunnen til at det ble endret.

Dagsenteret ligger i et av de sosialt mest belastede område i Riga. Denne delen av byen har den høyeste arbeidsledighet, stort narkotikamisbruk og høy kriminalitet. Det som er mest plagsomt er midlertid et meget høyt alkoholforbruk (misbruk) blant foreldrene.

Barna som er på senteret kommer i stor grad fra meget fattige familier med lav eller ingen inntekt, ofte med et stort alkoholmisbruk, hvor de får liten oppmerksomhet og er offer for omsorgssvikt.  På Dagsnteret deltar barna i undervisning og får hjelp fra pedagoger til studier og til å utvikle sine kreative ferdigheter.. De får også praktisk hjelp, varme og sunne måltider, de får anledning til å dusje, til å vaske klær og får nytt tør dersom det er påkrevd.

Hele huset hvor Dagsenteret holder til eies av en lokal menighet som er tilknyttet den Lutherske kirke. På grunn av at Dagsenteret er tilknyttet den Lutherske kirke slipper Dagsenteret å betale noen form for husleie.

I 2005 startet også et samarbeid med Riga kommune, og dett bidraget fra kommunen har jevnt fra år til år. I dag utgjør denne støtten c. 85 % av budsjettet. De områdene som senteret selv må finansiere er blant annet alle utflukter, sportsutstyr, medisiner, utstillinger, konserter samt også en del innkjøp av mat.

Arbeidet på Dagsenteret er organisert på en måte som ivaretar funksjonen til hele familien. Det legges derfor stor vekt på arbeidet med foreldrene til barna. De (foreldrene) kan få konsultasjoner for å løse familieproblemer, delta på foreldremøter og engasjere seg i støttegrupper.

Finansieringen av Støttesenteret er i hovedsak ivaretatt av sosialtjenesten i Riga kommune. Midlene som er avsatt til dette formålet strekker dessverre ikke til for å dekke alle behov som barna og deres familier har. Derfor har senteret et meget stort behov for hjelp utenfra, og det er her bl.a. Groruddalen og Bryn rotaryklubber kommer inn i bildet. Groruddalen har nå vært involvert i Dagsenteret i omlag 17-18 år og støtten har vært et stort økonomisk løft for klubben. Derfor er det gledelig at en klubb har kommet i tillegg, og kanskje kan det være plass til fler etter hvert?

Takk til Jan for et meget godt foredrag og en fin presentasjon av et mangeårig opplegg som helt sikkert noen i vår klubb ikke kjente så godt til!

 

Neste møte kommer Thor Gotaas for å fortelle om "Femmila". Han har jo som kjent vært hos oss ved flere tidligere anledninger og er jo meget festlig å høre på. Thor er et oppkomme av historier og har en formidabel evne til å gjøre sine foredrag interessante. Gå ikke glipp av møtet den tirsdagen!

3-minutter er det Kari-Anne som e ansvarlig for.

 

Vel møtt! _____________________________________________________________________________________________

MØTET 16. januar 2018

teater og revy fra innsiden i 50 år


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet presis, - som alltid, med å slå på klokken og ønsket alle hjertelig velkommen. Han syntes det var flott å se såpass mange av klubbens medlemmer som trosset vær, vind og føreforhold denne kvelden og fant veien til Thon Hotell Linne.   

 

Medlemmer til stede: Det var 16 av klubbens medlemmer som var til stede på kveldens møte.

 

Gjester: Vi hadde to gjester. Den ene var kveldens foredragsholder, Arnold Petersheim og den andre var Bjørn Bjerkestrand, en hyppig gjest som det alltid er like hyggelig å få besøk av.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Først ut med noen opplysninger var Kjell Olav som reklamerte stort for det nye Deichmanske bibliotek som åpnet sine dører 12. januar i annen etasje på Stovnersenteret. (Se hjemmesiden HER.)

Han fortalte videre at turen til Riga i år vil være fra torsdag 14/6 – tirsdag 19/6. Utflukt med barna er berammet til den 16/6 og mandag den 18/6 er det 20-årsjubileum for Dagsenteret. Norwegian har flyvninger direkte til Riga på torsdag og med retur tirsdag kveld. Booker man i tide vil prisen bli ca. kr 3 800,- for fem overnattinger på Hotel Konventa Seta og inkludert flybillett.


Terje fortalte kort om Kirkekonserten i april. Arne H. har lage lister med hvem av medlemmene som skal gjøre hva, både i forkant av konserten og under konserten. Disse listene vil bli sendt hver enkelt pr. e-post og det er viktig at de blir lest og hver enkelt gjør de oppgavene man har blitt satt til.


Kjartan fortalte at han hadde informert Frivilligsentralen på Stovner at deres søknad om bidrag til billetter var blitt innvilget av Groruddalen RK. Dette var de meget glade for og de vil komme tilbake senere med opplysninger om tidspunkt og ikke minst en takk!

 

3-minutter: I sin3-minutter fortalte Halvor om sin erfaring fra og om sitt opphold på A-hus i forbindelse med sitt hjerteproblem. Han var glad og lykkelig over at vi har et så fantastisk helsevesen som vi har i Norge. Det er nå 10 måneder siden han fikk hjertestans. Etter rask og fin innsats fra hjerteavdelingen ble han vekket til livet to ganger. Det ble deretter operasjon med å få satt inn hjertestarter. Denne passe på ham 24 timer i døgnet og hjelper med å starte hjertet de gangene det "stopper". Han får innkalling en gang i året for å kontrollere at alt fungerer på best mulig måte samtidig som han blir overvåket hver kveld via en satellitt som sender opplysninger direkte til A-hus. Det har jo vært noen "mørke" tider etter operasjonen, men for tiden føler han seg bra og har det veldig fint.

 

Foredraget: Til dette møtet hadde vi fått besøk av skuespiller Arnold Petersheim. Han skulle ta oss med inn i sin verden med "Teater og revy fra innsiden i femti år".

Petersheim er opprinnelig fra Brumunddal, men nå bosatt i Hakadal og blir 85 år 2. Juledag i år.. Sin skuespiller utdannelse fikk han i Sverige. Lenge før den tiden var han med i forskjellige lag og foreninger hvor han fremførte sang, dikt og sketsjer. Han, som alle andre, ble "oppdaget" og fikk etter hvert plass i forskjellige teatre i Oslo. Han hadde en del småroller i diverse Olsenbanden-filmer og han spilte Julenissen i Putti Putti Plott gjennom mange år.

Han fortalte mange artige anekdoter fra sin tid bl.a. ved Folketeateret hvor han selvfølgelig ble kjent med de fleste av de " gode gamle " skuespillerne. Vi fikk høre ham fortelle historier, som vi har lovet ikke skal gjengis her, og han deklamerte noen dikt.

Petersheim er i gang med å utgi en ok om sitt rikholdige liv i teaterverdenen, en bok som egentlig skulle ha kommet til jul i fjor, men p.g.a. stort materiale vil den nok ikke komme før til jul i år.

For noen år siden ble han rammet av kreftsykdom, men med stå på vilje og tanken på å utgi en bok kom han seg gjennom den krisen, selvfølgelig også med hjelp av cellegift og sykehusopphold. Denne sykdommen, og det som har skjedd i ettertid, har nå gitt ham et helt nytt syn på livet.

 

Neste møte får vi besøk av Jan Barlindhaug fra Bryn RK som skal fortelle om "Riga og Riga-prosjektet". Som kjent er jo nå Bryn RK blitt en samarbeidspartner med oss i dette store prosjektet og vi vil få høre hvordan den klubben arbeider med dette.

3-mintter på det møtet er det Morten som er ansvarlig for.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 9. januar 2018

hundetjenesten i oslo


Åpning av møtet: resident Knut Eigil åpnet også denne gang med å ønske alle hjertelig velkommen til kveldens møte.    

 

Medlemmer til stede: Det var 16 medlemmer til stede, - et antall presidenten håpet ville ta seg opp etter hvert utover vinteren/ våren.  

 

Gjester: Vi hadde én gjest; kveldens foredragsholder, Tor S. Paulsen fra Hunde- og Ryttertjenesten ved Oslo Politi.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke, MEN - ! Presidenten (og klubben) hadde glemt at vår eminente kasserer, Magne, den 5. januar hadde fødselsdag, og ikke hvilken som helst fødselsdag. Den dagen fylte Magne hele 75 år! Av klubben fikk han derfor overlevert to flasker rødvin, samt at presidenten måtte bøte med et egnet beløp til "Snabelgrisen" for den misæren.   

 

Opplysninger på møtet: I og med at Ola Johan har permisjon er det blitt en rokkering i Medlemskap- og Klubbkomiteen. Morten rykker opp som leder og Henning går inn som medlem i nevnte komité.

Vi har fått tilsagn om kr 4.500 fra Tiltaksfondet som bidrag til et arrangement (besøk for frivillige til teaterstykket Abrahams barn) i regi av Frivilligsentralen på Stovner. Det gjør at klubben må gi kr 5.000 i tillegg. Dette er blitt godkjent av styret, men presidenten ville også legge det frem for klubben for godkjennelse, noe det ble med noen små innvendinger.


Terje minnet igjen om "Torskeaften" på Café Engebret den 6. Mars. Pris pr. Kuvert kr 450,-. Baren er pen som tidligere! Videre refererte han kort ra et møte som Konsertkomiteen (Terje, Magne og Arne H.) har hatt. De er litt skeptiske til økonomien, men håpet er at vi vil få noen gode sponsorer, at kaffe og vaffelsalg samt et lotteri vil gi litt ekstra inntekter. Det vil utarbeides en liste over hva hvert enkelt medlem skal gjøre i forkant og under selve konserten.  Til lotteriet trenges det selvfølgelig at man kan få noen fine gevinster og at fler av medlemmene må være behjelpelige med å selge lodder.

 

3-minutter: Det var Åsgeir som skulle ha holdt 3-minutter, men i og med at han var ikke til stede ble posten strøket.  

 

Foredraget: Til dette møtet hadde programkomiteen fått seksjonsleder ved Oslo Politiets Hunde- og Ryttertjeneste, Tor S. Paulsen, til å besøke oss for å fortelle spesielt om "Hundetjenesten i Oslo". Paulsen er opprinnelig trønder, men har bodd i Oslo i 30 år like lenge som han har vært ansatt i Politiet. Etter fler år i forskjellige avdelinger er han nå sjef for Hund- og Ryttertjenesten. I tillegg til å være hundefører og sjef for avdelingen er han også oppdretter av stort sett schæfere til bruk i Politiet.


De strategiske mål for Oslo politidistrikt er bl.a. å være et synlig og tilgjengelig politi, forebygge barne- og ungdomskriminalitet, bekjempe kriminelle gjengstrukturer.

Hundetjenestens satsingsområder er å bekjempe hverdagskriminalitet med hovedfokus på vinningskriminelle, gjenger, åpne rusmiljøer og å bidra i etterforskning av alvorlige straffbare handlinger. Et annet stort satsningsområde er selvfølgelig også beredskap som f.eks. søke- og redningstjeneste samt skarpe oppdrag.

Hundetjenesten har i dag omlag 30 stillinger for patruljehund med en døgnkontinuerlig turnus, 12 stillinger for narkotikahund og en kriminalitetshund. Tjenesten består av personer med bred operativ erfaring og yter bistand til hele Oslo politidistrikt samt "nabohjelp".


Politihunder brukes til sporsøk, søk i bygninger, søk på åsted og til pågripelser. I tillegg brukes de også ved "massetjeneste" (store folkeansamlinger i forbindelse med demonstrasjoner), ved skarpe oppdrag og ikke minst ved redningstjeneste etter savnede personer. Alle hundene er trent til å finne levende mennesker som er begravd i ruiner ved naturkatastrofer. Politiet i Oslo har også et tett samarbeid med redningsgruppa i Oslo Brann-og Redningsetat (OBE).


Narkotikahunder skal kunne gjenkjenne lukt av hasj, marihuana, amfetamin, heroin og extasy. Noen har tilleggsutdannelse i å kjenne igjen krutt. De må kunne arbeide i alle mulige miljø som f.eks. skip, leiligheter, bil og garderober.

En kriminalsøkshund skal kunne søke og markere på lik i drapssaker eller ved naturkatastrofer og branntomter. Den skal også kunne søke etter, og markere på, nedgravd materiale, sæd eller blod.


Hundeførerens kompetanse, ut over det rent hundefaglige, skal være å ha gjennomført kriminalteknisk etterforskning og å kunne sikre bevis fra ulike åsted. Det er også meget viktig å samarbeide og trene sammen med kriminalteknisk avsnitt og å holde seg oppdatert med utviklingen av avdelingens forskjellige hjelpemidler.

Det er stor rift om å bli hundefører i Politiet spesielt etter TV-serien "Hundepatruljen". Den er veldig populær og går nå i reprise for n`te gang.


Takk til Tor S. Paulsen for et spennende foredrag om hva hunder kan brukes til. Vi får muligens besøk av ham en annen gang for å fortelle oss om Ryttertjenesten?

 

Neste møte er også på Thon Hotel Linne og vi får besøk av Arnold Petersheim som vil fortelle om "Teater og revy fra innsiden i 50 år".

3-minutter denne kvelden er det Halvor som er ansvarlig for.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 2. januar 2018

godt nytt år - presidentens møte


Åpning av møtet: "Godt Nytt År til dere alle!" sa president Knut Eigil rett etter han hadde slått på klokken og erklærte det første møtet i 2018 for åpnet. Han håpet videre at alle hadde hatt en fin julefeiring og at alle hadde kommet vel gjennom den uten å ha blitt utsatt for spesielle skader.  

 

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer tilstede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Det var heller ingen av klubbmedlemmene som har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten hadde ingen spesielle opplysninger å komme med foruten at temaet for åets første møtet var "Godt Nytt År – Presidentens møte".


(Til orientering - Rotary Norden nr. 1-2018 er lagt ut og kan leses ved å klikke på riktig fane under ROTARY LINKER)

 

3-minutter: Det ble dessverre ingen 3-minutter da Åge verken var til stede eller hadde gitt oppgaven til noen annen.  

 

Foredraget: Årets første klubbmøte hadde, som tidligere nevnt, tittelen "Godt Nytt År – Presidentens møte" og president Knut Eigil resymerte kort fra sitt første halvår som leder av klubben. Selv sytes han at det hadde gått greit, noe som alle var enige med han i. Det er blitt gjennomført klubbmøter, styremøter, komitémøter og ett InterCity-møte i denne perioden. Han kunne gjerne ha tenkt seg fler medlemmer i klubben og ikke minst sett at fler av medlemmene møtte frem på klubbmøtene på tirsdager. Av klubbens 32 medlemmer er det ikke mer enn mellom 13-20 medlemmer på hvert av disse. Han tok også opp spørsmålet om hva vi gjør viss vi skulle få ett eller fler unge medlemmer som fortsatt er i arbeid. Hva kan vi tilby disse?


Videre ga han stor og fortjent honnør til Erling som leder av Programkomiteen. Det hadde vært fine programposter i fjor høst og programmene videre fremover i vårsemesteret ser også meget lovende ut. Det faktisk vrimler av godbiter. Også Magne fikk godt skussmål fra presidenten for sitt verv som kasserer. Magne har hatt vervet med å holde orden på vår økonomi og videre hatt ansvaret for regnskap, loddsalg og søknader om tilskudd fra RI og Distrikt.


Terje ga en oppdatering av arbeidet med Kirkekonserten 2018. Det skal holdes et møte i komiteen i nærmeste tid for å legge planer for videre gjennomføring av konserten. Det aller viktigste er så snart som mulig å finne gode og egnede sponsorer. Dette ser ut til å være noe vanskeligere i år enn tidligere. Henning er i kontakt med flere, men har så langt ikke fått noe endelig ja. Man bestemte at Arne H. skal sende ut en e-post til medlemmene med spørsmål om hvor vidt de er villige til å kjøpe fler konsertbilletter enn de to obligatoriske. Det ble også sagt fra om "Torskeaften" den 6. mars på Engebret Café.


Kjartan refererte fra Samfunnskomiteen. Den har vært i kontakt med Frivilligsentralen på Stovner i forbindelse med Dagravnene. Det er nå kun tre fra klubben som er med på denne ordningen og det er blitt bestemt at i en periode fremover blir dagravningen satt på pause. Komiteen er nå på utkikk etter et nytt prosjekt i nærmiljøet som vi kan være med på. RYLA i mars og "Beste elev" i juni går sin vante gang. Komiteen kunne godt tenke seg et nærmere samarbeid med Bjerke vg skole, eventuelt få en eller fler av lærerne med som medlemmer av klubben.


Kjell Olav orienterte kort fra Internasjonal Tjeneste og om de forskjellige aktiviteter som klubben er involvert i angående vårt Riga-prosjekt. Dette er nå som kjent blitt et samarbeidsprosjekt sammen med Bryn RK, noe som gjør at vi får utrettet mer for mindre penger! Turen til Riga vil mest sannsynlig i år bli lagt til 16.-18. juni. Da har Dagsenteret sitt 20-års jubileum.


Magne ga en grei oversikt over klubbens økonomi, om hva vi har fått av tilskudd fra RI og NORFO. Kontingenten for vårsemesteret har begynt å komme inn på konto. Konklusjon: klubben har en forholdsvis grei økonomi for tiden, - det kommer penger inn, men det er også mange penger som nå etter hvert skal utbetales til forskjellige formål. RI skal ha sitt, så også Distriktet samt at husleien er økt til kr 1150 for hvert møte. Snart er det PETS, Distriktssamling og RYLA.

 

Neste møte  vil, som vanlig, bli holdt på Thon Hotell Linne og er eslet til "Hundetjenesten i Oslo Politi". Vi får besøk av seksjonsleder for hunde- og ryttertjenesten i Oslo Politi, Tor S. Paulsen, som skal fortelle mer om den. 


3-minutter den kvelden er det Åsgeir som har ansvaret for.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 12. desember 2017

internasjonal økonomi


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet dette møtet med å ønske samtlige fremmøtte hjertelig velkommen. Dette er det siste "ordinære" møtet i våre lokaler på Thon Hotell Linne for 2017. Neste møte vil bli holdt i Stovner kirke, og så er det julefri.  

 

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde én gjest; Steinar Juel, som også var kveldens foredragsholder.

 

Fødselsdager: Det er ganske rart, men absolutt ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i desember. 

 

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger fra presidenten, men Terje forklarte kort om neste møte som er vårt tradisjonelle julemøte i Stovner kirke. Dette møtet har i den senere tid vært i samarbeid med Oslo Nord RK. Møtet starter til vanlig tid; klokken 18:30, men vi møtes gjerne en tid før det. De som skal dekke kaffebord i kirkestuen, lage kaffe og smøre julekake må møte tidligere. Groruddalen RK skal kjøpe inn varer, koke kafe, og dekke bord, men Oslo Nord skal ta seg av rydding og oppvask til slutt. Terje vil gi beskjed til de det gjelder.

Til alle som kommer (og det håper vi blir mange) ville det være fint om dere tok med en liten gevinst til lotteriet.

 

3-minutter: Det var Halvor som var ansvarlig for 3-minutter, men da han for tiden befinner seg på sydligere breddegrader hadde han gitt dette oppdraget til Knut-G. .

Stedfortrederen tok opp et lite, men allikevel litt alvorlig og aktuelt emne i disse dager; Juletrær!


Mange går nå til innkjøp av juletre laget av plast i stedet for å kjøpe ekte vare av gran, furu edelgran osv. I de siste to åene har omag 30 % kjøpt plast. Dette kan være pga allergi eller at man bor i en minder blokkleilghet. Selv om trær av plast varer i flere år så må de også en gang kastes. Plast bruker lang tid på nedbryting. Til slutt vil de havne i havet som mikroplast og deretter, gjennom fisk, bli spist av oss mennesker, noe som ikke er så heldig.


