MØTER / MØTEREFERATERMØTET 25. juni 2019

presidentskifte


Åpning av møtet: Denne gang var president Terje litt tidlig ute med å slå på klokken. Dette var det siste møtet før sommerferien og det var en del saker på programmet, - noen opplysninger, trekking av vårt lotteri, Presidentskifte og til sist, - servering av kaffe og kaker!   

 

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde besøk av to gjester; Astrid Landmark Johansen og Aase Lien.

 

Fødselsdager: Ingen med fødselsdag i den siste uken før sommeren, men det blir nok en god liste når vi møtes igjen etter sommeren. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten fortalte at de fleste klubbene i Groruddalen nå er ferdige med sine presidentskifter og de har, på lik linje som oss, gått i «sommermodus».

Han resymerte kort hva klubben har gjort i det siste året med forskjellige oppgaver og tiltak. (Her vises til referatet fra forrige møte.) Presidenten takket igjen Kjartan, som sammen med fru Kari, hadde laget i stand et koselig møte i deres hage, først ute så inne etter at det begynte å regne.


Arne hadde hatt en «minnehelg»; det var 60 år siden han spurte sine svigerforeldre om å få tillatelse til å gifte seg med deres datter. Etter deres positive svar var det å spørre datteren om det samme, og gledelig nok hadde Brita svart «JA!» For tiden koser han seg sammen med familien, barn og barnebarn og er også lykkelig for å være med i en rotaryklubb med så mange hyggelige og positive medlemmer.


- Ikke ta fra meg jobben med årlig å få gleden og overrekke prisen til «Beste elev» på Bjerke vg skole, sa Henning, og fortsatte med å rose all den fine ungdommen som kom sammen med lærere og foreldre på avslutningsfesten etter endt skolegang. Det hadde, også denne gang, vært en opplevelse med sang og dans og annen opptreden av elevene som kom i sin fineste stas.

(Det vil bli en rapport fra utdelingen av prisen på vår hjemmeside senere i sommer.)


Kjell Olav fortalte kort fra turen til Riga. Han hadde fått en «Yearbook» fra siste året på Dagsenteret, en bok han selv ville lese før den ble overlevert til klubben. Under et møte på den norske ambassaden i Latvia hadde han helt overraskende blitt overrakt en plakett undertegnet av den latviske statsminister. Den var en anerkjennelse til både ham selv og hans kone Gunhild for deres arbeid med å fremme et godt samarbeide mellom Latvia og Norge.

Deretter leste president Terje fra et brev fra vår siste stipendiat, Girtz Ivanovskis, som takket for all hjelp og økonomisk støtte i forbindelse med sin utdannelse til grafisk designer.   

 

3-minutter: Dessverre var Trond på tjenestereise til Nord-Norge og var av den grunn forhindret fra å kunne holde sin 3-minutter. I stedet tok kasserer Magne opp en sak som han hadde lest i Guvernørens månedsbrev for april i år. Der står det bl.a. at NORFOs fond reduseres, og at dette vil føre til umiddelbar tilbakeføring til distriktene med totalt 2,4 mill. kroner. For vårt Distrikt (2310) vil dette utgjøre omlag 480 000 kroner. Hva disse pengene skal brukes til er det Distriktets årsmøte som bestemmer. Magne hadde et forslag om at, hvis ikke alt, så i hvert fall en god del av dette beløpet tilgodeses End Polio Now. Han fikk et innspill av Bjørg, og sammen vil de se videre på dette forslaget.


- Du må bake en kake, ellers kommer vi ikke! Det var det Rune hadde fått høre fra «slekta». Derfor hadde han bakt en kake, og slekta kom på hans 60-årsdag den 4. juni. Etter at kaken var spist hadde de alle vært ute på restaurant og spist en bedre middag. I alt en meget hyggelig kveld. Det som kanskje mest hadde gledet Rune denne dagen var en koselig fødselsdagshilsen skrevet av president Terje. Sammen med hilsenen var det en gave fra klubben; et gavekort til bruk i en bokhandel. (Bok er allerede innkjøpt!) En blid og glad Rune takket spesielt til Terje for hilsenen, og til klubben for gavekortet.

Dette har du virkelig gjort deg fortjent til, Rune. Du er en positiv og flott kar som er et fint aktivum i vår klubb.                

 

Foredraget: Det var ikke noe foredrag denne gang. I stedet var det klart for et spesielt presidentskifte. Det er ikke hver gang at en sittende president må ta av seg kjedet for så å få det tilbake, men det var nettopp det som skjedde i klubben denne gang.

Etter ha tatt av seg presidentkjedet ba president Terje om PDG Arne ville være snill å foreta den høytidelige utnevnelsen av ny president i klubben.

- Først skal vi takke Terje for innsatsen i det rotaryåret som nå er over, sa Arne. - Du har vært en fin president som har ledet møtene og klubben på en utmerket måte, og det er i visshet om at du også vil gjøre det samme i året som kommer at jeg med glede henger kjedet tilbake rundt din hals.

Den «nye» presidenten takket for igjen for å ha «fått» vervet, men ønsket seg nå en komité som kan være behjelpelig med å hente kofferten med rotarysaker nede i hotellets kjeller og få de brakt opp til vårt møtelokale. Samtidig ville han også at møtelokalet var satt i stand når han ankom. (Maken til spesialønsker!)

 

Da var det kaffe og kaker, og i og med at hotellet ikke hadde klart å ordne oss en bløtkake fikk vi i stedet levert en sjokoladekake sammen med marengser helt gratis! Takk Thon Hotel Linne!    

 

Neste møte er ikke før den 20. august. Da møtes vi som vanlig på Thon Hotel Linne, hvis ikke noe annet skjer i løpet av sommeren. Den kvelden er det «Presidentens møte», og vi vil da få høre om hans planer for det kommende året.


3-minutter på det møtet er det Halvor som er ansvarlig for.


Når programmet for høsten er ferdig vil det bli lagt ut på hjemmesiden sammen med opplysninger om det nye Styret, de forskjellige Tjenester og komiteer, og ikke minst, Organisasjonskartet.


