MØTER / MØTEREFERATER


MØTET 15. OKTOBER 2019

moderne måter å se inn i mennesker på.


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet på vanlig måte og ønsket de fremmøtte hjertelig velkommen til dette rotarymøte.   

 

Medlemmer til stede: Det var også denne gangen 14 medlemmer til stede. (Dette var 5. gang på rad at det var 14 medlemmer til stede. Hvor er de resterende 9 medlemmer?)

 

Gjester: Vi hadde besøk av to gjester. Først en «gjenganger» hos oss, Tor H. Berge fra Sagdalen RK, mens den andre var kveldens foredragsholder, Prof. em. Jarl Å. Jakobsen, fra Universitetet i Oslo.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Det var ingen spesielle opplysninger på dette møtet.

 

3-minutter: Denne gang var det Arne som var ansvarlig for 3-minutter. Han tenkte tilbake til 1981 hvor han minst fire ganger pr. dag ble «telefonterrorisert» av en viss hr. Knobelauch (vår charterpresident Per Arne Knobelauch) som ville ha han med i Rotary, og opprettelsen av Groruddalen Rotary Klubb, noe han (Arne) sa ja til. Samme år ble han også støttekontakt for en ung gutt som bodde sammen med sin mor og en handikappet bror. I forbindelse med dette ble Rotarys motto: «Service above self» virkeliggjort og han forsto hva dette egentlig innebærer. Arne ble mer kjent med seg selv, og fikk også innblikk i hvordan enkelte mennesker slet med dårlig råd og dårlige levevilkår. Spesielt gjaldt dette for alenemødre. Arne mente at Rotary, og ikke minst vi i vår klubb, burde forsøke å stille opp for nettopp disse. Her i «vår dal» er det sikkert mange som kan trenge litt støttekontakt. Vi er vel også i disse dager på jakt etter nye prosjekter.


Til sist i sitt innlegg takket Arne for de årene han har vært medlem av Rotary, og ikke minst sin klubb, og for gleden av å ha vært med på de mange forskjellige verv han har innehatt i denne organisasjonen.

 

Foredraget: Til dette møtet hadde programkomiteen vært så heldig å få Dr. Med. Jarl Å. Jakobsen til å komme for å fortelle oss om «Moderne måter å se inn i mennesker på.»

Jakobsen er, foruten å være Dr. Med, også Professor emeritus, tilknyttet Institutt for klinisk medisin, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo og overlege og spesialist i radiologi.


- Røntgen er en skygge av sannheten, startet Jakobsen sitt foredrag med. – mens radiologi er sannheten slik den fremstilles med teknologi.


Wilhelm Conrad Röntgen var en tysk fysiker og vitenskapsmann ved universitetet i Würzburg, som den 8. november i 1895 oppdaget det som etter ham er blitt kjent som røntgenstråler. Året etter blir han innkalt til den tyske keiser Wilhelm for å beskrive dette fenomenet. I 1901 fikk han det som var den første Nobelprisen i fysikk. Han ville egentlig ikke motta prisen da han mente dette var en «gammel» oppdagelse.


Allerede i 1897 kom det første røntgenapparatet til Norge og Lovisenberg sykehus, men året etter ble Rikshospitalets røntgeninstitutt opprettet. I 1898 ble Severin Heyerdahl Norges første radiolog på Rikshospitalets Røntgen-Radiumavdeling.


For å se inn i mennesker brukes i dag mange forskjellige metoder. Leger bruker vanlige blodanalyser og immunologiske tester. De kan bruke genetiske tester og patologi med elektronmikroskop og vevstesting. Radiologer der i mot, gjør det noe annerledes. De gjør dette ved hjelp av røntgenbilder og gjennomlysning. Nå er det blitt mer og mer vanlig å bruke CT-undersøkelser og MR-undersøkelser. Kontrastmidler brukes sammen med røntgen, ultralyd og MR for å få et enda bedre innblikk i hva som finnes inne i oss mennesker, og derved lettere å finne ut av hva som feiler oss.


Foredragsholderen viste oss forskjellige lysbilder av menneskets indre organer, både friske og syke, og hva som kan gjøres for å rette opp i skader som oppstår. Vi fikk se et eksempel, bilde, på en 75 år gammel mann som for 3 timer siden hadde fått hjerneslag (afasi) med lammelse på høyre side. Han kunne ikke bevege armen og hadde store problemer med å snakke. Radiologen (kirurgen) foretok så en såkalt arteriell trombolyse (åpner den tette blodåren) og to dager senere står pasienten sammen med radiologen og ser på resultatet av CT-skanningen!


Det som nå muligens kommer mer og mer er kunstig intelligens som nok i første omgang kan brukes til billedanalyse. Det er fremdeles langt frem til at radiologen kan ta lunsjpause mens et lærevillig dataprogram analyserer radiologens bilder. Noen mener at «om 5 – 10 år er alle radiologer erstattet av maskiner», men virkeligheten nok mer vil være at «i fremtiden vil radiologer som benytter kunstig intelligens, erstatte dem som ikke gjør det.»


Takk til foredragsholderen som holdt oss trollbundet under denne seansen, og fikk oss til å sende en takk til alle de innen helsevesenet som til enhver tid passer på oss.  

 

Neste møte er som kjent InterCity-møte på Thon Hotel Linne. Det vil bli holdt på torsdag 24. oktober kl. 18:00! Merk dere dagen og datoen. Datoen er som dere vet Verdens Polio-dag og FN-Dagen. Det er da også disse to sakene som vil bli på programmet for dette møtet.

 

Det er sendt ut invitasjon og program til samtlige av klubbens medlemmer, og også til alle de andre klubbene i region 2. Vi håper at så mange som mulig av våre medlemmer finner anledning til å delta på dette møtet.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________

MØTET 8. OKTOBER 2019

Hvordan hår eldes.


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet på vanlig måte ved å slå på klokken presis 18:30. Samtidig ønsket han de fremmøtte hjertelig velkommen til kveldens møte.   

 

Medlemmer til stede: Det var 14 medlemmer til stede denne kvelden.

 

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest; Aase Lien, som ble ønsket velkommen og klappet for.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer med fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten fortalte at innbydelsen (programmet) for InterCitymøtet den 24. oktober har blitt sendt ut til medlemmene og de andre klubbene i regionen. Det vil bli et møte med godt variert innhold og vil strekke seg over vel 2 ½ time. Det ble sendt rundt påmeldingsliste, og hvis du ikke kom med på den kan du gi beskjed til Magne enten pr. tlf. eller epost. (473 01 996 / mageil@online.no )

 

3-minutter: Denne gang var det Harald som hadde ansvaret for 3-minutter. Han fortalte at han og Sissel har vært på et par utenlandsturer og av den grunn var det dessverre nokså lenge siden han har vært i klubben. Dette syntes han var såpass leit at han ofret et beløp til «Sparefanten», - og takk for det.


Videre fikk vi høre at han og fruen hadde først vært i Tyskland og Nederland (Rotterdam) og besøkt gamle venner. De hadde kjørt godt 320 mil på autostradaer, noe som krever god konsentrasjon hele tiden. De hadde vært vitne til et par litt stygge ulykker!


I slutten av september hadde turen gått ti Frankrike, Toulouse og Albi. Sammen med gode venner hadde det blitt mange besøk i kirker og andre gamle borgruiner. Albi er forøvrig en by full av historie. Den religiøse gruppen Katarene, også kjent som albigensere hadde utspring i dette området, og forfølgelse av katarene, kjent som albigenserkorstoget (1209 - 1229), foregikk i dette området. Maleren Henri de Toulouse-Lautrec var født i byen, og i dag finnes det et museum i hans barndomshjem.


Foredraget: I stedet for det oppsatte program om «Analyser og forskning på avløpsvann» som måtte gå ut p.g.a. uforutsette hendelser fikk vi i stedet høre vår egen kjemiprofessor Erling fortelle om «Hva skjer med håret når vi eldes»? Et spørsmål som sikkert mange av klubbens medlemmer gjerne ville ha et svar på.


Hår har fascinert oss siden Adam og Evas tid. I dag ergrer vi oss over for mye hår på de gale stedene og for lite på de riktige stedene. Hår er trådformede strukturer som består av en spesiell form for keratin som dannes ved celledeling, og «forhorning» av cellene i nedre del av hårsekken (hårfollikkelen).


Hver hårsekk har et dynamisk vekstmønster som kan deles i tre faser: Den anagene fasen, vekstfasen, varer fra tre til åtte år, og veksten er vel én cm i måneden. Når vekstfasen avsluttes, inntrer en overgangsfase, den katagene fasen. I overgangsfasen nærmer bunnen av hårsekken seg hudens overflate, og den nedre delen av håret omdannes til en forhornet «klubbe». Veksten stopper. Deretter går hårsekken inn i en hvilefase, den telogene fasen, som varer i omtrent 100 dager. Deretter begynner en ny vekstfase. I løpet av telogenfasen vil det gamle håret falle ut.

Hos mennesket er hårfolliklenes faser asynkrone. Varigheten av de ulike fasene medfører at omtrent 90 prosent av hårfolliklene til enhver tid er i anagen fase, cirka én prosent er i katagen fase og cirka ti prosent er i telogen fase. Dette innebærer at det er normalt å miste mellom 30 og 100 hår i døgnet.


Håravfall kan sees etter fødsler, men også etter store påkjenninger som skader, alvorlig sykdom og store operasjoner. Visse medisiner kan påvirke hårveksten. Mest dramatisk er det i noen behandlingsopplegg for kreft, der det blir gitt høye doser av cytostatica. Behandlingen fører til at celledelingen i hårsekken stopper så brått at håret brekker.

Grått hår skyldes at pigmentcellene nederst i hårsekkene produserer mindre pigment. Alder for når håret begynner å grånes, er genetisk betinget. Skjegget blir vanligvis tidligst grått, deretter håret i tinningene og senere på resten av hodet.


Det er forsket i «alle år» på hvordan man kan stanse eller i hvert fall minske håravfall. Dessverre så finnes det enda ingen kur selv om det reklameres med mange forskjellige vidunderkurer rundt om, men det er pr. i dag ikke noe som virkelig virker.


Et interessant foredrag, Erling! Det viser seg igjen og igjen at foredrag av våre «egne» i mange tilfeller er de beste.


Neste møte blir 15. oktober på Thon Hotel Linne, og da vil vi få høre om «Moderne måter å se inn i mennesker på». Det er professor emeritus, Jarl Å. Jakobsen som skal holde foredrag om det emnet. Han vil fortelle om hvordan man i dag bruker røntgen, CT, MR og ultralyd.


3-minutter den kvelden er det Arne som er den ansvarlige for.  

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________

MØTET 1. oktoBER 2019

oslo - europas miljøhovedstad 2019.


Åpning av møtet: På slaget klokken 19:30 slo president Terje på klokken og erklærte kveldens møte for satt. Han ønsket samtidig samtlige fremmøtte hjertelig velkommen og håpet vi ville få en fin time sammen med våre klubbmedlemmer og ikke minst, - et interessant foredrag.

 

Medlemmer til stede: Det var 14 medlemmer til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest; kveldens foredragsholder, Kjersti Kanestraum Lie, fra Oslo kommune.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten fortalte at denne dagen, 1. oktober, er FNs Internasjonale Dag for Eldre. Dagen er i år knyttet til FNs bærekraftsmål nummer 10 som handler om å redusere ulikskap både i og mellom land.

I tillegg er det også Verdens kjøttfrie Dag, men det snakket vi ikke så mye om.

Vi fikk også vite at det er bestemt å gjennomføre «Jazzkonserten 2020» til neste år.