Et annet problem kan være "alt annet" som finnes i de ekte trærne, nemlig småkryp! Det er vist at det kan følge med opptil 15-20 000 forskjellige småkryp, alt fra fluer, edderkopper, midd, støvlus, spretthaler og mye annet. Etter vinterdvalen ute i skogen våkner disse til liv når de blir tatt inn i en varm og god stue.

 

Foredraget: Tradisjonen tro hadde vi også i år fått økonom Steinar Juel til å komme for å fortelle oss litt om den økonomiske situasjonen i landet og om hans tanker for det året som kommer.

Steinar Juel har blitt pensjonist, men har allikevel en del jern i ilden. Blant annet er han med i tankesmien Civita og sitter også i hovedstyret i Norges Bank. Pga det siste var han hindret i å fortelle fritt om landets situasjon, men tok mer for seg situasjonen i den internasjonale økonomien.

 

- Perspektivet på norsk økonomi er at på sikt vil Norge bli som andre land, sa økonomen innledningsvis.  

Etter at landet fant store oljeforekomster på 60-tallet har vi blitt tilgodesett med enorme summer. Etter 2003 har oljeprisen falt, og selv om det ser lyst ut akkurat for øyeblikket er sannsynligheten så absolutt til stede for en større nedgang i årene fremover mot 2040-50.


Oljefondet steg mye i starten. Det vil ikke skje fremover. I dag er det en negativ nettotilførsel til fondet og markedsverdien har gått ned med ca. 10 %. Det betyr omlag 24 mrd (!) mindre til statsbudsjettet i henhold til handlingsregelen.

Veksten i overføringene fra Oljefondet har vært avgjørende for veksten i statens utgifter. Det (Oljefondet) finansierte mer enn halvparten av veksten i budsjettets utgifter i 2013-2017. Hver femte krone på statsbudsjettet kommer direkte fra Oljefondet.


I de neste 4 årene er det budsjettert med et årlig handlingsrom på 4 mrd. Til dette kan det sammenlignes med at i 2016 økte uttaket fra Oljefondet med 26 mrd. Etter 2030 regner man med at uttaket fra Oljefondet ikke lenger vil øke. Norge er veldig avhengig av at oljeprisen holder seg på et normalt nivå, i hvert fall ikke synker.


- Om det vil bli smertefullt? Tja!, vi vil bli som andre land. Vi må effektivisere og reformere og helt sikkert prioritere bort noe. Ikke minst må vi endre regelstyrte ordninger som f.eks. likt nivå på dagpenger og helserelaterte ordninger, fjerne statlig tilskudd til AFP, heve særaldersgrenser og redusere taket på noen ytelser i Folketrygden, sa Steinar Juel til sist.

Det er like informativt og spennende hver gang Steinar Juel kommer til oss for å fortelle om rikets tilstand og vi ser allerede frem til neste år og dette etter hvert så tradisjonsrike møte.

 

Neste møte er som tidligere nevnt vårt tradisjonelle "Vi synger julen inn-møte" i Stovner kirke. Møtestart er som vanlig, klokken halv syv, men det er selvfølgelig lov å komme tidligere.

Møtet er sammen med Oslo Nord RK

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 5. desember 2017

gjengkriminalitet


Åpning av møtet: Møtet ble åpnet av president Knut Eigil som ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen.   

 

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde besøk av to gjester hvorav den ene var kveldens foredragsholder, politiker Jan Bøhler. Den andre var Karianne Viken, gjest av Trond.

 

Fødselsdager: Ingen av våre medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste om at vi dessverre hadde fått krav om betaling av møtelokale den 14. Nov. (Lutefiskaften). Det hadde blitt gitt beskjed til resepsjonen om at vi ikke ville bruke vårt møtelokale, men den beskjeden ble ikke gitt videre. Etter samtale med hotellets ledelse ble kravet strøket. Det er viktig at det i fremtiden gis skriftlig beskjed (e-post) til hotellet om avvik i møtefrekvensen.

Videre refererte presidenten til et brev stilet til Tiltaksfondet hvor vi søker om tilskudd på kr 4500 for billetter til de frivillige ved Frivilligsentralen på Stovner. De skal til neste år besøke Det norske teateret for å se forestillingen "Abrahams barn". Magne og Kjartan hadde laget søknaden, - litt utenom tjenestevei, p.g.a. kort søknadsfrist (ca. 10. Mai). Det ble en liten diskusjon om dette, men søknaden ble undertegnet og vil bi sendt.  

 

3-minutter: Det var Trond som hadde ansvaret for 3.minutter denne kvelden. Han fortalte kort fra sin hverdag, opptatt med arbeid både ved Rikshospitalet og sykehuset i Tromsø. Innen hans fagfelt, transplantasjonsmedisin, skjer det mye. Om ikke alt, så i hvert fall mesteparten av alle transplantasjoner i Norge skjer ved Rikshospitalet. Det har vært litt mindre tilgang på organer fra givere i den senere tid, men dette har nå heldigvis snudd til det bedre. Vi fikk høre en kortfattet statistikk om hvordan situasjonen er for tiden. Det er nå fler donorer som melder seg som givere og det er fler etterlatte som gir tillatelse til bruk av organer fra sine døde slektninger.

Trond syntes situasjonen var så god at han donerte en "torsk" (kr 200) til Snabelgrisen.

 

Foredraget: Til dette møtet var vi så heldige å ha besøk av Jan Bøhler. Han vokste opp på Kalbakken i Groruddalen, men bor nå på Ellingsrud. Han er han cand.mag. fra Universitetet i Oslo og har yrkesbakgrunn som ungdomsarbeider og fritidsklubbleder. Bøhler var medlem av Arbeiderpartiets sentralstyre 2002-2013, leder i Oslo Arbeiderparti 2004-2016 og innvalgt på Stortinget fra Oslo siden 2005. Nå var han kommet til GRK for å fortelle om "Gjengkriminalitet".

Jan Bøhler er en engasjert politiker som har vært uredd, samtidig som det er ikke noen tvil om at han vil innvandrerbefolkningen og befolkningen ellers i Groruddalen kun det beste. Han synes det er leit at innvandrings­debatten er blitt så opphetet at mange ikke lenger orker å delta i den.

Vi fikk et meget innblikk i den gjengkriminaliteten som hersker ikke bare i Groruddalen, men hele Oslo forøvrig. Vi ble fortalt om hvordan kriminelle gjenger i de enkelte bydeler har sine territorier og på hvilken måte de passer på disse med alle midler. Det er ikke bare i de østlige bydeler dette er et problem. Det finnes så godt som i hele Oslo, - og i Bærum.

Dessverre er det også slik at Politiet ikke har, eller blir tilgodesett med, nok midler til effektivt å motarbeide dette problemet. Til det trenges det mye mer penger, - og ikke minst mange fler politifolk.

Det var et dystert og skremmende bilde vi fikk i løpet av dette foredraget. Håpet er bare at noe kan bli gjort, - og at noe vil bli gjort!

 

Neste møte er et av klubbens tradisjonelle møter. Vi får besøk av Steinar Juel som skal gi oss et innblikk i den økonomiske situasjonen i landet og fortelle om "Internasjonal økonomi". Det er alltid hyggelig når "vår" økonom kommer og forteller hvor godt vi egentlig har det i vårt land.

3-minutter den kvelden er det Halvor som har ansvaret for, men han koser seg som kjent på Kanariøyene og har av den grunn gitt oppdraget til Knut-G.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 28. november 2017

guvernørbesøk


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet presis klokken 18:30 og ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen.   

 

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde én gjest, Distriktsguvernør i distrikt 2310, Stig Asmussen.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten refererte kort fra styremøtet som var blitt holdt dagen før, 27.11. Referat fra dette møtet vil bli sendt på e-post til samtlige medlemmer sammen med de nye vedtektene.

Vi har fått tildelt US$ 1000 fra District Grant. De pengene vil bli brukt til vårt engasjement i Riga. Takkebrev er sendt til distriktet.

Program for våren er sendt samtlige medlemmer på e-post og vil også bli lagt ut på hjemmesiden i romjulen.

 

3-minutter: Det var Arne H. som hadde 3-minutter denne gang. Han fortalte om sin korrespondanse og frustrasjon av E-verket i bygda hvor han har sin hytte. Etter omlegging til ny strømmåler ble det oppdaget at han i mange år har hatt en for høy strømtariff. Den nye gir ham omlag 900 kroner mindre strømregning pr. år. Problemet nå er å få tilbakebetalt det e-verket har beregnet for mye. Til slutt har de ettergitt for 3 år, noe som er langt fra alle de år han har betalt for mye.

 

Foredraget: Presidenten ønsket vår guvernør, Stig Asmussen hjertelig velkommen til vår klubb. En del av styret hadde hatt en middag sammen med guvernøren tidligere på kvelden hvor de hadde diskutert om både Rotary som helhet og vår klubb i særdeleshet. Senere hadde resten av styret deltatt i en halvtime før møtet for at alle kunne komme med sine synspunkter og ønsker. Nå skulle han holde sitt "Guvernørforedrag" for klubben.

Stig er advokat, medlem av Oslo RK og begynte sin "karriere" allerede i Rotaract som en ung mann.

Han fortalte kort om Rotarys begynnelse og om nettverket og de humanitære tjenester som ble gjort i den første tiden. I dag er Rotary "rated" som en av de beste organisasjonene i verden. Den nåværende RI-presidenten er australieren Ian H.S. Riseley og han er meget opptatt av at menneskeheten tar bedre vare på kloden. Det er derfor han i sitt år har valgt mottoet "Rotary: Making a Difference". Han mener å fortelle hva Rotary gjør, - ikke så mye hvem vi er.

Distriktets lederteam er opptatt av å støtte og styrke klubbene, sette fokus på og øke humanitær tjeneste og ikke minst; forsterke vår profil, PR og omdømme.

Guvernøren var også av den oppfatning at klubbene må bli flinkere til å ta inn yngre medlemmer og ikke minst satse enda mer på kvinner til klubbene. Det er kanskje på tide at en kvinne seiler opp som RI-president?

Årets guvernør er ikke så veldig interessert i hvor høy fremmøteprosent klubben eller det enkelte medlem kan vise til, men heller at det vises til et stort og virkelig engasjement. Rotary skal ikke bli oppfattet som en "foredragsklubb", men som en organisasjon hvor medlemmene utvikler seg til bedre ledere innen sine fag og interesser.

Sosiale plattformer er også et felt årets guvernør er opptatt av. Derfor ikke noe "Månedsbrev", men han lager sin egen Rotary-blogg og er aktiv på Facebook. (Allerede tidlig i dag lå det et innlegg med bilder fra dette møtet ute på Facebook.)  

Det er viktig å vise seg frem på sosiale medier. Det er mange som leser innlegg der, ikke bare rotarianere.

Stig avsluttet sitt foredrag med å si at "Rotary har sin beste tid foran seg!"

 

Neste møte vil vi få besøk av stortingsrepresentant Jan Bøhler som skal fortelle om "Gjengkriminalitet". Jan Bøhler er jo som kjent en "fargerik" mann som har besøkt oss ved flere tidligere anledninger. Vi gleder oss til nok et foredrag fra han, så det er bare å møte opp!

3-minutter den kvelden er det Trond som har ansvaret for.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 21. november 2017

Lyme Borreliose og andre flåttbårne infeksjonerÅpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte. Presidenten minnet oss alle sammen om neste møte den 28. November. Den kvelden vil DG Stig Asmussen komme på besøk til oss. Håpet er at så mange som mulig av klubbens medlemmer har anledning til å komme. Styret vil i den anledning ha ett lite formøte sammen med guvernøren.

   

Medlemmer til stede: De var 15 medlemmer til stede denne kvelden

 

Gjester: Vi hadde tre gjester hvorav den ene var Lizette B. Petersen som også var kveldens foredragsholder. De to andre var Sissel H. Michelsen og Unni Torkildsen.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer har fødselsdag i denne uke. Håkon har sin dag den 22.november. Klubben gratulerer deg! 

 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger på møtet sett bort fra at vi får guvernørbesøk neste tirsdag.


Henning ønsket å bli kvitt noen kort som har vært liggende lenge i klubben. Han tilbød disse for kr 50 pr. pakke og kjøpte du to fikk man de for kr 100. (?) Dersom man kjøpte to skulle man få én ekstra pakke gratis! Derfor trengte han kun tre kjøpere da det ikke var mer enn ni pakker igjen. Alle ble solgt!

 

3-minutter: Det var egentlig Steinar som skulle ha 3-minutter, men hadde byttet med Kjartan som tok for seg en artikkel i Groruddalen Historielags årbok om Pilegrimsleden. Denne ble markert med et 20-års jubileum i år. Pilegrimsleden går fra Mariakirken i middelalderparken og opp mot Gjelleråsen og består av til sammen 55 stolper. Dessuten nevnte han en artikkel som kunne være interessant å lese om barnehjemmet på Lunden. Artikkelen er skrevet av Anne Fikkan. Boken kan kjøpes hos de fleste bokhandlerne i Groruddalen.

 

Foredraget: Kveldens foredrag hadde tittelen "Lyme Borreliose og andre flåttbårne infeksjoner" og det var Lizette B. Petersen som skulle fortelle oss om dette.

Lizette viste oss et kart over Norge hvor det er mest sannsynlig å bli bitt av flått. Hun gikk igjennom de forskjellige flåttstadier og om hvordan den utvikler seg. Flåtten overfører både parasitter og virus, og den finnes stort sett kun på den nordlige halvkule. Hun fortalte om hva hver enkelt kan gjøre dersom man blir bitt av dette insektet. Det viktigste er å få fjernet kroppen på flåtten da den er den viktigste årsaken til smitte. Hodet og eventuelt andre rester av dyret vil så forsvinne uten å lage noen problemer. Dersom man har blitt bitt og får den karakteristiske ringen rundt bittstedet, bør man snarest mulig oppsøke lege og komme i gang med antibiotikabehandling.

Videre viste hun en fylkesmessig oversikt over hvor flåtten er å finne med henvisning til antall tilfeller av rapporterte bitt. Årlig blir det samlet inn flere tusen flått til forskning. Totalt blir det årlig innrapportert ca. 400 tilfeller Lyme Borreliose senskader (fase 2 og 3) til MSIS (meldesystem for smittsomme sykdommer ved Folkehelseinstituttet). Hvor mange som får den karakteristiske ringen etter bitt er ikke lett å ha statistikk på. Det finnes ikke vaksine mot borreliose, men det finnes mot TBE. I 2015 ble det utlevert ca.17.000 TBE vaksineenheterfra FHI.

Hun fortalte også hvor vanskelig det er å diagnostisere pasientene for sykdommen og hvordan den skal/ kan behandles.

Hva forskerne kan gjøre for oss i fremtiden er noe det arbeides med kontinuerlig og hun håpet at det innen 4 – 5 år vil komme en mer effektiv behandlingsmetode, jevnfør både norsk og europeisk pågende forskningsprosjektert.

Andre metoder for diagnostisering av pasienten var hun også innom, men viste til en studie som "slo bena under" denne metoden.


Takk til Lizette for et fint foredrag og mye nyttig informasjon.

 

Neste møte er som tidligere nevnt "Guvernørbesøk" og da er ønsket at så mange som mulig av oss medlemmer finner veien til Thon Hotell Linne.

Det er Arne H. Som er ansvarlig for 3-minutter på det møtet.  

 

Vel møtt! 

 

Referent: Arne Hessenschmidt


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 7. november 2017

egoforedragÅpning av møtet: President Knut Eigil var kommet hjem etter et kort opphold i Spania og åpnet møtet på vanlig vis ved å slå på klokken.  

 

Medlemmer til stede: Det var kun 14 medlemmer til stede denne gang.

 

Gjester: Vi hadde to gjester; Tor Hartmann Berg og Jonny Gerhard Holm, begge fra Sagdalen RK.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer har fødselsdag i denne uken. Den 11. November har Henning sin fødselsdag og klubben gratulerer. Presidenten beklaget han hadde glemt å annonsere Åge sin fødselsdag som var den 22. Oktober. Han ble derfor nå både klappet for og gratulert av klubben.  

 

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på møtet sett bort fra at det ble minnet om Lutefiskaften som er neste tirsdag på Café Engebret. Vi skal gå til bords kl. 20:15, men noen vil nok møtes først til en liten aperitiff i baren ved 19-tiden.

 

3-minutter: Det var Reidun som skulle hatt 3-minutter, men i hennes fravær fikk vi høre litt fra Knut Eigil sin tur i Spania.

Han hadde sammen med sin Astrid og et reisefølge på 30 deltagere vært en uke på rundreise i Baskerland. De hadde bodd på forskjellige hoteller gjennom den uken så det hadde blitt mye koffertbæring ut og inn. Reisefølget hadde hatt med en svensk guide som mer eller mindre bor fast i området. Det ble selvfølgelig mye prat om de pågående problemer mellom regjeringen i Madrid og regionsregjeringen i Catalonia (Barcelona). Det er jo som kjent et meget spent forhold faktisk i hele Spania for tiden. Spanjoler har jo som alle vet et hett blod og hisser seg raskt opp i motsetning til oss her oppe i nord. Catalonia er en rik region og mener de betaler alt for mye til Spania (Madrid) i motsetning til hva de får tilbake. Problemet er nå for tiden at mange store firmaer (banker og andre selskaper) trekker seg ut fordi de er avhengig av å omsette sine produkter i hele landet. Det er en meget spennende tid for spanjolene om hva som skjer etter hvert i Catalonia.

 

Foredraget: Denne gang var det Leif Jørgen (Torkildsen) som skulle holde sitt "Egoforedrag".

Leif er "bæring", født på Jar i 1941. Han har to søsken og begynte sin utdannelse på Bestum Folkeskole og senere på Ullern Gymnas. Det siste stedet hadde han bl.a.  Jacob Sande og Jakob Vaage som lærere. Som ungdom var han interessert i seiling og var med som mannskap ved flere anledninger. En av hans kammerater fra denne tiden ble senere mannskap på kongens båt, et tilbud Leif dessverre aldri fikk.

Leif ble gift med sin Unni i en alder av tretti år. Sammen fikk de to barn som igjen har gitt de til sammen seks barnebarn. Med disse barn og barnebarn har det blitt mange turer, både i inn- og utland, da både Leif og Unni elsker å reise. Noen av barnebarna hadde de nylig hatt med på en rundreise på Hurtigruta.

Mye arbeid er lagt ned i en hytte de har ved Mjøsa, ikke langt fra Gjøvik. Etter hvert ble det mye som måtte gjøres med den, og i og med at ingen av barna ville ta over så er den nå solgt og pengene kan brukes til enda mer reising.

På samme måte som sin far startet Leif sin karriere i det daværende Televerket og ble etter en stund telemontør. Han søkte permisjon for å videreutdanne seg og da ble det svakstrøm og teknisk tegning som var mest interessant. Etter noen år ble så Leif ansatt som overingeniør i Televerket.

Under Tormod Hermansens periode i Televerket ble det en god del omstrukturering i etaten og Leif fikk ny tittel og nytt arbeidsområde. Han ble da fagsjef for Nord Teleområde som strakte seg fra Sinsenkrysset og helt til Drammen.

Leif hadde planer om å gå av med AFP, men valgte til sist å vente til 63 år. Da fikk han, sammen med flere andre, et godt tilbud fra arbeidsgiver om en meget bra pensjonsordning.

