NYHETER / LITT AV HVERT


gave til frelsesarmeen


På klubbens medlemsmøte den 13. januar ga Groruddalen RK en gave til Frelsesarmeens prosjekt - "Gatefotball". Dette ble behørig referert i Akers Avis Groruddalen noen dager senere. Nå har også Rotary Norden (nr. 2 - 2019) laget en reportasje fra det samme møtet.
De fleste (alle?) rotarianere får jo det tidskriftet tilsendt elektronisk på PC eller lignende, og kan finne det der under fanen "Landssider / Norge".
Hvis det kan være litt vanskelig kan du også bare klikke HER  og lese samme reportasje._________________________________________________________________________________________________________

utmerkelse til groruddalen rk


Groruddalen Rotary Klubb har i ca. 17 år hatt et samarbeidsprosjekt med et daghjem for vanskeligstilte barn i Riga. Latvias UD hedret i år klubben med en æresbevisning for stor og trofast innsats, og vårt medlem, Kjell Olav Sannes, dro til Riga for å ta imot denne utmerkelsen.


I neste måned (februar) er klubben invitert til en sammenkomst i den latviske ambassade i Oslo. Da vil også vår samarbeidspartner, Bryn RK delta.


Nedenfor er et bilde av Kjell Olav med det synlige bevis på hederen samt et sammen med Latvias utenriksminister, som delte ut prisen.


Tekst og foto: Kjell Olav Sannes

_________________________________________________________________________________________________________


gave til frelsesarmeen


Her er hva journalisten fra Akers Avis Groruddalen skrev i avisen den 18. januar etter klubbens medlemsmøte den 15. januar.

ooooo00000oooooGroruddalen Rotary Klubb:

Ga 23 000 til Frelsesarmeen

 

Frelsesarmeens gatefotball for rusmisbrukere har fått 23 000 kroner av Groruddalen Rotary Klubb. Det tilsvarer nok fotballsko til elleve lag.

 

Sindre Veum Apneseth

 

Tirsdag kveld (15. januar) hadde Groruddalen Rotary Klubb sitt ukentlige møte i konferanserommet på Thon Hotel Linne. Her tok man for seg flere ulike prosjekter som rotaryklubben er direkte involvert i, både på internasjonalt, nasjonalt og lokalt plan.

Men den hyggeligste nyheten tirsdag kveld, og grunnen til at Frelsesarmeens Wenche Walderhaug Midjord var på besøk, var overrekkelsen av klubbens sjekk på 23 000 kroner.

Groruddalen Rotary Klubb søkte om penger fra Tiltaksfondet i sitt distrikt, 2310, og ble bevilget 13 000 kroner som er øremerket gatefotballprosjektet. Gjennom blant annet loddsalg har Groruddalen Rotary Klubb samlet inn ytterligere 10 000 kroner.

- Rus er et stort problem for mange, og Frelsesarmeen har mange prosjekter, deriblant gatefotballen. Dette har de flere steder i Norge, og man har sett at det har en positiv effekt når rusmisbrukere samles og driver med fysisk aktivitet, sa president i Groruddalen Rotary Klubb, Terje Andersson.

 

Gjensidig respekt

Andersson viste også til da det ble arrangert VM i gatefotball for rusmisbrukere ved Rådhusplassen for to år siden.

Frelsesarmeen sendte major Wenche Walderhaug Midjord til Linne Hotel for å motta sjekken. Hun uttrykte stor glede og takknemlighet ovenfor rotaryklubben og deres generøse bidrag.

Det ble servert noe enkelt å tygge på, og varm kaffe i koppen til alle som ville ha. Det var generelt god stemning mellom bordene, og for en gjeng som bruker en store deler av sin egen fritid på å hjelpe ande mennesker, er det naturligvis gledelig at arbeidet som legges ned verdsettes hos den andre parten.

 

Sko på bestilling

- Det er alltid hyggelig når folk ønsker å støtte arbeidet vårt. 23 000 kroner kommer godt med i gatefotballprosjektet, smiler major Walderhaug Midjord.

Utgifter i gatefotballprosjektet går blant annet til leie av hall, utstyr, reiser og turneringer.

- Det er jo også motiverende for oss som jobber med dette. Det viser at andre ser nytten av det vi gjør.

Hun trekker på smilebåndet når avisa presenterer henne for regnestykket som resulterer i fotballsko for hele tre hele ellever-lag. For det går mye penger til utstyr.

- Da har vi heldigvis sko en god stund fremover, - og sko til mange!_________________________________________________________________________________________________________


Her er hva journalist Ørjan Brage fra Akers Avis Groruddalen skrev om InterCitymøtet som Groruddalen Rotary Klubb arrangerte i den nye Bjerkesalen på Thon Hotel Linne den 23. oktober i år.Intercity-møte i Groruddalen Rotary:

Sykehusdirektøren til pers
 

Med sykehussituasjonen på dagsordenen var det stor spenning knyttet til tirsdagens store Rotarymøte.

 

Ørjan Brage/ Akers Avis Groruddalen

 

Da Groruddalen Rotary inviterte til såkalt Intercity-møte (åpent for alle Rotary-klubbene) på Thon Hotel Linné, gikk de ett steg lenger, og åpnet møtet for alle som ville delta. 

Bakgrunnen for denne varianten var et særdeles dagsaktuelt tema: Sykehussituasjonen i Oslo.

 

Når man i tillegg hadde klart å få ingen ringere enn OUS-direktør Bjørn Erikstein til å redegjøre for planene, var det en spent forsamling som satt klare i den nyoppussede Bjerke-salen. 

- Vi håper jo på godt nytt. Kanskje tas første spadetak før vi går i graven, sa president Terje Andersson i Groruddalen Rotary Klubb, til humring i salen. 

 

Viktigheten av å bygge

Første del av opplegget var enkelt og greit Erikstein som forklarte hvorfor man har så store utvidelses- og oppussingsplaner i Oslo Universitetssykehus. 

- Vi må utvide, for OUS er så stort og dekker så mange mennesker.

De fremmøtte fikk blant annet høre om satsingen på Radiumhospitalet, ny regional sikkerhetsavdeling på Ila, og naturligvis: Aker og Gaustad. Disse planene har vi presentert tidligere, og det er intet nytt under solen i denne fasen.

- Nå skal konseptutredningen styrebehandles i både OUS og Helse Sør-Øst i løpet av desember, bekreftet Erikstein. 

 

Grep ordet


Erikstein har glimret med sitt fravær de siste gangene Aker sykehus har blitt debattert, derfor var det mange som hadde både spørsmål og kommentarer til direktøren nå som han dukket opp i egen person. 