Da står det bare for redaktøren av denne siden å ønske hver og en av dere en God og Solfylt Sommer! og

 

Vel møtt!  - den 20. august 2019.PS. For de av medlemmene som synes det kan bli i lengste å vente helt til 20. august kan det opplyses at det er fritt å møtes på Terrassen Kafé og Restaurant i 2. etasje på Stovner Senter sånn omlag i 11-tiden på torsdager for en hyggelig prat over en kaffe og vaffel.________________________________________________________________________________________________________

MØTET 18. juni 2019

komiteene rapporterer


Åpning av møtet: President Terje slo på klokken og åpnet møtet med å ønske samtlige i møtelokalet hjertelig velkommen. Han takket for et vellykket hageselskap sist tirsdag, og rettet i den forbindelse en stor takk til Kari og Kjartan for deres gjestfrihet og «lån» av hage.     

 

Medlemmer til stede: Det var 13 medlemmer til stede på kveldens møte.

 

Gjester: Vi hadde ikke besøk av gjester denne gang.

 

Fødselsdager: Ett av klubbens medlemmer har hatt fødselsdag i siste uke. Den 16. juni ble Knut Eigil 80 år. (hvem kan tro det!?) Han ble behørig klappet for, og av presidenten fikk han overrakt to flasker rødvin som en gave fra klubben. Vi sier som vi alltid sier til våre medlemmer når de har fødselsdag: - Klubben gratulerer deg! 

 

Opplysninger på møtet: Ingen spesielle opplysninger på dette møtet, utenom at denne gang var programmet «Komiteene rapporterer».

 

3-minutter: Det var Steinar som skulle hatt 3-minutter, men han var bortreist og ikke fått noen andre til å overta for seg.

I stedet fortalte Magne at denne gang skulle det være trekning i forbindelse med loddsalget som har foregått det siste halve året. Han sendte derfor loddboken rundt og sa at dette var siste mulighet før trekning. Videre fortalte han om sine seks barnebarn, om hva de har gjort og hva de er i ferd med å utrette. Som den stolte bestefar han er ga han i takknemlighet for flotte barnebarn en skjerv til «Sparefanten» vår.

 

Foredraget: Programmet på dette møtet var «Komiteene rapporterer» og president Terje startet med å referere fra det siste styremøtet som ble holdt hjemme hos ham den 6. juni.

 

Fremmøte. Styret, og ikke minst presidenten, synes det er veldig leit at ikke flere av våre medlemmer deltar oftere på møtene. Det er helt greit når man har gyldig grunn ved at man er utenlands, er syk eller er opptatt med arbeid. Det er vanskelig å drive en klubb når såpass mange av medlemmene sjelden eller nesten aldri er til stede. Vi er nå nede på et antall av 23 medlemmer, og det er dessverre en realitet at det kun er en kjerne på 11-12 medlemmer som hver tirsdag er til stede på møtene. De resterende kommer og går.

  

Budsjett. Den økonomiske situasjonen og budsjettet for klubben for neste rotaryår hadde også vært oppe til diskusjon. Slik situasjonen er pr i dag er det ikke mye å gå på. Vi er nødt til å diskutere Riga-prosjektet; hva med veien videre der? Dette vil bli tatt opp på et medlemsmøte til neste år (2020). Det hadde blitt bestemt at kontingenten ikke skal økes i denne omgang, og man hadde hatt en diskusjon om å finne nytt og rimeligere lokale. Dette arbeides det fortsatt med.

 

RYLA. Arbeidet med RYLA 2020 er allerede godt i gang. Den konferansen vil bli holdt på samme sted som sist; Radisson BLU Hotell på Alna i tidsrommet 25. – 27. mars. Denne gang vil Kjartan få hjelp av Vivy med inn- og påmelding av deltakere fra klubber i vårt distrikt. Dette arbeidet er også allerede i gang. Det ble opplyst at RYLA 2019 vil gi oss et lite overskudd. Klubbens medlemmer oppfordres også til å komme med navn på kandidater som vi skal sponse i 2020.

 

Konserten. Den ble avviklet 7. mai i år og var, på samme måte som tidligere, en suksess, i vært fall blant de som kom for å overvære den. Pr. i dag er det en sponsor som ikke har betalt, men det ser ut til at vi får et fint overskudd fra det arrangementet. Det må legges til at kr 15 000 er billettinntekter betalt av klubbens medlemmer, og det er vel ikke meningen. (?) Det er en komité bestående av Magne, Knut Eigil og Henning som skal vurdere om vi skal ha en konsert igjen til neste år.

 

Rotaryprisen / Beste elev. Denne prisen er allerede blitt gitt. Det gjorde Henning på Bjerke vg skole mandag 17. juni. Den heter nå «Rotaryprisen» og det er 25. gang den gis ut. Prisen er som kjent et diplom sammen med en sjekk på kr 5 000. Denne gang var det Hary Pirajan Mahalingam som hadde gjort seg fortjent til den.

 

Programkomiteen. Denne komiteen er så godt som ferdig med programmet for høsten 2019. Det er noen få huller som står igjen. I løpet av kort tid, kanskje neste møte, vil programmet være ferdig trykket og kan bli delt ut. I alle fall, det vil bli lagt ut på hjemmesiden så raskt som mulig. Erling sa seg enig i det samme som presidenten utrykte tidligere; - det er så få som møter! Det er blitt sagt at det er viktig med et godt program, det får medlemmene til å møte, men det ser dessverre ikke slik ut!  Det blir vanskelig å få tak i gode foredragsholdere når det kun er 10 – 12 medlemmer til stede. Det er flaut for komiteen, det er flaut for de få som kommer og det er flaut for foredragsholderen. Kanskje man i fremtiden må begynne å invitere medlemmer fra andre klubber?