Som pensjonist har ikke Leif bare late dager. Det blir for han, som for mange av oss besteforeldre, tillagt å hjelpe til med pass av barnebarn, kjøring og henting til og fra forskjellige aktiviteter disse er med på. Dessuten er Leif involvert i flere styrer og foreninger, noen steder som styreleder og andre steder som styremedlem.

Leif er begunstiget med god helse, sett bort fra et enkelttilfelle av hjerteinfarkt og diabetes, men det er vel slik det er for oss pensjonister.

Takk til Leif for et opplysende "Egoforedrag"; det er alltid like fint å høre disse. Det er en flott måte å bli kjent med nye (og gamle) medlemmer på.

 

PS. Ingen av medlemmene hadde lagt merke til at presidenten på dette møtet opptrådde uten presidenkjedet. Som det ærlige menneske Knut Eigil er så tilsto han sin misere og matet "Snabelgrisen" - ikke med klingende mynt, men med raslende sedler! - Og takk for det!

 

Etter egforedraget hadde vi litt tid igjen. Erling tok for seg programmet for første halvår 2018 og fortalte oss hva som vil skje i den perioden. Alle møtedager er allerede fylt opp med interessante programmer, selv om det sikkert vil bli noen forandringer etter hvert. Programmet vil bli lagt ut på hjemmesiden samt sendt ut til den enkelte pr. e-post i nær fremtid. Det er mye å glede seg til. Programkomiteen, med dens leder Erling, har gjort et fremragende stykke arbeid!


Neste møte er, som tidligere nevnt, Lutefiskaften på Café Engebret. Vi skal gå til bords kl. 20:15, men det er full anledning å møte før for å komme sammen i baren for en liten aperitiff.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________


MØTET 31. oktober 2017

luthers reformasjon - et tidsskille i historienÅpning av møtet: I presidentens fravær var det innk. president Terje som åpnet møtet presis klokken 18:30. Han stilte uten presidentkjedet p.g.a. at det hadde vår president mest sannsynlig tatt med seg til sydligere breddegrader for om muligens å "brife litt" i håp om gratis cerveza!

I alle fall, - det ble bestemt at president Knut Eigil må gi en liten avlat til "Snabelgrisen" straks etter hjemkomst.

 

Medlemmer til stede: Det var kun 17 medlemmer til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest på dette møtet; Sissel H. Michelsen.

 

Fødselsdager: Det var ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke, men derimot var det 3 medlemmer som fylte år i forrige uke. Disse hadde ikke blitt gratulert i og med at forrige tirsdag arrangerte Groruddalen RK InterCity-møte.

Så derfor; den 25. oktober hadde Ola Johan sin fødselsdag. Dagen etter, den 26. var det Dalles sin tur og til sist den uken, den 27. var det Knut-G. som feiret fødselsdag. Klubben gratulerer dere alle!

 

Opplysninger på møtet: Fung. president Terje refererte kort fra InterCity-møtet forrige tirsdag. Møtet ble gjennomført på en meget tilfredsstillende måte med engasjerte foredragsholdere og aktuelle temaer, MEN! - av de 62 som var til stede var kun 15 (!) fra Groruddalen RK, og som kjent, det var vi som var arrangør. Terje uttrykte sin egen og styrets misnøye av at det er trist det er så lite interesse og oppmøte de gangene klubben står for og arrangerer spesielle tiltak. Det samme er dessverre også oppfatningen når det gjelder vanlige klubbmøter.


Videre opplyste Terje om konserten med Magnolia Jazzband neste år som vil gå av stabelen den 24.april (2018). Samtlige medlemmer av GRK må allerede nå krysse av denne datoen i sin kalender og ikke planlegge verken ferier, bryllup, barnedåp, sykdom eller lignende den datoen. Det forventes at alle i GRK stiller opp til denne konserten. Samtlige medlemmer vil få en eller annen oppgave i forbindelse med konserten.


Han minnet oss om vår tradisjonelle "Lutefiskaften". Den vil også i år bli holdt på Café Engebret den 14. november. De som ikke allerede har meldt seg på må gjøre det snarest da antall deltagere skal meldes til restauranten. Fler opplysninger vil bli sendt den enkelte pr. E-post i nær fremtid.


Det var kommet en henvendelse fra presidenten i Oslo Nord RK, Unni Steinsrud, om kjøring av noen eldre til vårt arrangement i Stovner kirke den 19. desember (Juleavslutting). Spørsmålet var om noen kunne stille med privatbiler eller om man skal leie en buss eller maxi-taxi, alt etter hvor mange som vil komme. (Etter samtale med advokat må man være klar over ansvaret den enkelte har når man kjører privat på denne måten! Red. annmerkn.)


Henning hadde funnet frem et gammelt steinskilt som han hadde påmontert hvilken dag og hvilket klokkeslett klubben har møter. Det er blitt innvilget av hotellets ledelse at skiltet monteres utenfor ved inngangen til hotellet. I tillegg hadde PDG Bjørg skaffet til veie et pent skilt som skal plasseres på et egnet sted i hotellets resepsjon.

 

3-minutter: Det ble dessverre ingen 3-minutter denne gang. Det var Napoleon som var ansvarlig, men han var ikke til stede og hadde heller ikke gitt oppdraget videre til noen andre.

 

Foredraget: Den 4. april holdt Kjell Olav et foredrag om reformatoren Martin Luther. Denne gang var det del to av dette foredraget vi fikk høre. Kjell Olav kalte kveldens foredrag for "Luthers reformasjon – et tidsskille i historien." Fantastisk å få høre om dette på selve dagen 500 år etter at Martin Luther slo opp sine 95 teseer på kirkedøren i Wittenberg.


Vi fikk et raskt tilbakeblikk fra innholdet i foredraget den 4. april som handlet mest om Martin Luthers liv og virke, mens kveldens foredrag gikk mer i dybden av hva som er "forskjellen" på det grunnleggende mellom Luthers lære og den romersk-katolske lære, og hva som er felles for alle kristne kirker.


Noen av de punktene som er karakteristisk for Luthers reformasjon i forhold til den middelalderlige romersk-katolske kirke er ganske mange, men de "viktigste" er:


ü  Det er ikke ved gode gjerninger at forholdet til Gud oppnås, men ved troen på Jesus Kristus. Da oppnås trygghet og frihet.

ü  Det er viktig å gjøre ekte gode gjerninger.

ü  Kvinner og barn fikk større plass i samfunnet.

ü  Ved bønn kan man nå direkte til Gud, - ingen "mellommenn".

ü  Kirken/ prestene er ikke ufeilbar formidler til Gud, heller ikke Paven

ü  Alle mennesker har lik adgang til Gud.

ü  Den katolske kirke er ikke lenger enerådende. Kirken er et fellesskap av sant troende over alt på jord og derfor universell.

ü  Bibelen alen er autoritet i troens saker.

ü  Faglig arbeid med Bibelen, og oversettelse til "folkemålet". Skal ut til alle mennesker, samt bruk av bilder ble tillatt.

ü  Sang og musikk ble viktig, også menighetssang sammen med sang i hjemmene for personlig glede.

ü  Undervisning og skoler for både gutter og jente. Dette er viktig for kirken, troen og samfunnet.


Det må til slutt tillegges at på en del punkter har den romersk-katolske kirke tatt inn over seg noe av det Luthers reformasjon sto for, selv om noe av de punktene kom først i "vår" tid.

Vil du vite mer om Martin Luther finnes det mange bøker, men du kan også klikke HER.

 

Takk til Kjell Olav for dette foredraget. Det vil ikke forundre meg om det litt senere kommer mer fra han om denne interessante karen (M.Luther).

 

Neste møte holdes også på Thon Hotel Linne og da er det ett av våre nye medlemmer, Leif, som skal holde sitt "Egoforedrag". Det er alltid fint med egoforedrag; da blir vi "kjent" med nye medlemmer på en rask og grei måte. Så da er det bare å finne veien til vårt møtelokale!

3-minutter den kvelden er det Reidun som har ansvaret for.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 24. oktober 2017

intercitymøte om "end polio now"


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til InterCity-møte på Verdens Poliodag og FN-dagen.


Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede denne kvelden. Totalt var det 62 som var til stede på dette InterCity-møtet i regi av Groruddalen RK. At det ikke var fler som fant veien til Thon Hotel Linne denne kvelden får det kraftige regnværet ta litt av skylden for.


Gjester: Fra Distrikt 2310 kom DG Stig Asmussen. Videre var lege og fagdirektør ved Nasjonalt folkehelseinstitutt, Hanne Nøkleby til stede sammen med generalløytnant og president i Norges Røde Kors, Robert Mood.


Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i denne uken.


Opplysninger om møtet: Presidenten gikk gjennom agendaen for møtet og ønsket DG Stig Asmussen velkommen som holdt en appell om "End Polio Now" og ”Countdown to History Campaign”.

Han avsluttet foredraget med å overrakke en sjekk på kr 300 000 til prosjektet. Beløpet ble gitt av NORFO på initiativ fra Groruddalen Rotary Klubb.


Samtidig overrakte PDG Bjørg Månum Andersson en sjekk på kr 12 000 til prosjektet fra Groruddalen Rotary Klubb, et beløp som tilsvarer ca. $ 1.500. Det er det beløpet som hver enkelt rotaryklubb har som mål i gi til prosjektet.


Foredraget: Fagdirektør fra Norsk folkehelseinsttutt, Hanne Nøkleby gikk gjennom utvikling av bekjempelse av Polio fra tidlig start og frem til dagens dato. Bekjempelsen som Rotary har vært med på, har vært meget positiv frem til nå og utsiktene fremover er meget positive. Den siste lille prosenten/ promillen som gjenstår er alltid vanskelig å få bukt med. Det er mange skjær i sjøen før vi kommer helt i mål. Håpet er en gang mellom 2020 – 25, alt avhengig av at myndighetene i de forskjellige landene bidrar på en positiv måte.

I pausen ble det servert kaffe og bløtkake. Samtidig ble det solgt lodder til inntekt for End Polio Now. Til sammen kom det inn ca. kr 5 000.

Etter pausen var det Robert Mood sin tur til å holde sitt foredrag. Ett lydhørt publikum fulgte interessert med i hans foredrag om "Hvilket forsvar trenger Norge fremover?"


Etter foredraget var det anledning til å stille spørsmål og mange gode spørsmål ble besvart med både humor og alvor av foredragsholderen.

President Knut Eigil takket for et interessante foredrag, takket samtlige for fremmøtet og avsluttet med å slå på klokken.


Neste møte skal vårt medlem, Kjell Olav, fortelle annen del av historien om Martin Luther som han ar kalt "Luthers reformasjon – et tidsskille i historien." Vi husker jo alle den interessante første del av denne historien som Kjell Olav fortalte om i april, og annen del er sikkert minst like interessant, - og litt spennende. Så det er bare en ting å gjøre! – møt opp på klubbens faste møtested, Thon Hotel Linne tirsdag den 31. oktober kl. 18:30, - eller litt tidligere.

Det er Napoleon som er ansvarlig for 3-minutter den kvelden.


Vel møtt!

 

Referent og fotograf: Arne H.


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 17. oktober 2017

groruddalssatsingen 2017 - 2016.


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet kveldens møte med å ønske samtlige fremmøtte hjertelig velkommen.

 

Medlemmer til stede: Til dette møtet var det 19 medlemmer som hadde funnet veien til vårt møtelokale på Thon Hotel Linne

 

Gjester: Vi hadde én gjest; kveldens foredragsholder, Synnøve Riise Bøgeberg fra Byrådsavdelingen for byutvikling i Oslo kommune.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger på møtet, men presidenten oppfordret medlemmene til å melde seg på/ komme på InterCity-møtet som skal holdes på Thon Hotel Linne neste tirsdag 24. oktober. Det er vår klubb som er ansvarlig for dette møtet.

Terje hilste fra Bjørg som er på bedringens vei, men hun har fortsatt en del smerte etter operasjonen. Terje minnet om vår tradisjonelle lutefiskaften som i år skal holdes på Café Engebret den 14. november. På møtene fremover vil det bli sendt rund påmeldingsliste, og det er håpet at så mange som mulig melder seg på. Ekstra hyggelig vil det være hvis også man tar med seg sin ledsager.

 

3-minutter: Det var Henning som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han tok for seg den senere tidens debatt om "retten til et liv uten vold." Mange kvinner blir til stadighet drept av sin ektemann, far, samboer eller stefar. Denne form for vold blir ikke slått så stort opp i media. I en periode over ti år forteller statistikken at det har foregått omlag 60 000 tilfeller av vold mot kvinner, men man regner med store mørketall. Cirka 80 % av disse tilfellene er familierelaterte. Vi må ikke slutte å bry oss! – hører vi noe i nærmiljøet eller hos naboen er det ikke feil å si i fra.

 

Foredraget: Til å fortelle om "Groruddalssatsingen 2017-2027" hadde Programkomiteen fått tak i Synnøve Riise Bøgeberg som er sjefen på Plankontoret for Groruddalen.

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen.

Groruddalssatsingen er Oslo kommunes og statens innsats for å skape varige forbedringer av utvalgte tjenester og nærmiljøer i Groruddalen. Hovedmålet for Groruddalssatsingen var og er å bidra til varige forbedringer av tjenester og nærmiljøkvaliteter i områder i Groruddalen der behovene er størst. Denne satsingen omfatter bydelene Alna, Bjerke, Grorud og Stovner. Satsingen koordineres av Byrådsavdeling for byutvikling, som har opprettet et eget plankontor. Plankontoret koordinerer arbeidet både internt i Oslo kommune og mellom stat og kommune.

Målet er å få flere beboere i disse områdene til å bli økonomisk selvstendige og aktivt deltakende i lokalsamfunn og storsamfunn. Nå har Oslo kommune og staten inngått et nytt samarbeid i Groruddalen, som strekker seg over ti år, 2017-26. Samarbeidet er en videreføring av Groruddalssatsingen 2007–16.

Byrådets mål og føringer er å forlenge, forsterke og fornye ordningen med bydelsvise områdeløft med satsing på lokal frivillighet, kultur og medvirkning hvor målet er en mer bærekraftig by og sosial utjevning. Byrådet mener gode områdesatsinger i utsatte områder er et viktig og sentralt verktøy i inkluderingsarbeidet.

Hensikten med dette (områdepolitikk) er å sikre de boområdene i byen som er mest tilgjengelig for lavinntektsgrupper også skal oppleves som gode og trygge steder å bo og vokse opp i. Dette kan gjøres ved bl.a. å ta i bruk og videreutvikle områdeløftpolitikken slik at denne er utviklet gjennom Groruddalssatsingen.

Byrådet i Oslo har avsatt 55 millioner kroner i 2017. Staten bidrar med 33,3 millioner kroner i 2017. Byrådet har foreslått å bevilge 60 millioner kroner hvert år i 2018, 2019 og 2020, mens staten vil foreslå bevilgninger gjennom de årlige statsbudsjettene.

 

Se en film om Groruddalssatsingen HER

 

Neste møte er InterCity-møte på Thon Hotel Linne. Temaet for det møtet er "End Polio Now". Det er Groruddalen RK v/ PDG Bjørg Månum Andersson som er arrangør av møtet. Det er meget ønskelig at så mange som overhodet mulig av klubbens medlemmer vil delta på dette møtet. Alle medlemmene har fått e-post med program for dette møtet.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 10. oktober 2017

inner wheel - hvem er vi - hva gkør vi?


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.

 

Medlemmer til stede: Det var 20 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde 4 gjester på dette møtet. Først må nevnes kveldens foredragsholder, Sissel Høyhjelle Michelsen, deretter Lizette B. Petersen, Randi G. Hessenschmidt og Kari Margrethe Sæbø Eide.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Presidenten tok for seg påmeldingen til InterCity-møtet som pr. dags dato var liten fra klubbens side. Han ønsket at flere meldte seg på. Dessuten mente han at det var dårlig koordinering av arbeidet fra AG sin side.

Dessuten tok han også opp tråden fra sist møte hvor det ble diskutert rekruttering til klubben og i den anledning burde det også sees på medlemsmassen i klubben. Hvem er det som møter og hvem er det som sjelden eller aldri møter.

Klubben har sendt et forslag til Distriktet om bruk av midler i NORFO. Dette har resultert i at vårt forslag mest sannsynlig vil gå igjennom; dvs. et forslag om USD 30.000 til Polio Pluss.


Magne refererte til "Årsmeldingen for distriktet" og viste til sidene 3 og 27 hvor han igjen etterlyste info vedr. regnskap for NORFO. Årsmeldingen er svak på flere punkter og i teksten står det:

"Vårt distrikts forslag om at deler av fondsoppbyggingen i NORFO skulle tilbakeføres distriktene fikk ikke flertall i NORFOs besluttende organer."

Videre viste han til at budsjettet for Distriktet viste ett overskudd på kr 625,-. I det resultatet ligger det en overførsel til NORFO på kr 328.000. Hvor kommer disse pengene fra? -  jo fra oss, det enkelte medlem. Hvis vi ønsker å gjøre noe må vi samarbeide med andre klubber i distriktet. Han overlot saken til presidenten for videre oppfølging.

Videre ønsket Magne å fremme forslag om å styrke medlemskomiteen med 2 personer.


Terje hilste fra Bjørg som stadig blir bedre, men det vil nok ta en tid før hun er tilbake for fullt i klubben. Hun vil derimot forsøke å komme til InterCity-møtet. I dette møtet er det forøvrig en endring i programmet med ny foredragsholder, Hanne Nøkleby.

Videre, i tradisjonens tro, vil klubbens Lutefiskaften bli holdt den 14. november. Liste sendes rundt.

 

Foredraget: Til dette møtet hadde klubben invitert Sissel Høyhjelle Michelsen til å fortelle oss om "Inner Wheel. Hvem er vi – hva gjør vi?"


- Vi får ta litt historikk først, startet Sissel sitt foredrag med og fortsatte, - mens Rotary ble født i USA i 1905, kom Inner Wheel til verden i Manchester i England den 10. januar 1924. Det er ikke alltid det går så godt med ekteskap over landegrensene – og det må innrømmes at det av og til har skurret mellom ektefellene. Ofte er vi helt avhengige av våre øverste ledere om fokuset skal være riktig og om familierådgivingen skal være upartisk.


I 1924 var man i England fornøyd med bare å stå bak sine "rotarymenn" i deres sosiale prosjekter. Etter hvert fikk damene lyst til å prøve seg på egenhånd og den som startet "det hele" var Mrs. Oliver Golding. Den høyeste utmerkelsen i Inner Wheel er "Margarette Golding Award", oppkalt etter vår grunnlegger.

Klubbene vokste fort etter den første i Manchester over hele Storbritannia og Irland. Da Oda Irminger fra Bergen traff en del Inner Wheel-medlemmer under et besøk i London i 1935 fortalte hun om dette på et arrangement i Bergen Rotary Klubb. Flere damer møttes i mars samme år og på høsten var klubben i Bergen en realitet – den første utenfor Storbritannia og Irland. Stavanger ble klubb nr. 2 og i vårt distrikt kom klubb nr. 4, Akersborg. Siden vokste IW enda mer, først i Australia og New Zealand, men så videre til resten av Europa og så til Asia, hvor vi har størst vekst i dag.


Mange klubber kom til i Norge og ble ofte gitt navnet til den korresponderende rotaryklubben. Den gangen var det greit å starte klubber da mange kvinner var hjemmeværende og klubbmøtene ble derfor holdt på formiddagene.

Først etter 1967 ble ting satt mer i system, felles lovgiving, men med "bye-laws" for de enkelte land tilpasset landets egen lovgivning. Fra samme tid fikk vi valgt vår første internasjonale president, selvsagt var de britiske til å begynne med, men dette har blitt godt fordelt i ettertid over det meste av medlemslandene som per i dag er 101 og medlemsmassen er på vel 100 000.