 

Maren Rismyhr, leder for Aker sykehus venner, var aller raskest på avtrekkeren. 

Hun holdt et langt innlegg om viktigheten av å beholde Aker som lokalsykehus for Groruddalen, og rakk innom både sprengt kapasitet på Ahus, hvordan bydelenes pressede økonomi gjør det vanskelig å bygge opp den nødvendige kompetansen, og ikke minst: 

- Vi jublet da Aker-planene ble lagt fram i 2016. Nå er vi urolige. Planen deres vil splitte Groruddalen i tre, og dette oppleves som et svik. Hvor skal Stovner og Grorud finne sykehusplasser i 2028?

- De skal også inn på Aker, men først i andre etappe, estimert til 2032, svarte Erikstein. 

- Men det er jo ikke sikkert det blir noen andre etappe, kontret Rismyhr. 

- Det må det bli, var det korte svaret. 

 

Forstår bekymringen


Aker Sykehus Venner (ASV) var på ingen måte ferdig, selv om Rismyhr satte seg ned igjen. Neste opp var Elin Risåsen:

- Dette nærhetsprinsippet er det en stund siden vi har hørt noe om. Nå må vi i Bjerke reise helt fra øst til helt i vest i Oslo. Hva skjer med nærheten?

- Jeg kan ikke svare på dette nå, men jeg forstår bekymringen deres. Vi snakker med Helse Sør-Øst om disse tingene, og skal rydde opp i dette, svarte Erikstein

 

Inger Ljøstad fra Alnas råd for funksjonshemmede var på sin side bekymret for at man ikke tar inn over seg befolkningsveksten sett under ett. 

- Med disse planene vil vi trenge enda et lokalsykehus. Allerede i dag har Ahus 96 prosent dekning, og mangler 60 senger. 
Erikstein gjorde sitt for å berolige: 

- Joda, vi ser på både befolkningsvekst og behov, det er derfor vi vil øke antallet sengeplasser med 23 prosent. Jeg må også minne om at Ahus ikke er mitt bord, det er Helse Sør-Øst. 

 

Kritikk fra sine «egne»


Det var ikke bare ASV som ville ha svar fra direktøren. Fra gulvet kom det blant annet spørsmål om hvordan man skulle få råd til alle disse prosjektene, oppfordring om å ikke spare på noe, og en bekymring fra hvordan OUS skulle administreres med de enorme utvidelsene. 

Det kom også fram at det aldri ble utredet noe alternativ for Ullevål/Aker-kombinasjonen. 

Interessant nok ble flere av disse kommentarene og spørsmålene levert fra nåværende eller tidligere høytstående ansatte ved forskjellige sykehus i Oslo-regionen. Ting tyder altså på at det ikke er skjønn enighet innad i OUS heller. 

Erikstein svarte etter beste evne, men understreket at saken er såpass komplisert og omfattende at det er vanskelig å gi utfyllende svar over bordet. 

 

Tue som kan velte lasset?

Sistemann som plukket opp mikrofonen var arkitekt Dag Hovland, og han satt klar med en potensiell bombe. 

- Hvis man leser sakspapirene, så ser man at Riksantikvaren fraråder det gjeldende alternativet, og vil komme med innsigelser hvis det er det som fremmes. Hva gjør man hvis planene ikke kommer gjennom reguleringsfasen?

Erikstein kjente seg ikke igjen i den beskrivelsen, og sier man sitter i tett dialog med både riks- og byantikvaren. 

- Tilbakemeldingene vi får derfra høres ikke ut som det du legger fram. 

- Da må dette ryddes opp i, for det materialet som ligger tilgjengelig er helt entydig, avsluttet Hovland. 

 

Da gjensto det bare for President Terje Andersson å takke sykehusdirektøren for å være sporty nok til å stille opp og fikk overlevert en liten gave eller to som takk for innsatsen, og ønske til sist alle fremmøtte vel hjem med en solid klang i Rotary-bjella.


 

 ooooooOOOOOOoooooo

 

Få en slutt på polio

Sykehussaken var hovedretten på Rotarymøtet, men forretten var slett ikke så verst den heller. Bjørg Månum Andersson holdt et engasjert innlegg om Rotarys bidrag i kampen mot sykdommen polio. Foreningens engasjement begynte tilbake i 1978, da man gjennomførte et vellykket vaksinasjonsprogram på Fillippinene. I 1985 startet så «The polio plus program», og det er dette arbeidet man fortsatt holder på med i 2018. 

Fortsatt aktuelt
Norge ble erklært poliofritt i 1968, men den forferdelige sykdommen er fremdeles ikke utryddet på verdensbasis. I 2018 er det meldt om 15 tilfeller i Afghanistan og fire tilfeller i Pakistan. Det eneste effektive tiltaket er vaksinasjon. For å endelig klare å ta knekken på sykdommen har Rotary slått seg sammen med milliardæren Bill Gates, og de bruker 450 millioner dollar i perioden 2017-19 på prosjektet «End polio now»

 

 
______________________________________________________________________________________________minneord om egil thorstensen

Skrevet av Magne EilertsenGroruddalen Rotary Klubb mottok torsdag 6. september det triste budskapet om at vårt medlem Egil Thorstensen var gått bort. Han var født i Oslo 9. august 1950 og ble således kun 68 år. Egil var ekte oslogutt og vokste opp på Manglerud. Han flyttet etter hvert til Lindeberg hvor han i mange år bodde sammen med sin danske kone Lizette.


Egil ble opptatt som medlem av Rotary og vår klubb i 2005. Han var et ivrig medlem som raskt ble med i komiteer og styret. I årene 2008 – 2013 var han kasserer i klubben. Han ble valgt som innkommende president i 2013  og således president i klubben i rotaryåret 2014 – 15.


Egil vil bli husket som et engasjert medlem i klubben. Han ble benyttet i de tilfeller hvor det var nødvendig med en som hadde  erfaring, og som var kompetent til å formulere seg skriftlig. Derfor fikk han ansvaret for å gjennomgå og revidere klubbens lover og vedtekter. Det var et stort og viktig arbeid som han utførte til alles tilfredshet og som ble enstemmig vedtatt på Årsmøtet.


Egil var rimelig god på databehandling. Derfor fikk han ansvaret for klubbens Facebook-side. Han tok bilder og skrev tekst fra klubbens medlemsmøter, og sørget for at dette ble omgående lagt ut på Facebook, faktisk under selve møtet.