  

Samfunnskomiteen. Fra denne komiteen med Reidun som leder fikk vi høre om de forskjellige saker de har vært involvert i. Frelsesarmeens Gatefotball er nok det største. De har fått kr 23 000 fra oss, en kjærkommen gave. Klubben ga 10 000 og Distriktet de resterende 13 000. Malene, barnebarnet til Magne søkte på Rotarys sommercamp og fikk kr 5 000, penger hun brukte på en tur til Egypt. Hun har siden vært i klubben og takket for gaven og gitt oss billedbrev fra turen. RYLA ligger også under denne komiteen og den er blitt behørig omtalt på annet sted i referatet. Rotaryprisen (Beste elev) er blitt delt ut av Henning, og tidligere i fjor og i år har henholdsvis Knut Eigil og Bjørg holdt yrkesforedrag.

 

Internasjonal Tjeneste. Det har ikke vært så mange direkte møter, fortalte Harald, men de har hatt mye kontakt på klubbmøtene, pr. telefon og e-post, både seg imellom, med Magne og med de ansatte i Riga. På turen til Riga i juni i år ble Kjell Olav overrasket ved å få en anerkjennelse i form av et diplom fra den latviske president. Det var en anerkjennelse til Gunhild og Kjell Olav for å ha fremmet forholdet mellom Latvia og Norge.

Det er søkt om ny stipendiat, en ung dame som vil studere design og søm (skredder) og som Dagsenteret sier er meget flink og pliktoppfyllende. Klubben har tidligere sagt ja til å sponse hennes utdannelse. Erling, sammen med sin datter Jannicke og Kjell Olav, hadde deltatt på turen til Riga. Han hadde med en hilsen til alle medlemmer i Groruddalen RK fra de ansatte på Dagsenteret. Det hadde også denne gang vært en meget fin og givende tur for alle som deltok.

 

Innimellom alle rapporter ble det selvsagt en del diskusjoner. Dette gjorde at tiden løp i fra oss slik at loddtrekningen ble bestemt utsatt til neste møte.

 

Neste møte vil også holdes på Thon Hotel Linne. Da er det Presidentskifte og siste møte før vi tar sommerferie. Det vil bli servert kake til kaffen, og vi håper at så mange som overhodet har mulighet til å komme.

Det er Trond som er den som har ansvaret for 3-minutter den kvelden.

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 11. juni 2019

hagefest hos kari og kjartan


Denne gang var det vel 4. gang som vi på samme måte som tidligere hadde invitert oss selv til «Hageparty hos Kari og Kjartan». Det var i alt 14 som hadde meldt seg på og deltok på hagefesten, hvorav 4 var gjester/ koner.


Været var til å begynne med veldig fint, - opphold og ca. 15 grader. Vertskapet hadde dekket på i hagen med bord og stoler, og det ble servert reker og loff. Hver enkelt av deltagerne hadde tatt med seg det de ville ha som drikke til maten.

President Terje ønsket velkommen til festen, og takket vertskapet for generøs gjestfrihet og for nok en gang å ville ta imot oss til denne etter hvert «tradisjonelle» sommerfesten. Han overrakte Kari en bukett med sommerblomster som det synlige bevis på klubbens takknemlighet.


Rundt bordet gikk praten livlig, og både reker, loff og hvitvin ble fortært med den største appetitt.

Når rekene var fortært begynte det sannelig å regne. Da fant verten frem både regntøy og paraplyer til de som ikke hadde tatt med, men dessverre, etter en stund ble det såpass mye regn at vi, i stedet for å bli skikkelig våte, ble invitert inn i stuen for kaffe og kake.


Kari hadde laget en aldeles nydelig «kjempe-bløtkake» med forskjellige friske bær overdekket med krem. Som om ikke det var nok, - for de heldige tilstedeværende som ikke kjørte bil, fant verten frem en flaske med edel konjakk som han rundhåndet skjenket i store glass.


Det ble et møte som varte mye lenger enn den timen vi er vant til, - de siste gikk ikke før klokken hadde blitt over ti!

Tusen takk til Kari og Kjartan for enda en gang å stå som vertskap for vår «sommeravslutning».


Neste møte er vårt nest siste møte før vi tar sommerferie. Da skal komiteene rapportere fra siste halvår (vinter-/ vårsemesteret), om hva de har gjort og hvilke planer som eventuelt ligger forberedt for neste komitè å videreføre.


Det er Steinar som er ansvarlig for 3-minutter på det møtet.


Vel møtt!


Her følger noen bilder fra festen.

  


       
_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 4. juni 2019

kirkebranner


Åpning av møtet: I fravær av president Terje var det past president Knut Eigil som hadde fått oppgaven med å åpne møtet denne gang. President Terje og PDG Bjørg hadde begge tatt turen til Tyskland og Hamburg for å være med på RI-Convention 2019.

Past presidenten ønsket de tilstedeværende hjertelig velkommen, og ba oss om å nyte sommeren som nå er på vei.

- Siden vintersolverv har dagen blitt 12 ½ time lenger, men, som han sa, - den 21. juni er det sommersolverv, solen snur, og det er bare om 17 dager!   

 

Medlemmer til stede: Det var dessverre ikke fler enn 10 medlemmer til stede på dette møtet.

 

Gjester: Vi hadde ingen gjester.

 

Fødselsdager: Det var to av våre medlemmer som har fødselsdag før neste møte. Den ene er Rune som har sin dag den 4. juni – han er nå blitt 60 år, og den andre er Trond som fyller 64 år den 5. juni. Begge ble klappet for og Klubben gratulerer dere begge! 

 

Opplysninger på møtet: - En meget flott tur! sa Kjartan, og refererte til et elvecruise han hadde vært med på. De hadde reist oppover Rhinen gjennom Moseldalen til Rüdesheim og videre helt til Frankfurt. En opplevelse han gjerne anbefalte til andre også. Men så var det RYLA 2020 som han ville nevne litt om. Vår klubb skal også det året være med som arrangør. Denne gang har Kjartan fått med seg Vivy til å være behjelpelig med innmeldinger osv. Hun har et program på sin PC som visstnok vil være til stor hjelp i det arbeidet. Innbydelser til klubbene vil mest sannsynlig bli sendt ut rett etter sommeren, i begynnelsen av september.