Kjartan hadde vært på Kreta og av den grunn ikke til stede på forrige møte. Han og fruen hadde vært på sydsiden av øya, og bodd på et fint hotell med alle fasiliteter. Reiseoperatøren var Ving og de fløy da med Thomas Cook. Dagen før avreise kom beskjeden om den store konkursen, men heldigvis hadde de kommet av gårde kun 11 timer forsinket. Det hadde allikevel vært 11timer i spenning, men de bodde jo flott på hotellet så, - ingen nød! I ren glede over å ha kommet trygt og godt hjem "ofret" han et beløp til "Sparefanten".


Bjørg fortalte om programmet til Intercity-møtet som vå klubb skal arrangere på Thon Hotel Linne torsdag den 24. oktober. (NB! Dag og dato!) Dette møtet vil vare i to timer. Den første timen skal omhandle End Polio Now, og den andre timen vil bli viet til FN-dagen. Vi får da besøk av den pakistanske ambassadøren til Norge, Zaheer Pervaiz og direktøren fra The Oslo Center, Finn Jarle Rode.

Se programmet som du kan laste ned HER.

 

3-minutter: Kveldens 3-minutter var det egentlig Harald som var ansvarlig for. Han var imidlertid på reise i utlandet og hadde blitt enig med Bjørg om å bytte.

Bjørg fortalte om hva som er meget viktig å ta med på reiser, - spesielt til utlandet. Det er Pass, Forsikring, Medisinerklæring og Tillatelse til å fly. Akkurat disse fire tingene hadde hun, sammen med Terje, litt dårlig erfaring med for elleve år siden da deres datter ble syk, og dessverre døde, under et ferieopphold i Tyrkia. Alle papirer var ikke i orden og det ble av den grunn en del problemer i og med at man heller ikke klarte å kommunisere. 

Noe av det samme skjedde nylig under en reise til Polen hvor Bjørg, rett før hjemreisen, fikk styrtblødning fra nesen p.g.a. blodfortynnende medisin og så vidt fikk bli med flyet hjem. Hun hadde heldigvis tatt med og fått utlevert fra legen de papirer som var nødvendig.

- Det er meget viktig å ha disse papirer med seg, og at de oppbevares er lett tilgjengelige, sa Bjørg til slutt.

 

Foredraget: Til å fortelle oss om "Oslo - Europas klimahovedstad i 2019" hadde vi fått besøk av prosjektmedarbeider, Kjersti Kanestrøm Lie, fra Oslo kommune. Hun fortalte om søknaden byen hadde sendt, og om de forskjellige miljømål som Oslo har i årene videre fremover.


Oslo tok over som klimahovedstad i 2019, etter Nijmegen (Holland) som hadde tittelen i 2018. Til neste år er det Lisboa (Portugal) som tar opp stafettpinnen. Norges hovedstad fikk høyeste score i 8 av i alt 12 forskjellige kategorier. Disse var: Klimatiltak, Transport, Natur- og biodiversitet, Luftkvalitet, Støy, Avfallshåndtering, Miljøinnovasjon og Energimessig yteevne. Byen var der i mot ikke så god på Grønne byområder, Miljøstyring, Vannforbruk og Håndtering av avløpsvann.


Oslo er den første byen i verden med et eget klimabudsjett. Det budsjettet er faktisk også i tråd med «Parisavtalen». Klimabudsjett dreier seg ikke om penger, men om å telle utslipp av CO2.


De forskjellige utslippene i Oslo går nedover, men dessverre ikke raskt nok. I Oslo har de totale utslippene gått ned med 9,1 % fra 2016 til 2017. Dette skyldes i hovedsak en nedgang på 11 % i utslipp fra veitrafikk, som er et resultat av økt innblanding av biodrivstoff, fornyet bilpark og økt elbilhandel.


Transporten står selvfølgelig for den største andelen av utslipp, - hele 60 %! Derfor er det viktig å få mer effektive transportmidler slik som elektriske busser og elektriske ferger. Sporveien bytter stadig ut til nye elektriske busser, og Nesoddfergene har allerede fått sin første elektriske ferge. 


Oslo er den hurtigst voksende hovedstad i verden (?) og blir kalt den «Blågrønne byen» p.g.a. byens nære beliggenhet til marka og havet. I den senere tid har tilgrodde bekker og elver blitt åpnet igjen og lagt slik at det er adkomst og gangveier på siden av dem. Dette også for å forhindre oversvømmelser ved vedvarende og kraftige regnskyll.


Oslo vil være en rollemodell for andre byer og vise frem «folkets grønne skifte». Byen vil styrke Oslos grønne næringsliv og øke oppslutningen om en fortsatt ambisiøs miljø- og klimapolitikk. Målet er også å få økt kjennskap internasjonalt slik at Oslo kan bli den ledende internasjonale klimabyen.

Vil du vite mer om alt dette kan du lese mer HER.


Takk til foredragsholderen for et foredrag som inneholdt viten og fakta som en god del av oss ikke visste. Det samme tror jeg sikkert også gjelder mange flere av innbyggerne i Oslo.

 

Neste møte skal vi få høre om «Analyse av, og forskning på avløpsvann». Da kommer Malcolm Reid som er forskningsleder ved NIVA (Norsk institutt for vannforskning). Møtet vil også denne gang bli holdt i vårt møtelokale på Thon Hotel Linne.


3-minutter på dette møtet er det Harald som er ansvarlig for.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________

MØTET 24. SEPTEMBER 2019

årsmøte


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet ved å slå på klokken, og ønsket samtlige fremmøtte hjertelig velkommen til klubbens «Årsmøte».  

 

Medlemmer til stede: Det var dessverre ikke mer enn 14 av klubbens medlemmer som hadde funnet veien til Thon Hotel Linne denne kvelden. 

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlem har fødselsdag i kommende uke. Den 26. september har klubbens sekretær, Marie-Sylvie, fødselsdag. Hun er fremdeles såpass ung at det ikke er passende å fortelle hennes alder, men såpass kan sies at hun er blant de få i klubben som holder gjennomsnittsalderen nede. Uansett, - du gjør en fremragende jobb som klubbsekretær Marie-Sylvie, og klubbens medlemmer gratulerer deg på det hjerteligste med dagen! 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste at Distrikt 2310 vil holde Årsmøte og DistriktskonferanseMeet Ullevaal, Kurs- og konferansesenter (Ullevaal Stadion) lørdag den 2. november. Årsmøtet vil være fra kl. 09:00 til 10:30 og selve konferansen starter kl. 11:00. Det er lagt opp til et variert og rikholdig program. Distriktet har fått den kjente musikeren Wolfgang Plagge som konferansier på konferansen, og han vil også stå for underholdningen.

Fra vår klubb er president Terje, kasserer Magne samt innk. pres. Henning påmeldt. PDG Bjørg vil også delta. Hvis det er fler av klubbens medlemmer som kan være interesserte i å delta må man ta kontakt med vår kasserer som vil ordne med videre påmelding.

Kjell Olav opplyste at årets tur til Riga vil bli i tidsrommet 22. – 23. mai. Denne gang skal bl.a. klubbens president Terje, sammen med PDG Bjørg også delta. Har du lyst på en tur til Riga for å se hvordan det er med våre venner der må du ta kontakt med Kjell Olav som vil gi deg ytterligere opplysninger om fly til – og hoteller i Riga.

 

3-minutter: Denne gang var det Morten som var ansvarlig for kveldens 3-minutter. Den 26. september er ikke bare «Fårikålens dag», sa han, - den er også «Den Europeiske Språkdagen». Den er en markering for å feire språkene i Europa. Den ble opprettet 6. desember 2001 av Europarådet. Det er liten utbredelse av feiring av denne dagen, men noen markerer den ved å skrive og snakke fremmedspråket sitt litt ekstra denne dagen. De generelle målsetningene for Den europeiske språkdagen er å gjøre offentligheten oppmerksom på viktigheten av språklæring og øke antall språk som blir lært for å spre flerspråklighet og interkulturell forståelse, å fremme det språklige og kulturelle mangfoldet i Europa og å oppmuntre til livslang språklæring i og utenfor skolen.

 

Foredraget: Som tidligere nevnt var dette møtet viet klubbens årsmøte og av den grunn var det ikke noe foredrag.

1.     Presidenten ønsket igjen de fremmøtte velkommen til årsmøtet og foreslo klubbens kasserer Magne som møteleder. Ingen innvendinger, og Magne ble enstemmig valgt.

2.     Godkjenning av stemmeberettigete. Alle fremmøtte ble godkjent.

3.     Valg av protokollfører. Klubbens sekretær, Marie-Sylvie, ble valgt

4.     Valg av to representanter til å undertegne protokollen. President Terje og sekretær Marie-Sylvie ble enstemmig valgt.

5.     Godkjenning av innkalling og dagsorden. De ble godkjent.

6.     Styrets årsberetning for 2018-2019 med revisjonsberetning. President Terje leste årsberetningen. Den ble tatt til etterretning.

7.     Regnskap for 2018-2019 med revisjonsberetning. Kasserer Magne gikk nøye gjennom regnskapet og revisjonsberetningen samt neste årets budsjett. Etter litt diskusjon om poster og utgifter til Riga ble man enig om å ta opp vårt engasjement i Riga på et møte i klubben den 29. oktober. Deretter ble regnskapet og revisjonsberetningen godkjent.

8.     a) Forslag fra Magne om etablering av kommunikasjonsplan i klubben. Dette forslaget fant man var såpass vidstrakt og stort at det ble utsatt til en senere anledning.

b) Forslag fra Magne om at klubbens vedtekter § VII kontingent pkt. 2 forandres til: Den halvårlige kontingent skal betales halvårig pr. 1. juli og 1. januar.

Forandringen ble enstemmig godkjent.

            c) Vag av tillitsvalgte for 2019 – 2020. Her ble følgende valgt:

·      President: Terje Andersson

·      Kasserer: Magne Eilertsen

·      Sekretær: Marie-Sylvie Disso-Ngangué

·      Innk.Pres.: Henning Ellström Engh

·      Styremedlem: Halvor Johansen

·      Styremedlem: Knut-Georg Lien

 

Nytt styre for rotaryåret 2020 - 2021 vil bli valgt på et ekstraordinært årsmøte den 10. desember.

Neste møte er også på Thon Hotel Linne til samme tid. Da får vi besøk av Kjersti Kanestrøm Lie fra Oslo kommune. Hun skal fortelle om «Oslo, - Europas miljøhovedstad 2019». - Byrådslederens kontor har opprettet et eget sekretariat, som har ansvaret for å planlegge og å koordinere alle aktiviteter i miljøhovedstadsåret og vi vil få høre om hvorfor EU har kåret Oslo til europeisk miljøhovedstad 2019, i skarp konkurranse med 13 andre byer.

Den ansvarlige for kveldens 3-minutter på dette møtet er Harald.

 

Vel møtt!  

 


_____________________________________________________________________________________

MØTET 17. SEPTEMBER 2019

Valg 2019 - resultater


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet, som vanlig, ved å slå på klokken presis på slaget halv sju. Deretter ble samtlige fremmøtte i salen ønsket hjertelig velkommen med det  

Dessverre hadde presidenten denne gang glemt kjede hjemme, og det kostet da 200 kroner som gikk direkte til «Grisefanten» vår.

 

Medlemmer til stede: Det var 14 gjester til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde besøk av én gjest; kveldens foredragsholder; Johannes Bergh.

 

Fødselsdager: - «Ingen med fødselsdag i kommende uke», sa presidenten. «Joda!», kom det fra salen. Det var Bjørg som fortalte at hun har fødselsdag den 22. september. (Au da, Terje! - den vil nok koste deg litt ekstra med tanke på gave!)

I alle fall, - alle vi i klubben gratulerer deg, Bjørg!

 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger på dette møtet, med unntak av at presidenten ønsket Håkon hjertelig velkommen tilbake til oss. Det er en god stund siden vi har sett han, men det skyldes at Håkon har vært veldig syk over en lengre periode i den senere tid. Nå følte han seg såpass at han ville forsøke å komme på klubbmøtene fremover. - Hyggelig å se deg, Håkon, og så håper vi at du får en rask og fin rekonvalesens.