Egil sluttet sitt yrkesaktive liv som ekspedisjonssjef i Samferdselsdepartementet. Der hadde han ansvar for postsaker. I denne sammenheng måtte han reise mye til forskjellige land rundt i verden for å representere Norge og å møte andre lands representanter. Mange av disse reisene fikk klubbens medlemmer "være med på" gjennom hans reiseskildringer.


Egil var et fint og godt menneske som ble satt pris på av klubbens medlemmer, og han var et særdeles engasjert medlem. Han var meget kunnskapsrik og bidro gjerne med faktaopplysninger under diskusjoner i klubben.


Vi lyser fred over Egil Thorstensen sitt minne og føler med Lizette og deres to barn, Magnus og Heidi, som har mistet sin mann og sin far.
_________________________________________________________________________________________________________

krig og sånn

en "tre-minutter" av Egil Thorstensen


På klubbens medelmsmøte den 17. april 2018 hadde vårt medlem, Egil Thorstensen, en "3-minutter" som var så tankevekkende og aktuell at den fortjener å bli gjengitt i sin helhet.

I påsken var Lizette og jeg og besøkte inngiftet familie i Irland, som dere har hørt om tidligere. Blant annet hørte vi om munkene på Skellig Michael, en forreven steinøy rett utenfor området der vi var. Munkene ute på øya var der i rundt 500 år, og fikk innimellom uønsket besøk av noen av våre stolte forfedre, vikinger fra Norge, som plyndret og drepte. Jeg hadde egentlig tenkt å snakke om disse øyenes historie, men dere har kanskje lest artikkelen min i Akers Avis for en uke siden, så det behøver jeg ikke. Men ikke glem vikingene.


For tiden leser jeg en bok som heter The End of Byzantium, - slutten for Bysants, eller området styrt fra Konstantinopel (som nå heter Istanbul), dvs. slutten på kristendommen i området i 1453, og all krigingen og herjingene som skjedde i århundrene før, men også under og etter dette. Boken forteller mange detaljer om hvordan maktkampen internt i begge leire og mellom de to sivilisasjonene, kristendommen og islam, foregikk. For å sikre at arverekkefølgen gikk den vei den kristne despoten ønsket, sørget han for at unge, mannlige arvinger (dem var det mange av) som ikke var ønsket, ble kvalt mens de var små, så var man kvitt dem. Tortur av både muslimske motstandere og uønskede folk i slekta for å oppnå det man ville, var ikke ukjent. Det er ikke hyggelig lesning. Og begge sider var egentlig like ille.


Så, - for noen dager siden, fikk vi nyheten rett opp i fanget: USA, Storbritannia og Frankrike bombet visse områder i Syria, begrunnet med at myndighetene der hadde brukt gassangrep mot sin egen befolkning. I timene som fulgte fikk vi mange grusomme detaljer, og så fant NRK på å minne oss om at dette ikke er det eneste stedet hvor det skjer grusomheter. Korrespondent Kristin Solberg intervjuet dagen etter krigsofre, kvinner og barn, i Jemen. Jeg må innrømme at det ble vanskelig å holde tilbake tårene når jeg så bilder av uthungrede og syke småbarn, som ikke fikk mat fordi motparten ikke vil la dem få nødrasjoner, som fantes på skip i havnen.


Samtidig vet vi at egentlig – egentlig – så er det fredeligere i verden nå enn noen gang før, sier ekspertene. Det har altså vært mye mer krig og grusomheter i tidligere tider, selv bare for noen få årtier tilbake. Og dere husker at vi hadde uønsket besøk sørfra her i Norge også, som holdt opp for 73 år siden.


Det kan godt hende at det er riktig at alt var verre før. Men det er ikke bra å vite at folk i flere deler av verden lider minst like mye som forfedrene i tidligere tider, selv om man i andre land kanskje har det mye fredeligere. Og i våre dager får vi dette inn i stua, så vi med egne øyne kan se hvor ille det er der hvor folk ikke kan enes, men griper til våpen og grusomheter for å løse konflikter seg i mellom. Stormaktene i dag har mistet evnen til å samarbeide, så faren for uheldig utvikling både her og der er til stede.


Da er det jeg tenker: du verden hvor heldige vi er, som nå bor i et fredelig hjørne av verden, kanskje det aller fredeligste, og i tillegg mest velstående, med de lykkeligste mennesker på jord. Det har ikke kommet av seg selv, det er blitt kjempet fram av våre foreldre og besteforeldre, delvis også av oss selv, i tillegg til at vi har vært heldige med olje og slikt. Men det er et faktum at det for tiden neppe er noe bedre sted på denne jord å bo, enn akkurat her. Vi har et styresett der politikere, selv de verste motstandere, aksepterer at demokratiet skal fungere, velgerne bestemmer, og man kan snakke sammen selv om man ikke er enige. Verbal krangel er ikke det samme som gassangrep, kuler og bomber. Så vi har det godt.


Da kommer spørsmålet: vet vi å sette nok pris på dette? Tar vi inn over oss at dette ikke har kommet av seg selv, men at det er menneskeskapt, og at det må passes på? Det skal så lite til før det rakner, før vi igjen havner i uføret og begynner å drepe og torturere hverandre for å nå våre egne mål. Lar vi ungdommen, som skal overta etter oss, forstå hvor dyrebart samfunnet vårt er, hvor viktig det er at vi tar vare på det, hver dag, hele året? Jeg tror vi må sette oss ned og sammen med de neste generasjonene bli enige om hvordan vi kan videreutvikle dette samfunnet som er så dyrebart, så viktig å bevare, slik at etterslekten kan overta et samfunn som er minst like godt, like fredelig og velstående, som det vi selv opplever. Vi har ingen tid å miste.
_________________________________________________________________________________________________________


Akers Avis Groruddalen skrev om klubbens InterCity-mote den 27. 10. 2017.


Polio og norsk forsvar

Da Groruddalen Rotary inviterte til åpent medlemsmøte (InterCity-møte) på FN-dagen og Verdens Poliodag hadde de invitert generalløytnant og president i Norges Røde Kors, Robert Mood, for å fortelle litt om forsvaret i et større perspektiv.

 

Tekst og foto: Rolf E. Wulff / Akers Avis Groruddalen

 

Ikke så rart at sistnevnte sto på programmet, for kampen mot polio er blitt Rotarys store fanesak på verdensbasis. Da både «verdens poliodag» og den internasjonale FN-dagen fant sted samme kveld som møtet ble arrangert, ble også Robert Mood invitert.