Magne minnet om vårt interne lotteri og pushet samtidig litt på loddsalget. Det er nå bare tre møter igjen før vi skal ta sommerferie, og han ville ha aksept for å foreta trekning på klubbmøtet den 18. juni. (Det fikk han!) Inntekten av loddsalget denne gang er bestemt skal gå til Frelsesarmeen og deres prosjekt; Gatefotball.


Henning hadde en oppfordring til de av klubbens medlemmer som begynner å komme litt opp i årene, og kanskje ikke husker alt like godt som tidligere. Når du har bestilt f.eks. billetter til en reise eller et annet arrangement for en tid tilbake, - undersøk om  du virkelig har gjort det før du bestiller på nytt! Selv hadde han ved påsketider bestilt fergebilletter til Skagen og retur, - og så hadde han gjort det igjen nå for ikke så lenge siden! Ja, ja, Henning – velkommen til klubben du også!

 

3-minutter: Da dette møtet egentlig skulle ha vært et «utemøte» var det ikke satt opp noen til 3-minutter.  

 

Foredraget: Denne gang var det Magne som måtte i «ilden» for å fortelle om «Kirkebranner» og fra sin tid i politiet som leder av etterforskningsgruppa for kirkebranner.


Kirkebranner har forekommet i Norge siden middelalderen hvor særlig trekirker ble særlig utsatt. Det var jo mest stavkirker og de ble antent av f.eks. lynnedslag, uforsiktig bruk av ild, men også rene ildspåsettelser. Noen ble brent, bombet under krigen, og siden 1900 har noen brent p.g.a. feil i det elektriske anlegget. Bare 28 av trolig 1000-2000 stavkirker er bevart.

I perioden 1992 til 1997 ble det registrert 47 tilfeller av brann knyttet til kirkebygg. Den første i denne tiden var Storetvedt kirke i Bergen som ble stukket i brann den 27. mai 1992. I de 50 årene før 1992 hadde det i gjennomsnitt kun vært ca. 1 – en kirkebrann i året. I 1992 ble det satt en tragisk rekord med i alt 12 kirkebranner Den siste av disse var metodistkirken i Sarpsborg som brant 1. juledag samme år.


Det var et omfattende skadeverk som fant sted i perioden 1992-1996, og som også ble kjent langt utenfor Norges grenser som USA og Australia. Uerstattelige kirke- og kulturhistoriske verdier gikk tapt da f.eks. Fantoft kirke (1170) i Bergen brant helt ned. Det var i tillegg også en sterk økning i gravskjendinger, hvor gravstener ble veltet og gravplasser rasert.


Det ble etter hvert tydelig at etterforskning av alle disse hendelser måtte sentraliseres og Riksadvokaten besluttet i 1993 og gi Oslo politikammer i oppdrag å opprette en særskilt «Kirkebranngruppe». Det var for denne gruppen at Magne ble bedt om å bygge opp og lede, noe han gjorde i ca. 3 år. Denne gruppen bestod av en påtaleansvarlig, etterforskere og kriminalteknikere, og de fikk økonomiske ressurser p.g.a. ekstra utgifter for man sendte personell utenfor eget politidistrikt til steder som Bergen, Rogaland, Østfold og Oppland. Arbeidet innad i en slik gruppe var teamarbeid, og man var sammen om ett mål, nemlig å løse saken ved å koordinere innkomne opplysninger gjennom vitneutsagn eller tekniske bevis, men også ved å tenke høyt sammen i gruppen.


Under etterforskningen ble det påvist at flere av skadeverkene hadde tilknytning til det såkalte Black-Metalmiljøet med dets spesielle ideologi og musikkform. Det startet på Vestlandet i områdene rundt Bergen. Man forsto raskt at noe var galt da det i løpet av høsten -92 hadde blitt registrert 12 kirkebranner i områdene Bergen, Stavanger, Haugesund og Oslo. Det var flere fellestrekk ved disse brannene. De var mest sannsynlig påsatt, det hadde vært innbrudd uten at noe var fjernet, arnestedet var gjerne i koret, det hadde forekommet sataniske ritualer og man fant sataniske symboler, sist, men ikke minst, - det fantes sataniske miljøer der kirkebrannene hadde funnet sted.


Magne kom så inn på hva som ble resultatene av lang etterforskning og fortalte om personer som ble mistenkt, arrestert og senere dømt for både ildspåsettelse av kirker, og også for mord. Selv om dette ikke lenger er ilagt noen form for hemmeligholdelse eller andre restriksjoner synes det ikke riktig å referere slike opplysninger på vår hjemmeside.


Kirkebrannene var og er en tragedie som berører og opprører langt flere enn de som daglig deltar i kirkelige aktiviteter. Når en gammel bygdekirke brenner, legges både et gudshus og et kulturminne i grus. Samtidig går uerstattelige kirke- og kulturhistoriske verdier tapt. Etter at kirkebygget er borte, merkes det godt hvilken betydning kirken hadde som symbol, samlingspunkt og kulturfaktor. Det å sette fyr på en kirke virker så meningsløst, og vekker sterke følelser i menigheten, og dette kommer mer opp i dagen når kirkebygget ligger i aske.


Vi skal i dag være glad for at de som gjennom mange år sto bak denne udåden til slutt ble stoppet. Både Nidarosdomen og Borgund stavkirke sto på listen over objekter som skulle ødelegges. Under ransaking ble det funnet sprengstoff og planer om å sprenge Nidarosdomen.

 

Neste møte er det «Hagefest» hos Kari og Kjartan. De holder til i Tittutveien 11 B på Alna. Det vil bli sendt en e-post til medlemmene med påmelding og veibeskrivelse, selv om de fleste av oss nå vet hvor Kjartan bor.

Det vil bli servert reker med tilbehør som kjøpes inn av klubben – Arrangementskomiteen. Drikke til dette tar hver enkelt med seg, - det være seg øl, vin eller mineralvann.  