De fleste klubber møter én gang i måneden. Vanlige klubbmøter varer selvsagt lenger enn en time. På møtene har vi som Groruddalen RK foredrag om aktuelle emner, tre-minutter og egoforedrag.

IWs formål er påvirket av Rotarys: spørsmålsprøve

·      Å fremme sant vennskap

·      Å oppmuntre til personlig hjelpsomhet og tjeneste

·      Å utvikle internasjonal forståelse

 

Hva gjør IW Norge bortsett fra å møtes hver måned? Hvor eller hva er limet vårt? - Vi har våre foredrag, klubbsaker, bevertning og utflukter. I vår klubb har vi en litteraturgruppe, hvor medlemmene velger bøkene og vertinnens navn. Akkurat dette synes jeg har beriket meg. Noen har også "gå-gruppe".


Før vi fikk "fistulaprosjektet" valgte vi på landsplan å være med å bygge ett av husene i den nye SOS- barnebyen i Kandalaksa i Murmansk fylke. Før tiden var omme hadde vi samlet inn vel 900 000 kr! Et fantastisk driv, men også en nedtur til slutt da ikke mange utenfor vår egen lekegrind visste hva vi hadde gjort! Der og da skjønte jeg at skal vi samarbeide med andre store organisasjoner, må vi være likeverdige partnere.

Narkotikahundene våre, mer enn 15 i tallet, viser også samfunnsengasjementet til IW. I Sverige har de fått et nærere samarbeid med tolletaten enn vi har fått. De vet hvor deres hunder er, hva de heter og har IW-merket på seg.


Dette er noe av det vi gjør på landsplan. Men jeg savner det store altomfattende prosjektet som viser oss frem som en stor internasjonal kvinneorganisasjon.

Inner Wheel Norge har kommet med forslag om å jobbe mot kjønnslemlestelse, FGM. Hvis vi kan se kvinners liv, eller mangel på liv, oppfyller vi vårt tredje formål. Internasjonal forståelse er ikke bare å kunne forstå situasjonen til våre Inner Wheel-søstre som lever et helt annet liv enn oss. Vi må ta kvinners liv på alvor. Har kvinner et godt liv, og relativt god helse, har det gode bivirkninger til barn og ektefelle.  I Rotary har dere vært mye bedre på branding, merkevarebygging, enn oss!


Jeg savner HandiCamp sammen med Rotary. – riktignok deres flaggskip, men vi var dyktige både offiserer og matroser. Hadde det ikke vært flyktningkrise under planleggingen av fjorårets leir hadde kanskje vertskapet på Haraldvangen syntes at Rotary var en OK leietaker og ikke gått for mer lettvinte penger fra et mulig asylmottak.

Hvis vi skal fortsatt ha et nært forhold til Rotary, må dere og andre rotaryklubber, vite at vi eksisterer.

At Rotary åpnet opp for kvinner ødela nok en god del for oss. Det var ikke så lett å snakke om oss når Rotary gjerne selv ville ha kvinner som medlemmer.


Magarette Golding

Jeg ønsker meg faktisk et internasjonalt prosjekt med Rotary – ett for å jobbe mot kjønnslemlestelse av små og store jenter, et prosjekt der vi kan være likeverdige partnere. Men å snakke om det er et helt foredrag i seg selv. Rotary jobber i flere land enn oss og har dermed muligheter vi ikke har.

- Margarette Golding var en dame av sin tid som skapte noe som fortsatt er levende, som valgte å bruke det indre hjulet, navet, som symbol. Det som dreier det største hjulet rundt. Ikke beskjedent i det hele tatt – og det skal vi heller ikke være, sa Sissel til sist i sitt foredrag.

 

Neste møte er viet "Groruddalssatsingen 2017-2018." Til å fortelle om det får vi besøk av Synnøve Riise Bøgeberg som er leder av Plankontoret for Groruddalen.

Ansvarlig for 3-minutter den kvelden er det Henning som har.

 

Vel møtt!
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 3. oktober 2017

brexit


Åpning av møtet: Klubbens president Knut Eigil åpnet møtet presis klokken 18:30 og ønsket alle i møtelokalet hjertelig velkommen. Endelig! – etter flere uker med skikkelig høstvær, regn og kaldt, hadde solen vist seg frem denne dagen og gitt oss troen tilbake på at østlendinger ikke er helt glemt av den eller de som styrer været!

(Men i dag, - 4.10 og i skrivende stund, er reget kommet tilbake!)

 

Medlemmer til stede: Det var en nedtur denne gang når det gjelder fremmøte. På siste møte var det i overkant av 20 fremmøtte medlemmer. Denne gang var det kun 14 medlemmer til stede, noe som er veldig flaut, spesielt når vi har eksterne foredragsholdere.

Det er flaut både overfor inviterte foredragsholdere og for de medlemmer som møter. Mest flaut er det for programkomiteen som har invitert en person som tar av sin tid for å gjeste oss med et foredrag, - og så er det under halvparten av medlemmene som gidder å komme. Nå må vi ta oss sammen! - tirsdag kveld er møtedag for Groruddalen Rotary Klubb i tiden fra klokken 18:00 til 19:30.

 

Gjester: Vi hadde to gjester; - kveldens foredragsholder, Ulf Andenæs og Bjørn Bjerkeskaug.

 

Fødselsdager: Ingen av våre medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste at Henning hadde funnet frem noen kort som klubben hadde kjøpt for noen år siden i forbindelse med Polio Plus. Disse hadde han nå tatt frem for salg. 3 pakker kort for kr 100,-. Inntekten av dette salget vil ubeskåret gå til subsidiering av vårens planlagte båttur. Dessuten vil det for fremtiden bli lagt ut rotaryeffekter for salg hver første tirsdag i måneden. 

Det må legges under dette punktet at når det ble oppdaget at presidenten hadde glemt å iføre seg presidentkjedet (- han så det selv!) ble han i lagt en bot på kr 200 som ble puttet på "Snabelgrisen".

 

3-minutter: Egentlig var det Kjartan som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han hadde reist til Trondheim og hadde derfor gitt oppdraget videre til Steinar.


- Hva er fremtiden til Groruddalen RK? - spurte Steinar uten å ha noe egentlig svar. Han var bekymret for klubbens fremtid i og med at på kveldens møte var det kun ett medlem som fortsatt er yrkesaktiv, - resten er pensjonister. Skal klubben overleve fremtiden må vi raskt få inn minst 10 nye og unge medlemmer som i tillegg også er yrkesaktive. I dag kan vi vel nesten ikke regnes som en yrkesbasert klubb, men mer som en seniorklubb. Det er fler som har tenkt i de samme baner. Noe må gjøres, og det må gjøres raskt!

 

Foredraget: Denne gang hadde vi besøk av pensjonert journalist i Aftenposten, Ulf Andenæs som skulle fortelle oss om "Brexit".

Ulf Andenæs har hovedfag i historie og har tidligere arbeidet i Morgenbladet, fra 1977 i Aftenposten der han var korrespondent i London, Wien og Washington. For "fremragende journalistikk og skribentvirksomhet i Hambros ånd" ble han ble tildelt C. J. Hambros pris for journalistikk 1996.


- For å forstå Brexit må man gå tilbake og se på dannelsen av EU og britenes motstand fra nesten første dag, sa Andenæs innledningsvis.

Opprettelsen av EU har røtter tilbake til Den europeiske kull- og stålunionen på begynnelsen av 1950-tallet. Det første samarbeidet i det som etter mange år ble til EU, var særmerket av at det begynte mellom bare seks naboland midt i Vest-Europa, og at det var saklig sterkt begrenset. I 1955 ble det oppnådd enighet mellom utenriksministrene fra de seks land om å ta sikte på en trinnvis sammensmelting av de nasjonale økonomier, opprettelse av et felles marked og en gradvis harmonisering av sosialpolitikken.


Storbritannia ble medlem i EU i 1973, men holdt en folkeavstemning om utmeldelse allerede etter to år. Folkeavstemningen i 1975 resulterte i 67,2 prosent som stemte for fortsatt medlemskap og 32,8 for utmeldelse. Dette illustrerer at Storbritannia i hele sin medlemskapshistorie har hatt et problematisk forhold til EU. De har også blitt oppfattet som "den vanskelige gutten i klassen" av de øvrige medlemmene. Dette ble sterkest markert av statsminister Margaret Thatcher som ønsket pengene tilbake fra EU, og som forhandlet frem britiske særordninger med hensyn til medlemskapskontingent. Storbritannia har også unngått å delta i EU på en rekke områder, slik som den monetære union. De har hele tiden beholdt pundet og justissamarbeidet i og med at de har ikke deltatt i Schengen-samarbeidet.


"Lisboatraktaten" innførte muligheten for utmeldelse i 2007. Likevel er dette første gang den såkalte § 50 skal praktiseres. Dette faktum førte til uenighet mellom Storbritannia og EUs medlemsland, blant annet med hensyn til spørsmålet om hvor raskt § 50 skal iverksettes etter folkeavstemningen. Mens Cameron har ønsket å utsette å "trykke på knappen", ønsker de fleste EU-landene at § 50 skal iverksettes ganske umiddelbart. Når først denne paragrafen iverksettes, vil Storbritannia gå inn i en forhandlingsperiode for utmeldelse. Spørsmålet som stilles er hvilke avtalemessige forhold slike forhandlinger vil resultere i. Mens noen spekulerer i tanken på en sveitsisk løsning med mange sektoravtaler, har andre antydet en EØS-aktig løsning. Dette er for øyeblikket usikkert, og man ønsker ikke å spekulere i utfallet. Et annet spørsmål er om Storbritannia som sådan går i oppløsning ved at Skottland, Nord-Irland (og Gibraltar) løsriver seg fra Storbritannia for å kunne forbli medlemmer av EU. Dette er vel noe mindre sannsynlig.


Takk til foredragsholderen for et meget interessant og opplysende foredrag om en sak og avgjørelse som er meget viktig også for oss her "hjemme på berget"!

 

Neste møte vil bli viet Inner Wheel, Da kommer Sissel H. Michelsen og skal fortelle oss om nettopp "Inner Wheel. Hvem er vi – hva gjør vi?" Det er nok mange av oss som ikke kjenner så godt til denne Rotarys "kvinneorganisasjon".

3-minutterpå dette møtet er det Magne som er ansvarlig for

 

Vel møtt!  
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 26. september 2017

Årsmøte og valg


Åpning av møtet: På slaget klokken 18:30 slo klubbens president, Knut Eigil, på bjellen og åpnet møtet. Han ønsket samtlige i møtelokalet hjertelig velkommen til dette klubbmøte med påfølgende årsmøte og valg.

 

Medlemmer til stede: Det var 21 medlemmer til stede på dette møtet noe presidenten syntes var meget gledelig. Nå er det bare å håpe at fremmøtet vil ta seg opp utover høsten og vinteren.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester denne gang.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer hadde fødselsdag denne gang, til og med på vår møtedag. Vedkommende var til stede og fikk overrakt en flaske rødvin av presidenten. Klubben applauderte og ønsket Marie-Sylvie all mulig lykke videre!

 

Opplysninger på møtet: Klubbens "Grand Lady", PDG Bjørg takket Arne H., Rune og Knut-G. for god assistanse med et for henne stort PC-problem, men et lite problem for de tre "PeC-keterne" som fikk det raskt løst. Dennee handlingen ble derfor belønnet av Bjørg med en seddel i "snabelgrisens" mage. Bjørg opplyste videre at hun ikke ville bli å se på de fleste møtene i oktober da hun til uken skal inn for å få utført en lenge etterlengtet kneoperasjon. Vi ønsker Bjørg lykke til med operasjonen og god og rask rekonvalesens.


På siste styremøte ble det bestemt at klubben skulle gi kr 12 000,- til Polio Plus. Disse pengene skulle tas fra "Konsertfondet". Beløpet er overført og kun få dager senere fikk vår kasserer Magne et pent takkebrev fra Espen Malmberg ved RI´s kontor i Sveits. Brevet kan du lese ved å klikke HER.


I tillegg har vår klubb sendt et brev til Distrikt 2310 om å få NORFO til å betale til RI og Polio Plus en sum på kr. 300 000,-. Bjørg fortalte at dette tiltaket ble tatt opp positivt av guvernøren og han vil i nær fremtid forfatte og sende en slik forespørsel til de rette instanser.  

 

3-minutter: Denne gang var det Marie-Sylvie som hadde ansvaret for kveldens 3-minutter. Hun har tenkt mye på saken om hvordan man kan skaffe klubben nye og unge medlemmer. Har vi en aldersbegrensning opp eller ned, er vi interessert i ikke-etniske nordmenn? Hun har snakket med noen i sitt miljø, men det kan synes vanskelig for de å bli medlem av Rotary blant annet p.g.a. medlemskontingent. Flere av de sender månedlig penger til sine slektninger som har det trang i hjemlandet. Hvordan kan vi håndtere et slikt problem og er vi villige til å legge noe til rette for dem? Viktige og relevante spørsmål som vi så absolutt bør se nærmere på.

 

Foredraget: Dette møtet var lagt opp til "Årsmøte med valg". Presidenten ba om forslag til møteleder og fikk noen forslag.


 1. Valg av møteleder.Henning E. Engh ble ved akklamasjon valgt til det vervet.
 2. Godkjenning av innkalling og dagsorden. – Innkalling og dagsorden ble godkjent.
 3. Styrets beretning for 2016-2017. – Den ble godkjent ved akklamasjon.
 4. Regnskap for 2016-2017 med revisjonsberetning. – Den ble godkjent ved akklamasjon.
 5. Forslag til nye vedtekter v/ Egil. – Her skulle det avstemmes om de skal godkjennes som nye vedtekter for klubben. Med noen få bemerkninger, stort sett fra styret, ble klubbens nye vedtekter godkjent. De vil nå bli renskrevet og senere lagt ut på vår hjemmeside.
 6. Valg av styre for 2018-2019. – Her ble følgende klubbmedlemmer valgt ved akklamasjon:

Innkommende president:       Egil Thorstensen.

Sekretær:                               Arne Hessenschmidt

Kasserer:                               Magne Eilertsen

Revisor:                                 Torgeir Dahl.

 

 1. Saker som er sendt inn for behandling innen 14 dager før årsmøtet. – Det hadde ikke kommet noen saker til styret før fristens utløp.

 

Presidenten takket komiteen som har arbeidet med de nye vedtektene; Kjartan, Harald og ikke minst Egil som vel er den som har hatt den største jobben med å tilrettelegge de nye lovene og vedtektene. De ble da også belønnet med en flaske god rødvin. Godt gjort!

Til sist takket presidenten møtelederen for vel utført arbeide og alle møtedeltagerne for et fint og problemfritt årsmøte.

 

Neste møte får vi besøk av journalist i Aftenoosten, Ulf Andenæs, som skal fortelle oss om engelskmennene og deres "Brexit". Dette ordet (et teleskopord av Britain og exit) er en prosess som forventes å føre til at Storbritannia og kanskje også Gibraltar trer ut av EU i 2019 eller senere. Vi kan forvente oss et foredrag om et meget aktuelt tema. - Så det er bare å sette av tirsdag den 3. oktober til rotarymøte på Thon Hotell Linne.

3-minutter den kvelden er det Kjartan som har ansvaret for.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________________

MØTET 19. september 2017

Etter valget


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.


Medlemmer til stede: Det var 19 medlemmer til stede denne kvelden.


Gjester: Torfinn Hagen, Onsøy RK, Tommy Hjort, fra Ludviken RK i Sverige og kveldens foredragsholder Johannes Bergh.


Fødselsdager: Asgeir Kvernstad 10.09, Bjørg Månum Andersson 22.09.  Klubben gratulerer med dagen!


Opplysninger om møtet: Ingen spesielle saker som ble tatt opp av presidenten, bortsett fra at Dalles skulle ha holdt 3 min. men var ikke tilstede. Ingen andre påtok seg å holde 3 min. denne gangen.  Temaet på foredraget for kveldens møte var: "Etter valget" ved Johannes Bergh.


Foredraget: Hva husker vi fra valget 2017? Norsk politikk er ikke bare forskjellen mellom høyre og venstre. Etter valget er det blitt flere partier på Stortinget enn det noen gang har vært. Resultatet er også at vi i Norge blir mer og mer likt partisystemet i Danmark.

Alle borgerlige partier gikk tilbake ved valget, men det ble en moderat tilbakegang og de beholdt derfor makten. Det i seg selv var en prestasjon i forhold til tidligere valg. Krf gjorde sitt dårligste valg siden opprettelsen i 1933. Høyre og Frp fikk omtrent samme oppslutning som i 2013, og det er ikke dårlig. Senterpartiets fremgang skyldes hovedsakelig at de vant stemmer på saker i distriktene som er kommet gjennom de siste fire årene. Mot sentralisering er kjernesaken. (Ref. Andøya, politireformen og sykehusnedleggelser.)


Det syntes som om velgerne i Oslo beveget seg til venstresiden i norsk politikk. I Hedmark gikk AP voldsomt tilbake, mens SP frem. Samme trenden så man også i Oppland og Nordland. I Hordaland holdt Høyre og FrP stand i disse fylkene i forhold til 2013. Senterpartiet tok hovedsakelig velgere fra AP, (ref. Andøya) hvor AP går tilbake og SP frem, ref. saken vedr. nedleggelsen av Andøya flystasjon som Sp hadde som fanesak her.


Oppsummering av valget 2017.


1.     Dårlig resultat for Arbeiderpartiet.

2.     Gode resultater for Senterpartiet.

3.     Fragmentering på rødgrønn side.

4.     Borgerlig side holder stand.

Venstre ba folk om å stemme på dem for å komme over sperregrensen i valget 2017. Sperregrensen er på 4%, og denne grensen er fremkommet som ett kompromiss blant partiene. FrP ønsker å heve denne grensen til 6 – 7 %, mens de mindre partiene ønsker en lavere prosentsats. Valgordningen er ikke 100% proporsjonal.

Når det gjelder forhåndsstemmer, som i dette valget var høyere en noen sinne, øker ikke valgoppslutningen nevneverdig.  De sosialdemokratiske partier har en utfordring i dagens samfunn.


Neste møte: er "Årsmøte og valg". Alle klubbens medlemmer har fått tilsendt de nødvendige papirer pr. e-post og det oppfordres til at disse blir lest og sett gjennom før årsmøtet. Det er også viktig at medlemmene møter for dette er den måten den enkelte kan være med på å bestemme veien videre.

3-minutter på dette møtet er det Marie-Sylvie som er ansvarlig for.


Vel møtt!

 

Referent: Arne Hessenschmidt


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 12. september 2017

den såkalte "arabiske våren" i egypt


Åpning av møtet: I stedet for vår president Knut Eigil var det innk. president Terje som åpnet møtet ved å slå et kraftig slag på klokken for deretter å ønske samtlige i salen hjertelig velkommen.

 

Medlemmer til stede: Det var kun 16 medlemmer til stede på dette møtet. Det var riktig nok ett medlem mer enn på siste møte, men dette er for dårlig! Vi er 32 medlemmer i klubben så det burde forventes av oss at det i hvert fall møter 20-25 medlemmer på møtene.  

 

Gjester: Ingen gjestet klubben denne kvelden.

 

Fødselsdager: Det var ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Innk. president, Terje, opplyste at på siste styremøte var det blitt bestemt at inntekten fra loddsalget 2017-18 skal gå til "End polio Now". Det hadde også blitt bestemt at kr 10 000,- blir overført fra ”konsertkontoen” til årets ”Polio Pluss kampanje”.  