Det er for øvrig tredje gang at Groruddalen Rotary Klubb har avholdt møte på FN-dagen. Siden så to viktige temaer sto på programmet valgte man å arrangere et såkalt «intercitymøte» hvor alle rotarianere ble invitert, og samtidig annonsere at møtet var åpent for alle.

Et lite steg

Distriktsguvernør i Distrikt 2310, Stig Asmussen, kunne fortelle at man nå er veldig nær ved å kunne konstatere at Polio er utryddet.

Rotary har bestemt at man på verdensbasis skal samle inn 50 millioner dollar i hvert av de tre kommende årene. Hvis de klarer målet, har Bill Gates sagt at han donerer det dobbelte av den summen. Altså 300 millioner dollar og til sammen 450 millioner. Som et lite steg på veien kunne han overlevere 300.000 kroner som er blitt samlet inn fra de seks Rotary-distriktene i Norge (NORFO) til Bjørg Månum Andersson, som er koordinator for internasjonal sone 16 (Polen, Litauen, Norge, Danmark, Island og deler av Sverige).

- Jeg skal sørge for at dette blir formidlet videre i vår felles kamp mot polio, konstaterte den tidligere distriktsguvernøren (2310), som også har hatt en presidentperiode i Groruddalen Rotary Klubb. Sistnevnte klubb ga også 12.000 kroner på egen hånd.

Svake helsesystemer

Dagens situasjon innenfor polio ble formidlet av fagdirektør Hanne Nøkleby fra Folkehelseinstituttet.

- I 2017 er det registrert kun 11 tilfeller. Fem i Pakistan og seks i Afghanistan. Men i nyere tid har vi sett at tilfeller har dukket opp i for eksempel Nederland i 1991/92 og et voldsomt utbrudd i Nigeria i 2004 (som nå er under kontroll), samt over 400 tilfeller i Tadsjikistan som også er under kontroll. MEDISINSK OVERSIKT: President Knut Eigil Johansen i Groruddalen Rotary Klubb hadde invitert fagdirektør Hanne Nøkleby fra Folkehelseinstituttet for å fortelle om dagens situasjon når det gjelder polio.

- Det var også utbrudd i Somalia og Syria i 2013. Det er først og fremst krigsherjede land med svake helsesystemer som rammes. Siste tilfelle av smitte i Norge var i 1969, mens det i 1992 var det siste tilfelle av importert polio - men så lenge polio finnes kan smitten komme hit, konstaterte Nøkleby.

Selv om man er veldig nær full utryddelse, er de tilfellene som er igjen vanskelig å håndtere. Dessuten vil man ikke konstatere full utryddelse før det har gått tre år etter siste tilfelle.

- Det må fortsatt kjempes. Det trengs fortsatt midler, så det er godt at Rotary fortsetter innsatsen.

Skape tillit

Generalløytnant Robert Mood har nettopp gått inn i rollen som president i Røde Kors. Han ble invitert for å si noen ord om forsvaret i et større perspektiv. Han har en enorm erfaring, både nasjonalt og internasjonalt, og kunne ha snakket i timevis, men han fikk formidlet noen tanker i løpet av en halv time. Han begynte med tiden fra andre verdenskrig til muren falt i 1999.

- Det var en statisk epoke hvor vi hadde et stort reservebasert forsvar med mye utstyr og mange soldater som ville ha bitt godt fra seg hvis det hadde vært nødvendig. Det var designet slik at vi skulle holde ut noen måneder før hjelpen kom for så å slå tilbake, slo Mood fast.

Han la samtidig til at vi hadde - og fremdeles har - et godt forhold til Sovjet/Russland. Fasthet, styrke, forutsigbarhet og dialog bidrar til å skape denne tilliten. Han mener for øvrig at det er uakseptabelt at Russland gikk inn i Krim.

Dagens situasjon, hvor det har foregått store nedskjæringer er totalt annerledes.

- De soldatene vi har er i verdensklasse og nyter stor respekt internasjonalt når de er ute på oppdrag. Og det best utførte oppdraget er når du kommer hjem med magasinene fulle, sier Mood.

Han mener Norge har tatt på seg et sterkt moralsk ansvar med engasjement verden over. Og pekte også på Norges rolle som en svært betydningsfull energi-, olje- og gass-leverandør.

- Det er feil når man sier at Norge er et lite land internasjonalt - vi er betydningsfulle!

Skikkelige folk

Overnasjonale organisasjoner (for eksempel FN og NATO) er i dag mer utfordret enn for bare 10 år siden. Det er kappløp i rommet, nye våpentyper, roboter, laser og fjernstyrte droner.

- Og nå er det meste digitalisert, hvor utviklingen går ekstremt fort. Det kan samtidig virke kaotisk med rivaliseringssituasjonen mellom stormaktene, slik som i perioden 1885-1914. Men det er blant annet færre enevelder enn for 20 år siden, så det er absolutt ikke håpløst. Og våre viktigste våpen fremover vil bli oss mennesker, kompetanse, verdier og humanitet, mener Mood.

Det hele ble avrundet med en liten spørrerunde hvor temaene tok for seg blant annet IS, Midtøsten, Kina, Korea og USA.

- IS og andre terrorgrupper vil nok dessverre leve videre. Men husk for all del at dette er ekstremister. Tro ikke et sekund at dette er hva den vanlige muslim ønsker. Det er viktig, poengterte Mood.

Han var ikke overrasket over at han fikk spørsmål om sitt syn på Donald Trump.

- Generalene rundt ham er skikkelige folk. De gjør meg rolig. Sjefen sjøl bør jeg kanskje ikke si for mye om. Men jeg føler at de har ham under kontroll._________________________________________________________________________________________________________


minneord om Harald skuggedalSkrevet av Kjartan Eide.


Vårt mangeårige medlem Harald Skuggedal gikk bort 22. oktober etter en tids sykdom. Han ble 85 år.

Selv ble jeg kjent med Harald i 2004 da jeg ble medlem av Groruddalen Rotary Klubb hvor han hadde vært medlem fra 1983. Han var President i klubben  i perioden 1991-92. Da jeg ble medlem redigerte, og i stor grad skrev, Harald klubbens månedsblad den såkalte GrotaryStikka. Den var viktig for samholdet i klubben og nettopp den var noe av det som gjorde at jeg fortsatt setter stor pris på blader og aviser i papir.

Harald bodde på Stovner da han ble medlem i Groruddalen Rotary Klubb og i flere år var han med å gå Dagravn på skoleveiene i Stovner bydel. Det er et prosjekt klubben har holdt på med i over 9 år for å forhindre mobbing og andre uønskede hendelser på skoleveiene i bydelen.  