 

Vel møtt!  _________________________________________________________________________________________________________

MØTET 28. MAI 2019

Vær og klima


Åpning av møtet: President Terje var et eneste stort smil da han til riktig tid slo på klokken for å erklære kveldens møte for åpnet. Hvorfor? – det var det han kalte for «stinn brakke»; vi måtte hente ekstra stoler for å få plass til alle som ville inn i møtelokalet.  

 

Medlemmer til stede: Det var 19 (!) medlemmer til stede. Det tilsvarer 76 % av klubbens medlemsmasse, og det er lenge siden, viss noen gang, har skjedd.

 

Gjester: Vi hadde én gjest; Bjørn Larsen (gift med Vivy) som også skulle være kveldens foredragsholder.

 

Fødselsdager: Vårt medlem, Rune, har fødselsdag på klubbens neste møte den 4. juni. Den dagen blir han 60 år, men er dessverre forhindret fra å møte i klubben. Derfor fikk han gratulasjoner og ble klappet for på denne kvelden. En gave vil bli overrakt senere. Klubben gratulerer deg, Rune!

 

Opplysninger på møtet: To av våre medlemmer som det er en stund siden vi har sett var også på dette møtet. Roar har kommet hjem fra sitt arbeide ved Sjømannskirken på Gran Canaria og vil forhåpentligvis bli å se på møtene fremover. 

Dalles var også gledelig til stede, selv om det var for å fortelle at han har sluttet i Flymedisinsk Institutt og flytter nå til Askim for å starte egen praksis innen kardiologi der. Det er trist at du slutter i klubben, Dalles, - men vi ønsker deg lykke til i Askim!

 

Kjell Olav minnet om den årlige Riga-turen som nå står for døren. Den blir arrangert i tiden 14. – 15. juni. Fra vår klubb er det tre som har meldt seg på og fra Bryn RK er det 6-8 som vil reise. Vi fikk høre litt om opplegget; - det vil bli bl.a. besøk i ambassaden og den obligatoriske turen med barna vil denne gang bli en busstur opp i fjellene hvor man kan gå «Barefoot-trial» (på latvisk: Baskāju taka) og også besøke en latvisk bondegård.

 

President Terje og PDG Bjørg vil ikke være til stede på neste møte, den 4. juni. Da er de sammen med flere tusen rotarianere på RI-Convention i Hamburg. Det vil derfor være past president Knut Eigil som skal lede vårt klubbmøte neste gang.

 

3-minutter: Denne gang var det Reidun som var ansvarlig for 3-minutter. Hun tok opp et emne som hun er meget opptatt av; nemlig Arv og Testamente. Det er jo vanskelig or ungdom i dag å komme inn på f.eks. boligmarkedet. De må ha en egenandel på minst 15 % av kjøpesummen, og da er det ofte at foreldre må hjelpe til. I den forbindelse er det greit å klargjøre om det er en form for lån eller forskudd på arv. Foreldre har kanskje flere barn som også skal/ må tilgodeses ved en senere anledning. Hva med dem? Da kan det være greit å sette opp et testamente. Skal alle barna få samme beløp, eller skal man legge inn en form for verdistigning? Det har nå kommet en ny lov som tillater at man kan gi opp til 15 ganger folkepensjonens grunnbeløp (omlag ½ mill.) som arv

 

Foredraget: Denne gang var det Bjørn Larsen som var hos oss for å fortelle om «Vær og Klima». Bjørn er utdannet i IT- og datateknologi og er ansatt som seniorforsker ved Meteorologisk institutt hvor han programmerer og lager modeller for forskjellige værkart og værgrafer. Bjørn er i tillegg gift med vårt nyeste medlem, Vivy!

 

Hva er vær og hvor kommer det fra? Vær omfatter alle de forskjellige kortvarige fenomenene som opptrer i atmosfæren til et himmellegeme. Været drives av forskjeller i energien fra solen. Fordi sollys treffer jorden med varierende vinkel blir forskjellige steder oppvarmet i varierende grad. Dette forårsaker temperaturforskjeller som fører til global vind og indirekte også alle andre værfenomen.

Det at jorden er kuleformet og har forskjellig fordeling av landmasser og hav, fører til at jorden blir varmet opp svært ujevnt. Ekvatorområdene får mye mer solinnstråling enn polområdene, fordi solen står høyere på himmelen over ekvator. Atmosfæren er slik at den hele tiden prøver å komme i likevekt, og det vil si at atmosfæren prøver å jevne ut temperaturforskjellen som oppstår på grunn av den ujevne solinnstrålingen ved å føre varm luft mot polene og kald luft mot ekvator.

 

De mest kjente jetstrømmene blåser fra vest mot øst og ligger rett under tropopausen. Den nordlige og sørlige halvkule har hver én polar jetstrøm og én subtropisk jetstrøm. De polare jetstrømmene ligger i en høyde på 7–12 km over havet mellom 45–65° nordlig og sørlig bredde.

 

Meteorologisk institutt er et norsk statlig forvaltningsorgan underlagt Klima- og miljødepartementet med ansvar for den offentlige meteorologiske tjenesten for sivile og militære formål. Instituttet driver både værvarsling og en utstrakt forskningsvirksomhet innen meteorologi, oseanografi og klima. Instituttet har sitt hovedkontor i Oslo, med værvarslingssentraler i Bergen og Tromsø. Instituttet har ett værtjenestekontor i Longyearbyen og fire værtjenestekontor tilknyttet Forsvarets flystasjoner på Ørland, Andøya, Bodø og Bardufoss. Om lag 450 medarbeidere har sin arbeidsplass ved Meteorologisk institutt.

 

Selv om mye innen meteorologien i dag er automatisert finnes det fortsatt en god del «menneskelig» innsats. Det finnes fortsatt en del kvinner og menn, som uansett vær og vind eller om de er aldri så syke, må ut til sin manuelle værstasjon for å lese av nedbør og temperatur for deretter å sende tallene inn til instituttet!