 

3-minutter: Det var Torgeir som var ansvarlig for 3-minutter, men han var dessverre ikke på møtet så av den grunn ble denne posten strøket. Husk; er du forhindret fra å holde 3-minutter så forsøk å få en annen av klubbens medlemmer til å ta den for deg. I alle fall - gi beskjed om at du ikke kan!

 

Foredraget:Den såkalte arabiske våren i Egypt” var tittelen som vår egen Kjartan hadde satt som tittel på sitt foredrag. Kjartan har litt kjennskap til Egypt i og med at han har en svigerdatter som er fra Israel. Han har derfor vært flere ganger besøkt Israel og også besøkt Egypt som turist. Hans erfaring fra Egypt er begrenset, men inntrykket fra den gang i 2005 var at landet virket tilsynelatende velfungerende.

“Den arabiske våren”, først kalt ”opprøret i den arabiske verden” i 2011, er et vidtrekkende opprør i den arabiske verden med formål om å skape omfattende endringer i de arabiske land. Opprøret ble utløst av Jasmin-revolusjonen i Tunisia vinteren 2011.I Egypt startet den egyptiske revolusjonen i januar 2011. Protestanter fra flere folkegrupper tok del i de massive demonstrasjonene mot det tretti år lange styret til president Mubarak. Tahrirplassen, i sentrum av Kairo, ble den sentrale møteplassen for demonstrantene. 100 000 mennesker jublet for det de, sammen med en stor opinion i den vestlige verden kalte ”den arabiske våren”. Men hva mente de ca. 80 millioner egyptere som ikke var på Tahrirplassen? Opprøret ble jo i stor grad støttet av presse og mange politikere i europeiske demokratier. Det var ikke mange advarende røster å høre, heller ikke fra noen av universitetene. Og resultatet? – det fikk jo vite etter hvert. Den 11. februar 2011 gikk Hosni Mubarak av som president i Egypt, og ledelsen for Egypts militære styrker overtok makten.

Den arabiske våren har ført til at enkelte autoritære regimer har falt, og demokratiske styresett er innført, med frie flerpartivalg og folkevalgte statssjefer. I andre land har demonstrasjoner ført til at regjeringer eller regjeringssjefer er avsatt eller har gått av. Mens enkelte av landene i regionen har hatt en viss demokratisk tradisjon, med partier og interesseorganisasjoner, har de fleste et svakt sivilt samfunn, med få – og oftest nystartede partier og uavhengige medier. Dermed er grunnlaget for utvikling av et demokratisk styre med reell folkelig deltakelse og uavhengige kontrollmekanismer begrenset, og det er reist frykt for den videre utvikling etter den innledende fasen, hvor diktatorene ble tvunget til å gå. Det er en akademisk-politisk diskusjon om hvorvidt disse hendelsene er å anse for revolusjoner, eller mer begrensede opprør mot sittende regimer, blant annet begrunnet i at statsapparatet – herunder de militære strukturene – i hovedsak består, med unntak av Libya.

Vi fikk høre et meget opplysende og flott foredrag av Kjartan om et tema som vel ikke på noen måte er avsluttet på lang tid. Etter foredrager ble det en fin meningsutveksling og replikker mellom foredragsholder og medlemmene.

 

Vil du lese mer om dette tema kan du gå inn på en av disse to linkene. Wikipedia  eller Store norske leksikon


Neste møte har programposten tittelen “Etter valget” og det er Johannes Bergh som skal fortelle oss om det. Det ble jo et valg som var greit for noen og litt mer ugreit for andre så dette kan jo bli meget interessant. Johannes Bergh er leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved Institutt for samfunnsforskning og var tidligere prosjektleder for lokaldemokratiundersøkelsen ved samme institu

3-minutter den kvelden er det Dalles som er ansvarlig for.

 

Vel møtt!  
_____________________________________________________________________________________________

MØTET 5. september 2017

diskusjonsmøte: hvor går rotary?


Åpning av møtet: Klubbens president Knut Eigil åpnet møtet på vanlig måte og ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen til dett første møtet i september.  

 

Medlemmer til stede: Det var dessverre kun 15 medlemmer til stede denne kvelden. Det syntes presidenten var dårlig, særlig med tanke på at programmet skulle handle om klubben og om hva vi medlemmene vil med klubben videre. (Skjerpings folkens!)

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Det var heller ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke.

 

Opplysninger på møtet: Presidenten referert kort fra siste styremøte og fortalte at det er bestemt at referatene fra disse heretter vil bli sendt til hvert enkelt medlem pr. E-post. Sekretær vil gjøre dette snarest, så følg med i innboksen din!

Kjartan fortalte at han hvert år oppgraderer en minnepinne som inneholder mesteparten av klubbens korrespondanse og annet materiell. Alle klubbens avtaler er også å finne på denne minnepinnen. Alt dette finnes i en grønn ringperm som oppbevares i vårt arkivskap.

Det som Knut-G. har på sin PC som gjelder hjemmesiden sammen med annet relevant rotarystoff skal også legges på en egen minnepinne og overleveres sekretæren.  

 

3-minutter: Det var ikke satt opp obligatorisk 3-minuttertl dette møtet.

 

Foredraget: Dette møtet var bestemt skulle være et diskusjonsmøte om hvor vi vil at klubben skal gå videre, om hvordan klare skaffe nye, og helst litt yngre, medlemmer.

Til dette hadde PDG Arne P. sagt seg villig til å innlede med tittelen ”Hvor går Rotary?” og sa med en gang at dette er egentlig et meget stort tema. I starten var jo Rotary noen få yrkesaktive menn som startet en klubb hjemme hos hverandre for å bli kjente og lære litt om hverandres yrker. I årenes løp har dette utviklet seg veldig og i 1991 ble det også adgang for kvinner å bli medlem av Rotary. Dette hjalp til at organisasjonen internasjonalt fikk et medlemsløft.

Innlederen var opptatt av hvordan vi kan få fler til å søke seg til Rotary. Det er jo kjent at i de fleste klubber blir gjennomsnittsalderen på medlemmene raskt høyere. Arne var jo som kjent sjef for Krigsskolen i sin tid og var den som først tok opp en kvinnelig kadett til skolen. Hun er i dag fortsatt i Forsvaret, er bosatt på Elverum, er medlem i Alvarheim RK og er snarlig påtroppende guvernør for distrikt 2305.

Rotary skal være en klubb og et møtested for alle i samfunnet. Vi må gjøre vårt ytterste for å integrere våre nye landsmenn til å bli medlemmer. Spesielt vi i Groruddalen RK som holder til i et område med mange mennesker med annen etnisk bakgrunn. Hva med rotaractere? Hva med å slå sammen rotaractklubber med vanlige rotaryklubber. Det er sjelden at rotaractere går over til vanlig rotaryklubb!

Vi har et stort prosjekt i Riga, men vi bør vel også forsøke å finne et prosjekt som ligger i vårt nærmiljø. Vi får jo en gylden sjanse til å få vite mer om det når vi i oktober får besøk fra Groruddalssatsingen. Det er viktig å få med flesteparten av medlemmene til å gjøre en innsats, få de til å føle mer på fellesskapet i klubben på samme måte som de ”gamle traverne” gjør. Vår ”nestor” var også overbevist om at det også ligger veldig mye skjult kompetanse i en hver rotaryklubb, og ikke minst i det enkelte rotarymedlem. Hva med om Rotary fikk til et samarbeid med NSB for å få ryddet noen linjestrekninger for småskog og kratt slik at passasjerer og turister fikk se landet vårt og ikke kjørte i en grønn tunell! Eller hva med et samarbeid med Oslo kommune om å legge en avgift på alle kaffekopper av papp eller plast, for så å la arbeidsledige få et lønnet arbeid med å plukke søppel i Oslo By!

Det er også viktig å få Distriktet og klubbene mer interessert i Rotary Foundation. Her er det mye penger å hente. NORFO  ”sitter” på en stor pengesekk, som de vel nesten ikke vet hvordan de skal bruke opp!

Til sist kom Arne med et aldri så lite hjertesukk. Et hjertesukk han helt sikkert ikke er alene om. Han vil ha tilbake Rotary Norden i papirutgave og vil gjerne lese Guvernørens månedsbrev på samme måte som tidligere, og han har tatt meget godt vare på siste utgave Norsk Rotary Årbok. I den kan han lese om Rotary, om distrikter og om medlemmer, selv om det er .

Det ble etter dette en meget fin og konstruktiv diskusjon og meningsutveksling medlemmene imellom.

 

Neste møte skal Kjartan fortelle oss litt mer om ”Den såkalte Arabiske våren i Egypt”. Dette var et opprør som startet for alvor i januar 2011, da tusenvis av demonstranter marsjerte i gatene i Kairo i protest mot Hosni Mubaraks 30-årige autoritære regime.

3-minutter den kvelden er det Torgeir som har ansvaret for.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 29. august 2017

ulv i østmarka


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet ved å slå på klokken og ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.   

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede.

Gjester: I tillegg hadde vi tre gjester. Først må nevnes kveldens foredragsholder, Tarjei Berg. Dernest presidenten i Oslo Nord RK, Unni Steinsrud og til sist, Tommy Hjorth fra Ludviks RK i Sverige.

Fødselsdager: Ingen med fødselsdag i kommende uke. 

Opplysninger på møtet: Presidenten minnet oss om klubbens årsmøte den 26. september. Det er nå sendt ut e-post til alle medlemmene om dette og med frist for innsending av saker som eventuelt skal tas opp på møtet.

Presidenten i Oslo Nord RK, Unni Steinsrud hilste fra sin klubb og kom med et forslag om ikke våre to klubber, kanskje også sammen med noen fler klubber i "Dalen", kan forsøksvis få til et samarbeid med hensyn til møteprogrammer. Vi kan f.eks. besøke hverandre de gangene vi har helt spesielle programmer. Hun kom også med forslag om hva med å invitere de i seniorklubber til vårt møte i Stovner kirke. De må i så fall bli hentet og brakt tilbake av noen av medlemmene. 

3-minutter: Det var Terje som tok seg av 3-minutter denne kvelden. Han minnet oss om Dr. Martin Luther King som den 28. august 1963 var blant lederne av det såkalte «Big Six», de seks store borgerrettsorganisasjonene som var medvirkende til organiseringen av Marsjen til Washington for arbeid og frihet. Her holdt han den legendariske talen; "Jeg har en drøm……." Demonstrasjonsmarsjen, og særlig Kings historiske tale, bidro til å plassere borgerrettighetene helt øverst på den liberale politiske agendaen i USA og lettet gjennomslaget for å vedta "Loven om borgerrettigheter i 1964", en lov som det dessverre ser ut til at president Trump ikke ser så alvorlig på. Bjørg og Terje deltok på Rotary Convention i Atlanta i år. Der hadde datteren til King, Bernice King, holdt en tale som tok opp de samme tankene som faren.

Foredraget: Kveldens foredragsholder var Tarjei Berg. Han er en entusiastisk friluftsmann og forkjemper for vår ville fauna, spesielt ulven. Berg er fra Lørenskog og bruker Østmarka gjennom hele året, enten på sykkel eller ski. Han har gjennom fem år syklet omlag 8000 km og gått 3000 km på ski i leting etter ulv og gaupe. På alle disse årene har han ved selvsyn sett ulv en eneste gang, da i 3 sekunder på Losby Gods.

Ulven er et utrolig og myteomspunnet dyr. Enten så elsker man denne skapningen eller så hater man den. Ulven jakter som regel alene eller sammen med en tispe og jaktbyttet er for det meste elg eller hjortedyr. En voksen ulv veier om lag 30-35 kilo og den kan lett spise 10 kilo i ett måltid.

Når ulven tar mange sauer så er det på samme måte som når vi besøker et spisested hvor det serveres koldtbord. Vi fråtser og tar som regel mye mer mat på fatet enn vi orker. Ulven "overskuddsdreper" sauen fordi den bare står der og sjelden løper av garde. (Derfor; Dum som en sau)? Ulven beveger seg raskt over store og lange distanser. Den kan bevege seg fra Østmarka til Liertoppen og tilbake til Østmarka i løpet av en enkelt natt.

Hvorfor er det ulv i Østmarka? Først og fremst for at den er beskyttet av loven; "Lov om bevaring av natur, landskap og biologisk mangfold". En annen sak er den store flatehogsten som har funnet sted i senere tid sammen med rettet avskyting gjennom lang tid. Mange kommer fra Sverige og Finland, ja sågar fra langt inn i Russland har det kommet ulver østover.

Er ulven farlig? Nei, det er den ikke! Når du går i skogen så ser du sjelden eller aldri ulv, men den ser deg.! – Og den stikker av garde. Den er meget sky. I tidsrommet 1980-2017 var det om lag 1400 ulv i landet og ingen angrep på mennesker. Derimot ble 130 hunder drept. I samme tidsrom ble 8 mennesker drept av hund og 5000 bittrelaterte skader ble innrapportert til legevakten.

Ulven er en sosial dyreart, som lever i adskilte territorier. Det er lite overlapping mellom revir, som markeres med duftstoffer fra urin, ekskrementer og poter og med lyd ved uling.

Revirene i Skandinavia er cirka 500 til 2 000 kvadratkilometer store, og flokkene som lever her kan varere fra tre til rundt ti individer, som er i slekt.

Ulvene blir normalt kjønnsmodne i sin andre vinter, når de nærmer seg toårsalderen. I Skandinavia er det som regel bare lederparet som får valper. Parringstiden er fra februar til mars og valpene blir født i månedsskiftet april-mai, omtrent 63 dager etter parring.

Neste møte vil etter planen være et diskusjonsmøte. PDG Bjørg og Arne P. spør "Hvor går Rotary?" Dette vil være et møte hvor vi alle kan komme med våre oppfatninger, meninger og ønsker om hvor og hva vi vil med Rotary som helhet og hvordan vår klubb skal komme seg videre. Hva vil vi med klubben og hvordan få til et godt indre liv sammen!

3-minutter var det Bjørnar som egentlig skulle ha. I og med at han har meldt seg ut vil det ikke bli noen obligatorisk 3-minutter på dette møtet. Er det allikevel en eler annen som har lyst så er det bare å gi beskjed til Fremmøtekomiteen ved ankomst. det

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________


MØTET 22. august 2017

presidentens møte


Åpning av møtet: President Knut Eigil åpnet møtet ved å slå på klokken presis halv syv og ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen.  

Medlemmer til stede: Det var 20 medlemmer til stede denne kvelden, en fordobling fra forrige møte.

Gjester: Ingen gjester denne gang.

Fødselsdager: Det var heller ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke.  

Opplysninger på møtet: Presidenten fortalte at det var kommet e-post fra Ola Johan hvor han ba om å bli entlediget fra klubben pga mye reiser til utlandet. Han syntes ikke det er noe kjekt å være med i klubben og ikke kunne bidra slik han helst vil. Det er i etter tid blitt enighet om at han fortsatt skal stå som medlem av klubben, uten spesielle verv, inntil situasjonen blir bedre.

Som leder av "Konserten 2018" og medlem av TRF/Økonomikomiteen hadde Terje noen opplysninger å komme med;

1. Til vårt store arrangement,"Konserten 2018", er det nå fastsatt en dato. Den vil bli avholdt i Stovner kirke den 24. april 2018. Vederlag til Magnolia Jazzband er avtalt,  - samme rimelige pris som tidligere. Vi er for øvrig helt avhengige av å få sponsorer for at det skal bli et "greit" overskudd av arrangementet. De fleste i klubben vil få små eller store oppgaver i forbindelse med konserten og Terje forventer at alle klubbens medlemmer stiller helhjertet opp om dette viktige tiltaket.

2. Lutefiskaften vil bli avholdt på Engebret Café den 14. november kl. 20:00. Det vil være anledning å møte f.eks. én time tidligere for å kose seg litt i baren. Prisen vil bli den samme som i fjor, - kr. 535 pr. person! Drikke kommer i tillegg. Det er reservert 16 plasser, men lokalet kan ta 20. Her håper komiteen at det blir fullt.

3. Terje var veldig indignert og sinna pga "Johaug-dommen"! Han mente den gikk over alle støvleskaft. Her kan man slett ikke snakke om doping i ordets rette forstand. Det var et menneske som trengte medisinsk hjelp med en akutt tilstand. Han regner med at noen i "systemet" tar skikkelig til orde slik at det vil bli et etterspill.

Håkon fortalte en litt artig "Molbo-historie" fra i sommer. Han hadde kjørt gjennom Gøteborg by på vei hjem til Norge. Gøteborg har bomring på samme måte som mange andre byer, (også Norge!), men de har i tillegg innført såkalt "rushtidsavgift". Håkon tenkte ikke så mye på akkurat det, men en tid etter hjemkomst fikk han et brev fra Gøteborg kommune med krav om ubetalt avgift på svenske kroner 9,- Smilende gikk han gått for å betale og hadde blitt avkrevd norske kroner 8,90 etter den dagens kurs! (Får håpe han slapp å betale kr 75,- i gebyr for bankgiro!)

Presidenten opplyste til de som sitter i styret at det avholdes styremøte mandag 28. august kl. 12:00 hjemme hos presidenten. Alle impliserte har fått e-post med innkalling tid, sted og tidspunkt og de nødvendige papirer. 

3-minutter: Det ble ingen 3-minutter denne gang.

Foredraget: Denne kvelden var det "Presidentens møte" i tillegg til at komiteene skulle fortelle om hva de så langt har gjort og hvilke planer de har videre.

Presidenten mente at Programkomiteen har gjort et flott arbeid med høstens og vårens programmer. Det tegner til å bli mye spennende i tiden fremover. Presidenten er også veldig opptatt av det indre liv i klubben, at vi får beholde det gode miljøet vi har, ja kanskje til og med kan forbedre det. Hans tema kan sammenfattes til: Samhold og Sammenkomster. Det hadde vært fint om vi kunne fått litt mer tid til å snakke sammen. Ikke bare på møtene, men kanskje også privat.

Samfunn- Yrke og Ungdomskomiteen med leder Kjartan har hatt noen "møter" pr. e-post.

1. De har diskutert RYLA hvor de regner med at vi sender en representant fra vår klubb slik som tidligere. Kunne det være en idé å få en eller fler av de ungdommene som tidligere har deltatt på RYLA til å komme og fortelle om hva de fikk ut av kurset?

2. Stipendet til "Beste Elev" ved Bjerke vg skole vil fortsette som tidligere. (Dette beløpet er nå bestemt skal økes til kr 5 000,-)

3. I samarbeid med Frivillgsentralen på Stovner vil Dagravning fortsette som tidligere. Pr. i dag er det kun 4 (3) av klubbens medlemmer som er med på dette opplegget. Det er så absolutt plass til fler av klubbens pensjonister som kan avse halvannen time en dag i uken. Det er en vinn vinn-situasjon som ikke koster klubben en eneste krone, samtidig som den enkelte får etterlengtet mosjon! Meld deg på‼!

4. Komiteen har også diskutert opplegg om ny rotaractklubb i vårt område, men her er det vel lite trolig at vi vil ta det store initiativet.

Internasjonal komité ved leder Harald informerte om vårt Riga-prosjekt som nå har vart i om lag 15 år. Prosjektet vil fortsette videre med støtte til drift av Dagsenteret. I tillegg støtter vi en tur med barna når representanter fra klubben er på besøk i Riga, samtidig som man har en middag med de ansatte. Utgifter til tur med barna og middag med de ansatte deles heretter sammen med Bryn RK.

Vi støtter også én elev med midler til utdannelse. Vedkommende skal være ferdig til neste vår. 15 års engasjement i dette prosjektet er lang tid og man bør kanskje diskutere om hva man skal gjøre fremover.