Harald ble født i Hovet i Hallingdal. Han tok befalsskolen ved Evjemoen og deretter ingeniørutdanning i Oslo og arbeidet i en årrekke som overingeniør i Vegdirektoratet.

Han var president i Norges Ingeniør- og Teknologiorganisasjon (NITO) i tre perioder  og var formann i Akademikernes Fellesorganisasjon (AF) fra 1982 – 1987. Dette er beskrevet på en levende måte under tittelen "Gjennom rystelsens år til nye AF" i boka "Et akademisk fellesskap. Akademikernes Fellesorganisasjon 1975 – 2001". Den organisasjonen hadde da ca. 136 000 medlemmer. 

Selv om jeg først ble kjent med Harald i 2004, viste det seg at vi hadde jobbet nesten ved siden av hverandre, eller rettere sagt over og under hverandre, på 60-tallet. Da var han ansatt i Norges Geotekniske Institutt (NGI) i 2. etg. i Forskningsveien 1 på Blindern. Selv hadde jeg min første jobb i 1.etg. på Sentralinstitutt for Industriell Forskning (SI).

Laurits Bjerrum var den første direktøren for NGI. Han var en sentral fagperson som inspirerte mange både i innland og utland. En av de var Harald. Jeg nevnte for Harald at jeg flere ganger hadde vært hjemme hos Bjerrum, da jeg var kollega og venn med hans sønn.

Laurits Bjerrum døde dessverre ganske ung og da det skulle markeres at det var 30 år siden hans død ble det utgitt en minnebok. Harald ga meg et eksemplar av denne, noe jeg satte stor pris på. Dette vitner om at Harald viste stor omsorg for andre han hadde kontakt med og ikke minst når det gjaldt familie.


På vegne av medlemmer og venner i Groruddalen Rotary Klubb lyser jeg fred over Haralds minne.
_________________________________________________________________________________________________________


Presidentskifte i klubben


På vårt siste møte før ferien, den 28 juni, hadde vi Presidentskifte. Selve møtet er referert på vanlig måte under "møter / referat"( - rull ned til 28. juni.)

Det ble i tillegg skrevet et innlegg for lokalavisen, Akers Avis Groruddalen. Det ble tatt inn den 20.juli og sees her som faksimile.


______________________________________________________________________________________________

sang til groruddalen rotary klubb


I etterkant av klubbens 35-årsjubileum har det blitt forfattet en sang tilegnet klubben. Ideen kom opprinnelig fra Åge (Kirkeng) på jubieumsfesten den 3. mai. Deretter gikk det kke lang tid før Kjell Olav (Sannes) fant frem papir og blyant og med sin kreativitet forfattet en sang tilegnet klubben.

Den synges på melodien "Davy Crockett" og teksten finner du ved å klikke HER.

_____________________________________________________________________________________________


til Groruddalen Rotary Klubb's

 35-årsjubileum. 

Tekst: Erling Thom

I mai det herrens år nitten åtti en

ni og tjue menn møttes en etter en.

Startskuddet var gått

Groruddalen hadde ytterligere en Rotary-klubb fått.


Vi var et fadderbarn av Grorud-klubben

og raskt vi vokste ut av krybben.

Vår charterpresident Per Arne var en dynamo

«Ingen over, ingen ved siden» - var hans motto.


Fremmøte var en viktig ting.

Kan du ikke komme på møtet, - vennligst ring!

Det var synd at du ikke kunne komme

vi liker ikke å se noen stoler stå tomme. 


Klubben fikk tidlig et godt renommé i Rotary.

Vi ytet bidrag til RF som var betydeli'.

På møtene var det trivsel og ro

vi viste virkelig at vi ville no’. 


Presidenter fulgte hverandre på rekke,

entusiasmen var lett å vekke.

Rotaryhjulet tikket uten stans

det var Åge, Erik, Kolbjørn og Hans. 


Samhold, vennskap og miljø er klubbens kvaliteter

det har vært påpekt av mange notabiliteter.

Klubben styres i gode rammer,

en kvalitetsfaktor er gode programmer. 


Distrikts posisjoner hadde vi ikke vært i før.

før Arne ble Distriktsguvernør.

Han ledet Distriktet med virkelig heder

og viste igjen at han er en framifrå leder.


Paul Harris tenkte bare på menn

da han kreerte Rotary i nitten-null-fem.

Men Retten i California satte foten ned

kvinner må også få lov å være med. 


Reidun ble den første kvinnen i GRK,

og vi var veldig happy med det å'.

Så går det som det seg hør og bør

vi har nylig også hatt en kvinnelig Distriktsguvernør. 


Fortsatt er åtte chartermedlemmer på valen

men vi trenger nye yngre medlemmer i salen.

Rekrutteringen blir derfor en viktig brikke

for klubbens fremtidige liv og virke.


GRATULERER MED DAGEN!_________________________________________________________________________________________


til arne's 80-årsjubileum

Den 29. januar 2016 ble klubbens medlem, PDG Arne Pran, utnevnt til Ridder av Første Klasse av Den Kongelige St. Olavs Orden. I den forbindelsen forfattet Erling Thom en "Ode til Arne". 

Den 4. mai har Groruddalen Rotary Klubb 35 årsjubileum. For å markere den dagen arrangerte klubben en formidabel og vellykket kirkekonsert med Magnolia Jazzband i Stovner kirke. Selve jubileumsdagen skal markeres på klubbmøtet den 3.mai. Kun tre dager senere finner det sted et nytt jubileum, - den 6. mai er det Arne sin tur til å feire sine 80 år!

Klubben vil gjerne gi jubilanten denne oden til hans fødselsdag. Så derfor -

Gratulerer med 35 år til Groruddalen Rotary Klubb og, ikke minst, - Gratulerer kjære Arne med din 80 årsdag!

ODE TIL ARNE 
 

I VIND OG BLEST 

En mangslungen karriere prises med heder,

Arne utnevnes til St. Olavs ridder.

I storm, uvær og blest

har Arne vist at han er best. 


Men også i dagliglivets mer trivielle saker

har han vist evner som playmaker.

Han har støttet og hjulpet der det går an,

han er en dagliglivets barmhjertige samaritan. 


For Rotary har han også vært på valen,

vi er stolte av at han valgte Groruddalen.

Hans holdning til etikk er viden kjent,

den har han fremført til glede for andre både i tale og prent. 