 

Det finnes en god del værradarer plassert rundt på forskjellige steder i landet. En værradar observerer ekko fra nedbør og måler nedbørområdenes hastighet. Dette gjør det mulig å også si noe om vindretningen og vindstyrken. Innenfor radarens dekningsområde kan man for en del timer frem i tid varsle relativt nøyaktig hvor og når det kommer nedbør og hvordan vindforholdene vil bli. En værradar består av sender, antenne, mottaker og prosesseringsenhet som produserer og viser produkter. Antennen sender ut elektromagnetiske pulser. Alle værradarprodukter blir beregnet ut fra ekkoene. Hovedregelen er at dess sterkere ekko, jo større nedbørintensitet.

 

Det er mye som skal til for å forutsi været, og det er ikke bestandig at meteorologen «treffer» riktig. Været er lunefullt og kan plutselig ta en annen retning eller «finne» på noe annet enn det som ble forutsett. Da nytter det ikke å skylde på dårlig værtjeneste i NRK hvis grillfesten ble et stort regnskyll og grillen ble til et badekar i stedet.


Takk til Bjørn for å opplyse oss litt mer om været enn det vi til daglig ser.

 

Neste møte vil bli «viet» til «Kirkebranner» og det er vår egen Magne som skal fortelle om det. Det var en tid hvor det var riktig mange slike branner, så stilnet det noe av. I den senere tid har de dessverre nå «blusset» opp igjen!

 

Det er ikke satt opp noen til å holde 3-minutter på dette møtet da det opprinnelig var meningen å besøke Losby Gods. Derfor, - har du noe på hjertet så er det en mulighet for å si det på dette møtet.

 

Vel møtt! 
_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 21. MAI 2019

legemiddelmangelen - hva skjer?


Åpning av møtet: Denne gang var president Terje litt utålmodig og slo på klokken to minutter før halv syv! Han ønsket så alle de tilstedeværende hjertelig velkommen, og håpet på et fint og interessant møte.    

 

Medlemmer til stede: Det var 15 medlemmer til stede denne kvelden, noe som er «rekord» etter lang tid med til dels dårlig fremmøte. Hjalp det litt med hjertesukket i forrige referat?

 

Gjester: Det var én gjest; kveldens foredragsholder, Steinar Madsen fra Statens legemiddelverk.

 

Fødselsdager: Ingen av klubbens medlemmer som har fødselsdag i kommende uke. 

 

Opplysninger på møtet: Presidenten opplyste at «RYLA-komiteen» har hatt møte og det er bestemt at neste RYLA-konferanse vil bli avholdt på Radisson BLU hotell i tiden 27. -29. mars 2020. Vi bør allerede nå begynne å tenke over mulige kandidater som vår klubb skal sponse.

 

3-minutter: - Tid er viktig, sa Henning innledningsvis i sin 3-minutter, i hvert fall når man har passert 70 år. Henning har tydeligvis begynt å tenke litt over fortiden, for han spurte om noen husket 25 år tilbake. Det gjorde han; - det var for 25 år siden han ble «pinsevenn». Da traff han nemlig sin Marie i pinsen, på Skagen, i 1994. Det var samme året som Rolf Erik Halvorsen var president og første gang vi gav ut prisen «Beste elev», den gang til en elev ved Linnerud vg skole, nå Bjerke vg skole. (Da vi ga ut denne prisen første gang var det vel Ulf P. Risvik som var president - Juni 1994?)

Eleven som fikk prisen het Rolf Erik Lunden og er i dag ansatt som lærer ved Bjerke vg skole. Henning har snakket med ham og han har fortsatt diplomet intakt selv om det ikke henger direkte på veggen.

 

Foredraget: Igjen var vi så heldige og fått en «gammel kjenning» tilbake; Steinar Madsen, fagdirektør i Statens legemiddelverk (SLV), nå for å fortelle oss om «Legemiddelmangelen – hva skjer?»


- Det er en kompleks sammensetning av globale og politiske problemer som gir nasjonale utfordringer og lager en del av dagens legemiddelmangel, sa Madsen og fortsatte, - Det er ikke bare Norge og Skandinavia som er berørt, Det er det samme i hele Europa og USA.


Går man tilbake til 2008 hadde Norge bare 34 mangler og avregistreringer. Dette tallet har dessverre økt jevnt og trutt til 90 i 2013, gjorde et byks til 684 i 2018 og er pr. 25.4.2019 kommet opp i hele 565! Så man frykter at det kan bli en alvorlig mangel på enkelte medisiner fremover.


Legemiddelfirmaer er forpliktet til å melde så tidlig som mulig, og senest to måneder før mangelen inntrer. Her er det mange som overhodet ikke overholder denne meldeplikten, og SLV ønsker å kunne gi overtredelsesgebyr til firmaer som ikke melder. Det er heller ikke krav om slik melding på legemidler som er uregistrert.

(Av ulike årsaker er mange legemiddel som er i bruk i Norge ikke godkjent. Slike legemidler er omtalt som uregistrerte i Norge. De kan være registrert i et europeisk land til bruk hos barn, eller være registrert i et europeisk land, men ikke til barn. Legemidlene importeres da fra utlandet. Spesielt gjelder dette mange legemiddel som brukes av barn. Bruk av uregistrerte legemidler er altså nødvendig dersom vi skal få gitt barn den behandlingen de trenger.)


Ved legemiddelmangel er det noen tiltak som kan settes i verk. Det kan brukes tilsvarende legemiddel med andre styrker og fra andre leverandører, bruk av utenlandske pakninger, bruk av annet legemiddel når samme legemiddel ikke kan skaffes og man kan begynne med rasjonering. Det er mange som arbeider for å begrense legemiddelmangelen på et minimum. Først og fremst er det selvfølgelig SLV, så kommer helseforetakene som har et nasjonalt senter for beredskap og legemiddelmangel. Dette er lokalisert ved OUS og består av to farmasøyter og to leger. Deretter har de enkelte kommuner også et lokalt ansvar. Til sist finnes det en Nasjonal legemiddelmangelkomité som administreres av Helsedirektoratet.