 

3-minutter: Denne gang var det Knut-G. som hadde ansvaret for 3-minutteren. Han slo et slag for og fortalte om den norske nasjonalretten «Fårikål». Den er to ganger i senere tid blitt kåret til nasjonalrett, og danket ut de trauste norske kjøttkakene i brun saus. Vi fikk høre om hvordan denne retten gjennom tidene har blitt løftet opp fra ren fattigmannskost til den eksklusive retten den i dag har blitt.

Fårikålen feirer forøvrig torsdag den 26. september sin egen dag, - «Fårikålens dag». Den dagen feires selvfølgelig hvert år, og er bestandig lagt til den siste torsdagen i september.

 

Foredraget: Til dette møtet hadde vi besøk av Johannes Bergh, som er ansatt ved Institutt for samfunnsforskning (ISF). Han var kommet for å fortelle om «Valg 2019 - resultater».

Johannes Bergh er leder av Stortingsvalgundersøkelsen ved ISF. Han var tidligere prosjektleder for Lokaldemokratiundersøkelsen ved samme institutt. Bergh forsker nå på tema som politisk deltagelse, stemmegivning, politisk mobilisering av ungdom, valgordninger og ulike prosjekter knyttet til demokratiske innovasjoner og reformer.


Vi fikk innføring i hvorfor de enkelte partier henholdsvis hadde tilbake- eller fremgang. Nordmenn er vant til å stemme på stort sett det samme partiet fra år til år. Hvis pappa f.eks. stemte Arbeiderpartiet var det stor sannsynlighet for at resten av familien gjorde det samme. Slik er det ikke lenger. Vi er også etter hvert blitt mer og mer sekularisert, dvs mennesker og samfunnets frigjøring fra religiøse autoriteter og normer. Det er en av grunnene til at f.eks. KrF går tilbake. De har jo også hatt en vanskelig indre strid i partiet, noe som har gjort at mange har meldt seg ut og/ eller gått over til andre.


Det viser seg i dag at stortingsvalget i 2017 og kommunestyrevalget i år har stort sett vært nokså likt over hele landet. Unntaket i år er Senterpartiet som har den absolutte største økningen. Arbeiderpartiet svekkes over hele landet, mens de andre «rødgrønne» vokser. På den borgerlige siden har alle partier hatt en merkbar tilbakegang.


Oslo kommune viste samme trend som resten av landet. Her var det MDG som økte mest og fikk 16 % av stemmene. AP gikk kraftig ned, mens både Rødt og SV økte sin prosentandel. I Bergen var det samme tendens. Her var det FNB (bompartiet) som alene fikk 16% tilslutning. I Nordland og resten av Nord Norge gikk AP også kraftig tilbake, mens her var det SP som stakk av med den største potten. Det samme gjaldt også for Innlandet; Hedmark og Oppland. Dette er jo et distrikt som i alle år har vært en bastion for AP, men denne gang gikk de også her sterkt tilbake til fordel for en sterk økning i SP.


På spørsmål om hva partilederen betyr for valget svarte Bergh at vedkommende nok i mange tilfeller betyr mer enn partiprogrammet. Men her vil det også være avgjørende på hvilke lokale saker som er aktuelle og interessante for den enkelte velger. Lokalt stemmer man nok mer på person ved kommunevalg enn ved stortingsvalg.


Vi velgere er ikke så trofaste som vi var før i tiden. Det har kommet nye politiske «stridsformer». Mye av det som er nytt er innvandringspolitikk, klima- og miljø og sist, men ikke minst; bompenger! Det siste er jo selvfølgelig mest aktuelt i de større byene som har innført dette, ikke så aktuelt på landet.


Takk til Johannes Bergh som ga oss et innblikk i hvordan vi føler og tenker ved et valg. Skal bli spennende å se hva vi bestemmer oss for ved neste korsveg (valg) om to år.

 

Neste møte vil også bli holdt på Thon Hotel Linne og da er det klubbens «Årsmøte» som skal gjennomføres. Det er virkelig å håpe at absolutt flest mulig av klubbens medlemmer finner anledning til å delta på dette møtet. Det er jo der man kan være med å forme klubben videre, og å komme med sine egne synspunkter på de enkelte prosjekter vi har.

Det er Morten som er den ansvarlige for den kveldens 3-minutter.

 

Vel møtt!  _____________________________________________________________________________________

MØTET 10. SEPTEMBER 2019

månelandingen 50 år - hva skjer fremover? 


Åpning av møtet: President Terje åpnet møtet ved å slå på klokken og ønsket samtlige i lokalet hjertelig velkommen. Vi fikk en kort gjenfortelling av reisen han og Bjørg hadde foretatt til Skottland, og til stedet (Glasgow) hvor Terje studerte for 60 år siden. De hadde vært på tur og besøkt det skotske høyland, og også på universitetet og i den samme salen hvor vår president ble «graduated» for 45 år siden. Det hadde virkelig vært en minnerik tur for de begge. 

  

Medlemmer til stede: Denne gang var 17 av klubbens medlemmer til stede. 


Gjester: Vår eneste gjest på dette møtet var kveldens foredragsholder, journalist fra NRK, Hallvard Sandberg. 


Fødselsdager: Ingen av medlemmene med fødselsdag i kommende uke. 


Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste at han og Bjørg hadde vært på et møte i Re RK i Vestfold. Bjørg hadde holdt innlegg om sitt «hjertebarn», End Polio Now. Videre fikk vi vite at InterCity-møtet som vi er ansvarlige for, er lagt til Thon Hotel Linne torsdag den 24. oktober.


Bjørg prøver også utrettelig på å samle inn penger til End Polio Now, og det siste påfunnet hennes er kulepenner påført rotarylogo og med 4-spørsmålsprøven som popper opp hver gang du trykker på pennen. Kr. 100,- pr. stk. som går uavkortet til det gode formålet, og i tillegg er de veldig gode å skrive med. Anbefales på det sterkeste!!! 


Knut Eigil opplyste at Håkon dessverre er igjen lagt inn på sykehus. Han er våken og tar gjerne imot besøk. Klubbens medlemmer ønsker han god bedring fremover. 


Magne viste oss den nye loddboken som vil bli lat frem ved høstens møter. Kr. 50,-pr lodd og pengene går til End Polio Now. Ikke helt sikre på gevinstene enda, men de kommer! Videre minnet han om vår «Sparefant» som nå er tømt og higer etter mer. Den liker aller best papirpenger! Til sist fikk vi vite at eventuelle forslag til Årsmøtet i forbindelse med Distriktssamlingen senere i høst må sendes klubben eller distriktet i god tid før 27. september. 


3-minutter: I sin 3-minutter fortalte Vivy om Taiwan, en øy i Østkinahavet i Øst-Asia. Taiwan, som tidligere het Formosa, ble opprettet i 1949 etter kommunistenes seier i borgerkrigen på fastlandet. Landets navn Taiwan betyr «Den store øya». Det tidligere europeiske navnet Formosa, av portugisisk «Ilha Formosa», betyr «Den vakre øya». Taiwan er 394 kilometer langt og opptil 144 kilometer på det bredeste. Nesten to tredjedeler av øya er fjellområder. Fjellkjeden Chungyang Shanmo hever seg bratt opp fra østkysten og dekker nesten halvparten av øya. Det høyeste punktet er Yushan, 3952 meter over havet. Langs fjellkjeden i vest er det et terrassert platålandskap mellom 100 og 500 meter over havet. Terrenget heller gradvis mot vest via et åslandskap før det går over i en omkring 50 kilometer bred kystslette som er den tettest befolkede og økonomisk mest betydelige del av landet. Taiwan er et av verdens tettest befolkede land. De fleste bor i lavlandet i vest. Mer enn 70 prosent av befolkningen bor i byregioner; de største er Taipei, Kaohsiung og Changhua. På Taiwan bor det omlag 23 millioner mennesker, hvorav 5 millioner bor i hovedstaden Taipei.

Taiwan er et vakkert sted med god mat og vennlige mennesker, i følge Vivy, og hun ser gjerne at fler reiser til øya og landet som vil være et nytt spennende reisemål.


Foredraget: Denne gang hadde programkomiteen fått «romfartsnerd» og journalist i NRK, Hallvar Sandberg til å komme til oss for å fortelle om «Månelandingen 50 år. Hva skjer fremover».


Etter president John F. Kennedys berømte ord om at i løpet av dette tiåret (1960-1970) skulle USA sende folk til Månen og også få de trygt tilbake, ble det virkelig fart i romfartsprogrammet. Sovjetunionen hadde jo allerede sendt opp både satellitter, dyr og mennesker i rommet, så for USA hastet det å få dette gjort. USA og NASA brukte i 1967 omlag 4,4 % av det amerikanske nasjonalbudsjettet til romfartsprogrammet, mens det i 2012 ikke var på mer enn omlag 0,5 %. Det var mer enn 100 000 mennesker som var direkte involvert i programmet. Tar man med alle underleverandører og fabrikker vil nok tallet bli på nærmere 300 000!


Apollo er en serie amerikansk tremanns romfartøy, konstruert for å landsette mennesker på Månen og bringe dem tilbake i regi av NASA. Fartøyene ble brukt i Apollo-programmet som ble annonsert i 1961 og varte til 1972. Menneskehetens første landing på et annet himmellegeme ble foretatt med Apollo 11. Søndag 20. juli 1969, kl. 21.17.42 norsk landet fartøyet Eagle på månen. Flere millioner mennesker fulgte måneferden, og ikke minst landingen, direkte på TV.


På direktesendt TV så man månelandingsfartøyet Eagle, med Neil Armstrong og Buzz Aldrin om bord lande i Stillhetens hav. Michael Collins ventet i kommandoseksjonen Columbia i kretsløp rundt Månen. Noen timer senere, den 21. juli kl. 03:56.20 norsk tid, satte Armstrong foten på Månen.

Senere ble det i alt 6 måneferder med Apollo-programmet hvorav kun en landing ble kansellert da det ble en eksplosjon i Apollo 13. De kom allikevel trygt tilbake til Jorden takket være brilliant ingeniørkunst.


Til sist i sitt foredrag kom Sandberg inn på litt om hva som muligens kan skje videre fremover i forbindelse med måneferder og/ eller andre ferder. Tidsplanen for neste måneferd er av NASA satt til 2018, mens andre private har andre og mer dristige planer. Det er også planer om en «tur» til Mars som man mener kan gjennomføres innen 2042. Det er også mer eller mindre blitt bygget ferdig en ny rakett, SLS (Space Launch System) som er en «kryssing» av Saturnraketten og Måneferden.


I det hele tatt; det er vel ikke grenser for hva som vil skje i de kommende år. Alt skjer jo så raskt nå i våre dager, og teknologien blir bedre og bedre og den utvikles med stormskritt.


Takk til Hallvar Sandberg for et interessant og spennende foredrag hvor vi fikk et nært innblikk i mye av det vi trodde vi visste, men som allikevel var helt ukjent.


Neste møte vil også være i våre lokaler på Thon Hotel Linne. Da får vi besøk av Johannes Bergh som kommer fra Institutt for Samfunnsforskning, og han skal gi oss «Kommentarer til kommunevalget».


3-minutter den kvelden er det Knut-G. som er ansvarlig for. 


Vel møtt!   _____________________________________________________________________________________

MØTET 3. september 2019

fellesmøte med Oslo Nord RK

Åpning av møtet: Dette var et fellesmøte med Oslo Nord RK i deres lokaler på Radisson BLU hotell på Alnabru. De har frokostmøte så medlemmene fra GRK møtte frem litt før kl. 09:00.

Presidenten i Oslo Nord RK, Hilde Gundersen, tente lyset og slo på klokken for deretter og åpne møtet og ønske samtlige medlemmer hjertelig velkommen. Vi fikk så litt informasjon om dagen som sådan; soloppgang og nedgang, dagens lengde og hvilken navnedag det var. 