Det er nå avtalt en ny 3-årsperiode sammen med Bryn RK. Den vil vare i tidsrommet 2018-2020. Dette utløste en del diskusjon da det ble hevdet at denne avtalen muligens ikke har vært drøftet eller gjort godt nok kjent på noe klubbmøte. Det kom også frem at stipend til enkelte elever, utflukt med barna og middag med de ansatte er helt greit. Derimot er det ikke greit, eller i samsvar med Rotarys formål, at en enkelt rotaryklubb er med å drifte en annen humanitær organisasjon med penger.

TRF/Økonomikomiteen ved leder Bjørg redegjorde for hva de har gjort og planer fremover.

1. Klubben må vær TRF-sertifisert for å kunne nyte godt av tilskudd. Det er primært presidenten som må ta dette "kurset". Nytt kurs er berammet til 27. september d.å.

2. I følge klubbens strategiske plan skal det utarbeides søknader til District Grant, Global Grant og evt. fra Tiltaksfondet (NORFO). Når det gjelder Global Grant vil det nok ikke være noen mulighet med bidrag da de ikke gir støtte til allerede igangsatte prosjekter.

3. Viktig å sikre økonomisk balanse i klubben. Her er vi godt i gang med ny konsert, men bør også forsøke finne andre aktiviteter. Tar gjerne i mot forslag til InterCity-møtet vi skal arrangere den 24. oktober på Thon Hotell Linne. Alt er i orden med lokaler og servering.

4. Når det gjelder "End Polio Now" er det viktig å finne nye inntektskilder. Det er et "bestemt" ønske at hver rotaryklubb i hele verden betaler inn US$ 100 pr. medlem i år. Klarer Rotary å samle inn 50 millioner dollar har Bill Gates lovet å matche det beløpet med 450 millioner dollar!

Bjørg og Terje har vært så elskverdige å gi et maleri som er malt av Ellen Juel og har tittelen "Flyktningekvinner". Det er ment å loddes ut både på InterCity-møtet i oktober og konserten i april neste år for å gi inntekt til "End Polio Now".

Magne minnet om "Annual Fund". Pr i dag er det om lag halvparten av medlemmene som er med på den. Det er en avtalegiro som er på minimum kr 50,- pr. måned. Årlig beløp blir oppgitt slik at det trekkes fra på selvangivelsen. "Grasrotandelen" er et annet opplegg som en del av klubben medlemmer er med på. Her går en liten del av spilleinnsatsen i Norsk Tipping til klubben hvis man har bestemt at GRK skal være mottaker av. Dette gir pr. i dag klubben en årlig inntekt på om lag kr 8 000,- Veldig enkelt å melde seg inn.

Som tidligere nevnt er vi avhengige av gode sponsorer til konserten neste år. I den forbindelse mente Arne P. at kanskje Bydelsutvalget kanskje kunne være interessert i å være med som sponsor. Nå er det jo mange som flytter ut av Groruddalen så hvorfor kan ikke bydelen være med å betale litt for en fin musikalsk opplevelse både for etnisk norske og innvandrere?!

Neste møte får vi besøk av Tarjei Berg som vil fortelle oss om "Ulv i Østmarka". Dette er jo et høyst aktuelt tema i dag hvor vi faktisk har en ulvestamme rett "utenfor" stuedøren vår. Møt tallrike opp og hør dette spennende foredraget.

3-minutter den kvelden er det Rune som er ansvarlig for.

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 15. august 2017

søking etter informasjon i RI og distriktets systemer


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.

Medlemmer til stede: Det var 10 medlemmer til stede denne kvelden, - ikke mye å skryte av!

Gjester: Det var ingen gjester til stede på kveldens møte.

Fødselsdager: Kolbjørn hadde fødselsdag den 13.08. Klubben gratulerer deg med dagen!

Opplysninger om møtet: Ingen spesielle saker som ble tatt opp av presidenten, bortsett fra at Rune skal holde 3-min. istedenfor Terje, og at kveldens program var: "Søking etter informasjon i RI og Distriktets systemer" v/ Kjartan og Rune.

3-minutter: Rune tok for seg en artikkel i bladet Illustrert Vitenskap om hvordan genetikere aler frem superdyr. Han viste frem ett bilde av "Belgisk blå" i nr. 12/2017, hvor man fikk se hva genmanipulering kan gjøre med dyr. Dette ene og alene for å fremskaffe mer kjøtt.

Deretter gikk han tilbake til en artikkel i nr. 9/2017 om «Ditt nye hjerte banker i en gris». Forskere har i dag for første gang skapt et foster som inneholder celler fra både griser og mennesker. Dette er gjort ved en av tiårets største oppdagelser innen bioteknologien, gensaksen CRISP-Cas9. Med denne kan forskere målrettet slette gener i grisens celler. Gjennombruddet har møtt massiv motstand da enkelte mener at forskernes metoder vil føre med seg marerittaktige scenarier. Motstandere frykter at griser får intelligens som mennesker.(!?) Han viste deretter frem et bilde fra artikkelen på hvordan et slikt genmanipulert vesen kunne se ut. Spørsmålet er vel - hvor vil dette ende? Den som lever får se. Interessant og skremmende!

Foredraget: Kveldens foredrag var en gjennomgang om hvordan man bruker data for å søke etter informasjon i Rotary sine arkiver, og se hva de enkelte medlemmene er oppført med av informasjon. Ikke all informasjon er tilgjengelig for alle, men det finnes måter og rettigheter for enkelte i klubben til å fremskaffe informasjon fra systemet. Kjartan hadde laget et greit og informativt skriv om hvordan komme inn i systemene. Han gikk i gjennom innlogging både på «Medlemsnett» og «My Rotary». 

Det kom forslag fra klubbens medlemmer at han delte dette med alle i klubben og ville sende dette ut som egen e-post. For undertegnedes del hadde jeg mye mere utbytte av denne informasjonen enn 3 timer kurs på Hønefoss tidligere i sommer.

Det var synd at både Halvor og Knut Georg ikke var til stede for de kunne ha bidratt med ytterligere informasjon om systemene. En tanke er at dette temaet kanskje kan gjentas.

Neste møte er "Presidentens møte" og da skal Knut Eigil fortelle mer om hva han har lagt opp til i det kommende år og hva han forventer tilbake av de forskjellige komiteene og av klubbens medlemmer.

Ansvarlig for 3-minutter på det møtet er det Ola Johan som har.

Vel møtt!

Referent: Arne Hessenschmidt


_____________________________________________________________________________________________

MØTET 8. august 2017

summemøte


Åpning av møtet: President Knut Eigil slo på klokken og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte. – Nå er jo "høysommeren" over, mente han og syntes ikke at denne sommeren har vært noe særlig varm. Det blir nå også raskt mørkere for hver dag. Vi får sette vår lit til at vi får en "Indian summer" i slutten av august eller i september. 

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede denne kvelden. Greit nok det; - det er tross alt sommerferie og våre to siste møter har vært såkalte summemøter. Men til neste tirsdag begynner våre "ordinære" møter med oppsatte programposter og da forventes det at møteprosenten går skikkelig opp!

Gjester: Ingen gjester denne kvelden.

Fødselsdager: To av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. Steinar (73) og Egil (67) har begge fødselsdager den 9. august. Klubben gratulerer dere begge!

Opplysninger på møtet: Presidenten ønsket Harald spesielt velkommen til møtet etter en tids sykdomsperiode.

Presidenten fortalte at han hadde vært på møte i Oslo Nord RK og "luftet" tanken om et mulig samarbeid om neste semesters programmer. Det viste seg at den ideen hadde også Oslo Nord vært inne på. Dette kan gjøre at vi, en gang i blant, får besøk av Oslo Nord og at vi besøker de når klubbene har litt spesielle programposter.

Kjartan hadde en gladmelding; - han hadde etter mye frem og tilbake med det berømmelige Brønnøysund-registeret endelig fått klarsignal om at Arne H., i tillegg til Magne, nå har signaturrett for klubben. Han ønsket Arne H. lykke til med vervet som klubbens sekretær og sa at hvis det var noen problemer med "Brønnøysund" var det bare å spørre; -"nå kan jeg det meste om irrgangene der" avsluttet Kjartan.

Vi fikk også vite at Bjørnar (Brændeland) dessverre har meldt seg ut av vår klubb på grunn av helseproblemer. De siste par år har han slitt med svekket immunsystem og oversensibilitet for stress. Dette har hindret ham i å stille opp og han finner det utelukket å være med i vår klubb for bare å "skumme fløten" uten selv å kunne bidra. Han finner det derfor riktig å trekke meg ut av Rotary inntil videre. Vi ønsker Bjørnar all mulig god bedring, - og hvis han finner det for godt, så vet han hvor vi finnes!

3-minutter: Ingen fastsatt 3-mnutter denne gang.

Foredraget: Som leder av Distriktets komité for Medlemskap og Klubbutvikling fortalte PDG Bjørg fra møtet de hadde hatt den 7.august. Medlemskap og klubbutvikling er ikke noe som Distriktet kan gjøre, det må skje, og skjer i hver klubb.

Det er tre områder som Guvernøren og komiteen er opptatt av. Det første er Klubbutvikling, det andre er Medlemsattraksjon og det tredje er Medlemsengasjement. Det er laget strategier for disse tre områder og de er rettet mot klubbene for å påvirke og medvirke klubbenes arbeid på områdene.

Klubbutvikling. Alle klubber sliter med å holde på medlemmer og med å få nye og ikke minst yngre mennesker til å bli medlem i Rotary. Det er viktig at det brukes litt tid i klubbene for å få en egen strategiplan. Det er stor diskusjon om prosjekter, om midler (penger) i de fleste klubber. I så henseende er vi veldig heldig; vi har allerede en slik plan for perioden 2016-2018 selv om alt ikke enda har falt på plass. Alle klubber bør ha en komiteleder for medlemskap/ klubbaktiviteter. En annen meget viktig sak er å gjøre Rotary mer synlig, både nasjonalt og lokalt.

Medlemsattraksjon. Det skal være attraktivt å være medlem av Rotary. Vær stolt og bruk det synlige beviset, rotarynålen (logoen), i det daglige. Distriktet har satt seg det mål; å chartre minst en ny klubb i dette året med medlemmer under førti år. Kanskje det kunne være en "Business Club", en klubb for og med forretningsfolk som kan diskutere og drøfte forretning og nettverk slik det opprinnelig var fra starten av. Hva med å finne tilbake tidligere rotaractere og få de med å lage en ny rotaractklubb? Det er et stort mål å få fler kvinner med i Rotary og et mer mangfold enn de er i dag. I vår del av Oslo er det jo en god del med en annen etnisk bakgrunn. Oslofjord St. Halvard RK arbeider med å få laget en "Rotary Social Event Club".

Medlemsengasjement. Det er ikke slik å forstå at man nå ønsker å bli kvitt de eldre. Nei tvert i mot! Det er et mål at hver enkelt klubb tar vare på et stabilt medlemskap og samtidig forsøker å forbedre det med minst en prosent. Det er et mål at minst 50 % av medlemmene i en klubb skal være registrert i "My Rotary".  Det er en unik måte både å få informasjon og følge med og på den måten føle man blir en del av det store internasjonale medlemskapet på 1.2 millioner medlemmer i over 200 land i 34 000 klubber! Klubbene må fokusere mer på sine aktiviteter; hva de gjør av sosialt og humanitært arbeid. Dette for å vise det enorme mangfoldet og den enorme humanitære innsatsen som Rotary gjør totalt. Nye medlemmer ha en mentor (fadder) som tar vare på de i klubben i den første tiden slik at de finner seg bedre til rette. Det er trist og leit at nye medlemmer blir tatt opp for så å "seile sin egen sjø" og til sist etter en kort tid slutter.

Ser vi på vår strategiske plan så inneholder den stort sett alle disse punktene, men som tidligere nevnt så er vel ikke alle punktene oppfylt. I hvert fall ikke enda!

Etter Bjørg sitt flotte innlegg ble det en god og fin dialog med innlederen og ikke minst klubbens medlemmer seg i mellom.

PS. En sak som kom opp var at årets guvernør for vårt distrikt vil kommunisere med oss på Facebook. Det er det ikke alle som synes særlig om. Det er ikke alle som er på, vil være på eller forstår så mye av Facebook og andre "nymotens" sosiale medier. Veldig mange vil ha tilbake "Guvernørens månedsbrev" slik vi er vant til. Det er vel ikke verre enn at det som guvernøren skriver på Facebook kan sammenfattes til et månedsbrev og legges ut på Distriktets hjemmeside?

Neste møte vil bli holdt på Thon Hotell Linne og da skal Kjartan og Rune fortelle og opplyse oss om hvordan vi kan "søke etter informasjon i RI og Distriktets systemer". Det kan bli interessant for det er nok dessverre mange som verken kan eller bruker disse hjemmesidene. Det er veldig mye fin og relevant informasjon å finne der hvis man setter seg ned og utforsker sidene lite grann.

Det er Rune som også i tillegg skal ha den obligatoriske 3-minutter.

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________________


MØTET 1. august 2017

summemøte


Åpning av møtet: For første gang i det "nye" rotaryåret var det vår nye president Knut Eigil som åpnet møtet ved å slå på klokken presis 18:30.  Han ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen til dette første møtet etter sommerferien.  

Medlemmer til stede: Det var 12 medlemmer til stede på møtet.

Gjester: Vi hadde en gjest; Aase Lien, som ble ønsket velkommen og klappet for.

Fødselsdager: Ingen medlemmer med fødselsdag i kommende uke, men det var mange i juli. Hele fem av klubbens medlemmer har hatt fødselsdager i forrige måned og de var: Kjartan den 10. - Arne H. den 11. – Kari-Anne den 14. – Napoleon den 17. - og Reidun den 24. Hver enkelt av dere har herved fått klubbens gratulasjoner på etterskudd! 

Opplysninger på møtet: Presidenten har vært i kontakt med Oslo Nord RK for om mulig i første omgang å få til et samarbeid når det gjelder møteprogrammene. Det kan kanskje være en tanke å samarbeide her med tanke på å få flere til å komme når vi har interessante foredragsholdere. Er jo flaut når det møter kun 10-12 medlemmer på disse møtene.

Terje har dessverre ikke fått inn så mange svar som ønskelig i forbindelse med spørsmål om konsert også til neste år. Stovner kirke er interessert, det samme er Magnolia Jazzband og klubbens styre. Etter en uformell håndsopprekking på dette møtet viste det seg at samtlige var for en slik konsert. Det gjør ar Terje går i gang med forberedelser og arbeid for å få til ny konsert 24. april 2018. Denne gang vil han at alle i klubben gjør en innsats og at det i tillegg kommer noen fler medlemmer på selve konserten enn det gjorde i år!  

Erling opplyste at "Guvernørbesøket", som er berammet til den 7. november, vil bli flyttet til den 28. november. Utenom det så er håpet at det ikke skal bli så mange forandringer. Programmet for første halvår 2018 begynner også å ta en viss form, men det er enda en del datoer å fylle. Det er tillatt å komme med forslag og/ eller ønsker!

PDG Bjørg fortalte at hun er satt til å lede komiteen for Medlemskap og Klubbutvikling i Distrikt 2310. Denne komitéen skal ha sitt første møte på mandag 7. aug. og vi vil få et resymé på vårt neste klubbmøte. Hun ba oss om å tenke litt over va som kan gjøres i klubben og ikke minst fra det enkelte medlem for å få fler medlemmer og utvikle klubbene videre.

Som koordinator for "End Polio Now" i Zone 16 er hun også opptatt av at vi skal overholde vårt langsiktige mål; å betale inn US$1500 for hvert år i perioden 2016-2018. Det er jo klubbens vedtatte handlingsplan av 22. des. 2015. Blir dette gjort i samtlige av verdens klubber og Rotary klarer å samle inn US$ 50 millioner i løpet av de neste to årene så har Bill Gates lovet å legge US$ 450 millioner i den samme potten! Da er det en stor mulighet for at polio vil bli utryddet i Verden. Allikevel trenges det en god del penger for å fortsette vaksinasjonsprogrammet av barn videre i tiden fremover.

3-minutter: Det var ingen som var satt opp med 3-minutter denne gang

Neste møte er også et summemøte. Det vil bli innledet av PDG Bjørg om det emnet som er nevnt ovenfor.

Ingen er satt opp med 3-minutter, det vil først bli på møtet den 15. august og da er det Terje som har ansvaret.

Vel møtt!                                                                                           

___________________________________________________________________________________________________________________________

MØTET 27. juni 2017

presidentskifte - opptak av nye medlemmer


Åpning av møtet: Dette var det siste møtet før vi tar "sommerferie" og det var også det siste møtet for President Henning for hans andre periode som klubbens president. Han åpnet allikevel dette møtet på vanlig måte ved å slå på klokken presis på slaget halv syv og ønsket alle fremmøtte hjertelig velkommen.   

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede på dette møtet.

Gjester: Vi hadde besøk av 5 gjester. Disse var Erik Jensen fra Lysaker RK, Arild Bjørnstad fra Oslo Nord RK samt Astrid Landmark Johansen (Knut Eigils kone). I tillegg til disse tre var også våre to nye kandidater, Leif Jørgen Thorkildsen og Åsgeir Kvernstad i salen for senere å bli opptatt som medlemmer. Presidenten ønsket også velkommen til Jon Engh Stavseth, men han var på det tidspunktet ennå medlem av klubben i og med han har betalt kontingent frem til 30. juni!

Fødselsdager: Ingen med fødselsdag i kommende periode. Det vil si at det blir et "ras" med gratulasjoner i første referat etter sommeren. 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste agendaen for kveldens møte. Dette var nokså tettpakket slik at de som skulle/ ville si noe måtte fatte seg i korthet for at vi skulle få god tid til kaffe og bløtkake helt til sist.

Først ut var Jon. Etter å ha vært en stund i tenkeboksen hadde han kommet til et veiskille og funnet ut at han ville gå ut av klubben pga sin sykdom. Dessuten skal han og familien litt senere flyttet til Fornebu og ville se det an litt derfra. Jon, - du er velkommen i klubben som gjest når som helst, og vi ser gjerne at du ombestemmer deg og kommer tilbake som medlem!

Datteren til Egil har giftet seg og flyttet til Danmark sammen med sin irske mann. Svigersønnen har hatt litt problemer med å få seg arbeid i deres nye land, mye på grunn av språkproblemer. Men nå har arbeidssituasjonen visstnok bedret seg i så henseende. I tillegg har Egil fått "livet i gave" nok en gang etter en innleggelse på Ahus. God helse er noe som man bør sette stor pris på at man har, og derfor foret han "elefantgrisen" vår med en av vårt lands nye sedler.

Så var det Magne som, sammen med Henning og Egil, sto for trekking av vinterens/vårens lotteri. Det var et rikholdig utvalg av gode viner og andre sterkere dråper på gevinstbordet. Til sammen hadde lotteriet det siste rotaryåret gitt klubben nærmer 30.000 kroner! Disse pengene er denne gang øremerket vårt Rigaprosjekt.

Til sammen tolv gevinster ble fordelt på Kjartan og Arne P. som vant tre gevinster (flasker) hver! Én flaske vin til hver ble vunnet av Astrid, Terje, Morten og Arne H. Litt sterkere og edlere dråper tilfalt henholdsvis Kolbjørn og Trond.  Gratulasjoner til alle vinnerne!

3-minutter: Det var Håkon som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han var dessverre ikke til stede slik at denne posten måtte utgå denne gang.

Foredraget: Til møtet denne gang hadde klubben to nye kandidater som skulle tas opp som medlemmer. Presidenten kalte frem Leif Jørgen Thorkildsen og Åsgeir Kvernstad sammen med fadderne, henholdsvis Egil og Halvor.

Egil fortalte om Leif Jørgen; at han er født i 1941, er gift og har to voksne døtre. Han har hatt sin karriere i Televerket (Telenor) og er utdannet i anleggsteknikk, svakstrøm og teknisk tegning.