De som i første rekke er ansvarlig for legemidler i vårt land er SLV og Helsedirektoratet. De skal informere leger, sykehus og apotek om de forskjelliges beholdninger. De skal gi råd om annen behandling, kunne gi tillatelse til salg av utenlandske pakninger eller legemidler uten markedsføringstillatelse og en del andre ting. Legemiddelgrossister skal finne leverandører og andre, tilsvarende legemidler og ha oversikt over lagersituasjoner og forbruk. Legemiddelprodusentene skal varsle helsemyndighetene når man ser kriser kan oppstå, løse produksjonsproblemer og kvalitetssikre sine produkter. Apotekene skal informere pasienter, stå for bytte eller substitusjon av preparater og henvise pasienter til lege for annen behandling. Leger og sykehus skal velge annen behandling eller avvente behandling, rasjonere legemidler samt forbeholde legemidler til pasienter med stort behov.


I perioden 2017 til 2019 var det også noen spesielle hendelser som inntraff og som ingen kunne forutse. Det var 15 tilfeller av hackerangrep i utlandet, det var en stor storm i Puerto Rico, et land som produserer mye medisin til bruk i USA. En blodtrykksmedisin som produseres i Kina ble forurenset av kreftfremkallende stoffer. I tillegg er legemiddelforsyningskjeden antagelig et forholdsvis lett mål for hybrid krig og terror, og de er ekstremt avhengige av at IT-systemene fungerer.


En økende andel av virkestoffene i våre legemidler produseres i land utenfor Europa, slik som Kina og India. Produsenter slår seg sammen for å rasjonalisere, noe som igjen kan gi kvalitetssvikt. Få produsenter gir markedsmakt, prisøkninger og mindre interesse for billige legemidler. Det er også liten eller ingen produksjon av virkestoffer i Norge, og vi blir neppe prioritert i en krisesituasjon.

I Norge trenger myndighetene nye hjemler slik at det raskt kan innføres hel eller delvis salgstopp fra apotek og grossister. Det må opprettes rådgivningsgrupper som kan fordele og gi nye retningslinjer samt eventuelt gjennomføre rasjonering. Denne utredningen har allerede startet.


- Legemiddelmangelen er antagelig kommet for å bli, og alvorlige hendelser er ganske sannsynlig. Vi å fortsatt gjøre en innsats i Norge for å avhjelpe og motvirke mangler. Vi må delta i internasjonalt arbeid for å motvirke mangler. Her trengs det nye ideer og nye arbeidsmåter. Brexit kan gi oss overraskelser vi ikke har oversikt over, sa Steinar Madsen helt til slutt.

 

Vi takker foredragsholderen for at han i en meget hektisk og travel hverdag tok seg tid til å besøke oss for å opplyse oss om dette alvorlige temaet. Du er mer enn hjertelig velkommen tilbake ved en senere anledning!

 

Neste møte skal dreie seg om «Vær og klima». Vi får besøk av Bjørn Larsen som er seniorforsker ved Meterologisk institutt. Det er vel ingen i hele verden som er mer opptatt av vær og klima enn nordmenn, så dette må da være midt i blinken. Bjørn er forøvrig også gift med vårt nyeste medlem, Vivy.


3-minutter den kvelden er det Reidun som er ansvarlig for.  

 

Vel møtt!  


_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 14. MAI 2019

yrkesforedrag


Åpning av møtet: Presis halv syv slo president Terje på klokken og åpnet møtet med å ønske alle hjertelig velkommen. Samtidig takket han for det flotte arrangementet i Stovner kirke som ble gjennomførte på en prikkfri måte. Det vile bli en liten oppsummering av kasserer Magne angående konserten litt senere i møtet. 

 

Medlemmer til stede: Det var kun 11 medlemmer til stede denne kvelden!! - Det er vel litt for dårlig av en klubb med 24 medlemmer. Alle har vi sagt "ja" til en viss form for "møteplikt".

 

Gjester: Ingen gjester denne gang.

 

Fødselsdager: Ingen av medlemmene med fødselsdag i kommende uke, men Arne hadde sin dag den 6. mai så han ble gratulert og klappet for på dette møtet. I tillegg klappet vi for oss selv; Groruddalen RK ble chartret den 4. mai 1981 og har derved oppnådd en alder av 38 år. Vi gratulerer!

 

Opplysninger på møtet: Etter konserten med Magnolia Jazzband hadde Magne satt opp et foreløpig regnskap som viser at vi mest sannsynlig vil få et overskudd denne gang. Det er litt tidlig å gi noe beløp i og med at det fremdeles er noen regninger som ikke er mottatt.


Arne fortalte en "kvinnehistorie"; fra sin tid som sjef for Krigsskolen og om den ene av de to kvinnene som ble kadetter der i 1979, Vigdis Osbakk. Arne traff henne igjen noen år senere, nå som major på Terningmoen i Elverum. Hun be da oppfordret til å melde interesse for Rotary på stedet, noe hun da også gjorde. I dag er hun medlem og sekretær i Alvarheim Rotary Klubb og er valgt som DG for Distrikt 2305 i året 2019-20. Arne har blitt bedt om å være til stede og foreta innsettelsen av henne som Guvernør til sommeren.


Henning kunne dessverre av helt spesielle årsaker ikke være til sted under konserten forrige tirsdag. Noen syntes nok dette var litt underlig, men på dette møtet fikk vi vite årsaken.


Knut-G. fortalte om en gledelig begivenhet. Tidlig tirsdag morgen fikk han en melding fra datteren Monica (i London) om at hans eldste barnebarn, Nicci, som er gift og bor i New York, hadde blitt pappa til nyfødte Kaia Noa Sharpin. Dette gjorde selvfølgelig at mor Monica ble bestemor, og bestefar Knut ble oldefar, - og bestemor Aase ble oldemor! Dette utløste igjen at det ble gitt en gave til klubbens "Sparefant"!

 

3-minutter: Det var Magne sin tur til 3-minutter og han spurte høyt og tydelig til forsamlingen: «Ønsker vi et voldelig samfunn?» Svaret ble selvfølgelig et unisont NEI!