Vi gratulerer deg kjære Arne som ridder av første klasse,

du har fortsatt mange jern i ilden og skal utføre en masse.

Vi blir imponert igjen og igjen,

og er mektig stolte og glade for å ha deg som Rotary-venn. 


Gratulerer!


                                                        Tekst: Erling Thom

____________________________________________________________________________________________


konsert med magnolia jazzband


Klubben skal arrangere en konsert med Magnolia Jazzband.

Konserten vil finne sted i Stovner kirke den 26. april kl. 19:00.

Ved å klikke på bildet kan du lese hele innbydelsen._______________________________________________________________________________________________________________________


ARNE PRAN UTNEVNT TIL RIDDER AV ST. OLAVS ORDEN


H.M. Kong Harald V HAR utnevnt Brigader og rotarianer Arne Pran til Ridder av 1. Klasse av Den Kongelige St. Olavs Orden for sitt samfunnsgagnlige Virke.

Utnevnelsen ble foretatt av Kansellisjef, Mette Tverli fra Ordenskanseliet ved Det kongelige slott, den 29.januar 2016 under en høytidleig mottakelse i Ordresalen til Den Gamle Krigsskolens lokaler i Tollbodgaten. Denne utnevnelsen er den høyeste utmerkelse H.M. Kongen kan gi for enkelt medlemmers innsats i samfunnet og er en fortjenstorden innstiftet av kong Oscar I den 21. august 1847. Den er oppkalt etter Norges helgenkonge, Olav den hellige. Ordenen tildeles som «belønning for utmerkede fortjenester av fedrelandet og menneskeheten». Forslagsstiller var Groruddalen Rotary Klubb.

Yrkeskarrieren til Arne Pran har i vesentlig grad vært knyttet til Forsvaret. Han har vært både adjutant og senere privatsekretær for H.K.H. Kronprins Harald fra 1969 - 1973. Han har vært skolesjef ved Krigsskolen på Linderud i tiden 1979 - 1983, sjef for Brigaden i Nord-Norge i 1984-86 og Infanteriinspektør fra 1987-88. Under Vassdalulykken stod han frem som den som tok ansvar og det var han som ga tragedien et menneskelig ansikt.

Senere har Arne Pran bl.a. arbeidet i ledelsen ved Kreditkassen og i Norad. Han har vært engasjert i Flyktninghjelpen som nestleder i 10 år fra 1998 til 2008 og var med å løse konfliktfylte situasjoner i områder over hele verden. Han etablerte Stiftelsen «Støtte til et rusfritt miljø» 2009 - 2014. har daglig hatt kontakt med rusmisbrukere og hjulpet flere ut av miljøet.

I 1981 kom han med i Rotary og var med på å stifte Groruddalen Rotary Klubb. Han var president for klubben i 1990 - 1991 og guvernør for D 2310 i 2000 - 2001.

Brigader og rotarianer Arne Pran har hele veien hatt en lederskapsprofil og lederskaputøvelse basert på den etikk og moral det norske samfunn og Rotary er bygget på. Vi som har fått et nært forhold til Arne Pran har opplevd hjelpsomhet og kameratskap. Han stiller krav til seg selv og omgivelsene, men viser også stor omsorg. Dette fikk jeg oppleve da han var min mentor mens jeg var guvernør for D 2310 i rotaryåret 2014 - 15. Han blir også kalt «Gatas oberst» på grunn av sitt store hjerte for de svake. Dette er en betegnelse mange bruker på den tidligere offiseren som også er en av Rotarys fremste representanter når det gjelder å gjøre en humanitær innsats. For sin humanitære innsats har han blitt tildelt Rotary Internasjonal høyeste utmerkelse «Service  Above Self Award». En utmerkelse meget få rotarianere har oppnådd.

Etter å ha fått det synlige beviset på ridderskapet, selve ordenstegnet festet på jakkeslaget av Kanselisjef Tverli, var det sermonimester Terje Andersson fra Groruddalen RK som mesterlig holdt orden på de enkelte talere. Først ut var selvfølgelig den nyslåtte ridder Arne som bl. a. sa dette i sin takkeltale.

- Dette er en takk for det teamarbeidet vi har utført gjenom livet. Jeg har vært veldig heldig som har hatt dyktige, lojale og arbeidssomme mennesker rundt meg. -  Og så er jeg ikke så lite følsom selv. Det er klart dette er hyggelig, ikke bare for meg selv, men også for min hustru, barn og barnebarn.

Og det var ikke bare en tydelig rørt, men også stolt mann som denne ettermiddagen sto på podiet i Ordresalen.

Ridder Arne fikk høre mange fine ord om sin egen innsats i form av en rekke taler under den offisielle sermonien. Det var tale og lykkeønsker fra hans egen rotaryklubb ved Knut-G. Lien, Generalinspektøren for Hæren, generalmajor Odin Johannessen takket fra Forsvaret og Past Guvernør for Rotarydistrikt 2310, Bjørg Månum Andersson takket på vegne av Distriktetene. I tillegg var det taler og hilsener fra venner og tidligere kollegaer i Forsvaret og fra Nordea (Christiania Bank og Kredittkasse). Til sist ønsket Presidenten i Groruddalen Rotary Klubb, Eldri Langåker, alle de fremmøtte hjertelig velkommen til hyggelig samvær med vin og kanapeer samt kaffe og kaker i de tilstøtende gamle og ærverdige salene i Krigsskolen.

Brigader og rotarianer Arne Pran er et hedersmenneske. H.M. Kongens utnevnelse av han til Ridder av 1. Klasse av Den Kongelige St. Olavs Orden er meget velfortjent. Vi er mange rotarianere som gratulerer han hjerteligst med utnevnelsen. 


Tekst:

Bjørg Månum Andersson / Guvernør 2014-15 i D-2310

Elisabeth T. Faane/ Akers Avis Groruddalen

Knut-G. Lien / Groruddalen Rotary Klubb

Foto: Akes Avis Groruddalen

_________________________________________________________________________________________________________

Minneord om per fritjof haug

 

Per Fritjof Haug døde brått 4. desember, 74 år gammel. Han ble født 9. februar 1941 på Væræy i Lofoten.  Etter endt skolegang reiste Per, som så mange unge gutter den gang, en tur til sjøs. Senere flyttet han sørover til Oslo hvor han fikk arbeid på Akers Mekaniske Verksted, bl.a. som dykker. Samtidig utdannet han seg videre med mer skolegang på kveldstid.  Etter tiden på Akers Mek. arbeidet han som teknisk selger for medisinsk utstyr, pumper og vakumutstyr, før han i 1972 etablerte sitt eget selskap, Vakuum Service A.S. Dette firmaet ble etter hvert ikke bare en blomstrende arbeidsplass, men også hans største hobby.