Halvor fortalte kort om Åsgeir som er født i 1975 og vil derved bli klubbens yngste medlem. Han er utdannet kokk, men har nå sitt daglige virke ved Vinmonopolet på Stovner senter. Han er også gift og har barn og er meget interessert i friluftsliv, jakt og fiske. Vi vil selvfølgelig høre mer fra de to ved en senere anledning når de skal ha sine egoforedrag.

Alle medlemmene reiste seg og PDG Arne P. hadde den store æren å feste rotarynålen, det synlige bevis på at de nå kan regne seg som rotarianere.

President Henning tok så for seg sitt år som president og fortalte om hva klubben har gjort dette siste året. Han takket PDG Bjørg og programkomiteen for et godt program med mange fine foredragsholdere og med mange forskjellige spennende temaer. Klubben har for tiden en forholdsvis god økonomi. Dette er mye takket være Magne, som har holdt et stramt budsjett, og ikke minst vært frampå med søknader om tilskudd fra forskjellige muligheter innen rotaryorganisasjonen. Han rettet også en takk til Terje og hans konsertkomité for vel utført arbeid. Det var også noe som ga oss sårt tiltrengte penger. Et slikt arrangement, kirkekonsert sammen med Magnolia Jazzband, gir også ikke minst god markedsverdi for Rotary som helhet. I samarbeid med en egen nedsatt komité har styret også arbeidet med oppstrukturering av tjenester og komiteer samt laget nye lover for klubben. Dette vil man komme tilbake til ved en senere anledning.

Av PDG Bjørg ble så president Henning kalt frem for å bli takket av klubben for å ha gjort et fremragende arbeid som president for annen gang. Han var president for klubben i rotaryåret 2004 - 2005. Den gang fikk han, som alle avtroppende presidenter i GRK, Paul Harris-medaljen for utført gjerning. Denne gang ble han hedret med samme medalje, men med en safir i tillegg. Bra gjort Henning! - takk for enda et fint år i klubben.

Deretter var det tid for presidentskifte hvor avtroppende president ga presidentregaliene til vår nye president Knut Eigil. Han på sin side takket for tilliten og sa han vil prøve å lede klubben på beste måte i det kommende rotaryåret. Han ønsket også de to nye medlemmene hjertelig velkommen til, om ikke verdens beste klubb, så i hvert fall "Dalens" beste klubb. Videre vil han forsøke å få til et enda bedre "indre liv" i klubben; at vi kanskje, noen i hvert fall, kan bli sittende litt lenger etter ordinært møte er slutt for å bli enda bedre kjent med hverandre. Han vil fortsette det påbegynte arbeidet med å få til et slags samarbeid med de andre klubbene i dalen, eventuelt slå noen mindre sammen. Det er vel kanskje også på tide å finne et nytt prosjekt i nærområdet som vi kan starte i tillegg til Dagravning. Vår nye president Knut Eigil ser frem til et godt og hyggelig nytt rotaryår og vi som medlemmer skal hjelpe til og gjøre vårt for at han vil lykkes med det.

                                                      

Da! – var det tid for kaffe og bløtkake, - og praten gikk livlig rundt bordene. Selv da den nye presidenten slo på klokken presis halv åtte var det mange som fortsatte mye lenger.

Neste ordinære møte er ikke før den 1. august. Da møtes vi igjen i våre lokaler på Thon Hotell Linne for et "Summemøte". Det vil også bli "Summemøte" den 8. august, mens den 15. august skal Kjartan og Rune vise oss hvordan vi kan "Søke etter informasjon i RI- og Distriktets systemer".     Sjekk det nye møteprogrammet HER !

3-minutter på det møtet er det Terje som er ansvarlig for.

NB! NB!  På møtedagene 18. og 25. juli kan de som ikke er på ferie langt avgårde møtes på Terrassen Restaurant og Kafé i annen etasje på Stovner senter. De to møtene er bestemt skal starte klokken 12:00!        

Helt til sist står det da bare igjen for redaktøren av klubbens hjemmeside å ønske samtlige medlemmer og venner av Groruddalen Rotary Klubb en riktig god og solrik sommer!

Vel møtt!  


______________________________________________________________________________________________

MØTET 20. juni 2017

sukker og kunstige søtningmidler - behov eller besvær?


Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet ved å slå på klokken og ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte. Etter en liten middagslur på terrassen i det fine været hadde han sovnet skikkelig og våknet av at Arne H. ringte ham for å spørre hvor han var. Da hadde klokken blitt halv seks på kvelden og presidenten fikk fart på seg for å rekke kveldens møte. (Farlig å sovne på ettermiddagen når man kommer i en viss alder!)  

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede denne kvelden.

Gjester: Vi hadde to gjester; Tommy Hjort fra Ludvika RK i Sverige og vår "gjest" Leif Jørgen Thorkildsen.

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

Opplysninger på møtet: President Henning opplyste at kveldens foredrag dessverre måtte utgå pga at Erling hadde blitt lagt inn på Ullevål sykehus for en to-dagers undersøkelse. I følge Erling selv var det ikke noe alarmerende.

Samtidig hilste han til Egil som var til stede etter en innleggelse på Ahus. Etter en ukes-tur til sykehuset, med blålys og sirener, hadde det etter hvert blitt konstatert at han hadde lave saltverdier. Når disse var blitt "normale" ble han sendt hjem, og selvfølgelig kom han til klubben på møtet.

Programmet denne kvelden ble derfor omgjort og enkelte av medlemmene fikk på sparket oppgave med å fortelle litt om oppgaver i klubben.

Magne fortalte at nå var siste mulighet for å kjøpe lodd i klubbens store lotteri. Hittil har lotteriet innbrakt om lag kr 25.000. Disse pengene er denne gang øremerket til vårt Riga-prosjekt. Det vil bli trekning av gevinstene på neste møte (28.6). Det var også stemning blant de fremmøtte medlemmene for å fortsette et slikt lotteri i høstsemesteret.

3-minutter: Det ble ingen 3-minutter denne gang.

Foredraget: I og med at selve foredraget ble avlyst fikk vi høre fra presidentens møte på Bjerke vg skole i forbindelse med utdelingen av Rotaryprisen 2017. Bjerke vg skole er en moderne og spennende skole med 750 elever og 100 ansatte. Mandag 19. juni på kvelden, i skolens aula, hadde 3. klasses elever sammen med lærere og øvrige personale samlet seg for avslutningsfest. Alle hadde pyntet seg i sin fineste stas og spesielt hyggelig var det å se de elevene med annen etnisk bakgrunn komme i sine flotte drakter.

President Henning hadde den hyggelige oppgaven å tildele Rotaryprisen til "Beste Elev" ved skolen for året 2017. Her er begrunnelsen:

"Vi ønsker å tildele "Rotaryprisen 2017" til Lotte Kristoffersen. Lotte er en person som tar ansvar ut over det vanlige. Hun har blant annet vært klassens tillitselev i tre år, og på den måten brydd seg om klassekameratene og engasjert seg i skolemiljøet gjennom elevrådet. Lotte har ledet jenteprosjektet "Rosa sko", som har som mål å få jenter, spesielt minoritetsjenter, til å bli glad i idrett gjennom fotballen. Hun er opptatt av å bidra til samfunnet. Prosjektet har høstet mye heder og ære. I tillegg har Lotte deltatt i Bjerkes danserevy to år på rad med terningkast fem i Aftenposten begge årene. Lotte har en positiv energi som er smittsom. Noe av energien har hun også brukt til å skaffe seg et vitnemål med topp karakterer. Med å ha så stor ansvarsfølelse for andre og for skolemiljøet og samtidig oppnå glimrende faglige resultater, har Lotte vist seg som et forbilde for andre elever. Lotte Kristoffersen er en verdig vinner av Rotaryprisen for 2017."

Prisen deles ut etter en innstilling fra skolen, men til neste år mente presidenten at klubben kanskje burde få være med på et tidligere tidspunkt. Samtidig kom det forslag om vi ikke også burde øke prisen fra dagens kr 3.000 til kr 5.000. Også "Ryla-kandidater" hadde presidenten drøftet med skolens rektor og det var noe hun var positiv til.

Kjell Olav fikk på sparket i oppdrag å fortelle litt om og fra siste Riga-tur. Denne gang var det Harald og Kjell Olav fra vår klubb som hadde reist sammen med 3 medlemmer fra Bryn RK. Turen hadde vart fra torsdag til søndag med besøk og annet opplegg på Dagsenteret på fredag og lørdag.

I de første årene hadde det vært litt vanskeligheter med barna pga deres skepsis overfor voksne, og spesielt menn. Dette har etter hvert bedret seg slik at nå spør barna "når kommer våre?" Det har kommet en ny leder på senteret som virker meget positiv. Barna kommer fra de mest belastete strøk i Riga og det store problemet kan være å få de tilbake i skolesystemet. Dette året var det besøk på museet for "Baron von Münchhausen". Som lidenskapelig jeger og fargerik selskapsmann ble Münchhausen kjent i Hannover for å fortelle fantastiske historier fra sine reiser, jakt- og krigseventyr. Senere var det utflukt med barna hvor de ble servert Pizza og pølser, et arrangement som de virkelig setter pris på.

Riga er en flott by med god mat, fantastisk arkitektur, shopping, deilige spa og pulserende natteliv. Alt til en billig penge, og med en stor porsjon gjestfrihet på toppen.

Magne minnet på møtet 24.10 hvor vi skal arrangere InterCity-møte på Thon Hotell Linne. Dette er et møte hvor alle klubbene i region 1 og 2 i distrikt 2310 blir invitert til å delta. Dagen er jo samme dag som FN-dagen og han mente det ville være fint om vi kunne få en som kunne fortelle litt om nettopp FN. Det ble så opplyst at det er PDG Bjørg som er ansvarlig for opplegget og temaet på møtet er "End Polio Now" så det burde være opp til henne å finne foredragsholdere.

Til slutt fikk vi høre litt fra vår svenske gjest, Tommy Hjort, som fortalte litt om Ludviks RK. Ludvika er by i Dalarnas län i landskapet Dalarna i Sverige. Det er Ludvika kommunes administrasjonssenter. Det statlige jernverket Gustav Vasa etablerte ved Ludvika omkring 1550 gikk i 1726 over i privat eie. Ved slutten av 1700-tallet vokste bebyggelsen ved bruket. Fra 1900 opplevde Ludvika vekst basert på elektroindustri. Elektriska Aktiebolaget Magnet, som senere ble til ASEA-Ludvikaverken og en del av ABB, ble etablert i 1900. I 2013 sysselsatte ABB rundt 2500 personer i Ludvika, det samme som antallet kommunalt sysselsatte. Landstinget og Spendrups Bryggeri er andre store arbeidsgivere. Ludvika RK ble chartret i 1944har til sammen 65 medlemmer hvorav 25 er kvinner. De sliter med de samme problemer som mange andre rotaryklubber gjør, nemlig en form for "forgubbing". Klubbens store prosjekt er å støtte "Rotarys läkarebank" som både sender og drifter leger og tannleger i forskjellige land i Afrika.

Neste møte er "Presidentskifte". Det skal selvfølgelig holdes på Thon Hotell Linne og det vil bli servert kaffe og kaker. Denne gang er det president Henning som takker for seg og overlater "roret" til innk. president Knut Eigil.

Samtidig vil det bli opptak av to nye medlemmer. Det hadde derfor vært svært gledelig om også nettopp du hadde funnet veien til vårt møtelokale denne kvelden. Dette er kvelden hvor vi kan ta på oss finstasen og vise frem alle våre utmerkelser!

3-minutter på dette møtet er det Håkon som er ansvarlig for.

Vel møtt!  


______________________________________________________________________________________________

MØTET 6. juni 2017

"ut i det blå" - hagefest hos kjartan

Det var en glad gjeng med både medlemmer og "ledsagere"som samlet seg til "Hagefest" hjemme hos familien Eide (Kari og Kjartan) i Tittutveien på Alna. Det hadde regnet til ganske nylig, men når vi ankom hagen var skydekket sprukket og, selv om solen glimret ved sitt fravær, var det oppholdsvær slik at vi kunne sitte ute. Det ble servert grillpølser med lompe eller brød, øl (både sterkt og svakt), vin og mineralvann. Som vanlig når medlemmer av GRK samles tar det ikke lang tid før praten går livlig og stemmningen kommer på topp.

Etter at verten hadde ønsket oss velkommen, takket innk. president Knut Eigil for invitasjonen og for at de, som i fjor, tok i mot oss på en slik fantastisk måte. De ble så overrakt en pose med "no' godt i" for senere bruk i sommer.

Etter en god del med pølsespising begynte det å småregne. Vi ble derfor invitert inn under tak i stuen hvor vi ble servert kaffe og kaker. Disse var det noen av fruene som hadde bakt.

Alle som deltok på denne hagefesten koste seg og vi sier defor igjen tusen takk til Kari og Kjartan og for et hyggelig arrangement.


                                                                                               


____________________________________________________________________________________________

MØTET 30. mai 2017

demens - eller bare litt glemsk?


Åpning av møtet: President Henning åpnet møtet med å ønske samtlige av klubbens medlemmer, foredragsholder og gjester hjertelig velkommen til enda ett hyggelig rotarymøte. Han sa at vi kunne glede oss til et interessant foredrag fra en av landets store kapasiteter på emnet "glemsomhet".

Medlemmer til stede: Det var denne gang gledelig å se i alt 21 medlemmer til stede på kveldens møte.

Gjester: Vi hadde i tillegg også tre gjester hvorav en var foredragsholderen, dr. med. Anette Hylen Ranhoff. Vi hadde også besøk av Sissel Michelsen og Aase Lien.

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke.

Opplysninger på møtet: Fra Knut Eigil fikk vi vite at det nye styret har bestemt at vår klubb tar helt møtefri i juli måned. Det er såpass få medlemmer som kommer på møtene i den måneden at det er ingen mening i å betale såpass mange kroner i lokalleie til hotellet.

Terje var "Djupt såra og vonbroten" over at kun ett medlem hadde respondert på hans spørsmål om vi skal arrangere en ny konsert neste år. Det har nok muligens vært en svikt i kommunikasjonen; - at vi skulle si i fra hvis vi IKKE ønsket en slik konsert på nytt. I alle fall; vær snille og send en e-post til Terje ( trjandersson@gmail.com ) og si "Ja til konsert" eller "Nei til konsert". NB! Ikke glem det denne gang da‼

Kjartan ønsket oss alle velkommen til "Hagetreff" i hagen i Tittutveien 11 B. Vanlig møtetid. Det er ordnet med grillmat og både sterk og svakt øl. Hvis noen føler for det så er det tillatt å ta med en kake til kaffen! Velkommen til ALLE, men det kan kanskje være greit å gi Kjartan et tips om nettopp du kommer enten på telefon (906 07 309) eller e-post (kjartan.eide@online.no ).

3-minutter: Det var Erling som hadde 3-minutter og han viste til det nylige møtet Europa har hatt av den amerikanske presidenten, Donald Trump. Besøket må vel karakteriseres som begredelig med en president om sier og gjør mye rart. Det som Erling var absolutt mest opptatt av var hans lite villige innstilling til å fortsette "Paris-avtalen". I stedet vil/ skal USA montere et "speil" av kjemikalier høyt oppe i stratosfæren. Dette skal gjøre at sollyset vil reflekteres tilbake til verdensrommet og dermed vil temperaturen på jorden ikke stige. (?) Hvis temperaturen på jorden stiger bare en grad celsius over de "tillatte" to grader vil f.eks. et land som Bangladesh bli liggende under vann. Da hjelper det ikke om Erling og Ina, sammen med mange andre av oss, kildesorterer så godt vi kan i grønne og blå plastposer!

Foredraget: Kveldens foredragsholder, dr. med. Anette Hylen Ranhoff, ble introdusert av Bjørg.

Annette H. Ranhoff er professor i geriatri og har til daglig sin arbeidsplass ved Diakonhjemmet sykehus i Oslo. Denne kvelden kom hun direkte fra Bergen hvor hun er tilknyttet Kavli forskningssenter for geriatri og demens og Universitetet i Bergen. "Demens – eller bare litt glemsk?" var tittelen og vi fikk høre et aktuelt og ikke minst opplysende foredrag.

Demens skyldes at hjernen på forskjellig vis blir skadet eller "dør" slik at hjernefunksjonen svekkes. En normal aldring gjør også at hjernefunksjonen etter hvert svekkes. Dett er best gjenkjennelig ved at som yngre kunne man gjøre fler ting samtidig; f.eks. strikke, lese en bok og høre på musikk. Når man blir eldre svekkes denne evnen og etter hvert kan man bare gjøre en ting!

En såkalt subjektiv hukommelsessvikt kan ikke påvises ved tester, men pasienten mener å huske dårlig. Ved Lett kognitiv svikt mener pasient, de pårørende eller legen at det er et problem med hukommelsen og da gjerne nærhukommelsen. Dette behøver ikke gå ut over evnen til å klare seg selv i dagliglivet.

De aller fleste personer med demens er gamle og den raskest økende gruppen er 85+ hvor de fleste har uttalte aldersforandringer og mange har også kroppslige sykdommer. Kriterier for demens er svekket hukommelse og andre kognitive funksjoner som virker inn på evnen til å klare seg i dagliglivet. De får svekket følelsesmessig kontroll som svingende humør, irritabilitet, apati og unyansert sosial adferd. For at det skal kalles demens må symptomer på disse kriterier ha vart i seks måneder eller mer. Symptomer på aldersdemens, senil demens, begynner gjerne etter fylte 65 år. Før denne alder er det sjelden med demens eller såkalt presenil demens.

De viktigste symptomer ved demens er først de Kognitive symptomer (det som har med erkjennelse, oppfatning og tenkning å gjøre). Disse er opmerksomhetssvikt, hukommelsessvikt, språksvikt, rom-retning svikt, forståelsessvikt og generell intellektuell svikt. De psykiatriske symptomer er: endret adferd, depressivt/ angst syndrom og psykotisk syndrom. Tallene for forekomst av demens i Norge er (2013) ca. 70 000 med om lag 10 000 nye tilfeller pr. år. Fler enn 97 % av pasientene er 65 år eller eldre.

Det er viktig å stille en tidlig diagnose av demens. Dette for å forebygge problemer og bevare funksjon i dagliglivet best mulig. Det er også viktig å forsøke å stoppe sykdomsutviklingen. Det finnes ingen enkel absolutt test på Alzheimers sykdom eller annen demenssykdom. Diagnosen baseres på opplysninger fra pasienten og pårørende om endring i mental (kognitiv) funksjon og/ eller ved testing av pasientens kognitive funksjoner. Det brukes også legeundersøkelse med blodprøver og billedundersøkelser av hjernen (CT, MR, SPECT, PET). I spesielle tilfeller tas det også prøver fra spinalvæsken.

Kan demens behandles? Ja, jo, tja? Hvis det er demens av Alzheimers type kan demensmedisin forsøkes.. Det må gjøres en kritisk gjennomgang av medisinlisten til hver enkelt pasient samt at det gis god informasjon til både pasient og pårørende samt at det planlegges og iverksettes omsorgstiltak i samråd med pårørende. God ernæring for å hindre vekttap, fysisk og meningsfylt aktivitet er også meget viktig.

I fremtiden håper man på økte kunnskaper om forebygging. Det forskes kraftig på dette feltet. Det ønskes bedre metoder for å påvise sykdommer som utvikler seg til demens i et tidlig stadium. Og man håper på en vaksine eller andre medisiner til hjelp mot denne sykdommen.