Medlemmer til stede: Det var 10 medlemmer til stede fra GRK, og noe lignende fra Oslo Nord RK. 

Gjester: Dagens gjest var, foruten de ti medlemmene fra vår klubb, dagens foredragsholder som var pediater og professor emeritus, Ola Didrik Saugstad. 

Fødselsdager: Ingen med fødselsdager, verken i Oslo Nord eller vår egen klubb.  

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger på møtet. 

3-minutter: Det var Olav Rud i Oslo Nord som var ansvarlig for dagens 3-minutter. Han lurte på om vi holdt på å gjøre oss selv overflødige. - Vi betaler omlag 12-13 milliarder i bompenger årlig. Hvis alle landets eiere av el-biler hadde betalt moms på sine bilkjøp hadde vi ikke behøvd å ha noen form for bompengeordning landet rundt.

I matvareforretninger er det nå blitt vanlig med selvbetjeningskasser. Det gjør at en god del mister jobbene sine. Vi, som kunder, gjør jobben for disse, men vi får ikke noe igjen i form av lavere priser eller rabatter.

Det siste Olav nevnte i sitt innlegg var etter å ha handlet i en forretning på Storo-Senter fikk han ikke betale verken med kort eller kontanter! Nei, ble han fortalt, de hadde gått over til kun betaling med VIPPS!! Og han ble videre fortalt; - at om ikke lenge ville nok de fleste forretningene på Storo benytte seg av det samme opplegget.

 

Foredraget: Det var Anders Moen Kvalsnes som introduserte kveldens foredragsholder. Ola Didrik Saugstad er en norsk barnelege og professor. Han er forsker ved Oslo universitetssykehus, professor i nyfødtmedisin ved Northwestern University i Chicago og professor emeritus i barnesykdommer ved Universitetet i Oslo og Oslo Universitetssykehus.

Han var kommet for å fortelle om «Gåten ME?»

Betegnelsen myalgisk encefalomyelitt/ encefalopati (ME) oppsto i 1956 og betyr at det foreligger muskelsmerter og inflammasjon/sykdom i hjerne- og ryggmarg. Tilstanden er beskrevet langt tilbake i tid under en rekke navn. Betegnelsen kronisk utmattelsessyndrom kom først i 1988.Ola D. Saugstad

Pasienter med ME er de sykeste av de syke. Flere sengeliggende pasienter ligger med store smerter og i perioder en halvveis komatøs tilstand. Helsevesenet har ikke forstått dette og tatt det inn over seg. I den senere tid har det til dels skjedd en endring. Mange har merket seg Inst. of Medicine (USA) sin nye forståelse av ME og det lages nå flere steder svært gode opplegg for enkeltpasienter.

Ifølge Norges Myalgisk Encefalopati Forening sier 20 % av pasientene at de er blitt så dårlig behandlet på lokalt sykehus at de ikke lenger tør ta kontakt. Bare 29 % får jevnlig oppfølging fra fastlege. Er ME-syke i Norge fortsatt bortgjemt?

Hva ligger det i et navn? Det å kalle ME for «kronisk utmattelsessyndrom» er som å kalle Parkinsons sykdom «Kronisk Ryste Syndrom». Hvis ME ble kalt «kronisk nevroinflammatorisk sykdom» ville sykdommen kanskje blitt tatt på alvor.

ME er en biomedisinsk tilstand, og i tillegg en alvorlig, fysisk, kronisk og kompleks multisystemsykdom, som er sterkt funksjonsnedsettende. Misforståelsen om at sykdommen er psykogen eller en form for somatisering må opphøre. ME er en fysisk sykdom som angriper flere av koppens systemer.

I Norge har 2 av 1000 barn og 3 av 1000 voksne påvist ME; dvs at det finnes omlag 10 000 ME-pasienter i vårt land. I Danmark er tallet på ME-pasienter omlag 14 000 og tallet er økende i Nord-Europa. I USA er ME en hyppigere sykdom enn MS, HIV og brystkreft.

Dette er de «vanligste» symptomer ved ME: Utmattelse etter anstrengelser, Kognitive problemer, Smerter, Søvnproblemer ved ME, Ortostatisk hypotensjon (lavt blodtrykk), Immunrelaterte symptomer, Neuroendokrine symptomer og Mage- tarmproblemer.

ME er de hardest rammede – ca. 200 i Norge. Disse er bundet til sengen og er pleietrengende enten hjemme eller på pleiehjem samt at mange trenger sondemating. De er overømfintlige for alle sanseinntrykk og må døgnet rundt oppholde seg i lyd og lystette rom.

Det trenges spesialopplært personale, men antall personer som er involvert hver pasient bør være begrenset samtidig som sykehjem må være tilpasset disse pasientenes behov, - ikke omvendt.

Takk til foredragsholderen for et interessant foredrag om et emne vel ikke så veldig mange av oss kjenner særlig godt til.

 

Neste møte er i våre lokaler på Thon Hotel Linne den 10. september. Da får vi besøk av Halvar Sandberg som skal fortelle om «Månelandingen 50 år. Hva skjer fremover?» Dette må da være midt i blinken for de fleste av oss. Jeg vil anta at samtlige medlemmer i GRK fulgte både spent og ivrig med på månelandingen den 20. juli 1969 da Neil Armstrong som første menneske satte foten på vår nærmeste nabo; Månen.

På møtet denne kvelden er det Vivy som er ansvarlig for 3-minutter.

 

Vel møtt!  


_____________________________________________________________________________________

MØTET 27. AUGUST 2019

møbelhandleren fra jessheim


Åpning av møtet: President Terje slo på klokken, og ønsket hjertelig velkommen til kveldens møte hvor det var en forandring i foredragstema og hvor Knut Holen stilte som vikar på kort varsel. Han skulle egentlig ha kommet til oss 3. desember.

Medlemmer til stede: Det var 11 medlemmer til stede.

Fødselsdager: Ingen fødselsdager å meddele.

Gjester: Astrid Landmark Johansen og foredragsholderen Knut Holen.

Opplysninger på møtet: President Terje opplyste om at han blir litt opptatt med reisevirksomhet i nærmeste fremtid.

Vi har nå fått tilsagn om å avholde våre møter i Linnerud (møterom 2. etg.) på Linne Hotel. Det er et greit rom for våre møter. Vi kan også få plassert et skap for våre eiendeler i umiddelbar nærhet.

Harald informerte om at et av våre tidligere medlemmer, Ulf Petter Risvik, var gått bort 89 år gammel. Ulf Petter var president i klubben i rotaryåret 1992 / 1993. Vi lyser fred over hans minne.

Erling informerte om han hadde vært i kontakt med Håkon som har hatt helseproblemer i det siste med flere sykehusinnleggelser og operasjoner. Han er nå kommet hjem. Vi ønsker han god bedring, og håper å se han i nær fremtid.

3 minutter: Det var Knut Eigil som var ansvarlig 3 – minutter innlegget. Han kommenterte de valgsendingene som nå finner sted på TV, og som han mente var under enhver kritikk både hva gjelder temaer og debatteknikk. Han har stemt Fremskrittspartiet i alle år, men mente at alt snakk om bompengepakker var med på å ødelegge for de borgerlige partiene. Han var redd for at disse valgsendingene kunne skape politikerforakt. Hjertesukk fra Knut Eigil!!

Foredraget: Som nevnt ovenfor hadde vi fått besøk av Knut Holen til å holde foredraget med tittelen: «Møbelhandleren fra Jessheim». Magne introduserte foredragsholderen. De to hadde vært kollegaer i politiet i mer enn 50 år. Holen hadde hatt mange ansvarsfulle stillinger i politiet i sin karriere, bl.a. stasjonssjef ved Stovner Politistasjon, og var en høyt skattet medarbeider.

Holen holdt et meget interessant og detaljert foredrag om møbelhandler Arvid Engen fra Jessheim som gikk under kallenavnet Edderkoppen på grunn av sin mangslungne «karriere» som infiltratør i norsk politikk. De fleste i voksen alder har nok hørt om Engen, men ikke med alle detaljere som det Holen presenterte.

Det vil gå for langt i dette referatet og presentere et dekkende bilde av alt Engen hadde vært involvert i. Det finnes for øvrig flere bøker som er skrevet om hans rolle i norsk politikk og samfunnsliv på 1970- og 80-tallet. Han hadde kontakter på høyt nivå i det norske samfunnet og spesielt hans nære kontakt med Reiulf Steen var kjent. Men han hadde også god kontakt med Tor Aspengren og Rolf Halvorsen og en rekke ledende journalister fra Dagbladet og VG. En spesiell sak som kan nevnes er hans ivrige kamp om å få avsatt Oslos politimester Willy Haugli (Jern-Willy) og om de skitne knepene som brukt i den forbindelse.

Det var nærmeste sjokkerende å høre hvordan Engen kunne styre prosesser i norsk samfunnsliv gjennom sine finurlige påvirkningsprosesser.

Neste møte er et fellesmøte med Oslo Nord RK i deres møtelokaler på Radisson BLU på Alna. Møtet starter kl. 9:00 tirsdag 3. september. Foredragsholder er den anerkjente pediateren, professor emeritus Ole Didrik Saugstad, som skal holde foredrag med tittelen: «Nytt lys på ME».


Vel møtt!

Referent: Erling    


_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 20. august 2019

PRESIDENTens møte


Åpning av møtet: President Terje slo på klokken og ønsket hjertelig velkommen til kveldens møte etter en lang sommerferie uten møter.


Medlemmer til stede: Det var 16 medlemmer til stede av totalt 23 som er vårt antall medlemmer nå.

Fødselsdager: Kolbjørn og Steinar hadde hatt fødselsdager i løpet av ferien vår, og ikke minst hadde Kjartan fylt 80 år den 10 juli. Store gratulasjoner til alle 3. Edle dråper tilfaller Kjartan!!!

Gjester: Ingen gjester.


Opplysninger på møtet: Kasserer Magne orienterte om den økonomiske situasjonen. Dette er noe vi kommer tilbake til på årsmøtet 24. september. Han nevnte at det fortsatt er medlemmer som ikke har betalt kontingenten for siste halvår 20219 og ba oss alle om å sjekke status. Det trykte programmet for kommende halvår ble utdelt og presidenten kommenterte en del av møtene (se nedenfor). Programmet er også lagt ut på hjemmesiden vår.


Valg av møtelokale har jo vært et tema i klubben i det siste. Flere har ment at prisen har vært for høy. Nå har vi fått tilbud fra Thon Hotel om en pris på kr 890,- pr. kveld under forutsetning om at den årlige lutefisk- og torskeaften finner sted i hotellets restaurant. Dette var en ordning det ble enighet om å akseptere.


3 minutter: Det var Halvor som var ansvarlig for 3-minutter innlegget. Han fortalte oss om det urbane jordbruk på Stovner hvor man får anledning til å ha sin egen kjøkkenhave. Dette er en del Groruddalsatsingen. Artig og hyggelig tiltak! Han fortalt også om skifte av frontrute etter steinsprut hvor han hadde fått innsatt en frontrute med optisk misvisning. Det kan jo være direkte farlig. Nå var en original rute på vei.

Videre fortalte Halvor at det er dyrt å gå til medisinsk spesialister uten driftstilskudd. Han hadde betalt kr 2000,- for en 15 minutters konsultasjon.


Foredraget: Presidenten snakket litt om sine planer for året og spesielt om programmet for årsmøtet 24. september og om de to åpne møtene som er fastlagt til 29. oktober og 10. desember.

Programmet for årsmøtet er jo på en måte allerede fastlagt hvor valg og avrapportering av driften av klubben er hovedpunktene.