Jeg møtte Per først i voksen alder da han i 1983 søkte om å bli overført fra Lørenskog Rotaryklubb til Groruddalen Rotary Klubb. Med vår felles interesse for golf førte dette til mange hyggelige turer i inn- og utland med felles venner. Etter hvert ønsket både Per og hans kone Sigrun å kunne nyte varmen og spille golf når det passet dem. De kjøpte av den grunn en feriebolig i Quesada i Spania – en romslig bolig hvor de entusiastisk holdt åpent hus for både familie, venner og andre golfere.

Per var også medlem av Den Norske Frimurerorden hvor han deltok aktivt i embetsverket bl.a. som seremonimester, et verv han skjøttet meget bra. Ved sin død innehadde Per 9. grad.

De to siste årene ble svært tunge for Per og familien. Hans friske nyre sviktet og han fikk føle på helsevesenets utfordringer. Han levde med kofferten ferdig pakket med håp om å få en ny nyre. Det ble mange måneder med tøffe stunder og med dialyse flere dager i uken, men til slutt ble det endelig også Per sin tur for transplantasjon. Etter to påfølgende operasjoner var han strålende fornøyd, følte seg kjempepigg og begynte å legge planer for endelig å kunne reise til huset i Spania igjen. Dessverre skulle det ikke gå slik.  På vei til legesjekk på Rikshospitalet sviktet hjertet.

Våre tanker går til Sigrun og den øvrige familie som har mistet sin Pater Familias, den rause, omtenksomme og alltid tilstedeværende ektefelle, far, svigerfar og bestefar.

Vi, hans venner og rotarykolleger, vil alltid huske ham som en raus og fargerik person, en du alltid kunne regne med ville yte sin skjerv.

Vi lyser fred over Per Fritjof Haugs minne.

På vegne av Groruddalen Rotary Klubb

Håkon Andersen 


____________________________________________________________________________________________________________________________________________

På møtet 23. november hadde klubben sitt "tradisjonelle" besøk av sjefsøkonom Steinar Juel i Nordea for å fortelle om økonomiske utsikter for 2016. Her er artikkelen skrevet av journalist Rolf E. Wulff og trykket i Akers Avis Groruddalen.


Oljeøkonomisk Rotarymøte

Da Groruddalen Rotary Klubb nok en gang møttes på sitt faste tilholdssted på Thon Hotel Linne, var kveldens foredragstema i økonomiens tegn, først og fremst sett i relasjon til fall i oljeproduksjon og pris.

I den forbindelse var det en kapasitet på området som hadde blitt invitert for å gi en liten økonomisk oversikt både nasjonalt og internasjonalt - avgående sjeføkonom i Nordea, Steinar Juel.

Være engasjert

Juel slutter i Nordea ved årsskifte, men har allerede overlatt ansvaret for å lage prognoser for renter, konsumprisindeks og arbeidsledighet til tidligere direktør i Norges Bank, Kjetil Olsen. Han gir seg ikke helt innen arbeidslivet, da han har takket ja til et 50 prosent engasjement for den liberale tenketanken Cicita. Det vi si at han fortsatt kommer til å være engasjert i den samfunnsøkonomiske debatten. Han kunne innledningsvis fortelle at det fortsatt vil bli uvanlig lave renter. USA er imidlertid i ferd med å heve den, men selv om Norge skulle følge etter vil det ikke i første omgang bli mer enn med et kvart prosent opp. Han spår også at krona vil bli ytterligere svakere i forhold til utenlandsk valuta, spesielt dollar og pund.

Holdt igjen

Oljeproduksjon og pris, og dens innflytelse på norsk økonomi, hadde han en god del å si om.

- Det har vært en oljeprisboble, men nå er oljeprisfallet en realitet. Det skyldes blant annet for stor oljeproduksjon i forhold til etterspørselen. USA har produsert fra skiferfelt som pumpes til det er tomt. Det er ikke snakk om "varige felt". Det er en billigere produksjonsmåte som skjer raskt. Saudi Arabia på sin side har vanligvis holdt igjen produksjonen, men har nå ikke sittet på gjerde og ser "heller hva som skjer". I tillegg har den nye atomavtalen med Iran og mindre sanksjoner overfor landet ført til økt produksjon også der, påpekte Juel.

Han ser også en fare for mer problemer i Saudi Arabia grunnet større misnøye også der. Og han ville ikke en gang tenke på hva som kan skje hvis Donald Trump skulle komme til makten og skape enda mer politisk usikkerhet.

(Les hele artikkelen i papirutgaven av Akers Avis Groruddalen (4.12.15.) eller i  eAvis  - for de som er abonnenter.)

_____________________________________________________________________________________________

TANKER under EN "3-MINUTTER"

I sin 3-minutter på klubbens møte den 15. september holdt PDG Arne Pran følgende innlegg om "Teknologiens velsignelser og trusler".

Det kan sikkert sies mye om begge deler. To viktige nyhetsoppslag de siste ukene har vært;-  GPS i ranselen til små skolebarn gjør at foreldrene kan følge dem på skoleveien, og - roboter vil erstatte mange arbeidsoppgaver som i dag utføres av oss mennesker og mange yrker vil forsvinne.

Jeg ser for meg at teknologiutviklingen har blitt mer og mer en trussel mot alt menneskelig; "det Orwelske samfunn". GPS i ranselen til skolebarna er innledningen til det totale overvåkingssamfunnet som de fleste av oss ikke vil ha. Det gjelder både privatliv og arbeidsliv.

Hvor mange hustruer vil sy inn GPS i skulderputen på dressen til mannen for å være sikker på at han virkelig er på rotarymøte og ikke på vift? Hvor mange arbeidsplasser vil bli utstyrt med GPS som viser om du er til stede på jobben eller et helt annet sted? Det kan heller ikke være tvil om at teknologien har gjort det mulig for beboerne i mange fattige land og få informasjon om den utrolige velstanden i mange vestlige land og dermed blir økonomiske flyktninger for å sikre sine barns fremtid.

Når Tyskland venter 800 000 flyktninger i 2015 så er dette et varsel om en stadig økende teknologisk initiert folkevandring som må stoppes, selv om Telenor jubler over salget av mobil- og smarttelefoner. Det gjør vi kanskje best ved å tilbakebetale milliardverdiene av råstoffer som vi i Vesten har stjålet fra utviklingslandene tidligere.