Magne tok for seg overskriftene i avisene fra de siste 14 dagene hvor det ble skrevet om tiltagende ordensforstyrrelser i hovedstaden. Hva kan gjøres for å redusere dette? Vi trenger et rimelig robust «forsvar» - politi – og en rettsstat som sikrer innbyggerne. Vi må ikke bli et rasistsamfunn. Det er et stort problem at yngre og yngre ungdommer ikke respekterer ordensmakten. Her må det vises nulltoleranse.

Etter innlegget ble det bestemt at dette temaet er noe vi må ta opp nærmere på et medlemsmøte til høsten.

 

Foredraget: Vår kjære PDG Bjørg var det som denne kvelden skulle holde sitt "Yrkesforedrag", - og det gjorde hun. Gjennom tre kvarter tok hun oss med på en reise i Oslo kommunes oppbygging og struktur i de 28 årene hun var ansatt i den etaten.

Bjørg ble ansatt som kommunaldirektør for arbeid og sosiale tjenester i september 1992. Hun fikk i årene 2000 - 2014 ansvar for alle bydelene og en rekke andre etater. hun hadde fagansvar for helse, sosial, pleie og omsorg, barnevern og rusomsorgen. Etter hvert hadde hun ansvar for 22 000 ansatte, og et budsjett på 29 milliarder kroner. I hele 21 år hadde hun denne stillingen.


Kommunaldirektøren er nærmeste rådgiver og avlaster for byråden og har et betinget ansvar for byrådens fullmakter.

Etter noe tidligere rot ble det å rydde opp i bedrifter som drev på kreditors regning samt å få til et omfattende utviklingsprogram for sosialtjeneste. Det ble også stilt vilkår for å kunne motta hjelp. Var man under 20 år fikk man ikke sosialhjelp, men i stedet hjelp med skole og/ eller arbeid. Dett gjorde at antall klienter ble redusert med 10 000 personer! Samtidig la man ned Restaurant og bevillingskontoret og i stedet innførte skjenkeringen i Oslo Sentrum. 


Bjørg har arbeidet i tett fellesskap med mange forskjellige byråder, men felles for de alle var at de var "greie" å samarbeide med. Det har jo gjennom alle disse årene skjedd mye i Oslo kommune med hensyn til omlegginger av forskjellige omstillinger; Sykehusreformen, Rusreformen, Bydelsreformen, Eiendomsreformen, NAV-reformen osv.


Bystyret kjenner bare byråden, mens kommunaldirektøren jobber i skjæringspunktet mellom politisk ledelse og administrasjonen. Byråden er "Utenriksminister" og kommunaldirektøren er "Innenriksminister"! I tillegg må en kommunaldirektør fungere som "Tause Birgitte" ved å være til stede i 2-3 politiske møter hver måned. Dette har Bjørg regnet ut har gjort at hun i disse årene har deltatt på noe slikt som 600 møter.


Den 31. desember 2013 takket Bjørg for seg etter 21 år i kommunal tjeneste, år som har gitt henne mye lærdom og et stort og vidt nettverk. Etter hennes sorti i Oslo kommune er det Rotary som nå kan glede seg over hennes entusiasme og arbeidsiver. Veien var ikke lang fra medlem i GRK (2005) til President (2010-11) og Distriktsguvernør for D-2310 (2014-15, og nå ivrig inspirator for Rotarys "End Polio Now".


Takk for foredraget, Bjørg, og lykke til videre, - du har ennå mange år igjen og mye ugjort rundt forbi!

 

Neste møte kommer Steinar Madsen tilbake for å fortelle om "Legemiddelmangelen – hva skjer?" Han har jo vært hos oss ved flere tidligere anledninger og er en kapasitet på dette området og vi ser frem til å se han igjen. Det håper vi også at riktig mange av våre medlemmer ser frem til. Møt opp på Thon Hotel Linne tirsdag 21. mai.


Det er Henning som er den ansvarlige for at det samme kveld skal bli en interessant 3-minutter.

 

Vel møtt!  
_________________________________________________________________________________________________________

MØTET 7. mai 2019

konsert i stovner kirke


Dette var fjerde året på rad vår klubb inviterte Magnolia Jazzband til å holde konsret i Stovner kirke. Denne gang var på ingen måte noe dårligere enn de tre foregående konsertene, - snarere tvert i mot! Så dette beviser at "gamle" jazzmusikere blåser best! Maken til konsert er ikke en dagligdags opplevelse i kirken, hvor omlag 100 publikummere hadde funnet veien.

Bandet startet, som tidligere, i kirkerommet med både kjente og ukjente melodier og salmer. De til vanlig stille og sakte tonene ble nå jazzet opp med vakre arrangementer, slik at man ble revet med og fikk lyst til å være med å synge.

Etter vel en time i kirkerommet var det pause og det ble da solgt kaffe og vafler slik at tilhørerne kunne slappe litt av og "roe" ørene. Det ble også solgt lodder til et innholdsrikt lotteri. Samtidig flyttet Magnolia Jazzband sine instrumenter og lydanlegg ned til kirkestuen hvor publikum tok plass rundt små koselige kaffebord. Og så startet andre avdeling av konserten. Det var den "opprinnelige" musikksjangeren som hadde sin opprinnelse i New Orleans tidlig på 1900-tallet og er en egen form for improvisert rytmisk musikk.

Takk til "Konsertkomiteen" med Henning som leder og som igjen arrangerte en meget fin konsert. Takk til Bjørg og hennes "Vaffelkompani" for flotte vafler og god kaffe, - takk til parkeringsvaktene og ikke minst billetselgerne. Ja, takk til hver enkelt slik at vi igjen kunne gjennomføre denne konserten.

Magnolia Jazzband takket til slutt pent for seg og var glade for at vår klubb tok på et slikt arrangement, - på den måten får de også et sted å spille! Det ble klappet i salen når det ble nevnt om kanskje en konsert til neste år, - men da burde det være med dans på slutten.

Her noen bilder fra konserten