Med hensyn til møtet 29. oktober mente presidenten at Riga-prosjektet bør diskuteres i sin helhet. Hovedavtalen med Diakonisenteret går ut i år, mens stipendavtalen fortsetter med en ny kandidat. Vi bør vel også vurdere hvordan vi bør kople inn Bryn Rotary Klubb i disse diskusjonene og avgjørelsene. Det er jo tross alt vi som har fått de til å engasjere seg.


Presidenten mente at vi skulle fortsette med prosjektet med «Beste elev» på Bjerke videregående skole, -  og kanskje et det et annet lokalt prosjekt som vi kan engasjere oss i?


Neste møte blir holdt i vårt «nye» møterom på Thon Hotel Linne. Da er det vår egen Magne som skal fortelle om «Organisert kriminalitet». Det kan jo bli spennende å få litt inside informasjon fra en som har stått midt oppe i det. Håper at riktig mange av medlemmene finner veien til vårt møtelokale!


Ansvarlig for den kveldens 3-minutter er Knut Eigil.


Vel møtt!


Referent: Erling    

 


________________________________________________________________________________________________________

MØTET 25. juni 2019

presidentskifte


Åpning av møtet: Denne gang var president Terje litt tidlig ute med å slå på klokken. Dette var det siste møtet før sommerferien og det var en del saker på programmet, - noen opplysninger, trekking av vårt lotteri, Presidentskifte og til sist, - servering av kaffe og kaker!   

 

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde besøk av to gjester; Astrid Landmark Johansen og Aase Lien.

 

Fødselsdager: Ingen med fødselsdag i den siste uken før sommeren, men det blir nok en god liste når vi møtes igjen etter sommeren. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten fortalte at de fleste klubbene i Groruddalen nå er ferdige med sine presidentskifter og de har, på lik linje som oss, gått i «sommermodus».

Han resymerte kort hva klubben har gjort i det siste året med forskjellige oppgaver og tiltak. (Her vises til referatet fra forrige møte.) Presidenten takket igjen Kjartan, som sammen med fru Kari, hadde laget i stand et koselig møte i deres hage, først ute så inne etter at det begynte å regne.


Arne hadde hatt en «minnehelg»; det var 60 år siden han spurte sine svigerforeldre om å få tillatelse til å gifte seg med deres datter. Etter deres positive svar var det å spørre datteren om det samme, og gledelig nok hadde Brita svart «JA!» For tiden koser han seg sammen med familien, barn og barnebarn og er også lykkelig for å være med i en rotaryklubb med så mange hyggelige og positive medlemmer.


- Ikke ta fra meg jobben med årlig å få gleden og overrekke prisen til «Beste elev» på Bjerke vg skole, sa Henning, og fortsatte med å rose all den fine ungdommen som kom sammen med lærere og foreldre på avslutningsfesten etter endt skolegang. Det hadde, også denne gang, vært en opplevelse med sang og dans og annen opptreden av elevene som kom i sin fineste stas.

(Det vil bli en rapport fra utdelingen av prisen på vår hjemmeside senere i sommer.)


Kjell Olav fortalte kort fra turen til Riga. Han hadde fått en «Yearbook» fra siste året på Dagsenteret, en bok han selv ville lese før den ble overlevert til klubben. Under et møte på den norske ambassaden i Latvia hadde han helt overraskende blitt overrakt en plakett undertegnet av den latviske statsminister. Den var en anerkjennelse til både ham selv og hans kone Gunhild for deres arbeid med å fremme et godt samarbeide mellom Latvia og Norge.

Deretter leste president Terje fra et brev fra vår siste stipendiat, Girtz Ivanovskis, som takket for all hjelp og økonomisk støtte i forbindelse med sin utdannelse til grafisk designer.   

 

3-minutter: Dessverre var Trond på tjenestereise til Nord-Norge og var av den grunn forhindret fra å kunne holde sin 3-minutter. I stedet tok kasserer Magne opp en sak som han hadde lest i Guvernørens månedsbrev for april i år. Der står det bl.a. at NORFOs fond reduseres, og at dette vil føre til umiddelbar tilbakeføring til distriktene med totalt 2,4 mill. kroner. For vårt Distrikt (2310) vil dette utgjøre omlag 480 000 kroner. Hva disse pengene skal brukes til er det Distriktets årsmøte som bestemmer. Magne hadde et forslag om at, hvis ikke alt, så i hvert fall en god del av dette beløpet tilgodeses End Polio Now. Han fikk et innspill av Bjørg, og sammen vil de se videre på dette forslaget.


- Du må bake en kake, ellers kommer vi ikke! Det var det Rune hadde fått høre fra «slekta». Derfor hadde han bakt en kake, og slekta kom på hans 60-årsdag den 4. juni. Etter at kaken var spist hadde de alle vært ute på restaurant og spist en bedre middag. I alt en meget hyggelig kveld. Det som kanskje mest hadde gledet Rune denne dagen var en koselig fødselsdagshilsen skrevet av president Terje. Sammen med hilsenen var det en gave fra klubben; et gavekort til bruk i en bokhandel. (Bok er allerede innkjøpt!) En blid og glad Rune takket spesielt til Terje for hilsenen, og til klubben for gavekortet.

Dette har du virkelig gjort deg fortjent til, Rune. Du er en positiv og flott kar som er et fint aktivum i vår klubb.                

 

Foredraget: Det var ikke noe foredrag denne gang. I stedet var det klart for et spesielt presidentskifte. Det er ikke hver gang at en sittende president må ta av seg kjedet for så å få det tilbake, men det var nettopp det som skjedde i klubben denne gang.

Etter ha tatt av seg presidentkjedet ba president Terje om PDG Arne ville være snill å foreta den høytidelige utnevnelsen av ny president i klubben.

- Først skal vi takke Terje for innsatsen i det rotaryåret som nå er over, sa Arne. - Du har vært en fin president som har ledet møtene og klubben på en utmerket måte, og det er i visshet om at du også vil gjøre det samme i året som kommer at jeg med glede henger kjedet tilbake rundt din hals.

Den «nye» presidenten takket for igjen for å ha «fått» vervet, men ønsket seg nå en komité som kan være behjelpelig med å hente kofferten med rotarysaker nede i hotellets kjeller og få de brakt opp til vårt møtelokale. Samtidig ville han også at møtelokalet var satt i stand når han ankom. (Maken til spesialønsker!)

 

Da var det kaffe og kaker, og i og med at hotellet ikke hadde klart å ordne oss en bløtkake fikk vi i stedet levert en sjokoladekake sammen med marengser helt gratis! Takk Thon Hotel Linne!    

 

Neste møte er ikke før den 20. august. Da møtes vi som vanlig på Thon Hotel Linne, hvis ikke noe annet skjer i løpet av sommeren. Den kvelden er det «Presidentens møte», og vi vil da få høre om hans planer for det kommende året.


3-minutter på det møtet er det Halvor som er ansvarlig for.


Når programmet for høsten er ferdig vil det bli lagt ut på hjemmesiden sammen med opplysninger om det nye Styret, de forskjellige Tjenester og komiteer, og ikke minst, Organisasjonskartet.


Da står det bare for redaktøren av denne siden å ønske hver og en av dere en God og Solfylt Sommer! og

 

Vel møtt!  - den 20. august 2019.PS. For de av medlemmene som synes det kan bli i lengste å vente helt til 20. august kan det opplyses at det er fritt å møtes på Terrassen Kafé og Restaurant i 2. etasje på Stovner Senter sånn omlag i 11-tiden på torsdager for en hyggelig prat over en kaffe og vaffel.________________________________________________________________________________________________________

MØTET 18. juni 2019

komiteene rapporterer


Åpning av møtet: President Terje slo på klokken og åpnet møtet med å ønske samtlige i møtelokalet hjertelig velkommen. Han takket for et vellykket hageselskap sist tirsdag, og rettet i den forbindelse en stor takk til Kari og Kjartan for deres gjestfrihet og «lån» av hage.     

 

Medlemmer til stede: Det var 13 medlemmer til stede på kveldens møte.

 

Gjester: Vi hadde ikke besøk av gjester denne gang.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer har hatt fødselsdag i siste uke. Den 16. juni ble Knut Eigil 80 år. (hvem kan tro det!?) Han ble behørig klappet for, og av presidenten fikk han overrakt to flasker rødvin som en gave fra klubben. Vi sier som vi alltid sier til våre medlemmer når de har fødselsdag: - Klubben gratulerer deg! 

 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger på dette møtet, utenom at denne gang var programmet «Komiteene rapporterer».

 

3-minutter: Det var Steinar som skulle hatt 3-minutter, men han var bortreist og ikke fått noen andre til å overta for seg.

I stedet fortalte Magne at denne gang skulle det være trekning i forbindelse med loddsalget som har foregått det siste halve året. Han sendte derfor loddboken rundt og sa at dette var siste mulighet før trekning. Videre fortalte han om sine seks barnebarn, om hva de har gjort og hva de er i ferd med å utrette. Som den stolte bestefar han er ga han i takknemlighet for flotte barnebarn en skjerv til «Sparefanten» vår.

 

Foredraget: Programmet på dette møtet var «Komiteene rapporterer» og president Terje startet med å referere fra det siste styremøtet som ble holdt hjemme hos ham den 6. juni.

 

Fremmøte. Styret, og ikke minst presidenten, synes det er veldig leit at ikke flere av våre medlemmer deltar oftere på møtene. Det er helt greit når man har gyldig grunn ved at man er utenlands, er syk eller er opptatt med arbeid. Det er vanskelig å drive en klubb når såpass mange av medlemmene sjelden eller nesten aldri er til stede. Vi er nå nede på et antall av 23 medlemmer, og det er dessverre en realitet at det kun er en kjerne på 11-12 medlemmer som hver tirsdag er til stede på møtene. De resterende kommer og går.

  

Budsjett. Den økonomiske situasjonen og budsjettet for klubben for neste rotaryår hadde også vært oppe til diskusjon. Slik situasjonen er pr i dag er det ikke mye å gå på. Vi er nødt til å diskutere Riga-prosjektet; hva med veien videre der? Dette vil bli tatt opp på et medlemsmøte til neste år (2020). Det hadde blitt bestemt at kontingenten ikke skal økes i denne omgang, og man hadde hatt en diskusjon om å finne nytt og rimeligere lokale. Dette arbeides det fortsatt med.

 

RYLA. Arbeidet med RYLA 2020 er allerede godt i gang. Den konferansen vil bli holdt på samme sted som sist; Radisson BLU Hotell på Alna i tidsrommet 25. – 27. mars. Denne gang vil Kjartan få hjelp av Vivy med inn- og påmelding av deltakere fra klubber i vårt distrikt. Dette arbeidet er også allerede i gang. Det ble opplyst at RYLA 2019 vil gi oss et lite overskudd. Klubbens medlemmer oppfordres også til å komme med navn på kandidater som vi skal sponse i 2020.

 

Konserten. Den ble avviklet 7. mai i år og var, på samme måte som tidligere, en suksess, i vært fall blant de som kom for å overvære den. Pr. i dag er det en sponsor som ikke har betalt, men det ser ut til at vi får et fint overskudd fra det arrangementet. Det må legges til at kr 15 000 er billettinntekter betalt av klubbens medlemmer, og det er vel ikke meningen. (?) Det er en komité bestående av Magne, Knut Eigil og Henning som skal vurdere om vi skal ha en konsert igjen til neste år.

 

Rotaryprisen / Beste elev. Denne prisen er allerede blitt gitt. Det gjorde Henning på Bjerke vg skole mandag 17. juni. Den heter nå «Rotaryprisen» og det er 25. gang den gis ut. Prisen er som kjent et diplom sammen med en sjekk på kr 5 000. Denne gang var det Hary Pirajan Mahalingam som hadde gjort seg fortjent til den.