Jeg frykter også at pleiepersonalet i omsorgsyrker skal erstattes av roboter hvor evnen til empati er så viktig. dette til tross for at japanerne har utviklet en robot som kan tolke, jeg tror det var ti, ansiktsuttrykk.

Mine tanker på dette området skyldes ikke bare at jeg raskt nærmer meg 80 år, men at teknologiutviklingen er i ferd med å drepe alt menneskelig ved vår art. 


_______________________________________________________________________


Nekrolog til en venNBudskapet kom om at Rolf Erik hadde forlatt vår verden
Han har allerede startet den himmelske ferden
Rotary ble vår møteplass i mer enn 30 år
Vennskapsutviklingen hadde gode kår

 

Ditt engasjement kunne man riktig føle
Du tok på deg oppgaver uten å nøle
Du ble en Rotary ressurs av rang
Du ble jo også president for annen gang
 
Du behersket mer enn å være leder
Du var jo også billedkunstner med heder
Et av dine bilder henger på veggen hjemme hos meg
Det vil for alltid bli et kjært minne om deg
 
Du har betydd så mye for mange
Det har jeg sett opptil flere gange
Derfor takker jeg deg slik:
«Rest in peace» kjære Rolf Erik


                                                   Tekst: Erling Thom


_______________________________________________________________________________________________

Minneord om Rolf Erik Halvorsen


I forbindelse med bisettelsen av Rolf Erik Halvorsen i Bekkelaget kirke den 14. juli sa IPDG Bjørg Månum Andersson disse ord ved kisten.

Det var med dypt vemod vi mottok melding i Rotary om at Rolf Erik Halvorsen døde 6. juli d.å., 75 år gammel. Rolf Erik ble medlem i Groruddalen Rotary Klubb i 1985.                                                                                                                                                                                   Han var en engasjert rotarianer både i klubben, i Rotary Internasjonal og i Distrikt 2310. Han var president for klubben to ganger, i 1994-95 og i 2005-06. Rolf Erik var positiv til nye oppgaver som kunne bidra til å utvikle klubben og Rotary som organisasjon. Det var derfor naturlig, da Groruddalen Rotary Klubb påtok seg ansvaret for guvernørvervet i 2014-15, at han ble medlem i guvernørens rådgivende utvalg. Han var medlem i distriktsrådet og ledet også medlems- og mangfoldskomiteen i distrikt 2310, et tillitsverv han skulle ha videreført i rotaryåret 2015-16.

Rolf Erik var opptatt av hvorledes Rotary kunne komme i kontakt med nye medlemmer blant «våre nye landsmenn», eller som han sa:   "yrkesaktive innvandrere som kan tilbys et sosialt nettverk og samtidig bidra til fornyelse og klubbutvikling."                                   Under hans ledelse ble det utarbeidet en informasjons-brosjyre, «integrasjon» som er blitt oversatt til 11 språk og han deltok selv på arenaer hvor denne ble presentert. Rolf Erik var også opptatt av fadderrollen i Rotary og flere, bl.a. undertegnende, fikk gleden av hans støtte og gode råd som fadder gjennom 10 år.

Rolf Erik var utdannet grafiker. Med hans yrkesbakgrunn og som tidligere toppleder med internasjonal erfaring, ble han godt mottatt i nye miljøer. Med sin lune væremåte og inkluderende atferd bidro han til å fremme Rotarys yrkesetiske standard på en verdig måte.   Rolf Erik Halvorsen mottok Rotarys æresbevisning, Paul Harris m/safir for sin innsats i Groruddalen Rotary Klubb.

Vi vil takke Rolf Erik for hans engasjement i Rotary og fra hver av oss som lærte han å kjenne. Han levde opp til Rotarys motto: «service above self», eller omtanke uten baktanke. Disse ord vektla han selv under et innlegg om Rotary i klubbens møte 30.juni.

Kjære Rolf, - dine siste ord og tanker om Rotary vil vi ta med oss videre og minnes deg.

--------------------------------------------------------------------------


FLOTT GUVERNØRSKIFTE I DISTRIKTET I SANDVIKA

Skrevet av: Leif Agnar Ellevset

Det ble et flott og hyggelig guvernørskifte i ekte Rotaryånd på et fullsatt IC-møte i Sandvika onsdag 24. juni.
- Du har vært en raus guvernør. Du har delt det aller meste med oss. Du leverer fra deg et bedre distrikt enn du overtok. Du har invitert meg inn i ditt arbeid og har gjort det lettere for meg å overta distriktet, sa en beveget inn-kommende guvernør Trygve Danielsen fra Bærum Verk RK til avtroppende guvernør Bjørg Månum Andersson.

Bjørg Månum Andersson sa at det ikke var vanskelig å overlate roret til Trygve Danielsen som var godt forberedt som guvernør. Manum Anders-som takket for et flott guvernørår og godt samarbeid med tillitsvalgte og klubbene. Hun hadde oppdaget langt flere aktiviteter ute i klubbene enn hun trodde, noe hun var glad for og stolt over. Hun ønsket Trygve lykke til som ny guvernør og følte seg sikker på at det ville bli nok et flott Rotaryår.


At stemningen var god vitner ovenstående bilde tatt av Ragnar Scheen om.


TUSEN TAKK BJØRG!

Alle vi som har vært tillitsvalgte i distriktet siste året takker Bjørg for et kjempegodt samarbeide og en utmerket ledelse av distrikt 2310 og medarbeidere. Det har i beste Rotaryånd vært lett å arbeide sammen med Bjørg på alle måter.

VELKOMMEN TRYGVE!

Vi tillitsvalgte som blir med videre i kommende rotaryår ser frem til å fortsette samarbeidet med Trygve som vi også er blitt glad i. Trygve er lett å samarbeide med og vi gleder oss til å starte et nytt rotaryår med Trygve ved roret. Godt å vite at vi også har med oss alle våre syv dyktige AG-er inn i det nye året. I tillegg gleder vi oss til å bli kjent med de nye tillitsvalgte. 


Sosiale medier

Møteinformasjon

Møtested: Thon Hotel Linne
Adresse: Statsråd Mathiesensv. 12
Postnummer: 0598
Sted: Oslo
Land: NO
Møtedag: Tirsdag
Møtetid: 18:30:00
Møtespråk: no

Les merrotary lInker

Nyheter fra
rotary INTERNATIONAL:

Loading RSS...

NORFO - Rotary RSS

Loading RSS...

District - Rotary RSS

Loading RSS...