I dag kan sykdommen stoppes før demens utvikles. Demens kan bremses og pasienten fungerer bedre lengre og plagsomme symptomer ved demens kan lindres bedre!

Tusen takk til en engasjert foredragsholder som holdt forsamlingens oppmerksomhet litt ut over den tilmålte timen.

Neste møte er, som tidligere nevnt, "Hagetreff" i hagen til Kjartan. Det kommer nok en veibeskrivelse hvordan man kommer dit enten med buss eller egen bil.

Vel møtt!  


____________________________________________________________________________________________

MØTET 23. mai 2017

peer gynt


Åpning av møtet: President Henning, nylig kommet hjem fra en tur til Portugal, åpnet møtet på vanlig måte ved å slå p klokken og ønske samtlige fremmøtte hjertelig velkommen til denne kvelden.  

Medlemmer til stede: Det var dessverre kun 13 medlemmer til stede, noe som er for lite med tanke på at vi denne gang hadde en innbudt "gjest"/ foredragsholder.  

Gjester: Det var to gjester på dette møtet. Skuespiller Sidsel Marie Nielsen var den ene. Hun var også kveldens foredragsholder. Den andre gjesten var Mai Britt Andersen.

Fødselsdager: Ingen av medlemmene med fødselsdag i kommende uke. 

Opplysninger på møtet: Fra Harald fikk vi vite at Kjell Olav hadde anskaffet en CD fra konserten med Magnolia Jazzband. Denne ville bli gitt i gave til Dagsenteret i Riga ved besøket nå i juni. Det var lagt ved et kort med en liten hilsen hvor også medlemmene kunne skrive navnet. En liten koselig gest fra Kjell Olav og klubben.

Magne minnet om ønsket fra Terje om at alle medlemmene i klubben skulle gi uttrykk for om vi ønsker å arrangere en kirkekonsert også til neste år. Det kunne være greit med en rask tilbakemelding om "Ja" eller "Nei" til Terje på e-post: trjandersson@gmail.com

3-minutter: Det ble ingen 3-minutter denne gang pga at Jon, som skulle hatt den, dessverre har sluttet i klubben. Ingen andre meldte seg så derfor ble denne posten strøket.

Foredraget: Vi fikk en kort introduksjon fra Erling om kveldens foredragsholder, skuespiller og teaterhistoriker Sidsel Marie Nielsen. Hun har jo vært hos før ved flere anledninger. Hun har fortalt oss om Suzannah og Henrik Ibsen i Roma og sist om Nordahl Grieg. Denne gang ville hun fortelle mer inngående om Peer Gynt, (uttales: Per Jynt!) og har gjennom flere år, og i mange land, fulgt i Peer Gynts "fotspor". Allerede som treåring kunne hun faktisk sitere Peer Gynt!

Sidsel Marie er datter av Hans Jacob Nielsen som var utdannet som ingeniør. Han virket først som skuespiller, og siden også som instruktør og teatersjef. I årene 1934-39 var han sjef ved Den Nationale Scene. I to perioder ledet han Det norske teatret 1933–1934 og 1946–1950. Under andre verdenskrig var han i Sverige og var aktiv i det norske skuespillermiljøet. I sine siste år var han sjef for Folketeatret.

Han vakte stor oppmerksomhet med sin Peer Gynt-oppsetning i 1947, der han selv spilte hovedrollen. Dette var den første oppføring av Ibsens verk på nynorsk, og Nilsen skiftet også ut Edvard Griegs musikk med nyskreven musikk av Harald Sæverud. Han mente at Griegs musikk, til tross for sine utvilsomme musikalske kvaliteter, på sett og vis fortalte en annen historie enn Ibsens tekst og dermed påvirket spillestil og tolkning på en uheldig måte.

Det ble en god del oppstyr rundt denne tolkningen av Peer Gynt på nynorsk samtidig med musikk av Sæverud. Store og kraftfulle var overskriftene i mange av landets aviser før premieren på Det norske teateret.

Vi fikk høre om en lang og heftig brevveksling mellom Hans Jacob Nielsen og Harald Grieg. Sistnevnte var sjef for Nationaltheateret og det var det teateret som, sammen med Ibsens arvinger, satt på alle rettigheter rundt Peer Gynt.

Foredragsholder Sidsel ga oss sågar en "a cappella" smakebit av Solveigs sang i Sæveruds tonedrakt, - og det er vel første gang i klubbens historie at vi har hatt en "syngende" foredragsholder!

Tusen takk til Sidsel Marie for et engasjerende foredrag om en av vår store kulturelle skatter. Du er hjertelig velkommen tilbake til oss ved en senere anledning for f.eks. å fortelle om brevvekslingen mellom Bjørnson og Ibsen; "En livslang storm."

Neste møte er i våre lokaler og vi far da besøk av Anette Hylen Ranhoff, Dr.med. og spesialist i indremedisin og geriatri. Hun skal fortelle oss om "Dement, - eller bare litt glemsk?" Det både vil og kan nok være noe interessant for klubbens medlemmer. (Ikke noe vondt ment!)

På samme møte er det Erling som er ansvarlig for kveldens  3-minutter.

Vel møtt! 


___________________________________________________________________________________________

MØTET 16. mai 2017

klubbmøte


Åpning av møtet: Presis klokken 18:30 ble møtet åpnet av innkommende president Knut Eigil som ønsket de "trofaste" medlemmene hjertelig velkommen.

Medlemmer til stede: Det var 13 medlemmer til stede denne kvelden.

Gjester: Det var ingen gjester på dette møtet.

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle oplysninger.

3-minutter: Denne kvelden var det Harald som hadde 3-minutter. I anledning av morgendagen minnet han om at det er 203 år siden vi fikk vår grunnlov og at det er 36 år siden klubben hadde sin charterfest. Videre tok han for seg om det å sjekke kilder. Hva som er sant og hva som ikke er sant. Sannheten er første offer i en krig.

Foredraget: På programmet denne kvelden sto det "Klubbmøte" slik at man tok opp en del forskjellige temaer og diskuterte disse.

I anledning dagen i morgen, den 17. mai var klubblokalet dekket med hvite duker og det ble servert kake til kaffen.

Bjørg informerte at hun hadde påtatt seg to nye verv i rotarysammenheng. Den ene som "poliokoordinator" for sone 16. Den andre var, etter ønske av påtroppende guvernør, som leder for Medlemskap og klubbutvikling i vårt distrikt.

Terje informerte om resultatet for konserten med Magnolia Jazzband i Stovner kirke og gjennomføringen av denne. Regnskapet pr. dags dato viste ett overskudd på om lag kr 35.000. Ser man isolert på regnskapet går dette med et underskudd på ca. kr 3.000. Resultatet skyldes derfor ene og alene to poster; billettsalg til medlemmer og sponsorinntekter.

Regnskapet for konserten ble besluttet tilsendt til samtlige medlemmer. Om vi i fremtiden skal gjennomføre nye konserter blir tatt opp i klubben på ett senere tidspunkt.

Magne hadde undersøkt litt om og rundt NORFO for å se hva pengene vi betaler inn går til. Etter flere forsøk har han ikke klart å få tak i regnskapet. Dette synes han er under enhver kritikk og vanskelig å forstå hvorfor. Bjørg mente at regnskapet var send til presidenten, men hverken president Henning eller innk. president Knut har sett noe til det. Med tanke på spørsmålsprøven vi har i Rotary kan det virke litt rart å forstå at regnskapet skal være så vanskelig å få tak i.

Neste møte som er den 23. mai, og i våre lokaler på Thon Hotell Linne, vil vi få høre om "Per Gynt". Da er det teaterhistoriker og skuespiller Sidsel Marie Nilsen som igjen vil avlegge oss et besøk og fortelle om denne berømte skikkelsen i Henrik Ibsens skuespill.

Det er Jon som er satt opp til 3-minutter for denne kvelden, men i og med at han har sluttet i vår klubb blir det ingen obligatorisk 3-minutter. Derimot, - hvis noen føler trang for en 3-minutter er det bare å si fra til Klubbkomiteen ved registrering.

Vel møtt!

Referent: Arne H. 


___________________________________________________________________________

MØTET 9. mai 2017

"smil det videre" - et liv med diabetes og transplanterte organer


Åpning av møtet: Presis klokken 18:30 ble møtet åpnet av president Henning som ønsket de "trofaste" medlemmene hjertelig velkommen. Han uttrykte spesielt at han gjerne oftere skulle ha sett de som sjelden er på møtene. 

Medlemmer til stede: Det var 18 medlemmer til stede denne kvelden.

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest; kveldens foredragsholder, barnehagebestyrer Karianne Viken.

Fødselsdager: Det er ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke. Derimot så har president Henning sin Marie fødselsdag på selveste "dagen" – 17. mai! Den dagen fyller hun 60 år, - og nettopp av den grunn, og at hun er "presidentfrue" i år, ble hun klappet og gratulert av klubben!

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger til dette møtet, men vi ønsket Roar velkommen hjem etter ett lengere opphold på Gran Canaria hvor han har arbeidet for Den norske Sjømannskirken i Arguineguin.

3-minutter: Denne gang var det Egil som hadde 3-minutter. Han hadde tenkt å snakke litt om valget i Frankrike, men mente vi var godt nok opplyst om det. Derfor tok han for seg en bok han nylig hadde kommet over; Groruddalen – en reiseskildring av Øyvind Holen. Forfatteren har i denne boken tatt T-banen fra Økern til Vestli og videre fra Økern til Hellerud. Så lang har Egil ikke kommet lengere enn til Romsås og dvelte litt ved forfatterens syn på hvorfor nyrike pakistanere ikke flytter til Vestkanten, men fortsetter å bo i Groruddalen. Her blir de mindre trakassert (les boken Kunsten å være pakkis!) og det er best å bo nære sin familie og alle slektninger. Skal vi integrere og forstå våre nye landsmenn må vi først sette oss mer inn i deres tenkemåte.

Foredraget: Det var Trond som introduserte kveldens foredragsholder, barnehagebestyrer Karianne Viken. Hun har blitt organtransplantert med både nyre og bukspyttkjertel etter å ha hatt diabetes siden fem-årsalderen. Vi fikk høre et foredrag som på samme tid var både trist, men også humørfylt og som hun kalte: "Smil det videre. Et liv med diabetes og transplanterte organer."

Diabetes er en alvorlig sykdom som skyldes mangel på insulin, og for mange også nedsatt insulinvirkning – såkalt insulinresistens. Men ingen sykdomsbilder er like; diabetes har like mange ansikter som det finnes personer med diabetes.

For Kariannes vedkommende begynte sykdommen i meget ung alder, ca. fem år, og foreldrene ble selvfølgelig veldig bekymret. Det å ha diabetes som barn er mye verre enn som voksen. Barn tar sykdom ikke så alvorlig, og når man blir eldre og kommer i tenårene begynner man og "å gi blaffen". Slik var det også for Karianne. Hun trodde hun var friskere enn hun egentlig var, helt til hun fikk krav fra legen om å ta mer vare på sin helse på grunn av begynnende nyre- og øyeskader. Hun fikk etter hvert insulinsjokk flere ganger daglig og nyrene ble bare verre og verre. Til slutt måtte hun gå til jevnlig dialyse. For å kunne leve videre var det kun transplantasjon av både nyre og bukspyttkjertel som var løsningen.

En transplantasjon er ikke bare å få gjort sånn over natten. Først måtte hun gjennom grundige undersøkelser av flere leger, sågar ville én lege få konstatert om hun virkelig hadde diabetes (?) ved å drikke en sterk sukkerblanding. Dette ville ha tatt livet av henne så hun fikk heldigvis snakket seg vekk fra den. Etter 3 år med mange forskjellige undersøkelser ble hun til sist godtatt som egnet for operasjon.   

I 2009, på en hyttetur til Skarnes sammen med sin mor og søster, fikk hun telefonen fra Drammen sykehus om å komme så fort som mulig da de hadde de organer de trengte for nettopp henne. Hun ble bedt om å møte på avdelingen for transplantasjon og legen lo godt da hun takket pent og sa: - Ja, jeg skal komme til plantasjen så raskt jeg kan!"

Etter 9 ½ time på operasjonsbordet hadde hun fått operert inn "nye" organer og etter ni dager som rekonvalesent ble hun sendt hjem. Siden den gang har alt fungert slik det skal og hun er nå, etter 30 år med diabetes, helt uten medisiner.

Karianne er meget takknemlig for at noen "stiller opp" som organdonorer. Hun er takknemlig for å ha fått sine fra en som er død. Og som hun selv skriver i sin bok: Hvert år er det noen som sørger spesielt denne dagen. Den samme dagen som jeg feirer!"

Organtransplantasjon er å overføre et friskt organ fra en person til en annen som har en livstruende sykdom i et organ. Noen ganger kan man transplantere flere organer i en operasjon, for eksempel hjerte og lunge, eller nyre og bukspyttkjertel. Det er siden 1956 utført over 6700 organtransplantasjoner i Norge, de aller fleste på Rikshospitalet, som siden 1983 er det eneste sykehuset i Norge som utfører slike operasjoner. 

Hundrevis av nordmenn venter på et nytt livreddende organ. Mange dør dessverre i køen. En donor redder liv. Vi har syv organer vi kan gi bort; hjerte, to lunger, to nyrer, lever og bukspyttkjertel. Hvert av disse kan redde liv.

Tusen takk til Karianne Viken for et sterkt og meget personlig foredrag. – Og hvis du mente det du sa om at du hadde lyst til å bli medlem i vår klubb så er du hjertelig velkommen!

Neste møte avholdes på Thon Hotell Linne og vil bli ledet av innk. president Knut Eigil. Han vil ta for seg den nye organisasjonsplanen og rette oppmerksomheten på en del andre viktige saker i vår klubb.

3-minutter på det mølet er det Kjell Olav som er ansvarlig for.

Vel møtt! __________________________________________________________________________

MØTET 2. mai 2017

usa etter valget av president donald trump.


Åpning av møtet: På vanlig måte åpnet president Henning også denne gang møtet med å slå på klokken nøyaktig klokken 18:30. Vi ble deretter ønsket hjertelig velkommen til dette 39. møte. Presidenten var imponert over at såpass mange av lubbens medlemmer hadde funnet veien denne kvelden, tatt i betraktning det strålende vårværet.  

Medlemmer til stede: Det var 21 medlemmer til stede denne kvelden.

Gjester: Vi hadde besøk av fire gjester til dette møtet. Asle Toje, som var kveldens foredragsholder, Tore Røen, AG fra region 6 og medlem i Oslofjord St. Halvard RK, F Tommy Hjort fra Ludvika RK i Sverige og Leif Thorkildsen, som snart er medlem i vår klubb.

Fødselsdager: To av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. Erling har sin dag den 5. mai. Da blir han 78 år og dagen etter, den 6. mai er det Arne P. sin tur. Da blir han 81 år! Klubben gratulerer dere begge!

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på dette møtet.

3-minutter: Det var Kjell Olav som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Han fortalte at på bakgrunn av radikale islamisters overgrep mot koptiske kristne var det nylig blitt holdt et møte i Egypt mellom blant andre pave Frans og stormuftien ved Al-Azhar-universitetet, den viktigste kulturinstitusjonen i den muslimske verden. Med der var også ledelsen i Kirkenes Verdensråd med nordmannen Olav Fykse Tveit i spissen, og stormuftien. Dette var et viktig møte med store mulige konsekvenser for å bygge gode relasjoner mellom kristne og moderate muslimer og for om mulig å oppnå fred i verden.

Som et apropos, - ved siden av Jens Stoltenberg i NATO er Olav Fykse Tveit kanskje den mest sentrale nordmann i internasjonale toppstillinger. Og ikke minst! – han var en av Kjell Olav sine studenter ved Menighetsfakultetet.

Foredraget: Denne kvelden hadde vi besøk av Asle Toje, utenrikspolitisk forsker og kommentator. Erling fortalte kort om foredragsholderen som nå er forskningsdirektør ved Det Norske Nobelinstitutt, en stilling han har hatt siden 2009. Toje skulle egentlig ha vært hos oss rett etter valget i USA for å fortelle om det, men måtte den gang melde avbud. Kanskje like greit, for nå, etter 100 dager med Trump, er det jo mye mer å "ta tak i".

Toje tok tak i "Det uunnværlige landet" – et land som i 1945 hadde ca. 35 % av globalt BNP, i 1950 ca. 50 % av global industriproduksjon. I dag er tallene ca. 20 % -det samme som Kina og industrien utgjør ca. 12,5 % av BP. Hvis man delte landet USA på lik linje som formuen i USA ville 1 % eid Vestkysten og Midtvesten, 9 % ville eid Østkysten, 30 % ville eid Sørstatene med Florida, 20 % ville eid Texas og kun et bitte, bitte lite landområde nede i Texas vill vært eid av 40 % av befolkningen i USA!

Som mange i mange andre land og steder var nok også det amerikanske valget preget av misnøye og raseri. Det var for mange en stor overraskelse da Donald Trump kunngjorde at han ville stille til valg for Republikanerne som president for USA, nesten like stor som overraskelsen Sanders fra Demokratene. Blant Demokratene var det for så vidt en "stilltiende avtale" at Hillary Clinton skulle stille og bli valgt. Slik gikk det som kjent ikke.

Amerikansk valg og valgkampanje handler mye om penger, hvem som har flest sponsorer og derved har best anledning til å holde store møter på flest mulig steder. I slutten av juli 2016 hadde Clinton samlet inn 692,7 millioner dollar og Trump hadde 346,3 millioner.

Hvorfor Trump til slutt var den som vant var nok pga mange forskjellige grunner. Han er rik og skaper entusiasme og engasjement. Han hadde (har) Fox News og andre viktige nettsider på sin side. Han er for proteksjonisme og er langt fra politisk korrekt, han finner resonans i det hvite flertallet og bruker sine "sterke kort": Sikkerhet og nasjonale interesser.

Hillary Clinton derimot tapte først for Obama og slet virkelig mot Sanders. Hun hadde (har) høye negative målinger – 55 % både hos Wall Street Journal og NBC. Hun slet også med sin helse og upålitelighet.

Donald Trump er den amerikanske presidenten som er minst populær. Han ligger på om lag 45 %!

Hvordan vil det ende med Trump som president? Han ble valgt gjennom et valgteknisk kunststykke. I løpet av de første 100 dagene har han blitt avslørt med at han ikke vet så mye om hvordan USA styres, han styrer i stor grad gjennom dekret eller "Presidential orders". Han får til enkelte ting og andre ting får han overhodet ikke til, men hans velgere er meget tilgivende. Mest sannsynlig vil Trump tjene ut sin periode ledsaget av mange førstesider i verdens aviser som vil forklare hvor "dum" han er, samtidig som han vil være meget populær blant de som valgte ham. Det "verste" Trump kan gjøre er å legge seg ut med republikanerne i Kongressen. Hvis ikke de får gjennom en del av de kjernesakene som republikanerne pusher fremover så kan det være at hans egen gruppe vender seg mot han.

Det er bare å følge med videre i dette interessante løpet og hva som både vil og kan skje i tiden fremover.

Stor takk til Asle Toje som trollbandt oss i nesten en hel klokketime med ny viten ispedd blikk tilbake og ikke minst frem i tid. Det er en litt urolig og litt uforutsigbar tid vi lever i akkurat nå!

Neste møte, den 9. mai er det foredrag med tittelen "Smil det videre" – Et liv med diabetes og transplanterte organer" ved barnehagebestyrer Karianne Viken. Det skal bli hyggelig å se nettopp deg på Thon Hotel Linne den kvelden!

Ansvaret for 3-minutter den kvelden er det Egil som har.

Vel møtt!  __________________________________________________________________________

MØTET 25. april 2017

konsert med magnolia jazzband i stovner kirke.