 

Programkomiteen. Denne komiteen er så godt som ferdig med programmet for høsten 2019. Det er noen få huller som står igjen. I løpet av kort tid, kanskje neste møte, vil programmet være ferdig trykket og kan bli delt ut. I alle fall, det vil bli lagt ut på hjemmesiden så raskt som mulig. Erling sa seg enig i det samme som presidenten utrykte tidligere; - det er så få som møter! Det er blitt sagt at det er viktig med et godt program, det får medlemmene til å møte, men det ser dessverre ikke slik ut!  Det blir vanskelig å få tak i gode foredragsholdere når det kun er 10 – 12 medlemmer til stede. Det er flaut for komiteen, det er flaut for de få som kommer og det er flaut for foredragsholderen. Kanskje man i fremtiden må begynne å invitere medlemmer fra andre klubber?

  

Samfunnskomiteen. Fra denne komiteen med Reidun som leder fikk vi høre om de forskjellige saker de har vært involvert i. Frelsesarmeens Gatefotball er nok det største. De har fått kr 23 000 fra oss, en kjærkommen gave. Klubben ga 10 000 og Distriktet de resterende 13 000. Malene, barnebarnet til Magne søkte på Rotarys sommercamp og fikk kr 5 000, penger hun brukte på en tur til Egypt. Hun har siden vært i klubben og takket for gaven og gitt oss billedbrev fra turen. RYLA ligger også under denne komiteen og den er blitt behørig omtalt på annet sted i referatet. Rotaryprisen (Beste elev) er blitt delt ut av Henning, og tidligere i fjor og i år har henholdsvis Knut Eigil og Bjørg holdt yrkesforedrag.

 

Internasjonal Tjeneste. Det har ikke vært så mange direkte møter, fortalte Harald, men de har hatt mye kontakt på klubbmøtene, pr. telefon og e-post, både seg imellom, med Magne og med de ansatte i Riga. På turen til Riga i juni i år ble Kjell Olav overrasket ved å få en anerkjennelse i form av et diplom fra den latviske president. Det var en anerkjennelse til Gunhild og Kjell Olav for å ha fremmet forholdet mellom Latvia og Norge.

Det er søkt om ny stipendiat, en ung dame som vil studere design og søm (skredder) og som Dagsenteret sier er meget flink og pliktoppfyllende. Klubben har tidligere sagt ja til å sponse hennes utdannelse. Erling, sammen med sin datter Jannicke og Kjell Olav, hadde deltatt på turen til Riga. Han hadde med en hilsen til alle medlemmer i Groruddalen RK fra de ansatte på Dagsenteret. Det hadde også denne gang vært en meget fin og givende tur for alle som deltok.

 

Innimellom alle rapporter ble det selvsagt en del diskusjoner. Dette gjorde at tiden løp i fra oss slik at loddtrekningen ble bestemt utsatt til neste møte.

 

Neste møte vil også holdes på Thon Hotel Linne. Da er det Presidentskifte og siste møte før vi tar sommerferie. Det vil bli servert kake til kaffen, og vi håper at så mange som overhodet har mulighet til å komme.

Det er Trond som er den som har ansvaret for 3-minutter den kvelden.

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 11. juni 2019

hagefest hos kari og kjartan


Denne gang var det vel 4. gang som vi på samme måte som tidligere hadde invitert oss selv til «Hageparty hos Kari og Kjartan». Det var i alt 14 som hadde meldt seg på og deltok på hagefesten, hvorav 4 var gjester/ koner.


Været var til å begynne med veldig fint, - opphold og ca. 15 grader. Vertskapet hadde dekket på i hagen med bord og stoler, og det ble servert reker og loff. Hver enkelt av deltagerne hadde tatt med seg det de ville ha som drikke til maten.

President Terje ønsket velkommen til festen, og takket vertskapet for generøs gjestfrihet og for nok en gang å ville ta imot oss til denne etter hvert «tradisjonelle» sommerfesten. Han overrakte Kari en bukett med sommerblomster som det synlige bevis på klubbens takknemlighet.


Rundt bordet gikk praten livlig, og både reker, loff og hvitvin ble fortært med den største appetitt.

Når rekene var fortært begynte det sannelig å regne. Da fant verten frem både regntøy og paraplyer til de som ikke hadde tatt med, men dessverre, etter en stund ble det såpass mye regn at vi, i stedet for å bli skikkelig våte, ble invitert inn i stuen for kaffe og kake.


Kari hadde laget en aldeles nydelig «kjempe-bløtkake» med forskjellige friske bær overdekket med krem. Som om ikke det var nok, - for de heldige tilstedeværende som ikke kjørte bil, fant verten frem en flaske med edel konjakk som han rundhåndet skjenket i store glass.


Det ble et møte som varte mye lenger enn den timen vi er vant til, - de siste gikk ikke før klokken hadde blitt over ti!

Tusen takk til Kari og Kjartan for enda en gang å stå som vertskap for vår «sommeravslutning».


Neste møte er vårt nest siste møte før vi tar sommerferie. Da skal komiteene rapportere fra siste halvår (vinter-/ vårsemesteret), om hva de har gjort og hvilke planer som eventuelt ligger forberedt for neste komitè å videreføre.


Det er Steinar som er ansvarlig for 3-minutter på det møtet.


Vel møtt!


Her følger noen bilder fra festen.

  


       
_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 4. juni 2019

kirkebranner


Åpning av møtet: I fravær av president Terje var det past president Knut Eigil som hadde fått oppgaven med å åpne møtet denne gang. President Terje og PDG Bjørg hadde begge tatt turen til Tyskland og Hamburg for å være med på RI-Convention 2019.

Past presidenten ønsket de tilstedeværende hjertelig velkommen, og ba oss om å nyte sommeren som nå er på vei.

- Siden vintersolverv har dagen blitt 12 ½ time lenger, men, som han sa, - den 21. juni er det sommersolverv, solen snur, og det er bare om 17 dager!   

 

Medlemmer til stede: Det var dessverre ikke fler enn 10 medlemmer til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Det var to av våre medlemmer som har fødselsdag før neste møte. Den ene er Rune som har sin dag den 4. juni – han er nå blitt 60 år, og den andre er Trond som fyller 64 år den 5. juni. Begge ble klappet for og Klubben gratulerer dere begge! 

 

Opplysninger på møtet: - En meget flott tur! sa Kjartan, og refererte til et elvecruise han hadde vært med på. De hadde reist oppover Rhinen gjennom Moseldalen til Rüdesheim og videre helt til Frankfurt. En opplevelse han gjerne anbefalte til andre også. Men så var det RYLA 2020 som han ville nevne litt om. Vår klubb skal også det året være med som arrangør. Denne gang har Kjartan fått med seg Vivy til å være behjelpelig med innmeldinger osv. Hun har et program på sin PC som visstnok vil være til stor hjelp i det arbeidet. Innbydelser til klubbene vil mest sannsynlig bli sendt ut rett etter sommeren, i begynnelsen av september.


Magne minnet om vårt interne lotteri og pushet samtidig litt på loddsalget. Det er nå bare tre møter igjen før vi skal ta sommerferie, og han ville ha aksept for å foreta trekning på klubbmøtet den 18. juni. (Det fikk han!) Inntekten av loddsalget denne gang er bestemt skal gå til Frelsesarmeen og deres prosjekt; Gatefotball.


Henning hadde en oppfordring til de av klubbens medlemmer som begynner å komme litt opp i årene, og kanskje ikke husker alt like godt som tidligere. Når du har bestilt f.eks. billetter til en reise eller et annet arrangement for en tid tilbake, - undersøk om  du virkelig har gjort det før du bestiller på nytt! Selv hadde han ved påsketider bestilt fergebilletter til Skagen og retur, - og så hadde han gjort det igjen nå for ikke så lenge siden! Ja, ja, Henning – velkommen til klubben du også!

 

3-minutter: Da dette møtet egentlig skulle ha vært et «utemøte» var det ikke satt opp noen til 3-minutter.  

 

Foredraget: Denne gang var det Magne som måtte i «ilden» for å fortelle om «Kirkebranner» og fra sin tid i politiet som leder av etterforskningsgruppa for kirkebranner.


Kirkebranner har forekommet i Norge siden middelalderen hvor særlig trekirker ble særlig utsatt. Det var jo mest stavkirker og de ble antent av f.eks. lynnedslag, uforsiktig bruk av ild, men også rene ildspåsettelser. Noen ble brent, bombet under krigen, og siden 1900 har noen brent p.g.a. feil i det elektriske anlegget. Bare 28 av trolig 1000-2000 stavkirker er bevart.

I perioden 1992 til 1997 ble det registrert 47 tilfeller av brann knyttet til kirkebygg. Den første i denne tiden var Storetvedt kirke i Bergen som ble stukket i brann den 27. mai 1992. I de 50 årene før 1992 hadde det i gjennomsnitt kun vært ca. 1 – en kirkebrann i året. I 1992 ble det satt en tragisk rekord med i alt 12 kirkebranner Den siste av disse var metodistkirken i Sarpsborg som brant 1. juledag samme år.


Det var et omfattende skadeverk som fant sted i perioden 1992-1996, og som også ble kjent langt utenfor Norges grenser som USA og Australia. Uerstattelige kirke- og kulturhistoriske verdier gikk tapt da f.eks. Fantoft kirke (1170) i Bergen brant helt ned. Det var i tillegg også en sterk økning i gravskjendinger, hvor gravstener ble veltet og gravplasser rasert.


Det ble etter hvert tydelig at etterforskning av alle disse hendelser måtte sentraliseres og Riksadvokaten besluttet i 1993 og gi Oslo politikammer i oppdrag å opprette en særskilt «Kirkebranngruppe». Det var for denne gruppen at Magne ble bedt om å bygge opp og lede, noe han gjorde i ca. 3 år. Denne gruppen bestod av en påtaleansvarlig, etterforskere og kriminalteknikere, og de fikk økonomiske ressurser p.g.a. ekstra utgifter for man sendte personell utenfor eget politidistrikt til steder som Bergen, Rogaland, Østfold og Oppland. Arbeidet innad i en slik gruppe var teamarbeid, og man var sammen om ett mål, nemlig å løse saken ved å koordinere innkomne opplysninger gjennom vitneutsagn eller tekniske bevis, men også ved å tenke høyt sammen i gruppen.


Under etterforskningen ble det påvist at flere av skadeverkene hadde tilknytning til det såkalte Black-Metalmiljøet med dets spesielle ideologi og musikkform. Det startet på Vestlandet i områdene rundt Bergen. Man forsto raskt at noe var galt da det i løpet av høsten -92 hadde blitt registrert 12 kirkebranner i områdene Bergen, Stavanger, Haugesund og Oslo. Det var flere fellestrekk ved disse brannene. De var mest sannsynlig påsatt, det hadde vært innbrudd uten at noe var fjernet, arnestedet var gjerne i koret, det hadde forekommet sataniske ritualer og man fant sataniske symboler, sist, men ikke minst, - det fantes sataniske miljøer der kirkebrannene hadde funnet sted.


Magne kom så inn på hva som ble resultatene av lang etterforskning og fortalte om personer som ble mistenkt, arrestert og senere dømt for både ildspåsettelse av kirker, og også for mord. Selv om dette ikke lenger er ilagt noen form for hemmeligholdelse eller andre restriksjoner synes det ikke riktig å referere slike opplysninger på vår hjemmeside.


Kirkebrannene var og er en tragedie som berører og opprører langt flere enn de som daglig deltar i kirkelige aktiviteter. Når en gammel bygdekirke brenner, legges både et gudshus og et kulturminne i grus. Samtidig går uerstattelige kirke- og kulturhistoriske verdier tapt. Etter at kirkebygget er borte, merkes det godt hvilken betydning kirken hadde som symbol, samlingspunkt og kulturfaktor. Det å sette fyr på en kirke virker så meningsløst, og vekker sterke følelser i menigheten, og dette kommer mer opp i dagen når kirkebygget ligger i aske.


Vi skal i dag være glad for at de som gjennom mange år sto bak denne udåden til slutt ble stoppet. Både Nidarosdomen og Borgund stavkirke sto på listen over objekter som skulle ødelegges. Under ransaking ble det funnet sprengstoff og planer om å sprenge Nidarosdomen.

 

Neste møte er det «Hagefest» hos Kari og Kjartan. De holder til i Tittutveien 11 B på Alna. Det vil bli sendt en e-post til medlemmene med påmelding og veibeskrivelse, selv om de fleste av oss nå vet hvor Kjartan bor.

Det vil bli servert reker med tilbehør som kjøpes inn av klubben – Arrangementskomiteen. Drikke til dette tar hver enkelt med seg, - det være seg øl, vin eller mineralvann.  

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 28. MAI 2019

Vær og klima


Åpning av møtet: President Terje var et eneste stort smil da han til riktig tid slo på klokken for å erklære kveldens møte for åpnet. Hvorfor? – det var det han kalte for «stinn brakke»; vi måtte hente ekstra stoler for å få plass til alle som ville inn i møtelokalet.  

 

Medlemmer til stede: Det var 19 (!) medlemmer til stede. Det tilsvarer 76 % av klubbens medlemsmasse, og det er lenge siden, viss noen gang, har skjedd.

 

Gjester: Vi hadde én gjest; Bjørn Larsen (gift med Vivy) som også skulle være kveldens foredragsholder.

 

Fødselsdager: Vårt medlem, Rune, har fødselsdag på klubbens neste møte den 4. juni. Den dagen blir han 60 år, men er dessverre forhindret fra å møte i klubben. Derfor fikk han gratulasjoner og ble klappet for på denne kvelden. En gave vil bli overrakt senere. Klubben gratulerer deg, Rune!

 

Opplysninger på møtet: To av våre medlemmer som det er en stund siden vi har sett var også på dette møtet. Roar har kommet hjem fra sitt arbeide ved Sjømannskirken på Gran Canaria og vil forhåpentligvis bli å se på møtene fremover. 

Dalles var også gledelig til stede, selv om det var for å fortelle at han har sluttet i Flymedisinsk Institutt og flytter nå til Askim for å starte egen praksis innen kardiologi der. Det er trist at du slutter i klubben, Dalles, - men vi ønsker deg lykke til i Askim!

 

Kjell Olav minnet om den årlige Riga-turen som nå står for døren. Den blir arrangert i tiden 14. – 15. juni. Fra vår klubb er det tre som har meldt seg på og fra Bryn RK er det 6-8 som vil reise. Vi fikk høre litt om opplegget; - det vil bli bl.a. besøk i ambassaden og den obligatoriske turen med barna vil denne gang bli en busstur opp i fjellene hvor man kan gå «Barefoot-trial» (på latvisk: Baskāju taka) og også besøke en latvisk bondegård.

 

President Terje og PDG Bjørg vil ikke være til stede på neste møte, den 4. juni. Da er de sammen med flere tusen rotarianere på RI-Convention i Hamburg. Det vil derfor være past president Knut Eigil som skal lede vårt klubbmøte neste gang.

 

3-minutter: Denne gang var det Reidun som var ansvarlig for 3-minutter. Hun tok opp et emne som hun er meget opptatt av; nemlig Arv og Testamente. Det er jo vanskelig or ungdom i dag å komme inn på f.eks. boligmarkedet. De må ha en egenandel på minst 15 % av kjøpesummen, og da er det ofte at foreldre må hjelpe til. I den forbindelse er det greit å klargjøre om det er en form for lån eller forskudd på arv. Foreldre har kanskje flere barn som også skal/ må tilgodeses ved en senere anledning. Hva med dem? Da kan det være greit å sette opp et testamente. Skal alle barna få samme beløp, eller skal man legge inn en form for verdistigning? Det har nå kommet en ny lov som tillater at man kan gi opp til 15 ganger folkepensjonens grunnbeløp (omlag ½ mill.) som arv

 

Foredraget: Denne gang var det Bjørn Larsen som var hos oss for å fortelle om «Vær og Klima». Bjørn er utdannet i IT- og datateknologi og er ansatt som seniorforsker ved Meteorologisk institutt hvor han programmerer og lager modeller for forskjellige værkart og værgrafer. Bjørn er i tillegg gift med vårt nyeste medlem, Vivy!

 

Hva er vær og hvor kommer det fra? Vær omfatter alle de forskjellige kortvarige fenomenene som opptrer i atmosfæren til et himmellegeme. Været drives av forskjeller i energien fra solen. Fordi sollys treffer jorden med varierende vinkel blir forskjellige steder oppvarmet i varierende grad. Dette forårsaker temperaturforskjeller som fører til global vind og indirekte også alle andre værfenomen.

Det at jorden er kuleformet og har forskjellig fordeling av landmasser og hav, fører til at jorden blir varmet opp svært ujevnt. Ekvatorområdene får mye mer solinnstråling enn polområdene, fordi solen står høyere på himmelen over ekvator. Atmosfæren er slik at den hele tiden prøver å komme i likevekt, og det vil si at atmosfæren prøver å jevne ut temperaturforskjellen som oppstår på grunn av den ujevne solinnstrålingen ved å føre varm luft mot polene og kald luft mot ekvator.

 

De mest kjente jetstrømmene blåser fra vest mot øst og ligger rett under tropopausen. Den nordlige og sørlige halvkule har hver én polar jetstrøm og én subtropisk jetstrøm. De polare jetstrømmene ligger i en høyde på 7–12 km over havet mellom 45–65° nordlig og sørlig bredde.

 

Meteorologisk institutt er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet med ansvar for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål. Instituttet driver både værvarsling og en utstrakt forskningsvirksomhet innen meteorologi, oseanografi og klima. Instituttet har sitt hovedkontor i Oslo, med værvarslingssentraler i Bergen og Tromsø. Instituttet har ett værtjenestekontor i Longyearbyen og fire værtjenestekontor tilknyttet Forsvarets flystasjoner på Ørland, Andøya, Bodø og Bardufoss. Om lag 450 medarbeidere har sin arbeidsplass ved Meteorologisk institutt.

 

Selv om mye innen meteorologien i dag er automatisert finnes det fortsatt en god del «menneskelig» innsats. Det finnes fortsatt en del kvinner og menn, som uansett vær og vind eller om de er aldri så syke, må ut til sin manuelle værstasjon for å lese av nedbør og temperatur for deretter å sende tallene inn til instituttet!

 

Det finnes en god del værradarer plassert rundt på forskjellige steder i landet. En værradar observerer ekko fra nedbør og måler nedbørområdenes hastighet. Dette gjør det mulig å også si noe om vindretningen og vindstyrken. Innenfor radarens dekningsområde kan man for en del timer frem i tid varsle relativt nøyaktig hvor og når det kommer nedbør og hvordan vindforholdene vil bli. En værradar består av sender, antenne, mottaker og prosesseringsenhet som produserer og viser produkter. Antennen sender ut elektromagnetiske pulser. Alle værradarprodukter blir beregnet ut fra ekkoene. Hovedregelen er at dess sterkere ekko, jo større nedbørintensitet.

 

Det er mye som skal til for å forutsi været, og det er ikke bestandig at meteorologen «treffer» riktig. Været er lunefullt og kan plutselig ta en annen retning eller «finne» på noe annet enn det som ble forutsett. Da nytter det ikke å skylde på dårlig værtjeneste i NRK hvis grillfesten ble et stort regnskyll og grillen ble til et badekar i stedet.


Takk til Bjørn for å opplyse oss litt mer om været enn det vi til daglig ser.

 

Neste møte vil bli «viet» til «Kirkebranner» og det er vår egen Magne som skal fortelle om det. Det var en tid hvor det var riktig mange slike branner, så stilnet det noe av. I den senere tid har de dessverre nå «blusset» opp igjen!

 

Det er ikke satt opp noen til å holde 3-minutter på dette møtet da det opprinnelig var meningen å besøke Losby Gods. Derfor, - har du noe på hjertet så er det en mulighet for å si det på dette møtet.

 

Vel møtt! 
_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 21. MAI 2019

legemiddelmangelen - hva skjer?


Åpning av møtet: Denne gang var president Terje litt utålmodig og slo på klokken to minutter før halv syv! Han ønsket så alle de tilstedeværende hjertelig velkommen, og håpet på et fint og interessant møte.    

 

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede denne kvelden, noe som er «rekord» etter lang tid med til dels dårlig fremmøte. Hjalp det litt med hjertesukket i forrige referat?

 

Gjester: Det var én gjest; kveldens foredragsholder, Steinar Madsen fra Statens legemiddelverk.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste at «RYLA-komiteen» har hatt møte og det er bestemt at neste RYLA-konferanse vil bli avholdt på Radisson BLU hotell i tiden 27. -29. mars 2020. Vi bør allerede nå begynne å tenke over mulige kandidater som vår klubb skal sponse.

 

3-minutter: - Tid er viktig, sa Henning innledningsvis i sin 3-minutter, i hvert fall når man har passert 70 år. Henning har tydeligvis begynt å tenke litt over fortiden, for han spurte om noen husket 25 år tilbake. Det gjorde han; - det var for 25 år siden han ble «pinsevenn». Da traff han nemlig sin Marie i pinsen, på Skagen, i 1994. Det var samme året som Rolf Erik Halvorsen var president og første gang vi gav ut prisen «Beste elev», den gang til en elev ved Linnerud vg skole, nå Bjerke vg skole. (Da vi ga ut denne prisen første gang var det vel Ulf P. Risvik som var president - Juni 1994?)

Eleven som fikk prisen het Rolf Erik Lunden og er i dag ansatt som lærer ved Bjerke vg skole. Henning har snakket med ham og han har fortsatt diplomet intakt selv om det ikke henger direkte på veggen.

 

Foredraget: Igjen var vi så heldige og fått en «gammel kjenning» tilbake; Steinar Madsen, fagdirektør i Statens legemiddelverk (SLV), nå for å fortelle oss om «Legemiddelmangelen – hva skjer?»


- Det er en kompleks sammensetning av globale og politiske problemer som gir nasjonale utfordringer og lager en del av dagens legemiddelmangel, sa Madsen og fortsatte, - Det er ikke bare Norge og Skandinavia som er berørt, Det er det samme i hele Europa og USA.


Går man tilbake til 2008 hadde Norge bare 34 mangler og avregistreringer. Dette tallet har dessverre økt jevnt og trutt til 90 i 2013, gjorde et byks til 684 i 2018 og er pr. 25.4.2019 kommet opp i hele 565! Så man frykter at det kan bli en alvorlig mangel på enkelte medisiner fremover.


Legemiddelfirmaer er forpliktet til å melde så tidlig som mulig, og senest to måneder før mangelen inntrer. Her er det mange som overhodet ikke overholder denne meldeplikten, og SLV ønsker å kunne gi overtredelsesgebyr til firmaer som ikke melder. Det er heller ikke krav om slik melding på legemidler som er uregistrert.

(Av ulike årsaker er mange legemiddel som er i bruk i Norge ikke godkjent. Slike legemidler er omtalt som uregistrerte i Norge. De kan være registrert i et europeisk land til bruk hos barn, eller være registrert i et europeisk land, men ikke til barn. Legemidlene importeres da fra utlandet. Spesielt gjelder dette mange legemiddel som brukes av barn. Bruk av uregistrerte legemidler er altså nødvendig dersom vi skal få gitt barn den behandlingen de trenger.)


Ved legemiddelmangel er det noen tiltak som kan settes i verk. Det kan brukes tilsvarende legemiddel med andre styrker og fra andre leverandører, bruk av utenlandske pakninger, bruk av annet legemiddel når samme legemiddel ikke kan skaffes og man kan begynne med rasjonering. Det er mange som arbeider for å begrense legemiddelmangelen på et minimum. Først og fremst er det selvfølgelig SLV, så kommer helseforetakene som har et nasjonalt senter for beredskap og legemiddelmangel. Dette er lokalisert ved OUS og består av to farmasøyter og to leger. Deretter har de enkelte kommuner også et lokalt ansvar. Til sist finnes det en Nasjonal legemiddelmangelkomité som administreres av Helsedirektoratet.


De som i første rekke er ansvarlig for legemidler i vårt land er SLV og Helsedirektoratet. De skal informere leger, sykehus og apotek om de forskjelliges beholdninger. De skal gi råd om annen behandling, kunne gi tillatelse til salg av utenlandske pakninger eller legemidler uten markedsføringstillatelse og en del andre ting. Legemiddelgrossister skal finne leverandører og andre, tilsvarende legemidler og ha oversikt over lagersituasjoner og forbruk. Legemiddelprodusentene skal varsle helsemyndighetene når man ser kriser kan oppstå, løse produksjonsproblemer og kvalitetssikre sine produkter. Apotekene skal informere pasienter, stå for bytte eller substitusjon av preparater og henvise pasienter til lege for annen behandling. Leger og sykehus skal velge annen behandling eller avvente behandling, rasjonere legemidler samt forbeholde legemidler til pasienter med stort behov.


I perioden 2017 til 2019 var det også noen spesielle hendelser som inntraff og som ingen kunne forutse. Det var 15 tilfeller av hackerangrep i utlandet, det var en stor storm i Puerto Rico, et land som produserer mye medisin til bruk i USA. En blodtrykksmedisin som produseres i Kina ble forurenset av kreftfremkallende stoffer. I tillegg er legemiddelforsyningskjeden antagelig et forholdsvis lett mål for hybrid krig og terror, og de er ekstremt avhengige av at IT-systemene fungerer.


En økende andel av virkestoffene i våre legemidler produseres i land utenfor Europa, slik som Kina og India. Produsenter slår seg sammen for å rasjonalisere, noe som igjen kan gi kvalitetssvikt. Få produsenter gir markedsmakt, prisøkninger og mindre interesse for billige legemidler. Det er også liten eller ingen produksjon av virkestoffer i Norge, og vi blir neppe prioritert i en krisesituasjon.

I Norge trenger myndighetene nye hjemler slik at det raskt kan innføres hel eller delvis salgstopp fra apotek og grossister. Det må opprettes rådgivningsgrupper som kan fordele og gi nye retningslinjer samt eventuelt gjennomføre rasjonering. Denne utredningen har allerede startet.


- Legemiddelmangelen er antagelig kommet for å bli, og alvorlige hendelser er ganske sannsynlig. Vi å fortsatt gjøre en innsats i Norge for å avhjelpe og motvirke mangler. Vi må delta i internasjonalt arbeid for å motvirke mangler. Her trengs det nye ideer og nye arbeidsmåter. Brexit kan gi oss overraskelser vi ikke har oversikt over, sa Steinar Madsen helt til slutt.

 

Vi takker foredragsholderen for at han i en meget hektisk og travel hverdag tok seg tid til å besøke oss for å opplyse oss om dette alvorlige temaet. Du er mer enn hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning!

 

Neste møte skal dreie seg om «Vær og klima». Vi får besøk av Bjørn Larsen som er seniorforsker ved Meterologisk institutt. Det er vel ingen i hele verden som er mer opptatt av vær og klima enn nordmenn, så dette må da være midt i blinken. Bjørn er forøvrig også gift med vårt nyeste medlem, Vivy.


3-minutter den kvelden er det Reidun som er ansvarlig for.  

 

Vel møtt!  


_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 14. MAI 2019

yrkesforedrag


Åpning av møtet: Presis halv syv slo president Terje på klokken og åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen. Samtidig takket han for det flotte arrangementet i Stovner kirke som ble gjennomførte på en prikkfri måte. Det vile bli en liten oppsummering av kasserer Magne angående konserten litt senere i møtet. 

 

Medlemmer til stede: Det var kun 11 medlemmer til stede denne kvelden!! - Det er vel litt for dårlig av en klubb med 24 medlemmer. Alle har vi sagt "ja" til en viss form for "møteplikt".

 

Gjester: Ingen gjester denne gang.

 

Fødselsdager: Ingen av medlemmene med fødselsdag i kommende uke, men Arne hadde sin dag den 6. mai så han ble gratulert og klappet for på dette møtet. I tillegg klappet vi for oss selv; Groruddalen RK ble chartret den 4. mai 1981 og har derved oppnådd en alder av 38 år. Vi gratulerer!

 

Opplysninger på møtet: Etter konserten med Magnolia Jazzband hadde Magne satt opp et foreløpig regnskap som viser at vi mest sannsynlig vil få et overskudd denne gang. Det er litt tidlig å gi noe beløp i og med at det fremdeles er noen regninger som ikke er mottatt.


Arne fortalte en "kvinnehistorie"; fra sin tid som sjef for Krigsskolen og om den ene av de to kvinnene som ble kadetter der i 1979, Vigdis Osbakk. Arne traff henne igjen noen år senere, nå som major på Terningmoen i Elverum. Hun be da oppfordret til å melde interesse for Rotary på stedet, noe hun da også gjorde. I dag er hun medlem og sekretær i Alvarheim Rotary Klubb og er valgt som DG for Distrikt 2305 i året 2019-20. Arne har blitt bedt om å være til stede og foreta innsettelsen av henne som Guvernør til sommeren.


Henning kunne dessverre av helt spesielle årsaker ikke være til sted under konserten forrige tirsdag. Noen syntes nok dette var litt underlig, men på dette møtet fikk vi vite årsaken.


Knut-G. fortalte om en gledelig begivenhet. Tidlig tirsdag morgen fikk han en melding fra datteren Monica (i London) om at hans eldste barnebarn, Nicci, som er gift og bor i New York, hadde blitt pappa til nyfødte Kaia Noa Sharpin. Dette gjorde selvfølgelig at mor Monica ble bestemor, og bestefar Knut ble oldefar, - og bestemor Aase ble oldemor! Dette utløste igjen at det ble gitt en gave til klubbens "Sparefant"!

 

3-minutter: Det var Magne sin tur til 3-minutter og han spurte høyt og tydelig til forsamlingen: «Ønsker vi et voldelig samfunn?» Svaret ble selvfølgelig et unisont NEI!

Magne tok for seg overskriftene i avisene fra de siste 14 dagene hvor det ble skrevet om tiltagende ordensforstyrrelser i hovedstaden. Hva kan gjøres for å redusere dette? Vi trenger et rimelig robust «forsvar» - politi – og en rettsstat som sikrer innbyggerne. Vi må ikke bli et rasistsamfunn. Det er et stort problem at yngre og yngre ungdommer ikke respekterer ordensmakten. Her må det vises nulltoleranse.

Etter innlegget ble det bestemt at dette temaet er noe vi må ta opp nærmere på et medlemsmøte til høsten.

 

Foredraget: Vår kjære PDG Bjørg var det som denne kvelden skulle holde sitt "Yrkesforedrag", - og det gjorde hun. Gjennom tre kvarter tok hun oss med på en reise i Oslo kommunes oppbygging og struktur i de 28 årene hun var ansatt i den etaten.

Bjørg ble ansatt som kommunaldirektør for arbeid og sosiale tjenester i september 1992. Hun fikk i årene 2000 - 2014 ansvar for alle bydelene og en rekke andre etater. hun hadde fagansvar for helse, sosial, pleie og omsorg, barnevern og rusomsorgen. Etter hvert hadde hun ansvar for 22 000 ansatte, og et budsjett på 29 milliarder kroner. I hele 21 år hadde hun denne stillingen.


Kommunaldirektøren er nærmeste rådgiver og avlaster for byråden og har et betinget ansvar for byrådens fullmakter.

Etter noe tidligere rot ble det å rydde opp i bedrifter som drev på kreditors regning samt å få til et omfattende utviklingsprogram for sosialtjeneste. Det ble også stilt vilkår for å kunne motta hjelp. Var man under 20 år fikk man ikke sosialhjelp, men i stedet hjelp med skole og/ eller arbeid. Dett gjorde at antall klienter ble redusert med 10 000 personer! Samtidig la man ned Restaurant og bevillingskontoret og i stedet innførte skjenkeringen i Oslo Sentrum. 


Bjørg har arbeidet i tett fellesskap med mange forskjellige byråder, men felles for de alle var at de var "greie" å samarbeide med. Det har jo gjennom alle disse årene skjedd mye i Oslo kommune med hensyn til omlegginger av forskjellige omstillinger; Sykehusreformen, Rusreformen, Bydelsreformen, Eiendomsreformen, NAV-reformen osv.


Bystyret kjenner bare byråden, mens kommunaldirektøren jobber i skjæringspunktet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Byråden er "Utenriksminister" og kommunaldirektøren er "Innenriksminister"! I tillegg må en kommunaldirektør fungere som "Tause Birgitte" ved å være til stede i 2-3 politiske møter hver måned. Dette har Bjørg regnet ut har gjort at hun i disse årene har deltatt på noe slikt som 600 møter.


Den 31. desember 2013 takket Bjørg for seg etter 21 år i kommunal tjeneste, år som har gitt henne mye lærdom og et stort og vidt nettverk. Etter hennes sorti i Oslo kommune er det Rotary som nå kan glede seg over hennes entusiasme og arbeidsiver. Veien var ikke lang fra medlem i GRK (2005) til President (2010-11) og Distriktsguvernør for D-2310 (2014-15, og nå ivrig inspirator for Rotarys "End Polio Now".


Takk for foredraget, Bjørg, og lykke til videre, - du har ennå mange år igjen og mye ugjort rundt forbi!

 

Neste møte kommer Steinar Madsen tilbake for å fortelle om "Legemiddelmangelen – hva skjer?" Han har jo vært hos oss ved flere tidligere anledninger og er en kapasitet på dette området og vi ser frem til å se han igjen. Det håper vi også at riktig mange av våre medlemmer ser frem til. Møt opp på Thon Hotel Linne tirsdag 21. mai.


Det er Henning som er den ansvarlige for at det samme kveld skal bli en interessant 3-minutter.

 

Vel møtt!  
_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 7. mai 2019

konsert i stovner kirke


Dette var fjerde året på rad vår klubb inviterte Magnolia Jazzband til å holde konsret i Stovner kirke. Denne gang var på ingen måte noe dårligere enn de tre foregående konsertene, - snarere tvert i mot! Så dette beviser at "gamle" jazzmusikere blåser best! Maken til konsert er ikke en dagligdags opplevelse i kirken, hvor omlag 100 publikummere hadde funnet veien.

Bandet startet, som tidligere, i kirkerommet med både kjente og ukjente melodier og salmer. De til vanlig stille og sakte tonene ble nå jazzet opp med vakre arrangementer, slik at man ble revet med og fikk lyst til å være med å synge.

Etter vel en time i kirkerommet var det pause og det ble da solgt kaffe og vafler slik at tilhørerne kunne slappe litt av og "roe" ørene. Det ble også solgt lodder til et innholdsrikt lotteri. Samtidig flyttet Magnolia Jazzband sine instrumenter og lydanlegg ned til kirkestuen hvor publikum tok plass rundt små koselige kaffebord. Og så startet andre avdeling av konserten. Det var den "opprinnelige" musikksjangeren som hadde sin opprinnelse i New Orleans tidlig på 1900-tallet og er en egen form for improvisert rytmisk musikk.

Takk til "Konsertkomiteen" med Henning som leder og som igjen arrangerte en meget fin konsert. Takk til Bjørg og hennes "Vaffelkompani" for flotte vafler og god kaffe, - takk til parkeringsvaktene og ikke minst billetselgerne. Ja, takk til hver enkelt slik at vi igjen kunne gjennomføre denne konserten.

Magnolia Jazzband takket til slutt pent for seg og var glade for at vår klubb tok på et slikt arrangement, - på den måten får de også et sted å spille! Det ble klappet i salen når det ble nevnt om kanskje en konsert til neste år, - men da burde det være med dans på slutten.

Her noen bilder fra konserten